Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (listopad-prosinec) - O. Geografie, biografie, dějiny

za listopad-prosinec 1999

Afrika, Austrálie a Antarktida : zeměpis pro základní školy. / Pavel Červinka, Richard Braun - 3. vyd. - Praha : Scientia, 1998. - 59 s. : il., tab. - brož..

Americká snídaně 3. Zpátky na Aljašce aneb Otevřený účet / Jaroslav Kratěna - Olomouc : Votobia, 1999. - 134 s., [8] s. obr. příl. : mapa, il. - brož..

Američtí prezidenti : 41 portrétů od George Washingtona po Billa Clintona. / Jürgen Heideking (ed.) - V čes. jaz. vyd. 1. - Praha : Prostor, 1999. - 588 s. : il. - váz..

Annual of Medieval Studies at CEU 1997-1998. / edited by Katalin Szende. - Budapest : Central European University, 1999. - 388 s. : fot. - Brož..

Archaeologia historica 24. 1999. Sborník příspěvků přednesených na 30. konferenci archeologů středověku České a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na každodenní život středověkého venkova : (jeho hospodářské a sociální aspekty) : Brno, 12.-16. 10. 1998 / editor Vladimír Nekuda. - Vyd. 1. - Brno : Moravské zemské muzeum, 1999. - 480 s. : il., fot., grafy. - brož..

Archeologické výzkumy v jižních Čechách 12. 1999.. - České Budějovice : Jihočeské muzeum, 1999. - 143 s. : il., fot., tab. - brož..

Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku / Václav Bůžek, Pavel Král (edd.) - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 684 s. : obr. příl. - váz..

Asie : zeměpis pro základní školy. / Pavel Čevinka, Richard Braun - 3. vyd. - Praha : Scientia, 1998. - 54 s. : il., tab. - brož..

Austrálie : skrz naskrz zemí nekonečna. / Vlastimil Tichý - Vyd. 1. - Praha : Vlastimil Tichý, 1999. - 214 s., il. : il. - váz..

A Life of Learning / Yi-Fu Tuan. - New York : American Council of Learned Societies, 1998. - IX, 16 s. -
Balkan-Chronik : 2000 Jahre zwischen Orient und Okzident. / Michael W. Weithmann. - 2., aktualisierte und erw. Aufl. - Regensburg : Friedrich Pustet, 1997. - 564 s. : il., fot. - Pustet, váz..

Bob Dylan - Dívám se jak teče řeka : 1966-1995. / Paul Williams ; [z anglického originálu přeložil Marek Štys]. - Praha : Pragma, 1999. - 263 s. - brož..

Bohumil Dobiáš : keramika. : [Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou, sbírka keramiky Bechyně, zámecký pivovar. : červen - září 1999. / úvod napsal Milouš Růžička] - Hluboká nad Vltavou : Alšova jihočeská galerie, 1999. - Nestr. - brož..

Bolek Polívka v hlavní roli / text Miloš Štědroň a přátelé ; fotografie Jef Kratochvil, kresby Dušan Ždímal. - Vyd. 1. - Brno : Jota, 1999. - 218 s. : il. - váz..

Bouře na Dněpru : Žukov, Stalin a porážka. : Hitlerovy bleskové války. / Bryan I. Fugate, Lev Dvoreckij - Vyd. 1. - Brno : Jota, 1999. - 367 s., mapy - váz..

Byl Edvard Beneš vinen? / Ferdinand Peroutka - 3. vyd. - Praha : Společnost Edvarda Beneše, 1999. - 26 s. - brož..


Caesar / Colleen McCulloughová ; [z anglického originálu přeložil Vladimír Svoboda]. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 654 s. - Ikar, váz..

Chráněná území přírody : Česká republika. : stručný popis lokalit. / texty a obsahová náplň Jan Kos, Marie Maršáková - [Měř.] 1:515 000. - Zlín : SHOCart, 1999. - 1 mapa : barev. ; 55 x 95 cm -

Churchill : nepoddajný život. / Norman Rose - Slov. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1995. - 374 s., obr. příl. : il. - váz..

Císařovna Alžběta a její muži / Sigrid-Maria Grössingová ; [z německého originálu přeložila Iva Daňková]. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 253 s. : il. - váz..

Colt : americká legenda. : oficiálne dejiny Coltovej zbrojovky od roku 1836 po súčasnosť s viac ako tristo farebnými fotografiami. / R. L. Wilson ; fotografie Sid Latham. - Slovenské vyd. 1. - Praha : Cesty, 1997. - 391 s. : il., tab. - váz..

Cvičení z regionální geografie Asie / M. Novotná, J. Hájek - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 131 s. : mapy - brož..

Čas lovců : dějiny paleolitu, zvláště na Moravě. / Jiří Svoboda ; ilustrace Pavel Dvorský. - Brno : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. - 352 s. : il., tab. - brož..

Čas, země, ... a lidé : kniha o jižní Moravě, o jejích přírodních krásách a náladách, prehistorii a historii, architektonických památkách a lidové kultuře. / [z odborné literatury zpracoval] Petr Oliva - Brno : Oliva, 1999. - Přeruš. str. : barev. il., noty - Váz..

Česká pouť Karla Hynka Máchy / z paměti českého národa a jeho literatury vybral Pavel Vašák - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 247 s., [36] s. obr. příl. - brož..

Česká republika : pracovní sešit k učebnici zeměpisu. : pro 8. a 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. / [Milan Holeček, Stanislav Tlach] - Vyd. 1. - Praha : Fortuna, 1999. - 32 s. : il. - brož..

České Budějovice : Rätsel und Entdeckungen. / redaktion Vladimíra Turková ...[et al.]. - Prag : Orbis, 1995. - 43 s. : il., fot. -
Česko a Slovensko : autoatlas. - [Měř.] 1:250 000. - Zlín : SHOCart, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Česko a Slovensko : automapa. - 1. vyd. - [Měř.] 1:500 000. - Zlín : SHOCart, 1999. - 2 mapy : barev., příručka ; 59 x 95 cm - brož..

Česko-rakouské příhraničí : cykloprůvodce. Pálava, Podyjí, Novohradské Hory, Lipensko. / [text B. Háj, L. Procházka] - 1. vyd. - [Měř.] 1:175 000. - Zlín : SHOCart, 1999. - 49 s. : barev. il., mapy - brož..


Český biografický slovník XX. století Díl 1.. A-J / Josef Tomeš a kolektiv - Praha : Paseka : Petr Meissner, 1999. - 634 s. - váz..


Český biografický slovník XX. století Díl 2.. K-P / Josef Tomeš a kolektiv - Praha : Paseka : Petr Meissner, 1999. - 649 s. - váz..

Český biografický slovník XX. století Díl 3.. Q-Ž / Josef Tomeš a kolektiv - Praha : Paseka : Petr Meissner, 1999. - 587 s. - váz..

Český Krumlov : Vergangenheit und Gegenwart. / redaktion Vladimíra Turková ...[et al.]. - Prag : Orbis, 1995. - 47 s. : il., fot. -
Český Těšín : plán města. - [Měř.] 1:12 000. - Zlín : SHOCart, 1999. - 1 mapa : barev. ; 45 x 59 cm - brož..

Das mitteleuropäische Barbaricum und die Krise des römischen Weltreiches im 3. Jahrhundert : Materialen des 9. Internationalen Symposiums "Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im nördlichen Mitteldonaugebiet". : Kravsko, 3.-4. 12. 1996. / herausgegeben von Jaroslav Tejral. - Brno : Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, 1999. - 236 s. : il., fot., tab. - váz..

Davle u Prahy : minulost a současnost. / Karel Vančura - Davle u Prahy : Obecní úřad, 1999. - 151 s., obr. příl. : fot., il. - brož..

Der trennende Zaun ist abgebrochen : zur Verständigung zwischen Tschechen und Deutschen. - Leipzig : Gustav-Adolf-Werks, 1998. - 224 s. : fot., mapy, il. - brož..

Dějepis pro osmý ročník zvláštní školy : 15. století - 1918. / Milan Valenta a Oldřich Müller - 2. upr. vyd., (1. vyd. v nakl. Votobia). - Praha : Parta, 1999. - 59 s. : barev. il. - brož..

Dějepis v kostce II : novověk, dějiny nové doby. : pro střední školy. / Marie Sochrová - Vyd. 2. - Havlíčkův Brod : Fragment, c1999. - 160 s. : il. - brož..

Dějepis v kostce I : pravěk, starověk, středověk. : pro střední školy. / Marie Sochrová - Vyd. 2. - Havlíčkův Brod : Fragment, c1999. - 159 s. : il. - brož..

Dějepis 8 : [novověk]. / Miloš Trapl, Jaroslava Traplová, Arnošt Skoupý - Olomouc : Prodos, c1999. - 96 s. : barev. il. a mapy - brož..

Dějepis : nejnovější dějiny. : pro 9. ročník základní školy a 4. ročník osmiletého gymnázia. / Jan Kuklík, Jiří Kocian - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1999. - 142 s. : barev. il. - brož..

Dějiny Austrálie / Geoffrey Blainey. - Praha : Lidové noviny, 1999. - 251 s. : mapy, fot., il. - váz..

Dějiny novověku : učebnice pro střední školy. / Miroslav Hroch - 4. vyd. - Praha : SPL - Práce, 1999. - 168 s. : il. (některé barev.), mapy, tab. - brož..

Dějiny pravěku a starověku : učebnice pro střední školy. / Jan Souček - 3. vyd. - Praha : SPL - Práce, 1999. - 184 s. : il. (některé barev.), mapy, tab. - brož..

Dějiny 20. století : učebnice pro střední školy. / Jan a Jan Kuklíkovi - 3. vyd. - Praha : SPL - Práce, 1999. - 191 s. : il. (některé barev.), mapy, tab. - brož..


Dlouhé léto / Alan White ; [z anglického originálu přeložil Ladislav Smutek]. - Vyd. 1. - Praha : Armex, 1999. - 149 s. : il. - váz..

Dobrodruzi s polopenzí / Ilona Borská - Vyd. 1. - Praha : MOTTO, 1999. - 315 s. - váz..

Dookola swiata po piórko pingwina / Rudolf Krautschneider ; translation Beata Pedzik. - Ústí nad Orlicí : Magalhaes-Cano, 1999. - 304 s., obr. příl. : il. - brož..

Drahý pane Kolář.. Kn. 2. 1993-1999 / Madla Vaculíková ; koláže Jiří Kolář. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 187 s., obr. příl. - váz..

Evašvankmajerjan : anima animus animace. : mezi filmem a volnou tvorbou. / [text a ilustrace Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer] - Praha : Slovart : Arbor vitae, 1998. - 181 s. : il. - váz..

Evropa : zeměpis pro základní školy. / Vít Vilímek, Renata Nováková - 3. vyd. - Praha : Scientia, 1999. - 63 s. : barev. il., mapy - brož..

Flores scholarium : sborník konference ve Šlapanicích u Brna. : 22.-23.3.1999. : editoři Jana Nechutová, Drahomíra Baránková. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 153 s. - brož..

Franco : člověk, voják, diktátor. / Sheelagh Ellwood - Vyd. 1. - Brno : Books, 1999. - 264 s. - váz..

Geologické vycházky po Českém ráji a jeho okolí / Václav Ziegler - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 89 s. : mapy - brož..

Greenways : Moravské vinařské stezky. : doporučené cyklotrasy, turistické značení. - [Měř.] 1:100 000. - Zlín : SHOCart, 1999. - 1 mapa : barev. ; 44 x 65 cm + 1 textová příloha (48 s.). - brož..

Harald Juhnke : meine sieben Leben. / Harald Wieser - 1. Aufl. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1998. - 430 s. : il. - váz..

Hermann Schmid: Tajemství úžasná / Jiří Čunát - 1. vyd. - Brno : Proglas, 1999. - 107 s. : il. - brož..

Hitlerův světový názor : (projekt jedné vlády). / Eberhard Jäckel - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 1999. - 156 s. - brož..

Hodža versus Beneš : Milan Hodža a slovenská otázka v zahraničním odboji za druhé světové války. / Jan Kuklík, Jan Němeček - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 283 s. - brož..

Hradec Králové : Harmonie der Jahrhunderte. / redaktion Vladimíra Turková ...[et al.]. - Prag : Orbis, 1995. - 45 s. : il., fot. -

Hromadný bronzový nález ze Služína (okr. Prostějov) : příklad sémanticky signifikantního depozita doby popelnicových polí. / Milan Salaš, Miroslav Šmíd. Soubor nálezů z první poloviny 15. století z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně / Rudolf Procházka, Zdenka Himmelová, Jan Šmerda - Vyd. 1. - Brno : Ústav archeologické památkové péče, 1999. - 145 s. : il., tab. - brož..


Hvězdy českého filmu 3. / Radana Vítková ; ilustroval Tomáš Řízek. - 2., opr. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - 64 s. : il., fot. - váz..

Ilustrovaný atlas světa pro nové století / [hlavní redaktor Jiří Hanuš] - Vyd. 1. - Praha : Reader's Digest Výběr, 1999. - 323 s. : mapy, il. - váz..

Innocens : mit einer Wanderung zu den historischen Stätten des Vyšehrad von Harald Salfellner. / Ferdinanad von Saar - Prag : Vitalis, 1999. - 119 s. : il. - váz..

Integrace prostorových dat : konference Olomouc 99. : Olomouc 7.-9. září 1999. : sborník příspěvků. / editor Vít Voženílek - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 271 s. : tab. il. - brož..

Isaac Newton : zakladatel teoretické fyziky. / Vladimír Malíšek - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1999. - 48 s., [8] s. obrazových příloh - brož..

Itinerarium Egeriae : text, překlad a komentář. / Marcela Hejtmanová - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 244 s. : il - brož..

Jan Křtitel Krumpholz : život a dílo harfového virtuóza a skladatele. : studie, texty, analýzy. / Miloš Müller - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna, 1999. - 216 s. : il., noty - brož..

Jan Šplíchal : fotografie. / [text Petr Holý] - Praha : [vl. nákl.], 1999. - Nestr. : fot. - brož..

Jan Werich vzpomíná ... vlastně Potlach / Jan Werich - Vyd. 3., v nakl. Hynek 1. - Praha : Hynek, 1999. - 263 s. - váz..

Jeho světlo / Danielle Steel ; [z anglického originálu přeložila Alena Šimková]. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 282 s. : il. - váz..

Jesenicko : cyklotrasy, turistická značení. - [Měř.] 1:75 000. - Zlín : SHOCart, 1999. - 1 mapa : barev. ; 44 x 65 cm + 1 textová příloha (31 s.). - brož..

Jičín : ein Tor ins Böhmische Paradies. / redaktion Vladimíra Turková ...[et al.]. - Prag : Orbis, 1996. - 47 s. : il., fot. -
Jihlava v datech : historický kalendář města Jihlavy. / Zdeněk Jaroš - Jihlava : Astera G, 1999. - 111 s. - brož..

Jiřina Marešová : keramika. / [úvodní text Jana Horneková] - [Plzeň : Západočeská galerie, 1998]. - 8 s. : barev. il. - Brož..

Jižní Čechy I : cykloprůvodce. : Táborsko, Jindřichohradecko, okolí Telče, Českobudějovicko, Třeboňsko, Českokrumlovsko, Novohradské Hory. / [text P. Ďoubalík] - 1. vyd. - [Měř.] 1:100 000. - Zlín : SHOCart, 1999. - 48 s. : barev. il., mapy - brož..


Jižní Čechy : hrady a zámky, kempy. - [Měř.] 1:370 000. - Zlín : SHOCart, 1999. - 1 mapa : barev. ; 33 x 59 cm - brož..


Jižní Morava Sv. 38. / [redaktor Emil Kordiovský ...et al.]. - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 1999. - 315 s. : il., fot., tab., grafy. - brož..

Kalendárium významných událostí a kulturních výročí v roce 2000. / [zpracovaly Jana Peková, Hana Lapková]. - Ústí nad Labem : Vědecká knihovna, 1999. - 41 s. - brož..

Kambodžský poutník / Miroslav Nožina - Vyd. 1. - Orlík nad Vltavou : Livingstone, 1999. - 237 s. : fot., mapy, il. - brož..

Katarzyna Kobro : 1898-1951. : Dům U černé Matky Boží, 14. července - 19. září 1999. - Praha : České výtvarné umění, 1999. - Nestr. - Brož..

Kdo svůj národ miluje, nešetří ho : esej o Karlu Havlíčkovi Borovském. : úvaha s grafikami Vladimíra Komárka. / Zdeněk Mahler - Vyd. 2. - Praha : Primus, 1999. - 47 s. : il. - váz..

Kolín : plán města. : mapa okolíl. : centrum. - 2. vyd. - [Měř.:] 1:10 000. 1:100 000. 1:6 000. - Česká Lípa : Geodézie, 1999. - 1 mapa ; 60 x 58 cm - brož..

Korfu : plán města Korfu. - [Měř.] 1:80 000. - Brno : Geodezie, 1998. - 1 mapa ; 71 x 60 cm. - brož..

Kovárna duší / František Šimíček - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1999. - 143 s. - brož..

Královnina zajatkyně / Jean Plaidy ; [z anglického originálu přeložila Alena Maxová]. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 1999. - 507 s. - váz..

Kroměříž : plán města. - [Měř.] 1:12 000, 1:10 000. - Zlín : SHOCart, 1999. - 2 mapy na 1 listu : barev. ; 59 x 44 cm (Kroměříž) ; 22 x 59 cm (Holešov) - brož..

Kryl / Michal Huvar - Vyd. 2. - Brno : Print-Typia, 1999. - 141 s., il. příl. : il. - Print-Typia Brno, brož..

Kryl / Michal Huvar. - Vyd. 1. - Brno : Carpe diem, 1999. - 141 s. : il. - váz..

Kutná Hora / [Text: Jan Kulich] ; [Photos: Ivan Ulrych]. - Libice nad Cidlinou : Vega, 1998. - Nestr. : il. - brož..

Kutná Hora : plán města. : mapa okolí. : centrum. - 2. vyd. - [Měř.:] 1:10 000. 1: 100 000. 1: 6 000. - Česká Lípa : Geodézie, 1999. - 1 mapa ; 39 x 59 cm - brož..

Leben mit Risiko : Gespräche mit Hans-Dieter Schütt. / Rüdiger Nehberg - Berlin : Schwarzkopf & Schwarzkopf, 1998. - 281 s. : fot. - brož..

Lesnický Slavín / Jiří Truhlář ; fotografie Josef Říčný, Pavel Mauer. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 1 mapa : barev. il. ; 57 x 65 cm - brož..


Les études balkaniques tcheques 10. / rédacteur scientifique Miroslav Kvapil. - Vyd. 1. - Prague : Euroslavica, 1999. - 135 s. - brož..


Life and work of Vojtěch Jarník / [editor Břetislav Novák] - 1st ed. - Prague : Prometheus, 1999. - 197 s. - brož..

Lubjanka III. patro : svědectví předsedy KGB z let 1961-1967 Vladimíra Semičastného. / zapsal Tomáš Sniegoň - Praha : Dauphin, 1998. - 255 s. : il. příl. - brož..

Luhačovice : plán města. - [Měř.] 1:10 000. - Zlín : SHOCart, 1999. - 1 mapa : barev. ; 59 x 44 cm - brož..

Madonna očima magazínu Rolling Stone : ultimativní rukověť rozhovorů, článků, faktů a názorů z archivů časopisu Rolling Stone. : od vydavatelů časopisu Rolling Stone. / úvod Barbary O'Dair ; [z anglického originálu přeložil Jiří Rothbauer]. - Praha : Pragma, 1999. - 288 s. - brož..

Malé dějiny Amsterodamu / Geert Mak - Vyd. 1. - Praha : Cinemax, 1999. - 307 s., barev. il. - váz..

Mallorca / [odpovědný redaktor Jan Brokl] - 1. čes. vyd. - Praha : Slovart, 1999. - 240 s. : il. + 1 mapa. - brož..

Margaret - výstřední princezna : sestra britské královny Alžběty. / Theo Aronson - Vyd. 1. - Praha : Brána, 1999. - 179 s., il. - váz..

Mähren und Schlesien I. : Tschechische Republik. : Reiseführer durch Mähren und Schlesien. / [Redaktion Miloš Bařinka, Irena Voštová] - 1. Ausg. - Zlín : Atelier IM, 1999. - 168 s., barev. il. + 2 mapy. - brož..

Mediaevalia historica Bohemica Sv. 6.. - 1. vyd. - Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, 1999. - 266 s. : tab. - brož..

Mé myšlenky se velice nepodobají dýmu / Jiří Daniel - Praha : Torst, 1998. - 402 s. : il. - váz..

Mé staré dobré Vary : aneb váš žoviální průvodce pitím i žitím. / Zdeněk Šmíd - 1. vyd. - Praha : Olympia, 1999. - 224 s. : il. - váz..

Mé století / Günter Grass ; [z německého originálu přeložil Hanuš Karlach]. - Vyd. 1. - Brno : Atlantis, 1999. - 294 s. - váz..

Milarepa / Eduard Tomáš - 3. vyd. - Praha : Avatar, 1999. - 369 s. : il. - váz..

Miroslav Donutil "... uprostřed běhu ..." / Jiří Vondrák - Praha : Primus, 1999. - 162 s. : il. - váz..

Mladá Boleslav : Durch die Stadt und ihre Umgebung. / redaktion Vladimíra Turková ...[et al.]. - Prag : Orbis, 1996. - 43 s. : il., fot. -
Mnichovská dohoda 1938 / Bořivoj Čelovský - Vyd. 1. - Šenov u Ostravy : Tilia, 1999. - 470 s. - váz..


Modrý Mauritius ... a přece Austrálie! : cestopisné poznámky s fotografiemi skalních maleb aboridžinců. / Miroslav Zikmund - Vyd. 1. - Praha : Primus, 1999. - 69 s. : barev. il. - váz..


Morava a Slezsko I : Česká republika. : průvodce Moravou a Slezskem. / [redakce: Miloš Bařinka, Irena Voštová] - 1. vyd. - Zlín : Atelier IM, 1999. - 168 s., barev. il. + 2 mapy. - brož..

Moravia and Silesia I. : Czech Republic. : Guide to Moravia and Silesia. / [Editors: Miloš Bařinka, Irena Voštová] - 1st Ed. - Zlín : Atelier IM, 1999. - 168 s., barev. il. + 2 mapy. - brož..

Moravské zemské desky : 1348/1642. / [k vydání připravil Ivan Štarha et al.] - Břeclav : Moraviapress, 1999. - 32 s. : 58 s. barev. obr. příl. - váz..

Muzeum : sborník Muzea Kroměřížska. / [odpovědný redaktor Jiří Stránský] - Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 1999. - 112 s. : il. - brož..

Muž naděje a touhy, posel budoucnosti : (zamyšlení nad myšlenkami Jana Amose Komenského). / Miroslav Somr - Vyd. 2., upr. a rozš. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 212 s. - brož..

Můj syn Chris / S.M. Pueschel - Jablonec nad Nisou : SPMP - Downův syndrom, 1999. - [8] s. - Brož..

Můj život 3. / Vlasta Javořická. - Vyd. 1. - Brno : Jota, 1999. - 218 s. - váz..

Na hradech, v klášterech, v podhradí : středověk, jak ho neznáte. / Dieter Breuers - 1. vyd. - Praha : Brána, 1999. - 436 s., obr. příl. - Brána, váz..

Na prahu národní existence : touha a skutečnost. / Miroslav Hroch - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 275 s. : il. - váz..

Na rozcestí tradic / John M. Roberts - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub : Balios, 1999. - 192 s. : il. - váz..

Nebe, peklo, ráj / Luba Skořepová - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1999. - 174 s. : il. - váz..

Nebojte se Latinské Ameriky / Jan Nesnídal - Brno : Opálová stopa, 1999. - 146 s., barev. il. - váz..

Nebýt Golema : rabbi Löw, židovství a češství. / Benjamin Kuras - 1. vyd. - Praha : Evropský literární klub, 1999. - 228 s. - váz..

New York : [turistický průvodce]. : s velkým plánem města. / [odpovědný redaktor Jan Brokl] - 1. čes. vyd. - Praha : Slovart, c1999. - 208 s. : il. + 1 plán. - brož..

Nový Jičín a okolí : plán města. - [Měř.] 1:12 000. - Zlín : SHOCart, 1999. - 1 mapa : barev. ; 44 x 59 cm - brož..

Obec Sobětuchy : historie a současnost. / [Josef Klimeš ...et al.] - Sobětuchy : Obecní úřad, 1999. - 62 s. : il. - Brož..


Oceánova láska k Cynthii / Sir Walter Raleigh ; [z anglického originálu přeložil Zdeněk Hron]. - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 1999. - 162 s. - váz..


Okolí Brna : Moravský kras. : cyklotrasy, turistické značení. - [Měř.] 1:75 000. - Zlín : SHOCart, 1999. - 1 mapa : barev. ; 65 x 44 cm + 1 textová příloha (27 s.). - brož..

Okolí Prahy : cykloprůvodce. : Český kras, Křivoklátsko, Brdy, Slapy, Posázaví, Klánovické lesy, okolí Okoře. / [text P. Ďoubalík] - 1. vyd. - [Měř.] 1 : 90 000. - Zlín : SHOCart, 1999. - 48 s. : barev. il., mapy - brož..

Okolí Prahy : Nymbursko. : cyklotrasy, turistická značení. - [Měř.] 1:75 000. - Zlín : SHOCart, 1999. - 1 mapa : barev. ; 44 x 65 cm + 1 textová příloha (23 s.). - brož..

Okres Frýdek-Místek v roce 1998 : soupis publikací a článků. 1998. / zpracovaly Ivana Planá, Alena Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1999. - 45 s. - váz..

Okres Karviná v roce 1998 : soupis publikací a článků. 1998. / zpracovaly Ivana Planá, Alena Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1999. - 48 s. - váz..

Okres Opava v roce 1998 : soupis publikací a článků. 1998. / zpracovaly Ivana Planá, Alena Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1999. - 61 s. - váz..

Okres Vsetín v roce 1998 : soupis publikací a článků. 1998. / zpracovaly Ivana Planá, Alena Kovářová. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1999. - 42 s. - váz..

Olomoucká domovní znamení / Vladimír Spáčil - Vyd. 1. - Olomouc : Danal, 1999. - 135 s. : barev. il. - brož..

Olomoucko : cyklotrasy, turistické značení. - [Měř.] 1:75 000. - Zlín : SHOCart, 1999. - 1 mapa : barev. ; 65 x 44 cm + 1 textová příloha (19 s.). - brož..

Olomouc : plán města. - [Měř.] 1:12 000. - Zlín : SHOCart, 1999. - 1 mapa : barev. ; 65 x 95 cm -

Orlické hory a Podorlicko : přírodou, dějinami, současností. : sborník vlastivědných prací. Sv. 9. / redigovala Hana Voškerušová. - Rychnov nad Kněžnou : Okresní muzeum Orlických hor, 1999. - 247 s. : il., fot., tab. - brož..

Orlické hory : cyklotrasy, turistická značení. - [Měř.] 1:75 000. - Zlín : SHOCart, 1999. - 1 mapa : barev. ; 44 x 65 cm + 1 textová příloha (23 s.). - brož..

Orlové Napoleonovy armády / Jiří Kovařík - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 1999. - 301 s. : [21] il. - váz..

Oslavy svěcení obecního znaku s praporem a 100. výročí založení hasičského sboru : [1899-1999. / Oldřich Barta] - Roštění : Sbor dobrovolných hasičů, 1999. - 20 s. : il. - Brož..

Ostravsko : cyklotrasy, turistické značení. - [Měř.] 1:75 000. - Zlín : SHOCart, 1999. - 1 mapa : barev. ; 44 x 65 cm + 1 textová příloha (23 s.). - brož..


Otava : vodácký průvodce. : Čeňkova Pila - Sušice - Horažďovice - Strakonice - Písek - Zvíkov. / [autorské zpracování Ivan Novák] - 1:50 000. - Zlín : SHOCart, 1999. - 72 s. : barev. il., mapy - brož..


O smyslu českých dějin / Josef Pekař - Vyd. 3., v nakl. Academia 1. - Praha : Academia, 1999. - 418 s. - váz..

Paměti mystika : televizní cyklus. 2. Živá věčnost / Eduard Tomáš. - 1. vyd. - Praha : Avatar, 1999. - 136 s., obr. příl. : fot. - váz..

Panoptikum : rozhovor Františka Strmisky s Jaroslavem Strnadem o nacistech, exilu, Svobodné Evropě, literatuře a jiných důležitostech posledních let. / Jaroslav Strnad - Vyd. 1. - Praha : Torst, 1999. - 223 s. : il. - brož..

Pelhřimov : plán města. - [Měř.] 1:10 000, 1:10 000. - Zlín : SHOCart, 1999. - 2 mapy na 1 listu : barev. ; 44 x 49 cm (Jindřichův Hradec) ; 44 x 39 cm (Pelhřimov) - brož..

Pěšky, stopem, lodí Jižní Amerikou / Martin Mykiska - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1999. - 119 s., barev. il. - váz..

Pilát pontský / Roger Caillois ; [z francouzského originálu přeložil Josef Pospíšil]. - Praha : Dauphin, 1998. - 97 s. - brož..

Píseň o Bernadettě / Franz Werfel ; [z německého originálu přeložila Jitka Fučíková]. - Vyd. 6. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 443 s. - váz..

Pohledy do minulosti Klobouk / Jakub Vrbas ; zpracovala Hana Dvořáková a Emil Kordiovský. - Mikulov : Státní okresní archiv Břeclav, 1999. - 374 s. : fot. - váz..

Pohled z vrcholu / Sir Edmunt Hillary - Vyd. 1. - Praha : Rybka Publishers, 1999. - 301 s., mapy, [8] obrazových příloh : il. - Rybka Publishers, váz..

Polnoje sobranije sočinenij i pisem v pjatnadcati tomach T. 14. Kn. 1. Pis'ma : 1840-1855 / Nikolaj Aleksejevič Nekrasov. - Sankt-Peterburg : Nauka, 1998. - 369 s. - váz..

Pommern im Wandel der Zeiten / herausgegeben von Jan Maria Piskorski - Szczecin : Zamek Ksiazat Pomorskich, 1999. - 458 s., mp. příl. : il., fot., tab., mapy - brož..

Postřelmov 650 let : 1349-1999. : sborník k 650. výročí obce. / [Zdeněk Doubravský ... et al.] - Postřelmov : Obecní úřad, 1999. - 115 s. : il. - Brož..

Povolání:textařka / Jiřina Fikejzová - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1999. - 243 s. : il. - brož..

Praha : městský plán. - 1. vyd. - [Měř.] 1:20 000. - Zlín : SHOCart, 1999. - [2], 69, 24 s. : barev. - brož..

Praha : městský plán. - [Měř.] 1:24 000. - Zlín : SHOCart, 1999. - 1 mapa : barev. ; 66 x 97 cm - brož..


Praktický zeměpis : pracovní učebnice zeměpisu pro 6.-9. ročník základní školy a víceletá gymnázia. / [Jana Peštová] - 1. vyd. - Praha : Česká geografická společnost, 1999. - 32 s. : il. - brož..


Profesionální válečník 6. Jednotka SEAL Alfa / Richard Marcinko, John Weisman ; z anglického originálu přeložil Roman Marhold. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 296 s. - váz..

Prokletá válka : Afghánistán - moskevský Vietnam aneb Debakl Sovětské armády ve válečném konfliktu v Afghánistánu. : 1979-1989. / Jiří F. Šiška - Olomouc : Votobia, 1999. - 221 s. : il., tab. - brož..

Prostějov a okolí : plán města. - [Měř.] 1:12 000. - Zlín : SHOCart, 1999. - 1 mapa : barev. ; 44 x 59 cm - brož..

Průvodce Valašským královstvím / [autoři Tomáš Harabiš, Dagmar Gábová] - 2. vyd. - Frenštát pod Radhoštěm : Namaste, 1999. - 269 s. : il. - Brož..

Průvodce Valašským královstvím : zima 1998/1999. - Frenštát pod Radhoštěm : Namaste, 1999. - 72 s. : il. - Brož..

Přerov a okolí : plán města. - [Měř.] 1:15 000. - Zlín : SHOCart, 1999. - 1 mapa : barev. ; 59 x 44 cm - brož..

Přišel čas promluvit / Helena Lewisová ; [z anglického originálu přeložila Eliška Borová]. - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 1999. - 110 s. - váz..

Přírodní prostředí : pracovní sešit k učebnicím zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia. / [Pavel Červinka] - 1. vyd. - Praha : Česká geografická společnost, 1999. - 32 s. : il., tab. - brož..

Putování staletími v Telči / Eva Melmuková-Šašecí - Telč : Muzejní spolek, 1999. - 32 s. : il. - Brož..

Quo Vadis : osudové hodiny lidstva. 1. / [sestavil] Hans-Christian Huf. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1999. - 286 s. : il., fot. - váz..

Quo Vadis : osudové hodiny lidstva. 2. / [sestavil] Hans-Christian Huf. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1999. - 288 s. : il., fot. - váz..

Radomyšl - raně středověké pohřebiště / Bořivoj Nechvátal,s antropologickou analýzou Miroslavy Blajerové - Praha : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. - 351 s. : il., fot., tab., grafy. - brož..

Region Věrovany 56. Půda / [Gustav Vožda]. - Věrovany : Obecní zastupitelstvo, 1999. - 6 s. : il., fot. + 1 příl. - Brož..

Religiöses Denken in dinglicher und bildlicher Überlieferung Alteuropas aus der Spätbronze- und frühen Eisenzeit (9.-6. Jahrhundert v. Chr. Geb.) / Georg Kossack - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1999. - 204 s. : il. - brož..


Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 1998-1999.. - Varnsdorf : Kruh přátel muzea Varnsdorf, 1999. - 55 s. : il., fot. - Brož..


Ročenka města Uherské Hradiště 1998.. - Uherské Hradiště : Městský úřad, 1999. - 42 s. : fot., tab. - Brož..

Rozdělující zeď je zbořena : k porozumění mezi Čechy a Němci. - Vyd. 1. - Středokluky : Zdeněk Susa, 1999. - 223 s. : fot., mapy, il. - brož..

Rudolf Hess : podivný konec nejstaršího špandavského vězně. / Hugh Thomas - Vyd. 1. - Praha : Brána, 1999. - 196 s., obr. příl. : il., mp. - Brána, váz..

Rýmařov / [odpovědný redaktor Hana Vystrčilová] - Rýmařov : Město Rýmařov, 1999. - 90 s. : il. - Brož..

San Francisco : kam jít, zajímavosti, ubytování. / Mick Sinclair - Brno : Geodezie, 1999. - 128 s. : fot., mapy - brož..

Satirik převratu Jiří Haussmann / Pavel Pešta - Vyd. 1. - Brno : Atlantis, 1999. - 285 s. - váz..

Sborník Chebského muzea 1998.. - Vyd. 1. - Cheb : Chebské muzeum, 1999. - 255 s. : il., fot., tab. - brož..

Sborník okresního archivu v Lounech 9. 1999.. - Louny : Státní okresní archiv, 1999. - 87 s. : il., tab. - brož..

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity : řada historická. (C). Č. 45. 1998.. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 190 s. : fot., tab. - brož..

Sfragistické památky Státního okresního archivu Kutná Hora / Marie Bisingerová, Jana Lebedová, Jiřina Vašíčková - Kutná Hora : Státní okresní archiv, 1999. - 44 s. : il. - Brož..

Slavkov : z historie obce. : 1224-1999. / Zdeněk Jirásek - Slavkov : Obecní úřad, 1999. - 61 s. : fot. - brož..

Slovar' russkich pisatelej 18. veka Vyp. 2. K-P / redaktor N. D. Kočetkov ...[et al.]. - Sankt-Peterburg : Nauka, 1999. - 507 s. - váz..

Slovenská republika : autoatlas. - 1. vyd. - [Měř.] 1:250 000. - Zlín : SHOCart, 1999. - [4], 44, 16 s. : barev. - brož..

Slovenská republika : automapa. - [Měř.] 1:500 000. - Zlín : SHOCart, 1999. - 1 mapa : barev., tab. ; 59 x 95 cm -

Současný vývoj Estonska : postup hospodářské transformace a vývoj estonské společnosti v letech 1994-1998. / Antonín Drábek - Vyd. 1. - Praha : Balt-East, 1999. - 114 s. : tab. - brož..

Soukromý život božských pěvců : [intimní portrét tří tenorů: Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, José Carreras]. / Marcia Lewisová - Praha : Rybka, 1998. - 248 s., [24] barev. obrazových příloh - váz..

Sozialgeschichte der baltischen Deutschen / herausgegeben von Wilfried Schlau - Köln : Mare Balticum, 1997. - 293 s. : il., tab. + 1 mapa. - brož..


Starověký Řím a antický západ / John Morris Roberts - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1999. - 192 s. : il., fot., mapy. - váz..

Století designu : průkopníci designu 20. století. / Penny Sparkeová - 1. české vyd. - Praha : Slovart, 1999. - 272 s. : fot. - váz..

Stopami dějin Náchodska : sborník Státního okresního archivu Náchod. 5.. - Vyd. 1. - Náchod : Státní okresní archiv, 1999. - 335 s. : il., fot., tab., grafy. - brož.

Sto dní : z Elby k Waterloo. / Jiří Kovařík - Vyd. 1. - Praha : Elka Press, 1999. - 357 s. : il., mapy - váz..

Stručné dějiny lidstva : pro malé i velké čtenáře. Ernst Hans Gombrich - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 1999. - 299 s. : il. - váz..

Stručný nástin vývoje filozofie dějin / Karel Štefek - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 153 s. - brož..

Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi 22. / pod redakcja Karola Joncy. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 438 s. : il., fot., tab. - brož..

Stýskání mé je vývěr vod : (vzpomínky, básně a dopisy sochaře J. Jílka). / Jiří Jílek - Vyd. v tomto souboru 1. - Brno : Host, 1999. - 255 s., obr. příl. - váz..

Svědectví ze Životic : Těšínsko za druhé světové války a okolnosti životické tragédie. / Mečislav Borák - Český Těšín : Muzeum Těšínska, 1999. - 175 s. : il., mapy - brož..

Světec Don Bosko / Alberti - 6. vyd., v MCM l. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1999. - 389 s., obr. příl. - brož..

Svět mezi válkou a mírem / Autoři textu Catherine Gousseff [et al.] ; ilustrace Claude Delamarre [et al.]. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1999. - s. 1537-1632, 9-12 : il. (většina barev.), mapy - váz..

Svět včerejška : vzpomínky jednoho Evropana. / Stefan Zweig ; [z německého originálu přeložila Eva Červinková]. - Vyd. 2., upr. - Praha : Torst, 1999. - 474 s. - váz..

S míčem v erbu / Václav Ježek, Miroslav Ježek - Praha : Olympia, 1999. - 135 s., barev. il. : il. - váz..

S vyloučením veřejnosti / Karel Hynek - Vyd. 1. - Praha : Torst, 1998. - 608 s., il. - váz..

Školní atlas / [odpovědný redaktor Jiří Tomeš] - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 160 s. : barev. mapy a il. - váz..

Tataři na Moravě / František Adámek - Vyd. 1. - Praha : Neklan, 1999. - 134 s. - brož..


Telč 900 let : 1099-1999. / Josef Hrdlička ... [et al.] - Telč : Muzejní spolek, 1999. - 94 s., barev. il. : il. - brož..


Telč : the Town and the Chateau. / [Text: Květa Křížová, Jan Kulich] ; [Photos: Ivan Ulrych, Jan Kříž]. - Libice nad Cidlinou : Vega, 1999. - Nestr. : il. - brož..

Teltsch : das Schloss und die Stadt. / [text: Květa Křížová, Jan Kulich] ; [Foto: Ivan Ulrych, Jan Kříž]. - Libice nad Cidlinou : Vega, 1999. - Nestr. : il. - brož..

Traplice : 20. století slovácké obce. : 1900-1999. / [Jaroslav Vinkler a kolektiv] - Traplice : Obecní úřad, 1999. - 286 s. : il. (některé barev.) - váz..

Tribunová sútra šestého patriarchy / Huineng ; [z čínského originálu přeložil Oldřich Král]. - Vyd. 3., upr, (ve Vyšehradu 1. vyd.). - Praha : Vyšehrad, 1999. - 123 s. - váz..

Trysková letadla druhé světové války / Jeffrey Ethell & Alfred Price - Vyd. 1. - Plzeň : Laser, 1999. - 196 s. : il. - váz..

Tuareg z Frenštátu : Karel Loprais rozmlouvá nadoraz. : 333 otázek Jana Králíka. - Praha : Primus, 1999. - 86 s. : il. - váz..

Tunisko : průvodce do zahraničí. / [Jan Bezděk] - 1. vyd. - Praha : Olympia, 1999. - 136 s. : barev. il, mapy - brož..

Tvář za obrazem : Jackie Kennedyová 1929-1994. / Katherine Pancolová ; [přeložila Tereza Horváthová]. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 180 s., il. - váz..

Učení Dona Carlose : vstup do světa Dona Juana Carlose Castanedy. / Victor Sanchez - Praha : Pragma, 1999. - 248 s. - brož..

Úděl umělce : duchampovské meditace. / Jindřich Chalupecký - Vyd. 1. - Praha : Torst, 1998. - 453 s. : il. - váz..

Útěk do divočiny / Jon Krakauer ; přeložil Jiří Martínek. - Praha : Columbus, 1999. - 268 s. - váz..

Úvod do geografie dopravy / Josef Brinke - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 112 s. : il. - brož..

Vinzenz Priessnitz : Ein Lebensroman. / Miloš Kočka ; Übersetzung von Minne Bley. - Štíty : Veduta, 1999. - 293 s. : il. - brož..

Vlastivěda pro 4. ročník základní školy pro sluchově postižené / Magdalena Šuchmanová - 1. vyd. - Praha : Septima, 1999. - 95 s. : barev. il., mapy - brož..

Vlastivěda pro 4. ročník ZŠ pro sluchově postižené : pracovní sešit. / [Magdalena Šuchmanová] - 1. vyd. - Praha : Septima, 1999. - 56 s. : il., mapy - brož..

Vlastivědný sborník Ústí nad Orlicí 10.. - Ústí nad Orlicí : Státní okresní archív, 1999. - 109 s. : il., fot. - brož..

Vlastivědný sborník Vysočiny : oddíl věd společenských. Sv. 11. 1998.. - Jihlava : Muzeum Vysočiny, 1999. - 501 s. : il., fot., tab. - brož..


Vlastní životopis / Agatha Christieová ; [přeložila Marta Staňková]. - Vyd. 2., v nakl. Academia 1.. - Praha : Academia, 1999. - 605 s. - váz..

Vltava : vodácká mapa. : Borová Lada - Lenora - Nová Pec - Vyšší Brod - Hluboká nad Vltavou. / autorské zpracování Ivan Novák - [Měř.] 1:55 000. - Zlín : SHOCart, 1999. - 12 map na 1 listu : barev. ; 45 x 94 cm - brož..

Vyhnání a život Čechů v pohraničí 1938-1945 / [připravil a sestavil Karel Zelený] - Praha : Kruh občanů České republiky vyhnaných v r. 1938 z pohraničí, 1999. - 173 s. - brož..

V roce 1998 zemřeli : informační pomůcka. 1998. / [zpracovala Eva Kmoníčková]. - Brno : Moravská zemská knihovna, 1999. - 38 s. - brož..

Wiara i propaganda : legion Mickiewicza 1848-1998. / wstep, wybór tekstów Janusz Ruszkowski ; fotografie Pawel Kamza. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 1999. - 108 s. : il., fot. - brož..

Základy praktické práce v GIS : návody ke cvičením v prostředí geoinformačního systému IDRISI pro Windows. / Vladimír Židek - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 191 s. : il. - brož..

Zápisníky 2. Leden 1942 - březen 1951 / Albert Camus ; z francouzského originálu přeložili Vlasta Dufková, Josef Mlejnek. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 297 s. - váz..

Zdeněk Tmej : archiv. : 1936-1998. / fotografie Zdeněk Tmej ; [text Blanka Chocholová]. - [Praha] : Asociace fotografů, 1999. - Nestr. : fot. - brož..

Zelda a F. Scott Fitzgeraldovi : americký sen. / Kyra Strombergová - Vyd. 1. - Praha : H & H, 1999. - 137 s. - brož..

Zeměpis cestovního ruchu : učebnice pro hotelové a jiné střední školy. : příručka pro průvodce cestovního ruchu. / Milan Holeček, Peter Mariot, Miroslav Střída - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 1999. - 99 s. : mapy - brož..

Zeměpis I. v kostce / Karel Kašparovský - Vyd. 1. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - 139 s. : il., mapy, tab. - brož..

Ze vzpomínek anarchisty, reportéra a válečného zločince / Michal Mareš - Vyd. 1. - Praha : Prostor, 1999. - 391 s. : il. - váz..

Zita Kabátová - sváteční žena / Otakar Brůna, Petr Messany - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 1999. - 162 s. : il. - Váz..

Zlín : Menschen, Stadt, Zeit. / redaktion Vladimíra Turková ...[et al.]. - Prag : Orbis, 1995. - 46 s. : il., fot. -
Zpověď tajemníka : ve službách Dagmar Havlové a Václava Havla. - Vyd. 1. - Praha : Rybka Publishers, 1999. - 205 s. : il. - brož..

Zpracování obrazových záznamů DPZ / Karel Pavelka - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 138 s. - brož..


Zprávy Společnosti Vítězslava Nováka Č. 33.. - Praha : Společnost Vítězslava Nováka, 1999. - 30 s. - Brož..

Žatec : plán města. : centrum. - 1. vyd. - [Měř.:] 1: 10 000. 1: 6 000. - Česká Lípa : Geodézie, 1999. - 1 mapa ; 32 x 35 cm - brož..

Židé v České Lípě / Marie Vojtíšková - 1. vyd. - Libice nad Cidlinou : Vega, 1999. - 123 s. : il. - brož..

Židovské matriky HBMa : 1784-1949 (1960). : stav ke dni 31.12.1987. / [inventář sestavila Lenka Matušíková] - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 1999. - 325 s. - brož..

"Starý svět" - Asie a Afrika : encyklopedický přehled zemí. / Jiří Anděl, Roman Mareš - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1999. - 399 s., [2] s. mp. příl. : il., mapy - brož..

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist