Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (září-říjen) - E. Politika

za září-říjen 1999

Bez hrdinů / Vladimir Boroda ; [z ruského originálu přeložila Miloslava Šroňková]. - Vyd. 1. - Praha : MAŤA, 1999. - 161 s., il. - váz..

Česká politická pravice : mezi převratem a krizí. / Jana Čechurová. - Praha : Lidové noviny, 1999. - 124 s. : il. - brož..

Das politische System in Österreich. - Wien : Bundespressedienst, 1997. - 32 s. : fot. - Brož..

Der Thüringer Landbund - Agrarischer Berufsverband als politische Partei in Thüringen 1919-1933 / Guido Dressel. - 1. Aufl. - Erfurt : Thüringer Landtag, 1998. - 132 s. : il., fot., tab. - brož..

Deutschland zwischen Diktatur und Demokratie - Weltpolitik im 20. Jahrhundert / Bernhard Pfändtner ...[et al]. - 1. Aufl. - Bamberg : C. C. Buchner, 1996. - 448 s. : il., fot., tab. - váz..

Eine Art Leben : eine jüdische Kindheit im besetzten Polen. / Nechama Bawnik Tec. - Hamburg : Europäische Verlagsanstalt, 1998. - 219 s. - brož..

Evropské politické myšlení 3. / Miloš Vítek. - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 180 s. : tab. - brož..

Evropské politické myšlení 4. / Miloš Vítek. - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 165 s. : tab. - brož..

Geistig-politische Kultur zwischen den Völkern : Fachtagung zur politischen Bildung des Collegium Europaeum Jenense und der deutschen UNESCO-Kommission, Fachausschuss "Kultur des Friedens". / herausgeber Klaus Dicke, Ulrich Zwiener. - 1. Aufl. - Jena : Collegium Europaeum Jenense, 1998. - 76 s. - brož..

Globalizace a její místo v dějinách / Alois Kolínek Vliv globalizace ekonomiky na vývoj vojensko-strategických koncepcí / Miloslav Formánek, Václav Lhotský - [Brno : Městský výbor KSČM], 1998. - 15 s. - Brož..

Globalizace - projevy, důsledky, rizika / Josef Kůta - [Brno : Městský výbor KSČM], 1998. - 15 s. - Brož..

Goethe, der Pazifist : zwischen Kriegsfurcht und Friedenshoffnung. / Wolfgang Rothe. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1998. - 142 s. - brož..

Historické souvislosti programového cíle KSČM - dosáhnout systémové změny v ČR / Josef Kůta. Plánování v socialistickém systému řízení - zkušenosti a výhledy : (teze). / Miloslav Šikula. Krize ekonomické transformace v ČR a východiska / Jiří Dolejš. - [Brno] : [Městský výbor KSČM], 1997. - 15 s. - Brož..

Hrabyň mého mládí / Karel Engliš - Opava : Matice slezská, 1999. - 108 s. : il. příl. - brož..


Impérium : britská imperiální zkušenost od roku 1765 do současnosti. / Denis Judd. - 1. vyd. v čes. jaz. - Praha : BB art, 1999. - 507 s., obr. příl. : il. - váz..


Izrael a Palestina, Palestina a Izrael / Pavla Jazairiová. - 1. vyd. - Praha : Radioservis, 1999. - 197 s., obr. příl. - váz..

Jeden svět / Jozef Attila ...[et al.] - Vyd. 1. - Praha : Člověk v tísni, 1999. - 113 s. : il. - brož..

Katalog a rejstříky k protokolům schůzí vlád z fondu Předsednictvo ministerské rady 10. československá vláda (1. Udržalova). 7. února 1929 - 15. října 1929 / k vydání připravila Raisa Machatková ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 1999. - 79 s. : tab. - brož..

Konzervatismus, svoboda a západní civilizace / Frank S. Meyer. - Praha : Občasnký institut, 1999. - 23 s. - Brož..

K otázce místa českého národa a státu v Evropě / Josef Kůta. O střední Evropě v Evropě všech jejích národů a států / Ludvík Tošenovský. - [Brno] : [Městský výbor KSČM], 1998. - 15 s. - Brož..

K otázce vstupu ČR do NATO K příčinám a důsledkům dělení Československa / Radoslav Klein. Odpovědi Ludvíka Tošenovského na anketní otázky z dopisu vedoucího TAP ÚV KSČM / Bohumír Blížkovský, Ludvík Tošenovský. - [Brno] : [Městský výbor KSČM], 1998. - 15 s. - Brož..

K základům strategie levice pro nadcházející století : (nové čtení Marxe Miloslava Ransdorfa). / Miloslav Formánek. - [Brno] : [Městský výbor KSČM], 1997. - 7 s. - Brož..

Liberalismus / John Gray. - Praha : Občanský institut, 1999. - 114 s. - brož..

Lidé kolem Milady Horákové : vzpomínky, úvahy, korespondenece. / Napsala, přeložila a uspořádala Olga Hrubá. - 1. vyd. - Heršpice : Eman, 1999. - 47 s. - brož..

Návrat k Marxovi... / Karel Kříž. - Vyd. 1. - Brno : Doplněk, 1999. - 119 s. - brož..

Oběť blahobytu : esej o jedinci a státu. / Per Šmidl. ; [z dánského originálu přeložila Lucie Herdová].. - Praha : Dauphin, 1999. - 103 s. - brož..

Odkaz VŘSR dnešku : (historická retrospektiva a současnost). / Jaromír Vašků. Otázka ekonomické a politické moci v procesu systémové změny / Josef Kůta. Místo třídní a sociální struktury společnosti a význam jejího zkoumání / Alois Kolínek. - [Brno] : [Městský výbor KSČM], 1997. - 15 s. - Brož..

Od demokratického socialismu k demokracii : nekomunistická socialistická opozice v Brně v letech 1968-1972. / Jiří Pernes Skleněná kulička : (hrst vzpomínek ze čtyř stěn). / Jarmila Potměšilová - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 1999. - 215 s., obr. příl. - brož..

Od snění k realitě : vzpomínky z let 1989-1999. / Jiří Dienstbier. - Praha : Lidové noviny, 1999. - 441 s. : il. - váz..

Osidlování českého pohraničí od května 1945 : (na příkladu vybraných obcí Litoměřicka). 1. díl. / Qiudo Kastner. - 2. přeprac. vyd. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 1999. - 188 s. - brož..

Osidlování českého pohraničí od května 1945 : (na příkladu vybraných obcí Litoměřicka). 2. díl. / Qiudo Kastner. - 2. přeprac. vyd. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 1999. - 189-334 s., příl. - brož..


O svobodu svědomí / Božena Komárková. - 1. vyd. - Heršpice : Eman, 1998. - 153 s., obr. příl. - brož..

Österreich und der Europarat : 40 Jahre Österreich im Europarat (1956-1996). / Co-Autor Alois Larcher. - Wien : Bundespressedienst, 1996. - 41 s. : il., fot., tab. - Brož..

Polistopadové panoptikum / Milan Konvalina - Vyd. 1. - Praha : Futura, 1999. - 141 s. : il. - brož..

Politická teorie multikulturalismu / Pavel Barša. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. - 347 s. - brož..

Politické strany První republiky / František Čapka. - Brno : CERM, 1998. - 31 s. - brož..

Revoluce a jejich aspekty / Tomáš Dacík. - Brno : CERM, 1998. - 16 s. - brož..

Selské peníze : sonda do finančního hospodaření poddaných na západní Moravě koncem 16. a v 17. století. / Bronislav Chocholáč. - Brno : Matice moravská, 1999. - 186 s. : il. a tab. + 4 mapy, 1 tab.. - brož..

Slovník politického myšlení / Roger Scruton. - Vyd. 2., rozš. - Brno : Atlantis, 1999. - 187 s. - brož..

Smrt Jana Masaryka - nebyla to sebevražda Dod. 1. K deseti verzím o smrti Jana Masaryka / Jindřich Grulich. - Vyd. 1. - Karviná : vl. nákl., 1999. - Přeruš. str. : fot. - brož..

Sociální hnutí na Těšínsku ve 2. polovině 18. století : (s edicí poddanských stížností z roku 1766). / Milan Šmerda, Irena Korbelářová. - Opava : Slezský ústav Slezského zemského muzea, 1998. - 306 s. - brož..

Staročeši a mladočeši v Čechách, na Moravě a ve Slezsku / Jiří Malíř. - Brno : CERM, 1998. - 28 s. - brož..

System propagandy politycznej oficjalnej PPS : 1944-1948. / Wojciech Kalicki. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 186 s. - brož..

TGM: "Proč se neřekne pravda?" : ze vzpomínek dr. Antonína Schenka. / Jindřiška Smetanová. - Dotisk - Praha : Primus, 1999. - 324 s. : fot. - váz..

Třináct dní : vzpomínky na kubánskou raketovou krizi. / Robert F. Kennedy. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 1999. - 190 s. : il. - brož..

Utopie der Säuberung : Was war der Kommunismus?. / Gerd Koenen. - Berlin : Alexander Fest, 1998. - 452 s. - váz..


Úvodní vystoupení na semináři : Velká říjnová socialistická revoluce a počátky SSSR. : 8. zasedání ÚV KSČM k aktuálním politickým úkolům. : (stručné téze) a další. / Josef Kůta ... [et al.] - [Brno] : [Městský výbor KSČM], 1997. - 15 s. - Brož..


Velký proticikánský zátah : Španělsko: všeobecné uvěznění Cikánů v roce 1749. / Antonio Gómez Alfaro - 1. čes. vyd. - Olomouc : Universita Palackého, 1999. - 142 s. - brož..

Volby do zastupitelstev v obcích 13. - 14. listopadu 1998 1998. Díl 2. Územní přehledy výsledků hlasování. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 120 s. : tab. - brož..

V národním zájmu : požadavky a cíle evropských národních hnutí devatenáctého století ve srovnávací perspektivě. / Miroslav Hroch. - Praha : Lidové noviny, 1999. - 198 s. : il., tab. - brož..

Zpropadený desátý rok : postkomunistická strana demokratického charakteru míří k vládním pozicím. / Helmut Bärwald. - Praha : Občanský institut, 1999. - 11 s. - Brož..

Z Prahy do GULAGu aneb Překáželi / Vladimír Bystrov. - 1. vyd. - Praha : Bystrov, 1999. - 335 s. - brož..

Z protokolů schůzí 10. československé vlády (1. Udržalovy) : 7. února 1929 - 15. října 1929. 10. 1929. / k vydání připravila Raisa Machatková ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 1999. - 45 s. - brož..

"Römischer Tod" in Kolophon/Klaros : neue Quellen zum Status der "freien" Polisstaaten an der Westküste Kleinasiens im Späten zweiten Jahrhundert v. Chr.. / Gustav Adolf Lehmann. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1998. - 70 s. : il. - Brož..

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist