Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (březen-duben) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika

za březen-duben 2001

Abeceda Internetu - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - 78 s. : il. - brož.

Advanced Simulation of Systems : Proceedings of the XXIInd International Colloquium. : Sv. Hostýn, September 12-14, 2000; Czech Republic. / edited by Jan Štefan - 1st Ed. - Ostrava : MARQ., 2000. - 377 s. : il., tab. - brož.

Alergie : časopis pro kontinuální vzdělávání v alergologii a klinické imunologii. - Praha : Tigis, 1999-. -
Alergie, astma, bronchitida : otázky, odpovědi, informace, rady a poučení pro alergiky, astmatiky a bronchitiky. - Praha : Tigis, 1998-. -
Alternativní energie : informace o úsporách paliv a energie a využívání netradičních zdrojů energie v domácnostech a podnikání. - Praha : Avicenum, 1998-. -
Autoforum : exkluzivní motoristický magazín. - Praha : Ehrlich 63, 1998-. -
Automatizace a automatizační technika IV. Automatické systémy / František Oplatek ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - ix, 166 s. : il., tab. - brož.

Autosport & Tuning : měsíčník pro motoristy. - Pardubice : Bohemia AutoTuning, 1999-. -
Auto Exclusive - Praha : Sport-Press, 1998-. -
Banka dat a modelů ekonomiky ČR / [odpovědný redaktor Antonín Leitner] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 183 s. : il., tab. -
Básnířka Tereza Dubrovská : letopis. / Drahomír Šajtar - Vyd. 1. - Šenov u Ostravy : Tilia, 2001. - 222 s. - brož.

Bezpečnost a spolehlivost systémů / Mirko Novák, Václav Šebesta, Zdeněk Votruba - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 149 s. : il. - brož.

Bibliografie historicko-vlastivědné literatury severní Moravy a Slezska za léta : pomůcka pro vlastivědnou práci. 1991-1995. / zpracovala Jana Indrová - Opava : Zemský archiv, 1998. - xxxiii, 240 s. - Brož.

Bludovan - Bludov : Obecní úřad, 1999-. -
Bulletin Moravské galerie v Brně 56. 2000. - Brno : Moravská galerie, 2000. - 246 s. : il., fot. - brož.

Computeranwendungen in der Chemie: Forschung und Präsentation / Henryette Herma Katharina Roth - , 2000. - 289 s. : il., tab. -
Context-Free Multirewriting with a Reduced Number of Nonterminals : Extended Abstract of Habilitation Thesis. / Alexander Meduna - Brno : Vutium, 2000. - 22 s. - brož.

Co se vejde do života / Lumír Čivrný - Vyd. 1. - Praha : Hynek, 2000. - 252 s. - váz.

Czech Exporters and Importers 2001. - 8th Ed. - Brno : Inform Net Partners, [2000]. - 1 sv. (v různém stránkování) : fot., tab. - brož.


Česká republika v hodnocení Evropské komise 2000. / odpovědná redaktorka Iva Weidenhofferová - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2000. - 174 s. : tab. - brož.


Česká televize - věc veřejná, aneb, Zápisky teroristovy / Libor Dvořák - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2001. - 131 s. : il. - brož.

České exlibris : historie a současnost. / Slavomil Vencl - Praha : Hollar, 2000. - 168 s. : il. - váz.
Česko-německý / německo-český odborný slovník vědy, techniky, ekonomiky / Věra Hegerová, Tomáš Zahradníček a kolektiv - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 1240 s., [38] s. obr. příl. - váz.

ČMN - Praha : Bikes Publishing, 1999-. -
Databázový systém MS ACCESS 97 / Arnošt Svoboda, Leonard Walletzký - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 62 s. : il. - brož.

Diablo II : oficiální příručka strategie. / Bart Farkas - Brno : Stuare, 2000. - 223 s. : il. (některé barev.) - brož.

Diagnóza : zdravotnický týdeník. - Praha : Alberta Plus, 1998-. -
Distribuované systémy / Jan Janeček - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 164 s. : il. - brož.

Doktorské studium : Masarykova univerzita v Brně - Filozofická fakulta. 2000-2001. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 85 s. - brož.

Dotační politika MPSV v roce 2000 / [uspořádali Ondřej Mátl a Iva Merhautová] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2000. - 80 s. : il., tab. - brož.

Doteky štěstí : příběhy českých dívek a žen, které potkaly toho pravého. : lásky - naděje - touhy - setkání. - Praha : Renata film I, 1998-. -
Drama evoluce : fragment evoluční ontologie. / Josef Šmajs - Vyd. 1. - Praha : Hynek, 2000. - 188 s. - brož.

Elektronické bankovnictví : rady a tipy. / Michal Přádka, Jan Kala - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xii, 166 s. : il. - brož.

Encyclopedia of Library and Information Science Vol. 68. Suppl. 31. / editors Allen Kent, Carolyn M. Hall - New York : Marcel Dekker, 2001. - vi, 381 s. : il., fot., tab. - váz.

Encyclopedia of Library and Information Science Vol. 69. Suppl. 32. / editors Allen Kent, Carolyn M. Hall - New York : Marcel Dekker, 2001. - vii, 409 s. : il., fot., tab. - váz.

Entwicklung des Computerprogramms STHAMAS zur globalen Simulation der Kristallzüchtung nach dem Czochralski-Verfahren / Jakob Fainberg - , 2000. - iii, 160 s. : il., tab. - Brož.

Eurydice, the information network on education in Europe : 20 years promoting better understanding of education systems. - Brussels : Eurydice, 2000. - 102 s. : il., tab. - brož.


Evropská unie a integrační procesy od A až do Z : výkladový slovník. / Bohumír Zlý - 2., dopl. a aktualiz. vyd. - Ostrava : Montanex, 2001. - 117 s. - brož.


Evropský integrační proces a evropská veřejná správa : Tempus Phare Joint European Project No: 14304. / Karel Lacina - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 33 s. - brož.

Excel v příkladech : řešené úlohy. / Josef Pecinovský - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 198 s. : il., tab. ; 1 disketa - brož.

Expertní systémy : praktická cvičení. / Ivo Provazník, Jana Bardoňová - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 49 s. : il., tab. - brož.

E-mail --, aneb, Jak ho zvládnout, používat a přežít / Pavel Knapp - Praha : Computer Press, 2000. - 64 s. : il. - Brož.

Faculty Directory : Berkeley Engineering. : a Guide to Research. 2000. / [editor Jan Ambrosini] - Berkeley : University of California, 2000. - 171 s. : il., tab. - Brož

FIL 419 : filosofické základy evropské kultury. / Karel Pstružina - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 200 s. - brož.

Forum medicinae : od lékařské vědy k praxi. - Praha : Panax, 1999-. -
Galerie géniů, aneb, Kdo byl kdo : osobnosti českých dějin. / [Vít Haškovec, Ondřej Müller, Irena Tatíčková] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2000. - 202 listů[v obálce]. - volné listy v obálce

GIS por každého : vytváříme mapy na počítači. / David E. Davis - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xiv, 112 s. : il. (většina barev.) + 1 CD-ROM. - brož.

HIFI : magazín pro vysokou věrnost. - Praha : Audio V, 1997-2000. -
Historická veterinární literatura v Ústřední knihovně Státní veterinární správy ČR v Brně / [zpracovali Václav Svoboda, Jiří Šindlář, Petra Haklová] - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2000. - 19 s. : il. - brož.

Hospodářský almanach firem České republiky Roč. 8. 2001. - Praha : Hospodářský almanach, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.

HTML a XHTML : kompletní průvodce. / Chuck Musciano, Bill Kennedy - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xix, 633 s. : il., tab. - brož.

Informační systémy podniku : i-Development * e-Management * i-Process. / Pavel Burian - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 195 s. : tab. - brož.

Informační systém podniku / Zdeněk Molnár ... [et al.] - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 184 s. : il., tab. - brož.

Informační technologie pro praxi : sborník přednášek. : Ostrava, Hotel Harmony, 7.9.2000. / [Milena Tvrdíková, Jan Ministr a kol.] - Vyd. 1. - Ostrava : Tanger : MARQ., 2000. - 149 s. : il., tab. - brož.


Informatika Word 2000 : materiály ke cvičení. / Stanislav Horný - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 194 s. : il. - brož.


Informatika - Power Point 2000 : (+ MS Graph, MS Chart, MS map, Word Art, Photo Editor). : materiály ke cvičení. / Stanislav Horný - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 160 s. : il. - brož.

Interkulturní komunikace v řízení a podnikání / Ivan Nový, Sylvia Schroll-Machl & spol. - Vyd. 2. - Praha : Management Press, 2001. - 183 s. : il. - brož.

Internet pro ženy : jak na to. : jak hledat a najít. : zajímavé tipy. : příručka pro ženy , které se rozhodly spojit se se světem. / Šárka Motalová - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - 92 s. : il. - brož.

Internet.cz : jak hledat a najít. / Jiří Bráza - 3., aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 128 s. : il. - brož.

Interpretace a sociální kritika / Michael Walzer - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2000. - 151 s. - brož.

Interpretacja chrzescijanska religii poganskich Slowian w swietle kronik niemieckich XI-XII. wieku : (Thietmar, Adam z Bremy, Helmold). - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 368 s. - brož.

ISM 2000 : Information Systems Modelling. : Proceedings of the 3rd Workshop. : May 2-4, 2000; Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic. / edited by Jaroslav Zendulka - 1st Ed. - Ostrava : MARQ., 2000. - 215 s. : il., tab. - 80-85988-45-3

Issues of regional trade integration among industrialized and developing countries: the case of the Egyptian-European partnership agreement / Ahmed Farouk Hamed Ghoneim - , 2000. - xi, 327 s. : tab. - Brož.

Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen für das Jahr 1999. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2000. - 287 s. : il. - brož.

Jahresbibliographie : Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. 1996-1998. / [zusammengestellt von Gisela Treffert] - Frankfurt am Main : Stadt- und Universitätsbibliothek, 2000. - 731 s. - Brož.

Jak si udělat svou první webovou stránku / napsal Alan Simpson - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 114 s. : il. - brož.

Kacíř / Taras Hryhorovyč Ševčenko ; Z ukr. orig. přel. Zdenka Bergrová. - Praha : St. knihovna ČSSR-Slovanská knihovna, 1965. - 31 s. -
Kalendář plzeňský : kratochvilné čtení na každý měsíc. 2001. / [redaktor] Jana Horáková - Plzeň : Fraus : Pro libris, 2001. - 39 s. : il. - brož.

Katalogizace elektronických zdrojů : příručka pro katalogizátora. / Ludmila Celbová - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 2000. - 39 s. : il. - brož.


Katalogizace zvukových dokumentů : příručka pro katalogizátora. / [zpracovala Ludmila Benešová, Jana Štorová] - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 2000. - 75 s. : il. - brož.


Katalog datových a informačních zdrojů Ministerstva životního prostředí a jeho organizací - Praha : AQUATEST-Stavební geologie, 2000. - 220 s. : il. - brož.

Katalog firem v oboru chladicí a klimatizační techniky - Praha : Svaz chladicí a klimatizační techniky, 2001. - 264 s. - Brož.

KMIT : Komunikace, Média, Informace, Technologie pro novinářskou praxi. - Praha : Centrum nezávislé žurnalistiky, 1994-1999. -
Komentář k novele zákona č. 505/1990 Sb / Jiří Kraus a kolektiv - Praha : Tech-Market, 2000. - 155 s. : tab. - brož.

Komunikujeme s PC Díl 1. / Ludmila Fridrichová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 45 s. : il. - brož.

Komunikujeme s PC Díl 2. / Ludmila Fridrichová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 54 s. : il. - brož.

Komunikujeme s PC Díl 3. / Ludmila Fridrichová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 32 s. : il. - brož.

Kontrola dodržování práva EU prováděná Evropskou komisí / [Manfred A. Dauses ... et al.] - Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2000. - 52 s. - Brož.

Korespondence Bohuslava Martinů s Českou akademií věd a umění / Kateřina Maýrová - Praha : Academia, 2000. - 64 s. : il. - Brož.

Kultura školy / Ludvík Eger a Dagmar Jakubíková - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 30 s. : il. - brož.

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti Knj. 50. 1999. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2000. - 261 s. - Brož.

List přátelům Kříže / Ludvík Maria Grignion z Montfortu - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2000. - 55 s. - brož.

Lobby : list Hospodářské komory České republiky. - Praha : Lobby cz, 1999-. -
Malíř Staropražan Karel Ludvík Klusáček (1865-1929) : ze života umělce a organizátora veřejného života. / Petra Pechová - Vyd. 1. - Polná : Linda, 2000. - 133 s. : il. - brož.

Management jakosti s podporou norem ISO 9000:2000 Základní dílo - stav: listopad 2000 včetně 1. aktualizace. / Alois Fiala ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.


Management jakosti s podporou norem ISO 9000:2000 Základní dílo - stav: únor 2001 včetně 2. aktualizace. / Alois Fiala ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.


Management ve výzkumu a vývoji : (REDEM). : sborník konference. : 26. a 27.10.2000, Mariánské Lázně. / [Milan Brejcha ... et al.] - 1. vyd. - Ostrava : MARQ, 2000. - 85 s. : il., tab. - brož.

Manažerská informatika - Databázový systém MICROSOFT ACCESS verze 2000 CZ / Tomáš Kubálek, Lenka Čermáková - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 190 s. : il. - brož.
Mapový průvodce českým Internetem 2000. / [Petr Kefurt] - Praha : Sdělovací technika, 2000. - 64 s. : il. - Brož.

MATLAB 2000 : kongresové centrum ČVUT, Praha 1.11.2000. : sborník příspěvků 8. ročníku konference. - Praha : VŠCHT, 2000. - 420 s. : il. - brož.

Microsoft Windows Me - jednoduše / Pavel Roubal - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - x, 134 s. : il. - brož.

Microsoft Windows Millenium Edition Na první pokus lehce najít správné odpovědi : ilustrovaný průvodce. / Jerry Joyce, Marianne Moon - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - viii, 197 s. : il. - brož.

Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků Č. 15. 1998. - Praha : Národní knihovna České republiky, 2000. - 489 s. : il. - brož.

Mistrovství v Transact-SQL : přesvědčte se, že jazyk SQL dokáže s daty všechno. / Kenneth Henderson - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xix, 496 s. + l CD-ROM. - brož.

Místní orgány a programy EU 3. aktualizace. / Petra Nováková ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování) - váz.

Místo OBSE v evropské bezpečnostní architektuře po první vlně rozšiřování NATO : Bratislava, 10. května 2000. : sborník úvodních vystoupení. / [Radek Khol ... et al.] - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2000. - 31 s. - brož.

Morava v literatuře : soupis publikací, periodik a článků. 1999. / zpracovala Ivana Planá ... [et al.] - Olomouc : Vědecká knihovna, 2000. - 93 s. - MZK Brno ; váz.

MOSEL : an universal language for modeling computer, communication, and manufacturing systems. : eine universelle Sprache für die Modellierung von Computer-, Kommunikations-, und Produktionssystemen. / Helmut Herold - , 2000. - iii, iii, 218 s., příl. : il., tab. - Brož.

MOSIS 2000 : Modelling and Simulation of Systems. : 34th Spring International Conference. : Proceedings. Vol. 1. / edited by Jan Štefan : May 2-4, 2000; Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic. - 1st Ed. - Ostrava : MARQ., 2000. - 271 s. : il., tab. - 80-85988-44-5


MOSIS 2000 : Modelling and Simulation of Systems. : 34th Spring International Conference. : Proceedings. Vol. 2. Czech Translation / edited by Milan Brejcha, Jan Štefan : May 2-4, 2000; Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic. MANAM 2000 : Modelling in Manager Work - 1st Ed. - Ostrava : MARQ., 2000. - 181 s. : il., tab. - 80-85988-46-1


Možnosti a meze : Úvahy o budoucím vývoji naší společnosti. / Gustav Bareš - 1. vyd. - Praha : Svoboda, 1968. - 60, [4] s. ; 8° -
MP3 a vše o něm / Ondřej Šebesta, David Morkes - 1. vyd. - Praha : Grada, 2001. - 11 s. : il. - brož.

Můj první počítač / napsal Jim McCarter - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 120 s. : il. - brož.

Navrhování analogových integrovaných obvodů / Vladimír Kolařík ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2000. - 214 s. : il., tab. - brož.

Navrhování digitálních integrovaných obvodů : jazyk VHDL. / Zdeněk Bartoň ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2000. - 156 s. : il., tab. - brož.

Nová encyklopedie Bible / editor John Drane - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub : Balios, 2000. - 320 s. : il. - váz.

Nox : oficiální příručka strategie. / Greg Kramer - Brno : Stuare, 2000. - iv, 489 s. : il., tab. - brož.

OECD Programme for International Student Assessment : nový mezinárodní výzkum zjišťující připravenost patnáctiletých pro dospělý život. - [Praha] : Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, [2000]. - 7 s. - Brož.

Okresní muzeum v Lounech [2000] : sborník. / [odpovědný redaktor Antonín Hluštík] - Louny : Fabio, 2000. - 52 s. : il. - brož.

Okres Jeseník v roce : soupis publikací a článků. 1999. / zpracovaly Ivana Planá, Alena Kovářová - Olomouc : Vědecká knihovna, 2000. - 37 s. - váz.

Okres Nový Jičín v roce 1999 : soupis publikací a článků. 1999. / zpracovaly Ivana Planá, Alena Kovářová - Olomouc : Vědecká knihovna, 2000. - 42 s. - váz.

Okres Olomouc v roce 1999 : soupis publikací a článků. 1999. / zpracovaly Ivana Planá, Alena Kovářová - Olomouc : Vědecká knihovna, 2000. - 143 s. - váz.

Osud si s námi hraje / Petr Frank - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2001. - 211 s. - váz.

Otázky & odpovědi - Praha : Linde, 1999. -
Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl 21. R (Ř) - Rozkoš - Praha : Paseka : Argo, 2000. - 1072 s., obr. příl. : il., fot., mapy. - Paseka, váz.

Oživlá historie : vojáci napoleonských válek z Čech, Moravy a Slovenska na prahu 21. století. / [redigovali Jan Dvořák a Pavel Zachoval] - Vyd. 1. - Brno : Hana Zachovalová, 2000. - 153 s. : barev. il. - váz.


O smyslu bytí / Richard Phillips Feynman - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 2000. - 131 s. - váz.


O stručnosti / Kornel Földvári - Vyd. 1. - Levice : L.C.A., 1999. - 103 s. - brož.

Padesát let výzkumného ústavu odborného školství / [odpovědný redaktor Vladimír Voznička] - 1. vyd. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 2000. - 100 s. : il. - brož.

Paleografická čítanka [1]. Textová část / Zdeňka Hledíková, Jaroslav Kašpar, Ivana Ebelová - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 243 s. - brož.

Paleografická čítanka [2]. Ukázky / Zdeňka Hledíková, Jaroslav Kašpar, Ivana Ebelová - 1. vyd. - Praha : Karolinum, [2000]. - 131 listů. : il. - Brož.

Palm pro manažery i fanoušky / Jindřich Klásek - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xxii, 318 s. : il. - brož.

Pitaval ze staré Plzně / Petr Mazný, Martin Polívka - Vyd. 1. - Plzeň : Starý most, 2000. - 104 s. : il. - váz.

Počátky vysokomýtského muzea a rodina Škorpilů / Hanka Skalická - Ústí nad OrlicíVysoké Mýto : Státní okresní archív : Okresní muzeum A.V. Šembery, 1998. - 58 s. : il. - brož.

Počítače na základních a středních školách : výsledky mezinárodního šetření. / [Ludmila Kašpárková ... et al.] - [Praha] : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2000. - 84 s. : il., tab. - brož.
Počítač pro topenáře : sborník přednášek. / [Karel Kabele ... et al.] - Praha : Společnost pro techniku prostředí, 2000. - 46 s. : il. - brož.

Polska bibliografia bibliologiczna 1998. / opracowala Teresa Pawlikowa - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2000. - 354 s. -
Popletené počítače / Michael Coleman ; [z anglického originálu přeložila Milena Novotná]. - Praha : Egmont ČR, 2000. - 156 s. : il. - brož.

Postgraduální medicína : odborný časopis pro lékaře. - Praha : Strategie, 1999-. -
Práce s PC : technické a programové vybavení. / Arnošt Svoboda, Leonard Walletzký - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 72 s. : il. - brož.

Professoris Conradi Benedicti Vollmann : vita et bibliographia. / [Igor Lisový] - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 34 s. : il. - brož.

Programovatelné logické obvody a modelování číslicových systémů v jazycích ABEL a VHDL : přednášky, počítačové cvičení. / Jaromír Kolouch - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 83 s. : il. - brož.

Průmyslová automatizace : (teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení). / František Zezulka - Brno : Vutium, 2000. - 23 s. : il. - brož.


Průvodce systémem státní podpory výzkumu a vývoje v České republice 2001. / Tasilo Prnka, Karel Šperlink, Petr Křenek - Vyd. 3. aktualizované. - Ostrava : Repronis, 2001. - 219 s. : il., tab. - brož.


První kroky s počítačem / Jiří Hlavenka, Petr Samšuk, Pavel Roubal - 7., přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Computer Press, 2000. - 132 s. : il. - brož.

Příručka mladých svišťů 11. / Walt Disney ; z angličtiny přeložila Jitka Minaříková. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 2000. - 156 s. : il. - váz.

Publishers' International ISBN Directory 27. Ed. 2000-2001. Vol. 1. Geographical Section : A-Q / [editor Maria Caridia] - MünchenBerlinNew Providence : K. G. Saur : International ISBN Agency : R. R. Bowker, 2000. - xliii, 1218 s. - váz.

Publishers' International ISBN Directory 27. Ed. 2000-2001. Vol. 2. Geographical Section : R-Z / [editor Maria Caridia] - MünchenBerlinNew Providence : K. G. Saur : International ISBN Agency : R. R. Bowker, 2000. - s. 1219-2426. - váz.

Publishers' International ISBN Directory 27. Ed. 2000-2001. Vol. 3. Numerical ISBN Section / [editor Maria Caridia] - MünchenBerlinNew Providence : K. G. Saur : International ISBN Agency : R. R. Bowker, 2000. - 1330 s. - váz.

Regionální anestezie : pravidelná tematická příloha časopisu Anesteziologie a neodkladná péče. - Praha : ČLS JEP, 1999-. -
Registr časopisů knihoven středisek veřejných informačních služeb resortu MŽP ČR a spolupracujících organizací 1999. Stav k 30. 4. 1999 - 7. upr. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1999. - 148 s. - brož.

Roczniki humanistyczne Filologia klasyczna - Lublin : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, [1949]-. -
Ročenka knihovny a muzea v Jaroměři 4. 1999. / [redaktorky Olga Mertlíková, Věra Sílová] - Jaroměř : Městská knihovna : Městské muzeum, 2000. - 81 s. : il., fot. - brož.

Rodinné právo : rodina, manželství, děti a mládež, dědictví. - Praha : Linde, 1999. -
Rolling Stone - Praha : Stratosféra, 1999-. -
Rukověť starožitníka a sběratele : alpaka, hygiena, kamna. / Zdeněk Knápek - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2000. - 340 s. : il. - váz.

Řízení projektů pomocí Project 2000 / František Adamec - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 231 s. : il., tab. - brož.

Sbírka řešených úloh z matematiky, fyziky a informatiky : (přijímací řízení na MFFUK v letech 1992-1999). / Zdeněk Renc (editor) - Vyd. 2., dopl. a rozš. - Praha : Matfyzpress, 2000. - 293 s. - brož.

Seznam časopisů objednaných Ústřední zemědělskou knihovnou ÚZPI na rok 2001. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2000. - 189 s. - Brož.


Simulace budov 2000 : sborník 1. národní konference. : Praha, 28.9.2000. / [František Drkal ... et al.] - Praha : IBPSA-CZ : České vysoké učení technické, 2000. - ii, 143 s. : il. - brož.


Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften : Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse. 1998-2000. - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 2000. - 59 s. : il. - brož.

Skenery a skenování / Jiří Fotr - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - iv, 72 s. : il. - brož.
Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře / Ivan Bittner ... [et al.] - 2., aktualiz. a rozš. vyd. - Praha : Linde, 2001. - 217 s. : tab. - brož.

Stavební strojník : lidé - technologie - stroje. : stavební stroje.manipulační technika.vozidla.nástavby.ruční nářadí. - Praha : Saturn LT, 1998-. -
Stroj pro věčnost / Johannes a Peter Fiebagové ; [z německého originálu přeložil Rudolf Řežábek]. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2000. - 312 s., [8] s. obr. příl. - váz.

Stručné dějiny České onkologické společnosti / Pavel Klener, Ludmila Hlaváčková, Petr Svobodný - 1. vyd. - Praha : Galén, 2000. - 70 s. : il. - brož.

Supermoto - Praha : Ehrlich 63, 1998-. -
Svět tisku : měsíčník o tisku a předtiskové přípravě. - [s.l.] : Grafosale, 1999-. -
Systémová metodologie : materiály ke cvičení. / Stanislav Horný, Helena Palovská, Mária Václavíková - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 133 s. - brož.

Szentmihályi-emlékkötet / szerkesztette Nagy Anikó - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár : Osiris, 2000. - 116 s. - brož.

Tanec na hladině ticha : almanach soutěže Literární Varnsdorf 2000. / [vybral, sestavil a k tisku připravil Milan Hrabal] - Varnsdorf : Městská knihovna, 2000. - 101 s. : il. - brož.

Teoretická informatika / Josef Kolář - 2. vyd. - Praha : Česká informatická společnost, 2000. - 204 s. : il. - brož.

Texty v programu Word II. / Jiří Hlavenka - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - iii, 80 s. : il. - brož.

The humanities and the sciences / Jerome Friedman ... [et al.] - New York : American Council of Learned Societies, 1999. - iii, 77 s. -
Traduction comme moyen de communication interculturelle : questions de socio-pragmatique du discours interculturel (II). / textes réunis et présentés par Elzbieta Skibinska, Malgorzata Tomicka ; présenté par Elzbieta Skibinska. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 297 s. - brož.

Třetí tisíciletí / George Hoffman - 1. vyd. - Praha : Encyklopedický dům, 2000. - 78 s. : il. - brož.
Tvorba jihomoravských spisovatelů v roce : výběrová bibliografie. 1999. / [zpracovala Jana Černá] - Brno : Knihovna Jiřího Mahena, 2000. - 125 s. - brož.


Tvorba prezentací v programu MS POWERPOINT 97 / Arnošt Svoboda, Leonard Walletzký - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 72 s. : il. - brož.


Tvorba softwaru 2000 : celostátní konference. : sborník přednášek. : 30.5.-1.6.2000, Ostrava. - Vyd. 1. - Ostrava : Tanger : MARQ., 2000. - 229 s. : il., tab. - brož.

Universum : všeobecná encyklopedie. Díl 4. CH-Kn / [autor původního vydání Eva Ambros ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Odeon, 2000. - 649 s. : il. - soubor ; váz.

Velký slovník zkratek Evropské unie / Jiří Elman - Praha : East West Publishing Company : East Publishing, 2000. - vii, 977, 20 s. - váz.

Ve stínech zítřka : diagnóza kulturní choroby naší doby. / Johan Huizinga ; [z holanského originálu přeložil Antonín Šimek]. - Vyd. 3., v Pasece 1. - [PrahaLitomyšl] : Paseka, 2000. - 161 s. - váz.

Ve znamení nové doby : první dvě století tištěné knihy v Čechách. / Miroslava Hejnová, Julius Hůlek, Zdeněk Uhlíř - 1 vyd. - Praha : Národní knihovna, 2000. - 130 s. : il. - brož.

Věda : dějiny v datech. / George Ochoa a Melinda Corey - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub : Eminet, 2000. - 362 s. - Knižní klub ; váz.

Vybrané kapitoly z počítačů a programování / Karel Ježek, J. Klečková, J. Ledvina - 3. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - iii, 272 s. - brož.

Vypalujeme CD / Petr Broža - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - ix, 196 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

Výběrová bibliografie : kriminalistická a kriminologická literatura vydaná před rokem 1948. : právnická literatura vydaná před rokem 1939. / [sestavil František Choc ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2000. - 84 s. - brož.

Výroční zpráva Odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999. / editor Zdeněk Venera - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : [9] s. barev. obr. příl., il., tab. - brož.

Výtvarné centrum Chagall 1996-2000. - Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 2000. - 168 s., obr. příl. : il. - váz.

Wer las und schrieb in Babylonien und Assyrien : Überlegungen zur Literalität im Alten Zweistromland. / Claus Wilcke - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 2000. - 84 s. - brož.

Windows 2000 professional : podrobný průvodce začínajícího uživatele. / Radek Maca, Rostislav Zedníček, Michal Palas - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 243 s. : il. - brož.

Windows 2000 Server : podrobný průvodce začínajícího uživatele. / Josef Pecinovský - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 211 s. : il. - brož.

Woman : měsíčník. - Praha : Burda Praha, 1998-. -

WSCG '2001 : the 9th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2001 in Co-operation with EUROGRAPHICS and IFIP WG 5.10. : Conference Proceedings. : Plzeň, Czech Republic; February 5.-9., 2001. Vol. II. / edited by Václav Skala - Plzeň : University of West Bohemia, 2001. - iii s., s. 214-422. : il. - soubor


WSCG '2001 : the 9th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2001 in Co-operation with EUROGRAPHICS and IFIP WG 5.10. : Conference Proceedings. : Plzeň, Czech Republic; February 5.-9., 2001. Vol. I. / edited by Václav Skala - Plzeň : University of West Bohemia, 2001. - vii, 213 s. : il. - soubor

WSCG '2001 : the 9th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2001 in Co-operation with EUROGRAPHICS and IFIP WG 5.10. : Short Communications and Posters. : Plzeň, Czech Republic; February 5.-9., 2001. / edited by Václav Skala - Plzeň : University of West Bohemia, 2001. - iv, 136, 37 s. : il. - soubor

XML a SOAP Programování serverů BizTalk : vytváření aplikací pro mezifiremní komunikaci a elektronické obchodování pomocí XML, SOAP a prostředí BizTalk. / Brian E. Travis - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xxiv, 419 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

Záhadná zmizení : Agatha Christie, Leslie Howard, Glenn Miller, Amy Johnsonová, Harold Holt, a další. / David Clark ; z anglického originálu přeložila Lenka Bízková. - Vyd. 2. - Praha : Ivo Železný, [2000?]. - 177 s. - váz.

Záhadné skutečnosti : z archivu nevysvětlitelných jevů. / Viktor Farkas - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2000. - 180 s., [8] s. obr. příl. - váz.

Záhady devatenáctého století / Miloš Jesenský - Ústí nad Labem : AOS Publishing, 2000. - 194 s., obr. příl. - brož.

Záhlaví pro katalogizaci náboženské literatury : metodická příručka pro korporativní záhlaví a unifikované názvy. / Hana Vodičková ... [et al.] - Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, 2001. - 96 s. - brož.

Základy počítačové grafiky / Bohuslav Hudec - Vyd. 3., přeprac. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 224 s. : il. - brož.

Zákon o technických požadavcích na výrobky / Vladimír Hrádek, Oldřich Vobořil - Ostrava : Montanex, 2001. - 187 s. : tab. - brož.

Znáte PC / Ludmila Fridrichová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 24 s. : il. - brož.

Židovská ročenka 5761. (2000-2001). / [sestavili Alice Marxová, Tomáš Pěkný, Jiří Daníček] - Praha : Židovská obec, [2000]. - 171 s. - Brož.

1001 tipů a triků pro Visual Basic / Pavel Kocich, Martin Gürtler - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xxxii, 328 s. : il. - brož.

100 let ZO Českého svazu včelařů Protivanov / Karel Sommer - Protivanov : ZO Českého svazu včelařů, 2001. - 87 s. : il. - Brož.

1991-2001 : Zehn Jahre Collegium Europaeum Jenense. : eine kleine Chronik. / herausgeber Ulrich Zwiener, Christel Fenk - 1. Aufl. - Jena : Collegium Europaeum Jenense, 2001. - 55 s. : il. - brož.


50 let Vědecké knihovny v Plzni : studie, data, vzpomínky. / redigoval a uspořádal Jaroslav Vyčichlo - Vyd. 1. - Plzeň : Vědecká knihovna, 2000. - 264 s., [22] s. obr. příl. : tab. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist