Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (září-říjen) - J. Lékařství

za září-říjen 2000

Abeceda pro alergiky a pro třetinu naší populace / Vladimír Zavázal - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 99 s. - brož.

Abstrakta : VII. sjezd Společnosti RFM. : Luhačovice 12.5.-13.5.2000. - Vyd. 1. - Luhačovice : Lázně Luhačovice, 2000. - 53 s. - brož.

Acne vulgaris - klinické varianty, diferenciální diagnostika a možnosti terapie / Olga Vohradníková - Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1998. - 8 s. - Brož.

Acta Medica (Hradec Králové) Vol. 43. 2000. No. 2. - [Prague : Karolinum], 2000. - s. 33-73. : il., fot., tab. -
Analysis of biomedical signals and images : 15th International Eurasip Conference, EuroConference BIOSIGNAL 2000. : proceedings. : Brno, 2000. / editors Jiří Jan ... [et al.] - Brno : Vutium, 2000. - 406 s. : il. - brož.

Anatomie a embryologie oka : učební texty pro oční optiky a oční techniky, optometristy a oftalmology. / Květa Kvapilíková - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. - 206 s. : il. - brož.

Anatomie člověka pro výtvarníky / Jaroslav Kos ; ilustroval Pavel Žilák. - Vyd. 2. - Praha : Aventinum, 2000. - 167 s. : il. - váz.

Angiogenesis in Health and Disease : Basic Mechanisms and Clinical Applications. / edited by Gabor M. Rubanyi - New York : Marcel Dekker, 2000. - xv, 552 s. : il., fot., tab. - váz.

Annual Report of the Purkyně Military Medical Academy 1999.. - Hradec Králové : Purkyně Military Medical Academy, 1999. - 181 s. - brož.

Aplikovaná medicína : kapitoly lékaře pro pedagogy. Díl 1. Dýchací systém / Jan Kálal - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 79 s. : il. - brož.

Arteriální hypertenze : minimum pro praxi. / Jiří Widimský, jr. - Vyd. 2. - Praha : Triton, 2000. - 115 s. : tab. - brož.

Astma, respirační alergie a životní prostředí / [přeložil Karel Markvart ; redakčně zpracoval Kamil Provazník]. - Praha : Fortuna, [1998]. - 28 s. : il. - brož.

Atlas kožních onemocnění psa a kočky / Jan Rybníček, Jaromír Benák - 1. vyd. - Brno : Noviko, 2000. - 131 s. : il. - váz.

Aurikulotherapie 1. Toulky řádem / Jaroslav Debef - Olomouc : Votobia, 2000. - 281 s. - brož.

Ájurvéda pro každý den : jemný léčebný způsob, vedoucí k dokonalému zdraví a pohodě. : praktická příručka pro každého. / Ernst Schrott, Birgit Frohnová - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 175 s. : il., fot., tab. - brož.

Bezpečná kancelář / [odborná redakce Iva Musilová, Irena Kuhnová] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2000. - 15 s. : il. - Brož.


Bezpečnost práce ve školství : (informatorium pro ředitele škol a školských zařízení). / [odpovědná redaktorka Iva Pachtová] - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2000. - 240 s. - brož.

Bezpečnost práce : aktuální příručka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 13. aktualizace - červenec 2000. / Pavel Petrů ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Bezpečný podnik : kontrolní otázky pro bezpečnostní audit. - Praha : Český úřad bezpečnosti práce, [1999?]. - 23 listů, [5] listů příl. - Brož.

Bildqualität in der radiologischen Diagnostik : Kriterien, Qualitätssicherung, Erfahrungen. / herausgeber Hans-Stephan Stender, Friedrich-Ernst Stieve - 2. völlig neu bearb. Aufl. - Köln : Deutscher Ärzte-Verlag, 2000. - 260 s. : il., tab. - brož.

Biokompatibilita dialyzačních membrán / Karel Opatrný jr. - Plzeň : Euroverlag, 2000. - 174 s. : il. - váz.

Bladder Cancer : Biology, Diagnosis, and Management. / edited by Konstantinos N. Syrigos, Donald G. Skinner - 1st Publ. - Oxford : Oxford University Press, 1999. - x, 469 s. : il. - váz.

Boj s kilogramy / Kateřina Šmídová - 1. vyd. - Pardubice : Fitness, 2000. - 93 s. : il. - brož.

Bolesti zad jako životní realita : jejich příčiny, diagnostika, terapie a prevence. / Jan Hnízdil, Blanka Beránková - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 167 s. : il. - brož.

Choroby plicního oběhu / Martin Riedel - 1. vyd. - Praha : Galén, 2000. - 295 s. : il. - váz.

Chřipka a možnosti její prevence : sborník přednášek. : sympozium pořádané ve spolupráci Vojenské lékařské akademie JEP, Národní referenční laboratoře SZÚ a firmy Solvay Pharma s.r.o., pod záštitou České lékařské komory. : Praha, 17.5.2000. - Praha : Vesmír, 2000. - 31 s. : il. - brož.

Cvičení v těhotenství / Blanka Beránková - Vyd. 2. - Praha : Triton, 2000. - Nestr. : il. - brož.

Cvičení z antropomotoriky / Vojtěch Gajda, David Zahradník - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 63 s. : tab. + 17 příl. - brož.

Červený kohout 2000 : Dům techniky České Budějovice, 12.-13.4.2000. : [sborník přednášek]. / [Jan Karpaš ... et al.] - České Budějovice : Dům techniky, 2000. - 108 s. : il., tab. - brož.

Dates in Medicine : a chronological record of medical progress over three millennia. / edited by Anton Sebastian - New York : The Parthenon Publishing Group, 2000. - viii, 436 s. : il., fot. - váz.


Dermatovenerologie : kontrolní otázky. / Růžena Pánková, Ivana Kuklová - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 68 s. - brož.


Dělená strava : superdieta. / Michael van Straten, Barbara Griggsová - Čes. vyd. 3. - Praha : Jan Vašut, 2000. - 159 s. - brož.

Děti s diagnózou skolióza : ve školní a mimoškolní tělesné výchově. / Hana Novotná, Eva Kohlíková - Vyd. 1. - Praha : Olympia, 2000. - 46 s. : il. - brož.

Dětská psychoterapie / Josef Langmeier, Karel Balcar, Jan Špitz - Vyd. 2., v nakl. Portál 1.. - Praha : Portál, 2000. - 431 s. : il. - váz.

Diabetes mellitus a poruchy metabolismu lipidů : VI. kongres interní medicíny pro lékaře v praxi s mezinárodní účastí. : Zlín, 17.9.1999. / Jindra Perušičová, Michal Anděl ; redakčně zpracoval a k vydání připravil Jaroslav Hořejší. - 1. vyd. - Praha : Galén, 2000. - 59 s. : il., tab. - brož.

Diabetes mellitus - úskalí, chyby a omyly v diagnostice a terapii / Jan Škrha - Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1998. - 8 s. : il. - Brož.

Dieta při onemocnění jater, žlučníku a žlučových cest : dieta a rady lékaře. / Laura Krekulová, Vratislav Řehák - Vyd. 2. - Praha : Triton, 2000. - 67 s. - brož.

Digitální zobrazování v biologii a medicíně : sborník přednášek a abstraktů konference konané v Českých Budějovicích 14. března 2000. / [editor] František Weyda - České Budějovice : Entomologický ústav AV ČR, 2000. - 53 s. - brož.

Dnešní pohled na imunomodulační praxi v klinice i v laboratoři : sborník 16. pracovní imunologické konference. : Karlova Studánka, 27.-30.5. 1999. / editoři Ivo Hána a Martin Bilej - Praha : Česká imonologická společnost, 1999. - 113 s. : il., tab. - Brož.

Dokonalé zdraví / Diana Austin ... [et al.] ; editor konsultant David Peters. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 320 s. : il. - váz.

Domáci lekár vášho psa / Eric Allan, Rowan Blogg - Slov. vyd. 1. - Praha : Cesty, 2000. - 352 s. : il. - váz.

Dramatické a akční hry : ve výchově, sociální práci a klinické praxi. / Andy Hickson - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 167 s. - brož.

Drobní savci : fyziologické hodnoty, léky a jejich dávkování. / Zora Knotková, Zdeněk Knotek - 1. vyd. - Brno : Noviko, 2000. - 69 s. : tab. - brož.

Drogy, kriminalita a prevence / Renata Štablová a kol. - 2., rozš. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2000. - 205 s. : il., tab. - brož.

Dr. Zdravíčko Vám radí / Karel Gebauer - 1. vyd. - Zlín : K. Gebauer, 1999. - 195 s. : il. - váz.


Ekotoxikologie - praktická cvičení Část 2. Diagnostika havarijních úhynů ryb a dalších vodních organizmů / Z. Svobodová, J. Máchová a kolektiv - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2000. - 133 s. : il., tab. - brož.


Endoskopické diagnostické a terapeutické metody v chirurgii / [editoři Petr Piskač, Zdeněk Kala] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 81 s. - brož.

Erotické masáže : kouzla s tělem. / Janet Wright ; fotografoval Peter Pugh-Cook. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1999. - 96 s. : fot. - váz.

Farmakologie a materia medica homeopatica / Denis Demarque ... [et al.] - 1. čes. vyd. - Sainte-Foy-Les-Lyon : BOIRON, 2000. - xii, 432 s. - váz.

Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění / Jiří Vítovec, Jindřich Špinar - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 249 s. : tab. - váz.

Femoston - novinka v HRT : sympozium firmy Solvay Pharma s.r.o.. : Praha - Kongresové centrum Nemocnice na Homolce 16.2.2000 a Brno - Kongresové centrum na Výstavišti 18.2.2000. : sborník přednášek. - Praha : Vesmír, 2000. - 31 s. : tab. - brož.

Funkční anatomie člověka / Ivan Dylevský, Rastislav Druga, Olga Mrázková - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 664 s. : il., tab. - váz.

Fyziologické regulace ve schématech / Otomar Kittnar - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 228 s. : il. - brož.

Gynekologická cytodiagnostika / Jitka Kobilková ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Galén, 2000. - 109 s. : il. - brož.

Hemolyticko-uremický syndrom / Květa Bláhová ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 99 s. : il., ab. - brož.

Historie pojmu duševní zdraví a duševní nemoc : (studie k dějinám psychiatrického myšlení III). / Michal Černoušek - Vyd. 1. - Praha : Novinář, 1990. - 115 s. -

Hodnoty požární odolnosti (svislé konstrukce) : směrnice pro navrhování a posuzování požární odolnosti stavebních konstrukcí. IV. díl. / vypracoval Požárně atestační a výzkumný ústav stavební Praha - Praha : Ministerstvo vnitra ČR - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 1998. - 24 s. : il. - Brož.

Hodnoty požární odolnosti (vodorovné konstrukce) : třetí aktualizace hodnot. : směrnice pro navrhování a posuzování požární odolnosti stavebních konstrukcí. IV. díl. / vypracoval Požárně atestační a výzkumný ústav stavební Praha - Praha : Ministerstvo vnitra ČR - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 1998. - 32 s. : il. - Brož.

Hodnoty požární odolnosti : aktualizace hodnot za rok 1995. : směrnice pro posuzování požární odolnosti požárních uzávěrů. III. díl. / vypracoval Požárně atestační a výzkumný ústav stavební Praha - Praha : Ministerstvo vnitra ČR - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 1997. - 49 s. - Brož.


Hodnoty požární odolnosti : aktualizace hodnot za rok 1996. : směrnice pro posuzování požární odolnosti vzduchotechnického potrubí a požárních klapek. III. díl. / vypracoval Požárně atestační a výzkumný ústav stavební Praha - Praha : Ministerstvo vnitra ČR - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 1998. - 16 s. - Brož.


Hodnoty požární odolnosti : směrnice pro navrhování a posuzování požární odolnosti kabelových ucpávek, těsnicích systémů prostupů potrubí a těsnění stavebních spar. (I. aktualizace). / vypracoval: Zdeňka Stará - Praha : Ministerstvo vnitra ČR - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 1998. - 7 s. - Brož.

Hodnoty požární odolnosti : směrnice pro navrhování a posuzování požární odolnosti obvodových stěn. (II. aktualizace). / vypracoval: Zdeňka Stará - Praha : Ministerstvo vnitra ČR - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 1998. - 7 s. - Brož.

Hodnoty požární odolnosti : směrnice pro posuzování požární odolnosti požárních uzávěrů. IV. díl. / vypracoval Požárně atestační a výzkumný ústav stavební Praha - Rozš. a dopl. vyd. - Praha : Ministerstvo vnitra ČR - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 1998. - 84 s. - Brož.

Hodným holkám začíná klimakterium. Ty druhé jdou dál / Sylvia Schneider - Praha : Pragma, 1999. - 151 s. - brož.

Homosexualita v názorech současné společnosti / Pavlína Janošová - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 218 s. : tab. - brož.

Hygiena práce ve výstavbě : doporučený standard. : metodická řada DOS M 23 VYST 99. / [zpracoval Miroslav Slavík] - 1. vyd. - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2000. - 74 s. - brož.

Identifikace, analýza a vyhodnocování rizik : příklady praktických postupů hodnocení rizik úrazového a zdravotního ohrožení zaměstnanců. / Zdeněk Kotulek - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : RoVS-Rožnovský vzdělávací servis, 2000. - 64 s. : tab. - Brož.

II. porodnicko-gynekologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice Brno : ročenka. 1998-1999. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 38 s. : tab. - brož.

Imaging in Hepatobiliary and Pancreatic Disease : a Practical Clinical Approach. / edited by Dirk J. van Leeuwen ... [et al.] - London : W. B. Saunders, 2000. - x, 525 s. : il. - váz.

Infekční nemoci koní : sborník referátů z VIII. výročního semináře ČHS. : Brno, 18.-19.3.2000. / [sestavil Petr Jahn, Zdeněk Pospíšil] - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2000. - 80 s. - brož.

Intenzifikace biologického stupně čistírny odpadních vod : sborník přednášek. / editor Petr Hlavínek - Vyd. 1. - Brno : Noel 2000, 2000. - 53 s. - brož.

Intenzivní medicína / Pavel Ševčík, Vladimír Černý, Jiří Vítovec ... et al. - 1. vyd. - Praha : Galén, 2000. - 393 s. : il. - Galén, váz.


Jak být dobře naladěn / Tomáš Novák - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 95 s. - brož.


Jak jsme připraveni na povodně : sborník semináře. : 28. června 2000, Praha, Klub techniků. - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2000. - 78 s. : il., tab., mapy - brož.

Jak lépe vidět bez brýlí a kontaktních čoček : oční cviky pro každého. / Steven M. Beresford ... [et al.] - [S.n. : EcoHouse], 1999. - 122 s. - brož.

Jak využít životních změn / Pierre Haineault - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 91 s. - brož.

Jazyk latinský : skriptum pro studium bakalářské a magisterské se zdravotnickým zaměřením. / Soňa Strakošová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 112 s. - brož.

Jsem hazardní hráč ,aneb, Zpověď gamblera / Petr Kohout - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 79 s. : il. - brož.

Karlovarská lázeňská léčba a medicína na přelomu 20. a 21. století / Pavel Šolc - 1. vyd. - Praha : Galén, 2000. - 95 s. : il., tab. - brož.

Kniha o sexu : vytváření, rozvíjení, zlepšování a poznávání láskyplného sexuálního vztahu. / Nytia Lacroixová - České vyd. 2. - Praha : Svojtka a Vašut, 2000. - 128 s. : barev. il. - váz.

Kompendium Pädiatrische Kardiologie / Myung K. Park ; deutsche Übersetzung und Bearbeitung Wolfgang Eckrich. - Köln : Deutscher Ärzte-Verlag, 1999. - 327 s. : il., tab. - váz.

Komunikace a duševní poruchy / Vladimír Chodura - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 53 s. - brož.

Konečně to chápu! / Jörg Müller ; lékařské konzultace Stefan Lange a Sabine Gutberlet. ; ilustrace Dagmar Geisler. - Praha : Aula, 1999. - 88 s. : il. - brož.

Kořeny dlouhověkosti : příručka k dosažení plodného stáří. / Lubomír Žvak - Ostrava : Maja, [2000]. - 138 s. : il. - Brož.

Kouření a reprodukce / Igor Crha, Drahoslava Hrubá - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 54 s. - brož.

Kritická onemocnění průdušnice a jejich léčení / Miloš Hájek ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 135 s. : il. - brož.

Lékárenství : lékárenská činnost výdejní I. / Vladimír Smečka, Josef Kolář - 1. vyd. - Brno : Professional Publishing, 2000. - 96 s. : il. - brož.

Lidský stres / Vratislav Schreiber - 2., upr. vyd. - Praha : Academia, 2000. - 106 s. : il. - brož.


Looking Within : How X-Ray, CT, MRI, Ultrasound, and Other Medical Images are created, and How They Help Physicians Save Lives. / Anthony Brinton Wolbarst - Berkeley : University of California Press, 1999. - xiii, 206 s. : il., fot. - brož.


Lurdy očima lékaře / Vlastislav Ječmínek - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2000. - 164 s., 8 obr. na příl. - brož.

Lúbostné masáže : čarovanie s telom. / Janet Wrightová ; fotografie Peter Pugh-Cook. - Slov. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1999. - 96 s. : il. - váz.

Marihuana 2000 / J.X. Doležal - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2000. - 167 s. - váz.

Mediastinitis acuta : diagnostika a terapie. / Jindřich Vomela - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 197 s., [16] s. příl. : il. - brož.

Metodický návod pro řešení problematiky pracovních a školních úrazů v regionálním školství / Josef Kloub - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 1996. - 8 s. - Brož.

Metody sugestivní, hypnotické a imaginativní psychoterapie / Mojmír Svoboda - 2. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 83 s. - brož.

Minimálně invazívní operace v dětské chirurgii / Otakar Teyschl - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. - 90 s. : il. - brož.

Minimum z klinické gerontologie : pro lékaře a sestru v ambulanci. / Pavel Weber a kol. - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. - 151 s. : tab. - brož.

Moderní příručka dlouhověkosti / David Mahoney, Richard Restak - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 183 s. : il. - váz.

My rádi cvičíme : soubor pohybových námětů s balančním míčem zaměřených na prevenci vadného držení těla v dětském věku. / Věra Filipová - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 1999. - 23 s. : il. - brož.

Nádory ledvin dospělého věku / Michal Michal, Ondřej Hes, Petr Mukenšnabl - Plzeň : Euroverlag, 2000. - 143 s. : il. - váz.

Náprava poruch binokulárního vidění / Alena Keblová, Lydie Lindáková, Ivan Novák - 1. vyd. - Praha : Septima, 2000. - 46 s. : il. - brož.

Návykové chování a závislost : současné poznatky a perspektivy léčby. / Karel Nešpor - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 150 s. - brož.

Nesnadné hledání vlastního já : růst osobnosti pomocí transformační krize. / Christina Grofová a Stanislav Grof - 1. vyd. - Praha : Chvojkovo nakladatelství, 1999. - 270 s. - váz.

Netradiční recepty pro zdraví / Ladislav Kovář - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 152 s. - brož.


Neuroradiologie / Zdeněk Černoch a kol. - 1. vyd. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2000. - 585 s. : il. - váz.


Neviditelná krajina : mysl, halucinogeny a I Ťing. / Terence McKenna, Dennis McKenna - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 247 s. : il., tab. - brož.

Nezdravá závislost : náměty pro pastoraci. / Dianne Doyle Pita - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 135 s. - brož.

Niva řeky Bečvy : sborník přednášek z konference. : Brno, 12.5.2000. / [editoři Jarmila Buriánková ... et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 34 s. : il., tab. - brož.

Ona & ona / [Milena Pražáková ; fotografie Oldřich Malina]. - Praha : Plejáda, 2000. - Nestr. : il. - váz.

Onemocnění žaludku a dvanáctníku, Helicobacter pylori / Jan Martínek, Julius Špičák - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 127 s. : tab. - brož.

Osteoporóza : osteoporóza, osteomalacie, osteodystrofie. / Petr Broulík - Praha : Maxdorf, 1999. - 172 s. : il. - váz.

Ošetřovatelské diagnózy : pomůcka k výuce ošetřovatelského procesu v rámci programu Leonardo. / Eliška Červinková ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. - Nestr. - brož.

O imunitě : "Pane doktore, co mám dělat s tou svojí imunitou?". / Jaromír Bystroň - 1. vyd. - Ostrava : Mirago, 2000. - 143 s. - brož.

O kávě a čaji, aneb, Víme proč je pijeme? / Ivan Krejčí - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 100 s. : il. - brož.

O problémech žáků s poruchami učení a cestách k jejich řešení / Zuzana Kaprová - Vyd. 2., opr. - Praha : Tech-Market, 2000. - 73 s. : il. - brož.

Parkinsonova nemoc a parkinsonské syndromy / Evžen Růžička, Jan Roth, Petr Kaňovský ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Galén, 2000. - 293 s. : il., tab. - váz.

Parkinsonova nemoc: přehled léčebných postupů / Evžen Růžička, Jan Roth - Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1998. - 16 s. : il. - Brož.

Partnerská masáž : pohlazení pro tělo i duši. / Christine Unseldová-Baumannsová - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 135 s. : barev. il. - váz.

Plicní resekce : aktuální multidisciplinární pohled. / Karel Novák ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 162 s. : il., tab. - brož.

Plísňová onemocnění : vhodnou životosprávou posílíte imunitní systém!. / Gaby Guzeková, Elisabeth Langeová - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2000. - 215 s. - váz.

Pomocník diabetologa 2000 - 1. vyd. - Běstvina : Geum, 2000. - 328 s. - brož.

Poruchy plynulosti řeči / Milan Lašťovka - Praha : Scriptorium, 1999. - 139 s. : il. - brož.


Povídání o canisterapii - Vyškov : Piafa, [2000?]. - 47 s. : il. - Brož.

Požární bezpečnost komínů malých průřezů : aktualizace hodnot z roku 1996. : směrnice pro navrhování a posuzování komínů malých průřezů z hlediska požární bezpečnosti. III. díl. / vypracoval Požárně atestační a výzkumný ústav stavební Praha - Praha : Ministerstvo vnitra ČR - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 1998. - 20 s. - Brož.

Pracovní úrazy ve výstavbě : doporučený standart. : metodická řada DOS M 20 VYST 99. / [zpracoval Radoslav Vlasák] - 1. vyd. - Praha : Informační centrum České komory autorizovaných inženýů a techniků činných ve výstavbě, 2000. - 38 s. - brož.

Praktická angiologie / Vladimír Puchmayer, Karel Roztočil - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 191 s. : il., tab. - brož.

Praktikum z patologické fyziologie / [Anna Vašků ... et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 59 s. : il., tab. - brož.

Právní odpovědnost a právní vztahy v porodnictví / Zdeněk Zeman, Antonín Doležal - 1. vyd. - Praha : Galén, 2000. - 231 s. - váz.

Program ochrany zvířat : situace v roce. 1999. / Jiří Dousek ... [et al.] - Liberec : Informační centrum Státní veterinární správy České republiky, 2000. - 18 s., 27 s. příl. : tab., grafy. - Brož.

Provoz zdravotnických zařízení : praktická příručka pro soukromou lékařskou praxi a zdravotnická zařízení. Základní dílo - stav: červenec 2000. / Helena Haškovcová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - váz.

Přátelská medicína : průvodce netradičním léčením. / Gert Baumgart - 1. vyd. - Praha : Brána, 2000. - 172 s. - váz.

Předcházíme poruchám učení : soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě. / Brigitte Sindelarová - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2000. - 63 s. + 20 příl.. - brož.

Přehled právních předpisů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platných k 31.12.1999 / [zpracovala Irena Kuhnová] - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2000. - 36 s. - Brož.

Psychoterapie Východu a Západu : sjednocující paradigma. / Svámí Adžaja - 1. vyd. - Praha : Chvojkovo nakladatelství, 2000. - 194 s. - váz.

Pyramidy : jejich tajemství, síla a moderní využití. / Ralph Peters - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 141 s. : il. - váz.

Radiation and Thyroid Cancer / editor G. Thomas ... [et al.] - Singapore : World Scientific Publishing, 1999. - xviii, 523 s. : il., tab. - váz.


Receptář zdravé výživy / Jaroslava Štochlová - 1. vyd. - Praha : Generace, 2000. - 109 s. : il. - brož.


Rejstřík farmak a léků : mezinárodní lékopisné názvosloví. / Sixtus Hynie - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 184 s. - brož.

Rozdělené Self : existenciální studie o duševním zdraví a nemoci. / R.D. Laing - Vyd. 1. - Praha : Psychoanalytické nakladatelství, 2000. - 228 s. - brož.

Salutik aneb Cvičení a posilování pro každého / Ludmila Kubálková - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 64 s. : il. - brož.

Seznam osobních ochranných prostředků pro použití v ČR : stav k 15.3.2000. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce NIVOS-BP, 2000. - 178 s. : tab. - Brož.

Síla paměti / Jindřich Štreit - [Olomouc : Rada města Olomouce, 1999]. - Nestr. + 10 pohlednicových fot.. - Brož.

Skvělý sex / Anne Hooperová - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2000. - 240 s. : il. - váz.

Sociální psychiatrie v čase změn / editoři Eva Dragomirecká, Alena Palčová, Hana Papežová - 1. vyd. - Praha : Psychiatrické centrum, 2000. - 278 s. - brož.

Současná arteterapie v České republice a v zahraničí I. / [editor Jan Slavík] - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 184 s., [15] s. barev. obr. příl - brož.

Speaker recognition : identifying People by their Voices. : habilitation thesis. / Milan Sigmund - Brno : Vutium, 2000. - 21 s. - brož.

Spolek mediků Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně : 1919-1999. / Pavel Paleček - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 32 s. : il. - brož.

Stanovení míry obtěžování obyvatelstva pachovými látkami pomocí dotazníkových metod : případová studie provedená pro vybraný vzorek populace ve městě Kolín a menších obcích Mělnicka. / Iva Hůnová, Gabriela Malá - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 2000. - 39 s. : tab., grafy. - brož.

Stupeň hořlavosti stavebních hmot : směrnice pro hodnocení stavebních hmot z hlediska hořlavosti. / vypracoval Požárně atestační a výzkumný ústav stavební Praha - Praha : Ministerstvo vnitra ČR - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 1997. - 138 s. - Brož.

Súrjamárga - cesta k životní energii / Barbara Spachtholzová - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 124 s. : il. - brož.

Syndrom diabetické nohy : mezinárodní konsenzus vypracovaný Mezinárodní pracovní skupinou pro syndrom diabetické nohy. / [překlad a odborná redakce Alexandra Jirkovská] - 1. vyd. - Praha : Galén, 2000. - 103 s. : il. + 1 příl.. - brož.

Syndrom nemocných budov / [přeložila Karlolína Drbalová ; redakčně zpracovali Kamil Provazník, Jaroslav Lener]. - Praha : Fortuna, [1999]. - 20 s. : il. - brož.

Šíření požáru střešním pláštěm : směrnice pro navrhování a posuzování střešních plášťů z hlediska šíření požáru. IV. díl. / vypracoval Pavel Neudert - Rozš. a dopl. vyd. - Praha : Ministerstvo vnitra ČR - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 1998. - 24 s. - Brož.


Tajemství lidského těla : 24 hodin v tajemném světě našeho těla a vědomí. / David Bodanis - Praha : Eminent, 2000. - 166 s. : il., fot. - Eminent, váz.

Technika gynekologických abdominálních operací / Jitka Kobilková, Jaroslav Živný, Jan Vladimirovič Bochman - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 283 s. : il. - brož.

Terminologický slovník z oblasti alkoholu a drog / [redaktor Alena Palčová] - 1. vyd. - Praha : Psychiatrické centrum, 2000. - 80 s. - brož.

Textbook of Echocardiography and Doppler in Adults and Children / [edited by] Martin G. St. John Sutton ... [et al.] - 2nd Ed. - Cambridge : Blackwell Science, 1996. - xiv, 983 s., 175 obr. na příl. : il. - váz.

Textbook of Lung Cancer / edited by Heine H. Hansen - London : Martin Dunitz, 2000. - x, 442 s. : il., fot., tab. - váz.

Textbook of Medical Oncology / edited by Franco Cavalli ... [et al.] - 2nd Ed. - London : Martin Dunitz, 2000. - xii, 788 s. : il., tab. - váz.

Thanatologie : nauka o umírání a smrti. / Helena Haškovcová - 1. vyd. - Praha : Galén, 2000. - 191 s., obr. příl. - váz.

The Practice of Breast Ultrasound : Techniques, Findings, Differential Diagnosis. / Helmut Madjar, Jack Jellins - Stuttgart : Georg Thieme, 2000. - xi, 254 s. : il. - GTV, váz.

Transezofageální echokardiografie do kapsy / Petr Niederle, Eva Mandysová - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 100 s. : il. - brož.

Tvarování těla : pro muže i ženy. / Petr Tlapák - 1. vyd. - Praha : Arsci, 1999. - 268 s. : il., tab. - brož.

Umění naslouchat / Erich Fromm - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 2000. - 206 s. - váz.

Urbanismus a zdraví / [přeložila Jana Drdácká] - Praha : Fortuna, [1999]. - 16 s. : il. - brož.

Úkoly a problematika antropologie a zdravovědy na pedagogických fakultách : Olomouc, 30.6.1999. : Zlín, 1.7.1999. : sborník referátů z konferencí. / [redaktor Josef Krátoška] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 228 s. : il., tab. - brož.

Úvod do diagnostiky a léčby diabetu / Rudolf Chlup a spol. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - Přeruš. str. : il., tab. - brož.

Úvod do zobrazovacích metod v lékařské diagnostice / Ivan Zuna, Lubomír Poušek - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 76 s. : il. - brož.


Vademecum : kompletní systém pro nutriční podporu společnosti Fresenius Kabi. / [editoři Kamil Fialka, Vojmír Matěcha] - [Praha] : Maxdorf, 2000. - 102 s. : il., tab. - brož.


Vertebrogenní neurologické syndromy / Josef Bednařík, Zdeněk Kadaňka - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 215 s. : il. - brož.

Vybraná témata praktických cvičení z fyziologie člověka / Eva Kohlíková - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 83 s., [30] s. tab. příl. : il. + 1 příl. - brož.

Vybrané kapitoly ze sociálního a pracovního lékařství : učební text pro obor RP. / Antonín Nauš - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 183 s. : tab. - brož.

Vybrané kapitoly ze sociálního lékařství pro studující ZSF JU / Vladimír Vurm a kolektiv - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 108 s. : tab. - brož.

Vybrané kapitoly ze speciální epidemiologie / Miroslav Špliňo - Vyd. 1. - Hradec Králové : Vojenská lékařská akademie J.E. Purkyně, 2000. - 117 s. : il. - brož.

Vybrané kapitoly z pedostomatologie / Sylvia Fialová, Květoslava Nováková - 1. vyd. - Praha : Univerzita Palackého, 2000. - 155 s. : il. - brož.

Výchova ke zdraví : pro vyšší zdravotnické školy a střední školy. / Stanislav Wasserbauer a kolektiv - 2. upr. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 2000. - 47 s. : tab., il. - brož.

Výchovná rehabilitace aneb Jak vyučovat školu páteře : odborná publikace určená pro odbornou i laickou veřejnost. / [Anton Gúth ... et al.] - Praha : X-Egem, 2000. - 94 s. : il. - brož.

Výkladový a etymologický slovník pro zdravotně sociální fakulty / Stanislav Doležal - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 91 s. - brož.

Význam karnitinu a jeho použití v medicíně / Ladislav Steidl, Barbora Zbránková - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 135 s. - brož.

Výživa a vývoj osobnosti dítěte / Slávka Fraňková, Jiří Odehnal, Jana Pařízková - Vyd. 1. - Praha : HZ Editio, 2000. - 198 s., [16] s. il. : il. - brož.

Základní principy protizáchvátové léčby / Jiří Hovorka - Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1998. - 16 s. : il, tab. - Brož.

Základní vyšetření v otoneurologii a diagnostika nádoru statoakustického nervu / Aleš Hahn - Praha : Vesmír, 2000. - 71 s. : il. - brož.

Základy latinské lékařské terminologie : pro bakalářský program studia na lékařské fakultě. / Dagmar Kozlíková, Jiřina Plašilová - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 122 s. - brož.

Zákon o prevenci závažných havárií a prováděcí předpisy s komentářem / Dana Římanová - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2000. - 193 s. : tab. - brož.

Zdravá žena / Miriam Stoppardová - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2000. - 95 s. : barev. il. - 80-7202-649-6

Zdraví a škodlivé návyky / Hana Sovinová, Ladislav Csémy, Petr Sadílek - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1999. - 56 s. : tab. - brož.


Zpráva o vývoji kardiovaskulárních onemocnění v České republice po roce 1989 / Jan Bruthans - 1. vyd. - Praha : Galén, 2000. - 180 s. : tab. - brož.

Zvířata a rostliny / [autoři Bridget Ardley ... et al.] - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 128 s. : barev. il. - váz.

Žhavý sex a jak na to / Tracey Coxová - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 316 s. - brož.

100 let lékárny v Lošticích / dle archvních metriálů a výpovědí pamětníků sepsal Čestmír Běhávka - [Loštice] : Č. Běhávka, 2000. - 20 s. : il. - Brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist