Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (září-říjen) - F. Ekonomické vědy

za září-říjen 1999

Akciová společnost a její organizační a finanční řízení : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo - stav: květen 1999 včetně 11. aktualizací. / Antonín Janák ...[et al.] - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 2 diskety, 1 příl. - brož..
Akciová společnost a její organizační a finanční řízení : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo - stav: srpen 1999 včetně 12. aktualizací. / Antonín Janák ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM, 1 příl. - brož..
Akciová společnost a její organizační a finanční řízení : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo - stav: srpen 1999 včetně 12. aktualizací. / Antonín Janák ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM, 1 příl. - brož..
Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace Základní dílo včetně 10. aktualizací - červen 1999. / Olga Hanzlová ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 3 diskety, 1 příl. - brož..
Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace Základní dílo včetně 11. aktualizací - září 1999. / Olga Hanzlová ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM, 1 příl. - brož..
Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. : aplikace smluv, smluvní pojmy, vzory smluv a jejich alternativy. Základní dílo - stav: červenec 1999 včetně 7. aktualizace. / Viktor Knapp ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM, 3 příl. - brož..
Analýza systému měření (MSA) : příručka. / volně zpracoval Jiří Zajíc - 2. vyd. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1999. - 128 s. : tab. - brož..
Antidaňový lexikon Základní dílo včetně 7. aktualizace - červen 1999. / Luboš Smrčka ...[et al.] - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. - brož..
Antidaňový lexikon Základní dílo včetně 8. aktualizace - září 1999. / Luboš Smrčka ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. - brož..
Audit jakosti : obecné základy. - 1. čes. vyd. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1998. - 132 s. : tab. - váz..
Audit obcí, ropo a neziskových organizací (aneb Jak při auditu a kontrole s úspěchem obstát) / Jaroslav Rektořík, Jan Šelešovský...[et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 151 s. - brož..
Audit procesu : proces vzniku výrobku / sériová výroba. : proces vzniku služby / poskytování služby.. - 1. vyd. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1999. - 132 s. : tab. - brož..
Audit systému managementu jakosti : služby. : podklady DIN EN ISO 9001, 9002, DIN EN ISO 9004-1 a DIN ISO 9004-2. - 1. vyd. 1997(české 1998) - Praha : Česká společnost pro jakost, 1998. - 155 s. : tab. - brož..
Audit výrobku - 1. čes. vyd. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1998. - 95 s. : tab. - brož..
Business Words : English - Czech Dictionary. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 24 s. - brož..
Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství : sborník referátů ze 4. mezinárodní konference. Část 3. / [Editor Milan Hasman ... et al.] - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 104 s. - brož.
České bankovnictví na přelomu tisíciletí / Stanislav Polouček. - Ostrava : Ethics, 1999. - 208 s. - váz..

České vzdělání a Evropa : strategie rozvoje lidských zdrojů v České republice při vstupu do Evropské unie. : program Phare, projekt č. CZ 9405-01-03-01. / Ladislav Čerych ...[et al.]. - Praha : Sdružení pro vzdělávací politiku, 1999. - 88 s. : grafy. - brož..


Daňová optimalizace v a. s. : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní a členy orgánů a.s. Základní dílo včetně 4. aktualizace - září 1999. / Ivana Pilařová ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. - brož..
Daňová optimalizace v s. r. o. : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní a členy orgánů s. r. o. Základní dílo - včetně 2. aktualizace - červen 1999. / Jiří Řehák ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. - váz..
Daňové právo : komentáře. 5. doplněk. Stav: březen 1999 / uspořádala Hana Marková - Praha : C. H. Beck, 1999. - Přeruš. str. - brož..
Daňový a účetní lexikon Základní dílo včetně 8. aktualizace - červen 1999. / Jan Ambrož ...[et al.] - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. - brož..
Daňový a účetní lexikon Základní dílo včetně 9. aktualizace - září 1999. / Jan Ambrož ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. - brož..
Daň z přidané hodnoty. : úplný soubor aktuálních předpisů. : podle stavu k 7. 7. 1999. - Ostrava : Sagit, 1999. - 112 s. : tab. - brož..
Digitální ekonomika : naděje a hrozby věku informační společnosti. / Don Tapscott. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - 350 s. - brož..
Dynamika kapitalismu / Fernand Braudel. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 1999. - 81 s. - váz.
Ekonomie v jedné lekci / Henry Hazlitt. - Praha : Liberální institut, 1999. - 208 s. - váz..
English for economics : a Guide to English Usage for students of economics and management. / Petr Procházka, Libuše Rudinská. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 131 s. - brož..
Environmentální ekonomika : nástroje environmentální politiky. / Ilona Obršálová, Emil Rudolf. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 96 s. - brož.
Equity Central Europe : The annual reference to the region's most important publicly-traded companies and stock exchanges. 1999. / editor Richard Eames - Budapest : James O'Leary, [1999]. - 224 s. : il.tab. - brož..
European Union / Kristina Heinzová. - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 1999. - 73 s. - brož..
Evropské právo / Luboš Tichý ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 1999. - 42, 915 s. : tab. + 1. příl.. - váz.
Export : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 4. aktualizací - červenec 1999. / Václav Dvořák ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 2 diskety, 1 příl. - brož..
Geld verdienen mit Börsenkrisen : internationale Börsencrashs prognostizieren, verstehen und nutzen. / Thomas Priermeier, Andreas Körner. - Landsberg/Lech : Moderne Industrie, 1998. - 244 s. : tab., grafy. - váz..
Globalizace a její místo v dějinách / Alois Kolínek Vliv globalizace ekonomiky na vývoj vojensko-strategických koncepcí / Miloslav Formánek, Václav Lhotský - [Brno : Městský výbor KSČM], 1998. - 15 s. - Brož..
Historické souvislosti programového cíle KSČM - dosáhnout systémové změny v ČR / Josef Kůta. Plánování v socialistickém systému řízení - zkušenosti a výhledy : (teze). / Miloslav Šikula. Krize ekonomické transformace v ČR a východiska / Jiří Dolejš. - [Brno] : [Městský výbor KSČM], 1997. - 15 s. - Brož..
Hrabyň mého mládí / Karel Engliš - Opava : Matice slezská, 1999. - 108 s. : il. příl. - brož..

Human Development Report : Czech Republic. 1998.. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - 152 s. : tab. - brož..


Jak se nespálit při výběru zaměstnanců : podrobný průvodce výběrovým řízením. / František Hroník. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 1999. - 311 s. : il., tab. - brož..
John Maynard Keynes a současná ekonomie / Milan Sojka. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 156 s. - váz..
K filozofii výhledů do budoucnosti společenského vývoje, zvláště u nás / Ludvík Tošenovský. - [Brno] : [Městský výbor KSČM], 1997. - 23 s. - Brož..
Lidský kapitál, investice do vzdělání a problémy soukromého školství : sborník z vědecké konference. : 29. - 30. září 1998, Bankovní akademie a.s.. / [připravil Radim Valenčík] - Praha : HZ Editio, [1999]. - 36 s. -
Makroekonomická analýza / Pavel Tuleja, Marian Lebiedzik. - 1. vyd. - Opava : Slezská univerzita, 1999. - 146 s. - brož..
Management jakosti audit systému : podle DIN EN ISO 9001 a DIN EN ISO 9004. - 4. přeprac. vyd. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1998. - 215 s. : tab. - brož..
Mikroekonomie a doprava / Antonín Peltrám ...[et al.] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 88 s. - brož.
Monetární politika / Viktor Kotlán ... [et al.] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 7, 142 s. - brož..
Mzdová diferenciace zaměstnanců 1998.. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 27 s. : tab. - brož..
Nařízení vlády č. 333/1993 Sb. o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve stíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 1999. - 48 s. - brož..
Národní plán zaměstnanosti - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 1999. - 78 s. - brož..
Návrat k Marxovi... / Karel Kříž. - Vyd. 1. - Brno : Doplněk, 1999. - 119 s. - brož..
Německá obchodní konverzace : Jan Měšťan.. - 4. dopl. vyd. - Písek : J & M, 1999. - 61 s. - brož..
Odkaz VŘSR dnešku : (historická retrospektiva a současnost). / Jaromír Vašků. Otázka ekonomické a politické moci v procesu systémové změny / Josef Kůta. Místo třídní a sociální struktury společnosti a význam jejího zkoumání / Alois Kolínek. - [Brno] : [Městský výbor KSČM], 1997. - 15 s. - Brož..
Odměňování a personalistika / Rudolf Novotný, Zdeněk Kohoutek. - 5. přeprac. vyd. - Ostrava : Mirago, 1999. - 158 s. - brož..
Opatření členských států Evropské unie na pomoc mladým lidem, kteří opouštějí vzdělávací systém bez kvalifikace : prosinec 1997. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1999. - 89 s. : tab., mapy - brož..
österreich und der Europarat : 40 Jahre österreich im Europarat (1956-1996). / Co-Autor Alois Larcher. - Wien : Bundespressedienst, 1996. - 41 s. : il., fot., tab. - Brož..
Peněžní družstevnictví na přelomu tisíciletí : sborník prací z 1. mezinárodní konference. : Brno, červen 1999. / [uspořadatel Václav Vybíhal] - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 210 s. - brož..
Potentiale der Entwicklung und Implementierung eines Umweltmanagementsystems im öffentlichen Dienstleistungsbereich gezeigt anhand der Stadtverwaltung Erlangen unter besonderer Berücksichtigung der Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 / Jörg Bentlage. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 281 s. : tab., grafy. - Brož..
Požadavky na systém jakosti QS-9000 / volně zpracovala Božena Švehlová. - 3. vyd. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1999. - 143 s. - brož..

Prace Instytutu Geograficznego : seria B. Geografia spoleczna i ekonomiczna. T. 17. / redaktor Romuald Koziel - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 79 s - brož.


Praktický průvodce daněmi Základní dílo včetně 10. aktualizace - červen 1999. / Pavel Běhounek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. - brož..
Praktický průvodce daněmi Základní dílo včetně 10. aktualizace - červen 1999. / Pavel Běhounek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. - brož..
Praktický průvodce daněmi Základní dílo včetně 11. aktualizace - září 1999. / Pavel Běhounek, Jan Rambousek ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. - brož..
Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 15. aktualizací - stav: červen 1999. / Libuše Müllerová ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 3 diskety, 1 příl. - brož..
Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 16. aktualizací - stav: září 1999. / Libuše Müllerová ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 3 diskety, 1 příl. - brož..
Prodej : praktický rádce obchodního manažera. 1998-1999. - Praha : DIMAR, 1999. - Přeruš. str. - Váz..
Profesní orientace studentů České zemědělské univerzity v Praze ve vztahu k zemědělské a lesnické práci : závěrečná zpráva o realizaci projektu. : číslo projektu: 931/10/17094/0. / Milan Slavík. - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1999. - 114 s., příl. - brož..
Prokazování : návod pro dokumentování a archivaci požadavků na jakost a záznamů o jakosti. - 2., zcela přeprac. vyd. 1998/1 (české 1999) - Praha : Česká společnost pro jakost, 1999. - 69 s. : tab. - brož..
Předpisy Evropských společenství z oblasti životního prostředí od roku 1967-1998. : (stav k 1. 1. 1999).. / [zpracovatel MŽP-RIS et al.] - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1999. - 208 s. - brož..
Příspěvek na úhradu a jeho využití v nadpodnikové a podnikové praxi / Jaroslav Novák. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1999. - 38 s. : tab., grafy. - brož..
QS - 9000 SPC / volně zpracoval V. Horálek. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1999. - 154 s., příl. : tab. - brož..
Regionální spolupráce '99 : sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 19.-21.5.1999. / [redakce sborníku Radim Zym]. - Opava : Slezská univerzita, 1999. - 399 s. - brož..
Rozdělení a užití důchodů sektoru domácností ČR v letech 1995 až 1998 - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 35 s. - Brož..
Řemesla a řemeslníci na Pelhřimovsku od středověku do poloviny 20. století : sborník příspěvků, katalogy výstav. / [redakce Lenka Martínková] - Pelhřimov : Státní okresní archiv : Okresní muzeum, 1999. - 116 s., il. : tab., mp. - Brož..
Řízení proudu změn : všedním způsobem nevšední rozvoj firmy. : zákonitosti a metody řízení proudu změn. / Andrej Kopčaj. - Vyd. 1. - Ostrava : Silma '90, 1999. - 298 s. : il., tab. - váz..
Selské peníze : sonda do finančního hospodaření poddaných na západní Moravě koncem 16. a v 17. století. / Bronislav Chocholáč. - Brno : Matice moravská, 1999. - 186 s. : il. a tab. + 4 mapy, 1 tab.. - brož..
Složité účetní operace v řešených příkladech : zásoby. / František Louša. - Praha : Bilance, 1999. - 218 s. : tb. - Brož..
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců (v otázkách a odpovědích) / Marta Ženíšková, Tomáš Červinka. - Praha : Bilance, 1999. - 48 s. -
Socioekonomická geografie v obecném přehledu / Ivan Šotkovský. - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1999. - 195 s. - brož..

Soukromé peníze: Potřebujeme centrální banku? / Friedrich August von Hayek. - Praha : Liberální institut, 1999. - 164 s. - brož..


Srovnání počátků socialistického (1948-1955) a kapitalistického budování (1989-1996) / J. Lízal, Miloslav Šikula. - [Brno] : [Městský výbor KSČM], 1998. - 15 s. - Brož..
Statistika rodinných účtů 1998. Díl 1. Příjmy, vydání a spotřeba domácností za rok - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 86 s - brož.
Statistika rodinných účtů 1998. Díl 2. Příjmy, vydání a spotřeba domácností podle počtu nezaopatřených dětí a počtu členů za rok. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 53 s. : tab. - brož..
Stavební firma 43 : (podnikání a daně). / Jana Frková - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1999. - 161 s. : il., tab. - brož..
Strategické finanční plánování / Jiří Fotr. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 149 s. : tab. - brož..
Studie o možnostech internalizace škod na životním prostředí / Jiřina Jílková - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 1999. - 47 s. - brož..
Technika služeb cestovního ruchu : učebnice. / Ján Orieška. - 1. vyd. - Praha : Idea Servis, 1999. - 244 s. - brož..
Teorie a praxe ekonomické integrace / Bohumír Zlý. - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 1999. - 130 s. : il., tab. - brož..
Teorie zahálčivé třídy / Thorstein Veblen. - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1999. - 344 s. - brož..
Transposition of the "Council Directive 98/83/EC of 3rd November 1998 on the Quality of Water Intended for Human Consumption" into the National Laws in the EU Associated Countries : Proceedings of the Workshop. : Prague, 27-29 May 1999. / editor František Kožíšek. - Prague : National Institute of Public Health, 1999. - 95 s. : il., tab., grafy. - brož..
Trh bydlení, jeho regionální diferenciace a sociální souvislosti / Alena Nedomová ... [et al.] - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 1999. - 79 s. - brož..
Trh práce v České republice : časové řady VŠPS. 1993-1998.. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 241 s. : tab., grafy. - brož..
Vlastivěda moravská : země a lid. : nová řada. Sv. 7. Dějiny Moravy Díl 3/1. Hospodářský rozmach Moravy 1740-1918 / Jan Janák. - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 1999. - 321 s., 27 obr. na příl. - váz..
Volba povolání : pracovní sešit předmětu. / Jitka Blažková ...[et al.]. - Vyd. 1. - Most : Hněvín, 1999. - 105 s. - brož..
Výsledky zpracování ročních výkazů nefinančních podniků a domácností za rok 1997 / zpracoval Odbor národních účtů - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 86 s. - Brož..
Zabezpečování jakosti dodávek : výběr dodavatelů. : dohoda o zabezpečování jakosti. : uvolnění výrobního procesu a výrobků. : dosahování jakosti v sérii. - 3., zcela přeprac. vyd. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1998. - 76 s. : tab. - brož..
Zajišťování jakosti před sériovou výrobou : plánování projektu. - 1 čes. vyd. - Praha : Česká společnost pro jakost, 1999. - 53 s. : tab. - brož..
Základní problémy cestovního ruchu / Marie Hesková. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 142 s. : tab., il. - brož..
Základy tvorby projektů podle zásad Evropské unie / Magdalena Hrabánková. - Vyd. 1. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1999. - 32 s. - brož..
Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí : úplné znění zákona č. 357/1992 po novele zákonem č. 95/1999 Sb., změna nabyla účinnosti dnem 25. května 1999. - Český Těšín : Poradce, 1999. - 16 s. - brož..

Zákon o daních z příjmů : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 1999. - 328 s. - brož..


Žijeme v Evropě : průvodce evropskou terminologií pro učitele a studenty učitelství. / Eliška Walterová, Věra Ježková. - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 106 s. - brož..
Živnostenský zákon a předpisy související : úplná platná znění k 31. 5. 1999. / Editor Vladimír Pelc. - Praha : SEVT, 1999. - 250 s. - brož..

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist