Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (leden-únor) - C. Náboženství, teologie, církve

za leden-únor 2000

Agrese tolerance a intolerance / Jaromír Janata - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 220 s. - brož.

Autorita a posvátné : aspekty christianizace římského světa. / Peter Brown - 1. vyd. - Brno : CDK-Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. - 107 s. - brož.

Buďte fit s pěti Tibeťany : harmonizační a posilující cviky pro každého. / Arnold H. Lanz - Praha : Pragma, 1999. - 134 s. : il. - brož.

Bulletin Na školní rok 1998/99. / Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne - Praha : Luxpres, 1998. - 46 s. : tab. - brož.

Bulletin Školní rok 1999/2000. / Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne - Praha : Luxpress, 1999. - 51 s. : il., tab. - brož.

Bůh je ... : výběr z knih Sri Chinmoye. - 1. vyd. - Praha : Madal Bal, 1999. - 193 s. - brož.

Cestou života : 366 sestav duchovních úvah na každý den roku. Roč. 57. 2000.. - Vyd. 1. - Ostrava : A-ALEF, [1999]. - 226 s. - brož.

Cesty k Lutherovi / Otto Hermann Pesch - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. - 291 s. - váz.

Chronologie Unitarie v období let 1990-1999 : dramatické události v životě Náboženské společnosti českých unitářů. / [Otmar Doležal ...et al.] - Brno : Unitaria, 1999. - 112 s. - brož.

El Nino Jesús de Praga / [text] Josef Forbelský, Jan Royt, Mojmír Horyna ; fotografías Karel Neubert, Ladislav Neubert. - 3. ed. - Praha : Aventinum, 1999. - 95 s. : fot. - váz.

Encyklopedie betlémů / Vladimír Vaclík. - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : OFTIS, 1999. - 152 s. : il., fot. - váz.

Evangelium podle Dickense : život našeho Pána. / ilustrovala L'uba Končeková-Veselá ; [z anglického originálu přeložil Michal Plzák]. - Vyd. 2., v Kalichu 1.. - Praha : Kalich, 1999. - 78 s. : il. - váz.

Hesla mladých svišťů / Erazim V. Kohák ; ilustroval Zdeněk Šorm. - 1. vyd. - Praha : Kalich, 1999. - 167 s. : il. - váz.

Hérodot - stavba pyramid / Jiří Linhart - Brno : Jiří Linhart, 1999. - 141 s., barev. il. : il. - Brož.

Hledači pravdy : Šivananda, Brunton, Krišnamurti, Steiner, Aurobindo. / Marie Mihulová, Milan Svoboda - Vyd. 1. - Liberec : Santal, 1999. - 167 s. - váz.


Homosexualita jako duchovní pevnost / Pieter a Helene Bosovi - Praha : Nakladatelství KMS, 1999. - 47 s. - brož.


Hospice a umění doprovázet / Marie Svatošová - 4. vyd. - Praha : Ecce homo, 1999. - 144 s. - brož.

Ius et religio : právo a náboženství ve starověkém Římě. / Michal Skřejpek - 1. vyd. - Pelhřimov : Vydavatelství 999, 1999. - 317 s. - váz.

Jóga pro děti : relaxace, příběhy, cvičení. / Karel Nešpor - 1. vyd. - Praha : Velryba, 1998. - 85 s. : il. - brož.

Karmelitánský kalendář : čtení pro poučení i zábavu. 2000. / [výběr, uspořádání Markéta Hejná]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 128 s. : il. - brož.

Katolické sociální myšlení a liberální instituce / Michael Novak - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 318 s. - brož.

Královna Ester : kniha Ester v pohledu synchronním a diachronním. / [Petr Chalupa] - 1. vyd. - Svitavy : Trinitas, 1999. - 113 s. - brož.

Kristus ve vás : nežiji už já, ale žije ve mně Kristus (Gal 2,20). / Emmanuel Maria Heufelder - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1999. - 79 s. - brož.

Křesťanská etika / Karl-Heinz Peschke - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 695 s. - váz.

Křesťanství a náboženství Číny : na cestě k dialogu. / Hans Küng, Julia Ching - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 285 s. - váz.

Listy na Husovu obranu z let 1410-1412 : konec jedné legendy?. / Božena Kopičková, Anežka Vidmanová - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 313 s., příl. - váz.

Luboš Hruška a zahrada jeho duše / Irena Kastnerová - 2., o fotografie rozš. vyd. - Plzeň : [vl. nákl.], 1999. - 142 s. : il. - brož.

Meditace / Naomi Ozaniec - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1999. - 72 s. : il. - váz.

Moderní dějiny islámských zemí / Eduard Gombár - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 427 s., obr. příl., mapy : il. - brož.

Moudrost hinduistických guruů / Timothy Freke - Praha : Volvox Globator, 1999. - 61 s. : il. - váz.

Moudrost křesťanských mystiků / Timothy Freke - Praha : Volvox Globator, 1999. - 61 s. : il. - váz.

Moudrost tibetských lámů / Timothy Freke - Praha : Volvox Globator, 1999. - 61 s. - váz.

Moudrost zenových mistrů / Timothy Freke - Praha : Volvox Globator, 1999. - 61 s. : il. - váz.

Myslet proti duchu doby / Bohumír Janát ; [uspořádala Jolana Poláková]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 253 s. - brož.


Myšlenky na neděli : cyklus B. / Bratr Amadeus - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1999. - 150 s. - brož.

Návrat k moudrosti a lásce 2. / podle nauky duchovního učitele Emanuela sestavila Pavla Kašparcová. - Vyd. 1. - Liberec : Santal, 1999. - 143 s. - váz.

Nejkrásnější židovské legendy / Victor Malka ; [z francouzského originálu přeložil Jiří Kaplan]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 173 s. : il. - váz.

Netradiční náboženství u nás / Zdeněk Vojtíšek - 2. vyd., (v nakl. Gaudeamus 1. vyd.). - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 151 s. - brož.

Normativní a žité náboženství / uspořádali Luboš Bělka a Milan Kováč - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 158 s. - Masarykova univerzita, brož.

Nova et vetera pro zpovědníka / Jiří Skoblík - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1999. - 83 s. - brož.

Nová hnutí v církvi / Bruno Secondin - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 159 s. - brož.

Operace Shylock / Philip Roth ; [z anglického originálu přeložili Luba a Rudolf Pellarovi]. - Vyd. 1. - Praha : Hynek, 1999. - 401 s. - váz.

Opravdový život v Bohu 9. / Vassula Ryden. - V ČR vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1999. - 175 s. - brož.

Órigenés a Justinián / František Venzara - Štěpánov u Olomouce : SPMZ - Světlo pravdy morálního zákona, 1999. - 57 s. - váz.

Poutník k nesmrtelnosti 1. vybrané spisy z let 1988-1998 / Jára Dobeš - [Zlín] : BestCeler, 1999. - Nestr. - Váz.

Probuzení v Pensacole / Marcia Ford - 1. čes. vyd. - Brno : Postilla, 1999. - 91 s. - brož.

Proti satanovi / Emmanuel Milingo - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1999. - 181 s. - brož.

Příběhy z moudrosti Indů I / Martine Quentric-Séguy ; [z francouzského originálu přeložilly Hana Prousková a Alena Lhotová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 151 s. - váz.

Příběhy z talmudu : legendy a ponaučení ze staré židovské literární tradice. / Bradley R. Bleefeld, Robert L. Shook ; [z anglického originálu přeložila Hana Kašparovská]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 191 s. - brož.

Revoluce a církev : k dějinám počátků křesťanské demokracie. / Hans Maier - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. - 278 s. - váz.

Securitas imperii : sborník k problematice bezpečnostních služeb. 5. / [editorka Ladislava Kremličková]. - Vyd. 1. - Praha : Themis, 1999. - 343 s. : tab. - brož.


Slovník spirituality / uspořádali Stefano de Fiores a Tullo Goffi - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 1295 s. - váz.

Slovo proměňované v život : třicet autentických příběhů. : komentáře Písma od Chiary Lubichové. Díl 1. - 1. vyd. - Praha : Nové město, 1999. - 119 s. - brož.

Stíny duše : temné stránky lidské psychiky z pohledu hlubinné psychologie a spirituálních tradic. / Anne Maguirová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1999. - 219 s. - brož.

Stručné dějiny hudby a zpěvu v liturgii / František Kunetka - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1999. - 34 s. - brož.

Sváteční slovo : promluvy na neděle a svátky. : cyklus B. / Jan Daněk - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1999. - 144 s. - brož.

Systematická teologie : římskokatolická perspektiva. 3. / uspořádali Francis S. Fiorenza, John P. Galvin. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. - 199 s. - Vyšehrad ; brož

The Litoměřice Gradual of 1517 : (Lovosice, Státní okresní archiv Litoměřice, IV C 1). / edited by Barry Frederic Hunter Graham - Brno : L. Marek, 1999. - 307 s. - váz.

Tradiční náboženství u nás / Libor Nekvinda - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. - 138 s. - brož.

Trojský kůň ve městě Božím / Dietrich von Hildebrand - V MCM vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1999. - 270 s. - brož.

Učení mistra zenu Hui-Haie o náhlém osvícení / John Blofeld ; přeložil Jiří Vacek. - 1. vyd. - Praha : [vl. nákl. překladatele], 1999. - 100 s. - Brož.

Variace na Korán : islám v diaspoře. / Luboš Kropáček ... [et al.]. - Praha : Academia, 1999. - 174 s. : il., fot. - brož.

Věřím! Věříš? Věříme? : (výklad Apoštolského vyznání víry). / Vladimír Vácha - Vyd. 1. - Praha : Ampelos, 1999. - 104 s. - brož.

Věřím, věříme : poznáváme katechismus katolické církve. / zpracoval biskup Josef Hrdlička - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1999. - 141 s. - brož.

Víra chodí po vodě : sbírka kázání z let 1996-97. / Jan Nohavica - Olomouc : Sbor Českobratrské církve evangelické, 1999. - 71 s. : il. - Brož.

Základy křesťanské víry / [James Montgomery Boice] - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 1999. - 647 s. - váz.


Zápisky Sv. 8. Úvahy o mém životě a psaní / Paul Brunton. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : IRIS RR, 1999. - 284 s. - váz.


Zdroje a prostředky pedagogiky prof. ThDr. Františka kardinála Tomáška : sborník příspěvků ze semináře k 100. výročí narození Františka kardinála Tomáška. / Jiří V. Musil a kolektiv - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1999. - 66 s. - brož.

Život po životě / Raymond A. Moody jr. - Vyd. 2., v nakl. Hynek 1.. - Praha : Hynek, 1999. - 379 s. - váz.

2000 let křesťanství : ilustrované církevní dějiny. / Sestavil Günter Stemberger - Vyd. 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. - 1009 s. : il. - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist