Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (září-říjen) - F. Ekonomické vědy

za září-říjen 2000

Abeceda mzdové účetní 2000 / [Bořivoj Šubrt ... et al.] - 9. vyd. - Olomouc : ANAG, 2000. - 287 s. - brož.

Akciová společnost a její organizační a finanční řízení : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo - stav: srpen 2000 včetně 16. aktualizací. / Antonín Janák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Auditorské směrnice Komory auditorů České republiky - 2. vyd. - Praha : Komora auditorů České republiky, 1999. - Přeruš. str. - váz.

A new idea for Europe : The Schuman declaration - 1950-2000. / by Pascal Fontaine - 2nd ed. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2000. - 43 s. : il. - brož.

Bankovnictví v České republice - 4., aktualizované vyd. - Praha : Bankovní institut-vysoká škola, 2000. - vi, 349 s. : il., tab. - brož.

Bezpečný podnik : kontrolní otázky pro bezpečnostní audit. - Praha : Český úřad bezpečnosti práce, [1999?]. - 23 listů, [5] listů příl. - Brož.

Cenné papíry : komise pro cenné papíry, investiční společnosti a fondy, zákony o cenných papírech, o dluhopisech, směnečný a šekový, o burze. : Burza cenných papírů Praha, RM-Systém. : podle stavu k 1.5.2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 192 s. - brož.

Cestovní náhrady : podle stavu k 20.4.2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 160 s. - brož.

Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství : sborník referátů z 5. mezinárodní konference. : Tábor, 22.-24.3.2000. II. / editoři Milan Hasman, Jan Říha, Eduard Šittler - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - S. 158-332 : il. - brož.

Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství : sborník referátů z 5. mezinárodní konference. : Tábor, 22.-24.3.2000. I. / [editoři Milan Hasman, Jan Říha, Eduard Šittler] - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 157 s. - brož.

Daně z příjmů 2000 s komentářem : k 1.5.2000. / Petr Pelech, Vladimír Pelc, Helena Stuchlíková - Olomouc : ANAG, 2000. - 651 s. - brož.

Daně 2000 : komentáře, tipy, rozbory, výklady, přehledy, stanoviska, judikatura. / [Helena Machová ... et al.] - Praha : Newsletter, 2000. - 135 s. - brož.

Daně 2000/01 : komentáře, tipy, rozbory, výklady, přehledy, stanoviska, judikatura. / [Helena Machová ... et al.] - Praha : Newsletter, 2000. - 127 s. - brož.

Daňová optimalizace v s. r. o : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní a členy orgánů s. r. o. Základní dílo - včetně 6. aktualizace - květen 2000. / Jiří Řehák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Daňové zákony 2000 : [podle právního stavu k 1.7.2000]. / kolektiv autorů - Olomouc : Anag, 2000. - 127 s. - brož.


Daňově uznatelné výdaje v jednoduchém účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 2. aktualizace - duben 2000. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - váz.

Daň silniční : podle stavu k 10.5.2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 80 s. - brož.

Daň z přidané hodnoty : paralelní znění. : srovnání textů zákona platných do 31.3.2000 a po 1.4.2000. - Praha : Newsletter, 2000. - 55 s. - brož.

Daň z přidané hodnoty : úplný soubor aktuálních předpisů. : podle stavu k 1.4.2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 128 s. - brož.

Der Markt im Mitteleuropa der Zwischenkriegszeit / herausgegeben von Alice Teichová, Alois Mosser, Jaroslav Pátek - 1. Ausg. - Prag : Karolinum, 1997. - 455 s. - váz.

Devizové předpisy : devizový zákon, obchody s devizovými prostředky, směnárenská činnost, česká měna ve vztahu k euru, dohody o podpoře a ochraně investic, cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách. : podle stavu k 8.3.2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 96 s. : tab. - brož.

Die Europäische Union und die Umwelt - Luxemburg : Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 1998. - 36 s. : il. - brož.

Doing Business in the Czech Republic 2000-2001.. - Prague : PP Agency, [1999]. - 219 s. : il. -
Dokumenty z Helsinského summitu EU : sborník pracovních materiálů Konzultačního fóra MŽP pro vstup do EU. : Helsinki, 10.-11.12.1999. - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2000. - 129 s. : tab. - brož.

DPH s komentářem po novele od 1. dubna 2000 : po novele platné od 1.4.2000. / Václav Benda, Svatopluk Galončík, Ladislav Pitner - 2., dopl. a aktual. vyd. - Praha : Polygon, 2000. - 311 s. - brož.

DPH v příkladech po novele od 1. dubna 2000 : včetně úplného znění zákona o DPH, platného od 1.4.2000. / V. Benda, S. Galončík, L. Pitner - 4., aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Polygon, 2000. - 399 s. - brož.

Ekonomické výsledky investičních fondů a společností a ostatních nebankovních peněžních institucí za 1. až 4. čtvrtletí 1999. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 20 s. : tab. - Brož.

Ekonomika dopravy : pro střední a vyšší odborné školy. / Jan Eisler - Vyd. 1. - Praha : Fortuna, 2000. - 135 s. - brož.

Ekonomika veřejného sektoru / Jaroslav Pilný, Josef Pešta - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 220 s. : il., tab. - brož.

Ekotrend : trvale udržitelný rozvoj - cesta do 3. tisíciletí. : mezinárodní konference pořádaná k 40. výročí Zemědělské fakulty v Českých Budějovicích, 23.3.-24.3.2000. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - Nestr. : tab. - brož.

Employment Services in the Czech Republic : 10 Years in Service of the Citizens 1990-2000. - 1st Ed. - Prague : Ministry of Labour and Social Affairs, 2000. - 39 s. : fot., tab. - brož.


English for business / Andrea Koblížková - Vyd.1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 59 s. - brož.

Environmentální a ekonomické účetnictví : teoreticko-metodologická východiska a aplikace vybraných modulů v České republice. / Iva Ritschelová a kol. - Vyd. 1. - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 199 s. : tab. - brož.

Europa in 10 Lektionen / von Pascal Fontaine - 3. Aufl. - Luxemburg : Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 1998. - 62 s. : il. - brož.

Europe's Agenda 2000 : strengthening and widening the European Union. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1999. - 23 s. : il. - brož.

Export : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 8. aktualizací - červenec 2000. / Václav Dvořák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

External Trade of the Czech Republic : revision of 1994-1998 data. - Prague : Czech Statistical Office, 2000. - 15 s. : tab. - Brož.

Finanční analýza pro oceňování podniku / Rolf Grünwald - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 66 s. - brož.

Finanční poradce do kapsy : praktické otázky a odpovědi. / Emil Dočkal - Praha : Profess Consulting, 2000. - 120 s. - brož.

Finanční účetnictví v lesním hospodářství / Václav Kupčák - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 88 s., [8] s. příl. : tab. - brož.

Finanční účetnictví - vzory zápočtových listů / [Jaroslava Roubíčková ... et al.] - Vyd. 2. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 151 s. : tab. - brož.

Geografická analýza pohraničí České republiky / Milan Jeřábek (editor) - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. - 180 s. : il., tab. - brož.

Globalizace / Vladimír Jeníček - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 65 s. - brož.

Hedvábná stezka / Helmut Uhlig - 1. vyd. - Praha : Encyklopedický dům, 2000. - 154 s., 47 obr. na příl. - váz.

Holandská zkušenost : jak malá země řeší aktuální společenské a politické problémy. / Miroslav Kabela - 2. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2000. - 215 s., il. příl. - brož.

Hospodářská politika II / Milan Žák a kolektiv - 1. vyd., Dotisk. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 261 s. : il. - brož.


Hospodářská politika I / Milan Žák, Ingeborg Němcová - 1. vyd., 2. dotisk. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. - iv, 100 s. : il., tab. - brož.


Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách : sborník referátů z mezinárodního semináře. : Ostrava, 2000. / sestavili Matouš Červenka, Viktor Kotlán - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 270 s. : tab., grafy. - brož.

Identifikace, analýza a vyhodnocování rizik : příklady praktických postupů hodnocení rizik úrazového a zdravotního ohrožení zaměstnanců. / Zdeněk Kotulek - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : RoVS-Rožnovský vzdělávací servis, 2000. - 64 s. : tab. - Brož.

II. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník referátů. : Šlapanice, 1. a 2.7.1999. / [editor Antonín Hlaváček, Jiří Vystoupil] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 143 s. - brož.

Investiční politika zemědělských podniků : odborný seminář. : Brno, 4.4.2000. : sborník příspěvků. - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - Přeruš. str. : il., tab. - brož.

Investiční rozhodování a dlouhodobé financování Část 1. / Josef Valach - Vyd. 2. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 156 s. - brož.

Jakost a zpeněžování zemědělských komodit / Jaroslav Červenka - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - 243 s. : tab. - brož.

Jak funguje Evropská unie? - 2., dopl. vyd. - Praha : Delegace Evropské komise v České republice, 1998. - 30 s. : il. - Brož.

Kabelovna Podmokly, aneb, Industrializace Děčínska / [red. I. Bílek] - 1. vyd. - Česká Lípa : Studio REMA '93, 2000. - 137 s. : il. - Váz.

Kalkulace nákladů v dopravě / Jan Eisler, Ivan Kosina - Vyd. 2., přeprac. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 97 s. - brož.

Koordinace postupu zpracování územně plánovací dokumentace a návrhu komplexních pozemkových úprav / [řešitelé Eva Reinöhlová ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : Ministerstvo pro místní rozvoj : Ministerstvo zemědělství : Ústav územního rozvoje, 1999. - 36 s. - Brož.

Manuál pro audit ve veřejném sektoru - Praha : Komora auditorů České republiky, 1999. - Přeruš. str. : tab. - brož.

Marketingový audit a kontrola / Jana Lyková - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 117 s. - brož.

Matematické základy finančních operací / Ludvík Prouza st., Ludvík Prouza ml. - Vyd. 3. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 132 s. - brož.

Mathematics, statistics and informatics in economy / [redaktor Antonín Leitner] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 161 s. -

MendelNET '99 : sborník příspěvků z mezinárodní konference posluchačů doktorského studia. : Brno, 26.11.1999. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 205 s. - brož.


Metodologie konjunkturního výzkumu / Václav Novotný - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2000. - 59 s., [6] s. obr. příl. - brož.

Metody psychologie práce a organizace / Jiří Štikar ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 188 s. : il. - brož.

Mezinárodní obchod II. Konjunkturní analýza trhů zboží a teritorií / Helena Fialová - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 82 s. - brož.

Mezinárodní obchod I. Cíle a nástroje konjunkturní analýzy / Helena Fialová - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 70 s. - brož.

Měření koncentrace obchodních firem : podkladový materiál ke cvičení. / František Drozen - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 64 s. : tab. - brož.

Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami / redakce E. Kubů, J. Pátek - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - Vyd. 1. - váz.

Mzdová diferenciace zaměstnanců 1999. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 31 s. : tab. - brož.

Mzdy zaměstnanců za rok : (z výběrového šetření). 1999. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 62 s. : tab. - brož.

Neziskové organizace : vznik, účetnictví, daně. / Růžena Růžičková - 2., aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2000. - 87 s. : tab. - brož.

Neziskový sektor v teorii a praxi rozvoje společnosti a regionu : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. : 11.-12. listopadu v Ústí nad Labem. / [redakční rada Jiří Marek, Helena Vomáčková, Magdalena Hunčová] - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1999. - 297 s., [5] s. obr. příl. : il., tab. - brož.

Občanský soudní řád : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 2000. - 64 s. - brož.

Oceňování nemovitostí : aktuální příručka pro úřední, tržní a mezinárodní oceňování se vzory a souvisejícími právními předpisy. Květen 2000. / Miloslav V. Jokl ... [et al.] - 3. aktualizované, přeprac. a rozš. vyd. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož..

Oceňování nemovitostí : aktuální příručka pro úřední, tržní a mezinárodní oceňování se vzory a souvisejícími právními předpisy. [Základní dílo]. / Miloslav V. Jokl ... [et al.] - 3. aktualizované, přeprac. a rozš. vyd. - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 2 příl. - váz.

Od ecu k euru : euro a jeho dopad na Českou republiku. - Praha : Informační centrum Evropské unie, [2000?]. - 1 složený list (4 s.) - Brož.


Organisační základna podpory vývozu v meziválečném Československu / Tomáš Jiránek - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 160 s. : tab. - brož.


Poličsko : ekonomicko-sociální hodnocení a projekt rozvoje. / Josef Pešta - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 150 s. : tab., il., mapy - brož.

Poplatky : poplatky správní, soudní, místní, z prodlení v občanském právu, ostatní. : podle stavu k 14.4.2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 112 s. - brož.

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 1999.. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 247 s. : tab. - Brož.

Pracovní právo nejen pro manažery / Libor Šnédar - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 73 s. - brož.

Pracovní úrazy ve výstavbě : doporučený standart. : metodická řada DOS M 20 VYST 99. / [zpracoval Radoslav Vlasák] - 1. vyd. - Praha : Informační centrum České komory autorizovaných inženýů a techniků činných ve výstavbě, 2000. - 38 s. - brož.

Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen Bd. 5. / [redaktionskollegium Zdeněk Jindra ... et al.] - Prag : Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität, 1999. - 251 s. : tab. - brož.

Praktická hospodářská politika / Luděk Urban - 1. vyd., 3. dotisk. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 137 s. - brož.

Právní nástupnictví měny Euro / Michal Tomášek - Praha : Linde, 2000. - 269 s. : barev. il., tab. - brož.

Problemy globalizacji, regionalizacji i transformacji gospodarki dekady lat dziewiecdziesiatych / pod redakcja Leona Olszewskiego - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 253 s. : tab., grafy. - brož.

Proč odstranit protimonopolní zákonodárství / Domonick T. Armentano - Praha : Liberální institut, 2000. - 122 s. - brož.

Prodej podniku / Hana Vomáčková, Jiří Nesrovnal, Hana Březinová - Praha : Svaz účetních, 2000. - 93 s. -
Prognostické inženýrství v dopravě / František Orava - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 132 s. - brož.

Průměrné ceny technické infrastruktury / Zdenka Hladišová a kolektiv - Vyd. 1. - Brno : Ústav územního rozvoje, 1999. - 127 s. : tab., plány - Brož.

Průmyslové technologie a životní prostředí : [sborník. : 2. celostátní konference se zahraniční účastí, 11-12. května 2000. / editor Stanislav Bartusek] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2000. - 139 s. : tab., il. (některé barev.) - brož.

Průvodce personální praxí Červenec - srpen 2000. - Praha : C. H. Beck, 2000. - Přeruš. str. : tab. - brož.

Průvodce personální praxí Květen - červen 2000.. - Praha : C. H. Beck, 2000. - Přeruš. str. : tab. - brož.


Průvodce podnikatele : jednoduché účetnictví (2000-2001). / Vlasta Ptáčková - 1. vyd. - Praha : Academia, 2000. - 255 s. : tab. - brož.

Průvodce světem financí / Emil Dočkal - Praha : Profess Consulting, 1999. - 350 s. : tab. - váz.

Přínosy vědeckých disciplin pro rozvoj ekonomiky : 2. ročník konference doktorandů fakulty podnikatelské. : sborník příspěvků. : 24. březen 2000, Brno. / [Vojtěch Bartoš ... et al.] - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 97 s. : il. - brož.

Příručka investora 2000 : knížka otázek a odpovědí. / Emil Dočkal - Praha : Profess Consulting, 2000. - 112 s. : il. - brož.

Příručka pro provádění auditu v počítačovém prostředí - Praha : Komora auditorů České republiky, 1996. - Přeruš. str. - váz.

Příručka pro využití výběru vzorků pro auditory - Praha : Komora auditorů České republiky, 1996. - Přeruš. str. - váz.

Psychologické aspekty pracovní spokojenosti učitelů / Karel Paulík - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1999. - 135 s. : il., tab. - brož.

Quixtar : internetová revoluce. / Coy Barefoot - Praha : Práh, 2000. - 279 s. - brož.

Revidované ekonomické výsledky nefinančních podniků za rok 1999 a jednotlivá čtvrtletí 1999 1999.. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 139 s. : tab. - Brož.

Řešení aktuálních problémů účetnictví a daní v otázkách a odpovědích [27]. - Praha : Bilance, 2000. - 48 s. : tab. -
Řešení aktuálních problémů účetnictví a daní v otázkách a odpovědích [28]. - Praha : Bilance, 2000. - 48 s. : tab. -
Řízení bankovních obchodů / Miloš Král - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 255 s. - brož.

Řízení lidských zdrojů v ČR a jeho integrace do vytvářejícího se evropského modelu řízení lidských zdrojů / [odpovědný redaktor Antonín Leitner] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 342 s. : il., tab. -
Řízení pracovních sil a zaměstnanosti v podniku / Josef Koubek - 1. vyd., 4. dotisk. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 143 s. : tab. - brož.

Sbírka příkladů a úloh z finančního účetnictví Díl 1. / Jaroslava Roubíčková, Václav Černý, Jiří Rauš - , Dotisk. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 122 s. : tab. - brož.

Sbírka příkladů a úloh z finančního účetnictví Díl 2. / Jaroslava Roubíčková, Václav Černý, Jiří Rauš - , Dotisk. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 85 s. : tab. - brož.


Sbírka příkladů a úloh z finančního účetnictví Díl 3. / Jaroslava Roubíčková ... [et al.] - , Dotisk. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 104 s. : tab. - brož.


Sbírka příkladů z daní / Milan Hrdý - 2. vyd., upr. a přeprac. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 72 s. : tab. - brož.

Sborník materiálů ke zkoušce auditora - 2. aktualiz. vyd. - Praha : Komora auditorů České republiky, 1999. - 125 s. : tab., il. - brož.

Sborník "Obchod s Finskem" : vystoupení ze 7. mezinárodního semináře Obchod s Finskem a Pobaltím dne 17.5.2000 v Praze, část I. : ekonomický vývoj Finska 2000. : (vývoj Finska v 90. letech). / [redaktor Miloš Drábek] - Vyd. 1. - Praha : Balt-East, 2000. - 134 s. : tab. - brož.

Serving the European Union : A citizen's guide to the institutions of the European Union. - 2nd ed. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1999. - 35 s. : il. - brož.

Sledování vývojových trendů ve skupinách příbuzných povolání / zpracoval Miroslav Kadlec - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, c1999. - 32 s. - brož.

Směnka a šek v České republice / Zdeněk Kovařík - 3. přeprac. a dopl. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2000. - xviii, 609 s. - brož.

Směrnice Ministerstva životního prostředí na poskytování finančních prostředků v rámci Programu drobných vodohospodářských ekologických akcí v roce 2000 - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2000. - 10 s., [22] s. příl. - brož.

Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků v rámci Programu revitalizace říčních systémů v roce 2000 - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2000. - 11 s., [21] s. příl - brož.

Směrnice Ministerstva životního prostředí pro poskytování finančních prostředků v rámci programu péče o krajinu v roce 2000 - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2000. - Nestr. - brož.

Soukromý právník pro podnikatele : aktuální vzorové smlouvy s komentářem pro každodenní obchodní styk. Základní dílo. / Pavel Běhounek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 2 příl. - váz.

Soupis ploch osevů podle krajů a okresů ČR K 31. 5. 2000. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 17 s., obr. příl. : il., tab. - Brož

Správa daní a poplatků : podle stavu k 21.4.2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 112 s. - brož.

Světová ekonomika na přelomu tisíciletí / Jiří Jonáš - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2000. - 237 s. - brož.

Světová ekonomika v 90. letech / H. Kunešová, J, Křížková, D. Martinčík - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 190 s. : tab. - brož.


Technika a technologie pro nepotravinářské využití půdy a její udržování v klidu : 6. Mezinárodní veletrh zemědělské techniky TECHAGRO 2000. : Brno, 5.4.2000. : sborník přednášek z konference. - 1. vyd. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2000. - 172 s. : il., tab. - brož.


The European Economy / edited by David A. Dyker - 2nd Ed. - New York : Longman, 1999. - xiii, 439 s. : tab., grafy. - brož.

The European Union: key figures - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1997. - 40 s. : il., tab. - brož.

The Theory of Markets : Proceedings of the Colloquium "Theory of Markets and Their Functioning". : Amsterdam, 1.-3.7.1998. / edited by P. Jean-Jacques Herings ... [et al.] - Amsterdam : North-Holland, 1999. - ix, 326 s. : tab., grafy. - brož.

Transformation of CEEC economies to EU standards : conference proceedings. : September 1999, University of Trento. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 101 s. - brož.

Transparentnost a uznávání kvalifikací v Evropské unii : Praha, 15.2.1999. : sborník přednášek a diskusních příspěvků [ze semináře]. - 1. vyd. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 2000. - 57 s. : il. - brož.

Treaty of Amsterdam: what has changed in Europe - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1999. - 30 s. : il. - brož.

Tschechen, Europa braucht Euch! / herausgeber Gottfried Herbig, Helmut Herles - Bonn : Europa Union Verlag, 1999. - 84 s. - brož.

Tvorba obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích / Zdeňka Jirásková, Alena Šneberková - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2000. - 79 s. - brož.

Účetnictví I / Antonín Valder, Ivana Mitáčová - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - 86 s., [19] s. příl. : il. - brož.

Účetnictví pro 2. ročník obchodních akademií a pro ostatní střední školy / Vladimír Munzar, Zdeněk Burda st., Zdeněk Burda ml. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2000. - 190 s. - brož.

Účetnictví příspěvkových organizací / Rudolf Kopek - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 67 s. - brož.

Účetnictví ROPO a obcí : účtová osnova a postupy účtování, finanční a účetní výkazy, účetní závěrka, rozpočtová skladba a pravidla, vyhláška o FKSP. : podle stavu k 8.3.2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 304 s. - brož.

Účetnictví 2 : příklady. / R. Kopek ... [et al.] - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 104 s., [18] s. příl. : tab. - brož.

Účetní a daňové doklady : vzory písemností. : podle právního stavu k 1. 6. 2000. / Jindřich Trupl, Daniel Horad - 2. aktualizované vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 129 s. : tab. - brož.

Účtová třída 5 - Náklady : právní stav k l.2.2000. / Blanka Jindrová, Radislav Tkáč - 2. vyd. - Ostrava : Sagit, 2000. - 367 s. - brož.


Účtová třída 6 - Výnosy : právní stav k 1.2.2000. / Blanka Jindrová, Radislav Tkáč - 2. vyd. - Ostrava : Sagit, 2000. - 143 s. - brož.

Úvahy o české ekonomické transformaci / Lubomír Mlčoch - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 269 s. - brož.

Víš, kdo jsi? / Roland Rottenfusser - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 182 s. - brož.

Vnitropodniková sociální politika / Jaroslav Hála - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2000. - 61, iv s. - Brož.

Vnímané a spravedlivé nerovnosti: vývoj v devadesátých letech a další souvislosti / Blanka Řeháková - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. - 41 s. : il. - brož.

Voda - legislativa evropského společenství a příprava na členství v EU : seminář. : 29. května 2000, Praha, Klub techniků. - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2000. - 68 s. : tab. - brož.

Von Marx zum Markt : Chancen und Risiken betrieblicher Neugründungen in den neuen Bundesländern. / Rolf Ziegler - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 2000. - 40 s. : tab., grafy. - brož.

Využití kapitálových trhů k financování společností / Jiří Polách - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 327 s. : tab. - brož.

Výběrové zjišťování u zemědělských domácností v roce 1999 / Jiří Hrbek ... [et al.] - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 8 s., obr. příl. - brož.

Východiska a principy odměňování závislé práce v České republice / Dana Hrabcová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 131 s. - brož.

Výroba vybraných výrobků v průmyslu České republiky (ve zvolených měrných jednotkách) Za leden až prosinec 1999. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 46, 8 s. : tab. - brož.

Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia EKF VŠB-TU Ostrava 2000 : Ostrava, 1.6.2000. : sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorského studia. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 216 s. : tab. - brož.

Výzvy managementu pro 21. století / Peter Ferdinanad Drucker - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2000. - 187 s. - brož.

Zahraniční investice a strategie regionálního rozvoje / Milan Viturka - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 81 s. : mapy, tab. - brož.

Zahraniční obchod České republiky : revize údajů za 1994-1998. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 15 s. : tab. - Brož.


Základy ekonomické teorie II : (mikroekonomická teorie). / Jana Hrbková a kol. - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 85 s. : il. - brož.


Základy evropského hospodářského práva / Waltraud Hakenbergová ; upravil Arsene Věrný. - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2000. - xxi, 267 s. - brož.

Základy účetnictví v kostce / Jakub Procházka - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 118 s. - brož.

Zákon o cestovních náhradách s komentářem včetně daňových souvislostí / Marie Salačová - 3. upr. a aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 2000. - 191 s. : tab. - brož.

Zákon o daních z příjmů : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 2000. - 80 s. - brož.

Zlatá léta československého hospodářství 1918-1929 / Vlastislav Lacina - 1. vyd. - Praha : Historický ústav AV ČR, 2000. - 254 s. ,[16] s. obr. příl. : il., tab. - brož.

Živnostenský zákon a předpisy souvisící : poznámkové vydání se vzory. : podle právního stavu k 1.6.2000. / Eva Horzinková, Alexej Kohout - 7. aktualiz. a přeprac. vyd. - Praha : Linde, 2000. - 365 s. - brož.

...jak Češi jednají / Jan Čulík - Vyd. 1. - Chomutov : Milenium Publishing, 2000. - 578 s. - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist