Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (březen-duben) - B. Filozofie, psychologie, etika

za březen-duben 2000

Analytická filosofie : první čítanka. Díl 2. / [sestavil] Jiří Fiala - 1. vyd. - Plzeň : Západočeká univerzita, 2000. - s. 174-460. - brož.

Anthroposofie : úvod do anthroposofického světového názoru. / Rudolf Steiner - [Samotišky] : Michael, 1999. - 151 s. - váz.

Antická filosofie / Friedo Ricken - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1999. - 230 s. - brož.

Apokalypsy : proroctví, kulty a chialistické představy v průběhu staletí. / Eugen Weber - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1999. - 285 s. - brož.

Astrologie všeobecná : praktická příručka k vypočítání vlastního i cizího horoskopu. / Karel Weinfurter. - 2. upr. vyd. - Boskovice : Psyché, 1999. - 244 s. - váz.

Básně, modlitby, meditace / Rudolf Steiner - [Samotišky] : Michael, 1999. - 217 s. : il. - váz.

Bhagavadgíta a Pavlovy dopisy / Rudolf Steiner - [Samotišky] : Michael, 1998. - 170 s. - váz.

Bohové starých Mayů / Christian Rätsch ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 223 s. : il. - váz.

Cesta k osobní zralosti / Dan Montgomery - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 151 s. - brož.

Cesta k vůdcovství / Bernard Law Montgomery ; přeložil Dušan Schneider. - 1. vyd. - Praha : Odeon, 1999. - 248 s. - brož.

Co na nás ty ženy vidí? / [editor Petr Esterka] ; kreslenými vtipy doplnili Lubomír Klátil a Otakar Hofr. - Vizovice : Forsáž, 1999. - 127 s. : il. -
Co vy na to, doktore? / Jan Cimický - Vyd. 1.? - Třebíč : Akcent, 1999. - 190 s. - váz.

Červenání s doktorem Radimem Uzlem : [dosud nepublikované dotazy]. / Radim Uzel, Pavel Malúš - 1. vyd. - Praha : Knihcentrum, 1999. - 79 s. : fot. - brož.

Česko-německý, německo-český pedagogicko-psychologický slovník / Jenny Poláková, Alena Nelešovská - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2000. - 206 s. - váz.

Čínská astrologie : předpovídejte svoji budoucnost podle čínského horoskopu. / Kwok Man-Ho - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 1999. - 127 s. : tab., il. - váz.

Čítanka kritické teorie : rozhovory s Jürgenem Habermasem. Díl 1. Autonomie a solidarita / editoři Lucie Cviklová, Šimon Krýsl. - Vyd. 1. - [Praha] : [Nadace Open Society Fund], 1999. - 102 s. - brož.


Člověk a řeč : (Výbor textů). / Hans-Georg Gadamer ; uspořádal Jan Sokol. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 1999. - 154 s. - brož.


Člověk hledající : příběh lidské touhy pochopit svět a sebe sama. / Daniel J. Boorstin - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 1999. - 317 s. - Knižní klub, váz.

Člověk - psychosomatická bytost : k problému lidské sebereflexe. / Božena Buchtová a kol. - 2., přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 223 s. : il. - brož.

Čtvrthodinka upřímnosti : úvod do modlitby denního zpytování svědomí. / Józef Augustyn - Vyd. v KN 2. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 70 s. - brož.

Das Gedächtnis der Interpretation : Gedächtnistheorie als Fundament für Hermeneutik, Ästhetik und Interpretation bei Johann Gottfried Herder. / Ralf Simon. - Hamburg : Felix Meiner, 1998. - 26, 371 s. - váz.

Dějiny pijáctví / Jean-Charles Sournia - Vyd. 1. - Praha : Garamont, 1999. - 299 s. - brož.

Diagnostikování problémových žáků pomocí diagnostických modelů a diagnostického klíče : (experiment). / Stanislav Langer - 1. vyd. - Hradec Králové : Kotva, 1999. - 155 s. : tab. - brož.

Dítě a současný svět / Miriam Prokešová - 1. vyd. - Ostrava : Repronis, 1999. - 167 s. - brož.

Dobro, svědomí a soustřeďování / Romano Guardini - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 63 s. - brož.

Dobrý den, pane Lustig : (myšlenky o životě). / [Arnošt Lustig, Miroslav Kouba] - 1. vyd. - Praha : Aequitas, 1999. - 247 s. - brož.

Duchovní hierarchie a jejich zrcadlení ve fyzickém světě : zvěrokruh, planety, kosmos. / Rudolf Steiner - [Samotišky] : Michael, 1998. - 239 s. : il. - váz.

Duchovní růst : být svým vyšším já. / Sanaya Roman. - Vyd. 1. - Praha : Šťastní lidé, 1999. - 237 s. - brož.

Duchovní terapie a křesťanská tradice : čtrnáct svatých pomocníků. / Anselm Grün - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 79 s. : il. - brož.

Dveře šamanů : otevření představivosti pro sílu a mýtus. / Stephen Larsen - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 182 s. : il. - váz.

Efemeridy pro astrology 1991-2000. / sestavil Antonín Strejc. - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 1999. - XXII, 120 s. : il., tab. - brož.

Ekonomické teorie : přehled vývoje světového ekonomického myšlení. : (teze přednášek). / Vnislav Nováček. - Vyd. 3. upr. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 75 s. - brož.

Encyklopedie předpovídání budoucnosti / Eva Shawová - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 300 s. : il. - váz.

Estetika racionálního zření / Zdeněk Mathauser - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 161 s. - brož.


Filosofické eseje / Kurt Gödel ; vybral a uspořádal J. Fiala. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1999. - 220 s. - brož.

Filosofie a občanská společnost / Milan Sláma - Vyd. 1. - Praha : ISV, 1999. - 97 s. - brož.

Filosofie svobody : základy moderního světového názoru. : výsledky pozorování duševního života podle přírodovědecké metody. / Rudolf Steiner - [Samotišky] : Michael, 1999. - 223 s. - váz.

Herbář tajemných rostlin / Loren Crudenová - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 190 s. : il. - váz.

Hodnocení a hodnoty : metodologické rozměry hodnocení. / Ladislav Tondl - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 1999. - 178 s. - brož.

Husserl i Polacy : pierwsze spotkania, wczesne reakcje. / Czeslaw Glombik. - Katowice : Gnome, 1999. - 179 s., obr. příl : fot. - brož.

Improvements to the Training of Graduates in Applied Social Sciences : editor Karel Paulík. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 65 s. : tab. - brož.

I-ťing - Kniha proměn : tajemnství aplikace. / Joseph Murphy - Vyd. 1. - [Praha] : Euromedia Group : Knižní klub, 1999. - 235 s. - váz.

Jak být laskavým a efektivním policistou : pětiminutový policista. / Terry Baker ; [z anglického originálu přeložil Jiří Kadlec]. - Praha : Pragma, 1999. - 112 s. - brož.

Jak mluvit s dětmi o drogách : příručka pro rodiče. / zkoumal, napsal a redigoval Robert Hernandez - Praha : Narconon, 1999. - 67 s. : il. - brož.

Jak se zbavit svého muže? : humorný návod pro ty ženy, které si manžela přece jen chtějí ponechat. / Kris Krenn ; [z německého originálu přeložila Lucie Hessová]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 143 s. - váz.

Jak vidět a číst auru / Judith Collinsová - Vyd. 1. - Brno : Jiří Alman, 1999. - 178 s. : il. - brož.

Jak zvládat stres : jak pomocí humoru překonat stres v životě a práci. / Lorreta LaRoche - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2000. - 181 s. - brož.

Jupí : hádanky, křížovky, doplňovačky. / Joachim Löffel - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. - Nestr. - brož.

Kabala a její symbolika / Gershom Scholem - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 188 s. - váz.


Kabala, taroty a západní tradice mystiky : dvaadvacet spojovacích cest na stromu života. / převzato a zredigováno Cliffordem Biasem - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 168 s. : il. - váz.


Kalendář duše / Rudolf Steiner ; meditační úvody a překlad Zdeněk Váňa. - [Samotišky] : Michael, 1999. - 116 s. - váz.

Kapitoly z psychologie pro zdravotnické pracovníky / Ivanka Bartošíková ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. - 203 s. - brož.

Když je váš miláček lhář / Susan Forwardová, Donna Frazierová ; [z anglického originálu přeložila Eva Hauserová]. - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2000. - 260 s. - brož.

Keltské mýty a magie : jak si osvojit sílu bohů a bohyň. / Edain McCoyová - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 594 s. : il. - brož.

Kierkegaard für Anfänger : Entweder - Oder. : eine Lese-Einführung. / Asa A. Schillinger-Kind. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1997. - 180 s. - brož.

Klíč k určování kluků / Kathryn Lambová ; ilustroval Josef Mištera. - 1. vyd. - Praha : Abatros, 2000. - 127 s. : il. - brož.

Kniha súfistického léčitelství / Moinuddin Chišti - Praha : Pragma, 1999. - 204 s. - brož.

Kreativita / J.S. Dacey, K.H.Lennon - Vyd. 1. čes. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 250 s. : tab. - brož.

K problematice měření v humanitních vědách / Zdeněk Půlpán. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 187 s. : il. - brož.

K věčnému míru : filosofický projekt. / Immanuel Kant - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1999. - 100 s. - brož.

Leibniz' System in seinen wissenschaftlichen Grundlagen / Ernst Cassirer ; text und Anmerkungen bearbeitet von Marcel Simon. - Hamburg : Felix Meiner, 1998. - 12, 540 s. - váz.

Léčení barvami : zkušenosti s aura-somou. / Philippa Merivale - Praha : Barevný svět, 1999. - 220 s., [16] s. barev il. : il. - brož.

Logistika v systému řízení podniku / Miloslav Konečný. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 149 s. - brož.

Lunační cyklus : klíč k chápání osobnosti. / Dane Rudhyar. Lunační proces v astrologické praxi / Leyla Rael Rudhyar. - Praha : Půdorys, 1999. - 185 s. : il. - váz.

Magické klíče : encyklopedický průvodce posvátnými jazyky a magickými systémy světa. Kn. 2. Mysteria Západu / David Allen Hulse. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 659 s. : il., tab. - váz.


Magické pohyby : praktická moudrost šamanů dávného Mexika. / Carlos Castaneda ; [z anglického originálu přeložil Miroslav Krůta]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 238 s. : il. - váz.


Magické rostliny aneb Byliny od A do Z / Susan Lavenderová a Anna Franklinová - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 460 s. - váz.

Magie pro každého : (průvodce po kabale pro začátečníky). / Ted Andrews - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 170 s. : il. - váz.

Marketingová komunikace není pouze reklama / Jana Nagyová - Praha : VOX, 1999. - 150 s. - brož.

Matky psychoanalýzy / Janet Sayersová - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1999. - 253 s. - brož.

Mayské orákulum : návrat ke hvězdám. / Ariel Spilsburyová, Michael Bryner. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 295 s., obr. příl. : il., fot. - váz.

Medicína pro duši podle MUDr. Jana Cimického / Jan Cimický, Mirka Bendová, Olga Janků - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2000. - 87 s. : il. - brož.

Mé jméno je Jebáš / [z jihoslovanských originálů vybrala a přeložila Irena Wenigová]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 86 s. : il. - váz.

Mějte odvahu zvítězit / Jack Canfield, Mark Victor Hansen - Praha : Pragma, 2000. - 208 s. - brož.

Mikroekonomie sounáležitosti se společenstvím / Jiří Hlaváček a kol. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 207 s. : tab., il. - brož.

Mystické příběhy Zoharu / s poznámkami a komentářem Arje Winemana - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 171 s. : il. - váz.

Návrat archaismu : spekulace o psychedelických houbách, Amazonii, virtuální realitě, UFO, evoluci, šamanismu, znovuzrození Bohyně a konci historie. / Terence McKenna ; předmluva Tom Robbins. - 2., opr. vyd. - Praha : Maťa : DharmaGaia, 1999. - 346 s. - DharmaGaia, váz.

Nečisté skutky / Pier Paolo Pasolini ; [z italského originálu přeložila Irena Kurzová]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 199 s. - váz.

Nostradamus : král propastí. : nové objevy ve slavných proroctvích. / Zdeněk Patrick - Praha : Ostrov, 1998. - 157 s. : il., mapy - brož.

Nostradamus : tajemná proroctví. / R. C. Russell. - Ostrava : Knižní expres, [1999]. - 95 s. - váz.

Okultní vývoj člověka : jaký význam má okultní vývoj člověka pro jeho schrány (tělo fyzické, éterické, astrální) a pro jeho "já". / Rudolf Steiner - [Samotišky] : Michael, 1999. - 200 s. : il. - váz.


Otázky na mistra Ariona (Františka Bardona) / František Bardon, Dieter Rüggeberg. - 1. vyd. - Praha : Chvojkovo nakladatelství, 1999. - 120 s. - váz.


Padlí bohové a nový světový řád / Aril Edvardsen. - 1. čes. vyd. - Modřice : Josef Tůma, [1999]. - 284 s. - brož.

Panenství / Raniero Cantalamessa - Vyd. v KN 2. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 63 s. - brož.

Partnerský horoskop : láska ve znamení hvězd. / Maria Leondinová. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2000. - 215 s. - Euromedia Group, váz.

Pátrání po Schrödingerově kočce : kvantová fyzika a skutečnost. / John Gribbin - Praha : Columbus, 1998. - 298 s. : il. - váz.

Pedagogicko-psychologická diagnostika II / Miloslava Dvořáková - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1999. - 169 s. : tab., il. - brož.

Platónova Ústava a Zákony : sborník příspěvků z platónského symposia konaného v Praze ve dnech 4.-5. dubna 1997. / uspořádal Aleš Havlíček - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 1999. - 203 s. - brož.

Plný život ve stáří / sestavil a všem starším čtenářům i těm, kdo časem budou starší, věnuje Zdeněk Cyril Fišer - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 191 s. - brož.

Pokrm bohů : hledání původního stromu poznání. : radikální historie rostlin, drog a lidského vývoje. / Terence McKenna ; doslov Jiří Horáček. - Vyd. 1. - Praha : Maťa : DharmaGaia, 1999. - 396 s. : il. - DharmaGaia, váz.

Povídej mi o lásce / Michel Quoist ; [z francouzského originálu přeložil Jan Joneš]. - 3. vyd. - Praha : Portál, 1999. - 212 s. - brož.

Pozor nebezpečí : jak prožít, ale i přežít dobrodružství. / Antonín Rýgl - Vyd. 1. - Praha : NS Svoboda, 2000. - 79 s. : il. - brož.

Pravdivé halucinace : zpráva o výjimečném dobrodružství v ďáblově ráji. / Terence McKenna ; [z anglického originálu] přeložil Alexandr Neuman. - Vyd. 1. - Praha : Maťa : DharmaGaia, 1999. - 266 s. - DharmaGaia, váz.

Problem transcendencji a kultura wspólczesna w koncepcji Leszka Kolakowskiego / Leszek Dabkowski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 155 s. - brož.

Projevy karmy / Rudolf Steiner - [Samotišky] : Michael, 1999. - 239 s. - váz.

Prosím tě, mami... : jak nás ovlivnily naše matky. / Henry Cloud, John Townsend - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2000. - 226 s. - brož.

Před branou duchovní vědy / Rudolf Steiner - [Samotišky] : Michael, 1998. - 176 s. - váz.


Přístupy ke studiu inteligence / Alena Plháková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 305 s. - brož.


Psychologická astrologie I : teoretické základy a praktické použití. / Bernd A. Mertz. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 211 s. : il., tab. - váz.

Rok Draka : čínský horoskop na rok 2000. / Henning Hai Lee Yang. - Praha : Pragma, 1999. - 264 s. - brož.

Runová astrologie / Nigel Pennick - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 189 s. : il. - váz.

Řeč těla jako účinný nástroj prodeje / Jan L. Wage - 4. vyd. - Praha : Management Press, 2000. - 116 s. : il. - brož.

Sádhaná : o zlu a lásce. / Rabíndranáth Thákur ; [z anglického originálu vybrala a přeložila Hana Preinhaelterová]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 86 s. : il. - váz.

Sázka na kulhavého koně / Stanislav Reiniš - Praha : Faun, 1999. - 107 s. - brož.

Sebeléčení světlem : jak se spojit s anděly léčiteli. / LaUna Huffines. - Vyd. 1., dotisk. - Praha : Šťastní lidé, 2000. - 279 s. : tab. - brož.

Sešity k dějinám filosofie I : přehledné dějiny antické filosofie. Část 2. / Miroslav Vlček. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 140 s. - brož.

Sociální práce na ulici / Zdena Bednářová, Lubomír Pelech - Vyd. 1. - Brno : Doplněk, 2000. - 102 s. - brož.

Spiknutí kokotů : je vůbec šance je zastavit?. / Xavier Crement ; [z anglického originálu přeložil Martin Konva Konvička]. - Olomouc : Votobia, 1999. - 170 s. - brož.

Sranda musí být / Jozef Mokrý - Vizovice : Trnky-brnky, 1999. - 159 s. : il. - Brož.

Stavební kameny k pochopení mystéria na Golgotě / Rudolf Steiner - [Samotišky] : Michael, 1998. - 206 s. - váz.

Strach na Západě ve 14.-18. století : obležená obec. Díl 2. Vládnoucí kultura a strach / Jean Delumeau. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 1999. - 326 s. - váz.

Superlearning 2000 : tvořivé učení 21. století. / Sheila Ostrander, Lynn Schroeder, Nancy Ostrander - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, c2000. - 379 s. - váz.

Šamanské vědy : ekologie, přírodní věda a umění. / Franz-Theo Gottwald a Christian Rätsch - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 255 s. - váz.

Štětec lásky : život a dílo penisu. / Bo Coolsaet, Laurens de Keyzer ; ilustrace Gerda Dendoovenová. - Vyd. 1. - Praha : Ikar : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 252 s. : il. - váz.


Tabulky astrologických domů : Placidus, Campanus, Regiomontanus, Koch. : pro zeměpisné šířky od +45° do +54°. / Antonín Strejc. - 3. vyd. - Praha : Vodnář, 1999. - X, 131 s. : tab. - brož.


Tajemno na obzoru : o fenoménech UFO a mimozemských jevech. / C. G. Jung - Vyd. 1. - Brno : Tomáš Janeček, 1999. - 214 s. : il. - váz.

Tajemství Boží lásky a služba uzdravování / Philippe Madre - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 183 s. - brož.

Tajemství svůdnosti : jak svést toho pravého. / Brenda Venus ; [z anglického originálu přeložila Jaroslava Kočová. - 1. vyd. - Praha : Pragma, 1998. - 267 s. - váz.

Tajná znamení, symboly a znaky / Nigel Pennick - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 129 s. : il. - váz.

Tajné poslání Spojených států : spirituální vize a vznik USA, historie a smysl Velké státní pečeti. / Robert Hieronimus - Praha : Alternativa, 1999. - 154 s. : il. - brož.

Talking about Treatment : Recommendations for Breast Cancer Adjuvant Therapy. / Felicia D. Roberts. - New York : Oxford University Press, 1999. - X, 131 s. : tab. - váz.

Texte - Dokumente - Bibliographie / Jan Patočka ; herausgegeben von Ludger Hagedorn und Hans Rainer Sepp. - Prag : Oikoymenh, 1999. - 786 s. : il. - váz.

The Attitudes of Young German and Canadian Adults Toward Older Drivers / Birgit Pianosi. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - XVII, 141 s. : il., tab. - Brož.

The Republic and the Laws of Plato : proceedings of the First Symposium Platonicum Pragense. / edited by Aleš Havlíček and Filip Karfík - 1st Ed. - Prague : Oikoymenh, 1998. - 230 s. - váz.

Tolerance jako podmínka života / Božena Komárková - 1. vyd. - Heršpice : Eman, 1999. - 213 s., il. příl. - brož.

Tomáš Garrigue Masaryk z pohledu psychologie osobnosti : psychologická interpretace údajů z osobních dokumentů. / Olga Kolaříková - Hodonín : Masarykovo muzeum, 1999. - 127 s. - Brož.

Tvořivost v teorii a praxi : (učební texty). / Alexandra Petrová - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 1999. - 169 s. : il. - váz.

Tvořivost = kreativita / Marie Königová - 2. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 197 s. : il. - brož.

Ubavit se k smrti : veřejná komunikace ve věku zábavy. / Neil Postman - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 190 s. - brož.

Učebnice vědecké a tradiční astrologie : se vzorovou interpretací dvaceti pěti horoskopů. / Hades - Vyd. 2., (v nakl. IŽ 1.). - Praha : Ivo Železný, 1998. - 339 s. : il. - váz.

Učení Dona Carlose : vstup do světa Dona Juana Carlose Castanedy. / Victor Sanchez - Praha : Pragma, 1999. - 248 s. - brož.


Učíme o nás a o Evropě / Věra Jirásková - 1. vyd. - Praha : Sofis, 1999. - 124 s. : il., tab. - brož.

Umírání - vrchol života : svědectví z pohledu lékaře a Bible. : s vybranými verši z Bible, písněmi a modlitbami - také k předčítání nemocným. / Hartmut Maier-Gerber - Vyd. 1. - Ostrava : A-ALEF, 1999. - 60 s. - brož.

Uzel vědomí / Jiří Vacek - 1. vyd. - Praha : [vl. nákl.], 2000. - 120 s. - Brož.

Úspěšná žena : průvodce úskalími profesionálních startů. / Marie Němcová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 176 s. - brož.

Útěcha z filosofie / Emanuel Rádl - Vyd. 7., ve Votobii 1.. - Olomouc : Votobia, 2000. - 108 s. - brož.

Über Frauen, Liebe, Ehe / Oscar Wilde ; [Übersetzt aus dem Englischen von Max Roden]. - 1. Aufl. - Prag : Vitalis, 1999. - 104 s. - váz.

Ve škole otců pouště / Marie Ancilla - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 189 s. - brož.

Védská astrologie : uvedení do základních principů džjótišy. / Ronnie Gale Dreyerová. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 313 s. : il., tab. - váz.

Vědění a láska / Johannes B. Lotz - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 102 s. - brož.

Vítězný život skrze kříž / Jiří Malý - Modřice : Josef Tůma, 1999?. - 84 s. : il. - brož.

Vůle k vědění : dějiny sexuality. 1. / Michel Foucault - Praha : Herrmann, 1999. - 189 s. - Váz.

Záhady filosofie / Rudolf Steiner - [Samotišky : Michael], 1998. - 237 s. - váz.

Základy psychologie Díl 3. Kapitoly z psychologie osobnosti. Část 1 / Dana Švingalová. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 144 s. : tab. - brož.

Zázraky / Clive Staples Lewis - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 1999. - 218 s. - brož.

Zelator : moderní zasvěcenec zkoumá dávná mystéria. / Mark Hedsel ; úvod a poznámky David Ovason. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 1999. - 654 s. : il. - váz.

Země přirozená a duchovní / Jakob Lorber - 1. vyd. - Praha : Trigon, 1999. - 201 s. - váz.

Zlatí a Růžoví křižáci : německý mysteriózní spolek z konce 18. století. / Arnold Marx - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 190 s. : il. - váz.


Zlost, hněv, rozčílení, aneb jak ze slepé uličky krizové komunikace s dospělými i dětmi / Miroslav Pospíšil - Vyd. 1. - Plzeň : Miroslav Pospíšil, 1999. - 266 s., příl. - brož.


Zrnka lásky : vesele i vážně. / [vybrali a upravili Elena Konvitová a Tibor Špánik] - 1. vyd. - Český Těšín : Poradce, 1999. - 253 s. : il. - váz.

Zvířata jako učitelé a léčitelé : skutečné příběhy a úvahy. / Susan Chernaková McElroyová ; [z anglického originálu přeložila Hana Březáková]. - 1. vyd. - Praha : Chvojkovo nakladatelství, 1999. - 197 s. - váz.

Z říše tajemství a záhad / Jitka Lenková - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2000. - 187 s. - váz.

Žít až do konce : etika umírání, smrti a eutanazie. / Günter Virt - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 95 s. - brož.

7. Organon (podzim '99) : sborník přednášek. : seminář na téma organizace řízení. : 24. listopadu 1999. - Vyd. 1. - Praha : Český komitét pro vědecké řízení, 1999. - Přeruš. str : il., tab. - váz.

999 otázek a odpovědí na cestě poznání / Eduard Tomáš. - 2., zrev. vyd. - Praha : Avatar, 1999. - 451 s. - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist