Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (září-říjen) - E. Politika

za září-říjen 2000

Americká zahraniční politika a role USA ve světě / Roman Joch - Praha : Občanský institut, 2000. - 47 s. - brož.

Antropologie dialogu : souznění a nedorozumění mezi Čechy a Bulhary. : Univerzita Karlova v Praze, 14.-15.12.1998. / [editor Mirjam Moravcová] - 1. vyd. - Praha : Pastelka, 2000. - 168 s. - brož.

A new idea for Europe : The Schuman declaration - 1950-2000. / by Pascal Fontaine - 2nd ed. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2000. - 43 s. : il. - brož.

Boje o minulost : deset let vyrovnávání se s komunistickou minulostí - pokus o předběžnou bilanci. / Pavel Žáček - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, [2000]. - 132 s., [4] s. il. příl. : il. - brož.

Církev a stát : (sborník příspěvků z 4. ročníku konference). : Právnická fakulta Masarykovy univerzity 30.9.1998, Brno. / editor Michal Lamparter] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 79 s. : tab. - brož.

Czech-British collaboration - Praha : Tempus Office, 1998. - 34 s. : tab. - Brož.

Česká republika po vstupu do NATO : úvahy a problémy. / [sestavil Dobroslav Matějka] - Praha : Česká atlantická komise, 2000. - 84 s. - brož.

Československá zahraniční politika v roce 1938 Sv. 1. 1. leden - 30. červen 1938 / k vydání připravil Jindřich Dejmek ... et al. - Praha : Karolinum, 2000. - 591 s. - ÚMV, váz

Členství České republiky v NATO : (mezinárodní a vnitrostátní právní texty). / Vladimír Flegl - Vyd. 1. - Praha : Eurounion, 2000. - 286 s. - brož.

Der Vertrag von Amsterdam : leitfaden. - Luxemburg : Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 1999. - 104 s. - brož.

Die stillen Toten unterm Klee : Wiedersehen mit Böhmen. / Ota Filip - 2. Aufl. - München : Langen Müller, 1997. - 224 s. : fot. - váz.

Dokumenty z Helsinského summitu EU : sborník pracovních materiálů Konzultačního fóra MŽP pro vstup do EU. : Helsinki, 10.-11.12.1999. - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2000. - 129 s. : tab. - brož.

Dopisy : druhý a třetí dopis o dobytí Tenochtitlánu. / Hernán Cortés - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2000. - 179 s. : il. - váz.

Edvard Beneš (diplomat na cestách) : depeše z padesáti zahraničních cest ministra Beneše 1919-1928. / k vydání připravili Jana Čechurová, Jaroslav Čechura - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 212 s. - brož.

Evropská idea : idea mírové, kooperující a sjednocující se Evropy. I. Do roku 1938 / Vladimír Goněc - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 193 s. - brož.


Evropská unie - co je tam pro mne? / [Charles Pawnell ; kresby Marten Wolterink]. - 2., dopl. vyd. - Praha : Delegace Evropské komise v České republice, 1998. - 27 s. : il. - Brož.

František Palacký: dějiny a dnešek : 1798-1998. : sborník z jubilejní konference. / k vydání připravil František Šmahel za spolupráce Evy Doležalové - 1. vyd. - Praha : Historický ústav AV ČR, 1999. - 556 s. - brož.

Germany and the East Central Europe since 1990 / O. Pick ... [et al.] - Prague : Institute of International Relations : Karolinum, 1999. - 329 s. : il., tab. - brož.

Globalizace / Vladimír Jeníček - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 65 s. - brož.

Glosy o české politice : 1996-1999. / Pavel Tigrid - 1. vyd. - Praha : Radioservis, 2000. - 202 s. - váz.

Holandská zkušenost : jak malá země řeší aktuální společenské a politické problémy. / Miroslav Kabela - 2. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2000. - 215 s., il. příl. - brož.

Hornoplánské rozpravy 1999 : budoucnost potřebuje kořeny - s prožitkem minulosti utvářet budoucnost. : 3. ročník. : Horní Planá, 17.-19.9.1999. : referáty a příspěvky. / [sestavil Horst Löffler] - Horní Planá : Adalbert Stifter Centrum, 2000. - 137 s. - brož.

Idea národa v husitských Čechách / František Šmahel - 2., dopl. vyd., v nakl. Argo 1.. - Praha : Argo, 2000. - 345 s. - váz.

Informační centrum Evropské unie při Delegaci Evropské komise v ČR - Praha : Informační centrum Evropské unie, [2000?]. - Nestr. : il. - Brož.

Inventura dospělosti / Petr Příhoda - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 184 s. - brož.

Jak funguje Evropská unie? - 2., dopl. vyd. - Praha : Delegace Evropské komise v České republice, 1998. - 30 s. : il. - Brož.

Jak přežít padouchy / Benjamin Kuras - 2. vyd. - Praha : Evropský literární klub, 2000. - 194 s. - váz.

Japonsko ve válce : velký pacifický konflikt. / Edwin Palmer Hoyt - 1. vyd. - Ostrava : Oldag, 200. - 474 s. : il. - váz.

Kdo spoutal naši kulturu : portrét stalinisty Gustava Bareše. / Jiří Knapík - Vyd. 1. - Přerov : Šárka, 2000. - 205 s. - váz.

Koho kryje Jan Ruml? : skandální odhalení zákulisí olomoucké kauzy. / Olga Vondráková - Vyd. 1. - Praha : Otakar II., 1999. - 121 s. - brož.

Kolik naděje má smrt : židovské děti z poválečné akce "zámky" vzpomínají. / Pavel Kohn - 1. vyd. - Brno : L. Marek, 2000. - 311 s. : čb. fotografie - váz.

Kontroversen und Kulturpolitik im Thüringer Landtag 1920-1933 / Burkhard Stenzel, Klaus-Jürgen Winkler - 1. Aufl. - Erfurt : Thüringer Landtag, 1999. - 189 s. : il. - brož.


Konzervativní smýšlení / Russell Kirk - V čes. jaz. vyd. 1. - Praha : Občanský institut, 2000. - 633 s. - váz.

Let's draw Europe together : discovering the European Union. / by Paolo Mauro - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1997. - 45 s. : il. (některé barev.), mapy + 1 příl. - brož.

Le traité d'Amsterdam : mode d'emploi. - Louxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes, 1999. - 100 s. - brož.

Mezinárodní spolupráce České republiky v ochraně vod - [Praha] : Ministerstvo životního prostředí České republiky, [2000]. - 32 s. : il. - brož.

Můj boj : účtování. : národněsocialistické hnutí. : dva svazky v jednom. / Adolf Hitler - Nezkrácené vyd. - Praha : Otakar II., [2000]. - 507 s. - váz.

Národnostní menšiny a jejich sociální pozice ve střední Evropě : sborník z mezinárodní vědecké konference. : Opava, 5.-6.10.1999. / editoři Jana Machačová, Jiří Matějček - Vyd. 1. - Opava : Slezský ústav Slezského zemského muzea, 1999. - 294 s. - brož.

Národnostní menšiny a majoritní společnost v České republice a v zemích střední Evropy v 90. letech XX. století : sborník z mezinárodní vědecké konference. : Opava, 13.-14.10.1998. / [editor Gabriela Sokolová a Olga Šrajerová] - Vyd. 1. - Opava : Slezský ústav Slezského zemského muzea, 1998. - 312 s. - brož.

Občanská společnost deset let poté : reflexe a výhledy. / [editor Miloš Vítek] - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 176 s. - brož.

Odboj občanů okresu Náchod v zahraničních pozemních jednotkách (1936-1945) / Václav Sádlo - Ústí nad Labem : Albis international, 2000. - 549 s., [32 s.] obr. příl. - brož.

Osobnost v politické straně : sbornník referátů z konference "Úloha osobností v dějinách politických stran na území českých zemí a Československa v letech 1861-1999". : Olomouc, 19.-20.10.1999. / [editor Pavel Marek] - Olomouc : Moneta - FM, 2000. - 459 s. - brož.

Politika na konci tisíciletí očima studentů : sborník politologický III. / [Aleš Lisa ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 101 s. : tab. - brož.

Porozumění : Češi-Němci-východní Evropa 1848-1948. / Hans Lemberg - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. - 350 s. - váz.

Postoje československých občanů k demokracii v roce 1968 / Lubomír Brokl ... [et al.] - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. - 88 s. : tab. - brož.

Poznáváme Evropu / [textová část Ciara McLoughlin, Faith Kiford ; komiksy Will]. - Luxembourg : Úřad pro oficiální publikace Evropských společenství, 1999. - 78 s. : barev. il. - brož.


Prague to Pretoria : towards a global consensus on the military doctrine of peace support operations. : papers from conferences held in the Czech Republic and the Republic of South Africa. / [editors Mark Malan and Christopher Lord] - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2000. - 469 s. - brož.


Průvodce podnikatele Evropskou unií / V. Šmejkal, R. Kadlčák, L. Urban - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2000. - 123 s. : il. - brož.

Průvodce studenta Evropskou unií / Lenka Rovná - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2000. - 80 s. : il. - brož.

Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861-1998 / Pavel Marek a kol. - Vyd. 1. - Rosice u Brna : Gloria, 2000. - 403 s. - brož.

Questions and answers on the Treaty of Amsterdam : information programme for the European citizen. - Brussels : European Commission, 1997. - 26 listů - Brož.

Realismus místo iluzí / Jan Zahradil - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2000. - 87 s. - brož.

Reformation, Revolt and Civil War in France and the Netherlands 1555-1585 : Proceedings of the Colloquium. : Amsterdam, 29.-31.10.1997. / edited by Philip Benedict ... [et al.] - Amsterdam : Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 1999. - vii, 298 s. - brož.

Rise and decline of right-wing extremism in the Czech Republic in the 1990s / Martin Kreidl, Klára Vlachová - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. - 36 s. - Brož.

Společenskovědní základy managementu / Ivan Hálek, Milada Blažková - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 163 s. - brož.

Stranické systémy v rekonstrukci : Belgie, Itálie, Španělsko, Československo, Česká republika. / Jiří Kunc - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2000. - 262 s. - brož.

Světová politika 20. století v dokumentech : (1900-1945). / vybral a uspořádal Zdeněk Veselý - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 342 s. - brož.

Symbolika extremistických hnutí / Jan Chmelík - Vyd. 1. - Praha : Armex, 2000. - 113 s. : il. - brož.

Ten Years : the events of 1989-1999 as photographed by MF DNES. / Herbert Slavík - Praha : Argo, 1999. - Nestr. : il. - váz.

TGM obrazem a slovem / Stanislav Polák - 1. vyd. - Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2000. - 129 s. : il., fot. - váz.

The Amsterdam treaty : a comprehensive guide. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1999. - 96 s. - brož.


Transformation of CEEC economies to EU standards : conference proceedings. : September 1999, University of Trento. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 101 s. - brož.


Trojí lid : panovníci a jejich lid v evropském středověku. / Jiří Bílý - 1. vyd. - Praha : Libri, 2000. - 345 s. - brož.

Tschechen, Europa braucht Euch! / herausgeber Gottfried Herbig, Helmut Herles - Bonn : Europa Union Verlag, 1999. - 84 s. - brož.

Tschechisch-deutsche Zusammenarbeit - Praha : Tempus Office, 2000. - 41 s. : il., tab. - Brož.

Věk revolucí / John M. Roberts - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub : Balios, 2000. - 192 s. : il. (většina barev.) - váz.

Využití zdrojů EU pro ochranu životního prostředí : program Life III. : sborník pracovních materiálů Konzultačního fóra MŽP pro vstup do EU. - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2000. - 172 s. : tab. - brož.

Vyzvědačky století / Václav Pavel Borovička - Vyd. 4., v nakl. Baronet 1., dopl.. - Praha : Baronet : Knižní klub, 2000. - 422 s. - Baronet, váz.

Výchova občanů k demokracii II : sborník referátů. / editor René Wokoun - Brno : Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění, 2000. - 92 s. - Brož.

What? Me? A racist? / [ilustrace] Sergio Salma - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1998. - 31 s. : barev. il. - brož.

Winston Churchill : nástin života. / Josef Čermák - Vyd. 1. - Zlín : Atelier IM, 2000. - 82 s. : il. - brož.

Zabavené fotografie : [Moravská galerie v Brně, Pražákův palác, 24.6.-12.9.1999. / [fotografie Jindřich Štreit ; text Antonín Dufek]. - 1. vyd. - Brno : Sedláček, 1999. - [58] s. : il. - brož.

Základy politologie / Karolina Adamová, Ladislav Křížkovský - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 2000. - x, 276 s. - brož.

Z Brna do Auschwitz-Birkenau : první transport moravských Romů do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau. / Ctibor Nečas - Vyd. 1. - Brno : Muzeum romské kultury, 2000. - 63 s. : il. - brož.

Ženy nacistů / Anna Maria Sigmundová - 1. vyd. - Praha : Brána, 2000. - 197 s. : il. - Brána, váz.

10 let : události 1989-1999 ve fotografii MF DNES. / Herbert Slavík - Praha : Argo, 1999. - Nestr. : il. - váz.

150 Jahre Erfurter Unionsparlament (1850-2000) / [redaktion Harald Mittelsdorf] - 1. Aufl. - Erfurt : Thüringer Landtag, 2000. - 194 s. : il. - brož.


80 Jahre Weimarer Reichsverfassung (1919-1999) / [redaktion Harald Mittelsdorf] - 1. Aufl. - Erfurt : Thüringer Landtag, 1998. - 186 s. : il. - brož.


--doch die Märchen sprechen deutsch : Geschichten aus Böhmen. / Ota Filip - München : Langen Müller, 1996. - 214 s. : fot. - váz.

...jak Češi jednají / Jan Čulík - Vyd. 1. - Chomutov : Milenium Publishing, 2000. - 578 s. - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist