Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (březen-duben) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie

za březen-duben 2001

Aplikovaná sociální psychologie II. / editors Jozef Výrost, Ivan Slaměník - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 260 s. : tab. - brož.

Co se vejde do života / Lumír Čivrný - Vyd. 1. - Praha : Hynek, 2000. - 252 s. - váz.

Časové řady základních ukazatelů statistiky práce 1948-1999. / zpracovalo Samostatné oddělení statistiky zaměstnanosti a mezd ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 130 s. : tab. - brož.
Čas je dar Afriky : Etiopie. / Hynek Adámek, Pavel Mikeš - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 160 s. : barev. il. - váz.

Demografie poprvé / Felix Koschin - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 99 s. : il., tab. - brož.

Die Arbeiterjugendgeneration : Lebenserinnerungen Nürnberger Metallarbeiter 1900-1960. / Jürgen Franzke - , 1999. - 323 s. - Brož.

Energetická náročnost výroby vybraných výrobků : (výsledky zpracování ročního statistického výkazu EP 9-01). 1987-1999. / zpracoval Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 37 s. : tab. - brož.

Etnické a kulturní minority ve střední Evropě I : (základní problémy, Židé). / David Václavík - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 120 s. : il. - brož.

Euroregion Elbe/Labe v číslech, grafech a mapách / [editor Milan Jeřábek] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 74 s. : il., tab. - brož.

Éra prázdnoty : úvahy o současném individualismu. / Gilles Lipovetsky - V čes. jaz. vyd. 2. - Praha : Prostor, 2001. - 269 s. - brož.

Geragogika pro speciální pedagogy / Pavel Mühlpachr, Petr Staníček - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 115 s. - brož.

Hledali spravedlivější svět I : od Luthera po Jeffersona. / Miloslav Ransdorf - [Praha] : Panok-Knight, 2000. - 253 s. : il. - brož.

Holandská současnost : politické strany a státní správa, zahraniční politika, hospodářství a doprava, politika vůči drogám a veřejné agresi, eutanazie--. / Miroslav Kabela - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2001. - 197 s., xvi s. obr. příl. : tab. - brož.

Hry zaměřené na sociální rozvoj žáků mladšího školního věku / Nelešovská Alena, Svobodová Jana - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 62 s. - brož.

Interpretace a sociální kritika / Michael Walzer - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2000. - 151 s. - brož.


Interpretation and Uses of Medical Statistics / Leslie E. Daly, Geoffrey J. Bourke - 5th Ed. - Oxford : Blackwell Science, 2000. - xiii, 568 s. : il., tab. - brož.


Inženýrská statistika pro ekonomy / Sláva Balatka - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 253 s. : tab. - brož.

Jak překonat nesouhlas : zásady vyjednávání s lidmi, s nimiž nelze vyjednávat. / William Ury - 3. vyd. - Praha : Management Press, 2001. - 128 s. - brož.

Jak se ucházet o zaměstnání : pro ty, kteří hledají nebo mění práci. : životopis, testy, pohovory. / Jaroslava Srncová - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - 98 s. : il. - brož.

Jak se žije a myslí po anglicku, aneb, Co jste možná v učebnici nenašli / Věra Tichá - 1. vyd. - Dubicko : INFOA, 2000. - 191 s. - brož.

Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit / Andrew Bradbury - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - xii, 129 s. : il. - brož.

Jak získat sebedůvěru a překonat nesmělost : praktické rady s programem cvičení. / Marie-France Mullerová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 183 s. - brož.

Jan Schýbal / neokázale : Galerie 4, Cheb, 8.-31.12.2000. / [text Zbyněk Illek, Václav Podestát] - Cheb : Galerie 4, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - Brož.

Jazyková specifikace školské komunikace a výuka mateřštiny / Jana Svobodová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 148 s., [18] s. příl. : tab. - brož.

Jedinec a společnost : sborník k 65. narozeninám doc. PhDr. Jana Sedláčka, CSc.. - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 161 s. - brož.

Je na Marxu život? : postkomunistická střední Evropa bez ubrousku. / Benjamin Kuras - 1. vyd. - Praha : ELK : Formát, 2000. - 131 s. - ELK. Praha, váz.

Kapitoly ze sociální psychologie / Dobromila Trpišovská a kolektiv - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 124 s. - brož.

Komunikace mezi kulturami : psychologie interkulturních rozdílů. / Luděk Kolman - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 188 s. - brož.

Komunikace v řízení / Jiří Fiedler - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - 133 s. : il. - brož.

Kultura v mezinárodním podnikání / Ivan Šroněk - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 167 s. - brož.

Labirint sveta i raj serdca / Jan Amos Komenskij ; [perevod s češskogo S. Skorvida, V. Korčagina. ; perevod s latyni I. Machan'kova]. - Moskva : MIK, 2000. - 311 s., obr. příl. : il. - váz.

Lidské rasy a rasismus v dějinách a v současnosti / Josef Wolf - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 223 s. : il. - brož.


Malý lexikon obcí ČR 2000. / zpracoval Odbor veřejných databází ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 234 s. : tab., mapy. - brož.


Manažer 21. století / Di Kamp - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 212 s. : il. - brož.
Miedzy nadzieja i zwatpieniem : sens zycia w swiadomosci mlodziezy szkolnej. / Janusz Marianski - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998. - 427 s. : tab. - brož.

Model spoleczenstwa obywatelskiego w historiozofii Feliksa Konecznego / Piotr Grabowiec - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 228 s. - brož.

Mýty a legendy Polynésanů / Johannes C. Andersen - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 383 s. - váz.

Nadvláda mužů / Pierre Bourdieu - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 145 s. - váz.

Náboženství a moderní společnost : sociologické teorie modernizace a sekularizace. / Dušan Lužný - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 183 s. - brož.

Návraty české šlechty / Vladimír Votýpka - Vyd. 1. - PrahaLitomyšl : Paseka, 2000. - 423 s. : il. - váz.

Nejen romská kuchařka / Lubomíra Oláhová - Vyd. 1. - Praha : Fortuna, 2000. - 79 s. : il. (většina barev.) - váz.

Než zaklepete u zaměstnavatele-- / [zpracovali Adolf Tomandl, Marie Běhalová, Aleš Turek] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2000. - 52 s. : il., tab. - brož.

Nuclear Legacy : Students of Two Atomic Cities. / Maureen McQuerry, Tetyana Gavrysh, Inna Ryazanova - Columbus : Battelle Press, 2000. - xxiii, 306 s. : il. - váz.

Obrázky z Provence / Jan Šmíd - 1. vyd. - Praha : Radioservis, 2000. - 141 s. : barev. il. - váz.
Ostravské kalendárium 2000. / Martin Juřica - Vyd. 1. - Šenov u OstravyOstrava : Tilia : Statutární město Ostrava : Archiv města Ostravy, 2001. - 83 s. : fot. - brož.

Otázka sociální : základy marxismu filosofické a sociologické. II. / T.G. Masaryk - 6. čes. vyd. - Praha : Masarykův ústav AV ČR : Ústav T.G. Masaryka, 2000. - 299 s. - Masarykův ústav AV ČR ; váz.

Otázka sociální : základy marxismu filosofické a sociologické. I. / T.G. Masaryk - 6. čes. vyd. - Praha : Masarykův ústav AV ČR : Ústav T.G. Masaryka, 2000. - 283 s. - Masarykův ústav AV ČR ; váz.

O smyslu bytí / Richard Phillips Feynman - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 2000. - 131 s. - váz.

Pohyb obyvatelstva v České republice v roce 1999. / zpracoval Odbor statistiky obyvatelstva ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 284 s. : tab., grafy. - brož.

Primární prevence sociálně patologických jevů v pedagogické praxi : učební text a workshop pro školní metodiky protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů. 3. / [redaktor Dagmar Kubátová] - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 59 s. : il., tab. - brož.


Problémy sociální politiky na přelomu tisíciletí / [odpovědný redaktor Antonín Leitner] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 134 s. -
Přehled sociální psychologie / Jitka Čížková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 181 s. : il., tab. - brož.

Příroda a kultura : svět jevů a svět interpretací aneb jak je to doopravdy. / Stanislav Komárek - 1. vyd. - Praha : Vesmír, 2000. - 180 s. - váz.

Regionální statistický obzor : Jihomoravský kraj. 2000. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Brno - Brno : Český statistický úřad, 2000. - 106 s. : tab., grafy. - brož.

Regionální statistický obzor : Severočeský kraj. 2000. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Ústí nad Labem - Ústí nad Labem : Český statistický úřad, 2000. - 117 s. : tab., grafy. - brož.

Ročenka HN Roč. 5. 2001. / [redakce Jiří Sekera, Martina Hornová] - Vyd. 1. - Praha : Economia, 2001. - 320 s. : il. - brož.

Savoir - vivre Francais, aneb, Umět žít s Francouzi : co dělat? co říkat?. / Odile Grand-Clément ; překlad a úprava Sylva Nováková. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2000. - 96 s. : il. - brož.

Sociální patologie / Pavel Mühlpachr - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 104 s. - brož.

Sociální politika II : pro 1. ročník bakalářského studia Sociální práce. / Eva Klimentová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 46 s. - brož.

Sociální rádce pro rodiny se sluchově postiženými dětmi / [redakce Anna Červenková, Jitka Vrchotová] - Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2000. - 39 s. : tab. - Brož.

Sociologie II / Helena Hudečková, Michal Lošťák - Vyd. 2. - Praha : Credit, 2000. - 137 s. : tab. - brož.

Specifické poruchy učení a chování / Marie Kocurová - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 95 s. : tab., il. - brož.

Společnost v přerodu : Češi ve 20. století. : sborník referátů z cyklické konference Demokracie 2000. / redaktor Vratislav Doubek - 1. vyd. - Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2000. - 319 s. - brož.

Statistické metody v marketingu a obchodu : vybrané přednášky a příklady. / Vladimír Brabenec, Pavla Šařecová - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 130 s. : tab. - brož.

Statistické metody / Zdeněk Karpíšek, Miloš Drdla - Vyd. 5. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 97 s. : il., tab. - brož.


Statistický bulletin : Olomoucký kraj. 2000. 3. čtvrtletí. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2000. - 97 s. : tab. - Brož.


Statistika II - cvičení / Anna Čermáková - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 78 s. : tab. - brož.

Statistika I Část 2. S dodatky k 1. části / Václav Friedrich - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 188 s. : obr., tab. - brož.

Statistika / Bohumil Kába, Libuše Svatošová - Vyd. 3. - Praha : Credit, 2001. - 150 s. : tab. - brož.

Studia polonijne T. 19. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998. - 214 s. - brož.

Studie k sociálním dějinám 4 / editoři Jana Machačová a Jiří Matějček - Opava : Slezské zemské muzeum, 1999. - 242 s. - brož.

Studie ze sociologické teorie / Robert K. Merton - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2000. - 285 s. - brož.

Šetření rodiny a reprodukce 1997 : (párová analýza). / zpracoval Odbor statistiky obyvatelstva ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 106 s. : tab. - brož.

Taktně, profesionálně, elegantně : pravidla jednání a vystupování v obchodním a společenském styku. / Ewa Pernal - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 2001. - 270 s. : il. - váz.

Testy partnerské shody / Susan Adamsová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 132 s. : il. - brož.
Tělesná kultura - sociokulturní fenomén: východiska a vztahy / Bohuslav Hodaň - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 235 s. - brož.

Toulky českou minulostí Díl 8. Slavné příběhy a osobnosti druhé poloviny 19. století / Petr Hora - 1. vyd. - Praha : Via Facti, 2000. - 222 s. : il. - váz.

Traduction comme moyen de communication interculturelle : questions de socio-pragmatique du discours interculturel (II). / textes réunis et présentés par Elzbieta Skibinska, Malgorzata Tomicka ; présenté par Elzbieta Skibinska. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 297 s. - brož.

Umění komunikace : kniha o porozumění v partnerském vztahu. / Nancy Van Pelt - Vyd. 1. - Praha : Advent - Orion, 2001. - 205 s. : barev. il. - váz.

Umíte přesvědčit? / Alan Barker - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - viii, 110 s. - brož.
Úvod do demografie / Květa Kalibová - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2001. - 52 s. - brož.

Úvod do sociální politiky / Jan Kotous, Gabriela Munková, Pavel Peřina - 2. upr. a dopl. vyd. - [Praha] : Vodnář, 2000. - 96 s. - brož.


Ve stínech zítřka : diagnóza kulturní choroby naší doby. / Johan Huizinga ; [z holanského originálu přeložil Antonín Šimek]. - Vyd. 3., v Pasece 1. - [PrahaLitomyšl] : Paseka, 2000. - 161 s. - váz.


Ve znamení nové doby : první dvě století tištěné knihy v Čechách. / Miroslava Hejnová, Julius Hůlek, Zdeněk Uhlíř - 1 vyd. - Praha : Národní knihovna, 2000. - 130 s. : il. - brož.

Vytváření přeshraničního společenství na česko-německé hranici : sborník statí. / František Zich - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2000. - 271 s. : il. - brož.

Vývoj obyvatelstva v okresech Jihomoravského kraje : časové řady vybraných ukazatelů demografické statistiky. : 1990-1999. / zpracoval Krajská reprezentace Brno - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 125 s., [2] s. barev. obr. příl. : il., tab. - brož.

Výzkum postojů obyvatelstva po volbách do krajských zastupitelstev v České republice 2000 : pracovní text. / Pavel Machonin - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2000. - 33 s. : tab. - brož.
Vzestup a pád středních vrstev / Jan Keller - Praha : Sociologické nakladatelství, 2000. - 123 s. - brož.

V hlavní roli otázka : (průvodce přípravou otázek v sociologických a marketingových výzkumech). / Ján Mišovič - Hradec Králové : t. ALDIS, 2001. - 67 s. : tab. - brož.

Zab mě, prosím : necenzurovaná historie punku. / Legs McNeil a Gillian McCain - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 403 s. - váz.

Základy sociologického výzkumu / Alois Surynek, Růžena Komárová, Eva Kašparová - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2001. - 160 s. - brož.

Západní, východní a střední Evropa jako kulturní a politické pojmy / M. Havelka, L. Cabada - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 147 s. - brož.

Zdravotnická ročenka České republiky 1999. - Praha : Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, 2000. - 212 s. : il., tab. + 1 příl.. - brož.

z. B. Berlin : 10 Jahre Transformation und Modernisierung. : Begleitbuch zur Ausstellung. : 2. Juni bis 3. Oktober 2000, Berlin. / [Diedrich Diederichsen ... et al.] - Berlin : Foyer, 2000. - 208 s. : il. + 1 příl. - brož.

Židovské osvícenství mezi Córdobou a Berlínem II. Hlavní myšlenkové proudy, myslitelé a diskuse od 17. století po dnešek / Maurice-Ruben Hayoun - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 518 s. - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist