Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (květen-červen) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl

za květen-červen 2000

Abeceda účetních znalostí pro každého / Dana Kovanicová - 10. aktualizované vyd. - Praha : Polygon, 2000. - 10, 374 s. + 1 příl.. - váz.

Accounting Legislation in 2000.. - Prague : Trade Links, 2000. - 238 s. - Brož.

Aktuální právní příručka se vzory pro stavební praxi : praktický rádce pro všechna rizika od uzavírání smluv až po dokončení a předání stavby. Základní dílo včetně 14. aktualizace - stav: duben 2000. / Ivan Kobliha ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace Základní dílo včetně 13. aktualizací - březen 2000. / Olga Hanzlová ... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 3 diskety. + 1 příl. - brož.

Analýza a optimalizace mikrovlnných struktur / Dušan Černohorský ... [et. al.] - 1. vyd. - Brno : Vutium, 1999. - 284 s. - brož.

Beschichtung von Kunststoffen mit titan- und tantalhaltigen Materialien durch plasmaaktivierte chemische Gasphasenabscheidung / Frank Breme - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - IV, 159 s. : il., tab. - Brož.

Betonárny a životní prostředí / [redakční zpracování Martin Dostál] - Praha : Svaz výrobců betonu ČR, 1999. - 176 s. : il. - váz.

Bez koření není vaření : 45 druhů koření, 127 předpisů z celého světa, kořenicí směsi. / [Dagmar Lánská] - Praha : ALQ Plus, 2000. - 32 s. : barev. il. -
Bleskový úklid / Eva Singerová - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2000. - 127 s. : il. - váz.

Ceník služeb České pošty : nový cenový výměr MF ČR č. 7/99 platný od 1.1.2000. - Praha : Dashöfer, 1999. - Nestr. : tab. - Brož.

Cesty k úspěšnému podniku : stanovení cíle, techniky rozhodování. / Gerry Johnson, Kevin Scholes - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xxviii, 803 s. - brož.

Chemické inženýrství II / Vladimír Míka, Lubomír Neužil - 2., přeprac. vyd. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1999. - 310 s. - brož.

Controlling / Miloš Konečný, Mária Režňáková - Vyd. 2. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 121 s. - brož.

Česká serigrafie : Nová síň, GVU - Ostrava, prosinec 1998 - leden 1999. : Sál archtektů, Staroměstská radnice - Praha, únor 1999. : Dům umění - Opava, duben 1999. : Galerie moderního umění - Hradec Králové, leden - únor 2000. : Státní galerie - Zlín, březen - duben 2000. / [Eduard Ovčáček] - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - Nestr. : barev. il. - brož.


České reflexe : politický plakát Václava Ševčíka 1959/1994. : [Národní galerie v Praze - Sbírka starého umění, říjen - listopad 1998]. / Petr Pithart, Marta Sylvestrová-Jamborová, Jarmila Vacková - Praha : Národní galerie, 1999. - 47 s. : 82 obr. - váz.


Česko - anglicko - německý, anglicko - německo - český a německo - česko - anglický úpravnický slovník / Peter Fečko, Erna Pukovcová, Marta Kostrová - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2000. - 286 s. - brož.

Čištění skvrn / Cassandra Kentová - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2000. - 71 s. : il. - váz.

Čítanka výkresů ve stavebnictví : učeb. pro stř. odb. učiliště. / A. Doseděl a kolektiv - 2., dopl. vyd. - Praha : Sobotáles, 1999. - 200 s. : obr., tab. - brož.

Čtyřjazyčný slovník energetiky : čeština, angličtina, němčina, francouzština. / [Ladislav Bohal, Pavel Erban, Jiří Veselý] - Vyd. 1. - Voznice : Leda, 1999. - ix, 908 s. - váz.

Daně z příjmů 1999/2000 : praktický průvodce. : podle právního stavu k 1.1.2000. / Václav Vybíhal, Tomáš Jaroš - 2. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 287 s. - brož.

Daňové a účetní aspekty nákladů a jejich časové rozlišení / Jaroslav Blaha, Viola Šebestíková - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 183 s. - brož.

Daňové poradenství : Teorie poradenství a daňové poradenství v ČR k 1.1.2000. / Michal Polák - Vyd. 4. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 114 s. - brož.

Daňově uznatelné náklady v obchodních společnostech a u fyzických osob vedoucích podvojné účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 2. aktualizace - únor 2000. / Ivan Brychta ... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Depsipeptide Dendrimers / Jürgen Thomas Kress - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 95 s. : il. - Brož.

Dějiny vědy a techniky 5. 15. a 16. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky / [editor Jaroslav Folta]. - Praha : Národní technické muzeum, 2000. - 98 s. - Brož.

Dieta při cukrovce : dieta a rady lékaře. / Petr Wagner, Eva Patlejchová - Vyd. 2. - Praha : Triton, 1999. - 67 s., [12] s. příl. - brož.

Die numerische Simulation reaktiver Strömungen als Basis zukünftiger Reaktormodellierungen / Thomas Weber - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - xvi, 126 s. : il. - Brož.

Dobré rady pro každý den : 640 tipů a rad nejen pro domácnost. / Věra Filipková - Praha : BETA, 2000. - 295 s. - Beta, váz.

Domácnost / Zuzana Stejskalová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 66 s. - brož.

Dopravní politika / Zdeněk Žemlička, Vladimír Lukšů - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 229 s., 2 mp. na příl. : tab. - brož.


Drátkobetonové konstrukce : úvodní část a příklady použití. : směrnice pro navrhování, provádění, kontrolu výroby a zkoušení drátkobetonových konstrukcí. / Jiří Krátký, Karel Trtík, Jan Vodička - 1. vyd. - Praha : Informační centrum ČKAIT, 1999. - 107 s. : il. - váz.


Ein schneller 3D-Sensor nach dem Prinzip der phasenmessenden Triangulation / Laurent Cloutot - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 99 s. : il. - brož.

Ekoma'99 : Ekonomika a management podniků v podmínkách jejich restrukturalizace. : Lázně Bohdaneč, 8.9. - 9.9.1999. : (sborník z konference s mezinárodní účastí). / [Otakar Machač ... et al.] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 342 s. : tab. - brož.

Ekonomické výsledky obecně prospěšných společností v ČR za rok 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 14 s. : tab. - Brož.

Ekonomicko matematické metody II : aplikace a cvičení. / Tomáš Šubrt ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - 149 s. : tab., grafy - brož.

Ekonomika a management podniku / Marie Jurová - Vyd. 2. - Brno : PC-DIR, 1999. - 217 s. - brož.

Ekonomika stavebního díla 42 : projekt z přípravy a řízení staveb. / Jana Frková, Jaroslava Tománková - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 185 s. : obr., tab. + 16 příl.. - brož.

Electronic Devices and Systems 1999 : [EDS'99]. : proceedings. : December 1999, Brno, Czech Republic. / edited by Vladislav Musil - 1st ed. - Brno : Technical University, 1999. - 323 s. : il. - brož.

Elektrická měření : měřicí metody. / O. Tůmová, V. Čtvrtník, J. Girg - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 178 s. : obr. - brož.

Elektrické servopohony / Jiří Skalický - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 86 s. : obr. - brož.

Elektrochemické inženýrství / Karel Bouzek - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1999. - 158 s. - brož.

Elementární příklady z teorie elektrických obvodů / Z. Benešová ... [et al.] - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 108 s. : il. - brož.

Energetické bilance České republiky v letech 1996, 1997, 1998.. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 144 s. : tab. - brož.

Environmentální management / Jiří Moučka, Ilona Obršálová - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 92 s. : il. - brož.

Eurobeds 2000 : atrakce, cestování, obchody, památky .... : katalog slev. - 5. vyd. - [Praha] : Klub českých turistů, 2000. - Nestr. : il., tab. - Brož.


Evropská unie - odvětví a infrastruktura / Marie Jurová - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - ix, 115 s. - brož.


Evropské ekonomické prostředí : regulace a harmonizace účetnictví. : vnitropodnikové účetnictví. : manažerské účetnictví. / Helena Hanušová, František Kalouda - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - vii, 135 s. : tb. - brož.

Evropské marketingové prostředí / Miroslav Foret, Oldřich Šašinka, Petr Procházka - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - ix, 100 s. - brož.

Extra pomazánky : masové, tvarohové, zeleninové a další. / Miroslav Mayer - Praha : Agentura VPK, 1999. - 90 s., obr. příl. - brož.

Finanční analýza a plánování / Miloš Konečný - Vyd. 5. dopl. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 68 s. : tab. + 10 příl.. - brož.

Finanční účetnictví v kontextu světového vývoje / Dana Kovanicová a kol. - Vyd. 2., aktualizované - Praha : Polygon, 1999. - 428 s. : tab. - váz.

Finanční účetnictví - vzory zápočtových listů / [Zdena Cardová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 127 s. : tab. - brož.

Francouzská kuchyně / [odpovědná redaktorka Lenka Šplíchalová] - 1. čes. vyd. - [Praha] : Slovart, c1999. - 64 s. : barev. il. - brož.

Granitol 1895-2000 : 105. výročí založení. : historie a současnost Granitolu a.s. Moravský Beroun. / [Lubomír Neruda ... et al.] - Moravský Beroun : Moravská expedice, 2000. - 23 s. : il. - brož.

Gulášová kuchařka : 500 gulášů ze všech koutů světa. / Jaroslav Vašák - Praha : Eminent, 2000. - 141 s. - váz.

Haftungsfragen bei Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Fahrschulkraftfahrzeugen / Christoph Pechstein - Erlangen : [vl. nákl.], 2000. - XX, 353 s. - Brož.

Halbleiterphotokatalyse an Zinksulfid - Adsorption und Reaktivität / Gerald Alexander Hörner - Erlangen : [vl. nákl.], 2000. - VIII, 261 s. : il., tab., grafy. - Brož.

Harley-Davidson / Tod Rafferty - Slov. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1996. - 192 s. : fot. - váz.

Herstellung von Pulverlacken durch Versprühen gashaltiger Schmelzen / Marcus Wolfgang Petermann - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - II, 137 s. : il., tab. - Brož.

Hotel Guide The Czech Republic : hotely a ubytování, kongresová centra, restaurace, lázně, slevové kupóny. 2000.. - Vyd. 1. - Brno : Travel Press, 2000. - 503 s. : il., fot. - brož.

Hraniční celní přechody 1999.. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 13 s. : tab., mapy, grafy. - Brož.


Indická kuchyně / [odpovědná redaktorka Lenka Šplíchalová] - 1. čes. vyd. - [Praha] : Slovart, c1999. - 64 s. : barev. il. - brož.


Instability Origin of Subgrain Formation / Radan Sedláček - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - VI, 97 s., příl. : il. - Brož.

Institute of Chemical Process Fundamentals, Prague : Annual Report. 1999. / [edited by Jan Linek]. - Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic, 2000. - 56 s. - brož.

Irská kuchyně / [odpovědná redaktorka Eva Blažková] - 1. čes. vyd. - [Praha] : Slovart, c1999. - 64 s. : barev. il. - brož.

Italská kuchyně v redukční variantě / [Pavla Myslíková, Tamara Starnovská] - Praha : Sdružení MAC, 2000. - 31 s. : barev. il. - brož.

Italská kuchyně / [odpovědná redaktorka Eva Blažková] - 1. čes. vyd. - [Praha] : Slovart, c1999. - 64 s. : barev. il. - brož.

Jablečný ocet : prospěšný pro zdraví a krásu. / Christina Kempeová - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2000. - 48 s. - váz.

Jakost a certifikace potravin / Jaroslav Červenka - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - 163 s. : tab. - brož.

Jakost a certifikace potravin / Jaroslav Červenka - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - 163 s. : tab. - brož.

Jak děláme marketing : metodika zavádění transformačního marketingu v České republice. / Alois Glogar - 1. vyd. - Liberec : Institut průmyslového inženýrství, 1999. - 282 s. : il. - váz.

Jak komunikovat se zákazníkem : co a jak chci sdělit, jakou cestou, příklady z českého prostředí. / Miroslav Foret - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - 200 s. : obr. - brož.

Jak nakupovat se ziskem : příprava na jednání, vyvracení námitek, případové studie. / Roger Perrotin, Pierre Heusschen - Praha : Computer Press, 1999. - 177 s. : il., tab. - brož.

Jak ostříhat své dítě / Laura DeRosa - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 121 s. : il. - brož.

Jak si poradit skoro se vším / [Neville Carrington ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Reader's Digest Výběr, 1999. - 688 s. : barev. il. - váz.

Jane's letadla : příručka pro rozpoznávání. / David Rendall - Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 1999. - 511 s. : il. - brož.

Jednoduché účetnictví nově nejen pro podnikatele aneb jak řádně prokazovat příjmy a výdaje u fyzických osob : s cvičebními testy pro samokontrolu znalostí. / [Hana Čermáková, Jiří Fiala] - 7., aktualiz. vyd. - Ostrava : Mirago, 2000. - 155 s. : il. - brož.


Jeep in Detail : Photo Manual for Modellers. Pt. 2. M38A1 & M606A2. The First from the New Military Jeep Generation in Czech Private Collections / Colour Photos by František Kořán; Text by Jan Moštěk. - 1st Ed. - Prague : RAK, 2000. - 36 s. : il., fot. + 1 příl. - brož.


Jízdní řád Českých drah : platí od 28.5.2000 do 9.6.2001. 2000-2001. [1]. České dráhy. - Praha : České dráhy, 2000. - Přeruš. str. - Brož.

Jízdní řád Českých drah : platí od 28.5.2000 do 9.6.2001. 2000-2001. [2]. Morava a Slezsko. - Praha : České dráhy, 2000. - Přeruš. str. - Brož

Kalorie a tuky : jak se vyvarovat nadváhy. : vše co byste měli vědět o tucích a množství kalorií, které potřebujete ke zdravému životu. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2000. - 79 s. : tab. - váz.

Katalog české televizní dramatické tvorby 1991 / [sestavil Jaroslav Bílek] - Praha : Česká televize, 1999. - Nestr. - brož.

Komentář k aplikaci ČSN EN 1775 a TPG 704 01 v praxi : plynovody a spotřebiče plynu v budovách. / Jiří Buchta, Jiří Pertlík, Zdeněk Přibyla - 1. vyd. - Praha : GAS, 1999. - Přeruš. str. - brož.

Komentář k aplikaci ČSN EN 1775 a TPG 704 01 v praxi : plynovody a spotřebiče plynu v budovách. / Jiří Buchta, Jiří Pertlík, Zdeněk Přibyla - 1. vyd. - Praha : GAS, 1999. - Přeruš. str. - brož.

Komentované vydání návrhů norem : ISO/DIS 9000:2000, ISO/DIS 9001:2000, ISO/DIS 9004:2000. / komentáře zpracovali Zdeněk Rosa ... [et al.] - Praha : Český normalizační institut, 2000. - 233 s. - brož.

Konstrukce elektronických zařízení I : cvičení. / Vladislav Musil ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 69 s. : obr., tab. - brož.

Konstrukce historických staveb / Jiří Škabrada - Vyd. 1. - Paha : České vysoké učení technické, 2000. - 192 s. : il. - brož.

Konstrukční projekt pístového spalovacího motoru : studijní pomůcka pro předmět - Konstrukční projekt I. / Celestýn Scholz - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 40 s., [4] s. příl. : obr. tab. - brož.

Konzervujeme ovoce a zeleninu tradičně i netradičně : 142 receptů. / Jitka Höflerová - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 94 s., [8] s. barev. obr. - brož.

Korespondence v obchodní praxi : vzory písemností pro bezproblémovou komunikaci s úřady a obchodními partnery. : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. Aktuální stav - březen 2000. / Hana Hadačová ...[et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Korozivzdorné oceli a slitiny na přelomu století : [5.-7.10.1999 Řeka, ČR]. : sborník mezinárodní konference. / Vladimír Číhal ... [et al.] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 197 s. + CD-ROM. - brož.


Kuchařka - Hubneme konečně s rozumem / Jarmila Mandžuková - České Budějovice : Dona, 1999. - 142 s., [4] s. obr. příl. : il., tab. - brož.


Kultura manažerské komunikace / Jaroslav Bartošek - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 116 s. - brož.

Ku poctě svých seniorů 3. prosince 1922 - Praha : Sdružení korektorů v Československé republice, [1922]. - 9 listů. : il., fot. - Brož.

Kybernetika v řízení / Jan Hron - Vyd. 4. - Praha : Credit, 2000. - 113 s. - brož.

Leasing : chyby a problémy. / Blanka Jindrová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 98 s., [6] s. příl. : tab. - brož.

Lepení a tmelení v dílně i domácnosti / Jiří Pokorný - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 104 s. : il. - brož.

Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace Základní dílo včetně 1. aktualizace - prosinec 1999. / Danuše Prokůpková ... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1999. - Přeruš. str. + 4 diskety. + 1 příl. - Brož.

Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace Základní dílo včetně 3. aktualizace - květen 2000. / Danuše Prokůpková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 3 diskety. + 1 příl. - brož.

Liblice 2000 : sborník příspěvků ze semináře Odborné skupiny Polovodiče, Fyzikální vědecké sekce, Jednoty českých matematiků a fyziků. : Liblice, 31. ledna - 2. února 2000. / [ed. Eduard Hulicius] - Praha : Jednota československých matematiků a fyziků, 2000. - 87 s. : obr. - brož.

Likvidace podniku / Václav Pelikán - 3., aktualizované vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 113 s. - brož.

Logistika v marketingu / Martin Christopher - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2000. - 166 s. : obr. - brož.

Make-up a něco navíc : 42 druhů líčení, rady a tipy od profesionálů, péče o pleť, barvení vlasů, oslnivý vzhled. / Cornelia Mennerová, Renate von Samson - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2000. - 128 s. : il. - váz.

Malé vodní nádrže v zemědělské krajině : (Studijní zpráva). / Jan Šálek - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1999. - 70 s. : il. - brož.

Management : teorie a praxe policejní činnosti. / Hana Bartošová - 3., nezm. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1999. - 201 s. - brož.

Marketing malých a středních firem / Miroslava Heczková - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 1999. - 135 s. : tab. - brož.

Mechanika podzemních konstrukcí / Josef Aldorf - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 410 s. : il. - brož.

Metal 99 : 8. mezinárodní metalurgický veletrh a symposium. : Ostrava, 11.-13.5.1999. : sborník přednášek. Díl 1.. - Vyd. 1. - Ostrava : Tanger, 1999. - 278 s. : il. - Brož.


Metodické pokyny ke konzervaci usňových nebo pergamenových knižních vazeb a ostatních sbírkových předmětů vyrobených z kůže a pergamenu / Jana Odvárková ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 1999. - 22 s., příl. : il. - brož.

Metody analýzy instituce před zavedením IS/IT / Jaroslav Malý, Jaroslav Mozga - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 130 s. : il., tab. - brož.

Mexická kuchyně / [odpovědná redaktorka Lenka Šplíchalová] - 1. čes. vyd. - [Praha] : Slovart, c1999. - 64 s. : barev. il. - brož.

Mezinárodní účetní standardy a česká účetní legislativa : sborník 2. ročníku konference. : Praha, hotel Don Giovanni, 13.-14.10.1999. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 344 s. : tab. - brož.

Média v reklamě Díl 2. / Milan Postler. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 86 s. : il., fot., tab. - brož.

Mimopecní rafinace oceli / Zdeněk Adolf - 3. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 130 s. - brož.

Mineralogische Charakterisierung von hochtemperatursupraleitenden Bi(Pb)-2223-Multifilamentbändern: Bestimmung des quantitativen Phasenbestandes und des Texturgrades / Alexander Risch - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 187 s. : tab., grafy. - Brož.

Modelování a simulace I : program PSpice. / Vladimír Kolařík ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 88 s. : il. - brož.

Modely detekce půdních sesuvů s využitím dat dálkového průzkumu Země a nástrojů GIS / Lena Halounová, Luděk Pravda - Praha : Pražský technologický institut, 1999. - 29 s., 55 il. příl. : tab. - brož.

Modernizace tepelných soustav v bytových objektech : sborník doporučených technických řešení. / [Vladimír Valenta, Miroslav Vybíral, Karel Mrázek] - Brno : Cech topenářů a instalaterů ČR, 1999. - 67 s. : obr., tab. - brož.

Moderní bombardéry / Bill Gunston - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 119 s. : barev. il. - váz.

Money 2000 : ekonomický systé pro Windows. : pracujeme s programem Money 2000. : praktická příručka pro vaši práci. / [Martin Cígler] - 2. vyd. - Praha : Computer Press, 1999. - xxiii, 473 s. : obr. + 1 CD. - brož.

Motorové vozy M131.1 a M152.0 / Miloš Kratochvíl - 1. vyd. - Litoměřice : Vydavatelství dopravní literatury, 1999. - 19 s., [34] s. obr. příl. - brož.

Mzdové účetnictví 2000 : praktický průvodce. / Václav Vybíhal a kol. - 3. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 318 s. - brož.

Nauka o podniku : (cvičebnice). / Petr Boukal, Hana Mikovcová - Vyd. 2. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 152 s. - brož.


Nauka o poživatinách Část 1. / Věra Bulková - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999. - 204 s. : il., tab. - brož.

Nauka o zboží / Ferdinand Langmaier - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 144 s. - brož.

Navrhování integrovaných obvodů : počítačová cvičení. / Daniel Bečvář ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 56 s. : il., tab. - brož.

Nátěry dřeva / Eva Ambrožová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 65 s., [4] s. barev. il. : tab. - brož.

Nichtlineare Modellierung des Lesesignals des magnetischen Plattenspeichers / Andreas Kratzert - Erlangen : [vl. nákl.], 2000. - VII, 121 s. : il. - Brož.

Nové koncepce rezonančních měničů pro velké výkony / Pavel Vorel - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 30 s. : il. - brož.

Nové trendy v obchodě / [odborný redaktor Lenka Pražská] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 273 s. : tab. -
Obchodní dovednosti / Soňa Opletalová - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 1999. - 240 s. - brož.

Obrněná technika : 1919-1945. 3. SSSR. Část 1 / Ivo Pejčoch, Svatopluk Spurný. - Vyd. 1. - Praha : Ares, 1999. - 347 s. : il., fot., tab. - váz.

Odborné kreslení : pro učební obor Cukrář, Cukrářka. / Jaroslava Stejskalová, Karel Míšek - Vyd. 1. - Praha : Informatorium, 1999. - 91 s., il. příl. : il. - brož.

Oděvní stroje a zařízení II / Václav Haas - Vyd. 1. - Praha : Informatorium, 2000. - 161 s. : il. - brož.

Oděvní stroje a zařízení I / Václav Haas - Vyd. 1. - Praha : Informatorium, 2000. - 109 s. : il. - brož.

Oděvní technologie I : pro učební obor Krejčí, Krejčová. / Eva Velíková - Vyd. 1. - Praha : Informatorium, 2000. - 143 s. : il. - brož.

Ofenziva v Pacifiku / Miloš Hubáček - Vyd. 2., v Mladé frontě 1. - Praha : Mladá fronta, 2000. - 396 s., čb. obr. příl. - váz.

Oligoin-expandierte [n]Pericycline und ethinylierte Calix[4]arene / Bernd Leibrock - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - VI, 181 s. : il., tab. - Brož.

Optimální systémy řízení / Antonín Víteček, Miluše Vítečková - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 158 s. : obr. - brož.


Optoelektronika i poluprovodnikovaja technika : mežvedomstvennyj sbornik naučnych trudov. Vyp. 33. 1998. / redaktor Sergej Vasil'jevič Svečnikov ...[et al.]. - Kijev : Naukova dumka, 1998. - 220 s. : il., fot., tab. -


Organizace a plánování výroby : příklady. / Hana Svobodová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 28 s. : tab. - brož.

Orientální kuchyně : rychlé a jednoduché orientální pokrmy pro každou příležitost. / ilustrace Camilla Sopwithová ; překlad Hana Válková. - Čestlice : Rebo Productions, c2000. - 95 s. : barev. il. - brož.

Osciloskopy od A do Z : technika obvodů, měřicí praxe, údržba. / Artur Seibt - 1. čes. vyd. - Ostrava : HEL, 2000. - 255 s. : obr. - brož.

Pečeme na vánoce : velká obrazová kniha o pečení. : věnečky, hvězdičky a křupavé pečivo snadno a rychle - krok za krokem v textu a obraze. / Regine Stronerová - Dotisk 1. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 1999. - 99 s. : il. - brož.

Perner's contact 2000 : odborný seminář doktorského studia s mezinárodní účastí. : Pardubice, 17.2.2000. : sborník příspěvků. / [Jaromír Široký ... et al.] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 48 s. + 1 CD. - brož.

Perner's contact 2000 : odborný seminář doktorského studia s mezinárodní účastí. : Pardubice, 17.2.2000. : sborník příspěvků. / [Jaromír Široký ... et al.] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 48 s. + 1 CD. - brož.

Personální řízení I : (vybrané kapitoly). / Aleš Gregar - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 161 s. - brož.

Perspektiven eines neuen Arbeitstyps : Wandlungstendenzen im Verhältnis Person-Organisation. / Michael Behr - Erlangen : [vl. nákl.], 2000. - XXVIII, 199 s. + 1 příl. - brož.

Péče o pleť / Ricki Ostrovová - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2000. - 112 s. : il. - Ikar, váz.

Pilový kotouč v procesu podélného rozřezávání dřeva / Jiří Lichtág - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 20 s. : il. - brož.

Pizza : tradiční pokrmy a originální ingredience. / ilustrace Camilla Sopwithová - Čestlice : Rebo Productions, c1999. - 95 s. : barev. il. - brož.

Pocta Jindřichu Svobodovi k devadesátým narozeninám : Moravská galerie v Brně, 7.-28.5.1999. : Galerie Litera v Praze, 31.5.-28.6.1999. : Loketský hrad v Lokti nad Ohří, 2.7. -5.8.1999. / [Vítězslav Prágr, Oldřich Vaněk] - Černošice : ARCUS, 1999. - 31 s. : il. - brož.

Podnikání v malé a střední firmě / [Jaromír Veber ... et al.] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 157 s. : tab. - brož.

Podniková ekonomika II / Eva Wagnerová - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 1999. - 130 s. : obr., tab. - brož.


Podnikové financování : (pro obor Podnikové finance a obchod). / Mária Režňáková - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 120 s. : il. - brož.


Podnikové hospodářství I : cvičební pomůcka pro distanční studium. / Venuše Fišerová, Jiří Hofman, Rudolf Werner - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 53 s. : tab. - brož.

Podnik a právo životního prostředí 4. aktualizace. / Václav Marek ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Podnik a životní prostředí 7. aktualizace. / Květa Remtová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Podvojné účetnictví / Anna Fedorová - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 100 s. + 6 listů příl.. - brož.

Pohádky ze šumavských lokálek / Roman Kozák - 2. vyd. - Sušice : Radovan Rebstöck, 2000. - Nestr. : il. + 1 mapa. - brož.

Pojmový slovník managementu : (česko-anglicko-německo-ruský). / Mojmír Vavrečka, Václav Lednický a kol. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 202 s. - brož.

Pozemní komunikace 20 / Miroslav Kaun, František Lehovec - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 232 s. : obr. - brož.

Pozemní stavitelství : nosné konstrukce zastřešení. / František Pšenička - Vyd. 2., přeprac. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 118 s. : obr. - brož.

Pozemní stavitelství : nosné konstrukce zastřešení. / František Pšenička - Vyd. 2., přeprac. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 118 s. : obr. - brož.

Pórobeton / Rostislav Drochytka ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Vutium, 1999. - 156 s. : il., tab. - brož.

Pórobeton / Rostislav Drochytka ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Vutium, 1999. - 156 s. : il., tab. - brož.

Pórobeton / Rostislav Drochytka ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Vutium, 1999. - 156 s. : obr., tab. - brož.

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 18. aktualizací - stav: březen 2000. / Libuše Müllerová ... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 5 disket. + 1 příl. - brož.

Praktický rádce zadavatele tiskových služeb / [manažer projektu Martin Felix] - Praha : Svět tisku, 1999?. - 32 s. : il. - Brož.

Pravidla silničního provozu : příručka pro autoškoly. : pravidla silničního provozu a související předpisy, praktické informace o provozu a údržbě vozidel a soubor testových otázek a odpovědí vydaný Ministerstvem vnitra. / připravil Pavel Prorok - Praha : BETA, 1999. - 188 s. : il. - Jiří Ševčík. brož.

Pravidla silničního provozu : příručka pro autoškoly. : pravidla silničního provozu a související předpisy, praktické informace o provozu a údržbě vozidel a soubor testových otázek a odpovědí vydaný Ministerstvem vnitra. / připravil Pavel Prorok - Praha : BETA, 1999. - 188 s. : il. - Jiří Ševčík. brož.


Proceedings University of West Bohemia 1999.. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 284 s. - brož.

Projektování výrobních systémů : technologické projekty I. / Bohumil Hlavenka - Vyd. 3. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 197 s. -

Provoz a ekonomika silniční dopravy I / Pavel Surovec - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 119 s. - brož.

První česká banánová kuchařka : 152 předpisy. / Jaroslav Vašák - Praha : ALQ Plus, 2000. - 32 s. : barev. il. -
Předpisy 2000 : ročenka ÚZ. : podle stavu k 11. 1. 2000. - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2000. - 431 s. : tab. - brož.

Přenosové systémy I : cvičení. / Jiří Vodrážka - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 122 s. : obr., tab. - brož.

Přenosové systémy I : cvičení. / Jiří Vodrážka - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 122 s. : obr., tab. - brož.

Přestavba bytových jader : příručka pro investory, projektanty a dodavatele. Část 2. / [Karel Novák ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : ŠEL, 2000. - 71 s., obr. příl. : il., fot., tab. - brož.

Příčiny nadměrných dlouhodobých průhybů mostů velkých rozpětí / Jaroslav Navrátil - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 22 s. : obr. - brož.

Příjmy, výdaje a další vybrané ekonomické ukazatele soukromých neziskových organizací v ČR v roce 1998. - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 90 s. : tab. - Brož.

Příručka strojního inženýra : obecné strojní části. 2. Převodové mechanismy / Stanislav Hosnedl, Jaroslav Krátký. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - VIII, 198 s. : il. - brož.

Receptář na celý rok 1997.. - Brno : Rena, [1996]. - Nestr. : il., fot. - brož.

Recepty naší rodiny 4. Zavařujeme, nakládáme, mrazíme, sušíme a udíme - České Budějovice : Dona, 2000. - 195 s., obr. příl. : il., fot. - brož.

Regulační soupravy do průtoku 200 m3.h-1 : technická doporučení. : schválena dne 27.10.1999. - Praha : GAS, 1999. - 14 s. - Brož.

Ročenka časopisu Stavitel : katalog strojů a nástrojů, materiálů, výrobků i služeb pro stavebnictví. 1998.. - Praha : Economia, 1998. - 96 s. : il., fot. -
Rozvíjení tvořivosti techniků / Ladislav Votruba - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 181 s. - brož.


Rukověť vinaře / Vilém Kraus, Vítězslav Hubáček, Petr Ackermann - Vyd. 1. - Praha : Květ : Brázda, 2000. - 262 s., [12] s. barev. obr. příl. : il. - ČZS - nakladatelství Květ, váz.


Rychlíkové lokomotivy StEG soustavy Engerth o uspořádání pojezdu B 3' skupiny Rusin - Kunětic, kategorie IVg / Radoslav Kolomý, Pavel Stejskal, Jaromír Zelenka - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 21 s. : il. + 1 příl.. - brož.

Řecká kuchyně / [odpovědná redaktorka Eva Blažková] - 1. čes. vyd. - [Praha] : Slovart, c1999. - 64 s. : barev. il. - brož.

Řešení aktuálních problémů účetnictví a daní v otázkách a odpovědích [26].. - Praha : Bilance, 2000. - 48 s. : tab. - brož.

Řízení jakosti podle norem ISO 9000 : praktická příručka pro ředitele a vedoucí útvaru řízení jakosti. Základní dílo - Stav: květen 2000 včetně 13. aktualizací. / Alois Fiala ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Řízení jakosti : (management kvality). / Milan Mládek - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 147 s. : obr. - brož.

Řízení místních orgánů 11. aktualizace. / David Collins ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Sbírka příkladů z řízení výroby / Jan Heřman a kol. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 45 s. : tab. - brož.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava : řada strojní. [C]. Roč. 44. 1998. Č. 1. Část teoretická. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998. - 74 s. : il., tab. - brož.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava : řada strojní. [C]. Roč. 45. 1999. Č. 1.. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 91 s. : il., tab. - brož.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada elektrotechnická [F]. Roč. 5. 1999. Č. 1.. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 212 s. : il., tab. - brož.

Sborník výzkumných prací Ústavu malého a středního podnikání Díl 3. / editor Jaroslav Ramík. - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 1999. - 271 s. : il., tab. - brož.

Sborník výzkumných prací Ústavu malého a středního podnikání Díl 4. / editor Jaroslav Ramík. - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 1999. - 369 s. : il., tab. - brož.

Sborník z tvůrčích akcí Sdružení pro rozhlasovou tvorbu za rok 1999. / [redaktor Jiří Hraše ... et al.] - Praha : Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 2000. - 51 s. - Brož.

Seznam technických norem elektro platných k 1.3.2000 / Michal Kříž a kol. - Vyd. 1 - Praha : IN-EL, 2000. - 248 s. - brož.


Slévárenská ročenka Roč. 27. 2000.. - 1. vyd. - Brno : Česká slévárenská společnost, 2000. - 232 s. : il., fot. - váz.


Spalovací motory I / Jan Macek, Bohuslav Suk - 2. vyd. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 244 s. : obr. - brož.

Spojovačky : 155 obrázků pro šikovné kluky a holčičky. / Luděk Schneider - Kladno : Delta, 1999?. - 159 s. : il. - brož.

Společnost s ručením omezeným : z právního a účetního pohledu. / Jan Dědič, Jana Kunešová-Skálová - 1. vyd. - Praha : Polygon, 1999. - 751 s. - váz.

Spolehlivost a diagnostika v dopravě '99 : 14. prosince 1999, Pardubice. : [sborník příspěvků konfernce]. / [Jaroslav Menčík ... et al.] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 203 s. - brož.

Spolehlivost a diagnostika v dopravě '99 : 14. prosince 1999, Pardubice. : [sborník příspěvků konfernce]. / [Jaroslav Menčík ... et al.] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 203 s. - brož.

Správa daní a poplatků : podle stavu k 25. 1. 2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 112 s. - brož.

Stavba, členění a úprava technických pravidel a technických doporučení : technická pravidla. : schválena dne 27.10.1999. - Praha : GAS, 1999. - 18 s. - Brož.

Stavba, členění a úprava technických pravidel a technických doporučení : technická pravidla. : schválena dne 27.10.1999. - Praha : GAS, 1999. - 18 s. - Brož.

Stavebnictví České republiky v roce 1999.. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 52 s. : tab. - Brož.

Stavební ročenka 2000. / [Martin Blaha ... et al.]. - Praha : ŠEL, 1999. - 206 s., obr. příl. : il., fot., tab. - brož.

Steyr 1500A in detail : the most universal German WWII 1,5 ton Truck in Czech private collections. / [photos, unless otherwise stated by František Kořán ; text by Jan Moštěk]. - 1st ed. - Prague : RAK, 1999. - 60 s. : barev. il. + [1] volná příloha (český text). - brož.

Steyr 1500A in detail : the most universal German WWII 1,5 ton Truck in Czech private collections. / [photos, unless otherwise stated by František Kořán ; text by Jan Moštěk]. - 1st ed. - Prague : RAK, 1999. - 60 s. : barev. il. + [1] volná příloha (český text). - brož.

Sto receptů na chutné saláty / Drahomíra Peukertová - Praha : Saturn, 1999. - 94 s. - brož.

Sto receptů na Vánoce / Jaroslav Vašák - Praha : Saturn, 1999. - 96 s. - brož.

Sto receptů na zabijačky / Karel Koudelka - Praha : Saturn, 1999. - 93 s. - brož.

Sto receptů pro mikrovlnné trouby / Karel Koudelka - 3. vyd. - Praha : Saturn, 1999. - 93 s. - brož.

Sto receptů pro tlakový hrnec / Jana Frolíková - Praha : Saturn, 1999. - 95 s. - brož.


Sto receptů z ryb a plodů moře / Jana Boulová - 3. vyd. - Praha : Saturn, 1999. - 96 s. - brož.

Strategický management / Miloslav Konečný ... [et al.] - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 1999. - 172 s. : obr., tab. - brož.

Stroje a technologie v podzemních stavbách I / Věra Voštová - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 193 s. : obr. tab. - brož.

Studie z dějin hornictví 28.. - Praha : Národní technické muzeum, 1999. - 95 s., 10 obr. na příl. : il., fot. - brož.

SUSI '99 : sborník z konference "Setkání uživatelů systému I-DEAS v roce 1999". : Ostrava, 20.-21.9.1999. / Michal Kolesár ... [et al.]. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 116 s. : il., fot., tab. - brož.

SUSI '99 : sborník z konference "Setkání uživatelů systému I-DEAS v roce 1999". : Ostrava, 20.-21.9.1999. / Michal Kolesár ... [et al.]. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 116 s. : il., fot., tab. - brož.

Svět rozhlasu : bulletin o rozhlasové práci doma i ve světě. / [odpovědná redaktorka Zuzana Foglarová] - Praha : Český rozhlas, 1999. - 73 s. - Brož.

Synthese und Erprobung reaktiver Phosphorverbindungen zur flammwidrigen Ausrüstung von Polymerwerkstoffen / Markus Slavik - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 180 s. : il., tab. - Brož.

Sýrová kuchařka / [Oldřich Dufek] - 1. vyd. - Praha : ALQ Plus, 1999. - 31 s. : barev. il. -
Škodliviny II - Halogeny : (F,Cl,Br,I,At). / František Nekvasil, Jan Trebichavský, Milan Blohberger - Vyd. 1. - Kutná Hora : NSO, 1998. - 193 s. - Brož.

Španělská kuchyně / [odpovědná redaktorka Lenka Šplíchalová] - 1. čes. vyd. - [Praha] : Slovart, c1999. - 64 s. : barev. il. - brož.

Štěňata a psi / Katherine Starkeová ; námět Kathy Wardová. ; ilustroval Christyan Fox. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 1999. - 31 s. : barev. il. - brož.

Tajemství podzemních chodeb aneb Fantazie skutečností? : nové převratné objevy mezi Prahou a Sratou Boleslaví s psychotronikem a televizí Prima. / Miloš Štraub - 2. dopl. vyd. - Praha : Š-matis, 2000. - 120 s., čb. obr. příl. - brož.

Technická měření / Vlastimil Beran - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. - 129 s. : obr., tab. - brož.

Technický receptář : 660 receptur pro kutily i profesionály. / Jan Škeřík - Praha : FCC Public, 1999. - 285 s. : il. - brož.


Technický rozvoj v tržním hospodářství / Josef Vaculík - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 212 s. : tab. - brož.


Technika prostředí / Richard Nový a kol. - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 265 s. : obr. - brož.

Technika prostředí / Richard Nový a kol. - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 265 s. : obr. - brož.

Technologie a zařízení pro zpracovávání kaučuků a plastů / Antonín Kuta - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1999. - 203 s. : obr. - brož.

Technologie čokolády a cukrovinek / Jana Čopíková - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1999. - 168 s. : il. - brož.

Technologie sacharidů / Miloš Pelikán, Luděk Hřivna, Josef Humpola - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 152 s. : obr. - brož.

Technologie tváření : plošné a objemové tváření. / Milan Dvořák, František Gajdoš, Karel Novotný - Vyd. 2. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 169 s. : obr - brož.

Termoplasty v praxi : praktická příručka pro konstruktéry, výrobce, zpracovatele a uživatele termoplastů. Základní dílo včetně 2. aktualizace - aktuální stav: duben 2000. / Miloš Sova ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Těstoviny : chutné omáčky, saláty a zapečené těstoviny pro tvořivé vaření. / ilustrace Camilla Sopwithová - Čestlice : Rebo Productions, c2000. - 95 s. : barev. il. - brož.

Thajská kuchyně / [odpovědná redaktorka Lenka Šplíchalová] - 1. čes. vyd. - [Praha] : Slovart, c1999. - 64 s. : barev. il. - brož.

Thajská kuchyně : chutné, zdravé a lákavé exotické pokrmy a jejich variace. / ilustrace Camilla Sopwithová ; překlad Hana Válková. - Čestlice : Rebo Productions, c1999. - 95 s. : barev. il. - brož.

Tiskové techniky Část 2. Tiskové formy a technologie tisku / Jaroslav Bartoň - Vyd. 1. - Štětí : Střední odborná škola a Vyšší odborná škola obalové techniky, 1999. - 349 s. : il. - brož.

To nejlepší z rybí kuchyně a darů moře : obsahuje 200 podrobných receptů z celého světa. / šéfredaktorka Linda Doeserová - Čestlice : Rebo, 1999. - 256 s. : barev. il. - váz.

TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích : technické podmínky. - Brno : Centrum dopravního výzkumu, 1999. - 68, 27, 14, 9 s. : obr. + 1 mapa. - brož.

Udíme, vaříme, konzervujeme podle vyzkoušených receptů / [Vladimír Doležal ... et al.] - 2. vyd. - České Budějovice : Dona, 2000. - 132 s., [8] s. barev. il. - brož.


Untersuchungen zur Synthese chiraler [([theta]6-Aren)([theta]4-1,5-cyclooctadien)ruthenium]-Komplexe / Gregor Josef Bodes - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - 136 s. : il., tab. - Brož.


Untersuchung ultradünner Polycyanuratfilme auf Aluminium zu grundlegenden Aspekten der Haftung von Polymeren auf Metallen / Uta Hecht - Erlangen : [vl. nákl.], 2000. - 135 s. : il., tab. - Brož.

Účetnictví IV : vnitropodnikové účetnictví. / Helena Hanušová - Vyd. 5. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 105 s. : tab. - brož.

Účetnictví pro manažerskou praxi / Karel Macík - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 235 s. - brož.

Účetnictví v České republice v příkladech : pracovní sešit. / Monika Randáková, Jiřina Bokšová, Václav Cerný - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 68 s., [16] s. příl. - brož.

Účetnictví 2000 : soubor předpisů pro vedení jednoduchého i podvojného účetnictví. : cestovní náhrady. - Praha : Newsletter, c2000. - 96 s. - brož.

Účetnictví : aktuální soubor předpisů pro jednoduché a podvojné účetnictví podnikatelů. : podle stavu k 1. 1. 2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 144 s. + 1 CD-ROM. - brož.

Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele : úplné znění platné k 1.1.2000. - Praha : Bilance, 2000. - 122 s. - brož.

Účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace : úplné znění k 1.1.2000. - Praha : Bilance, 2000. - 89 s. - brož.

Účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce : úplné znění k 1.1.2000. - Praha : Bilance, 2000. - 135 s. - brož.

Úloha informací v manažerském rozhodování / Sally Palmer, Margaret Weaver - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 166 s. : il. - brož.

Úspěšné metody personálního managementu : optimální nasazování personálu, metody stupňující motivaci a efektivní manažerské techniky. Základní dílo - stav: duben 2000 včetně 10. aktualizace. / Jiří Stýblo ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Úvěry a půjčky / Pavel Běhounek - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2000. - 134 s. - brož.

Úvod do metody konečných prvků / Jiří Lenert - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 109 s. - brož.

Úvod do mikrovlnné techniky / Jan Vrba - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 236 s. : obr. - brož.

Vaření bez tuků : chutné pokrmy s nízkým obsahem tuku. / ilustrace Camilla Sopwithová - Čestlice : Rebo Productions, 2000. - 95 s. : barev. il. - brož.


Vaření pro milostná setkání / [ Nina Herinková a Marie Lankašová] - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - Nestr. - váz.


Vedení procesu změny : osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice. / John P. Kotter - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2000. - 189 s. - brož.

Velikonoční kuchařka / Pavel Martin ; fotografie Jiří Poláček. ; ilustrace Miloslav Martenek. - České Budějovice : Dona, 2000. - 181 s., [8] s. obr. příl. : il. - brož.

Velká česká kuchařka : 1286 tradičních i moderních receptů. / Barbora Dlapová, Lenka Mahelová, Danuše Machovská - Praha : Vyšehrad, 2000. - 406 s., [16] s. barev. il. : il. - váz.

Velká kniha her a hříček / Luděk Schneider - Kladno : Delta, 1999?. - Nestr. : obr. - brož.

Velo : katalog kol. : průvodce domácí nabídkou cyklistického vybavení. Roč. 3. 2000.. - Praha : V-Press, 2000. - 209 s. : il., fot., tab. + 3 příl. - brož.

Verfahrensoptimierung in der Polyurethan (PUR)-RIM/RRIM-Verarbeitung / Martin Unterberger - Erlangen : [vl. nákl.], 1999. - VI, 151 s. : tab., grafy. - Brož.

Vodní hospodářství na území České republiky, jeho vývoj a možné perspektivy / Václav Plecháč - 1. vyd. - Praha : Evan, 1999. - 248 s. : tab. - brož.

Volá Káhira : květen 1939 - březen 1943. : [vzpomínky na čs. vojenské rozhlasové vysílání z Káhiry]. / Eduard Rulf - Olomouc : Votobia, 2000. - 573 s., fot. příl. - brož.

Vranovská plavba 1934-1992 - Znojmo : Jihomoravské muzeum, 2000. - 16 s. : fot. - brož.

Vražedné moře : souboj mezi kanadským torpédoborcem St. Croix a německou ponorkou U305 v bitvě o Atlantik. / David J. Bercuson, Holger H. Herwig - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 347 s., obr. příl. - váz.

Vrtané piloty / Jan Masopust - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 20 s. - brož.

Vše o čaji pro čajomily / Karel Valter - Vyd. 1. - Praha : Granit, 2000. - 190 s., obr. příl. - váz.

Vybrané kapitoly ze soudobého řízení měst a obcí / Karel Lacina ... [et al.] - Vyd. 2., přeprac. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 133 s. - brož.

Vyjednávání : strategie a taktika. / Jan. L. Wage - Ostrava : Montanex, 2000. - 114 s. : tab. - brož.

Vysokocyklové únavové vlastnosti tvárné litiny se strukturou feriticko-perlitickou a bainitickou / Stanislav Věchet - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 19 s. : il. - brož.

Výkonová elektronika / Jiří Pavelka, Zdeněk Čeřovský - Vyd. 2., přeprac. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 201 s. : obr. - brož.


Výpočetní technika a informatika v dopravě / Karel Šotek - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 245 s. : obr. - brož.


Výrobní management : učební texty. / Miloš Melčák - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 253 s. - brož.

Vzpěra, lano a membrána v architektuře / Pavel Špánek, Arnošt Navrátil - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 114 s. : obr. - brož.

Vzpěra, lano a membrána v architektuře / Pavel Špánek, Arnošt Navrátil - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 114 s. : obr. - brož.

Westland Sea King : Sea King in British, German, Belgian and Australian service. : Westland Sea King and its export variants. / colour photos, unless otherwise stated by Jaroslav Špaček ... [et al.] ; text by Jaroslav Špaček and František Kořán. - 1st ed. - Prague : RAK, 1999. - 52 s. : barev. il. + [1] volná příloha (český text). - brož.

Westland Sea King : Sea King in British, German, Belgian and Australian service. : Westland Sea King and its export variants. / colour photos, unless otherwise stated by Jaroslav Špaček ... [et al.] ; text by Jaroslav Špaček and František Kořán. - 1st ed. - Prague : RAK, 1999. - 52 s. : barev. il. + [1] volná příloha (český text). - brož.

Wireless for Wehrmacht in detail : German Radio Equipment in World War II. / [colour photos, unless otherwise stated, by František Kořán ; text by Alois Veselý and František Kořán]. - 1st ed. - Prague : RAK, 1999. - 64 s. : barev. il. + [1] volná příloha (český text). - brož.

Wireless for Wehrmacht in detail : German Radio Equipment in World War II. / [colour photos, unless otherwise stated, by František Kořán ; text by Alois Veselý and František Kořán]. - 1st ed. - Prague : RAK, 1999. - 64 s. : barev. il. + [1] volná příloha (český text). - brož.

Wok / [odpovědná redaktorka Lenka Šplíchalová] - 1. čes. vyd. - [Praha] : Slovart, 1999. - 64 s. : barev. il. - brož.

Workshop 2000 Fakulty strojní : Ostrava, 18. ledna 2000. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 183 s. : il. - brož.

XIII. mezinárodní konference o žárobetonech : sborník. : ČS VTS - kongresový sál č. 217, Novotného lávka 5, 4.-5.11.1998, Praha. - Praha : Silikátová společnost České republiky, 1998. - 178 s. : il., tab. - brož.

Zahradní krby a grily 2. / Václav Vlk, Nevenka Vlková - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 84 s. : il. - brož.

Zapomeňte na diety : co dobrého uvařit. / Jana a Václav Větvičkovi - Praha : Agentura VPK, 2000. - 90 s., [16] s. obr. -
Záclony, závěsy, rolety / Melanie Paine ; fotografie Michael Crockett. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 1999. - 128 s. : barev. il. - váz.

Základní zkoušky kovových materiálů / J. Skálová, R. Kovařík, V. Benedikt - 3. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 175 s. : obr. - brož.

Základní zkoušky kovových materiálů / J. Skálová, R. Kovařík, V. Benedikt - 3. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 175 s. : obr. - brož.


Základy konstruování procesních zařízení / Petr Schneider - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 169 s. : obr. - brož.

Základy konstruování procesních zařízení / Petr Schneider - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - 169 s. : obr. - brož.

Základy logistiky / Roman Bobák - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 173 s. : obr., tab. - brož.

Základy marketingu / Lubomír Nejezchleb - Vyd. 2. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 158 s. : obr. - brož.

Základy network marketingu : jak si vytvořit trvalý příjem. / Edward Ludbrook - Vyd. 1. - Brno : Jiří Alman, 2000. - 136 s. : il. - brož.

Základy organizace řízení : sborník přednášek. / Václav Brožek - 4., upr. a dopl. vyd. - Praha : Český komitét pro vědecké řízení, 2000. - 130 s. : obr., tab. - brož.

Základy řešení objektů / Michail Lembák - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 110 s. - brož.

Zákony 2000. 1. Sborník úplných znění zákonů daňových, účetních a souvisejících k 1.1. 2000. - 1. vyd. - Český Těšín : Poradce, 2000. - 592 s. : tab. -
Zdravá kuchyně našich babiček / Pavla Momčilová - Čestlice : Pavla Momčilová, 2000. - 94 s., obr. příl. : il. - brož.

Zdravotní a hygienické předpisy / Hana Drahoňovská - Praha : Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 1999. - 298 s. : tab. - brož.

Zeleninové saláty : vitaminy pro zdraví po celý rok. / Oldřich Dufek - Čestlice : Pavla Momčilová, 1999?. - 87 s., [8] s. barev. il. - brož.

Zlato, kaučuk, diamanty / Desider Galský - Praha : Otakar II., 2000. - 202 s. - váz.

Zpracování signálů a obrazů / Václav Hlaváč, Miloš Sedláček - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - vi, 221 s. : obr. - brož.

Zrození vína : všechno o zpracování hroznů, výrobě vína a jeho zrání. / Jaroslav Pátek - 2. rozš. vyd. - Brno : Jota, 2000. - 293 s., obr. příl. : il. - váz.

Z New Yorku ... : příspěvky pro Hlas Ameriky z let 1993 až 1996. / Frieda Ross - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 100 s. : il. - brož.

Žijeme s chemií / [editor Jaroslav Rejnek] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 1999. - 109 s. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist