Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1999 (září-říjen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za září-říjen 1999

Aktuální právní příručka se vzory pro stavební praxi : praktický rádce pro všechna rizika od uzavírání smluv až po dokončení a předání stavby. Základní dílo včetně 11. aktualizace - stav: srpen 1999. / Ivan Kobliha ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM, 1 příl. - brož..

Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. : aplikace smluv, smluvní pojmy, vzory smluv a jejich alternativy. Základní dílo - stav: červenec 1999 včetně 7. aktualizace. / Viktor Knapp ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM, 3 příl. - brož..

Bezpečnostní strategie České republiky / redaktor Gustav Xaver. - Praha : Agentura vojenských informací a služeb, 1999. - 16 s. - brož..
Brána do kraje : průvodce obcemi okresu Břeclav. / Emil Kordiovský, Jiří Danihelka. - 1. vyd. - Mikulov : Regionální muzeum, 1999. - 255 s. : mapy, fot. - váz..
Criminal Code / translation and Commentary by Trade Links - Prague : Trade Links, 1999. - 277 s., příl. - Brož..
Cvičení z práva životního prostředí : sbírka praktických příkladů. / Milan Dahomorský, Jaroslav Drobník, Michal Sobotka. - 1. vyd. - Praha : Všehrd, 1999. - 109 s. - brož..
České zákony : úplné znění. 16.-25. doplněk. Stav: leden 1999 / zpracovali Petr Bohata, Helena Válková. - Praha : C. H. Beck, 1999. - Přeruš. str + 1 CD-ROM. - váz..

Daňové právo : komentáře. 5. doplněk. Stav: březen 1999 / uspořádala Hana Marková - Praha : C. H. Beck, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Der gemeinschaftsrechtliche Status der Säulenkonstruktion des Vertrages über die Europäische Union, erläutert am Beispiel der Bestimmungen über die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres / Jörg Vogel. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 302 s. - Brož..

Dítě v sociálním zabezpečení se zaměřením na činnost posudkové služby : právní stav k 1.6.1999. / [Alena Budilová, Štefan Čulík, Jiří Šolc] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 1999. - 80 s. - brož..

Encyklopedie GULAGu : výbor z historického slovníku sovětských penitenciárních zařízení a termínů spojených s nucenou prací. / Jacques Rossi. - 1. vyd. - Praha : Bystrov, 1999.
- 180 s. - brož..

Evropské právo / Luboš Tichý ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 1999. - 42, 915 s. : tab. + 1. příl.. - váz.

Fakta a čísla OSN : základní údaje o Organizaci spojených národů. : data platná k červenci 1998. - Praha : Informační centrum OSN, 1999. - 300 s. - brož..

GIS Seč 1999 : (geografické informační systémy ve státní a veřejné správě). : sborník referátů konference. : Seč 9. 6. - 11. 6. 1999. - Litomyšl : Invence, 1999. - 6, 240 s. - brož..


Globalizace a její místo v dějinách / Alois Kolínek Vliv globalizace ekonomiky na vývoj vojensko-strategických koncepcí / Miloslav Formánek, Václav Lhotský - [Brno : Městský výbor KSČM], 1998. - 15 s. - Brož..


Grundlinien der Philosophie des Rechts / Georg Wilhelm Friedrich Hegel. - Hamburg : Felix Meiner, 1995. - 11, 432 s. - váz..

Historie trestu smrti : dějiny a techniky hrdelního trestu od počátků po současnost. / Martin Monestier. - Vyd. 2. - Praha : Rybka Publishers, 1998. - 405 s. - Knižní klub ; váz.

Historie trestu smrti : dějiny a techniky hrdelního trestu od počátků po současnost. / Martin Monestier. - Vyd. 3. - Praha : Rybka Publishers, 1999. - 407 s. : il. - Knižní klub ; váz.

Hitlerovy elitní jednotky / James Lucas, Matthew Cooper. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 1999. - 158 s., il. příl. - Knižní klub, váz..

Informace o studiu : školní rok. 1999-2000. / zpracovali Karel Novosad, Helena Mudrová. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1999. - 86 s. : tab. - brož..

Israeli Armour in Detail : Israeli Defence Forces Armoured Corps Museum at Latrun. / Text by Jan Moštěk ; All Photos by Daniel Petz. - 1st Ed. - Prague : RAK, 1999. - 36 s. - brož..

Iuridica 1. / hlavní a odpovědný redaktor Leoš Vyhnánek ...[et al.] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 118 s. : grafy. - brož..

Jeden svět / Jozef Attila ...[et al.] - Vyd. 1. - Praha : Člověk v tísni, 1999. - 113 s. : il. - brož..

Juristická a lingvistická analýza právních textů : právněinformatický přístup. / Jan Kořenský, František Cvrček, František Novák. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1999. - 171 s. - brož..

Katalog kurzů dalšího odborného vzdělávání ve školním roce 1999-2000. / připravila Hana Bartošová. - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1999. - 58 s. : tab. - brož..

Kozáci / Stanislav A. Ausky. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1999. - 311 s., obr. příl., mapy - váz..
Křižovatky české sociální reformy / Martin Potůček. - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1999. - 317 s. - brož..

Křídla nad Koreou 1950-1953 : první střetnutí proudových letounů v dějinách. / Daniel Kamas. - Olomouc : Votobia, 1999. - 199 s., obr. příl. - brož..

K otázce vstupu ČR do NATO K příčinám a důsledkům dělení Československa / Radoslav Klein. Odpovědi Ludvíka Tošenovského na anketní otázky z dopisu vedoucího TAP ÚV KSČM / Bohumír Blížkovský, Ludvík Tošenovský. - [Brno] : [Městský výbor KSČM], 1998. - 15 s. - Brož..

Malý domácí právník Díl 5. Vzory smluv, soudních podání a soukromoprávních písemností / Michal Pokorný - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 1999. - 18, 305 s. + 1 disketa. - váz..

Metodika prevence úrazů na komunitní úrovni / Michal Grivna. - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 35 s. - brož..

Mezinárodní třídění pro průmyslové vzory : (lokarnské třídění). : sedmé vydání. - Vyd. 1. - [Praha] : Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. - 224 s. - brož..


Místní orgány a právo 10. aktualizace. / Václav Šlauf ...[et al]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Místní orgány a právo 8. aktualizace. / Josef Vedral ...[et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Místní orgány a právo 9. aktualizace. / Václav Šlauf ...[et al]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Mysliti dějiny / Dušan Třeštík. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 1999. - 222 s. - brož..

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 16. aktualizace a doplňky - květen 1999. / Vladimír Voříšek ...[et al.] - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 2 diskety, 1 příl. - brož..

Nařízení vlády č. 333/1993 Sb. o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve stíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 1999. - 48 s. - brož..

Návrat pravého Sommersbyho : [skutečný příběh a slavný soudní proces, který se stal legendou]. / Jean-Claude Carriere, Daniel Vigne, Natalie Zemon Davisová ; [z francouzského originálu přeložili Irena Janovcová a Vladimír Čadský]. - Vyd. 1. - Praha : Rybka Publishers, 1998. - 277 s. : příl. - váz..

Neakceptovatelné pravdy a strategicko-logické hry Díl 5. / Štěpán Kubeček ...[et al.]. - 1. vyd. - Jindřichův Hradec : Vilém Vácha, 1999. - 39 s. : il. - Brož..

Nedobytné pohledávky : praktické návody vymáhání pohledávek pomocí právních, daňových a účetních postupů. Základní dílo - stav: červenec 1999 včetně 4. aktualizace. / Tomáš Pohl ...[et al.] - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 2 diskety, 1 příl. - brož..

Novodobá péče o seniory / Eva Rheinwaldová. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 86 s. - brož..

Oceňování : zákon o oceňování majetku. : vyhláška o oceňování majetku. : podle stavu k 5. 8. 1999. - Ostrava : Sagit, 1999. - 192 s. : tab. - brož..

Ochrana klimatu v českých obcích / Gotelind Alber. - Praha : Nadace Heinricha Bölla, 1996. - 128 s. : il., tab., grafy. - Brož..

Operace SFOR : "Joint Guard". : leden 1997 - červen 1998. / Připravili Mária Váchalová a Jan Procházka ...[et al.] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 1998. - 110 s. : barev. il. a mapy - brož..

O hudbě v terezínském ghettu : soubor kritických statí. / Lubomír Peduzzi. - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 1999. - 117 s. - brož..


Politisch missbraucht? : Psychiatrie und Staatssicherheit in der DDR. / Sonja Süss. - 1. Aufl. - Berlin : Christoph Links, 1998. - 773 s. - váz..


Pomůcka k provádění skupinových cvičení : (všeobecná taktika). / František Pišl ...[et al.]. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně, 1998. - 58 s. - brož..

Posuzování shody a odpovědnosti za výrobek : praktická příručka. Základní dílo - Stav: srpen 1999 včetně 3. aktualizace. / Helena Kowandová ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM, 1 příl. - brož..

Práce s klientem / Helena Kolibová, Dagmar Scherrerová - 1. vyd. - Opava : Slezská univerzita, 1999. - 86 s. - brož..

Práva dítěte : úmluva o právech dítěte a její charakteristika. : mezinárodní ochrana práv dítěte a některé další dokumenty. : rodina a základy rodinného práva. / sestavil a přeložil Roman David - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1999. - 175 s. : il., tab. - brož..

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně 1999-2000.. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 152 s. : tab. - brož..

Právo sociálního zabezpečení / Igor Tomeš ...[et al.] - 2. vyd. - Praha : Všehrd, 1998. - 209 s. - brož..

Profesionální válečník 5. Zlatý kód / Richard Marcinko ; z anglického originálu přeložil Roman Marhold. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 318 s. - váz..

Projekty : hledání nových forem zacházení s pachateli. : soubor projektů. / [redaktor Eduard Vacek]. - Praha : Vězeňská služba ČR, 1999. - 78 s. - Brož..

Průvodce veřejnou správou / Richard Pomahač. - Vyd. 1. - Praha : ISV, 1999. - 246 s. - váz..

Przeglad prawa i administracji T. 41. / redaktor Boguslaw Banaszak. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1998. - 231 s - brož.

Příslušníci československého letectva v RAF / zpracovali Josef Váňa, John Sigmund, Emil Padior - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1999. - 271 s. : fot. - brož..

Rytíři Vysočiny 2. / Milada Vávrová. - Jihlava : M. Vávrová, 1999. - 280 s. - Váz..
Řízení místních orgánů 10. aktualizace. / Jiří Plamínek ...[et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Řízení místních orgánů 8. aktualizace. / Martin Kala ...[et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Řízení místních orgánů 9. aktualizace. / Jiří Plamínek ...[et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož..


Sbírka nálezů a usnesení : Ústavní soud České republiky. Sv. 11. Roč. 1998. Díl 2 - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 1999. - 20, 382 s. - váz..


Security Strategy of the Czech Republic / redaktor Gustav Xaver - Prague : Agency of Military Information and Service, 1999. - 16 s. - brož..

Seznam nemovitých památek místního a regionálního významu okresu Olomouc / [editoři: Pavel Konečný ...[et al.] - Olomouc : Památkový ústav, 1999. - 327 s. : il. - brož..

Slezsko v církevních statistikách olomoucké diecéze (arcidiecéze) z 2. pol. 18. - 1. pol. 19. století / Irena Korbelářová, Rudolf Žáček. - Opava : Slezský ústav Slezského zemského muzea, [1999]. - 257 s. -
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců (v otázkách a odpovědích) / Marta Ženíšková, Tomáš Červinka. - Praha : Bilance, 1999. - 48 s. -
Soudní lékařství / Marie Balíková ...[et al.] - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 600 s., obr. příl. - váz..

Soumrak stíhacích dvouplošníků 1. Španělsko 1936-1937 / Miroslav Šnajdr. - Olomouc : Votobia, 1999. - 325 s. : il., fot. - brož..

Společnost s ručením omezeným a její jednatel : vzory a příklady k dosažení úspěchu v každodenní praxi jednatelů a společníků. Základní dílo - Stav: červen 1999 včetně 16. aktualizací. / Viktor Knapp ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 2 diskety, 1 příl. - brož..

Studie o možnostech internalizace škod na životním prostředí / Jiřina Jílková - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 1999. - 47 s. - brož..
Škola a právo 12. aktualizace. / Jindřiška Nevyjelová ...[et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Škola a právo 13. aktualizace. / Jiří Valenta ...[et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož..

Škola a právo 13. aktualizace. / Jiří Valenta ...[et al.]. - Praha : Josef Raabe, 1999. - Přeruš. str. - brož..

TCHP : vybrané technické prostředky využívané v bezpečnostní praxi. / Bedřich Čech ...[et al.] - 1. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1999. - 161 s. - brož..

Terezínské studie a dokumenty 1999. / editoři Miroslav Kárný, Eva Lorencová. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1999. - 372 s. : il., fot., tab., grafy. - váz..

Udeř bez váhání! : vzpomínky příslušníků amerického 70. tankového praporu z osmi tažení 2. světové války. / Marvin Jensen. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 317 s. - váz..

Umění pomáhat : učebnice metod sociální praxe. / Ivan Úlehla. - Vyd. 2., v Sociologickém nakladatelství vydání 1.. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1999. - 128 s. - brož..


Ústavní systém České republiky : základy českého ústavního práva. / Aleš Gerloch, Jiří Hřebejk, Vladimír Zoubek. - Vyd. 3., aktualiz. a dopl. - Praha : Prospektrum, 1999. - 519 s. : il., tab. - brož..


Úvod do českého správního práva / Josef Staša. - 3. upr. vyd., dotisk. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1999. - 179 s. - brož..

Veřejné stavební právo v praxi : aktuální předpisy, postupy, doporučení a vzory pro stavební veřejnost, právníky a veřejnou správu. Základní dílo včetně 3. aktualizace - stav: srpen 1999. / Jiří Plos ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM, 1 příl. - brož..

Věznice Heřmanice : 1959-1999. / [zpracovali Radomíra Dlouhá, Květoslav Jordán] ...[et al.] - [Praha] : Vězeňská služba České republiky, 1999. - 47 s. : il. - Brož..

Vodohospodářské předpisy s komentářem : vodní zákon. : zákon o státní správě ve vodním hospodářství. : předpisy související. / Jaroslav Krecht, Vladimír Mikule. - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 1999. - 337 s. - brož..

Vojenská strategie České republiky - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 1999. - 12 s. - brož..

Vojna do kapsy aneb Průvodce vojenskou službou / Petr Majer. - 4. dopl. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany ČR - AVIS, 1999. - 103 s. - brož..

Volby do zastupitelstev v obcích 13. - 14. listopadu 1998 1998. Díl 2. Územní přehledy výsledků hlasování. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 120 s. : tab. - brož..

Výroční zpráva Policejní akademie České republiky za rok 1998. / Hana Bartošová ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1999. - 53 s., obr. příl. : tab., grafy. - brož..

Zasedání Vědecké rady a Akademického senátu Vysokého učení technického v Brně společně s Radou města Brna : dne 18. března 1999 ve Sněmovním sále Nové radnice města Brna. : pamětní tisk. ; Redakce Alena Mizerová, Jana Kalužová.. - Vyd. 1. - Brno : VUTIUM, 1999. - 45 s. : fot. - brož..

Základy občanského práva / Vladimír Plecitý, Josef Vrabec. - 2. dopl. vyd. - Praha : Prospektrum, 1999. - 262 s. - brož..

Zákon o daních z příjmů : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 1999. - 328 s. - brož..

Zákon o služebním poměru příslušníků Policie ČR s komentářem / Petr Tomek. - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 1999. - 175 s. - brož..

Zločin a trest v českých dějinách / Jindřich Francek. - Vyd. 1. - Praha : Rybka Publishers, 1999. - 463 s. : il. - Rybka Publishers, váz..

Zu Hause im SOS-Kinderdorf / Friederun Reichenstetter ; mit Illustrationen von Claus Danner. - 1. Aufl. - München : Erika Klopp, 1997. - 122 s. : il. - váz..


Z Prahy do GULAGu aneb Překáželi / Vladimír Bystrov. - 1. vyd. - Praha : Bystrov, 1999. - 335 s. - brož..


Živnostenský zákon a předpisy související : úplná platná znění k 31. 5. 1999. / Editor Vladimír Pelc. - Praha : SEVT, 1999. - 250 s. - brož..

Život ohrožující stavy v praxi lékaře prvního kontaktu : Příručka vojenského lékaře. / [Svatopluk Býma ... et al.] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Vojenská lékařská akademie J.E. Purkyně, 1999. - 130 s. : il., tab. - brož..

6th Field Hospital of the ACR / editors Jaroslav Roušar and Jan Procházka. - Praha : AVIS, 1999. - Nestr. - brož..

"Römischer Tod" in Kolophon/Klaros : neue Quellen zum Status der "freien" Polisstaaten an der Westküste Kleinasiens im Späten zweiten Jahrhundert v. Chr.. / Gustav Adolf Lehmann. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1998. - 70 s. : il. - Brož..

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist