Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (březen-duben) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za březen-duben 2001

Agroturistika, možnosti rozvoje a perspektiva v České republice : monografie. / Marie Pourová - Vyd. 1. - Praha : KUFR, 2000. - 113 s. : tab. - brož.

Aktywnosc spoleczna mlodziezy szkól srednich w srodowisku wielkomiejskim / Malgorzata Prokosz - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 204 s. : tab. - brož.

Anglická maturitní témata / Gabrielle Smith-Dluhá a kol. - 1. vyd. - Dubicko : INFOA, 2000. - 223 s. - brož.

Aspekte des Hochschulfachs : Methodik und Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache im Überblick. / Věra Janíková, Monika Michels-McGovern - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 97 s. - brož.

A study of Eastern Moroccan fairy tales / Maarten Kossmann - Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 2000. - 156 s. - brož.

Bezpečnostní teorie a praxe : sborník Policejní akademie ČR. 2000. Č. 2. / [uspořádala Anna Lukešová] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2000. - 147 s. : il., tab. - brož.
Biennial Report : Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering. 1998-1999. - Brno : University of Technology, 2000. - 300 s. : il. - brož.

Bílé otrokyně : zločiny, které vešly do dějin. / Václav Pavel Borovička - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2000. - 255 s. - váz.

Bohům patří úlitba : diplomatem v západní Africe. / Vladimír Klíma - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. - 235 s. : il. - brož.

Byly časy, byly : 100 písniček z Horňácka z výběrové reedice sbírek F. Sušila, F. Bartoše a J. Poláčka. - 1. vyd. - Brno : Petr Oliva, 1997. - 64 s. - Brož

Cvičení a hry pro globální výchovu 2. / Graham Pike, David Selby - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 235 s. : il. - brož.

Cvičení z obecné pedagogiky / Stanislav Navrátil, Věra Cedrychová, Jana Tykalová - 2. vyd. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2000. - 100 s. : tab. - brož.

Česká prstová abeceda / ilustrace Miloš Lang - Praha : Scientia, 2000. - 1 list : barev. il. - Brož.
Českokrumlovské domy vyprávějí / Helena Braunová - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2000. - 193 s. : il. - váz.

Dějiny křesťanské filosofie / David Hofmann - Ostrava : Scholaforum, 1997. - 33 s. - brož.

Dobrodružství kolem 4x4 / [Fergus Smith, Petra Šmídová] - Uherský Brod : EURO-TRAX, 2000. - 171 s. : il. - váz.

Doktorské studium : Masarykova univerzita v Brně - Filozofická fakulta. 2000-2001. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 85 s. - brož.


Dzieci porzucone w Szpitalu Swietego Ducha w Rzymie w XVIII. wieku / Marian Surdacki - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998. - 457 s. : il. - brož.
English Proverbs / Eva Lacinová - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 167 s. : il. - brož.

Etnické a kulturní minority ve střední Evropě I : (základní problémy, Židé). / David Václavík - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 120 s. : il. - brož.

Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska III : řemeslná, domácká a manufakturní výroba a obchod v Čechách v letech 1752-1756. [1. Text] / Zdeněk Martínek - Vyd. 1. - Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2000. - 241 s. : tab. - brož.

Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska III : řemeslná, domácká a manufakturní výroba a obchod v Čechách v letech 1752-1756. [2]. Mapová příloha / [Zdeněk Martínek] - Vyd. 1. - [Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2000]. - [16] s., 38 složených listů. : mapy. - Brož.

European glossary on education Vol. 2. Educational institutions - Brussels : Eurydice, 2000. - 199 s. : il., tab. - brož.

Eurydice, the information network on education in Europe : 20 years promoting better understanding of education systems. - Brussels : Eurydice, 2000. - 102 s. : il., tab. - brož.

Faculty Directory : Berkeley Engineering. : a Guide to Research. 2000. / [editor Jan Ambrosini] - Berkeley : University of California, 2000. - 171 s. : il., tab. - Brož

Formální úprava diplomové práce / Jana Kapounová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. - 20 s. : tab. - brož.

Fragmenty k filosofii výchovy : eseje a promluvy z let 1992-1998. / Zdeněk Pinc - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 1999. - 149 s. - brož.

František Řehoř (1857-1899) a jeho etnografická činnost / Naďa Valášková ; (s ukázkami článků F. Řehoře z Haliče). - Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. - 182 s. : il. - brož.

Hanácký kalendář : čtení pro zábavu a poučení. 2000. - Olomouc : Společnost přátel vesnice a malého města, 1999. - 163 s., obr. příl. : il. - Brož.

Hanácký kalendář : čtení pro zábavu a poučení. 2001. - Olomouc : Společnost přátel vesnice a malého města, 1999. - 125 s. : il. - Brož.

Hnědá panda : pro Světlušky, Žabičky a Vlčata. / Šárka Petříková - Vyd. 1. - Praha : Junák-svaz skautů a skautek ČR, 2000. - 28 s., příl. - brož.

Hotel Guide The Czech Republic : hotely a ubytování, kongresová centra, restaurace, kempy, lázně. 2001. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xii, 560 s. : il., fot. - brož.

Hry pro maminky s dětmi : zábavné činnosti s dětmi do 3 let. / Jana Hanšpachová - 2. vyd. - Praha : Portál, 2001. - 271 s. : il. - brož.

Hry zaměřené na sociální rozvoj žáků mladšího školního věku / Nelešovská Alena, Svobodová Jana - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 62 s. - brož.

Hudební věda a výchova 8. - Vyd. 1. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 106 s. : il., tab. - brož.

Indiánské léčivé rostliny / Christian Rätsch - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 221 s. : il. - váz.

Informace a požadavky k přijímacím zkouškám pro akademický rok : Masarykova univerzita v Brně. : Ekonomicko-správní fakulta. 2001-2002. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 30 s. : tab. - brož.

Informace o studiu na Přírodovědecké fakultě v akademickém roce 2001-2002. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 18 s. : il., tab. - brož.

Inovace postgraduální přípravy učitelů ruštiny / K. Lepilová a kolektiv - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 92 s. - brož.

Interkulturní komunikace v řízení a podnikání / Ivan Nový, Sylvia Schroll-Machl & spol. - Vyd. 2. - Praha : Management Press, 2001. - 183 s. : il. - brož.

Interpretační soutěž pedagogických fakult : sborník příspěvků. / [editor Petr Slavík, Anežka Kyslíková] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 76 s. - brož.
Invitantur scolares-- : formulářové listy Jindřicha z Isernie - pozvání pražským žákům ke studiu na vyšehradské škole. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 40 s. - brož.

Jahresbibliographie : Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. 1996-1998. / [zusammengestellt von Gisela Treffert] - Frankfurt am Main : Stadt- und Universitätsbibliothek, 2000. - 731 s. - Brož.

Jak na vysokou školu? : informace pro zájemce o studium na vysokých školách v České republice ve školním roce. 2001-2002. / [Š. Skuhrová ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2000. - 465 s. - brož.

Jak se žije a myslí po anglicku, aneb, Co jste možná v učebnici nenašli / Věra Tichá - 1. vyd. - Dubicko : INFOA, 2000. - 191 s. - brož.

Jan Schýbal / neokázale : Galerie 4, Cheb, 8.-31.12.2000. / [text Zbyněk Illek, Václav Podestát] - Cheb : Galerie 4, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - Brož.

Jazyková specifikace školské komunikace a výuka mateřštiny / Jana Svobodová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 148 s., [18] s. příl. : tab. - brož.

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main : Studienführer. 2000-2001. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Johann Wolfgang Goethe-Universität, 2000. - 227 s. - Brož.

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main : Vorlesungs- und Personenverzeichnis für das. Sommersemester 2001. - Frankfurt am Main : Johann Wolfgang Goethe-Universität, 2001. - 348 s. : il., tab. - Brož.

KAFOMET : katalog forem a metod práce pro I. a II. stupeň základních škol. 4. aktualizace. - Třebíč : Infra, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Kapitoly z didaktiky chemie / Bohuslav Dušek - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 116 s. : il. - brož.

Když dětem nejde čtení 2. Čtení slov s uzavřenou slabikou / Stanislava Emmerlingová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 78 s. : il. - brož.

Kladno vzpomínek / Luděk Švorc - Kladno : Klubko 55, 2000. - 89 s. : il. - Brož.

Knížka srdéčka sedmitečného / Petr Hájek - Balú - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2000. - 64 s. : il. - Brož.

Knoflíková válka / Milena Kořínková - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 2000. - 51 s. : il. - brož.

Kouzlo Valašska : valašská svatba na Horní Bečvě. : národopisná črta zvyků, písní a nápěvů. / Jan Kubáň - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 129 s. : il., noty - váz.

Kroniky nejcennější : celotáborová hra. / Milena Kořínková - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 2000. - 50 s. - brož.

Kultura školy / Ludvík Eger a Dagmar Jakubíková - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 30 s. : il. - brož.

Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole : rozšířený a aktualizovaný modelový program. : (dokument a metodika). / Miluše Havlínová ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 220 s. : tab. - brož.

Kvalita cestou kvalifikace : 9 modulů k tematickým oblastem "Management kvality jako společenská výzva" a "Management kvality k vnitřnímu a individuálnímu zabezpečení úspěchu". / Renate Seebauerová, Zdeněk Helus, Emmanuel Koliadis (ed.) - Brno : Paido, 2000. - 153 s. : il., tab. - brož.

Letěl sokol : 100 písniček z Moravských Kopanic z výběrové reedice sbírek J. Poláčka a J. Černíka. : zpěvník. - 1. vyd. - Brno : Petr Oliva, 1998. - 56 s. - Brož

Manažer 21. století / Di Kamp - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 212 s. : il. - brož.
Marketing školy / Dagmar Jakubíková - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 54 s. : il. - brož.

Matematika a didaktika matematiky / editor Jaroslav Beránek - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 133 s. : tab. - brož.

Matematika pro přijímací zkoušky / Petr Rádl a kolektiv - Vyd. 4., nezm. - Brno : Mendelova

zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 55 s. - brož.


Matematika v přípravě učitelů elementární školy / Jan Melichar a kol. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 204 s. : il., tab. - brož.

Matematika 1 / [odpovědný redaktor Jana Kreiselová] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 200. - 74 s. : il. - brož.

Mentální retardace : vzdělávání, výchova, sociální péče. / Iva Švarcová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 178 s. : tab. - brož.

Metodická příručka k učebnici hudební výchovy Slavík pro učitele 5. ročníku základní školy : hudenina. / Ladislav Daniel - 1. vyd. - Praha : Panton International, 2000. - 68 s. + 1 příl.. -
Metodické listy pro předškolní vzdělávání 7. aktualizace. / Libuše Honzová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.

Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů : sborník příspěvků konference s mezinárodní účastí. : Hradec Králové, 6.-7.2.2001. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 258 s. - brož.

Mořské příšery / Richard Ellis - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 340 s. : il. - váz.

Musica viva in schola XVI. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 158 s. - brož.

Můj první průvodce němčinou / Jitka Staňková, Jiří Tyller - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2000. - 48 s. : barev. il. - váz.

Nadvláda mužů / Pierre Bourdieu - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 145 s. - váz.

Nastal nám den veselý-- : adventní a vánoční zvyky na Kladensku a Slánsku. / Zdeněk Kuchyňka - 1. vyd. - Kladno : Okresní muzeum, 2000. - 87 s. : il. - Brož.

Nebojte se češtiny! : příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka na různé typy středních škol. / Pavel Dolejší - 7. vyd. - Humpolec : JAS, 2000. - 88 s. - brož.

Nejen romská kuchařka / Lubomíra Oláhová - Vyd. 1. - Praha : Fortuna, 2000. - 79 s. : il. (většina barev.) - váz.

Neuvěřitelná dobrodružství námořníka Sindibáda / Milena Kořínková. Klání rytířská / Ivo Sladký - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 2000. - 52 s. : il. - brož.

Nezaměstnaní absolventi škol Duben 2000. / [zpracovali] Dagmar Horáčková, Martin Duda - [Praha] : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2000. - 39 s. : il., tab. - Brož.

Než zaklepete u zaměstnavatele-- / [zpracovali Adolf Tomandl, Marie Běhalová, Aleš Turek] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2000. - 52 s. : il., tab. - brož.

Několik lístků : zvyky, mýty, pověsti. / Lilly Grove Frazer ; [z anglického originálu přeložil

Stanislav Novotný]. - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 2000. - 212 s. - váz.


Německá maturitní témata / Linda Mynarik a kol. - 1. vyd. - Dubicko : INFOA, 2000. - 207 s. - brož.

OECD Programme for International Student Assessment : nový mezinárodní výzkum zjišťující připravenost patnáctiletých pro dospělý život. - [Praha] : Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, [2000]. - 7 s. - Brož.

Otevřené a distanční vzdělávání na vysokých školách : současný stav a perspektivy. : Academia film Olomouc 2000, seminář 3.5.2000. / [hlavní redaktor Vladimír Jochman] - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 96 s. : il., tab. - brož.

Padesát let výzkumného ústavu odborného školství / [odpovědný redaktor Vladimír Voznička] - 1. vyd. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 2000. - 100 s. : il. - brož.

Pedagogická kinantropologie 2000 : sborník ze semináře sekce pedagogické kinantropologie České kinantropologické společnosti. / k vydání připravily Jana Šafaříková, Zdenka Marvanová - Praha : Karolinum, 2000. - 100 s. : il., tab. - brož.

Pedagogická praxe : praktická příručka určená studentům prezenčního studia oboru učitelství pro 1. st. ZŠ. / Alena Nelešovská, Jana Svobodová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 116 s. - brož.

Pedagogicko-vědecká konference u příležitosti 100. výročí založení fakulty strojního inženýrství : 5.-6.12.2000, Brno. : I. sborník přednášek. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 94 s. : il., tab. - brož.

Pedagogika sportu / Bohumil Svoboda - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 250 s. : tab. - brož.
Péče o osoby se vzniklou poruchou řeči - dysartrií / Karel Neubauer - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) - Brož.

Písničky a jejich dramatizace / Zdeněk Šimanovský, Alena Tichá, Věra Burešová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 154 s. : il. - brož.

Počítače na základních a středních školách : výsledky mezinárodního šetření. / [Ludmila Kašpárková ... et al.] - [Praha] : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2000. - 84 s. : il., tab. - brož.
Poličské betlémy a jejich tvůrci / Bohumír Andrle - Polička : České sdružení přátel betlémů, 2000. - 23 s., [8] s. obr. příl. - Brož.

Poslání učitele v učící se společnosti : "Minulost, přítomnost a budoucnost přípravy učitelů". : sborník z XIX. Mezinárodního zemědělsko-pedagogického kolokvia. : Praha, 6.-8. září 2000. - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita : Ministerstvo zemědělství České republiky, 2000. - 211 s. : il., tab. + 1 CD-ROM. - brož.

Preventivní a nápravná cvičení / Magdalena Szabová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 143 s. : il. - brož.

Primární prevence sociálně patologických jevů v pedagogické praxi : učební text a workshop pro

školní metodiky protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů. 3. / [redaktor Dagmar Kubátová] - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 59 s. : il., tab. - brož.


Przeklad a kultura : elementy kulturowe we francuskich tlumaczeniach "Pana Tadeusza". / Elzbieta Skibinska - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 251 s. : il., tab. - brož.

Přijímací řízení pro akademický rok 2001/2002 : otázky testů. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.

Příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka na různé typy středních škol : pracovní sešit pro žáky devátých tříd základních škol. : (příloha k jazykové příručce Nebojte se češtiny!). / Pavel Dolejší - 3. vyd. - Humpolec : JAS, 2000. - 43 s. - brož.

Příručka pro tutory distančního vzdělávání / Helena Zlámalová - 1. vyd. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství, 2000. - 30 s. - brož.

Raabík : náměty pro tvořivé vyučování na 1. stupni ZŠ. 10. aktualizace. / Dana Forýtková ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.

RAAdce učitele 1. aktualizace. / Jan Průcha ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.

Region a environmentální výchova : sborník referátů z mezinárodního studentského sympózia. / [editor Alena Chvátalová] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 67 s. : il., tab. - brož.

Rozpravy o didaktice chemie I / Jan Čipera - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 149 s. : il. - brož.

Rožnovské hodiny : 100 písniček z Valašska z výběrové reedice sbírek J. N. Poláška a A. Kubeši. : zpěvník. - 1. vyd. - Brno : Petr Oliva, 1998. - 64 s. - Brož

Řešení úkolů : příloha k pracovnímu sešitu Příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka na různé typy středních škol. - Humpolec : JAS, 2000. - 16 s. - brož.

Savoir - vivre Francais, aneb, Umět žít s Francouzi : co dělat? co říkat?. / Odile Grand-Clément ; překlad a úprava Sylva Nováková. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2000. - 96 s. : il. - brož.

Současné pohledy na výuku elementárního čtení a psaní / editor Jana Doležalová - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 76 s. : il. - brož.

Soupis diplomových a bakalářských prací absolventů TU Liberec ve školním roce 1999-2000. / [zpracovala Jiřina Čechová] - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 145 s. - brož.

Specifické poruchy učení a chování / Marie Kocurová - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 95 s. : tab., il. - brož.

Stanovištní geologicko - petrografická charakteristika území Školního lesního podniku "Masarykův les" Křtiny / Boris Hruška, Zdeněk Laštovička - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 35 s. : il., tab. - brož.

Staré řecké báje a pověsti / Eduard Petiška ; [ilustrovala Lucie Dvořáková]. - 11. vyd. v Albatrosu. - Praha : Albatros, 2001. - 213 s. : il. - váz.

State Program of Environmental Education and Public Awareness in the Czech Republic : Part of the Implementation of Directive 90/313/EEC, on the Freedom of Access to Information on the Environment. - Prague : Ministry of the Environment of the Czech Republic, 2000. - 118 s. : il., tab. - brož.

Stolice dějin na české univerzitě v Praze Část 4. Jaroslav Goll a Josef Pekař ve víru války světové (1914-1918) / Karel Kazbunda - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 220 s. - brož.

Sto let budovy základní školy v ulici Matice školské v Českých Budějovicích : 1901-2001. / podle školní kroniky a jiných pramenů vypráví Robert Sak - České BudějovicePelhřimov : Základní škola v ulici Matice školské : Úřad města České Budějovice : Nové tiskárny, 2000. - 36 s., obr. příl. : il. - brož.

Středoškolská odborná činnost SOČ Roč. 23. 2000-2001. / [zpracovali Jitka Macháčková, Otakar Jíra] - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2000. - 24 s. : tab. - brož.

Studijní programy : Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická. : bakalářský studijní program, magisterské studijní programy. 2000-2001. / [sestavil Zdeněk Šimek] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 86 s. : tab. - brož.

Svatba : průvodce pro začátečníky i pokročilé. / Andrea Sluková - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 107 s., obr. příl. : il. - brož.

Světlušky, Žabičky a Vlčata si hrají / Iva Kudrnová, Jan Kříž - Vyd. 1. - Praha : Junák-svaz skautů a skautek ČR, 2000. - 119 s. : il. - brož.

Syllabus development based on research and experience : proceedings a two-day conference, Liberec, May 12-13, 2000. / [editor Marcela Malá] - Vyd. 1. - Liberec : Technical University, 2000. - 108 s. - brož.

Systém studia a přijímací řízení : pro uchazeče o studium na PEF ČZU. 2001-2002. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 191 s. : il., tab. - brož.

Szkola Sióstr Prezentek w Krakowie w latach 1627-1918 / Renata Gasior, Teresa Matula - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998. - 450 s., 31 obr. na příl. : il., tab. - brož.

Škola a právo 18. aktualizace. / Pavla Katzová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.

Škola rodičů / Zdeněk Matějček - Praha : Maxdorf, 2000. - 285 s. : il. - brož.

Školní didaktika : sekundární škola. / Zdeněk Kalhous, Otto Obst - 2., přeprac. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 192 s. - brož.

Taktně, profesionálně, elegantně : pravidla jednání a vystupování v obchodním a společenském

styku. / Ewa Pernal - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 2001. - 270 s. : il. - váz.


Tábor pirátů, aneb, Pod pirátskou vlajkou / Ivo Sladký - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 2000. - 39 s. : il. - brož.

Testy k přijímacím zkouškám / [zpracovali Ivo Budil, Ivan Koutecký] - Plzeň : Západočeská univerzita, [2001]. - 120 s. : tab. - brož.

The medieval Polish doctrine of the law of nations: Ius gentium / Stanislaw Wielgus - Lublin : University Press of the Catholic University of Lublin, 1998. - 112 s. - brož.

The Teacher's Mission in a Learning Society : "Trends in Teacher Training". : XIX. International Agricultural-Pedagogical Colloquium. : September 6-8, 2000; Prague. : Proceedings. / [Zdeňka Bátorová ... et al.] - 1st Ed. - Prague : Czech University of Agriculture, 2000. - 175 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

Tradice a perspektivy výchovy a vzdělávání : česko-polské pedagogické studie 4. / [redaktor Alena Nelešovská] - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 138 s. - brož.

Trendy výuky elektrotechnologie : zámek Nečtiny - školicí středisko ZČU, 23.-24.11.2000. : kolokvium. / [Václav Mentlík ... et al.] - Plzeň : Západočeká univerzita, 2000. - 67 s. : tab. - brož.

Turistika a dovolená v ČR : turistické ubytování a služby v České republice. 2001. - Brno : Mravenec, 2000. - 47 s. : il., tab. - brož.

Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů pro odborná učiliště : český jazyk a literatura, občanská výchova, matematika, tělesná výchova. - 1. vyd. - [Praha] : Parta, 2000. - 19 s. - brož.
Úlohy pro měření čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti (patnáctiletých žáků) / [zpracování: ÚIV, Oddělení mezinárodních výzkumů - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2000. - 47 s. : il., tab. - brož.

Ústav jazykové přípravy Vojenské akademie Brno / [editor Jan Procházka] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Vedení mateřské školy 14. aktualizace. / Miluše Havlínová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.

Vedení školy 18. aktualizace. / Slavomíra Svátková ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.

Velká kniha pro malé mistry 2. / Ursula Barffová, Inge Burkhardtová, Jutta Maierová - Vyd. 2. - Praha : Ikar, 2000. - 224 s. : il., fot. + 1 příl. - váz.

Velká kniha pro malé mistry 6. / sestavila Emmanuela Düsseldorferová - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2000. - 191 s. : il., fot. - váz.

Velké ženy / Fay Weldonová ; [z anglického originálu přeložila Jarmila Emmerová]. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2001. - 293 s. - váz.

Vojenská akademie ve Vyškově / [editor Jan Procházka] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.


Vojenská akademie v Brně / [editor Jan Procházka] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Vojenská střední škola v Brně : --o škole a studiu. - 3. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Vorlesungsverzeichnis : Philipps-Universität Marburg. Sommersemester 2001. - Marburg : Philipps-Universität, 2001. - 406, 31 s. -
Vybíráme střední školu : Čechy. / [zpracoval realizační tým projektu SET 2000 pod vedením Pavla Zeleného] - Praha : Tauris, 2000. - 204 s. : il., tab. - brož.

Výuka a výzkum v odvětvových ekonomikách a podnikovém managementu na technických vysokých školách : Lázně Bohdaneč, 19.-20.9.2000. : (sborník z mezinárodní pedagogické konference). / [Hana Lošťáková ... et al.] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 352 s. : il., tab. - brož.

Výuka cizích jazyků v nefilologických oborech na pedagogických a filozofických fakultách v ČR a SR : sborník z mezinárodního workshopu uspořádaného Centrem jazykové přípravy Pedagogické fakulty Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 44 s. : il. - brož.

Vzdělávání - brána k evropské integraci : sborník z mezinárodní konference. : Brno, 2000. / [editor Antonín Malach] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 502 s. : il., tab. - brož.
Wilde Wienerinnen : Leben zwischen Tabu und Freiheit. / Eva Bakos - Wien : Ueberreuter, 1999. - 208 s. : il. - váz.

Woman : měsíčník. - Praha : Burda Praha, 1998-. -

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist