Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (březen-duben) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie

za březen-duben 2000

Aplikace statistických metod : mezinárodní sborník vědeckých prací. / [editor Hana Řezanková] - Vyd. 1. - Praha : Česká statistická společnost, 1999. - 67 s. : il., tab. - brož.

Communicating Town and Regional Development / Věra Foretová, Miroslav Foret. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 1999. - 37 s. : 9 tab., 7 grafů. - brož.

Co vy na to, doktore? / Jan Cimický - Vyd. 1.? - Třebíč : Akcent, 1999. - 190 s. - váz.

Česká cesta ke svobodě Díl 1.. Revoluce či co? / Petr Husák - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 167 s. : il. - brož.

Čítanka kritické teorie : rozhovory s Jürgenem Habermasem. Díl 1. Autonomie a solidarita / editoři Lucie Cviklová, Šimon Krýsl. - Vyd. 1. - [Praha] : [Nadace Open Society Fund], 1999. - 102 s. - brož.

Dítě a současný svět / Miriam Prokešová - 1. vyd. - Ostrava : Repronis, 1999. - 167 s. - brož.

Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor : sborník příspěvků ze stejnojmenného symposia, konaného ve dnech 2.-3.října v Táboře. / k vydání připravil Josef Zumr - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 1999. - 391 s., [4] obrazové přílohy - váz.

Filosofie a občanská společnost / Milan Sláma - Vyd. 1. - Praha : ISV, 1999. - 97 s. - brož.

Funkcjonowanie policji w strukturze spolecznej / Zdzislaw Morawski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 96 s. - brož.

Historická demografie 23.. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. - 208 s. : tab. - brož.

Interkulturní komunikace v řízení a podnikání / Ivan Nový, Sylvia Schroll-Machl ...[et al.] - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1999. - 183 s. - brož.

Jak být laskavým a efektivním policistou : pětiminutový policista. / Terry Baker ; [z anglického originálu přeložil Jiří Kadlec]. - Praha : Pragma, 1999. - 112 s. - brož.

Klíč k určování kluků / Kathryn Lambová ; ilustroval Josef Mištera. - 1. vyd. - Praha : Abatros, 2000. - 127 s. : il. - brož.

Manželství a rodiny : struktura, dynamika, komunikace. / Ivo Plaňava - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2000. - 294 s. : tab. - váz.

Medicína pro duši podle MUDr. Jana Cimického / Jan Cimický, Mirka Bendová, Olga Janků - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2000. - 87 s. : il. - brož.

Mějte odvahu zvítězit / Jack Canfield, Mark Victor Hansen - Praha : Pragma, 2000. - 208 s. - brož.

Mikroekonomie sounáležitosti se společenstvím / Jiří Hlaváček a kol. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 207 s. : tab., il. - brož.


Naše prababičky feministky / Pavla Horská - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1999. - 124 s. : il. - brož.

Náchod mého mládí : vzpomínky Oldřicha Šafáře s dobovými fotografiemi a kresbami Karla Šafáře. / Oldřich Šafář. - Vyd. 1. - Náchod : Státní okresní archiv, 1999. - 176 s. : il., fot. - brož.

Návrat archaismu : spekulace o psychedelických houbách, Amazonii, virtuální realitě, UFO, evoluci, šamanismu, znovuzrození Bohyně a konci historie. / Terence McKenna ; předmluva Tom Robbins. - 2., opr. vyd. - Praha : Maťa : DharmaGaia, 1999. - 346 s. - DharmaGaia, váz.

Nositelé přeshraniční spolupráce na česko-německé hranici / František Zich - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. - 105 s. : tab. - brož.

Nové směry vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti v oblasti kvantitativních metod : sborník příspěvků z Mezinárodní vědecké konference kateder statistiky a systémové a operační analýzy. : Poděbrady 20. - 22. září 1999. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1999. - 189 s. : tab. - brož.

Obrana průměrnosti / Stanislav Komenda - Olomouc : AlDA, 1999. - 157 s. - brož.

Oddzialywanie dziadków na wypoczynek wnuków / Anna Zawadzka. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 171 s. - brož.

Ostravské kalendárium 1999. / Jaroslava Novotná. - Vyd. 1. - Šenov u Ostravy : Tilia, 2000. - 78 s. : fot. - brož.

Padlí bohové a nový světový řád / Aril Edvardsen. - 1. čes. vyd. - Modřice : Josef Tůma, [1999]. - 284 s. - brož.

Pogranicze z Niemcami a inne pogranicza Polski / pod redakcja Zbigniewa Kurcza. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 282 s. : il., tab. - brož.

Pokrm bohů : hledání původního stromu poznání. : radikální historie rostlin, drog a lidského vývoje. / Terence McKenna ; doslov Jiří Horáček. - Vyd. 1. - Praha : Maťa : DharmaGaia, 1999. - 396 s. : il. - DharmaGaia, váz.

Ponížení a odstrčení města versus katastrofy : sborník příspěvků z 8. vědeckého zasedání Archivu města Prahy konaného ve dnech 2. a 3. října 1990, a 13. vědeckého zasedání Archivu města Prahy ve dnech 3. a 4. října 1995. / sestavili Jiří Pešek a Václav Ledvinka - Vyd. 1. - Praha : Scriptorium, 1998. - 353 s. - brož.

Pravidlo 80/20 : umění dosáhnout co nejlepších výsledků s co nejmenším úsilím. / Richard Koch - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1999. - 244 s. : il. - brož.

Proč tak snadno... : některé rodinné důvody sametové revoluce. : sociologický esej. / Ivo Možný - Vyd. 2. s novou předmluvou - Praha : Sociologické nakladatelství, 1999. - 139 s. - brož.


Příběhy květin : život, smrt a krása. / Marcela Titzlová - Praha : Dauphin, 1999. - 96 s. : il. - váz.


Regionální statistický obzor : Jihomoravský kraj. 1999.. - Brno : Český statistický úřad, 1999. - 106 s. : tab., grafy. - brož.

Regionální statistický obzor : Severočeský kraj. 1998.. - Ústí nad Labem : Český statistický úřad, 1999. - 119 s. : tab., grafy. - brož.

Regionální statistický obzor : Severomoravský kraj. 1999.. - Ostrava : Český statistický úřad, 1999. - 71 s. : tab., grafy. - Brož.

Ročenka HN Roč. 4. 2000. / [redakce Jiří Sekera ...et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Economia, 2000. - 304 s. : il. - brož.

Rodinné slavnosti ve skle Simax / odpovědný redaktor Luděk Neužil ; fotografie Jiří Poláček. - 1. vyd. - Praha : ALQ Plus, 1999. - 31 s. : il. -
Roň slzy, už brzy.. / Slavomír Ravik. - Vyd. 1. - Praha : Futura, 1999. - 315 s. - brož.

Řeč těla jako účinný nástroj prodeje / Jan L. Wage - 4. vyd. - Praha : Management Press, 2000. - 116 s. : il. - brož.

Sociální studia Č. 4.. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 172 s. : il., tab. - brož.

Socjologiczne portrety grup spolecznych : tom szkiców i studiów. / pod redakcja Zdzislawa Zagórskiego. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 181 s. : il., tab. - brož.

Stadtentwicklung, Wohnungsnot und Selbsthilfe in Rio de Janeiro : Bewertung und Evaluierung von Favela-Programmen und -Projekten. / Jürgen Dietz. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - XIX, 359 s. : il., fot., tab. - Brož.

Statistika I : popisná statistika. Část 1. / Bohumil Minařík. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 98 s. : tab., grafy. - brož.

Statistika I : popisná statistika. Část 2. / Bohumil Minařík. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - s. 105-207. : il. - brož.

Strach na Západě ve 14.-18. století : obležená obec. Díl 2. Vládnoucí kultura a strach / Jean Delumeau. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 1999. - 326 s. - váz.

Svět v číslech do kapsy - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2000. - 240 s. - váz.

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 1999.. - Bratislava : Veda, 1999. - 718 s., obr. příl. : tab., grafy. + 1 CD-ROM. - váz.

Tajemství svůdnosti : jak svést toho pravého. / Brenda Venus ; [z anglického originálu přeložila Jaroslava Kočová. - 1. vyd. - Praha : Pragma, 1998. - 267 s. - váz.


Teorie a praxe environmentální politiky / Václav Mezřický ... [et al.]. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 96 s. - brož.


Teorie výběrových šetření Část 3. / Václav Čermák, Michal Vrabec. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 108 s. - brož.

The Attitudes of Young German and Canadian Adults Toward Older Drivers / Birgit Pianosi. - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - XVII, 141 s. : il., tab. - Brož.

The Roma and Europe : Štiřín Castle, December 10-13, 1998. : conference proceedings. / [editor: Mesfin Gedlu] - [Prague] : Institute of International Relations, [1998]. - 358 s., [4] s. obr. příl. - brož.

Tolerance jako podmínka života / Božena Komárková - 1. vyd. - Heršpice : Eman, 1999. - 213 s., il. příl. - brož.

Úvod do sociálněhospodářské statistiky / [Stanislava Hronová, Jaroslav Jílek, Jiřina Moravová] - Vyd. 2. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 229 s. : obr. - brož.

Váš soused je milionář : tajemství amerických boháčů. / Thomas J. Stanley, William D. Danko. - Praha : Pragma, 1999. - 272 s. : tab. - váz.

7. Organon (podzim '99) : sborník přednášek. : seminář na téma organizace řízení. : 24. listopadu 1999. - Vyd. 1. - Praha : Český komitét pro vědecké řízení, 1999. - Přeruš. str : il., tab. - váz.

...jak Češi myslí : fakta, myšlenky, analýzy, tipy, diskuse, komentáře. / Jan Čulík. - Vyd. 1. - Chomutov : Milenium Publishing, 1999. - 477 s. - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist