Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (březen-duben) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za březen-duben 2001

Abeceda mzdové účetní 2001 / [Bořivoj Šubrt ... et al.] - 10. vyd. - Olomouc : ANAG, 2001. - 335 s. : tab. - brož.

Antidaňový lexikon Základní dílo včetně 14. aktualizace - únor 2001. / Luboš Smrčka ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Aproximace komunitární legislativy v oblasti voda - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2000. - 92 s. : tab. - brož.

Autoškola : pravidla provozu na pozemních komunikacích a nové testové otázky platné od 1. ledna 2001. - Praha : BertelsmannSpringer CZ, 2000. - 203 s. : il. - brož.

Bezpečnostní teorie a praxe : sborník Policejní akademie ČR. 2000. Č. 2. / [uspořádala Anna Lukešová] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2000. - 147 s. : il., tab. - brož.
Bílé otrokyně : zločiny, které vešly do dějin. / Václav Pavel Borovička - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2000. - 255 s. - váz.

Buchführung für Unternehmer / übersetzung Dietlinde Babůrková - 1. Aufl. - Zvole u Prahy : Hilar Babůrek, [2000]. - 137 s. - Brož.

Budeme je žalovat? : právní možnosti ochrany životního prostředí a lidských práv. / Pavel Černý ... [et al.] - Brno : Ekologický právní servis, 2000. - 127 s. - brož.

Cestovní náhrady v tuzemsku a zahraničí s komentářem 2001 / Eva Hofmannová - 5. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2000. - 111 s. - brož.

Cestovní náhrady 2001 - chyby a problémy : stanoviska ke sporným případům. / Marie Salačová - 3. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 103 s. : tab. - brož.

Cikáni pod hákovým křížem / Donald Kenrick, Grattan Puxon - 1. české vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, Centre de recherches tsiganes, 2000. - 178 s. : il. - brož.

Civil Code. "Občanský zákoník" - Prague : Trade Links, 2000. - 356 s. - Brož.

Českoslovenští legionáři : rodáci a občané okresu Havlíčkův Brod. : 1914-1920. / [Miloš Tajovský ... et al.] - Havlíčkův Brod : Okresní úřad : Státní okresní archiv : Okresní vlastivědné muzeum, 2000. - 113 s. : il. - Brož.

Česko-italský právnický slovník / Marcela Nováková - Praha : Linde, 2001. - 141 s. - brož.

Český stranický systém 1890-1939 / Ladislav Cabada - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 100 s. - brož.

Češi v cizinecké legii / Otto Janka - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 173 s. : il. - váz.


Daně z příjmů 2000/2001 : praktický průvodce. : podle právního stavu k 1.1.2000. / Václav Vybíhal, Tomáš Jaroš - 3. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 288 s. : tab. - brož.


Daně z příjmů 2001 : úplné znění s výkladem změn. : právní stav k 1. 2. 2001. / Josef Hladký ; spolupracoval Jan Linhart. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 104 s. : tab. - brož.

Daňová judikatura : vybraná rozhodnutí českých soudů ve věcech daňových. Díl 3. / judikáty zpracovala Jitka Rosenbachová - Praha : Newsletter, 2000. - 240 s. - brož.

Daňové judikáty Díl 3. / Miroslav Čáslavský ... [et al.] - Praha : Linde, 2000. - 589 s. - brož.
Daňové poradenství : teorie poradenství a daňové poradenství v ČR k 1.1.2001. / Michal Polák - Vyd. 5., přeprac. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 71 s. : tab. - brož.

Daňové právo : texty zákonů. : úplné znění. Doplněk 15. Stav: září 2000 / zpracovala Hana Marková - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňové zákony : aktuální znění platná v roce 2001. - Vyd. 1. - Praha : Newsletter, 2001. - 96 s. : tab. - brož.

Daňové zákony : úplná znění platná v roce 2001. / komentáře novel napsala Helena Machová - 1. vyd. - Praha : Newsletter, 2001. - 96 s. - brož.

Daňově uznatelné náklady v obchodních společnostech a u fyzických osob vedoucích podvojné účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 5. aktualizace - listopad 2000. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Daňově uznatelné náklady v obchodních společnostech a u fyzických osob vedoucích podvojné účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 6. aktualizace - únor 2001. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Daňový a účetní lexikon Základní dílo včetně 15. aktualizace - únor 2001. / Jan Ambrož ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Daňový poradce pro podnikatele 2001 : daně, správa daní a poplatků, účetnictví, novela obchodního zákoníku v účetnictví a daních, nové pojmy, vklady, základní kapitál, vypořádací podíl, smlouva o převodu zisku a ovládací smlouva, rozdělení zisku, rezervní fond, podnik, transformace. : podle stavu k 1.1.2001. / Jiří Gebarowský, Jana Skálová - 7. aktualiz. vyd. - Praha : Linde : Knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2001. - 1071 s. : tab. - váz.

Daň z přidané hodnoty : úplný soubor aktuálních předpisů. : podle stavu k 24.11.2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 144 s. - brož.

Daň z příjmů fyzických osob 2000/2001 : změny v novém znění zákona pro rok 2001. : výklad s komentářem. / Petr Buchníček, Jiří Klíma - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - viii, 88 s. - brož.

Dávky sociální péče 2001 / Naděžda Břeská, Lucie Vránová - Olomouc : ANAG, 2000. - 247 s. - brož.


Dějiny soukromého práva ve střední Evropě : stručný nástin. / Karolina Adamová - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 2001. - 136 s. - brož.


Die ausserstrafrechtlichen Rechtsfolgen der Straftat / Christine Andrea Oberhofer - , 1999. - xii, 242 s. - Brož.

Dobrovolné dohody v politice životního prostředí / Petr Šauer ... [et al.] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 339 s. : tab. - brož.

DPH a malé obce od 1.1.2001 / Václav Benda - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2001. - 60 s. - brož.
Drogy a taneční scéna / Ladislav Csémy, Hana Sovinová, Jakub Komárek - 1. vyd. - Praha : Centrum zdraví, 2000. - 44 s. : il., tab. - brož.

Ekonomika, právo a politika : sborník textů ze seminářů. 2000. Č. 6. / Václav Klaus ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2000. - 120 s. : tab., grafy. - brož.

Energetická politika - Pardubice : Teplárenské sdružení ČR, [2001]. - 96 s. : il., tab. - Brož.

Eunuška / Germaine Greer - 1. vyd. - Praha : One Woman Press, 2001. - 417 s. - brož.

Evropská unie a integrační procesy od A až do Z : výkladový slovník. / Bohumír Zlý - 2., dopl. a aktualiz. vyd. - Ostrava : Montanex, 2001. - 117 s. - brož.

Evropský integrační proces a evropská veřejná správa : Tempus Phare Joint European Project No: 14304. / Karel Lacina - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 33 s. - brož.

Fenomén mezinárodního terorismu ve světle současného mezinárodního práva : dokumenty. Část 1. / Libor Lukášek - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 346 s. - brož.

Fenomén mezinárodního terorismu ve světle současného mezinárodního práva : dokumenty. Část 2. / Libor Lukášek - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - s. 347-632 - brož.

Finanční právo : texty zákonů. 14. doplněk. Stav: září 2000 / zpracovala Hana Marková - Praha : C. H. Beck, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Gettysburg 1863 : historické bitvy. / Grzegorz Swoboda ; [překlad Miloš Řezník]. - 1. čes. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 263 s. : il. - brož.

Hasičská vzájemná pojišťovna : 100 let od založení. / [Jaromír Tausch, Jan Staněk] - Vyd. 1. - Praha : Fire Edit, 2000. - 136 s. : il. - váz.

Historie českých spiknutí / Jaroslav Čechura ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Akropolis, 2000. - 167 s. : il. (některé barev.) - váz.

Indikátory a systémy k rozdělování nákladů na teplo k vytápění : (technické minimum správce bytového fondu a konečného spotřebitele). / [redigoval Alan Bura] - Praha : Tech-Market, 2000. - 99 s. : tab. - brož.


Informace a požadavky k přijímacím zkouškám pro akademický rok : Masarykova univerzita v Brně. : Ekonomicko-správní fakulta. 2001-2002. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 30 s. : tab. - brož.


Jak pojistit firmu / Dana Čapková - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - viii, 107 s. - brož.
Jak zvládnout daň z příjmů právnických osob 2000/2001 : změny v novém znění zákona pro rok 2001. / Lenka Dubšeková, Tomáš Jaroš - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - xi, 169 s. - brož.

Jednoduché účetnictví pro podnikatele 2001. / Petr Ryneš - Olomouc : ANAG, 2001. - 365 s. - brož.

Jednoduché účetnictví 2001 : komplexní průvodce s předpisy. / Jan Linhart - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 267 s. : tab. - brož.

Katastrofy techniky děsící 20. století / Jan Tůma - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 302 s., [32] s. obr. příl. : il. - váz.

Komentář k novele obchodního zákoníku 2001 / Roman Kozel - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2001. - 103 s. - brož.

Koncepce nové kodifikace trestního práva hmotného České republiky : Praha, Ministerstvo spravedlnosti ČR, 17.4.2000. : sborník příspěvků z mezinárodní konference. / [redakce Josef Kuchta] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 256 s. : tab. - brož.

Konkurs a vyrovnání / Ilona Schelleová - Vyd. 2., dopl. - Praha : Eurounion, 2000. - 222 s. - brož.

Kontrola dodržování práva EU prováděná Evropskou komisí / [Manfred A. Dauses ... et al.] - Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2000. - 52 s. - Brož.

Kriminologické, trestně právní a kriminalistické aspekty drogového problému v ČR a jeho řešení / Jan Hejda - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 152 s. : il. - brož.

Les Droits de l'homme : dossier de textes, documents et exercices. / Marie Šedová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 66 s. : il. - brož.

Lexikon účetních souvztažností od A do Z Základní dílo včetně 8. aktualizace - únor 2001. / Zdenka Cardová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace Základní dílo včetně 5. aktualizace - listopad 2000. / Danuše Prokůpková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.
Le francais pour les juristes / Markéta Larišová - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 211 s. - brož.

Limity využití území : celostátně platné limity. : praktická příručka. Dodatek č. 3. Stav k 30.9.2000 - Brno : Ústav územního rozvoje, 2000. - 1 sv. (nestránkováno). - brož.

Malá dohoda 1919-1938 : její hospodářské, politické a vojenské komponenty. / Zdeněk Sládek - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 297 s. : tab. - brož.


Malý lexikon obcí ČR 2000. / zpracoval Odbor veřejných databází ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 234 s. : tab., mapy. - brož.

Management ve veřejné správě : Tempus Phare Joint European Project No: 14304. / Karel Lacina - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 35 s. - brož.

Maršál Radecký, vojevůdce pěti císařů / Petr Havel, Andrej Romaňák - Vyd. 1. - PrahaLitomyšl : Paseka, 2000. - 363 s. : il. - váz.

Meldunki sytuacyjne Komendy Okregu Lublin AK : maj - lipiec 1944. / Anna Grazyna Kister - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998. - 102 s. - brož.

Místní orgány a právo 14. aktualizace. / Zdeňka Udržalová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.

Místní orgány a programy EU 3. aktualizace. / Petra Nováková ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování) - váz.

Návraty české šlechty / Vladimír Votýpka - Vyd. 1. - PrahaLitomyšl : Paseka, 2000. - 423 s. : il. - váz.

Nedobytné pohledávky : praktické návody vymáhání pohledávek pomocí právních, daňových a účetních postupů. Základní dílo - stav: březen 2001 včetně 9. aktualizace. / Hana Kovaříková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.
Největší smolaři století : z jejich nápadů zbohatli jiní. / A. Fehringerová, G. Reischl, B. Stadlbauer - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar : Knižní klub, 2000. - 202 s. - váz.

Nemocenské pojištění : podle právního stavu k 1.1.2001. / Marta Ženíšková - Olomouc : ANAG, 2001. - 111 s. - brož.

Nemoc století : komunismus, nacismus a holocaust. / Alain Besancon - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2000. - 95 s. - brož.

Němčina pro státní správu 2. / Vlasta A. Lopuchovská, Eva Piarová - Vyd. 1. - Praha : Police History, 2000. - 146 s. : il., tab. - brož.

Obce a kraje podle reformy veřejné správy v roce 2000 / Zdeněk Koudelka - Praha : Linde, 2000. - 228 s. - brož.

Obce, kraje, okresní úřady : k 1.1.2001. - Ostrava : Sagit, [2000]. - 320 s. - brož.

Obchodní zákoník ve znění zákona č. 370/2000 Sb., s důvodovou zprávou, judikaturou, úvodním výkladem a poznámkami / Ivana Štenglová - Vyd. 1. - Praha : IFEC, 2000. - 669 s. - brož.

Obchodní zákoník : zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. : právní stav: 1.1.2001. - 2. vyd. - Praha : Newsletter, 2001. - 166 s. - brož.

Obchodní zákoník : znění platné od 1. ledna 2001. - 2. opr. vyd. - Praha : NEWSLETTER, 2001. - 100 s. - brož.


Občanské právo hmotné / Jan Hejda - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 158 s. - brož.

Občanský soudní řád 2001 : [k 1.1.2001]. - Ostrava : Sagit, [2000]. - 192 s. - brož.

Občanský soudní řád : s prováděcími předpisy. : úplné znění ke dni 1.1.2001 s výkladem novely zák. č. 30/2000 Sb. a dalších novel z roku 2000. / Petr Hlavsa - 3., dopl. vyd. - Praha : Linde, 2001. - 429 s. - brož.

Občanský zákoník : poznámkové vydání s judikaturou a novou literaturou (včetně věcného rejstříku). : podle právního stavu k 1.1.2001. / Jaroslav Bičovský, Josef Fiala, Milan Holub - 7. dopl. vyd. - Praha : Linde : Knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2000. - 775 s. - brož.

Občanský zákoník : zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. : právní stav: 1.1.2001. - 1. vyd. - Praha : Newsletter, 2001. - 71 s. - brož.

Obecné mezinárodní právo v dokumentech / uspořádali a poznámkami opatřili Miroslav Potočný, Jan Ondřej - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2000. - ix, 301 s. - brož.

Oceňování báňských podniků a ložisek nerostů / Jindřich Karpíšek - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 40 s., příl. : tab. - brož.

Ochrana utajovaných skutečností / Rudolf Musil - Vyd. 1. - Praha : Eurounion, 2001. - 379 s. : tab. - brož.

Odborný překlad - Francouzština / Slavomíra Ježková - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - 201 s. - brož.

Odborný slovník anglicko-český z oblasti ekonomické, obchodní, finanční a právní / M. Bočánková ... [et al.] - 3. rozš. vyd. - Praha : Linde : Knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2001. - 1046 s. - váz.

Odborný slovník česko-anglický z oblasti ekonomické, obchodní, finanční a právní / M. Bočánková ... [et al.] - 3. rozš. vyd. - Praha : Linde : Knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2001. - 1102 s. - váz.

Operační sekce Generálního štábu AČR / [editor Jan Procházka] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Operativní technika v rukou StB / Daniel Povolný - Vyd. 1. - Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie České republiky, 2001. - 111 s. : tab. - brož.

Otázky & odpovědi - Praha : Linde, 1999. -
Otevřené nebe / [editor Jan Procházka] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.


Ozbrojené síly České republiky - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - 155 s. : barev. il. - brož.


Oživlá historie : vojáci napoleonských válek z Čech, Moravy a Slovenska na prahu 21. století. / [redigovali Jan Dvořák a Pavel Zachoval] - Vyd. 1. - Brno : Hana Zachovalová, 2000. - 153 s. : barev. il. - váz.

Personální otázky veřejné správy : Tempus Phare Joint European Project No: 14304. / Jiří Kovář, Hana Fachinelli - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 25 s. : tab. - brož.
Pitaval ze staré Plzně / Petr Mazný, Martin Polívka - Vyd. 1. - Plzeň : Starý most, 2000. - 104 s. : il. - váz.

Podnik a právo životního prostředí 7. aktualizace. / Vilém Sluka ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.

Podvojné účtování malých obcí s jedním bankovním účtem / Olga Hanzlová, Alena Kupská - 1. vyd. - Libice nad Cidlinou : Vega-L, 2000. - 81 s. : tab. - Brož.

Pohledávky, jejich cese a hodnota / Jaroslav Šantrůček - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 84 s. : tab. - brož.

Pojišťovnictví : vybrané kapitoly pro základní kurs. / Eva Vávrová, Marta Doložílková, Roman Stuchlík - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 84 s. - brož.

Poklady Třetí říše / Marcel Pok - 1. vyd. - Praha : AOS Publishing, 2000. - 64 s., [26] s. obr. příl. - brož.

Policejní letectvo : včera a dnes. / Michal Dlouhý, Jaroslav Minařík - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2000. - 56 s. : il. (některé barev.), tab. - brož.

Poličští legionáři 1914-1920 / Stanislav Konečný - Polička : S. Konečný : Svaz bojovníků za svobodu, 2000. - 98 s. - Brož.

Pořádková činnost policie : zvláštní část. / Pavel Macek, Antonín Filák, Zdeněk Chmela - 3. přeprac. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2000. - 114 s. - brož.

Pozemní síly / [editor Jaroslav Roušar] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Pracovní právo : úplné znění. : texty zákonů. 18. doplněk. Stav: prosinec 2000 / zpracovali Jan Přib, Vladimír Voříšek - Praha : C. H. Beck, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Praktická personalistika : po novele zákoníku práce od 1.1.2001. / Bohuslav Kahle - 2., aktualiz. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2001. - 211 s. - brož.

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 21. aktualizací - stav: listopad 2000. / Libuše Müllerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.


Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 21/1. aktualizací - stav: leden 2001. / Libuše Müllerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.


Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 22. aktualizací - stav: leden 2001. / Libuše Müllerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Pravidla silničního provozu : k 11.12.2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 80 s. - brož.

Práva a povinnosti představenstva a dozorčí rady a. s : praktická příručka pro organizační a finanční řízení a.s. a pro úspěšné zvládnutí osobní odpovědnosti členů představenstva a dozorčí rady. Základní dílo. Stav: leden 2001 / Bohuslav Klein ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - váz.

Právněhistorické studie 35. / Karolina Adamová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 314 s. - brož.

Právnický slovník / Dušan Hendrych ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2001. - xvii, 1189 s. - váz.

Právní ochrana dětí a obětí domácího násilí / Martin Prokop ... [et al.] - Brno : Ekologický právní servis, 2000. - 79 s. - brož.

Právní praktika / Jan Hejda, Lubomír Michálek, Vlastimil Sítař - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 228 s. - brož.

Právní předpisy o zaměstnanosti - Vyd. 2., upr. - Praha : JAN, 2000. - 85 s. - brož.

Prevence kriminality / Josef Zapletal a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2000. - 102 s. - brož.

Primární prevence sociálně patologických jevů v pedagogické praxi : učební text a workshop pro školní metodiky protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů. 3. / [redaktor Dagmar Kubátová] - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 59 s. : il., tab. - brož.

Princ Evžen Savojský : pán bitevních polí. / Karel Richter - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2000. - 397 s. : il. - váz.

Problémy sociální politiky na přelomu tisíciletí / [odpovědný redaktor Antonín Leitner] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 134 s. -
Protiletadlové vojsko AČR / [editor Michal Polívka] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Protiletadlové vojsko Armády České republiky / [Rudolf Fojtík] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - 31 s. : il. - brož.

Průvodce personální praxí Červenec - srpen 1999. - Praha : C. H. Beck, 1999. - 1 sv. (v různém stránkování). : tab. - Brož.

Průvodce personální praxí Leden - únor 2001. - Praha : C. H. Beck, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). : tab. - Brož.


Průvodce personální praxí Listopad - prosinec 2000. - Praha : C. H. Beck, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). : tab. - Brož.

Průvodce personální praxí Říjen 1999. - Praha : C. H. Beck, 1999. - 1 sv. (v různém stránkování). : tab. - Brož.

Průvodce personální praxí Září 1999. - Praha : C. H. Beck, 1999. - 1 sv. (v různém stránkování). : tab. - Brož.

Přemyslovský stát kolem roku 1000 : na paměť knížete Boleslava II (+7. února 999). / uspořádali Luboš Polanský, Jiří Sláma, Dušan Třeštík - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. - 377 s. : il. - váz.

Přestupkové právo : komentář k zákonu o přestupcích včetně textu souvisících předpisů. : podle právního stavu k 1.1.2001. / Zdeněk Červený, Václav Šlauf - 7., aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2001. - 368 s. - brož.

Příjmy a výdaje rozpočtových a příspěvkových organizací podle odvětví v roce 1999. / zpracoval Odbor čtvrtletních národních účtů ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 120 s. : tab. - brož.

Příklady a klauzurní práce z trestního práva a řízení / Vladana Kristenová, Marie Vanduchová, Rudolf Vokoun - 3. vyd. - Praha : Karolinum, 2001. - 58 s. - brož.

Příklady z trestního práva hmotného : obecná část. / Petr Kybic, Simona Stočesová, Jana Thomová - 1. vyd. - Plzeň : Západočeká univerzita, 2000. - 58 s. - brož.

Přísně tajné : Státní bezpečnost za normalizace. : vybrané směrnice a metodické pokyny politické policie z let 1978-1989. / Pavel Žáček - Praha : Votobia, 2001. - 269 s. - brož.

Ráj i peklo / František Heřman - Vyd. 1. - Zlín : Atelier IM, 2000. - 163 s. : il. - brož.

Regionální portréty 1999. / zpracoval Odbor informačních služeb a prezentací ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 175 s., tb. příl. : tab., grafy, mapy. - brož.

Regionální statistický obzor 2000 : Západní Čechy. / zpracoval: Krajská reprezentace Plzeň - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 90 s. : tab. - brož.

Regionální statistický obzor 2000 : Západní Čechy. : (vybrané údaje za okresy). / zpracoval: Krajská reprezentace Plzeň - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 167 s. : tab. - brož.

Regulatory control of radioactive discharges to the environment : safety guide. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2000. - 43 s. : il., tab. - brož.

Ročenka HN Roč. 5. 2001. / [redakce Jiří Sekera, Martina Hornová] - Vyd. 1. - Praha : Economia, 2001. - 320 s. : il. - brož.


Rodinné právo v otázkách a odpovědích / Zdeňka Králíčková - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xi, 112 s. - brož.


Rodinné právo : rodina, manželství, děti a mládež, dědictví. - Praha : Linde, 1999. -
Rozpočtová skladba v roce 2001 a 111 praktických příkladů : publikace pro pracovníky orgánů státní správy, obcí, krajů a jejich organizačních složek. / Jan Kinšt - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2001. - 213 s. : tab. - brož.

Rukověť sběratele starých zbraní / Zdeněk Knápek - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2000. - 309 s. : il. - váz.

Rukověť starožitníka a sběratele : alpaka, hygiena, kamna. / Zdeněk Knápek - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2000. - 340 s. : il. - váz.

Řešení aktuálních problémů účetnictví a daní v otázkách a odpovědích [27]. - Praha : Bilance, 2000. - 48 s. : tab. -
Řešení aktuálních problémů účetnictví a daní v otázkách a odpovědích [29]. - Praha : Svaz účetních, 2001. - 48 s. : tab. -
Řešení aktuálních problémů účetnictví a daní v otázkách a odpovědích [30]. - Praha : Svaz účetních, 2000. - 48 s. : tab. -
Řízení místních orgánů 14. aktualizace. / Martin Lukáš ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.

Sbírka nálezů a usnesení : Ústavní soud České republiky. Sv. 16. Roč. 1999. Díl 4 - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 2000. - xxi, 411 s. + 1 příl. + 1 disketa. - soubor

Sbírka příkladů z práva sociálního zabezpečení / Dagmar Trinnerová, Antonín Vacík - 1. vyd. - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2001. - 86 s. - brož.

Scientific papers of the University of Pardubice : series D. : Faculty of Economics and Administration. 3. 1998. / [odpovědný redaktor Jan Kunhart] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1998. - 228 s. - brož.

Securitas imperii : sborník k problematice bezpečnostních služeb. 6. 3. Denní situační zprávy StB z listopadu a prosince 1989 / [editor Patrik Benda] - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2000. - s. 809-1256 - brož.

Seminář z aktuárských věd 1999/2000 / [editoři Petr Mandl, Lucie Mazurová] - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2000. - 153 s. : il., tab. - brož.

Síly okamžité reakce / [editor Jan Procházka] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Slovník veřejného práva československého Sv. 3. P-R - Praha : Eurolex Bohemia, 2000. - vi, 960 s. - soubor

Slyšte, slyšte : [osudy amerických námořníků v druhé světové válce]. / Edwin P. Hoyt - 1. vyd. - Ostrava : Oldag, 2000. - 250 s. - váz.


Sňatek a paragrafy / Milana Hrušáková - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - viii, 76 s. : il. - brož.


Sociální hospitalizace - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2000. - 41, 4, v s. : tab. - Brož.

Sociální patologie / Pavel Mühlpachr - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 104 s. - brož.

Sociální politika II : pro 1. ročník bakalářského studia Sociální práce. / Eva Klimentová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 46 s. - brož.

Sociální rádce pro rodiny se sluchově postiženými dětmi / [redakce Anna Červenková, Jitka Vrchotová] - Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2000. - 39 s. : tab. - Brož.

Sociální služby v zemích Evropské unie / Christo Bjalkovski, Ondřej Frühbauer - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2000. - 37 s., 3 s. příl. - Brož.

Sociální zabezpečení : nemocenské a důchodové pojištění, penzijní připojištění, sociální péče, státní sociální podpora, životní minimum. : podle stavu k 29.1.2001. - Ostrava : Sagit, [2001]. - 432 s. : tab. - brož.

Sokolnice a Slavkovská bitva / Karel Sáček, Dušan Uhlíř, Ladislav Kořalník - SokolniceBrno : Obecní úřad : Československá napoleonská společnost, 2002. - 47 s. : il. - Brož.

Soudní lékařství pro právníky / Přemysl Strejc - Vyd. 1. - Praha : C. H. Beck, 2000. - x, 116 s., viii s. obr. příl. - brož.

Soudobé ústavní systémy / Jan Filip ... [et al.] - Vyd. 2., dopl. a upr. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 241 s. - brož.

Správa daní a poplatků : k 1.1.2001. - Ostrava : Sagit, 2000. - 112 s. - brož.

Správní řád : komentář. : podle stavu k 1.1.2001. / sestavili, uspořádali a komentářem opatřili Eva Matrasová ... [et al.] - 8., aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2001. - 414 s. - brož.

Stavby v oboru telekomunikací : podle nového zákona o telekomunikacích. / Jaroslav Stach, František Novák - Vyd. 1. - Paha : ABF : Arch, 2000. - 106 s. - brož.

Stavební řád v činnosti obcí, které nejsou stavebními úřady / Jiří Doležal, Jindřich Lanč - Vyd. 1. - Praha : Arch, 2001. - 133 s. - brož.

Stručné výtahy z vybraných nálezů Soudního dvora, týkajících se oblasti veřejných zakázek - Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2000. - 64 s. - Brož.

Stručný průvodce zaměstnavatele / Libor Šnédar - Vyd. 1. - Praha : Orac, 2000. - 63 s. - brož.

Škola a právo 18. aktualizace. / Pavla Katzová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.

Taktické potápění / Hynek Bukovjan - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2000. - 60 s. : il. - brož.


Teoretická východiska aplikace finanční analýzy při řízení efektivnosti ekonomických subjektů v municipální sféře : teze habilitační práce. / Ivana Kraftová - Brno : Vutium, 2000. - 18 s. - brož.

Teorie práva / Aleš Gerloch - 1. vyd. - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2000. - 222 s. - brož.

Terezínské studie a dokumenty 2000. / editoři Miroslav Kárný, Eva Lorencová - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 389 s. : il., fot., tab., grafy. - váz.

Theresienstädter Studien und Dokumente 2000. / herausgeber Miroslav Kárný, Raimund Kemper, Martin Niklas - Vyd. 1. - Prag : Academia, 2000. - 364 s. : il., fot. - váz.

The medieval Polish doctrine of the law of nations: Ius gentium / Stanislaw Wielgus - Lublin : University Press of the Catholic University of Lublin, 1998. - 112 s. - brož.

Tradice VÚ 1031 Litoměřice : 1950-2000. / [odpovědný redaktor Josef Gajda] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - 24 s. : il. - brož.

Trestní předpisy : podle stavu k 8.12.2000. - Ostrava : Sagit, [2000]. - 256 s. - brož.

Trestní řád : komentář. Díl II. § 180 až 392 / Pavel Šámal ... [et al.] - 3. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2001. - vii s., s. 1003-1981. - váz.

Trestní vzory z advokátní praxe I / Michal Pokorný - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2000. - xvii, 411 s. + 1 disketa. - váz.

Tschechisches Arbeitsgesetzbuch / übersetzung Dietlinde Babůrková - 2. Aufl. - Zvole u Prahy : Hilar Babůrek, [2000]. - 171 s. - Brož.

Tschechisches Handelsgesetzbuch / übersetzung Andreas Weber - Zvole u Prahy : Hilar Babůrek, [2001]. - 428 s. - Brož.

Účetnictví územních samosprávných celků / Rudolf Kopek - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 56 s. - brož.

Účetnictví 2001 : aktuální soubor předpisů pro jednoduché a podvojné účetnictví podnikatelů. : podle stavu k 15.1.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 159 s. - brož.

Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele : úplné znění k 1. 1. 2001 s komentářem. / komentář Hana Březinová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 64 s. - brož.

Ústav leteckého zdravotnictví Praha / [editors Jiřina Švarcová, Jan Procházka] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Ústřední hudba Armády České republiky / [editor Jarmila Xaverová] - 3rd rev. ed. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Ústřední vojenská nemocnice Praha / [editors Jiřina Švarcová, Jan Procházka] - Prague : Agentura vojenských informací a služeb, 2000. - [4] s. : barev. il. - brož.


Úvod do práva životního prostředí / M. Kindl, O. David - 1. vyd. - Plzeň : Západočeká univerzita, 2000. - 102 s. - brož.

Úvod do projektového řízení ve veřejné správě : Tempus Phare Joint European Project No: 14304. / Karel Skokan - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 35 s. : tab. - brož.

Úvod do sociální politiky / Jan Kotous, Gabriela Munková, Pavel Peřina - 2. upr. a dopl. vyd. - [Praha] : Vodnář, 2000. - 96 s. - brož.

Územní samospráva v ČR, Rakousku a SRN / Mirka Wildmannová, Jan Šelešovský a kolektiv - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 139 s. : il., tab. - brož.

Válka krys / David L. Robbins ; [z anglického originálu] přeložil Jiří Sedláček. - 1. vyd. v čes. jaz. - [Praha] : BB art, 2000. - 355 s. - váz.

Velká kniha vojevůdců, bitev a zbraní : dějiny válek, vojenství a organizace vojska. : 150 životopisů vojevůdců, 300 bitev, 150 zbraní. / Ervín Hrych - 1. vyd. - Praha : Regia : Knižní klub, 2000. - 719 s. : il. - váz.

Velké letecké bitvy 2. světové války / [z anglického originálu přeložil Jaroslav Schmid] - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2000. - 238 s. : il. (některé barev.) - váz.

Veřejné finance / Eva Lajtkepová - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 75 s. : tab. - brož.
Veřejné stavební právo v praxi : aktuální předpisy, postupy, doporučení a vzory pro stavební veřejnost, právníky a veřejnou správu. Základní dílo včetně 9. aktualizace - stav: leden 2001. / Jiří Plos ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Vojenská zdravotnická služba / [editors Jiřina Švarcová, Jan Procházka] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Volby do Senátu Parlamentu ČR 2000 : Zlínský kraj. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Zlín - Zlín : Český statistický úřad, 2000. - 46 s. : tab. - brož.

Vrtulníková jednotka sil okamžité reakce / [editor Jan Procházka] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Vstup do problematiky veřejné správy : Tempus Phare Joint European Project No: 14304. / Jiří Kovář - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 27 s. - brož.

Vůdcovská tajemství profesionálního válečníka : jak uspět nejen v boji. / Richard Marcinko - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 102 s. - váz.

Vybrané kapitoly z práva I : (právo pracovní). / Jan Hejda - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 95 s. - brož.


Vybrané speciální policejní prostředky / František Buřič, Bedřich Čech - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2000. - 123 s. - brož.


Výběrová bibliografie : kriminalistická a kriminologická literatura vydaná před rokem 1948. : právnická literatura vydaná před rokem 1939. / [sestavil František Choc ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2000. - 84 s. - brož.

Výcviková základna mírových sil / [editor Jan Procházka] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Výrobce a prodejce potravin : praktická příručka. : označování, posuzování shody, systém kritických bodů, prodej. 9. aktualizace - leden 2001. / Bedřich Škopek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Výsledky ročního zjišťování u pojišťoven a penzijních fondů za rok 1999. / zpracoval Odbor statistiky služeb ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : tab. - brož.
Výsledky ročního zjišťování u zdravotních pojišťoven za rok 1999. / zpracoval Odbor čtvrtletních národních účtů ČSÚ, Oddělení finanční statistiky - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 10 s. : tab. - brož.

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 12. listopadu 2000 : Budějovický kraj. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ České Budějovice, Útvar informačních služeb - České Budějovice : Český statistický úřad, 2000. - 107 s. : tab. - brož.

Vývoj ústavní péče : (filosoficko-historický pohled). / Pavel Mühlpachr - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 49 s. - brož.

Vzory korespondence s finančními úřady / Pavel Prudký, Milan Lošťák - 3. vyd. - Olomouc : ANAG, 2000. - 190 s. : tab. - brož.

Vzory smluv a podání : ve věcech práva občanského, autorského, pracovního, obchodního, rodinného, stavebního, finančního a živnostenského. : a v řízení soudním (včetně konkursu), trestním, notářském a správním (včetně katastru a soudního přezkumu správních rozhodnutí). / Milan Holub a kolektiv autorů - 6. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Linde : Knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2001. - 935 s. + 1 CD. - váz.

Vzory smluv podle občanského zákoníku, obchodního zákoníku a zákona o cenných papírech / Tomáš Pohl - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2001. - 263 s. - brož.

Zapomenutá fronta : vojákův deník a úvahy jeho syna. / Jan F. Tříska - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 174 s., obr. příl. - váz.

Základní lidská práva a právní stát v judikatuře ústavních soudů / Břetislav Dančák, Vojtěch Šimíček (eds.) - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 141 s. - brož.

Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve vývojových řadách a grafech 2000. - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcích České republiky, 2000. - 46 s. : tab., grafy. - brož.


Základy právních nauk / Jiřina Homolková a kolektiv - Vyd. 6. - Praha : Credit, 2001. - 147 s. - brož.


Zákoník práce s komentářem : platný od 1.1.2001. / Ladislav Jouza - 2. vyd. - Praha : Polygon, 2000. - 575 s. - váz.

Zákoník práce - úplné znění s výkladem změn : právní stav k 1.2.2001. / Jaroslav Jakubka - Vyd. 2. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 58 s. - brož.

Zákoník práce : chyby a problémy. / Jaroslav Jakubka - 2., rozš. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 155 s. - brož.

Zákoník práce : zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce v platném znění. : právní stav: 1.1.2001. - 1. vyd. - Praha : Newsletter, 2001. - 64 s. - brož.

Zákon o konkursu a vyrovnání... : úplné znění zákona č. 328/1991 S., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů --. : poznámkové vydání k novele č. 229/200 Sb. účinné od 26.7.2000. / Jaroslav Zelenka - Praha : Linde, 2000. - 125 s. - brož.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích : úplné znění k 1.1.2001. / Pavel Prorok - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 54 s. - brož.

Zákon o technických požadavcích na výrobky / Vladimír Hrádek, Oldřich Vobořil - Ostrava : Montanex, 2001. - 187 s. : tab. - brož.

Zákon o vlastnictví bytů a související předpisy / Jiří Kocourek - Vyd. 1. - Praha : Eurounion, 2000. - 164 s. - brož.

Zákon o vlastnictví bytů : komentář. / Josef Fiala, Marek Novotný, Jaroslav Oehm - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2000. - xx, 428 s. + 1 příl.. - váz.

Zbraně a technika armády České republiky : soubor fotografií pro mládež. Díl II. / [F. Janovský ; foto J. Česák ... et al.]. - [Praha] : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - [20] listů barev. il. - volné listy v obálce

Zbraně druhé světové války / hlavní redaktor Chris Bishop - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 543 s. : il. (některé barev.) - váz.

Zločin jako nemoc / Hana Primusová - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 98 s. : il. - brož.

32. základna taktického letectva / [editor Jaroslav Roušar] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

34. základna speciálního letectva / [editor Jaroslav Roušar] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

43. protiletadlová raketová brigáda / [editor-in-Chief Gustav Xaver] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.


4. základna taktického letectva / [editor Jaroslav Roušar] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.


9. rota chemické ochrany sil okamžité reakce NATO / [editor Jan Procházka] - 2nd Ed. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist