Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (listopad-prosinec) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za listopad-prosinec 1999

Alma mater Philippina Wintersemester 1998-1999.. - Marburg(Lahn) : Marburger Universitätsbund, 1999. - 52 s. : il., fot. - Brož..

Anglicko-český slovník pedagogický / Jiří Mareš, Peter Gavora - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 215 s. : il. - váz..

Annual of Medieval Studies at CEU 1997-1998. / edited by Katalin Szende. - Budapest : Central European University, 1999. - 388 s. : fot. - Brož..

Autem po Evropě 1999-2000. / Petr Kratochvíl. - 1. vyd. - Praha : Kartografie, 1999. - 271 s., 32 s. příl. : tab., mapy. - brož..

Autorita ve výchově : vzestup, pád, nebo pomalý návrat. / Alena Vališová a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 185 s. - brož..

Bezpečnost práce ve školství : otázky a odpovědi. Díl 2. / Vladislav Banasinský ...[et al.]. - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. - 57 s., příl. - Brož..

Bibliografie Zemědělské fakulty v Českých Budějovicích za rok 1998. / sestavila Marie Suková. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 209 s. -
Biologie, geologie 12. / [editor Boris Rychnovský]. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 67 s., 62 obr. na příl. : tab., grafy. - brož..

Cambridge English for schools : starter teacher's book. / Andrew Littlejohn, Diana Hicks - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 1999. - 143 s. : il. - brož..

Cestování v roce 1997 a 1998 1997-1998.. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 47 s., příl. : tab. - brož..

Chemie na technických školách v Brně : 1849-1999. / Jiří Brandštetr, Adolf G. Pokorný ...[et al.] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 130 s. : il., fot. - brož..

Computer based learning in science : proceedings. : an international Conference 2 July - 6 July 1999 University of Twente, Enschede, the Netherlands. / editor: Graham M Chapman - Ostrava : Pedagogical Faculty of University, 1999. - Přeruš. str. : il. - brož..

Česká republika : pracovní sešit k učebnici zeměpisu. : pro 8. a 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. / [Milan Holeček, Stanislav Tlach] - Vyd. 1. - Praha : Fortuna, 1999. - 32 s. : il. - brož..

Český jazyk 7 : příručka pro učitele. / Milada Hirschová - Olomouc : Prodos, c1999. - 31 s. - brož..

Čhajori romaňi : výbor z romské písňové poezie. [Část 1]. [Texty písní] / zápis písní, překlad textů Eva Davidová ; editor Karel Holub. - Praha : Ars Bohemica, 1999. - 133 s. : il. - váz..


Čhajori romaňi : výbor z romské písňové poezie. [Část 2]. Notová příloha / [zápis písní, překlad textů Eva Davidová] ; [editor Karel Holub]. ; [úvodní text Jan Žižka]. - Praha : Ars Bohemica, 1999. - 120 s. : il. - brož..


Der estnische Volkskalender / Mall Hiiemäe - Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 1998. - 325 s. : mapy. - brož..

Dějepis pro osmý ročník zvláštní školy : 15. století - 1918. / Milan Valenta a Oldřich Müller - 2. upr. vyd., (1. vyd. v nakl. Votobia). - Praha : Parta, 1999. - 59 s. : barev. il. - brož..

Dějepis : nejnovější dějiny. : pro 9. ročník základní školy a 4. ročník osmiletého gymnázia. / Jan Kuklík, Jiří Kocian - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1999. - 142 s. : barev. il. - brož..

Dějiny ňadra : kulturní a sociální historie prsou od starověku až po současnost. / Marilyn Yalomová - Vyd. 1. - Praha : Rybka Publishers, 1999. - 366 s. : il. - váz..

Děti jsou hosté, kteří hledají cestu / Jiřina Prekopová, Christel Schweizerová - 3. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 151 s. - brož..

English literature for the graduation exam : [maturita z angličtiny. / James Branam] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - 106 s. : il. - brož..

Es kochte eine Muttermaus / ausgewählt Olga Štruncová ; illustriert Helena Zmatlíková. - 1. deutsche Ausg. - Prag : Albatros, 1999. - Nestr. - váz..

Faculty Calendar : Faculty of Medicine Masaryk University Brno. 1999-2000. / edited by Eva Táborská, Jiří Vítovec. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 91 s. : tab. - brož..

Feminismus devadesátých let českýma očima : [sborník]. / sestavili Marie Chřibková, Josef Chuchma, Eva Klimentová - Vyd. 1. - Praha : Marie Chřibková, 1999. - 278 s. - brož..

Funkční anatomie : modelové testy ke zkoušce z anatomie. / Olga Mrázková, Eva Hergetová - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 1998. - 158 s. : il. - brož..

Hračky na výletě / [český] text Alena Špačková, verše Alena Benešová. - [Říčany u Prahy] : Junior, [1999]. - 91 s. : il. - váz..

Hry se základními početními úkony : pro 8-9 leté děti. / Almuth Bartlová ; ilustroval Jan Birck. - Liberec : Dialog, 1999. - 24 s. : il. - brož..

Hudební výchova pro 9. ročník základní školy a pro víceletá gymnázia / Jaroslav Mihule, Petr Mašlaň, František Mouryc - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 261 s. : noty, il. - brož..

Informace a požadavky k přijímacím zkouškám pro školní rok 2000-2001.. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 22 s. : tab. - brož..

Informace o středních odborných školách : Praha, okolí a vybrané školy České republiky. : platné pro školní rok. 2000-2001. / [sestavila Lucie Tumpachová]. - Praha : Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 1999. - XXII, 148 s. - Brož..

Informace o středních odborných učilištích : Praha, okolí a vybraná učiliště v Čechách. : platné pro školní rok. 2000-2001. / [sestavila Zuzana Svobodová]. - Praha : Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 1999. - XX, 121 s. - Brož..


Jak psát diplomové a jiné písemné práce / Miloslav Synek, Helena Sedláčková, Ivana Svobodová - Vyd. 2. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 64 s. : tab. - brož..

Jdeme dlouhou cestou : Odkud jsme? Kdo jsme? Kam jdeme?. / Erika Manuš - Praha : Arbor vitae, 1998. - 279 s. : il. - váz..

Jednou budu školákem / M. Guiraová-Jullienová, M. Marchal ; [ilustrace Thierry Charpentier]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - Nestr. : il. - brož..

Jihlavský havířský průvod / Zdeněk Jaroš ; ilustrace Hana Sochorová. - Jihlava : Občanské sdružení Jihlavský havířský průvod, 1999. - 24 s. : il. - Brož..

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main : Vorlesungsverzeichnis für das. Wintersemester 1999-2000.. - Frankfurt am Main : Johann Wolfgang Goethe-Universität, 1999. - 216 s., obr. příl. - Brož.

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main : Vorlesungs- und Personenverzeichnis für das. Sommersemester 1999.. - Frankfurt am Main : Johann Wolfgang Goethe-Universität, 1999. - 324 s. - brož..

Jupí : hádanky, křížovky, doplňovačky. / Joachim Löffel - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - Nestr. - brož..

Kam na školu, kam do učení? : vzdělávací nabídka pro školní rok. 2000-2001.. - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 1999. - 376 s. : tab. - Brož..

Kobylka Karolínka / [český] text Jan Machač - [Říčany u Prahy] : Junior, [1999]. - 90 s. - váz..

Kompendium pedagogické psychologie dospělých / Pavel Hartl - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 231 s. : il. - brož..

Lehké mozkové dysfunkce / Marie Černá a kolektiv - 3. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 224 . - brož..

Lehrerhandbuch zum Lehrbuch Deutsch für Gymnasien 4. / Věra Höppnerová. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1999. - 57 s. - brož..

Lesnický Slavín / Jiří Truhlář ; fotografie Josef Říčný, Pavel Mauer. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 1 mapa : barev. il. ; 57 x 65 cm - brož..

Lidové písničky a hry s nimi / Zdeněk Šimanovský, Alena Tichá - Vyd. 1. - Praha : Portál, 199. - 146 s. : il. - brož..

Lidový kalendář 2000 / Eliška a Jaromír Jindrovi - Vyd. 1. - Hradec Králové : Futura, 1999. - 70 s. : il. - brož..

Logopedická prevence : průvodce vývojem dětské řeči. / Dana Kutálková - Vyd. 2. - Praha : Portál, 1999. - 213 s. - brož..


Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg : Vorlesungs & Personalverzeichnis. 1999-2000. Wintersemester.. - Halle(Saale) : Martin-Luther-Universität, 1999. - 708 s., 2 mp. příl. : tab. - Brož..

Matematika pro přijímací zkoušky / Petr Rádl a kolektiv - Vyd. 3., nezm. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 55 s. - brož..

Matematika pro 3. ročník : příručka pro učitele. / Bohumil Novák, Josef Molnár - Olomouc : Prodos, 1998. - 192 s. : il. - váz..

Matematika v přípravě učitelů 1. stupně ZŠ : sborník příspěvků z pracovního semináře 22.-23. 4. 1999. / [Editoři Bohumil Novák, Jitka Hodanová] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 85 s. : il. - brož..

Matematika 6 : pracovní sešit s komentářem pro učitele. Část 1. / Josef Molnár ... [et al.] - Olomouc : Prodos, 1998. - 88 s. : il., tab. - brož..

Matematika 6 : pracovní sešit s komentářem pro učitele. Část 2. / Josef Molnár ... [et al.] - Olomouc : Prodos, 1998. - s. 90-175 : il., tab. - brož..

Matematika 6 : pracovní sešit. Část 1. / Josef Molnár ... [et al.] - Olomouc : Prodos, 1998. - 88 s. : il., tab. - brož..

Matematika 6 : pracovní sešit. Část 2. / Josef Molnár ... [et al.] - Olomouc : Prodos, 1998. - s. 90-175 : il., tab. - brož..

Matematika 7 / Josef Molnár ... [et al.] - Olomouc : Prodos, 1999. - 159 s. : il. - brož..

Matematika 7 : učebnice s komentářem pro učitele. / Josef Molnár ... [et al.] - Olomouc : Prodos, 1999. - 159 s. : il. - brož..

Metodické listy pro předškolní vzdělávání 1. aktualizace. / Lenka Hříbková ...[et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Metodické listy pro předškolní vzdělávání 2. aktualizace. / Soňa Šrotová ...[et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Metodické listy pro předškolní vzdělávání 3. aktualizace. / Soňa Šrotová ...[et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Metodické pokyny pro učitele k učebnici Přírodopis II / Jana Dobroruková ...[et. al.] - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1999. - 82 s. - brož..

Mluvit se naučíte mluvením aneb Jak se učit cizím jazykům a vytrvat / Šárka Kolková - Brno : Trojan, 1999?. - 81 s. : il. - brož..


Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky : Seminář teorie obvodů STO-7. : Brno, 16.-17.9.1999. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 301 s. : il. - brož..


Moje nejmilejší hračky : 50 nápadů, jak příjemnými hrami zabavit děti od 4 do 6 let. / Uršula Lausterová - Liberec : Dialog, 1999. - 48 s. : il. - brož..

Mother Mouse / [Olga Štruncová ; illustrated by Helena Zmatlíková]. - 1st Engl. ed. - Prague : Albatros, 1999. - Nestr. - váz..

Muž naděje a touhy, posel budoucnosti : (zamyšlení nad myšlenkami Jana Amose Komenského). / Miroslav Somr - Vyd. 2., upr. a rozš. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 212 s. - brož..

Můj syn Chris / S.M. Pueschel - Jablonec nad Nisou : SPMP - Downův syndrom, 1999. - [8] s. - Brož..

My First Book - 2nd Ed. - Ostrava : Librex, 1999. - Nestr. : il. - váz..

My Second Book - 2nd Ed. - Ostrava : Librex, 1999. - Nestr. : il. - váz..

Mýtus a psychologie : mýty o stvoření z pohledu hlubinné psychologie. / Marie-Louise von Franz - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 205 s. - brož..

Mýtus, sen a rituál / Erich Fromm - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 1999. - 223 s. - váz..

Nabídka školních ekologických projektů a programů na rok 1999-2000 - Praha : Tereza, 1999. - Nestr. - Brož..

Nečtou, nečtou, nečtou - jdou tou cestou klikatou : názory, nápady, postřehy, příběhy a kresby školáků. / [k vydání připravil Ivo Markvart] - 1. vyd. - Louny : Městská knihovna, 1999. - 55 s. : il. - Brož..

Nezaměstnaní absolventi škol : duben 1999. / Dagmar Horáčková, Radim Ryška - [Praha] : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 1999. - 17 s., 9. tab. příl. : il. - Brož..

Novice Teacher - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 116 s. : tab. - brož..

Občanská výchova pro 6. ročník / Milan Valenta - Vyd. 3. - Praha : SPL - Práce, 1999. - 113 s. : barev. il. - brož..

Občanská výchova pro 7. ročník zvláštní školy : pracovní sešit. / [Stanislava Borejová] - 2. vyd. - Praha : Parta, 1999. - 20 s. : il. - brož..

Občanská výchova pro 7. ročník / Milan Valenta - 3. vyd. - Praha : SPL - Práce, 1999. - 117 s. : barev. il. - brož..

Občanská výchova pro 8. ročník zvláštní školy : pracovní sešit. / [Oldřich Müller] - 1. vyd. - Praha : Parta, 1999. - 31 s. : il. - brož..


Občanská výchova pro 8. ročník / Milan Valenta - 3. vyd. - Praha : SPL - Práce, 1998. - 116 s. : barev. il. - brož..


Občanská výchova pro 9. ročník zvláštní školy : pracovní sešit. / [Iveta Grofková] - 1. vyd. - Praha : Parta, 1999. - 32 s. : il. - brož..

Občanská výchova : pro 7. ročník základní školy pro sluchově postižené. : pracovní sešit. / Drahomíra Ditmarová - 1. vyd. - Praha : Septima, 1999. - 39 s. : il. - brož..

Ondráš: Vojenský umělecký soubor Armády České republiky - Velitelství vzdušných sil, Brno / [Jiří Majkus] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1999. - Nestr. : fot. - brož..

Pamětní tisk vydaný k 100. výročí českého gymnázia ve Strážnici : [1899-1999. / redakce Miloslav Nováček] - Strážnice : Spolek přátel Purkyňova gymnázia, 1999. - 28 s. : il., faksimile - Brož..

Pedagogické minimum pro mistry technických oborů / [zpracoval Miroslav Čadílek] - Brno : CTI - Cech topenářů a instalatérů ČR, 1999. - 120 s. : il. - brož..

Pohled na školství v ukazatelích OECD 1997. / [redigovali Radim Ryška, Ivan Švanda]. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1998. - 399 s. : tab., grafy. - brož..

Používání informační a komunikační technologie ve výuce / Jana Kapounová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 74 s. : il. - brož..

Praktická metodika hry na klarinet Díl 3. Literatura / Jiří Kratochvíl. - 1. vyd. - Praha : Akademie múzických umění, 1999. - 47 s. - brož..

Profesní vzdělávání dospělých / Jaroslav Mužík - Vyd. 1. - Praha : CODEX Bohemia, 1999. - 200 s. : il., tab. - brož..

Průvodce studenta : kazuistika jako závěrečné práce. : určeno pro distanční čtyřsemestrové a šestisemestrové studium speciální pedagogiky. / vypracovala Dana Švingalová - Vyd. 2. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 40 s. : il. - brož..

Předměty o přírodě a společnosti v primární škole / Ladislav Podroužek - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 119 s. : tab. - brož..

Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE : ukázky testů přijímacích zkoušek na VŠE v Praze. : jediné úplné vydání všech variant pro rok. 1999. / Miloš Kaňka, Jan Coufal. - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 1999. - 81 s. - brož..

Přípravný stupeň pomocné školy : [metodická příručka]. / Marta Teplá - Praha : Tech-Market, 1999. - 66 s. : 14 s. obr. příl. - brož..

Přírodopis 8 / Jan Kantorek, Jaroslav Jurčák, Jiří Froněk a kol. - Olomouc : Prodos, c1999. - 127 s. : barev. il. - brož..

Psychologie a pedagogika pro 3. ročník středních zdravotnických škol a pro obory sociální / Věra Čechová, Alena Mellanová - 1. vyd. - [Jinočany] : H & H, 1999. - 143 s. : il. - brož..

Rasy i narody : sovremennyje etničeskije i rasovyje problemy. Vyp. 25. / redaktor Valerij Aleksandrovič Tiškov ...[et al.]. : ježegodnik. - Moskva : Nauka, 1998. - 284 s. : tab. - váz..


Recenze - fakta o Downově syndromu / ve výběru Jana Všetičky - Jablonec nad Nisou : SPMP-Downův syndrom, 1999. - Nestr. - Brož..

Referát distančního vzdělávání : informace o studiu v programech celoživotního vzdělávání. 1999-2000.. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 24 s. : tab. - brož.

Rekvalifikace : informační servis. : bulletin Oddělení rekvalifikací Hlavního personálního úřadu Ministerstva obrany České republiky. 2000. / [Jaroslav Slatinský ...et al.]. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1999. - 54 s. : tab. - brož..

Ročenka : Západočeská univerzita v Plzni - Pedagogická fakulta. 1998.. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 153 s. - brož..

Rozvíjení tvořivosti / Vladimír Provazník - Vyd. 2. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 114 s. : tab., grafy. - brož..

Sciencia nobilitat : sborník prací k poctě prof. PhDr. Františka Kavky, DrSc.. / uspořádal Michal Svatoš - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 143 s. : tab. - brož..

Sekce Downův syndrom / SPMP ČR : zpravodaj. 1999.. - Jablonec nad Nisou : Sdružení pro pomoc mentálně postiženým České republiky, 1999. - 27 s. : il., fot. + 1 příl. - Brož..

Seznam předmětů na Matematicko-fyzikální fakultě v akademickém roce 1999/2000 / [odpovědný redaktor Jiří Anděl] - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 1999. - 339 s. - brož..

Skrytá slovíčka / [text: Pavel Dorčák] - české vyd. - Praha : Junior, [1999?]. - Nestr., barev. il - váz..

Socrates - Erasmus : European Credit System According to ECTS. : Information Package. Pt. 2.. - České Budějovice : University of South Bohemia, 1999. - Nestr. : fot., tab. - brož..

Speciální školy a předškolní zařízení / Ústav pro informace ve vzdělávání - [Praha] : Tauris, 1999. - 59 s. - brož..

Spory v oblasti lidských práv : zákon a praxe u mezinárodních soudů. : Praha, 22.-24. října 1998. : sborník přednášek. / [redakční úprava Lucie Richterová] : mezinárodní seminář organizovaný ve spolupráci Evropského střediska pro práva Romů, České advokátní komory a Českého helsinského výboru a za finanční podpory Evropské komise. - Vyd. 1. - Praha : Český helsinský výbor, 1999. - 55 s. - brož..

Staré pověsti pražské / Adolf Wenig ; [ilustrace Mikoláš Aleš]. - Český Těšín : Agave, 1999. - 318 s. : il. - váz..

Střední a vyšší odborné školy / Ústav pro informace ve vzdělávání - [Praha] : Tauris, 1999. - 54 s. - Brož..


Studijní plány Matematicko-fyzikální fakulty : 1999/2000. / [odpovědný redaktor Jiří Anděl] - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 1999. - 237 s. : tab. - brož..


Studijní programy : Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická. : bakalářský studijní program, magisterské studijní programy. 1999-2000. / sestavili Zdeněk Šimek, Michal Veselý. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 75 s. : tab. - brož..

Studijní program na akademický rok : Masarykova univerzita v Brně - Ekonomicko-správní fakulta. 1999-2000.. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 214 s. : tab. - brož..

Studium na Univerzitě Karlově v Praze / [Helena Justová, Hana Ulrychová] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 151 s. - brož..

Tajemství výchovy šťastných dětí / Steve Biddulph - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 133 s. : il. - brož..

Tataři na Moravě / František Adámek - Vyd. 1. - Praha : Neklan, 1999. - 134 s. - brož..

Technika a didaktika školních chemických pokusů I / Petr Koloros - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 164 s. : il. - brož..

Terenní hry pro oddíly na víkendovou výpravu / Miroslav Charvát - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 1999. - 20 s. : il. - brož..

Testy ze všeobecných znalostí 2000 / [redakce a zpracování Mária Tarábková] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 1999. - 128 s. : il., tab. - brož..

Testy z českého jazyka 2000 / [redakce a zpracování Mária Tarábková] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 1999. - 144 s. - brož..

Testy z matematiky 2000 / [redakce a zpracování Petra Červinková, Mária Tarábková] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 1999. - 128 s. - brož..

Textualising the Siri Epic / Lauri Honko - Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 1998. - 695 s. : il., fot., mapa. - brož..

The Humanist on Campus: Continuity and Change / Denis Donoghue ...[et al.]. - New York : American Council of Learned Societies, [1998]. - VIII, 27 s. -
The Mohave Heroic Epic of Inyo-kutavere / re-appraised and further interpreted by Arthur Thomas Hatto - Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 1999. - 162 s. : fot., mapy. - brož..

The Siri Epic as performed by Gopala Naika Pt. 1. / Lauri Honko ... [et al.] - Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 1998. - lxix, 491 s. - brož..

The Siri Epic as performed by Gopala Naika Pt. 2. / Lauri Honko ... [et al.] - Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 1998. - s. 498-893 : il. - brož..

The Type and Motif Index of Finnish Belief Legends and Memorates / Marjatta Jauhiainen - Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 1998. - 362 s. - brož..


Tolkienův prsten / David Day ; ilustrace Alan Lee. ; [z anglického originálu přeložila Stanislava Pošustová]. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 183 s. : il. - váz..


Trocha literární teorie : příručka pro literární výchovu žáků 6.-9. ročníků základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. / Eva Beránková, Ladislava Lederbuchová - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 111 s. - brož..

Úloha univerzit v budoucí informační společnosti : sborník příspěvků pro česko-slovenskou část konference. : mezinárodní konference RUFIS '99, VUT Brno 7.-9.9. 1999. / [editor Luděk Matyska] - Brno : ApS, 1999. - 186 s. - brož..

Úvod do studia na Policejní akademii České republiky / [Jiří Semrád ... et al.] - 4., upr. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1999. - 93 s. : il. - brož..

Úvod do studia / František Bartes - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 104 s. - brož..

Vademecum : průvodce doplňujícím pedagogických studiem mistrů. / Mojmír Stojan, Miroslav Čadílek - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 65 s. - brož..

Vařila myška kašičku / vybrala Olga Štruncová ; ilustrovala Helena Zmatlíková. - 9. vyd. - Praha : Albatros, 1999. - Nestr. - váz..

Veselá knížka na hraní pro děti od 3 do 4 let - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 1999. - Nestr. : il. - brož..

Veselá knížka na hraní pro děti od 4 do 5 let : zábavné úkoly a cvičení.. - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 1999. - Nestr. : il. - brož..

Veselé hry s malými dětmi : [náměty k rozvoji smyslu pro humor dětí od 2 let]. / Jana Hanšpachová - 1. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 164 s. : il. - brož..

Věda na Univerzitě Karlově v roce 1998 / [editor Pavel Klener] - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 120 s. - brož..

Vlastivěda pro 4. ročník ZŠ pro sluchově postižené : pracovní sešit. / [Magdalena Šuchmanová] - 1. vyd. - Praha : Septima, 1999. - 56 s. : il., mapy - brož..

Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky se zaměřením na oftalmopedii : 1. díl. / Ilona Pešatová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 73 s. : il., tab. - brož..

Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky se zaměřením na tyflopedii : 2. díl.. / Ilona Pešatová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 76 s. - brož..

Vybrané kapitoly z psychopedie ; Výběr textů a jejich doplnění Dana Švingalová. - Vyd. 2. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 113 s. - brož..

Výroční zpráva Klvaňova gymnázia Kyjov za školní rok 44. 1998-1999.. - Kyjov : Klvaňovo gymnázium, 1999. - 59 s. : fot., tab. - Brož..


Výroční zpráva rektora UK prof. Dr. h. c. JUDR. Karla Malého, DrSc., o činnosti Univerzity Karlovy v Praze v době od 1.2.1998 do 30.4.1999 : podle paragrafu 21, odstavec 1, písm a) Zákona č. 11/1998 Sb., o vysokých školách. / [editor Pavel Klener] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 90 s. : tab. - brož..


Výroční zpráva 1998 - Brno : Vzdělávací nadace Jana Husa, 1999. - 28 s. - Brož.

Výroční zpráva : Vysoké učení technické v Brně. 1998. / [redakce Alena Mizerová, Jaromír Pěnčík]. - Vyd. 1. - Brno : VUTIUM, 1999. - 187 s. : fot., tab., grafy. - brož..

Vývojová ročenka školství v České republice 1989/90-1998/1999. / Milena Dušková ...[et al.]. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1999. - 192 s. : tab., grafy. - brož..

Základy pedagogiky / Jiří Dvořáček - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 212 s. : tab., grafy. - brož..

Zvířátka chováme pro radost / Jana Moravcová - České vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 1999. - 128 s. : il. - brož..

80 let vysokého ekonomického školství na území České republiky / [Eva Bedrnová ...et al.] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 164 s. : il., fot., tab. -

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist