Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (březen-duben) - E. Politika

za březen-duben 2000

Alexis de Tocqueville / Russell Kirk - Praha : Občanský institut, 1999. - 15 s. - Brož.

Bitky Jana Šimsy / Jan Šimsa - 1. vyd. - Heršpice u Slavkova : Eman, 2000. - 121 s. - brož.

Byla jednou jedna komunistická strana / Anatolij Aleksandrovič Sobčak - 1. vyd. - Praha : Fleyberk Publishing, 1999. - 160 s., [16] s. obr. příl. - váz.

Cesta z pasti : projevy z let 1997-1999. / Václav Klaus - Praha : Votobia, 1999. - 218 s. - brož.

Chaos pod nebesy : děsivý příběh o hledání demokracie v Číně. / Gordon Thomas - 1. vyd. - Ostrava : Oldag, 2000. - 401 s., [18] s. obr. - váz.

Companero Julian : autobiografie. : pokoušel se nastolit spravedlnost bombami ... než se mu postavil do cesty Bůh. / Carlos Jiménez - Albrechtice : Křesťanský život, 1999. - 159 s. - brož.

Česká cesta ke svobodě Díl 1.. Revoluce či co? / Petr Husák - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 167 s. : il. - brož.

Československá zahraniční politika 1914-1945 : (dokumenty). / výběr a komentáře Zdeněk Veselý. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 319 s. : mapy. - brož.

Československo mezi Stalinem a Hitlerem : Benešova cesta k Mnichovu. / Igor Lukeš - V čes. jaz. vyd. 1. - Praha : PROSTOR, 1999. - 374 s., [12] s. il. - váz.

Češi a Němci v zrcadle dějin Sv. 1. / Karel Richter - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 1999. - 274 s. - váz.

Češi a Němci v zrcadle dějin Sv. 2. / Karel Richter - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 1999. - 301 s. - váz.

Dokumenty ke studiu evropského práva / Luboš Tichý ... [et al.] - Praha : Linde, 1999. - 688 s. - brož.

Ekonomika, právo a politika : sborník textů ze seminářů. 1999. č. 1. / Václav Klaus ... [et al.] - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 1999. - 108 s. - Brož.

Ekonomika, právo a politika : sborník textů ze seminářů. 1999. č. 2. / Václav Klaus ... [et al.] ; včetně obsáhlého rozhovoru Roberta Holmana s Václavem Klausem. - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 1999. - 183 s. - Brož.

Encyklopedie politiky / Karel Žaloudek. - 2., přeprac. a aktualizované vyd. - Praha : Libri, 1999. - 559 s. : tab. - brož.


European Integration as a Way to Prosperity and Security : paper series from the 3rd Annual Young Scholars International Conference organized by the Jan Masaryk Centre of International Studies at the University of Economics in Prague, May 24-26, 1999. / edited by Zbyněk Dubský, Petr Kašička - 1st ed. - Praha : Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 1999. - 248 s. : tab. - brož.


Fenomén mezinárodního terorismu ve světle současného mezinárodního práva / Libor Lukášek - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 162 s. - brož.

Hodža versus Beneš : Milan Hodža a slovenská otázka v zahraničním odboji za druhé světové války. / Jan Kuklík, Jan Němeček - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 283 s. - brož.

In the National Interest : Demands and Goals of European National Movements of the Nineteenth Century: A Comparative Perspective. / Miroslav Hroch - Prague : Charles University, 2000. - 217 s. - brož.

Katalog organizací, publikací a internetových stránek, které informují o Evropské unii a integraci ČR / [redakce katalogu Oldřich Čepelka, Michal Viktora]. - Liberec : Občanské sdružení Omega, 1999. - 80 s. : tab. - brož.

Komunistická strana Československa : pokus o reformu (říjen 1967 - květen 1968). / Jitka Vondrová, Jaromír Navrátil, Jan Moravec - 1. vyd. - PrahaBrno : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Doplněk, 1999. - 580 s. - Doplněk, brož.

K dějinám křesťansko-sociální strany lidové v letech 1899-1906 / Pavel Marek - [Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky], 1999. - s. 37-52. - Brož.

Mnichovský syndrom / Bořivoj Čelovský - 2. dopl. vyd., (v Tilii 1.). - Šenov u Ostravy : Tilia, 2000. - 238 s. - váz.

Mrchopěvci / Jan Křesadlo ; [překlad Eva Pinkavová ...[et al.]. - Česko-angl. vyd. 1. - Praha : Maťa, 1999. - 168 , 181 s.,[8] s. il. - váz.

Nacionalistické politické strany v Evropě / Břetislav Dančák, Petr Fiala (Eds.) - 1. vyd. - Brno : Masarykova universita, 1999. - 169 s. - váz.

Nesametové nejistoty : [kreslený humor]. / Jindřich Strašnov - Olomouc : Votobia, 1999. - 102 s. : il. - brož.

Neviditelný válečník / Felix I. Rodriguez, John Weisman ; [z anglického originálu] přeložil Jiří Šinkora. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 243 s., [8] s. obr. příl. - váz.

Ne vším jsem byl rád : vlastní životopis. / Václav Vaško - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 398 s., obr. příl. - váz.

Nositelé přeshraniční spolupráce na česko-německé hranici / František Zich - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. - 105 s. : tab. - brož.

Obrana průměrnosti / Stanislav Komenda - Olomouc : AlDA, 1999. - 157 s. - brož.


Odlesky dějin československého exilu / Jan Filípek - Praha : [vl. nákl.], 1999. - 172 s., obr. příl. - brož.


Odpověď vládnoucímu komunistickému dobytku : tak pravil Petr Cibulka. / rozhovor s Petrem Cibulkou vedli Tomáš Koudela a Petr Jüngling - Olomouc : Votobia, 1999. - 187 s., il. příl. : il. - brož.

Paměti Lichoběžníka : paměti agenta-chodce. / Ota Rambousek. - Praha : Primus, 1999. - 251 s. - váz.

Panta rhei / Vasilij Semenovič Grossman ; [z ruského originálu přeložila Věra Kružíková]. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 1999. - 214 s. - brož.

Pogranicze z Niemcami a inne pogranicza Polski / pod redakcja Zbigniewa Kurcza. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 282 s. : il., tab. - brož.

Postkomunistické stranické soustavy a politická pluralita / Vít Hloušek, Lubomír Kopeček, Tomáš Urubek ; Maxmilián Strmiska (ed.). - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 130 s. - brož.

Právní dějiny evropských zemí a USA : (stručný nástin). / Stanislav Balík - 1. vyd. - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 1999. - 192 s. - brož.

Právo vnějších vztahů Evropské unie / Pavel Svoboda - Praha : Linde, 1999. - 266 s., tab. - brož.

Regionální ekonomická integrace v SVE a její sounáležitost se západoevropským integračním procesem / Vlasta Adámková - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 28 s. - brož.

Roň slzy, už brzy.. / Slavomír Ravik. - Vyd. 1. - Praha : Futura, 1999. - 315 s. - brož.

Russlands schwieriger Weg und sein Platz in Europa / Sergej A. Koval'jev. - 1. Aufl. - Jena : Collegium Europaeum Jenense, 1999. - 60 s. : fot. - brož.

Sázka na kulhavého koně / Stanislav Reiniš - Praha : Faun, 1999. - 107 s. - brož.

Smělý jako beránek : pastor Samuel Lamb a čínská podzemní církev. / Ken Anderson ; [z anglického originálu přeložila Jana Jašková]. - Vyd. 1. - Jindřichův Hradec : Stefanos, 1999. - 169 s. - Váz.

Smrt Jana Masaryka - nebyla to sebevražda Dod. 1. K deseti verzím o smrti Jana Masaryka / Jindřich Grulich. - Vyd. 1. - Karviná : vl. nákl., 1999. - Přeruš. str. : fot. - brož.

Smrt Jana Masaryka - nebyla to sebevražda Dod. 2. Poznáním k pravdě / Jindřich Grulich. - Vyd. 1. - Karviná : vl. nákl., 2000. - 104 s. : fot. - brož.

Smrt pro tři ministry / Zora Dvořáková - Vyd. 2. (v Akcentu 1.) - Třebíč : Akcent, 2000. - 192 s., il. příl. - váz.


Studie z dějin Portugalska a portugalského zámoří / Jan Klíma - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 154 s. - brož.


Sudetoněmecký problém: obtížné loučení s minulostí / Eva Hahnová - 2., rozš. vyd. - Ústí nad Labem : Albis International, 1999. - 377 s. - brož.

Světová politika ve 20. století 1. / Vladimír Nálevka - Vyd. 1. - Praha : Aleš Skřivan, 2000. - 271 s. : il. - brož.

System propagandy politycznej oficjalnej PPS : 1944-1948. / Wojciech Kalicki. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 186 s. - brož.

Terorismus 2. / Marian Brzybohatý. - Vyd. 1. - Praha : Policie History, 1999. - 197 s., příl. - brož.

T.G. Masaryk a česká slovanská politika : 1882-1910. / Vratislav Doubek - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1999. - 191 s., [8] s. obr. příl. - váz.

Válka o Falklandy 1982 / Jaroslav Hrbek. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1999. - 230 s., obr. příl. : fot., mapy. - váz.

Velký převrat či snad revoluce sametová? : několik informací, poznámek a komentářů o naší takřečené něžné revoluci a jejích osudech. : 1989-1992. / Jan Měchýř - 1. vyd. - Praha : Progetto, 1999. - 359 s. - váz.

Ve jménu svobody : ideje a proměny českého anarchismu na přelomu 19. a 20. století. / Václav Tomek - Vyd. 1. - Praha : Manibus Propriis, 1999. - 197 s. : il. - Váz.

Vystoupení představitelů ČR na 54. zasedání Valného shromáždění OSN (1999) : New York, sídlo OSN, 13. září - 22. prosince 1999. / [redaktor Petr Janoušek] - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 1999. - 47 s. - Brož.

Wroclaw 1956 / Stanislaw Ciesielski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 191 s. - brož.
Září 1938 Díl 3. Role a postoje spojenců ČSR / Miloslav John. - 1. vyd. - Olomouc : Votobia, 2000. - 443 s., obr. příl. : fot., tab. - váz.

Země, kde se již dva roky nevládne / Václav Klaus - Vyd. 1. - Praha : Rabbit & Rabbit, 1999. - 62 s. - brož.

Zpravodajství Jana Kozánka z Opavy z let 1845-1849 : edice dokumentů. / k vydání připravil, úvodem a poznámkami opatřil Zdeněk Fišer - Kojetín : Katos, 1999. - 230 s. : il. (některé barev.) - brož.

Židé a Morava : sborník příspěvků přednesených na konferenci. : Kroměříž, 11.11.1998. / [uspořádal Petr Pálka]. - Vyd. 1. - Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 1999. - 127 s. : il., fot. - brož.

10 let na straně svobody : kronika ODA z let 1989-1999. / Petr Dimun, Milan J. Hamerský - 1. vyd. - Brno : Bachant, 1999. - 429 s., [8] s. obr. příl. - brož.

250 miliónů skautů / László Nagy - 1. čes. vyd. - Praha : Junák-svaz skautů a skautek ČR, 1999. - 154 s.,[16] s. il. příl. - brož.


Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist