Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2000 (září-říjen) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl

za září-říjen 2000

Acta academica Karviniensis Roč. 1998. č. 1. / [redakce Tibor Paulík ... et al.] - Opava : Slezská univerzita, 1998. - 304 s. : il., tab. - brož.

Act N 50/1976 Coll. on town & country palnning and on building regulations (the Building Act) in the wording of later regulations -- - Brno : Institute for Spatial Development, 1999. - 123 s. - Brož.

Akciové společnosti / Jan Dědič, Radim Kříž, Ivana Štenglová - 3., dopl. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2000. - xix, 487 s. - brož.

Aktuální příručka pro technický úsek Základní dílo - stav: květen 2000 - včetně 13. aktualizací. / Karel Kocman ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Almanach Labyrint : ročenka revue Labyrint. 2000. - 1. vyd. - Praha : Labyrint, 2000. - 656 s. - váz.

Almanach : 1960-2000. / šéfredaktor Jan Linek - Praha : Ústav chemických procesů AVČR, 2000. - 104 s. : il. - brož.

Analogové a číslicové filtry / Vratislav Davídek, Miloš Laipert, Miroslav Vlček - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 337 s. : il. - brož.

Analysis of biomedical signals and images : 15th International Eurasip Conference, EuroConference BIOSIGNAL 2000. : proceedings. : Brno, 2000. / editors Jiří Jan ... [et al.] - Brno : Vutium, 2000. - 406 s. : il. - brož.

Analýza jasových poměrů s využitím digitální fotografie : teze disertační práce. / Petr Baxant - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 29 s. - brož.

Anglicko-český slovník z oblasti bydlení, bytové výstavby a architektury / Jiří Franěk - Praha : Linde, 2000. - 151 s. - brož.

Anglicko-český slovník z oblasti bydlení, bytové výstavby a architektury / Jiří Franěk - Praha : Linde, 2000. - 151 s. - brož.

Aplikovaná elektromechanika 2000 : mezinárodní studentská konference, 18 dubna 2000, Brno, Česká republika. : sborník. / editor Zdeněk Šťáva - 1. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 153 s. : il. - brož.

Auditorské směrnice Komory auditorů České republiky - 2. vyd. - Praha : Komora auditorů České republiky, 1999. - Přeruš. str. - váz.

Automobiles Tatra : aerodynamic cars from Kopřivnice. / Miroslav Gomola, Gavin Farmer, Jan Tulis - Brno : AGM-Gomola, c2000. - 128 s. : il.(některé barev.) - váz.


Automobily Aero, aneb, Cililink a jeho sestry / Miroslav Gomola - Brno : AGM CZ, [2000?]. - 214 s. : il. (některé barev.) - váz.


Autoškola pro uchazeče o řidičský průkaz skupiny A : pravidla silničního provozu a související předpisy, praktické informace o provozu a údržbě motocyklů a soubor testových otázek a odpovědí vydaný Ministerstvem vnitra. : aktualizováno k 1.1.2000. / připravil Pavel Prorok - Praha : BETA, 2000. - 188 s. : il. - Beta, brož.

Autoškola pro uchazeče o řidičský průkaz skupiny B : [pravidla silničního provozu a související předpisy, praktické informace o provozu a údržbě vozidel. : aktualizováno k 1.1.2000]. / připravil Pavel Prorok - PrahaPlzeň : BETA : Ševčík, 2000. - 93 s. : barev. il. - brož.

Autoškola : soubor testových otázek a odpovědí. - PrahaPlzeň : BETA : Ševčík, [2000?]. - 30 slož. listů : barev. il. - Brož.

Basic English for the Technical University / Danuše Jirků, Míša Reková - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 215 s. : il. - brož.

Bayesovská evoluční kvantifikace zobecněných signálů a spekter v MR / Roman Malczyk - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 32 s. : il. - brož.

Bezdemontážní diagnostika automobilových závěsů kol : teze habilitační práce. / Ivan Mazůrek - Brno : VUTIUM, 2000. - 18 s. : il. - brož.

Bilance energetických pochodů zušlechťování paliv v roce : (výsledky zpracování ročního statistického výkazu EP 8-01 a předběžná energetická bilance). 1999. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 37 s. : tab. - brož.

Bitevní a letadlové lodě / Steve Crawford - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 320 s. : il. - váz.

Bleskovky v kuchyni / Jarmila Mandžuková - Praha : VPK, 2000. - 90 s. : barev. il. - brož.

Celoživotní vzdělávání : nabídka vzdělávacích programů pro stavební profese. : programy konané v rozmezí září 1999 až červen 2000. - Praha : Informační centrum ČKAIT, 1999. - 134 s. : tab. - Brož.

Certifikace systémů jakosti v malých a středních stavebních firmách : doporučený standard. : metodická řada DOS M 18 VYST 99. / [zpracoval Jan Novák] - 1. vyd. - Praha : Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2000. - 42 s. - brož.

Certifikace systémů jakosti v projektových a inženýrských firmách : doporučený standard. : metodická řada DOS M 19 VYST 99. / [zpracovala Vladimíra Beranová] - 1. vyd. - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2000. - 71 s. : tab. - brož.

Chci stavět : průvodce úřední a právní džunglí pro malé a střední stavebníky. / Václava Ondrejechová, Zdeňka Vobrátilová - Ostrava : Svoboda, 2000. - 60 s. - brož.

Chorvatsko : zákon o obchodu. - [Praha] : Svoboda Servis, 2000. - 62 s. - brož.

Controlling do kapsy , aneb, Šest základních bodů controllingu / Jiří Vysušil - Praha : Profess Consulting, 2000. - 80 s. - brož.


Controlling v kostce na počítači : výukový projekt pro rychlé zavedení controllingu do podnikové ekonomiky u podniků účtujících v podvojném nebo jednoduchém účetnictví. / Libor Kegler, Jiří Vysušil - Praha : Profess Consulting, 2000. - 278 s. : il., tab. - Váz.

Co nevíte o víně : 133 odpovědí pro milovníky vín. / H.-G. Dörr, K. Röder, F. John - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2000. - 196 s. : tab. - váz.

Co pijeme doma? : nejzajímavější nápoje ze soutěže čtenářů a diváků Receptáře. / [vybrali a zpracovali Kateřina Kalendová, Miloš Kalenda] - Brno : RENA, 1998. - 40 s. : il., fot. - brož.

Czech Tigers in detail : Photo Album of the Czech Tigers, Sharks and Nose Arts. / Petr Soukop a kol. - 1. vyd. - Praha : RAK, 2000. - 84 s. + 1 příl.. - brož.

Části a mechanismy strojů / Vladimír Švec - Vyd. 3. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 121 s. : il., tab. - brož.

Části a mechanizmy strojů / Imrich Lukovics, Libuše Sýkorová, František Volek - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 185 s. : il. - brož.

Československá obrněná vozidla 1918-1948 / Vladimír Francev, Charles Ch. Kliment - Vyd. 1. - Praha : Ares, 1999. - 381 s. : il. (některé barev.) - váz.

Československá obrněná vozidla 1918-1948 : výkresová dokumentace. příloha. - Vyd. 1. - Praha : Ares, 1999. - [67] příl. : il. - brož.

Český interiér a nábytkový design : 1989-1999. / Lenka Žižková ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Prostor - architektura, interiér, design, 2000. - 211 s. : il., fot. - váz.

Čištění a desinfekce dojících zařízení v prvovýrobě mléka : program odborného semináře. : Brno, 2.2.2000. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 97 s. : il., tab. - brož.

Čínská kuchyně / [odpovědná redaktorka Lenka Šplíchalová] - 1. čes. vyd. v nakl. Slovart - Praha : Slovart, c1999. - 64 s. : barev. il. - brož.

Čínská kuchyně - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - Nestr. : fot. - brož.

Číslicová regulace technologických procesů : algoritmy, matematicko-fyzikální analýza, identifikace, adaptace. / Bořivoj Hanuš, Miroslav Olehla, Osvald Modrlák - 1. vyd. - Brno : Vutium, 2000. - 316 s. : il. - brož.

Daňová optimalizace v s. r. o : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní a členy orgánů s. r. o. Základní dílo - včetně 6. aktualizace - květen 2000. / Jiří Řehák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Daňově uznatelné výdaje v jednoduchém účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 2. aktualizace - duben 2000. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - váz.

Děčín a okolí : plán města. - [Měř.] 1:15 000. - Zlín : SHOCart, 2000. - 1 mapa. ; 45 x 60 cm. - brož.


Dělená strava : superdieta. / Michael van Straten, Barbara Griggsová - Čes. vyd. 3. - Praha : Jan Vašut, 2000. - 159 s. - brož.

Dieta při onemocnění jater, žlučníku a žlučových cest : dieta a rady lékaře. / Laura Krekulová, Vratislav Řehák - Vyd. 2. - Praha : Triton, 2000. - 67 s. - brož.

Digitální zobrazování v biologii a medicíně : sborník přednášek a abstraktů konference konané v Českých Budějovicích 14. března 2000. / [editor] František Weyda - České Budějovice : Entomologický ústav AV ČR, 2000. - 53 s. - brož.

Diskrétní zpracování signálu v telekomunikacích : cvičení. / Antonín Heřmánek, Milan Karpf, Antonín Majíř - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 2000. - 96 s. - brož.

Dobroty z remosky / [odpovědný redaktor Jindřich Spěvák] - Brno : Rena, 1997. - 40 s. : barev. il. - brož.

Domácí buchty a koláče / Jiří Kareš - Praha : VPK, 2000. - 106 s. : barev. il. - brož.

Domácká výroba v Čechách, na Moravě a ve Slezsku : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 9.-10.6.1999 v Měčíně. / [odpovědný redaktor Roman Tykal] - Měčín : Město Měčín, 2000. - 135 s., obr. na příl. - brož.

Dopis do budoucnosti / [Bedřich Moldan ... et al. ; grafický list Jaroslav Sůra]. - Praha : Atypo, [2000?]. - 105 s., [10] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) + 1 graf. list. - váz.

Dopravní režimy v centrech měst a u obchodních komplexů : celostátní seminář. : sborník. : Valtice, 31.5.-1.6.2000. - 1. vyd. - Brno : Brněnské komunikace, 2000. - 114 s. : il., tab. - váz.

Dotčené orgány státní správy v procesu územního plánování a územního řízení Základní dílo. / Miriam Přinosilová - 1. vyd. - Brno : Ústav územního rozvoje, 1999. - 218 s. - Brož.

Dr. Zdravíčko Vám radí / Karel Gebauer - 1. vyd. - Zlín : K. Gebauer, 1999. - 195 s. : il. - váz.

Dřevěné stropy a krovy : typy, poruchy, průzkumy a rekonstrukce. / Ladislav Reinprecht, Jozef Štefko - Vyd. 1. - Praha : ABF, 2000. - 242 s. : il., fot., tab. - brož.

DTP - počítačová typografie / Václav Vostrovský - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - 97 s. : il. - brož.

Dynamika motorových vozidel : jízdní odpory, hnací charakteristika, brzdění, odpružení, řiditelnost, ovladatelnost, stabilita. / František Vlk - 1. vyd. - Brno : Vlk, 2000. - 434 s. : il. - brož.

Ekonomika dopravy : pro střední a vyšší odborné školy. / Jan Eisler - Vyd. 1. - Praha : Fortuna, 2000. - 135 s. - brož.

Electrical measurements and instrumentation / Miloš Sedláček, Vladimír Haasz - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 272 s. : il. - brož.


Elektrická trakce I / Jiří Danzer - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 198 s. : il. - brož.

Elektrické pohony a výkonová elektronika: současný stav, perspektivy a výuka : inaugurační přednáška ke jmenování profesorem. / Jiří Skalický - Brno : Vutium, 2000. - 26 s. - brož.

Elektrický proud ze slunce : fotovoltaika v praxi. : technika. : přehled trhu. : návody ke stavbě. / Andreas Henze, Werner Hillebrand - 1. čes. vyd. - Ostrava : HEL, 2000. - 136 s. : il., tab. - brož.

Energetické hospodářství České republiky 1994-1998 v číslech - Vyd. 1. - Praha : Koneko, 1999. - 97 s. : il., tab. - brož.

Energetické hospodářství České republiky 1994-1998 v číslech - Vyd. 1. - Praha : Koneko, 1999. - 97 s. : il., tab. - brož.

Energy economy Czech Republic 1994-1998 in numbers - Prague : Koneko, 1999. - 95 s. : il., tab. - brož.

Energy economy Czech Republic 1994-1998 in numbers - Prague : Koneko, 1999. - 95 s. : il., tab. - brož.

English for business / Andrea Koblížková - Vyd.1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 59 s. - brož.

Environmentální a ekonomické účetnictví : teoreticko-metodologická východiska a aplikace vybraných modulů v České republice. / Iva Ritschelová a kol. - Vyd. 1. - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 199 s. : tab. - brož.

Export : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 8. aktualizací - červenec 2000. / Václav Dvořák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Faktory úspěšnosti podniku : sborník referátů z mezinárodní konference. : 14.4.2000, Brno. / ed. Jiří Lanča - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 213 s. - brož.

Fieseler Fi-156 Storch in detail : the third visit to Kbely Air Museum in Prague, the Czech Republic. / František Kořán, Martin Velek - 1st Ed. - Prague : RAK, 2000. - 48 s. : il. + 1 příl.. - brož.

Finanční analýza v podnikovém finančním rozhodování / Milan R. Paták - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1999. - 132 s. : il., tab. - brož.

Finanční leasing v České republice v letech 1995 až 1999. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 16 s. : tab. - brož.


Finanční řízení podniků a finančních institucí : sborník mezinárodního semináře. : Ostrava, 22.-23.9.1999. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2000. - 321 s. : tab. - brož.


Finanční účetnictví v lesním hospodářství / Václav Kupčák - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 88 s., [8] s. příl. : tab. - brož.

Finanční účetnictví - vzory zápočtových listů / [Jaroslava Roubíčková ... et al.] - Vyd. 2. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 151 s. : tab. - brož.

Fitness kuchařka plus / Ivan Mach - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2000. - 170 s. : tab. - brož.

Frainer Steingut / [text Jarmila Novotná ... et al. ; Fotografie: Libor Teplý]. - 1. Ausg. - Brno : Denkmalamt, 1999. - 82 s. : il. (většina barev.) - brož.

Glock perfection : [fenomén ve světě zbraní]. / Antonín Kuchyňka - Hustopeče : Radka Kuchyňková, 2000. - 105 s. : barev. il., tab. - váz.

Grilování a jiné pochoutky z masa / Frank Stein - 2. čes. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 143 s. : il. - váz.

Grilujeme doma i na zahradě : nejchutnější speciality na 195 způsobů. / Pavel Martin - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 106 s. - brož.

Grilujeme, rožníme a zapékáme na chatách a chalupách / Oldřich Dufek - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 119 s., obr. příl. - brož.

Hawker Tempest : Mks. I, V, II, VI, TT Mks. 5, 6. / [ Michal Ovcacik, Karel Susa] - Prague : Mark I, c2000. - 36 s. : il. (některé barev.) + 1 příl. - brož.

Hedvábná stezka / Helmut Uhlig - 1. vyd. - Praha : Encyklopedický dům, 2000. - 154 s., 47 obr. na příl. - váz.

Hodnoty požární odolnosti (svislé konstrukce) : směrnice pro navrhování a posuzování požární odolnosti stavebních konstrukcí. IV. díl. / vypracoval Požárně atestační a výzkumný ústav stavební Praha - Praha : Ministerstvo vnitra ČR - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 1998. - 24 s. : il. - Brož.

Hodnoty požární odolnosti (vodorovné konstrukce) : třetí aktualizace hodnot. : směrnice pro navrhování a posuzování požární odolnosti stavebních konstrukcí. IV. díl. / vypracoval Požárně atestační a výzkumný ústav stavební Praha - Praha : Ministerstvo vnitra ČR - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 1998. - 32 s. : il. - Brož.

Hodnoty požární odolnosti : aktualizace hodnot za rok 1995. : směrnice pro posuzování požární odolnosti požárních uzávěrů. III. díl. / vypracoval Požárně atestační a výzkumný ústav stavební Praha - Praha : Ministerstvo vnitra ČR - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 1997. - 49 s. - Brož.


Hodnoty požární odolnosti : aktualizace hodnot za rok 1996. : směrnice pro posuzování požární odolnosti vzduchotechnického potrubí a požárních klapek. III. díl. / vypracoval Požárně atestační a výzkumný ústav stavební Praha - Praha : Ministerstvo vnitra ČR - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 1998. - 16 s. - Brož.


Hodnoty požární odolnosti : směrnice pro navrhování a posuzování požární odolnosti kabelových ucpávek, těsnicích systémů prostupů potrubí a těsnění stavebních spar. (I. aktualizace). / vypracoval: Zdeňka Stará - Praha : Ministerstvo vnitra ČR - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 1998. - 7 s. - Brož.

Hodnoty požární odolnosti : směrnice pro navrhování a posuzování požární odolnosti obvodových stěn. (II. aktualizace). / vypracoval: Zdeňka Stará - Praha : Ministerstvo vnitra ČR - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 1998. - 7 s. - Brož.

Hodnoty požární odolnosti : směrnice pro posuzování požární odolnosti požárních uzávěrů. IV. díl. / vypracoval Požárně atestační a výzkumný ústav stavební Praha - Rozš. a dopl. vyd. - Praha : Ministerstvo vnitra ČR - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 1998. - 84 s. - Brož.

Houbařská kuchařka : 135 receptů. / Jitka Höflerová - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 109 s. : barev. il. - brož.

Houby pokaždé jinak / [odpovědný redaktor Jindřich Spěvák] - Brno : Rena, 1997. - 48 s.barev. il. - brož.

Hraničáři od Hlučína / Martin Vaňourek - 1. vyd. - Mohelnice : Martin Vaňourek, 2000. - 85 s., obr. příl. - Brož.

Hutnícka analytika 2000 : zborník prednášok z 20. ročníka konferencie. : Jasná, 10.-14.4.2000. / [uspořádal Václav Helán, Karel Stýblo] - Český Těšín : 2 THETA, 2000. - 120 s. : il., tab. - brož.

Hygiena práce ve výstavbě : doporučený standard. : metodická řada DOS M 23 VYST 99. / [zpracoval Miroslav Slavík] - 1. vyd. - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2000. - 74 s. - brož.

Impulsová a číslicová technika / Jaromír Kolouch - Vyd. 1. - Brno : Vutium, 2000. - 104 s. : il. - brož.

Indian : motocykly. / [fotografie Peter Linney, Jim Lensveld ; text Peter te Brake]. - Čestlice : Rebo Productions, 1999. - 160 s. : il. - váz.

Informační strategie v řízení podniku : (teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení). / Zdeněk Molnár - Brno : Vutium, 2000. - 19 s. - brož.

Institutional framework for water management in the Czech Republic : Eurowater-CEC vertical report. / Svatopluk Matula, editor - Impr. 2nd, rev., 1st in English. - Prague : Czech University of Agriculture, 1999. - 173 s., [4] barev. obr. příl. : il., tab. - brož.


Intenzifikace biologického stupně čistírny odpadních vod : sborník přednášek. / editor Petr Hlavínek - Vyd. 1. - Brno : Noel 2000, 2000. - 53 s. - brož.


Internet a konkurenceschopnost podniku II : sborník přednášek. : konference. : Zlín, 15. března 2000. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 126 s. : il. - brož.

Introduction to VHDL - Lectures / Zdeněk Bartoň, Stefaan Kerckenaere - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 69 s. - brož.

Investiční rozhodování a dlouhodobé financování Část 1. / Josef Valach - Vyd. 2. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 156 s. - brož.

Inženýrská díla v krajině : učební texty. Část 1. / Marie Urbanová, Vratislav Urban, Lenka Rumplíková - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1999. - 147 s. : il., mapy - brož.

Inženýrská díla v krajině : učební texty. Část 2. / Marie Urbanová, Vratislav Urban, Lenka Rumplíková - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1999. - 142 s. : il., tab., mapy - brož.

Israeli Aircrafts in detail : Israel Air Force Museum at Hatzerim. Part 1. / Daniel Petz, Karel Hellebrand - 1st Ed. - Prague : RAK, 2000. - 36 s. : il. + 1 příl.. - brož.

IV International Conference of Doctoral Students : Brno - Czech Republic 11-12 May, 2000. - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 222 s. : il., tab. - brož.

Jakost 2000 : 9. mezinárodní konference. : 30. května - 1. června 2000, Ostrava. : sborník přednášek. - Ostrava : Dům techniky, 2000. - Přeruš. str. : il., tab. - brož.

Jak se vaří z dýní a patizonů jakož i z cuket a lilků / Libuše Vosecká - Vyd. 1. - Praha : Olympia, 2000. - 160 s., obr. příl. - váz.

Jak uspět v podnikání porušováním všech osvědčených pravidel / Dan S. Kennedy - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2000. - 193 s. - brož.

Jak vařit těstoviny / Anne Willanová - Vyd. 2. - Praha : Ikar, 2000. - 72 s. : il. - váz.

Jugendherbergen in Deutschland : Handbuch. 2000. - Detmold : Deutsches Jugendherbergswerk, 2000. - 695 s. : il., fot., tab. - brož.

Kabelovna Podmokly, aneb, Industrializace Děčínska / [red. I. Bílek] - 1. vyd. - Česká Lípa : Studio REMA '93, 2000. - 137 s. : il. - Váz.

Kalkulace nákladů v dopravě / Jan Eisler, Ivan Kosina - Vyd. 2., přeprac. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 97 s. - brož.

Karosérie motorových vozidel : ergonomika, biomechanika, pasivní bezpečnost, kolize, struktura, materiály. / František Vlk - 1. vyd. - Brno : Vlk, 2000. - 243 s. : il. - brož.


Katalog stavebního software / [sestavil Vladimír Skácel] - 1. vyd. - Hradec Králové : Vega, 1999. - 225 s. - brož.


Kolo pro děti i jejich rodiče : příručka pro rodiče a vedoucí mládeže. / Jiří Šafránek ; ilustrace Zdeněk Vitoň. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 211 s. : il. - brož.

Kombinovaná doprava / Vlastislav Mojžíš ; Václav Cempírek. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 140 s. - brož.

Koncepce motorových vozidel : koncepce vozidel, alternativní pohony, komfortní systémy, řízení dynamiky, informační systémy. / František Vlk - 1. vyd. - Brno : Vlk, 2000. - 367 s. : il. - brož.

Konstrukce pozemních staveb : ochrana proti radonu. / Martin Jiránek - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 53 s. : il., tab - brož.

Konstrukce pozemních staveb : ochrana proti radonu. / Martin Jiránek - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 53 s. : il., tab - brož.

Konstrukce rozviny a střihy výrobků z plechu : pro školu a praxi. / Josef Švercl - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2000. - 141 s. : il. - brož.

Konzervujeme bez chemie / [Zdeněk Brezina a kol.] - 3. dopl. a upr. vyd. - Brno : Rena, 1998. - 40 s. : barev. il. - brož.

Kosmetika v teorii a v praxi / Vlasta Feřteková a kolektiv - 3. rozš. vyd. - Praha : Maxdorf, 2000. - 336 s. : il. - váz.

Kouzlo domova / Richard Koníček a kolektiv - Hradec Králové : Paradise Studio, 2000. - 207 s. : barev. il., tab. - váz.

Krizové stavy a doprava : sborník z celostátního odborného semináře. : Pardubice, 16.2.2000. / [odpovědný redaktor Radovan Soušek] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - Přeruš. str. : tab. - brož.

Kuchařka pro slaměného vdovce, aneb, Muž v kuchyni / Pavel Martin - 1. vyd. - Benešov : Start, 2000. - 163 s. : il. - váz.

Kuchařka - Jednoduché večeře / Radka Burianová ; fotografie Jiří poláček. ; ilustrace Miloslav Martenek. - České Budějovice : Dona, 2000. - 141 s., obr. příl. - brož.

Kuchařka - Pečeme vždy s úspěchem / Libuše Šustalová ; fotografie Vladimír Doležal. ; ilustarce Miloslav Martenek. - České Budějovice : Dona, 2000. - 107 s., [8] s. barev. il. - brož.

Kuchařův rok : jaro. / [odpovědná redaktorka Jana Fousková] - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 159 s. : barev. il. - váz.

Kuchárka pre mikrovlnnú rúru / [Bridget Jonesová] - Slov. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1998. - 144 s. : il. - váz.


Kuchyně a koupelny : projekty, modernizace, vybavení. : užitečné rady. : materiály a příklady. / Wolfgang Grasreiner - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2000. - 125 s. : il. - Ikar, váz.


Kutnohorské dolování 1. Grejfské žilné pásmo / Jaroslav Bílek - Kutná Hora : Kuttna, 2000. - 56 s. : il. - brož.

Kutnohorské dolování 2. Roveňské žilné pásmo / Jaroslav Bílek - Kutná Hora : Kuttna, 2000. - 56 s. : il. - brož.

Kuželový uzávěr s profilovými clonami : teze habilitační práce. / Ondřej Debreczeni - Brno : Vutium, 2000. - 26 s. : tab., grafy. - brož.

Kvalita dopravních a přepravních procesů a služeb : konference s mezinárodní účastí. : Pardubice, 28.3.2000. : sborník příspěvků. / odpovědný redaktor Petr Mráček - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 45 s. + 1 disketa. - brož.

Květinové truhlíky : návrhy na výrobu dřevěných truhlíků různých tvarů a velikostí. / Richard Rutherford - 1. čes. vyd. - Praha : Slovart, 2000. - 64 s. : il. - brož.

Les gens du Bassin Potassique d'Alsace / Jindřich Štreit - Wittelsheim : [Office Municipal des Sports et de la Culture], 1998. - Nestr. : il. - brož.

Letectví a město Plzeň Část 1. 1874-1924 / Hanuš Salz - [Plzeň] : UNI, 2000. - 98 s., [19] s. obr. příl. : il., tab. - brož.

Letouny druhé světové války / Christopher Chant - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 320 s. : il. - váz.

Liběchovská příčka : československé opevnění z roku 1938 v úseku Mělník-Dubá-Mimoň-Jitrava. / Jaroslav Beneš a kol. - 1. vyd. - Dvůr Králové nad Labem : FORTprint, 2000. - 79 s. : il., tab. - brož.

Libri '97 - Knižní Olomouc : 11. knižní veletrh. : 13.-15. března 1997, Výstaviště Flora Olomouc. - Olomouc : Výstaviště Flora, 1997. - 39 s. - Brož.

Likvidace v kostce, aneb, Odlišná úprava likvidací podnikatelských a nepodnikatelských subjektů / Hana Kratochvílová - 1. vyd. - Olomouc : Anag, 2000. - 127 s. - brož.

Lilky neboli baklažány : 184 receptů. / Karina Havlů - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 149 s., il. - brož.

Lotyšsko : veřejné zakázky a legislativa. : současné podmínky pro kooperaci a investování. : daně a cla. : založení společnosti. - [Praha] : Svoboda Servis, 2000. - 46 s. - brož.

Luftwafe in detail : Air War over the Czech Lands. / Jiří Rajlich - 1st Ed. - Prague : RAK, 2000. - 84 s. : il., fot. + 1 příl. - brož.

Majitelé, nájemci a vedoucí pracovníci pivovarů Českých zemí 1869-1950 / Zbyněk Likovský - Praha : Výzkumný ústav pivovarský a sladařský : Český svaz pivovarů a sladoven, 1997. - 317 s. -

Malé vodní turbíny / Jan Melichar - Vyd. 2., přeprac. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 133 s. : il. - brož.


Manikúra a pedikúra / Patricia Herrera, Míla Chlebníčková, Martin Vokurka - Praha : Maxdorf, 2000. - 271 s. : il. - váz.

Manuál pro audit ve veřejném sektoru - Praha : Komora auditorů České republiky, 1999. - Přeruš. str. : tab. - brož.

Marihuana 2000 / J.X. Doležal - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2000. - 167 s. - váz.

Marketingový audit a kontrola / Jana Lyková - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 117 s. - brož.

Matematický nástroj pro analýzu PWM signálů, jeho užití ve střídavých pohonech : teze habilitační práce. / Miroslav Patočka - Brno : Vutium, 2000. - 26 s. : il. - brož.

Matematický nástroj pro analýzu PWM signálů, jeho užití ve střídavých pohonech : teze habilitační práce. / Miroslav Patočka - Brno : Vutium, 2000. - 26 s. : il. - brož.

Metodika návrhu plošných spojů / Vít Záhlava - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 81 s. - brož.

Metody psychologie práce a organizace / Jiří Štikar ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 188 s. : il. - brož.

Médium papír / Jiří H. Kocman - Vyd. 1. - Brno : VUTIUM, 2000. - 87 s. - brož.

Městský informační management / Martin Lukáš - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 314 s. - brož.

Minimalizace odpadu / [přeložila Karolína Drbalová] - Praha : Fortuna, [1999]. - 20 s. : il. - brož.

Moderní bydlení / Johnny Grey ... [et al.] - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1999. - 312 s. : il. - váz.

Moderní personální management / Marie Mayerová, Jiří Růžička - 1. vyd. - Jinočany : H & H, 2000. - 173 s. - brož.

Moderní řízení podniku : praktická příručka pro ředitele, jednatele a manažery. Základní dílo včetně 5. aktualizace a doplňků - stav: červenec 2000. / Josef František Palán ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Moderní způsoby vytápění : 1. odborný seminář. : Ostrava, 5. a 6.4.2000. : sborník přednášek. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 64 s. : il. - brož.

Motýli PL 1217-25 / Miloš Hauptman - 2., dopl. vyd. - Brno : Merkur Revue, 2000. - 78 s. : il., tab. - Váz.


Možnosti využití kalů z ČOV v zemědělství : sborník referátů z odborného semináře. : Praha, 27.4.2000. / [editoři Helena Kusá, Pavel Růžek] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2000. - 69 s. : tab., grafy. - brož.


MSC.Software : sborník uživatelské konference 2000. - Vyd. 1. - Brno : MSC.Software, 2000. - Přeruš. str. + 1 příl.. - brož.

Multidisciplinární podpora managementu / [redaktor Antonín Leitner] - Praha : Vysoká škola ekomonická, 2000. - 216 s. -
Murphy cestuje / Thomas van Trolleybus [napsal a sestavil Tomáš Jindra] - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2000. - 81 s. - váz.

Napájení jednofázové vozby českých drah z hlediska elektromagnetické kompatibility / Josef Paleček - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 98 s. : il. - brož.

Napájení jednofázové vozby českých drah z hlediska elektromagnetické kompatibility / Josef Paleček - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 98 s. : il. - brož.

Natíráme, malujeme, lepíme / [text Miroslav Bradáč, Tomáš Jelínek a Ladislav Lukavský ; fotografie Přemysl Podlaha a Milan Richtermoc]. - Brno : Rena, 1998. - 48 s. : barev. il., tab. - brož.

Nauka o materiálu II / Luděk Ptáček a kol. - Brno : CERM, 1999. - 350 s. : il., tab. - váz.

Na střechu českých železnic : (100 let železniční tratě Vimperk - Lenora). / Vladislav Šlégr - Sušice : Radovan Rebstöck, 2000. - 48 s. : il. - brož.

Nápady ze spíže / [odpovědný redaktor Jindřich Spěvák] - Brno : Rena, 1997. - 48 s. : barev. il. - brož.

Nápady z těstovin / [odpovědný redaktor Jindřich Spěvák - Brno : Rena, 1997. - 48 s. : barev. il. - brož.

Němčina v gastronomii : příručka odborných výrazů a textů pro hotelové a vyšší odborné školy. / Alena Formanová, Zdena Žmudová - 2., dopl. vyd. - Praha : Informatorium, 2000. - 144 s. : il., tab. + 2 příl. - Brož.

Německá letadla ve II. světové válce / David Donald - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 1997. - 112 s. : il. - váz.

Německá textová učebnice pro studenty elektrotechniky / Jaroslava Krajná, Zuzana Vlačihová, Vlasta Křečková - Vyd. 3. - Praha : ČVUT, 2000. - 101 s. - brož.

Německo-český slovník jaderné energetiky / František Soukup - Vyd. 1. - Praha : Leda, 2000. - 284 s. - váz.

Nová domácí kuchařka pro česko-americké hospodyně Díl 1. / upravil Emanuel Persein-Beránek - 12. vyd., (v nakl. Bystrov 1.). - Praha : Bystrov, 1999. - 222 s. - brož.

Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod V : sborník přednášek ze semináře. : 5. ročník. : Moravská Třebová, 18.-19.4.2000. - Brno : NOEL, 2000. - 98 s. : il., tab. - brož.


Nové poznatky v oboru nátěrových hmot a jejich aplikací : Juniorcentrum, Seč u Chrudimi, 22.-24.5.2000. : sborník referátů. / [editoři Jaroslav Jarušek, Petr Kalenda] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 293 s. : il. - brož.

Obchodní katalog knih - 6. rozš. vyd. - Praha : Jan Kanzelsberger, 1999. - 948 s. - váz.

Obklady a dlažby : přípravné práce , vlastní pokládání dlaždic, estetické úpravy. / Dieter Mylius - 1. čes. vyd. - Praha : Slovart, 2000. - 64 s. : il. - brož.

Obklady, dlažby, podlahy, podlahové krytiny : tematická příloha & adresář. - Praha : Obec architektů, 1998. - Nestr. : il. (většina barev.) - brož.

Obrněná bojová vozidla / Philip Trewhitt - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 320 s. : il. - váz.

Ocelové a dřevěné konstrukce 10 : výpočty. / Vladimír Medřický - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 157 s. : il., tab. - brož.

Odborná způsobilost pro provozování vodní dopravy pro cizí potřeby / Jan Kyncl a kol. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 81 s. - brož.

Okna, dveře, fasády, opláštění budov : tematiká příloha & adresář. - Praha : Obec architektů, 1998. - 18 s. : il. (většina barev.) - Brož.

Opevnění na Králicku : pevnostní průvodce. Díl 2. Maliník - Výšina / Jiří Novák - 1. vyd. - Jablonné nad Orlicí : Jiří Novák, 2000. - 108 s. : il., fot. - brož.

Optoelectronics : an Introduction. / John Wilson, John F. B. Hawkes - 3rd Ed. - London : Prentice-Hall Europe, 1998. - xv, 559 s. : tab., grafy. - brož.

Organologie (vybrané kapitoly) / Pavel Kurfürst - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 141 s. : tab. - brož.

Osvětlení exteriérové a interiérové : tematiká příloha & adresář. - Praha : Obec architektů, 1998. - 25 s. : il. (většina barev.) - Brož.

Otáčivá mapa hvězdné oblohy / [zpracování Antonín Rükl] - 1. vyd. - Praha : Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy : ETC Publishing, 1997. - 1 mapa. ; 22 x 15 cm. - brož.

O kávě a čaji, aneb, Víme proč je pijeme? / Ivan Krejčí - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 100 s. : il. - brož.

Paměti a osudy : knihkupecké vzpomínky na léta 1871-1884. / Leoš Karel Žižka - 1. vyd. - Praha : Jan Kanzelsberger, 1999. - 508 s. : il. - váz.


Papír a celulóza 2000 : 12. mezinárodní konference zařazená do oficiálního programu EUCEPA. : sborník přednášek. : Brno, 11.-12.4.2000. - [Brno] : SYMNA, 2000. - Přeruš. str. : il., tab. - brož.


Petrografie technických hmot : teze habilitační práce. / Miroslava Gregerová - Brno : Vutium, 2000. - 24 s. : tab. - brož.

Pevnostním městem Josefovem / Václav Novák - Jaroměř : Městský úřad, 2000. - 55 s. - brož.

Pět století řemeslné symboliky ve sbírce pečetidel a razítek Archivu hlavního města Prahy : komentovaný dialog. / Jakub Hrdlička, Jaroslav Jásek, Vladimír Hrubý - Vyd. 1. - [Praha] : VR-atelier, 1999. - 271 s. : tab., il. (většina barev.) + 1 CD-ROM. - váz.

Pět století řemeslné symboliky ve sbírce pečetidel a razítek Archivu hlavního města Prahy : komentovaný dialog. / Jakub Hrdlička, Jaroslav Jásek, Vladimír Hrubý - Vyd. 1. - [Praha] : VR-atelier, 1999. - 271 s. : tab., il. (většina barev.) + 1 CD-ROM. - váz.

Pikantní kuchyně : pálivé speciality a aromatická jídla pro každodenní vaření. / [ilustrace Camilla Sopwithová] - Čestlice : Rebo Productions, 2000. - 95 s. : il. - brož.

Pilsner Bier im Lichte von Praxis und Wissenschaft / Eduard Jalowetz - Pilsen : Euroverlag, 1999. - 96 s. : il., tab. - váz.

Pivovary Moravy a rakouského Slezska 1869-1900 / Zbyněk Likovský - 1. vyd. - Praha : Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2000. - 87 s. : mapy - brož.

Plošné spoje a povrchová montáž / Jiří Starý, Josef Šandera, Petr Kahle - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 1999. - Přeruš. str. : il. - brož.

Plynárenství : 1. konference absoloventů kursů celoživotního vzdělávání. : Rožnov pod Radhoštěm, 18.-19.5.2000. : sborník příspěvků. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 77 s. : il., tab. - brož.

Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu - Praha : GAS, 2000. - 46 s. - brož.

Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu - Praha : GAS, 2000. - 46 s. - brož.

Plzeňské pivo ve světle praxe a vědy / Eduard Jalowetz - Plzeň : Euroverlag, 1999. - 93 s. : il., tab. - váz.

Podniková ekonomika / Karel Křikač - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 146 s. : il. - brož.

Podnik a právo životního prostředí 5. aktualizace. / Emil Rudolf ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Podnik a životní prostředí 8. aktualizace. / Jan Mikoláš ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - Přeruš. str. - brož.


Podvozky motorových vozidel : pneumatiky a kola, zavěšení kol, nápravy, odpružení, řídicí ústrojí, brzdové soustavy. / František Vlk - 1. vyd. - Brno : Vlk, 2000. - 392 s. : il. - brož.


Polévka je grunt, aneb, Na každý den jedna / [vybrali a zpracovali Kateřina Kalendová a Miloš Kalenda] - Brno : Rena, 1998. - 48 s. : barev. il. - brož.

Police a poličky : praktické i dekorační dřevěné dolňky. / Greg Cheetham - 1. čes. vyd. - Praha : Slovart, 2000. - 64 s. : il. - brož.

Polsko : možnosti pro zahraniční investory. - [Praha] : Svoboda Servis, 2000. - 16 s. - brož.

Použití zbraně a zákon / Ivo Hrazdíra, Libor Kovárník, František Novotný - Vyd. 1. - Praha : Eurounion, 2000. - 412 s. : il. - brož.

Požární bezpečnost komínů malých průřezů : aktualizace hodnot z roku 1996. : směrnice pro navrhování a posuzování komínů malých průřezů z hlediska požární bezpečnosti. III. díl. / vypracoval Požárně atestační a výzkumný ústav stavební Praha - Praha : Ministerstvo vnitra ČR - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 1998. - 20 s. - Brož.

Požární bezpečnost komínů malých průřezů : aktualizace hodnot z roku 1996. : směrnice pro navrhování a posuzování komínů malých průřezů z hlediska požární bezpečnosti. III. díl. / vypracoval Požárně atestační a výzkumný ústav stavební Praha - Praha : Ministerstvo vnitra ČR - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 1998. - 20 s. - Brož.

Pracovní úrazy ve výstavbě : doporučený standart. : metodická řada DOS M 20 VYST 99. / [zpracoval Radoslav Vlasák] - 1. vyd. - Praha : Informační centrum České komory autorizovaných inženýů a techniků činných ve výstavbě, 2000. - 38 s. - brož.

Praktická příručka odpadového hospodářství : příručka pro podnikové ekology a referenty odpadového hospodářství. Základní dílo - stav: červenec 2000 - včetně 10. aktualizace. / Bohumil Beneš ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Praktické činnosti II / Jarmila Honzíková, Ludmila Michálková, Jitka Vodáková - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 62 s. : il. - brož.

Praktické činnosti I / Radmila Dytrtová, Jitka Vodáková - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 77 s. - brož.

Praktikum z nauky o kovech / Zdeněk Jonšta, František Filuš, Lubomír Čížek - 3. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 159 s., [20] s. obr. příl. - brož.

Pravidla silničního provozu : příručka pro autoškoly. : pravidla silničního provozu a související předpisy, praktické informace o provozu a údržbě vozidel a soubor testových otázek a odpovědí vydaný Ministerstvem vnitra. : aktualizováno k 1.1.2000. / připravil Pavel Prorok - Praha : BETA, 2000. - 188 s. : il. - Beta, brož.

Prezentace ekonomických a manažerských informací / editoři Petr Doucek, L. Nedomová - Praha : Vysoká škola ekonomická, [2000]. - 87 s. : il., tab. - brož.


Proceedings of XXIV. ASR Seminary 2000 "Instruments and Control" / [editor Radim Farana ... et al.] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 34 s. : il. + 1 příl. - brož.


Prodáváte po telefonu?! : telefon-vaše firemní i osobní vizitka, telefon jako konkurenční výhoda-profesionální a efektivní péče o zákazníka. / Jan L. Wage - Ostrava : Montanex, 2000. - 98 s. : il. - brož.

Prodej podniku / Hana Vomáčková, Jiří Nesrovnal, Hana Březinová - Praha : Svaz účetních, 2000. - 93 s. -
Prognostické inženýrství v dopravě / František Orava - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 132 s. - brož.

Prognóza a aktivní a pasivní prostředky prevence otřesů v OKR / Georges Takla ... [et al.] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 181 s. : il. - brož.

Programy do cvičení z nauky o materiálu I / Arnošt Silbernagel - 4. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 119 s. : il. - brož.

Proudová vojenská letadla / Michael Sharpe - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 320 s. : il. - váz.

Provozní spolehlivost strojů '2000 : sborník mezinárodní konference. : Praha, 14.-16.6.2000. / [ed. Josef Pošta] - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - il. - brož.

Provoz zdravotnických zařízení : praktická příručka pro soukromou lékařskou praxi a zdravotnická zařízení. Základní dílo - stav: červenec 2000. / Helena Haškovcová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - váz.

Průmyslová automatizace : (teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení). / František Zezulka - Brno : Vutium, 2000. - 23 s. : il. - brož.

Průmyslové technologie a životní prostředí : [sborník. : 2. celostátní konference se zahraniční účastí, 11-12. května 2000. / editor Stanislav Bartusek] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2000. - 139 s. : tab., il. (některé barev.) - brož.

Průmyslové technologie III / Otakar Söhnel, Miroslav Richter - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1999. - 120 s. : il. - brož.

Průvodce podnikatele Evropskou unií / V. Šmejkal, R. Kadlčák, L. Urban - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2000. - 123 s. : il. - brož.

Průvodce podnikatele : jednoduché účetnictví (2000-2001). / Vlasta Ptáčková - 1. vyd. - Praha : Academia, 2000. - 255 s. : tab. - brož.

Přepočty dodávek plynu na energetické jednotky : technická pravidla. : schválena dne 10.2.2000. - Praha : GAS, 2000. - 17 s. : il., tab. - brož.

Převodová ústrojí motorových vozidel : spojky, převodovky, rozvodovky, diferenciály, hnací hřídele, klouby. / František Vlk - 1. vyd. - Brno : Vlk, 2000. - 312 s. : il. - brož.

Příběh hradeckého nádraží / Zdeněk Srp - 1. vyd. - Hradec Králové : Garamon, 2000. - 103 s. : fot. - brož.


Příjmy a vydání domácností zpravodajského souboru statistiky rodinných účtů v letech 1989 až 1997. - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 25 s. : tab. - brož.

Přínosy vědeckých disciplin pro rozvoj ekonomiky : 2. ročník konference doktorandů fakulty podnikatelské. : sborník příspěvků. : 24. březen 2000, Brno. / [Vojtěch Bartoš ... et al.] - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 97 s. : il. - brož.

Příprava osob k získání odborné způsobilosti ke kontrole izolací plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi : odborné kurzy. : technická pravidla. : schválena dne 3.5.2000. - Praha : GAS, 2000. - 16 s. - brož.

Příprava osob k získání odborné způsobilosti ke kontrole izolací plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi : odborné kurzy. : technická pravidla. : schválena dne 3.5.2000. - Praha : GAS, 2000. - 16 s. - brož.

Příprava osob k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi : odborné kurzy. : technická pravidla. : schválena dne 3.5.2000. - Praha : GAS, 2000. - 16 s. - brož.

Příprava osob k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi : odborné kurzy. : technická pravidla. : schválena dne 3.5.2000. - Praha : GAS, 2000. - 16 s. - brož.

Příručka pro provádění auditu u podnikatelů - [Praha] : Komora auditorů České republiky, [2000]. - Přeruš. str. - váz.

Příručka pro provádění auditu v počítačovém prostředí - Praha : Komora auditorů České republiky, 1996. - Přeruš. str. - váz.

Příručka pro využití výběru vzorků pro auditory - Praha : Komora auditorů České republiky, 1996. - Přeruš. str. - váz.

Psaní na počítači : program pro výuku psaní desetiprstovou hmatovou metodou na české klávesnici osobního počítače. : učebnice. / Josef Houfek, Ladislav Vaniš - 5. upr. vyd. - Praha : Vodnář, 2000. - 73 s. + 1 disketa. - váz.

Quixtar : internetová revoluce. / Coy Barefoot - Praha : Práh, 2000. - 279 s. - brož.

Radwaste Bituminization '99 : proceedings of the International Workshop on the Safety and Performance Evaluation of Bituminization Processes for Radioactive Waste. : Řež near Prague, Czech Republic, June 29-July 2, 1999. / editors R. Vanbrabant, P. Selucký - Řež : Nuclear Research Institute, 1999. - 187 s. : il., tab. - brož.

Receptář zdravé výživy / Jaroslava Štochlová - 1. vyd. - Praha : Generace, 2000. - 109 s. : il. - brož.


Receptury teplých pokrmů / Jaroslav Runštuk a kolektiv - 2. vyd. - Hradec Králové : R plus, 2000. - 542 s. - váz.


Recycling 2000 : možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. : sborník přednášek konference. : Brno, 23.-24. března 2000. / [sestavil Miroslav Škopán] - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 101 s. : il. - brož.

Recycling 2000 : možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. : sborník přednášek konference. : Brno, 23.-24. března 2000. / [sestavil Miroslav Škopán] - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 101 s. : il. - brož.

Reotrib 2000 : zjišťování kvality paliv a maziv. : sborník přednášek 6. ročníku semináře. : 16.-19.5.2000, Velké Losiny. / [editor Jaroslav Černý] - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 191 s. : il., tab. - brož.

Reotrib 2000 : zjišťování kvality paliv a maziv. : sborník přednášek 6. ročníku semináře. : 16.-19.5.2000, Velké Losiny. / [editor Jaroslav Černý] - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 191 s. : il., tab. - brož.

Ročenka Českého rozhlasu 1999. - Praha : Český rozhlas, 2000. - 70 s. : il., fot. - Brož.

Ročenka Elektro : elektrotechnická příručka. 1997. / [Vincent Csirik ... et al.] - Praha : FCC Public, 1997. - 270 s. : il., tab. - brož.

Ročenka Elektro : elektrotechnická příručka. 1998. / [Jan Bidrman ... et al.] - Praha : FCC Public, 1998. - 269 s. : il., tab - brož.

Ročenka Elektro : elektrotechnická příručka. 1999. / [Marie Báčová ... et al.] - Praha : FCC Public, 1999. - 283 s. : il. + tab.. - brož.

Ročenka Elektro : elektrotechnická příručka. 2000. / [Marie Báčová ... et al.] - Praha : FCC Public, 2000. - 304 s. : il., tab. - brož.

Ročenka strojvůdce / [odpovědný redaktor Libor Poláček] - [Praha] : Federace strojvůdců České republiky, 2000. - 130 s. : tb. - Brož.

Rodinné stříbro / Rudolf Hrušínský, Jiřina Doležalová - 1. vyd. - Praha : Regia, 2000. - 206 s. : il. - váz.

Rozbor výkonnosti firmy : (případové studie). / Eva Kislingerová, Inka Neumaierová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 112 s. : tab. - brož.

Rozhodovací paradigma nauky o podnikovém hospodářství : teze habilitační práce. / Jiří Novotný - Brno : Vutium, 2000. - 25 s. - brož.

Rusko : základy podnikatelské činnosti zahraničních právnických osob v Ruské federaci. - [Praha] : Svoboda Servis, 2000. - 23 s. - brož.

Ryby a jiní mořští živočichové : exotické a zdravé pokrmy nenáročné na přípravu. / [ilustrace Camilla Sopwithová] - Čestlice : Rebo Productions, 2000. - 95 s. : il. - brož.

Rychlé večeře pro moderní ženu / Jana Frolíková - Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2000. - 118 s. : il. - brož.


Řešení aktuálních problémů účetnictví a daní v otázkách a odpovědích [27]. - Praha : Bilance, 2000. - 48 s. : tab. -
Řešení aktuálních problémů účetnictví a daní v otázkách a odpovědích [28]. - Praha : Bilance, 2000. - 48 s. : tab. -
Řízení bankovních obchodů / Miloš Král - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 255 s. - brož.

Řízení místních orgánů 12. aktualizace. / Jitka Peková ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Řízení pracovních sil a zaměstnanosti v podniku / Josef Koubek - 1. vyd., 4. dotisk. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 143 s. : tab. - brož.

Řízení rozlehlého nelineárního systému na bázi metod a prostředků umělé inteligence / Milan Findura - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 31 s. : il. - brož.

Řízení strojírenských podniků : sborník semináře. : Ostrava, 11.5.2000. / [editor Josef Novák, Patrik Enge] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 99 s. : il., tab. - brož.

Řízení strojírenských podniků : sborník semináře. : Ostrava, 11.5.2000. / [editor Josef Novák, Patrik Enge] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 99 s. : il., tab. - brož.

Saláty : zdravé a lákavé pokrmy pro každý den. / [ilustrace Camilla Sopwithová] - Čestlice : Rebo Productions, 2000. - 95 s. : il. - brož.

Saláty : 187 předpisů. / Ladislav Nodl - Praha : ALQ Plus, 2000. - 32 s. : fot. -
Sanační technologie III : sborník konference. : 10.-11.5.2000, Seč u Chrudimi. / [editor sborníku Olga Halousková] - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 125 s. : il., tab. - brož.

Sbírka příkladů a úloh z finančního účetnictví Díl 1. / Jaroslava Roubíčková, Václav Černý, Jiří Rauš - , Dotisk. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 122 s. : tab. - brož.

Sbírka příkladů a úloh z finančního účetnictví Díl 2. / Jaroslava Roubíčková, Václav Černý, Jiří Rauš - , Dotisk. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 85 s. : tab. - brož.

Sbírka příkladů a úloh z finančního účetnictví Díl 3. / Jaroslava Roubíčková ... [et al.] - , Dotisk. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. - 104 s. : tab. - brož.

Sborník konference k nedožitým narozeninám Prof. Dr. Ing. Josefa Přibyla, DrSc. a mezinárodní konference Spolupráce 2000 : Hotel Bezruč - Malenovice, květen 2000. / [Rudolf Kořený ... et al.] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 195 s. : il., tab. - brož.


Sborník prací studentů a doktorandů FEI VUT Roč. 6. 2000. / editoři Jaromír Baštinec, Josef Diblík - Brno : CERM, 2000. - 508 s. : il., fot., tab., grafy. - brož.


Sborník přednášek mezinárodní konferece Materiálové inženýrství se zaměřením na nové materiály a technologie / editoři Petr Louda, Piotr Niedzielski - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 292 s. : il., tab. - brož.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická [B]. Roč. 45. 1999. Č. 2. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 175 s. : il., tab., grafy. - brož.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická [B]. Roč. 45. 1999. Č. 3. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 109 s. : il., tab., grafy. - brož.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní [C]. Roč. 45. 1999. Č. 2.. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 137 s. : il., tab., grafy. - brož.

Setkání uživatelů souřadnicových měřicích strojů : Brno, 31. ledna a 1. února 2000. - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 105 s. : il., tab. - brož.

Silichem : sympozium o vědě a výzkumu v silikátové chemii a aplikacích v technologii. : sborník příspěvků. : Brno, 22.-23.6.2000. 10. 2000. Současný stav a zaměření výzkumu, změny ve výrobní sféře, inovace technologií a perspektivy silikátové vědy / redakce Oldřich Hoffmann - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 46 s. : il., fot., tab. -
Směrnice Ministerstva životního prostředí na poskytování finančních prostředků v rámci Programu drobných vodohospodářských ekologických akcí v roce 2000 - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2000. - 10 s., [22] s. příl. - brož.

Soumrak králů vzduchu : československé vojenské letectvo 1945-1950. / Jiří Fidler, Jiří Rajlich - V nakl. Ares vyd. 1. - Praha : Ares, 2000. - 106 s. : fot. - Ares, brož.

Soupis účastníků systému Mezinárodního standardního číslování knih - ISBN - v České republice s dodatkem Soupis účastníků systému Mezinárodního standardního číslování hudebnin -ISMN- v České republice Stav k 31. 12. 1999. / [Věra Pilná] - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 2000. - 306 s. - brož.

Speech Processing : 9th Czech-German workshop. : Faculty of Arts, Charles University Prague, 13th-15th September 1999. / edited by Robert V9ch - Prague : Institute of Radio Engineering and Electronics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2000. - 54 s. : il., tab. - brož.

Spotřeba paliv a energie v ČR v roce : (výsledky zpracování ročního statistického výkazu EP 5-01). 1999. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 29 s., příl. : tab. - brož.

Spotřeba paliv a energie v ČR v roce : (výsledky zpracování ročního statistického výkazu EP 5-01). 1999. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 29 s., příl. : tab. - brož.


Stamm : Leitfaden durch Presse und Werbung. : Verzeichnis und Beschreibung periodischer Publikationen, Rundfunkanstalten und Werbemöglichkeiten in Deutschland. 2000. Bd. 1. - 53. Ausg. - Essen : Stamm, 2000. - Přeruš. str. - brož.


Stamm : Leitfaden durch Presse und Werbung. : Verzeichnis und Beschreibung periodischer Publikationen, Rundfunkanstalten und Werbemöglichkeiten in Deutschland. 2000. Bd. 2. Tarife - 53. Ausg. - Essen : Stammg, 2000. - Přeruš. str. + 1 příl. - brož.

Statistická regulace v řízení jakosti / Vlasta Kašová, Bedřich Piskáček - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 28 s. : tab. - brož.

Stavba a rekonstrukce venkovních vedení vysokého napětí / Karel Holý, Josef Hanzl - Vyd. 1. - Praha : IN-EL, 2000. - 224 s. : il., tab. - brož.

Stavby pro bydlení dokončené v roce 1999. - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 353 s., tb. příl. : tab. - brož.

Stavebně technický průvodce : rukověť pro projektovou a stavební praxi. / Bohumil Vlk, Oldřich Vobořil - Praha : Linde, 2000. - 459 s. : 8 il. příl., tab. - brož.

Stavebně technický průvodce : rukověť pro projektovou a stavební praxi. / Bohumil Vlk, Oldřich Vobořil - Praha : Linde, 2000. - 459 s. : 8 il. příl., tab. - brož.

Stavební chemie : tematická příloha & adresář. - Praha : Obec architektů, 1998. - 18 s. : barev. il. - Brož.

Stavební chemie : tematická příloha & adresář. - Praha : Obec architektů, 1998. - 18 s. : barev. il. - Brož.

Strategické řízení / Jan Hron, Ivana Tichá, Jan Dohnal - Vyd. 3. - Praha : Credit, 2000. - 266 s. : il., tab. - brož.

Strategické řízení / Miloslav Keřkovský, Oldřich Vykypěl - Vyd. 3. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 157 s. : tab. - brož.

Strategický management : nástroje, aplikace. / Susanne Stadler - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 258 s. : il., tab. - brož.

Strategie firemní komunikace / Iveta Horáková, Dita Stejskalová, Hana Škapová - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2000. - 233 s., 8 s. barev. obr. příl. : il., tab. - brož.

Strojní zařízení elektráren : podklady pro cvičení. / Jiří Raček - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 140 s. : il., tab. - brož.

Střechy, střešní krytiny, zdicí materiály, stavební systémy : tematiká příloha & adresář. - Praha : Obec architektů, 1998. - 22 s. : il. (většina barev.) - Brož.

Stupeň hořlavosti stavebních hmot : směrnice pro hodnocení stavebních hmot z hlediska hořlavosti. / vypracoval Požárně atestační a výzkumný ústav stavební Praha - Praha : Ministerstvo vnitra ČR - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 1997. - 138 s. - Brož.

Stupeň hořlavosti stavebních hmot : směrnice pro hodnocení stavebních hmot z hlediska hořlavosti. / vypracoval Požárně atestační a výzkumný ústav stavební Praha - Praha : Ministerstvo vnitra ČR - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 1997. - 138 s. - Brož.


Suché ochranné nádrže v projektech pozemkových úprav : sborník přednášek ze semináře konaného dne 27. dubna 2000. / [Jan Šálek ... et al.] - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 66 s. : il. - Brož.

Svět knihy Praha '99 : 5. mezinárodní knižní veletrh, 21.5.-23.5.1999 Výstaviště Praha. 1999. - Praha : Svaz českých knihkupců a nakladatelů : Výstaviště Praha, 1999. - 176 s. : plán - Brož.

Svět knihy '96 : 2. mezinárodní knižní veletrh, 22.-25. května 1996 Výstaviště Praha. : katalog. 1996 (1). - Praha : Svaz českých knihkupců a nakladatelů : Výstaviště Praha, 1996. - 201 s. - Brož.

Svět knihy '96 : 2. mezinárodní knižní veletrh, 22.-25. května 1996, Výstaviště Praha. : doprovodné programy (katalog). 1996 (2). - Praha : Svaz českých knihkupců a nakladatelů : Výstaviště Praha, 1996. - 48 s. - Brož.

Svět knihy '97 : 3. mezinárodní knižní veletrh, 8.-11.5.1997 Výstaviště Praha. 1997. - Praha : Svaz českých knihkupců a nakladatelů : Výstaviště Praha, 1997. - 136 s. - Brož.

Svět knihy '98 : 4. mezinárodní knižní veletrh, 21.-24. května 1998 Výstaviště Praha. : [katalog]. 1998. - Praha : Svaz českých knihkupců a nakladatelů : Výstaviště Praha, 1998. - 177 s. : plán - Brož.

Sylaby z business marketingu / Vojtěch Spáčil - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2000. - 74 s. : tab. - brož.

Syndrom nemocných budov / [přeložila Karlolína Drbalová ; redakčně zpracovali Kamil Provazník, Jaroslav Lener]. - Praha : Fortuna, [1999]. - 20 s. : il. - brož.

Synergický management : vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. / Jiří Plamínek - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2000. - 328 s. : il., tab. - váz.

Širokopásmové sítě a jejich aplikace : moderní komunikační technologie datových a počítačových sítí a jejich aplikace, internet/intranet, WWW, videokonference. : sborník příspěvků. : Olomouc 30.-31. května 2000. / [editor Milena Kršková, Radovan Pleva] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého-Informační centrum, 2000. - 113 s. : il., tab. - brož.

Šíření požáru střešním pláštěm : směrnice pro navrhování a posuzování střešních plášťů z hlediska šíření požáru. IV. díl. / vypracoval Pavel Neudert - Rozš. a dopl. vyd. - Praha : Ministerstvo vnitra ČR - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 1998. - 24 s. - Brož.

Šťastné a veselé / [odpovědný redaktor Jindřich Spěvák] - Brno : Rena, 1997. - 31 s. : barev. il. - brož.

Šumivá vína a brandy : hledání pravdy o víně. / Libor Ševčík - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 160 s., obr. na příl. : il. - váz.


Tajemství italské kuchyně : nejchutnější speciality pro jedlíky i labužníky na 181 receptů. / Pavel Martin - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 122 s. - brož.


Tak tady jsou ty slíbené recepty na cukety, paní Ehmová / Jana Štěpánková - 2. vyd. - České Budějovice : DONA, 2000. - 97 s., obr. příl. - brož.

Technické památky zemí Visegrádské čtyřky / [Eva Dvořáková ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2000. - 182 s. : barev. il., mapy - váz.

Technické památky zemí Visegrádské čtyřky / [Eva Dvořáková ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2000. - 182 s. : barev. il., mapy - váz.

Technické zajímavosti našich vodních nádrží a říčních cest Část 1. / Zdeněk Hák - 1. vyd. - S.l. : Zdeněk Hák, 1997. - 59 s. : il. - Brož.

Technické zajímavosti našich vodních nádrží a říčních cest Část 1. / Zdeněk Hák - 1. vyd. - S.l. : Zdeněk Hák, 1997. - 59 s. : il. - Brož.

Technika administrativy I : ovládání klávesnice psacího stroje pro střední školy. / Milada Preislerová - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2000. - 127 s. : il. - brož.

Technologie kuchařských prací pro 1.-3. ročník odborných učilišť / Luboš Šebek - 1. vyd. - Praha : Septima, 2000. - 151 s. : il. - brož.

Technologie slévání / J. Hořejš, V. Bernášek - 2. vyd. upr. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 170 s. : il. - brož.

Televizní seriál a jeho paradoxy / Miloš Smetana - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2000. - 176 s. : il. - váz.

Teorie obvodů / Milan Murina - Vyd. 2. - Brno : Vutium, 2000. - 130 s. - brož.

Teorie organizace I / Anna Křížová - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 115 s. : tab. - brož.

Termoplasty v praxi : praktická příručka pro konstruktéry, výrobce, zpracovatele a uživatele termoplastů. Základní dílo včetně 3. aktualizace - aktuální stav: červenec 2000. / Miloš Sova ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

TEXSCI 2000 : textile science. : 4th international conference. : Liberec, Czech Republic, June 12-14, 2000. / [editor Jiří Militký] - 1st ed. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 499 s. - brož.

Textilní zbožíznalství : tkaniny. : učební texty pro bakalářská studia. / Hana Pařilová - Vyd. 2., upr. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 83 s. : il. - brož.

Těžké opevnění Odra - Krkonoše Díl 3. Tvrzové objekty, minometné věže a kopule / Jiří Novák - 1. vyd. - Jablonné nad Orlicí : Jiří Novák, 2000. - 76 s. : il., fot., tab. - brož.


The Vranov Pottery Works / [text Jarmila Novotná ... et al. ; Photography: Libor Teplý]. - 1st ed. - Brno : Heritage Institute, 1999. - 82 s. : il. (většina barev.) - brož.


Tvařitelnost a nekonvenční metody ve tváření [Část 1. Tvařitelnost kovových materiálů] / Jiří Petruželka - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - Přeruš. str. : il., tab. - brož.

Tým tornáda : život v eskadře prvního sledu. / John Peters, John Nichol - 1. vyd. - Ostrava : Oldag, 2000. - 233 s. : il. - váz.

Uršula Kluková - Kudy chodím, tudy jím-- / Jiřina Doležalová ; fotografie Vladimír Doležal. ilustrace Miloslav Martenek - České Budějovice : Dona, 2000. - 133 s., [8] s. barev. il. : il. - brož.

Účetnictví I / Antonín Valder, Ivana Mitáčová - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - 86 s., [19] s. příl. : il. - brož.

Účetnictví pro 2. ročník obchodních akademií a pro ostatní střední školy / Vladimír Munzar, Zdeněk Burda st., Zdeněk Burda ml. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2000. - 190 s. - brož.

Účetnictví příspěvkových organizací / Rudolf Kopek - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 67 s. - brož.

Účetnictví ROPO a obcí : účtová osnova a postupy účtování, finanční a účetní výkazy, účetní závěrka, rozpočtová skladba a pravidla, vyhláška o FKSP. : podle stavu k 8.3.2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 304 s. - brož.

Účetnictví 2 : příklady. / R. Kopek ... [et al.] - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 104 s., [18] s. příl. : tab. - brož.

Účetní a daňové doklady : vzory písemností. : podle právního stavu k 1. 6. 2000. / Jindřich Trupl, Daniel Horad - 2. aktualizované vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 129 s. : tab. - brož.

Účetní závěrka v mezinárodním rámci / Hana Březinová - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - 188 , 14, 31 s. : tab. - brož.

Účtová třída 5 - Náklady : právní stav k l.2.2000. / Blanka Jindrová, Radislav Tkáč - 2. vyd. - Ostrava : Sagit, 2000. - 367 s. - brož.

Účtová třída 6 - Výnosy : právní stav k 1.2.2000. / Blanka Jindrová, Radislav Tkáč - 2. vyd. - Ostrava : Sagit, 2000. - 143 s. - brož.

Úkoly životního prostředí do vstupu České republiky do Evropské unie : Kutná Hora, 16.-18. května 2000. : společný sborník XV. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře a VI. konference Voda a pozemkové úpravy v Kutné Hoře. - Vyd. 1. - Kutná Hora : Sdružení vodohospodářů ČR, Oblastní sdružení, 2000. - 222 s. : il., tab. - brož.

Úložné prostory : skřínky, zásuvky a police. / John Bowler ... [et al.] - 1. čes. vyd. - Praha : Slovart, 2000. - 64 s. : il. - brož.

Úspěšné metody personálního managementu : optimální nasazování personálu, metody stupňující motivaci a efektivní manažerské techniky. Základní dílo - stav: červenec 2000 včetně 11. aktualizace. / Jiří Stýblo ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.


Úvod do elektrotechniky / Mirko Cipra, Michal Kříž, Vladimír Kůla - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 150 s. : il., tab. - brož.

Úzkorozchodná místní dráha Frýdlant v Čechách - Heřmanice / [Luděk Čada ... et al.] - 1. vyd. - LitoměřiceChlumec nad Cidlinou : Vydavatelství dopravní literatury L. Čada : Vydavatelství dopravní literatury R. Sedláček, 2000. - 127 s. : il., tab., mapy - Vydavatelství dopravní literatury Ing L. Čada. váz.

Varhany Obecního domu v Praze / Vít Češpíro, Jaroslav Tůma, Václav Syrový - Praha : Obecní dům, [2000?]. - 53 s. : il. - brož.

Vaření pro dva : nápadité pokrmy pro obohacení všedních dnů. / [ilustrace Camilla Sopwithová] - Čestlice : Rebo Productions, 2000. - 95 s. : il. - brož.

Vaření pro jednoho : rychlá jídla a lákavé chuťovky pro požitek z vaření i z konzumace. / [ilustrace Camilla Sopwithová] - Čestlice : Rebo Productions, 2000. - 95 s. : il. - brož.

VBA MS Office 2000 / [Paul McFedries] - 1. vyd. - Brno : Unis Publishing, 2000. - 1038 s. + 1 CD ROM. - váz.

Velká kniha o motocyklech / Hugo Wilson ; fotografie Dave King. - Čes. vyd. 2., v Ottově nakl. 1.. - Praha : Cesty, 2000. - 192 s. : il. - váz.

Velká kniha pro malé mistry / Ursula Barffová, Inge Burkhardtová - 2. vyd., Dotisk. - Praha : Ikar, 2000. - 224 s. : il., fot. + 1 příl.. - váz.

Video im Deutschunterricht : Eine Übungstypologie zur Arbeit mit fiktionalen und dokumentarischen Filmsequenzen. : Fernstudieneinheit 13. / Marie-Luise Brandi ; Unter Mitarbeit von Dieter Arnsdorf. - Berlin : Langenscheidt, 1998. - 189 s. : il., tab. - brož.

Video / Roland Lewis - Vyd. 2. - Praha : Ikar, 2000. - 72 s. : barev. il. - váz.

Video / Roland Lewis - Vyd. 2. - Praha : Ikar, 2000. - 72 s. : barev. il. - váz.

Voda - legislativa evropského společenství a příprava na členství v EU : seminář. : 29. května 2000, Praha, Klub techniků. - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2000. - 68 s. : tab. - brož.

Vodárenství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku / Jaroslav Jásek a kolektiv - Praha : Milpo, 2000. - 239 s. : il. - váz.

Vranovská kamenina / [text Jarmila Novotná ... et al. ; fotografie: Libor Teplý]. - Vyd. 1. - Brno : Památkový ústav, 1999. - 82 s. : il. (většina barev.) - brož.


Vranovská kamenina : sborník z mezinárodního semináře pořádaného k 200. výročí založení vranovské továrny na kameninu. : 19.-20. října 1999, Vranov nad Dyjí. / [editor Tomáš Jeřábek] - Brno : Památkový ústav, 2000. - 67 s. : il. - brož.


Vybrané základní a speciální předpisy ve výstavbě : podle stavu k 1.1.2000. / [odpovědná redaktorka Helena Hájková] - Praha : Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2000. - 232 s. - brož.

Vypouštění odpadních vod podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb. : sborník semináře. : 22. února 2000, Klub techniků, Praha. - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2000. - 58 s. : il., tab. - brož.

Výběrové zjišťování u zemědělských domácností v roce 1999 / Jiří Hrbek ... [et al.] - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 8 s., obr. příl. - brož.

Výkladový slovník česko-anglický a anglicko-český : podnikové informační systémy. / [Jan Basl ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 133 s. - brož.

Výpočetní metody ve tváření / Jiří Petruželka, Jiří Hrubý - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - Přeruš. str. : il., tab. - brož.

Výrobní stroje, automatizace a robotizace ve strojírenství : mezinárodní kongres MATAR Praha 2000, 20.-22.6.2000. : sborník přednášek. Sekce 1. Obráběcí stroje a výrobní systémy pro obrábění - [Praha] : České vysoké učení technické, 2000. - 308 s. : il., tab. - brož.

Výrobní stroje, automatizace a robotizace ve strojírenství : mezinárodní kongres MATAR Praha 2000, 20.-22.6.2000. : sborník přednášek. Sekce 2. Tvářecí stroje a výrobní systémy pro tváření - [Praha] : České vysoké učení technické, 2000. - 161 s. : il. - brož.

Výrobní stroje, automatizace a robotizace ve strojírenství : mezinárodní kongres MATAR Praha 2000, 20.-22.6.2000. : sborník přednášek. Sekce 3. Průmyslové roboty a automatizace - [Praha] : České vysoké učení technické, 2000. - 115 s. : il. - brož.

Výrobní stroje, automatizace a robotizace ve strojírenství : mezinárodní kongres MATAR Praha 2000, 20.-22.6.2000. : sborník přednášek. Sekce 3. Průmyslové roboty a automatizace - [Praha] : České vysoké učení technické, 2000. - 115 s. : il. - brož.

Výrobní stroje, automatizace a robotizace ve strojírenství : mezinárodní kongres MATAR Praha 2000, 20.-22.6.2000. : sborník přednášek. Sekce 4. Technologie obrábění a tváření - [Praha] : České vysoké učení technické, 2000. - 215 s. - brož.

Výrobní stroje, automatizace a robotizace ve strojírenství : mezinárodní kongres MATAR Praha 2000, 20.-22.6.2000. : sborník přednášek. Sekce [S]. Společná problematika všech sekcí - [Praha] : České vysoké učení technické, 2000. - 213 s. - brož.

Výrobní stroje, automatizace a robotizace ve strojírenství : mezinárodní kongres MATAR Praha 2000, 20.-22.6.2000. : sborník přednášek. Sekce [S]. Společná problematika všech sekcí - [Praha] : České vysoké učení technické, 2000. - 213 s. - brož.


Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia EKF VŠB-TU Ostrava 2000 : Ostrava, 1.6.2000. : sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorského studia. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 216 s. : tab. - brož.


Výstavba, provoz a asanace studní : IX. a X. seminář OSVČR Kutná Hora, 2000. : sborník. - Vyd. 2., přeprac. - Kutná Hora : Oblastní sdružení vodohospodářů ČR, 2000. - 96 s. : il., tab. - brož.

Výzvy managementu pro 21. století / Peter Ferdinanad Drucker - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2000. - 187 s. - brož.

Vzácnosti a zajímavosti československých poštovních známek / Jan Karásek - Brno : Merkur-Revue, 2000. - 127 s. : barev. il. - váz.

Westland Lysander Mks.I, II, III/IIIA, III(SD)/IIIA(SD), TT Mks.I, II, III / [Michal Ovčáčik, Karel Susa]. - 1st Ed. - Prague : Mark I, 1999. - 36 s. : fot., tab. + 1 příl. - brož.

Wo Kafka und seine Freunde zu Gast waren : Prager Kaffeehäuser und Vergnügungsstätten in historischen Bilddokumenten. / Hartmunt Binder - Prag : Vitalis, c2000. - 262 s. : il., mapa - váz.

XXIV. Dny svařovací techniky : sborník přednášek. - Pardubice : [Dům techniky ČSVTS], 2000. - 213 s. : il. - brož.

XXXVIII. mezinárodní konference z technologie a analytiky tuků : Hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm, 17.-19.5.2000. : sborník přednášek. / [redakce Ludmila Pudilová] - Olomouc : Milo Surovárny, 2000. - 164 s. : il., tab. - brož.

Zařízení pro větrání a klimatizaci stájí / Pavel Kic, Václav Brož - Vyd. 1. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 2000. - 71 s. : il. - brož.

Zavařujeme : 246 osvědčených receptů na zpracování ovoce, hub a zeleniny. / [uspořádala Alena Vlčková] - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 88 s. - brož.

Zavádění a inovace informačních systémů ve firmách / Milena Tvrdíková - 1. vyd. - Praha : Grada Publihng, 2000. - 110 s. : tab., il. - brož.

Zavádění systému kritických bodů (HACCP) : základní informace, postup zavádění, příklady dokumentů. / Michal Voldřich ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2000. - 96 s. : tab. - brož.

Za obzor hleď, kdo řídíš aneb Přítomnost a budoucnost podnikového řízení / Jaroslav A. Jirásek - Vyd. 1. - Ostrava : Dům techniky, 2000. - 103 s. : il. - brož.

Základy managementu průmyslových podniků / Jan Horejc - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 126 s. : il., tab. - brož.

Základy managementu / Josef Šindelář - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 118 s. : il. - brož.


Základy mezinárodního marketingu / Gustav Tomek, Věra Vávrová - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 106 s. : il. - brož.


Základy nauky o starých stezkách / Radan Květ - Brno : Moravské zemské muzeum, 2000. - 25 s. : il., mapy - Brož.

Základy nauky o stavbách / Jan Štípek a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 2000. - 135 s. : il., tab. - brož.

Základy technologie výrob / Jaromír Černý - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 113 s. : il. - brož.

Základy účetnictví v kostce / Jakub Procházka - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 118 s. - brož.

Zákon o drahách v úplném znění s komentářem / Jaroslav Soušek, Miroslav Stehlík, Kamil Watras - 2. vyd. - Český Těšín : ANAG, 2000. - 263 s. - brož.

Zákon o drahách v úplném znění s komentářem / Jaroslav Soušek, Miroslav Stehlík, Kamil Watras - 2. vyd. - Český Těšín : ANAG, 2000. - 263 s. - brož.

Závěsy a záclony : moderní i tradiční látkové doplňky. / Jennifer Campbellová - 1. čes. vyd. - Praha : Slovart, 2000. - 72 s. : il. - brož.

Zbraně 1. a 2. světové války / Vladimír Dolínek, Vladimír Francev a Jan Šach ; [fotografie Jaroslav Guth a Martin Tůma]. - Praha : Aventinum, c2000. - 256 s. : il. (většina barev.) - váz.

Zemské mobilní rádiové sítě a přenos dat / Jiří Burda - 1. vyd. - Praha : Wirelesscom, 2000. - 159 s. : il., tab. - Brož.

Zemské mobilní rádiové sítě a přenos dat / Jiří Burda - 1. vyd. - Praha : Wirelesscom, 2000. - 159 s. : il., tab. - Brož.

Zpráva auditora pro zvláštní účely : auditorská směrnice č. 14. - Praha : Komora auditorů České republiky, 1998. - 15 s. - Brož.

Železniční koridory 2000 : sborník referátů. : mezinárodní konference a odborná výstava. : 14.-17.6.2000, Ostrava, Czech Republic. / [kolektiv autorů] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 168 s. : il., tab., mapy - brož.

Železniční koridory 2000 : sborník referátů. : mezinárodní konference a odborná výstava. : 14.-17.6.2000, Ostrava, Czech Republic. / [kolektiv autorů] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 168 s. : il., tab., mapy - brož.

ŽEL AKTUEL 2000 : řešení regionálního dopravního systému severní Moravy. : sborník příspěvků VI. kolokvia. : Praha, 23.3.2000. / [odpovědný redaktor Jaromír Široký] - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 52 s., 6 s. příl. - brož.


Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2000 : sborník přednášek. : květen 2000, Strážnice. - [Ostrava] : Česká odborná skupina Ochrana životního prostředí v hutnictví, 2000. - 112 s. : il., tab. - Brož.


304 zajímavých zapojení Díl 2. Domácnost, dům a auto; koníčky a hry; radiotechnika a vysokofrekvenční technika; měření a testování; oscilátory a generátory; napájení a nabíjení / [sestavil Hans Koerver-Bernstein] - 1. čes. vyd. - Ostrava : HEL, 2000. - 219 s. : il. - brož.

5th Conference on Environment and Mineral Processing : Ostrava, 22.6.-24.6.2000. Part 2. / [editor Peter Fečko] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 906 s. : il., tab. - brož.

5th Conference on Environment and Mineral Processing : 22.6.-24.6.2000, Ostrava. Part 1. / [editor Peter Fečko] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 454 s. : il., tab. - brož.

8. Organon (jaro 2000) : sborník přednášek. : seminář na téma organizace řízení a řízení lidských zdrojů. : 17. května 2000. - Vyd. 1. - Praha : Český komitét pro vědecké řízení, 2000. - Přeruš. str. : il., tab. - brož.

"Řepařství 2000" : 2. ročník. : sborník z konference pořádané 23.2.2000 v Praze. / [Vladimír Švachula ... et al.] - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - 198 s. : il., tab. - brož.

"Výzkum logistické infrastruktury Ostravsko-karvinského regionu z hlediska potřeb drobného a středního podnikání" : sborník ze semináře k výzkumu Grantové agentury České republiky č. 402/97/0413. - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 1999. - 88 s. : il. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist