Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (květen-červen) - F. Ekonomické vědy

za květen-červen 2000

ABC daně z příjmů fyzických osob a související problematika / Pavel Šimák, Václav Pikal - Praha : Linde, 2000. - 397 s. - brož.

ABC praktické personalistiky / Josef Koubek - Praha : Linde, 2000. - 400 s. : tab. - brož.

Abeceda mzdové účetní 2000 - 8. aktualizované vyd. - Olomouc : ANAG, 2000. - 287 s. - brož.

Abeceda mzdové účetní 2000 - 9. aktualizované vyd. - Olomouc : ANAG, 2000. - 287 s. - brož.

Abeceda účetních znalostí pro každého / Dana Kovanicová - 10. aktualizované vyd. - Praha : Polygon, 2000. - 10, 374 s. + 1 příl.. - váz.

Abecední seznam zboží uvedeného v českém integrovaném tarifu 2000 / [sestavil Petr Kudrna] - 2. vyd. - Praha : Polygon, 2000. - 425 s. - brož.

Accounting Legislation in 2000.. - Prague : Trade Links, 2000. - 238 s. - Brož.

Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace Základní dílo včetně 13. aktualizací - březen 2000. / Olga Hanzlová ... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 3 diskety. + 1 příl. - brož.

Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. : aplikace smluv, smluvní pojmy, vzory smluv a jejich alternativy. Základní dílo - stav: duben 2000 včetně 10. aktualizace. / Viktor Knapp ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Analýza a modelování sídelních celků a regionů a jejich informačního propojení : výzkumný záměr. : sborník příspěvků z workshopu konaného 16.9.1999. / Bohdan Linda - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 203 s. - brož.

Analýza a modelování sídelních celků a regionů a jejich informačního propojení : výzkumný záměr. : sborník příspěvků. Dílčí část 1. Region z hlediska podnikatelského prostředí, kapitálových zdrojů a využití možností finančního trhu (v zájmu rozvoje) / Bohdan Linda, Miroslav Buchta ... [et al.] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 86 s. : tab. - brož.

Analýza a modelování sídelních celků a regionů a jejich informačního propojení : výzkumný záměr. : sborník příspěvků. Dílčí část 4. Finanční toky v regionu a jeho institucích / Bohdan Linda, Jaroslav Pilný ... [et al.] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 42 s. : tab. - brož.

Anglicko-český ekonomický slovník : s výkladem, výslovností a českým rejstříkem. / J.H. Adam - Vyd. 2. - Praha : LEDA, 2000. - xv, 803 s. - váz.


Annual National Accounts of the Czech Republic : (semi-definitive compilation). 1997. - Prague : Czech Statistical Office, 2000. - 159 s. - brož.


Antidaňový lexikon Základní dílo včetně 11. aktualizace - květen 2000. / Luboš Smrčka ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Bankovnictví / František Freiberg - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 181 s. : tab. - brož.

Business english - No Problem! / [Jan Měšťan] - 1. vyd. - Písek : J & M, 2000. - 96 s. - brož.

Celní předpisy : celní zákon a prováděcí předpisy. : smlouva o vytvoření celní unie mezi ČR a SR. : provoz hraničních celních přechodů. : sídla poboček celních úřadů. : podle stavu k 9. 2. 2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 576 s. : tab. - brož.

Cesta poddaného lidu na Moravě ke znevolnění / František Matějek - Brno : Matice moravská, 2000. - 127 s. - brož.

Cestovní náhrady v tuzemsku a zahraničí s komentářem : podle právního stavu k 1.1.2000. / Eva Hofmannová - 3. aktualiz. vyd. - Olomouc : Anag, 2000. - 95 s. - brož.

Cestovní ruch'99 : sborník referátů z Mezinárodní vědecké konference. : Ostrava, září 1999. / redakce sborníku Arnošt Wahla - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická universita, 1999. - 194 s. : tab., grafy - brož.

Czech Taxation in 2000.. - Prague : Trade Links, 2000. - 486 s. - Brož.

Česká republika v NATO / [sestavili Dobroslav Matějka a Kateřina Piró] - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1999. - 100 s. - brož.

Daně II : daň z příjmů právnických osob. / Pavel Svirák - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 120 s. - brož.

Daně z příjmů 1999/2000 : praktický průvodce. : podle právního stavu k 1.1.2000. / Václav Vybíhal, Tomáš Jaroš - 2. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 287 s. - brož.

Daně z příjmů : aktuální soubor novelizovaných předpisů. : podle stavu k 1.4.2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 144 s. - brož.

Daňová judikatura : vybraná rozhodnutí českých soudů ve věcech daňových. Díl 2.. / zpracovala Jitka Rosenbachová - Praha : Newsletter, 2000. - 419 s. - brož.

Daňová kontrola / Lenka Kaniová, Yveta Janáková - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xii, 147 s. - brož.

Daňové a účetní aspekty nákladů a jejich časové rozlišení / Jaroslav Blaha, Viola Šebestíková - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 183 s. - brož.

Daňové judikáty Díl 2. / Miroslav Čáslavský ... [et al.] - Praha : Linde, 2000. - 548 s. - brož.

Daňové poradenství : Teorie poradenství a daňové poradenství v ČR k 1.1.2000. / Michal Polák - Vyd. 4. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 114 s. - brož.


Daňové právo : texty zákonů. Doplněk 12. Stav: leden 2000 / zpracovala Hana Marková. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Daňové systémy v zahraničí / Martin Děrgel, Věra Minaříková - 5., přeprac. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 177 s. - brož.

Daňově uznatelné náklady v obchodních společnostech a u fyzických osob vedoucích podvojné účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 2. aktualizace - únor 2000. / Ivan Brychta ... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Daň z příjmů fyzických osob v návaznosti na účetnictví pro zdaňovací období 1999 / Eva Sedláková - 5. vyd. - Praha : Polygon, 1999. - 271 s. - brož.

Dopravní politika / Zdeněk Žemlička, Vladimír Lukšů - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 229 s., 2 mp. na příl. : tab. - brož.

DPH 2000 : úplné znění s výkladem změn. / Ladislav Pitner - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 43 s. - brož.

DPH 2000 : úplné znění zákona s komentářem. : jak se vyhnout chybám. / Igor Pantůček - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xi, 100 s. - brož.

Důchodové pojištění : povinnosti zaměstnavatele od roku 2000. / Helena Pelikánová, Václav Šantrůček - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2000. - 159 s. : tab. - brož.

Ekonometrie pro magisterské studijní programy / Ivan Mezník - Vyd. 1 - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 87 s. - brož.

Ekonometrie : pro BA HONS. / Ivan Mezník - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 67 s. - brož.

Ekonomická dimenze křesťanství a církve : její reflexe v ČR. / Jaroslav Rektořík - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 206 s. : tab. - brož.

Ekonomické a politické změny v Japonsku v 90. letech / Eva Cihelková, Radka Krausová, Tomáš Brada - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 37 s. : tab. - brož.

Ekonomicko matematické metody II : aplikace a cvičení. / Tomáš Šubrt ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - 149 s. : tab., grafy - brož.

Ekonomický vývoj Finska 2000 : vývoj Finska v 90. letech. / Antonín Drábek - Vyd. 1. - Praha : Balt-East, 2000. - 108 s. : tab. - brož.

Ekonomika agrárního sektoru : (vybraná témata). / Miroslav Svatoš a kol. - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - 173 s. : tab. - brož.


Ekonomika a životní prostředí / Zdeněk Štěpánek - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně, 1999. - 142 s. : tab. - brož.


Ekonomika bydlení I : (vybrané problémy). / Jaromír Císař, Jaroslav Rektořík - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 75 s., 3 příl. - brož.

Ekonomika stavebního díla 42 : projekt z přípravy a řízení staveb. / Jana Frková, Jaroslava Tománková - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 185 s. : obr., tab. + 16 příl.. - brož.

Environmentální ekonomie, politika a vnější vztahy České republiky : příspěvky na seminář doktorandských studentů "u kulatého stolu". : Vysoká škola ekonomická v Praze, 18. listopadu 1999. / [ed. Petr Šauer] - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 1999. - 171 s. - brož.

European Integration as a Way to Prosperity and Security : Paper Series from the 3rd Annual Young Scholars International Conference. : Prague, 24.-26.5.1999. / edited by Zbyněk Dubský, Petr Kašička - 1st Ed. - Praha : Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 1999. - xi, 248 s. : tab. - brož.

Evropská integrace a bankovnictví / Karel Rais, Miloš Drdla - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - x, 133 s. - brož.

Evropská unie a Česká republika - základní sociální a hospodářské charakteristiky : informativní srovnávací studie. / zpracovali Ivo Baštýř, Petr Likeš - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1999. - 34 s. : obr., tab. - Brož.

Evropská unie - odvětví a infrastruktura / Marie Jurová - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - ix, 115 s. - brož.

Evropská unie : historie, instituce, ekonomika a politiky. / Miroslav Keřkovský, Alena Keřkovská - Vyd. 1 - Praha : Computer Press, 1999. - viii,142 s. : tab. - brož.

Evropské ekonomické prostředí : regulace a harmonizace účetnictví. : vnitropodnikové účetnictví. : manažerské účetnictví. / Helena Hanušová, František Kalouda - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - vii, 135 s. : tb. - brož.

Evropské marketingové prostředí / Miroslav Foret, Oldřich Šašinka, Petr Procházka - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - ix, 100 s. - brož.

Evropské pracovní trhy a průmyslové vztahy / Jiří Winkler, Mirka Wildmannová - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - ix, 143 s. - brož.

Evropské právní prostředí / Martin Janků, Andrea Svobodová - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - xiii, 139 s. - brož.

Finanční analýza a plánování / Miloš Konečný - Vyd. 5. dopl. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 68 s. : tab. + 10 příl.. - brož.


Finanční účetnictví v kontextu světového vývoje / Dana Kovanicová a kol. - Vyd. 2., aktualizované - Praha : Polygon, 1999. - 428 s. : tab. - váz.


Finanční účetnictví - vzory zápočtových listů / [Zdena Cardová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 127 s. : tab. - brož.

Franchising : podnikání pod cizím jménem. / Martina Řezníčková - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 1999. - xvii, 243 s. - brož.

Francouzština v mezinárodním obchodě / Slavomíra Ježková - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - 201 s. - brož.

Frázová slovesa v obchodních záležitostech / Austin F. Greer, Zuzana Vanišová - Vyd. 1. - Voznice : Leda, 1999. - 109 s. - brož.

Hospodářský vývoj pobaltských republik 2000 / Antonín Drábek - Praha : Balt-East, 2000. - 158 s., příl. mp : tab. - brož.

Hraniční celní přechody 1999.. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 13 s. : tab., mapy, grafy. - Brož.

Hrubá zemědělská produkce a souhrnnný zemědělský účet v České republice za rok 1999.. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 18 s. : tab. - brož.

Hrubé hmotné a nehmotné investice v ČR v 1. až 4. čtvrtletí 1999 : (předběžné výsledky). 1. až 4. čtvrtletí 1999.. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 28 s. : tab. - Brož.

Human Development Report : Czech Republic. 1999.. - Prague : Research Institute for Labour and Social Affairs, 1999. - 250 s. : tab., grafy. - brož.

Idea sociální trojčlennosti / Rudolf Steiner - Svatý Kopeček u Olomouce : Michael, 2000. - 190 s. - váz.

Intenzita a formy zapojování průmyslových podniků středoevropských transformačních zemí do západoevropských podnikatelských struktur / Jana Sereghyová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 86 s. - brož.

Internet II : komerční využití. / Jiří Sedláček - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 380 s. : obr., tab. - brož.

Jednoduché účetnictví nově nejen pro podnikatele aneb jak řádně prokazovat příjmy a výdaje u fyzických osob : s cvičebními testy pro samokontrolu znalostí. / [Hana Čermáková, Jiří Fiala] - 7., aktualiz. vyd. - Ostrava : Mirago, 2000. - 155 s. : il. - brož.

Komentované vydání návrhů norem : ISO/DIS 9000:2000, ISO/DIS 9001:2000, ISO/DIS 9004:2000. / komentáře zpracovali Zdeněk Rosa ... [et al.] - Praha : Český normalizační institut, 2000. - 233 s. - brož.

K dějinám družstevnictví ve světě a v Československu / Lidmila Němcová, Václav Průcha - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 44 s. - brož.

Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace Základní dílo včetně 1. aktualizace - prosinec 1999. / Danuše Prokůpková ... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 4 diskety. + 1 příl. - Brož.


Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace Základní dílo včetně 3. aktualizace - květen 2000. / Danuše Prokůpková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 3 diskety. + 1 příl. - brož.

Litomyšlsko : regionální analýza a projekt rozvoje. / Josef Pešta - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 154 s. : tab. - brož.

Macroeconomics / Jiří Dvořák - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 90 s. - brož.

Malé je milé : aneb ekonomie, která by počítala i s člověkem. / E.F. Schumacher - Vyd. 1. - Brno : Doplněk, 2000. - 284 s. - brož.

Metody analýzy instituce před zavedením IS/IT / Jaroslav Malý, Jaroslav Mozga - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 130 s. : il., tab. - brož.

Mezinárodní pracovní migrace v ČR Bulletin č. 4. / Milada Horáková - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2000. - 44 s. : tab. - Brož.

Mezinárodní účetní standardy a česká účetní legislativa : sborník 2. ročníku konference. : Praha, hotel Don Giovanni, 13.-14.10.1999. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 344 s. : tab. - brož.

Money 2000 : ekonomický systé pro Windows. : pracujeme s programem Money 2000. : praktická příručka pro vaši práci. / [Martin Cígler] - 2. vyd. - Praha : Computer Press, 1999. - xxiii, 473 s. : obr. + 1 CD. - brož.

Mzdové účetnictví 2000 : praktický průvodce. / Václav Vybíhal a kol. - 3. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 318 s. - brož.

Návštěvnost v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu Letní období 1999.. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 296 s., příl. : tab. - Brož.

Nejčastější daňové omyly a jak jim předcházet v roce 2000 : plus několik typů navíc. / Pavel Trnka - Vyd. 3., dopl. a rozš. (dotisk) - Praha : Management Press, 2000. - 126 s. - brož.

Nezdanitelné částky ze základu daně z příjmů zaměstnanců a dalších fyzických osob v roce 2000 / Katarína Dobešová - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2000. - 119 s. - brož.

Obchodní akademie Olomouc v letech 1994-1999 : vydáno v roce 80. výročí založení školy. / [zpracovali Dana Slezáková, Jan Sobotka] - Olomouc : Obchodní akademie, 1999. - 34 s. : il. - brož.

Obchodní dovednosti / Soňa Opletalová - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 1999. - 240 s. - brož.

Obchodní nauka / Aleš Hes ... [et al.] - Vyd. 3. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - 275 s. - brož.

Odvětví cestovního ruchu : vybrané kapitoly. Díl 1. / Milan Němčanský - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 1999. - 274 s. : tab. - brož.


Odvětví cestovního ruchu : vybrané kapitoly. Díl 2. / Milan Němčanský - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 1999. - 535 s. : tab. - brož.

Personální řízení I : (vybrané kapitoly). / Aleš Gregar - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 161 s. - brož.

Perspektiven eines neuen Arbeitstyps : Wandlungstendenzen im Verhältnis Person-Organisation. / Michael Behr - Erlangen : [vl. nákl.], 2000. - XXVIII, 199 s. + 1 příl. - brož.

Podatek szacunkowy na tle systemu daninowego dawnego Slaska 1527-1740 : studium historycznoprawne. / Kazimierz Orzechowski - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 243 s. : il., tab. - brož.

Podnikové financování : (pro obor Podnikové finance a obchod). / Mária Režňáková - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 120 s. : il. - brož.

Podvojné účetnictví / Anna Fedorová - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 100 s. + 6 listů příl.. - brož.

Postavení domácností s minimálními příjmy a jejich sociální ochrana : studie k ochranným funkcím životního minima. / Jana Vavrečková, Ludvík Michalička, Simona Severová - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1999. - 56, v s., tab. na příl. : obr., tab. - Brož.

Praktický průvodce daněmi Základní dílo včetně 14. aktualizace - květen 2000. / Pavel Běhounek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 18. aktualizací - stav: březen 2000. / Libuše Müllerová ... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 5 disket. + 1 příl. - brož.

Praktikum tématických analýz : pomůcka pro semináře katedry ekonomické statistiky. / Jaroslav Jílek - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 100 s. : obr., tab. - brož.

Právní minimum pracovníka v bankovnictví : průvodce obecně závaznými právními a jinými předpisy. : učebnice pro každého. Doplňující sborník č. 1. Primární prodej krátkodobých dluhopisů / [Michal Cipra ... et al.] - Vyd. 3. přeprac. - Praha : DTP system, 1997. - 25 s. - Brož.

Právní minimum pracovníka v bankovnictví : průvodce obecně závaznými právními a jinými předpisy. : učebnice pro každého. Doplňující sborník č. 2. Platební tituly / [Michal Cipra ... et al.] - Vyd. 3. přeprac. - Praha : DTP system, 1997. - 27 s. + 4 diskety. - Brož.

Právní minimum pracovníka v bankovnictví : průvodce obecně závaznými právními a jinými předpisy. : učebnice pro každého. Doplňující sborník č. 3. Primární prodej střednědobých státních dluhopisů / [Michal Cipra ... et al.] - Vyd. 3. přeprac. - Praha : DTP system, 1997. - 23 s. + 4 diskety. - Brož.


Právní minimum pracovníka v bankovnictví : přehled obecně závazných právních a jiných předpisů. 1.. - [Praha] : Final, 1997. - 15 s. - Brož.


Právní minimum pracovníka v bankovnictví : přehled obecně závazných právních a jiných předpisů. 2.. - [Praha] : Final, 1997. - 15 s. - Brož.

Právní minimum pracovníka v bankovnictví : přehled obecně závazných právních a jiných předpisů. 3.. - [Praha] : Final, 1997. - 15 s. - Brož.

Program SAPARD / [odpovědná redaktorka Renáta Šicová] - Vyd. 1. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství České republiky, 1999. - 19 s. : il. - brož.

Průvodce personální praxí Březen - duben 2000.. - Praha : C. H. Beck, 2000. - Přeruš. str. : tab. - brož.

Průvodce personální praxí Listopad - prosinec 1999.. - Praha : C. H. Beck, 1999. - Přeruš. str. : tab. - brož.

Předpisy 2000 : ročenka ÚZ. : podle stavu k 11. 1. 2000. - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2000. - 431 s. : tab. - brož.

Přehled environmentálního práva ES, právní úpravy a technických norem v oblasti ochrany životního prostředí ČR / [zpracoval Tomáš Gremlica] - Praha : Ústav pro ekopolitiku, 2000. - 226 s. - brož.

Rady daňového poradce aneb legální možnosti ovlivnění daně z příjmů fyzických osob / [Jiří Fiala] - 4., přeprac. a dopl. vyd. - Ostrava : Mirago, 2000. - 95 s. : tab. - brož.

Regionální ekonomie II / Milan Viturka - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 91 s. : tab. - brož.

République Tcheque en chiffres 1999.. - Praha : Office Tcheque de Statistiques, [1999]. - 31 s. : tab., grafy. - brož.

Roční národní účty České republiky : (semidefinitivní sestava). 1997. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 159 s. : tab. - brož.

Rovnovážné makroekonomické modely v hospodářské politice / Tibor Paulík - Vyd. 1. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, 1999. - 142 s. - brož.

Rozdělení a užití důchodů sektoru domácností ČR v 1.-4. čtvrtletí 1999 1999. 1.-4. čtvrtletí.. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 25 s. : tab. - Brož.

Rozvojová ekonomika I : vybrané problémy. / Lenka Adamcová, Alois Holub - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 63 s. : tab. - brož.

Řešení aktuálních problémů účetnictví a daní v otázkách a odpovědích [26].. - Praha : Bilance, 2000. - 48 s. : tab. - brož.


Scientific Papers of the University of Pardubice : Series D. : Faculty of Economics and Administration. 4. 1999. / [odpovědný redaktor Jan Kunhart]. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 431 s. : tab. - brož.


Společnost s ručením omezeným : z právního a účetního pohledu. / Jan Dědič, Jana Kunešová-Skálová - 1. vyd. - Praha : Polygon, 1999. - 751 s. - váz.

Správa daní a poplatků : podle stavu k 25. 1. 2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 112 s. - brož.

Statistická ročenka půdního fondu České republiky : souhrnné výstupy ze souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky se stavem ke dni 31. 12. 1999. 1999.. - 1. vyd. - Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální, 2000. - 35 s. : tab. - brož.

Statistická ročenka trhu práce v České republice 1999. / Eva Procházková ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2000. - 252 s. : tab., grafy. - brož.

Světová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje / Eva Cihelková a kol. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 257 s. : tab. - brož.

Světový étos pro politiku a hospodářství / Hans Küng - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 364 s. - váz.

Španělština v mezinárodním obchodě / Slavomíra Ježková - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - 149 s. - brož.

Technický rozvoj v tržním hospodářství / Josef Vaculík - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 212 s. : tab. - brož.

The Outdoors - the Roots of Life : Nature - The True Home of Culture. : International Seminar of Outdoor Activities Olomouc, September 25.-27.1998. / [ed. Radek Hanuš] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - 78 s. : tab. - brož.

Transformace české (československé) ekonomiky / Oldřich Králík - Brno : CERM, 1999. - 28 s. : tab. - brož.

Trh práce a politika zaměstnanosti / Hana Jírová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 95 s. - brož.

Tschechische Republik in Zahlen 1999.. - Praha : Tschechisches Amt für Statistik, [1999]. - 31 s. : tab., grafy. - brož.

Učební materiály pro posluchače kombinovaného studia / Romana Provazníková, Jolana Volejníková - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 81 s. - brož.

Účetnictví IV : vnitropodnikové účetnictví. / Helena Hanušová - Vyd. 5. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 105 s. : tab. - brož.

Účetnictví pro manažerskou praxi / Karel Macík - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 235 s. - brož.

Účetnictví v České republice v příkladech : pracovní sešit. / Monika Randáková, Jiřina Bokšová, Václav Cerný - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 68 s., [16] s. příl. - brož.


Účetnictví 2000 : soubor předpisů pro vedení jednoduchého i podvojného účetnictví. : cestovní náhrady. - Praha : Newsletter, c2000. - 96 s. - brož.

Účetnictví : aktuální soubor předpisů pro jednoduché a podvojné účetnictví podnikatelů. : podle stavu k 1. 1. 2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 144 s. + 1 CD-ROM. - brož.

Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele : úplné znění platné k 1.1.2000. - Praha : Bilance, 2000. - 122 s. - brož.

Účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace : úplné znění k 1.1.2000. - Praha : Bilance, 2000. - 89 s. - brož.

Účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce : úplné znění k 1.1.2000. - Praha : Bilance, 2000. - 135 s. - brož.

Úspěšné ženy nikdo nezastaví / Ute Ehrhardt, Wilhelm Johnen - Praha : Pragma, 2000. - 136 s. - brož.

Úvěry a půjčky / Pavel Běhounek - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2000. - 134 s. - brož.

Vedení personálních agend v roce 2000 / Hana d'Ambrosová - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2000. - 90 s. - brož.

Veřejná ekonomika a správa '99 : sborník z konference s mezinárodní účastí konané u příležitosti 150. výročí založení Vysoké školy báňské. : Ostrava, září 1999. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 247 s. : tab. - brož.

Veřejné finance / František Bartes - Vyd. 4. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 76 s. - brož.

Veřejný sektor / Dušan Halásek, Eliška Skřídlovská ... [et al.] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 273 s. : tab. - brož.

Vyplňujeme vlastní směnku / Ivo Moll, Martina Mollová - 1. vyd. - Brno : ECON publishing, [1999?]. - Nestr. - brož.

Výsledky ročního zjišťování u nebankovních peněžních institucí za rok 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 96 s. : tab. - Brož.

Výsledky ročního zjišťování u peněžních institucí za rok 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - Nestr. : tab. - Brož.

Výsledky ročního zjišťování u penzijních fondů za rok 1998. - Praha : Český sttistický úřad, 1999. - Nestr., 17 tab. - Brož.

Výuka družstevnictví na vysokých školách : sborník prací z 1. odborného semináře. : Praha, 3. a 4.11.1999. / [Beata Blechová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Družstevní asociace České republiky, 1999. - 67 s. : il., tab. - brož.

Vývoj českého účetnictví a auditu v mezinárodních souvislostech / [odborný redaktor Libuše Müllerová] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 305 s. : tab. -


Vývoj politiky rovných příležitostí mužů a žen v České republice v kontextu evropské integrace / Martina Musilová - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. - 55 s. - brož.

Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v České republice v letech 1990-1999. / [uspořádali Bedřich Nový, Olga Dostálová] - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2000. - 76 s. : tab. - brož.

Wirtschaftsdeutsch - Kein Problem! / [Jan Měšťan] - 1. vyd. - Písek : J & M, 2000. - 91 s. - brož.

Zaměstnávání cizinců v roce 2000 / Ladislava Steinichová - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2000. - 118 s. - brož.

Základní informace o českém bankovnictví / Jan Velek - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut-vysoká škola, 2000. - 58 s. - brož.

Základy ekonomické teorie / Miroslav Sedláček a kol. - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 139 s. : obr. - brož.

Základy ekonomiky cestovního ruchu / Zdenka Petrů - 1. vyd. - Praha : Idea Servis, 1999. - 107 s. : tab. - brož.

Základy mezinárodního obchodu / Aleš Hes. - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Credit, 2000. - 214 s. : tab. - brož.

Zákony 2000. 1. Sborník úplných znění zákonů daňových, účetních a souvisejících k 1.1. 2000. - 1. vyd. - Český Těšín : Poradce, 2000. - 592 s. : tab. -
Zákon směnečný a šekový : komentář. / Zdeněk Kovařík - 2. vyd - Praha : C. H. Beck, 1999. - 19, 400 s. - váz.

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2000. / Petr Pelech - 8. aktualizované vyd. - Olomouc : ANAG, 2000. - 239 s. : tab. - brož.

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob včetně příjmů obcí : v úpravě platné pro rok. 1999 a 2000. / Vladimíra Baťulková ... [et al.] - Hradec Králové : E.I.A. - Ekonomická a informační agentura, 2000. - 200 s. - brož.

Zpráva o lidském rozvoji : Česká republika. 1999.. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1999. - 238 s. : il., tab. - Brož.

Zprávy polských diplomatů o československém hospodářství z let 1929-1939 / ed. J. Tomaszewski - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 102 s. - brož.

Žádný strach z globalizace : blahobyt a práce pro všechny. / Oskar Lafontaine, Christa Müllerová - Vyd. 1. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 1999. - 237 s. : il., tab. - brož.


Životní prostředí 60 : vliv investic na životní prostředí - proces EIA. / Josef Říha - Vyd. 4., přeprac. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 175 s. : tab. - brož.


Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist