Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (březen-duben) - C. Náboženství, teologie, církve

za březen-duben 2001

Bahá'u'lláh - Brno : Bahá'í, 1992. - 68 s. ; 21 cm - Brož.

Buddhův lotosový květ : a dalších sto příběhů a moudrostí zenového budhismu. / Ernst Schwarz - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 158 s. - brož.

Co by měl každý vědět o židovství / k vydání připravil Arnulf H. Baumann ; [z německého originálu přeložila Lydie Cejpová]. - 1. vyd. - Praha : Kalich, 2000. - 201 s. : il. - brož.

Co se děje po smrti? / Dominique Morin - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2000. - 62 s. - brož.

České církevní dějiny ve druhé polovině 20. století : sborník příspěvků ze sekce církevních dějin na VIII. sjezd českých historiků v Hradci Králové ve dnech 10.-12.9.1999. / Libor Jan (ed.) - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. - 119 s. - brož.

Déja vu : pohledy do minulých životů. / Judy Hallová - Vyd. 1. - Brno : Jiří Alman, 2000. - 218 s. : il. - brož.

Dějiny křesťanské filosofie / David Hofmann - Ostrava : Scholaforum, 1997. - 33 s. - brož.

Die Mission des Paulus : forschungsgeschichtliche Studien zu den anerkannten paulinischen Briefen von 1960-1999/2000. / Seung-Ho Lee - , 2000. - viii, 337 s. -
Dzieci porzucone w Szpitalu Swietego Ducha w Rzymie w XVIII. wieku / Marian Surdacki - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998. - 457 s. : il. - brož.
Esejské dobrodružství / David Flusser - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1999. - 199 s. - brož.

Etnické a kulturní minority ve střední Evropě I : (základní problémy, Židé). / David Václavík - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 120 s. : il. - brož.

Filosofie a víra II : nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti. / Ladislav Hejdánek - 2. rozš. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1999. - 255 s. - brož.

Interpretacja chrzescijanska religii poganskich Slowian w swietle kronik niemieckich XI-XII. wieku : (Thietmar, Adam z Bremy, Helmold). - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 368 s. - brož.

I tento náš věk je časem Božího slova : kázání. / Emil Ženatý - 1. vyd. - Heršpice : Eman, 2000. - 262 s. - brož.

Jan Evangelista Urban - život a dílo : sonda do dějin české teologie a spirituality. / Václav Ventura - 1. vyd - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. - 223 s., 8 s. obr. příl. - brož.

Judaismus / Brian Lancaster - Vyd. 1. - [Praha] : Euromedia Group - Ikar : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 247 s. - váz.


Katolicko-pravoslavné konsensy na celosvětové úrovni : Mnichov (1982). : Bari (1987). : Uusi Valamo (1988). : Balamand (1993). - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2001. - 105 s. - brož.


Kontextová fundamentální teologie / Hans Waldenfels - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 662 s. - váz.

Kultura rozumu a vůle : člověk zítřka. / Břetislav Kafka - 1. české úplné autorem dopl. (celkově 6.) vyd. - Olomouc : Poznání, 1999. - 285 s. - váz.

Kurzy Alfa : příručka pro přípravu týmu. : pro vedoucí a pomocníky na kurzech Alfa. - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství KMS, 2000. - 41 s., příl. - brož.

Labirint sveta i raj serdca / Jan Amos Komenskij ; [perevod s češskogo S. Skorvida, V. Korčagina. ; perevod s latyni I. Machan'kova]. - Moskva : MIK, 2000. - 311 s., obr. příl. : il. - váz.

Liber de Verbo incarnato / Richard ze svatého Viktora ; přeložila Lenka Jiroušková. ; úvod napsala Lenka Karfíková. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2000. - 117 s. - brož.

List přátelům Kříže / Ludvík Maria Grignion z Montfortu - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2000. - 55 s. - brož.

Ludnosc zydowska na Dolnym Slasku 1945-1950 / Bozena Szaynok - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 210 s. - brož.

Martin z Tours / Régine Pernoudová ; [z německého originálu přeložila Emilie Harantová]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 137 s. - váz.

Matka Tereza / uspořádal Wolfgang Bader - 1. vyd. - Praha : Nové město, 2000. - 119 s. - váz.
Metafyzické myšlenky : bilingva. / Benedikt Spinoza ; přeložil a poznámkami a úvodním slovem opatřil Martin Hemelík. - 1. vyd. - Praha : Filosofia, 2000. - 179 s. - váz.

Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků Č. 15. 1998. - Praha : Národní knihovna České republiky, 2000. - 489 s. : il. - brož.

Mýty a legendy Polynésanů / Johannes C. Andersen - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 383 s. - váz.

Nad Velepísní a jiné spisy / Sv. Terezie od Ježíše ; [Ze špan.] přel. a úvody napsal Josef Koláček. - 1. vyd. v Nakl. Tiskárny Vimperk - VimperkKostelní Vydří : Nakladatelství Tiskárny Vimperk : Generální delegatura Řádu karmelitánů, 1991. - 188 s. ; 20 cm - Brož.

Nastal nám den veselý-- : adventní a vánoční zvyky na Kladensku a Slánsku. / Zdeněk Kuchyňka - 1. vyd. - Kladno : Okresní muzeum, 2000. - 87 s. : il. - Brož.

Náboženství a moderní společnost : sociologické teorie modernizace a sekularizace. / Dušan Lužný - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 183 s. - brož.


Návrat ztraceného syna / Henri J. M. Nouwen ; [překlad Annamaria Kolářová]. - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2001. - 157 s. - brož.


Několik lístků : zvyky, mýty, pověsti. / Lilly Grove Frazer ; [z anglického originálu přeložil Stanislav Novotný]. - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 2000. - 212 s. - váz.

Nová encyklopedie Bible / editor John Drane - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub : Balios, 2000. - 320 s. : il. - váz.

Numerologie a něco z Tantry, Ajurvédy i Astrologie / Harish Johari ; ilustroval Pieter Weltevrede. - 7. čes. vyd. - Brno : Schneider, 2000. - 222 s. : il., tab. - váz.

Opravdové přátelství podle nauky Buddhovy : suvenýr ke 100. narozeninám ctihodného Maháthery Nyánaponiky. / Erich Fromm & Mirko Frýba - Olomouc : Votobia, 2001. - 105 S. - brož.

Orel a kuře : o integraci a dynamické rovnováze protikladů v nás. / Leonardo Boff - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 103 s. - brož.

O smyslu bytí / Richard Phillips Feynman - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 2000. - 131 s. - váz.

Pal oda, so kerenas le devleskere bičhade - 1. romsko-české vyd. - Praha : G plus G, 2000. - 143 s. : il. - váz.

Památka na Jubilejní rok 2000 / Petr Piťha - Praha : Numismatika, 2000. - 84 s. - Brož.

Panna Maria Divotvůrkyně : nauka o Panně Marii, mariánská ikonografie, mariánská poutní místa. / Vítězslav Štajnochr - Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2000. - 326 s. : il. - váz.

Poslední tajemství z Fatimy : Jan Pavel II. prolomil mlčení. / Crista Kramer von Reisswitz - Praha : Dobra, 2000. - 67 s. : il. - brož.

Prameny světla : (příručka křesťanské dokonalosti). / Tomáš Špidlík - Vyd. 2. (v nakl. Refugium) - VelehradPrahaOlomouc : Refugium Velehrad-Roma : Česká provincie SJ : Centrum Aletti Velehrad-Roma, 2000. - 533 s. : il. - váz.

Pražské Jezulátko / Josef Forbelský, Jan Royt, Mojmír Horyna ; fotografie Karel a Ladislav Neubertovi. - Praha : Aventinum, 2000. - 95 s. : barev. il. - váz.

První sněm celosvětové církve : první vatikánský koncil 1869-1870. / Jiří Hanuš (ed.) - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. - 121 s. - brož.

Pú a starověká mystéria : kniha, ve které Medvěd velmi malého rozumu zkoumá na přelomu století mystéria starověku. / John Tyerman Williams - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 156 s. - váz.

Raduj se a zpívej: Ježíš brzy přijde : čtení modlitebního týdne pro děti 2000. / Judi Rogersová - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2000. - 23 s. - brož.

Řehoř z Nyssy : boží a lidská nekonečnost. / Lenka Karfíková - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1999. - 315 s. - brož.

Securitas imperii : sborník k problematice bezpečnostních služeb. 6. 3. Denní situační zprávy StB z listopadu a prosince 1989 / [editor Patrik Benda] - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2000. - s. 809-1256 - brož.


Společnost v přerodu : Češi ve 20. století. : sborník referátů z cyklické konference Demokracie 2000. / redaktor Vratislav Doubek - 1. vyd. - Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2000. - 319 s. - brož.

Stalo se ve Vatikánu : zajímavosti ze života papežů 20. století. / Anonymus ; [z italského originálu přeložil Jiří Plhoň]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 159 s. - brož.

Stroj pro věčnost / Johannes a Peter Fiebagové ; [z německého originálu přeložil Rudolf Řežábek]. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2000. - 312 s., [8] s. obr. příl. - váz.

Svatý Grál / Laurence Gardner - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 347 s. : il. - váz.

Sváteční slovo : promluvy na neděle a svátky. : cyklus C. / Jan Daněk - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2000. - 156 s. - brož.

Szkola Sióstr Prezentek w Krakowie w latach 1627-1918 / Renata Gasior, Teresa Matula - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998. - 450 s., 31 obr. na příl. : il., tab. - brož.

Teologie a praxe církve : praktická teologie křesťanského západu. : ekumenismus. / Milan Salajka - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 219 s. - brož.

Tomáš Akvinský / Marie-Dominique Chenu - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 141 s. - váz.

Tovaryšstvo Ježíšovo / Jiří Šotola - Vyd. 3., v rámci soubor. vyd. v nakl. Eminent 1. - Praha : Eminent, 2000. - 272 s. : il. - váz.

Tractatus de sex dierum operibus / Thierry ze Chartres ; překlad, úvod a poznámky Lenka Karfíková. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2000. - 135 s. - brož.

Tschechoslowakische Hussitische Kirche und ihr Gottesdienst (Liturgie) / [německý překlad v redakci Milana Salajky] - Praha : Církev československá husitská, 2001. - 16 s. - brož.

Umění přiblížit se : uzdravení pro nás a naše vztahy. / Larry Crabb - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2000. - 208 s. - brož.

Velcí modlitebníci bible : biblické úkoly 2001. : 1. čtvrtletí. / [Beatrice S. Neall] - Praha : Advent-Orion, 2000. - 95 s. - brož.

Ve znamení boha Ré : tajemní sluneční králové starého Egypta. : nerozřešené hádanky pyramid. / Michael Haase - 1. vyd. - Praha : Brána, 2000. - 214 s., [32] s. obr. příl. : il., tab., mapy - váz.
Věda a jóga : jóga pro třetí tisíciletí. / Rostislav Kocourek, Antonín Bajer - Olomouc : Votobia, 2000. - 77 s. - brož.


Víra, která žije : s Božím slovem na každý den 2001. / Morris Venden - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2000. - 373 s. - brož.


Vyznání : modlitba je cesta tvé duše. / Miroslava Daníčková - 1. vyd. - Nedakonice : Paprsek Světla, c2000. - 60 s. - brož.

Vznik a vývoj buddhismu / Vladimír Miltner - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2001. - 373 s. - váz.
Záhlaví pro katalogizaci náboženské literatury : metodická příručka pro korporativní záhlaví a unifikované názvy. / Hana Vodičková ... [et al.] - Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, 2001. - 96 s. - brož.

Zápas o čisté mládí / Karel Kořínek - Ostrava : Tandem, 2000. - 93 s. - váz.

Zjevení Panny Marie v Mexiku / Pavel K. Mráček - 2., rozš. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2000. - 52 s. - brož.

Žaltář : responzoriální žalmy pro neděle, slavnosti, svátky, památky a mše spojené s určitými obřady. / Josef Olejník - Vyd. 2., v MCM vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2000. - 299 s. - váz.

Židé a Morava : sborník příspěvků přednesených na konferenci. : Kroměříž, 10.11.1999. / [uspořádal Petr Pálka] - Vyd. 1. - Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 2000. - 144 s. : il. - brož.

Židovská ročenka 5761. (2000-2001). / [sestavili Alice Marxová, Tomáš Pěkný, Jiří Daníček] - Praha : Židovská obec, [2000]. - 171 s. - Brož.

Židovské osvícenství mezi Córdobou a Berlínem II. Hlavní myšlenkové proudy, myslitelé a diskuse od 17. století po dnešek / Maurice-Ruben Hayoun - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 518 s. - váz.

Židovské památky Moravy a Slezska Část 2. Synagogy / Jaroslav Klenovský - [Brno] : J. Klenovský, [2000]. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - Brož.

Živé slovo : (denní evangelium). / Tomáš Špidlík - Vyd. 2. - VelehradPrahaOlomouc : Refugium Velehrad-Roma : Česká provincie SJ : Centrum Aletti Velehrad-Roma, 2000. - 647 s. : il. - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist