Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (březen-duben) - I. Přírodní vědy

za březen-duben 2001

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas rerum naturalium. [152]. Physica 39. - 1st Ed. - Olomouc : Palacký University, 2000. - 247 s. : il., tab. - brož.

Advanced Simulation of Systems : Proceedings of the XXIInd International Colloquium. : Sv. Hostýn, September 12-14, 2000; Czech Republic. / edited by Jan Štefan - 1st Ed. - Ostrava : MARQ., 2000. - 377 s. : il., tab. - brož.

Aerodynamics of high-speed trains in side wind - a numerical study / Walid Khier - , 1999. - viii, ii, 119 s. : il., tab. - Brož.

Aeropružnost / Jiří Linhart - 1. vyd. - Plzeň : Západočeká univerzita, 2001. - 107 s. - brož.

Agricultura tropica et subtropica Vol. 32. 1999. - Prague : Czech University of Agriculture, 1999. - 94 s. : il., tab. - brož.

Agroturistika, možnosti rozvoje a perspektiva v České republice : monografie. / Marie Pourová - Vyd. 1. - Praha : KUFR, 2000. - 113 s. : tab. - brož.

Aktuální otázky vodárenské biologie : 17. seminář. : 7.-8.2.2001, Praha. / [editoři Alena Sládečková, Vladimír Kočí] - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 131 s. : il. (některé barev.), tab. - brož.

Algebra a geometrie / Ludvík Novák ... [et al.] - 1. opr. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 126 s. : il. - volné listy v obálce

Algebra : (pro učitelské studium). / Ladislav Bican - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2001. - 110 s. : tab. - brož.

Analyse der Stromtragfähigkeit und Textur von Ag/Bi-2223 Multifilamentbandleitern mit Hilfe von Magnetisierungsmessungen / Volker Hussennether - , 2000. - 87 s. : il., tab. - Brož.

Analytická atomová optická spektrometrie / Václav Stužka - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 81 s. : il., tab. - brož.

Analýza řečových signálů : přednášky. / Milan Sigmund - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 86 s. : il. - brož.

Aproximace komunitární legislativy v oblasti voda - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2000. - 92 s. : tab. - brož.

ATENA Pollutant Transport Module Input File Format / Libor Jendele - Prague : Prague Institute of Technology, 2001. - 59, 3 s. : tab. - brož.

ATENA Pollutant Transport Module Theory / Libor Jendele - Prague : Prague Institute of Technology, 2001. - 49 s. : il. - brož.


BCS-Pairing bei endlicher Temperatur und Cranking-Massen-Modelle in selbstkonsistenter Kernstrukturphysik / Christoph Manfred Reiss - , 2000. - iv, 121 s. : il., tab. - Brož.


Bicyclische Metallacryptanden und -cryptate: Synthese, Struktur und Eigenschaften / Verena Clothilde Seitz - , 2000. - 282 s. : il., tab. - Brož.

Bilineární a kvadratické formy / Marek Jukl - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 67 s. - brož.

Biofyzika pro studenty farmacie / Stanislav Ďoubal, Iveta Horáčková - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 176 s. : il. - brož.

Biologická olympiáda : školní kolo. : kategorie A, B. : zadání soutěžních úkolů, autorská řešení, pokyny pro organizátory. Roč. 35. 2000-2001. / [Jiří Hájek ... et al.] - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování) : il., tab. - brož.

Biologie II : nauka o potravinářských surovinách. / Vladimír Benda, Ivan Babůrek, Josef Žďárský - Vyd. 3., přeprac. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 196 s. : il., tab. - brož.
Biologie jelenovitých : sborník z celostátního semináře. : 19. a 20. dubna 2000, Hranice. / [Luděk Bartoš ... et al.] - Praha : Asociace farmových chovů jelenovitých České republiky : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2000. - 162 s. : il., tab. - brož.

Biologie rostlin : pro 1. ročník gymnázií. / Lubomír Kincl, Miloslav Kincl, Jana Jakrlová - 3., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 2000. - 255 s. : il. - brož.

Biomasa - zdroj obnovitelné energie v krajině : sborník mezinárodní konference. : Průhonice, 5.-6.10.2000. / [odpovědný redaktor Kamila Havlíčková] - Vyd. 1. - Průhonice : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2000. - 163, 46 s. : il., tab. - brož.

Biomedical Papers of the Medical Faculty of Palacký University, Olomouc, Czech Republic Vol. 144. - 1st Ed. - Olomouc : Palacký University, 2000. - 93 s. : il., tab. - brož.

Biometrika / Jana Stávková, Jaroslav Dufek - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 159 s., příl. : il., tab. - brož.

Bionika : (návody do laboratorních cvičení). / Ladislav Hrubý, Radek Hédl, Jiří Holčík - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 49 s. : il. - brož.

Biotechnické úpravy v krajině / Ladislav Slavík - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 225 s. : il., tab. - brož.

Biotechnologie pro farmaceuty / Bohumil Sikyta, Jaroslav Dušek - 3. vyd. - Praha : Karolinum, 2001. - 125 s. : il. - brož.

Breviář z fyzikální chemie / Anatol Malijevský a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 280 s. : il. - brož.


Celá a racionální čísla ve studiu učitelství prvního stupně základní školy / Miroslav Bělík - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 100 s. - brož.


Cesta do pravěku : dávný svět v obrazech Zdeňka Buriana. / [text] Bořivoj Záruba ; [ilustrace] Zdeněk Burian. - Vyd. 3. - Praha : Granit, 2000. - 159 s. : il. - váz.

Charakterisierung einer alternativen Spleissvariante des humanen Transferrinrezeptors (CD71) / Walter Woith - , 2000. - 89 s. : il., tab. - Brož.

Charakterisierung verschiedener Karbonatsequenzen der Fränkischen Alb (Malm) : quantitative Phasenanalyse der Rückstandssilte. / Thomas Möderl - , 2000. - 162 s. : il., tab. - Brož.

Chemické názvosloví anorganických sloučenin / Emílie Musilová, Hana Peňázová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 157 s. : il., tab. - brož.

Chemické pokusy pro školu a zájmovou činnost / Hana Čtrnáctová ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Prospektrum, 2000. - 295 s. : il., tab. - brož.

Chemie do dlaně : pro střední školy. / Bohumír Kotlík, Květoslava Růžičková - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 192 s. : il., tab. - brož.

Chemie energetických oběhů 3 : Praha, 6.-8.9.2000. : sborník přednášek z konference. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 212 s., příl. : il. - brož.

Chemische Kommunikation bei Ameisen : Untersuchungen zur Sozialstruktur von Ameisen sowie Analyse von Ameisenpheromonen. / Jutta Tentschert - , 2000. - 245 s. : il., tab. - Brož.

Clinical Diagnostic Ultrasound / edited by Grant M. Baxter, Paul L. P. Allan, Patricia Morley - 2nd Ed. - Oxford : Blackwell Science, 1999. - xi, 687 s. : il. - váz.

Computeranwendungen in der Chemie: Forschung und Präsentation / Henryette Herma Katharina Roth - , 2000. - 289 s. : il., tab. -
Context-Free Multirewriting with a Reduced Number of Nonterminals : Extended Abstract of Habilitation Thesis. / Alexander Meduna - Brno : Vutium, 2000. - 22 s. - brož.

Cosmic Radiation and Aircrew Exposure - Implementation of European Requirements in Civil Aviation : Proceedings of an International Conference. : Dublin, Ireland; July 1-3, 1998. / proceedings editor M. Kelly ... [et al.] - Ashford : Nuclear Technology Publishing, 1999. - iv s., s. 243-358. : il., tab. - váz.

Cvičebnice matematiky pro studenty učitelství I. stupně ZŠ a SŠ / Jindřiška Eberová, Bohumil Novák, Anna Stopenová - 2., upr. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 90 s. - brož.

Cvičení z matematické analýzy : diferenciální počet funkcí více proměnných. / Jiří Hájek - 2. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 112 s. - brož.

Čeští králové II. Atlas kosterních pozůstatků českých králů Ladislava Pohrobka, Jiřího z Poděbrad a Habsburků pohřbených v Praze s podrobným komentářem a historickými poznámkami / Emanuel Vlček - 1. vyd. - Praha : Vesmír, 2000. - 301 s. : il., fot., tab. - soubor ; váz.


Darstellung, Reaktivität und Elektrochemie von Phosphinin- und Triphosphininmetall-[pi]-Komplexen / Karin Eggers - , 2000. - 106 s. : il., tab. - Brož.


Das Kopfgefässsystem der Lepidopteren : vergleichende Untersuchungen zur Ultrastruktur und Funktionsmorphologie. / Thomas Dieter Vondran - , 2000. - x, 64, 74 s. : il. -
Deskriptivní geometrie II : pro 2. ročník SPŠ stavebních. / Bohdana Musálková - 1. vyd. - Praha : Sobotáles, 2000. - 152 s. : il. - brož.

Diabetes mellitus a poruchy metabolismu lipidů : VI. kongres interní medicíny pro lékaře v praxi s mezinárodní účastí. : Zlín, 17.9.1999. / Jindra Perušičová, Michal Anděl ; redakčně zpracoval a k vydání připravil Jaroslav Hořejší. - 1. vyd. - Praha : Galén, 2000. - 59 s. : il., tab. - brož.

Diagnostika životního prostředí / Jiří Rozman, Petr Sadovský, David Čermák - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 136 s. : il. - brož.

Die durch Ruthenium(II)-Komplexe photokatalysierte Oxidation von N,N-Dimethyl-p-phenylendiamin mit Peroxodisulfat oder Sauerstoff / Tanja Meier - , 2000. - 138 s. : il., tab. -
Die Lärchenwälder der Gebirgs-Waldsteppe im Nordwesten der Mongolei : ökologische Bestandsaufnahme und Synthese. / Martin Sommer - , 2000. - 169 s., tb. příl. : il., tab. -
Die Phosphopantethein: Protein-Transferasedomäne der Fettsäuresynthase aus Saccharomyces cerevisiae / Christian Wellein - , 2000. - 108 s. : il., tab. - Brož.

Distribution of long-term accumulated atmospheric deposition loads of metal and sulphur compounds in the Czech Republic determined through forest floor humus analyses : results of the International Biomonitoring Programme (1995). / Ivan Suchara, Julie Sucharová - Průhonice : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2000. - 177 s., obr. příl. : il., tab. - brož.

Dobrovolné dohody v politice životního prostředí / Petr Šauer ... [et al.] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 339 s. : tab. - brož.

Dokonalý šváb : úplný průvodce světem nejnenáviděnějšího (a nejméně pochopeného) tvora na Zemi. / David George Gordon - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 185 s. : il. - brož.
Dopaminrezeptor-Bindungsstudien mit [3H]Pramipexol: Methodik und Anwendung / Ursula Maria Ohnmacht - , 2000. - 121 s. : il., tab. - Brož.

Dopaminrezeptor-Liganden mit Indol-Partialstruktur: Synthese in Lösung und an fester Phase / Johannes Kraxner - , 2000. - 175 s. : il., tab. - Brož.

Draci z ráje : úvahy o vývoji lidské inteligence. / Carl Sagan - Praha : Eminent, [2000]. - 167 s. : il. - váz.

Drama evoluce : fragment evoluční ontologie. / Josef Šmajs - Vyd. 1. - Praha : Hynek, 2000. - 188 s. - brož.

Dravci a sovy / Detlef Singer - Vyd. 1. - Praha : NS Svoboda, 2000. - 92 s. : barev. il. - brož.

Dynamics of machines 2001 : national colloquium with international participation. : Prague, Czech Republic, February 6-7, 2001. : proceedings. / [editor Ivan Dobiáš] - Praha : Ústav termomechaniky AV ČR, 2001. - 248 s. : il. - brož.


Eigenschaften kristalliner Silizium- Dünnschicht Solarzellen auf SiC/Graphit Substraten / Jürgen Zettner - , 2000. - 156 s. : il., tab. - Brož.

Einsatz von Reluktanzmotoren für langsam laufende Servodirektantriebe / Christian Friedrich Berthold Pfeiffer - , 2000. - 119 s. : il., tab. - Brož.

Ein tetrapodal-fünfzähniger Pentaaminligand - Studien zur Cobalt(III)-Koordinationschemie und die spontane Bildung eines Schiffbasen-Tetramakrozyklus / Stefan Rudolf Schmidt - , 2000. - 104 s. : il., tab. - Brož.

Electronic transitions and optical properties of SiC / Changqing Chen - , 2000. - 154 s. : il., tab. - Brož.

Elektromagnetické pole a vlny : příklady. : doplňkové skriptum. / Eva Jerhotová ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 62 s. : il. - brož.

Elektřina a magnetismus / Jarmila Sládková, Naděžda Uhdeová - Vyd. 3. - Brno : Vutium, 2001. - 148 s. - brož.

Encyklopedie zvířat pro děti : poznatky a zajímavosti ze světa zvířat. / [Jinny Johnson ... et al.] - Vyd. 1. - [Praha] : Euromedia Group - Ikar, 2000. - 262 s. : il. - váz.

Entwicklung des Computerprogramms STHAMAS zur globalen Simulation der Kristallzüchtung nach dem Czochralski-Verfahren / Jakob Fainberg - , 2000. - iii, 160 s. : il., tab. - Brož.

Entwicklung einer industriellen Kristallzüchtungsanlage zur Herstellung von langen, semiisolierenden 4" GaAS-Kristallen nach dem vertikalen Gradient-Freeze-Verfahren / Josef Stenzenberger - , 2000. - 144 s. : il., tab. - Brož.

Entwurfsverfahren für Transversalfluss-Reluktanzmotoren / Ralf Kruse - , 2000. - vi, 183 s. : il., tab. - Brož.

Environmentální ekonomie, politika a vnější vztahy České republiky : příspěvky na 2. seminář doktorandských studentů a mladých vědeckých výzkumných pracovníků "u kulatého stolu". : Praha, 6.12.2000. / [editor Petr Šauer] - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 2000. - 187 s. : il., tab. - brož.

Erhaltung der dynamischen Invarianten in einem Sinusknotenzellmodell / Tobias Bieberle - , 2000. - 125 s. : il. -
Etablierung und Analyse eines leishmanienspezifischen T-Zellrezeptor transgenen Mausmodells / Ulrike Schleicher - , 2000. - 94 s. : il., tab. - Brož.

Etymologiae I-III. / Isidor ze Sevilly ; překlad a poznámky Daniel Korte. ; úvodní studie Jan Kalivoda. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2000. - 383 s. : il. - váz.


Etymologiae XVI. / Isidor ze Sevilly ; překlad, úvod a poznámky Hana Šedinová. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2000. - 311 s. : il. - váz.


Experimentální metody : cvičení. / František Ambros, Milan Dufek - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 148 s. : il., tab. - brož.

Farmaceutická chemie III / Jiří Hartl ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 117 s. : tab. - brož.

Finanční matematika pro každého / Jarmila Radová, Petr Dvořák - 3., rozš. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 259 s. : tab. - brož.

Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje / Jiří Vicherek a kolektiv - Vyd. 1. - BrnoMikulov : Masarykova univerzita : Český svaz ochránců přírody ZO 56/13 Pálava, 2000. - 360 s. : il. (většina barev.) - váz.

Funkce komplexní proměnné / Miloslav Druckmüller, Alexander Ženíšek - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 123 s. : il. - brož.

Fyzika do dlaně : pro střední školy. / Vladimír Lank, Miroslav Vondra - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 240 s. : il. - brož.

Fyzika II pro obor TPO / Alois Fojtek, Jiří Čech - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 219 s. : il. - brož.

Fyzika I : pro posluchače FEI VŠB-TUO. / Ivo Novotný, Jaromír Pištora - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 126 s. : il. - brož.

Fyzika pro 7. ročník zvláštní školy : pracovní sešit. / [Pavel Hamerník] - 1. vyd. - Praha : Septima, 2000. - 48 s. : il., tab. - brož.

Fyzika - sbírka příkladů : vlnová a kvantová fyzika. / Oldřich Zmeškal, František Krčma, Miroslav Buchníček - vyd. 1. - Brno : Vutium, 2000. - 92 s. : il. - brož.

Fyzikální praktikum pro chemiky / Renata Holubová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 123 s. : il. - brož.

Fyzikální praktikum / Naděžda Uhdeová a kolektiv - Vyd. 6. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 129 s. - brož.

Genetické inženýrství : naděje, nebo hrozba?. / Mae-Wan Ho - 1. vyd. - Praha : Alternativa, 2000. - 300 s. : il. - brož.

Genetika : modulové učební texty po studenty antropologie a příbuzných oborů. / Jiřina Relichová - Brno : Nadace Universitas Masarykiana : Masarykova univerzita : NAUMA, 2000. - 90 s. : tab. - Masarykova univerzita ; brož.

Geodetická astronomie I. a základy kosmické geodézie / Jan Fixel - Vyd. 1. - Brno : Vutium, 2000. - 183 s. : il., tab. - brož.


Geodézie III / Zdeněk Nevosád, Josef Vitásek - Vyd. 1. - Brno : Vutium, 2000. - 140 s. : il. - brož.


Geodézie 10 / Jan Ratiborský - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 234 s. - brož.

Geologie / Lubomír Šimek - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 70 s. : il. - brož.
Gezielte gerichtete Vergröberung (Flossbildung) des [gamma]/[gamma]'-Gefüges und Auswirkungen auf die mechanischen Hochtemperatureigenschaften einer einkristallinen Nickelbasis-Superlegierung / Ulrich Tetzlaff - , 2000. - iii, 162 s. : il., tab. - Brož.

Halucinogenní houby světa / Paul Stamets - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 189 s., obr. příl. : il. - brož.

Hluk a chvění / Richard Nový - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 389 s. : il., tab. - brož.

Hybrid-Gemischte Finite-Elemente-Diskretisierung der Richards-Gleichung / Eckhard Schneid - , 2000. - viii, 140 s. : il., tab. - Brož.

Indiánské léčivé rostliny / Christian Rätsch - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 221 s. : il. - váz.

Informace o studiu na Přírodovědecké fakultě v akademickém roce 2001-2002. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 18 s. : il., tab. - brož.

Informace o životním prostředí v České republice : (1994-1999). / zpracoval Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 96 s. : tab. - brož.

Inovované katalogy bílkovinných genetických markerů pšenice seté a ječmene / Antonín Šašek ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2000. - 28 s., 51 s. příloh - brož.

Integrály, diferenciální a diferenční rovnice / Jiří Henzler - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 194 s. - brož.

Inženýrská statistika pro ekonomy / Sláva Balatka - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 253 s. : tab. - brož.

ISM 2000 : Information Systems Modelling. : Proceedings of the 3rd Workshop. : May 2-4, 2000; Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic. / edited by Jaroslav Zendulka - 1st Ed. - Ostrava : MARQ., 2000. - 215 s. : il., tab. - 80-85988-45-3

Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen für das Jahr 1999. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2000. - 287 s. : il. - brož.

Jak likvidovat plísně / Jelena Paříková, Irena Kučerová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 86 s. : il. - brož.

Josephson-Tunnel- und Transportmessungen an einzelnen CuO2-Doppelebenen in Bi2Sr2CaCu2O8+x / Johannes Michael Mössle - , 2000. - 105 s. : il., tab. - Brož.


Kamenná krása Novojičínska / Mojmír Eliáš a kol. - Nový Jičín : Okresní úřad, 2000. - 31 s. : barev. il. - Brož.

Kapitoly z didaktiky chemie / Bohuslav Dušek - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 116 s. : il. - brož.

Kapitoly z klinické biochemie / Petr Schneiderka a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 284 s. : il., tab. - brož.

Katalog datových a informačních zdrojů Ministerstva životního prostředí a jeho organizací - Praha : AQUATEST-Stavební geologie, 2000. - 220 s. : il. - brož.

Katastrofy techniky děsící 20. století / Jan Tůma - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 302 s., [32] s. obr. příl. : il. - váz.

Kinematika [Doplněk]. / Pavel Lederer - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 23 s. : il. - brož.

Krajina, les a lesní hospodářství : výzkumné záměry LF ČZU v Praze 2000. : sborník z celostátní konference. : Kostelec nad Černými lesy, 22. a 23. 1. 2001. Díl II. / Pavel Kovář ... [et al.] - Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2000. - 141 s. : il., tab. - brož.

Krajina, les a lesní hospodářství : výzkumné záměry LF ČZU v Praze 2000. : sborník z celostátní konference. : Kostelec nad Černými lesy, 22. a 23. 1. 2001. Díl I. / Karel Pulkrab ... [et al.] - Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2000. - iv, 241 s. : il., tab. - brož.

Krystalinikum : Contributions to the Geology and Petrology of Crystalline Complexes. Vol. 26. / [uspořádal Miloš Suk] - Brno : Moravian Museum, 2000. - 174 s. : fot., tab., grafy. - brož.

Kvantitativní manažerské metody / Jaroslava Kubátová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 199 s. : il., tab. - brož.

Kvantový svět / John Polkinghorne - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 2000. - 159 s. - váz.

Květena Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko 2. Rozbor a syntéza / Jiří Kolbek ... [et al.] - PrůhonicePraha : Botanický ústav Akademie věd České republiky : Správa chráněných krajinných oblastí České republiky, 2001. - 132 s. : il. - váz.

Laboratorní cvičení z elektromagnetismu / Jarmila Dědková ... [et al.] - Vyd. 4. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 52 s. : il. - brož.

Laboratorní cvičení z mikrobiologie / Kateřina Demnerová a kolektiv - Vyd. 3., přeprac. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2001. - 179 s. : il. - brož.

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti Knj. 50. 1999. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2000. - 261 s. - Brož.


Letové výkony / Vladimír Tichopád - Vyd. 3. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 98 s. : il. - brož.


Léčivá síla kopřivy / Eva Hankeová, Ernst Wegner - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 100 s. - brož.

Lidské rasy a rasismus v dějinách a v současnosti / Josef Wolf - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 223 s. : il. - brož.

Limnologie na přelomu tisíciletí : XII. limnologická konference. : Kouty nad Desnou, 18.-22.9.2000. : sborník referátů. / [editor Martin Rulík] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 342 s. : il., tab. - brož.

Lineární algebra zaměřená na geometrii a ekonomii / Josef Zedník - Vyd. 2. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 128 s. : tab. - brož.

Lineární algebra / Zdeněk Dostál - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 188 s. - brož.

Management ve výzkumu a vývoji : (REDEM). : sborník konference. : 26. a 27.10.2000, Mariánské Lázně. / [Milan Brejcha ... et al.] - 1. vyd. - Ostrava : MARQ, 2000. - 85 s. : il., tab. - brož.

Marine Sedimente des Kalifornienstromsystems als Klimaarchiv : Kombination von Hinweisen aus der Mineralogie, Haupt- und Spurenelementgeochemie, organischen Geochemie und Isotopengeochemie. / Christian Ostertag-Henning - , 2000. - 81 s. : il., tab. + 1 CD-ROM. - Brož.

Matematická analýza pro učitele Díl 1. / Jiří Veselý - Vyd. 2., upr. - Praha : Matfyzpress, 2001. - vii, 454 s. : il. - brož.

Matematická analýza pro učitele Díl 2. / Jiří Veselý - Vyd. 2., upr. - Praha : Matfyzpress, 2001. - vii, 454 s. - brož.

Matematické a simulační modely 1 : modely v komplexním oboru. / Pavel Zítek - 1. vyd. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 110 s. : il., tab. - brož.

Matematika a didaktika matematiky / editor Jaroslav Beránek - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 133 s. : tab. - brož.

Matematika A / Marie Godulová, Ivana Janů, Radmila Kocurková - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 1999. - 231 s. - brož.

Matematika A / Marie Godulová, Ivana Janů, Radmila Kocurková - Vyd. 3., upr. - Opava : Slezská univerzita, 2000. - 230 s. : il. - brož.

Matematika II / Eva Dontová - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 260 s. : il. - brož.


Matematika II / Ivan Mezník - Vyd. 6., dopl. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 109 s. - brož.


Matematika pro ekonomické fakulty Sv. 1. / Jan Coufal, Jindřich Klůfa - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 2000. - 405 s. - brož.

Matematika pro ekonomické fakulty Sv. 2. / Miloš Kaňka, Jiří Henzler - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 2000. - 379 s. - brož.

Matematika pro přijímací zkoušky / Petr Rádl a kolektiv - Vyd. 4., nezm. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 55 s. - brož.

Matematika pro studium učitelství 1. stupně základní školy / Miroslav Bělík, Miroslav Bělík ml., Josef Svoboda - Vyd. 2. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 115 s. - brož.

Matematika v přípravě učitelů elementární školy / Jan Melichar a kol. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 204 s. : il., tab. - brož.

Matematika 1 / [odpovědný redaktor Jana Kreiselová] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 200. - 74 s. : il. - brož.

Matematika : podobnost a funkce úhlu. : kvarta. / [Jiří Herman ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2000. - 175 s. : il., tab. - brož.

Mechanika tekutin / Radko Hejzlar - Vyd. 3. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 203 s. : il. - brož.

Mechanika textilií Část 1. Základy mechaniky kontinua / Bohuslav Stříž - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 58 s. : il. - brož.

Mechanika : kinematika pro školu a praxi. / Miloslav Julina, Vladimír Venclík - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2000. - 75 s. : il. - brož.

Mechanistic and structural studies on Platinum(II) and Platinum(IV) complexes : reductive elimination and oxidative addition (C-H activation) of Hydrocarbons. : reduktive Eliminierung und oxidative Addition (C-H-Aktivierung) von Kohlenwasserstoffen. / Ulrich Werner Fekl - , 2000. - 158 s. : il., tab. - Brož.

Mechanistische Untersuchungen zum Verlauf der Ninhydrinreaktion bei der Entwicklung latenter Fingerspuren / Ute Barbara Ramminger - , 2000. - 126 s. : il., tab. - Brož.

Měření a regulace teplot v teorii a praxi : sborník přednášek. : 4.-5.10.2000, Ostrava. - Vyd. 1. - Ostrava : Tanger : MARQ., 2000. - 181 s. : il., tab. - brož.

Mikrobiální zoonózy a sapronózy / Zdeněk Hubálek - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 153 s. - brož.

Mimikry, aposematismus a příbuzné jevy : mimetismus v přírodě a vývoj jeho poznání. / Stanislav Komárek - 1. vyd. - Praha : Vesmír, 2001. - 186 s. : il. - brož.

Molecular Complexes in Earth's, Planetary, Cometary, and Interstellar Atmospheres / editors Andrei A. Vigasin, Zdeněk Slanina - Singapore : World Scientific Publishing, 1998. - xix, 268 s. - váz.


Molecular phylogeny of the family Ankistrodesmaceae (Chlorophyta, Chlorophyceae) and analyses of their group I intervening sequences / Iana Anatol'jevna Oustinova - , 2000. - 153 s. : il., tab. - Brož.

Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava : sborník z celostátní konference. : Kostelec nad Černými lesy, 27. a 28. listopadu 2000. / Vilém Podrázský ... [et al.] - Kostelec nad Černými Lesy : Lesnická práce, 2000. - 155 s. : il., tab. - brož.

Mořské příšery / Richard Ellis - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 340 s. : il. - váz.

MOSIS 2000 : Modelling and Simulation of Systems. : 34th Spring International Conference. : Proceedings. Vol. 1. / edited by Jan Štefan : May 2-4, 2000; Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic. - 1st Ed. - Ostrava : MARQ., 2000. - 271 s. : il., tab. - 80-85988-44-5

MOSIS 2000 : Modelling and Simulation of Systems. : 34th Spring International Conference. : Proceedings. Vol. 2. Czech Translation / edited by Milan Brejcha, Jan Štefan : May 2-4, 2000; Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic. MANAM 2000 : Modelling in Manager Work - 1st Ed. - Ostrava : MARQ., 2000. - 181 s. : il., tab. - 80-85988-46-1

Nahanni : s kamerou a udicí kanadskou divočinou. / Bob J. Moravec - 1. vyd. - Nové Město nad Metují : Agentura FOX, 2000. - 147 s., [8] s. obr. příl. - váz.

Nauka o materiálech II / Lubomír Lapčík, Miroslav Raab - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 115 s. : il. - brož.

Nauka o proudění a sdílení tepla : Určeno pro posluchače fak. elektrotechn.. / Jiří Nožička - 1. vyd. - Praha : SNTL, 1960. - 145, [1] s. ; 4° -
Návody pro laboratorní cvičení z analytické chemie I / Jaroslav Fogl a kolektiv - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 5 sešitů (v různém stránkování) : il. - brož.

Návod na použití vesmíru / Jiří Dušek, Jan Hollan - Vyd. 1. - Brno : Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka, 2000. - 30 s. : il. - brož.

New Contributions to Phenology : proceedings of the IV. Workshop on Phenology. : held at Doksasny, Czech Republic, October 12-13, 1999. / edited by P. Horáková - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 2000. - 53 s. : il., tab. - brož.

Němčina I : pro posluchače VŠCHT. / Vladimíra Kreuzerová, Lubomír Ryšavý - 2., upr. vyd. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2001. - 146 s. : tab. - brož.

Notes on the observations upon the structure of the Paeonia seeds, fruit and roots / Josef J. Halda - Rychnov nad Kněžnou : Okresní muzeum Orlických hor, 1998. - 47 s. : il. - brož.

Nuclear Legacy : Students of Two Atomic Cities. / Maureen McQuerry, Tetyana Gavrysh, Inna Ryazanova - Columbus : Battelle Press, 2000. - xxiii, 306 s. : il. - váz.


Numerické řešení úloh konvekce-difúze a reakce-difúze : teze habilitační práce. / Josef Dalík - Brno : [Vutium], 2000. - 28 s. : il. - brož.


Oceňování báňských podniků a ložisek nerostů / Jindřich Karpíšek - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 40 s., příl. : tab. - brož.

Ochrana životního prostředí / Zdena Wittlingerová, František Jonáš - Vyd. 2. - Praha : Credit, 2001. - 131 s. : il. - brož.

OECD Programme for International Student Assessment : nový mezinárodní výzkum zjišťující připravenost patnáctiletých pro dospělý život. - [Praha] : Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, [2000]. - 7 s. - Brož.

Okres Praha-východ : chráněná území. - Praha : Studio 3P, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Optimal control of industrial crystal growth processes / Michael Metzger - , 2000. - 131 s. : il., tab. - Brož.

Organická chemie II / Karel Waisser, Milan Pour - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 247 s. : il. - brož.

Organická fotochemie / Petr Klán - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 121 s. : il. - brož.

Paralelní systémy a algoritmy / Pavel Tvrdík - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 228 s. : il. - brož.

Parciální diferenciální rovnice / Jan Franců - Vyd. 2., opr. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 155 s. : il. - brož.

Parciální diferenciální rovnice / Jaroslav Fořt, Jiří Neustupa - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 86 s. - brož.

Phasenverhalten und Viskosität in Systemen aus Triglyceriden, Wasserstoff, Kohlendioxid, Propan und Dimethylether / Dieter Richter - , 2000. - vii, 194 s. : il., tab. - Brož.

Physics: A Reader : intermediate level. / Ivana Tulajová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 143 s. - brož.

Počasí / Karla Wegeová - Vyd. 1. - Praha : NS Svoboda, 2000. - 94 s. : barev. il. - brož.

Podnik a právo životního prostředí 7. aktualizace. / Vilém Sluka ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.

Podnik a životní prostředí 10. aktualizace. / Gabriela Hálová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.

Praktická cvičení z biochemie / Eva Bubnová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 185 s. : il., tab. - brož.

Praktická cvičení z biofyziky / Iveta Horáčková, Michaela Hamerníková, Stanislav Ďoubal - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 92 s. : il., tab. - brož.


Praktická cvičení z lékařské chemie a molekulární biologie / Eva Bubnová, Alena Buděšínská, Jana Stříbrná - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 206 s. : tab. - brož.

Primatologie pro antropology : modulové učební texty pro studenty antropologie a příbuzných oborů. / Jiří Gaisler - Brno : Nadace Universitas Masarykiana : Masarykova univerzita : NAUMA, 2000. - 80 s. : il. - Masarykova univerzita ; brož.

Provozní reaktorová fyzika / Lubomír Sklenka - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 109 s. : il. - brož.

Průvodce astronomií / Pavel Příhoda - 1. vyd. - Praha : Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, 2000. - 247 s. : il. - brož.

Prvňáčku, pojď si hrát : matematika. : sbírka úloh pro 1. ročník základní školy. Díl 2. / [Pavol Černek ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Matematický ústav Akademie věd České republiky, 2000. - s. 31-60, příl. : il. - brož.

Přijímací řízení pro akademický rok 2001/2002 : otázky testů. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.

Příroda a kultura : svět jevů a svět interpretací aneb jak je to doopravdy. / Stanislav Komárek - 1. vyd. - Praha : Vesmír, 2000. - 180 s. - váz.

Příroda Orlických hor a jejich podhůří : příspěvky ze semináře. Část 1. - Rychnov nad Kněžnou : Okresní muzeum Orlických hor, 1998. - s. 49-96 : il., tab. - brož.

Příroda Orlických hor a jejich podhůří : příspěvky ze semináře. Část 2. - Rychnov nad Kněžnou : Okresní muzeum Orlických hor, 1998. - s. 97-132 : il., tab. - brož.

Přírodou krok za krokem : rostliny. / Jan Toman ; [ilustroval] Květoslav Hísek. - 3. přeprac. vyd., v Albatrosu 2. vyd.. - Praha : Albatros, 2001. - 191 s. : barev. il. - váz.

Přírodovědné studie Muzea Prostějovska Sv. 3. / [redakce Rostislav Melichar, Vladimíra Jašková] - Prostějov : Muzeum Prostějovska, 2000. - 150 s., 8 s. obr. příl. : il., fot., tab. - brož.
Příručka alchymisty : příručka praktické laboratorní alchymie. / Albertus - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 124 s. : il. - váz.

Příručka mladých svišťů 11. / Walt Disney ; z angličtiny přeložila Jitka Minaříková. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 2000. - 156 s. : il. - váz.

Pseudomonas aeruginosa exotoxin A-stimulated immune reactions in the mouse liver / Jens Schümann - , 2000. - 110 s. : il., tab. - Brož.

Ptáci Českého ráje / Zdeněk Mrkáček ... [et al.] - Vyd. 1. - JičínTurnov : ZO Českého svazu ochránců přírody : Správa CHKO Český ráj, 2000. - 135 s., obr. příl. : 1 mapa - brož.


Putování s dinosaury / Tim Haines - Praha : Slovart, c2000. - 288 s. : barev. il. - váz.


Reaktorová fyzika II / Jaroslav Zeman - Vyd. 3. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 147 s. : il., tab. - brož.

Region a environmentální výchova : sborník referátů z mezinárodního studentského sympózia. / [editor Alena Chvátalová] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 67 s. : il., tab. - brož.

Registr časopisů knihoven středisek veřejných informačních služeb resortu MŽP ČR a spolupracujících organizací 1999. Stav k 30. 4. 1999 - 7. upr. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1999. - 148 s. - brož.

Regrese Část II. / Petr Hebák, Alžběta Svobodová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 138 s. : il., tab. - brož.

Regulation des anabolen Metabolismus normaler und früharthrotischer Chondrozyten im humanen Gelenkknorpel / Angelika Berta Gehrsitz - , 2000. - iv, 114 s. : il., tab. - Brož.

Regulatory control of radioactive discharges to the environment : safety guide. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2000. - 43 s. : il., tab. - brož.

Rostliny vod a pobřeží / Slavomil Hejný a kolektiv - Praha : East West Publishing Company : East West Publishing, 2000. - 118 s. : il. (většina barev.) - váz.

Rozmnožování organismů : přípravný text kategorie A, B. / Michal Bílý ... [et al.] - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2000. - 128 s. : il. - brož.

Rozpravy o didaktice chemie I / Jan Čipera - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 149 s. : il. - brož.

Rozšiřující materiály pro výuku anglického jazyka / Alexandra Křepinská, Marie Houšková, Miluša Bubeníková - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2000. - 126 s. : il. - brož.

Řeka Dyje v oblasti mezinárodního přírodního parku Podyjí - Thayatal / Eva Kočková, Zdeňka Žáková - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 2000. - 86 s. : il., tab. - brož.

Řešené příklady z elektromagnetismu / Jarmila Dědková - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 60 s. : il. - brož.

Samozřejmosti nebo paradoxy? : rozšířená přednáška pro Učenou společnost ČR. / Alexander Ženíšek - Vyd. 1. - Brno : Vutium, 2000. - 117 s. - váz.

Sbírka příkladů z matematiky I / J. Daněček ... [et al.] - 4. dopl. a opr. vyd. - Brno : Cerm, 2000. - 110 s. - brož.

Sbírka příkladů z mechaniky / Filip Uhlík, Zuzana Limpouchová, Eduard Vavřinec - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 91 s. : il. - brož.

Sbírka příkladů z pravděpodobnosti a statistiky / Jiří Kadeřábek, Jan Picek - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 109 s. : tab. - brož.


Sbírka řešených příkladů z deskriptivní a konstruktivní geometrie Díl 1.. Ohniskové vlastnosti kuželoseček / Eva Plocková - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 14 s. : il. - brož.

Sbírka řešených úloh z matematiky, fyziky a informatiky : (přijímací řízení na MFFUK v letech 1992-1999). / Zdeněk Renc (editor) - Vyd. 2., dopl. a rozš. - Praha : Matfyzpress, 2000. - 293 s. - brož.

Sborník přednášek z pracovního jednání k problematice podnikového environmentálního účetnictví : Pardubice, 30.11.2000. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 54 s. : tab. - brož.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická [B]. Roč. 46. 2000. Č. 2. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 133 s. : il., tab., grafy. - brož.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická [B]. Roč. 46. 2000. Č. 3. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 151 s. : il., tab., grafy. - brož.

Seminář z aktuárských věd 1999/2000 / [editoři Petr Mandl, Lucie Mazurová] - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2000. - 153 s. : il., tab. - brož.

Seminář z analytické chemie : teorie, příklady, cvičení. / Pavel Coufal ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2001. - 161 s. : il. - brož.

SIMONA 2000 : Simulation, modelling, and numerical analysis. : Proceedings of the 1st international workshop. : September 4-6, 2000; Liberec, Czech Republic. / [editors Jiří Maryška, Miroslav Tůma, Jan Šembera] - Vyd. 1. - Liberec : Technical University, 2000. - 144 s. : il. - brož.
Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften : Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse. 1998-2000. - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 2000. - 59 s. : il. - brož.

Some taxonomic problems in the genus Daphne L / Josef J. Halda New descriptions / Josef J. Halda, Ladislav Horáček, Paolo Panarotto - Rychnov nad Kněžnou : Okresní muzeum Orlických hor, 1998. - s. 133-164 : il. - brož.

Speciální techniky numerického modelování víceparametrických horninových systémů / Ivo Kazda - Praha : Pražský technologický institut, 2000. - 105 s. : il. - brož.

Star Wars : obrazová encyklopedie. : průvodce postavami a bytostmi hvězdných válek. / David West Reynolds - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 2000. - 64 s. : il. - váz.

Statika II / Jiří Muk - Vyd. 4., přeprac. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 197 s. : il. - brož.


Statistické metody / Zdeněk Karpíšek, Miloš Drdla - Vyd. 5. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 97 s. : il., tab. - brož.


Statistické zabezpečování jakosti / Jan Kožíšek - Vyd. 2., přeprac. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 189 s. : tab. - brož.

Statistika I Část 2. S dodatky k 1. části / Václav Friedrich - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 188 s. : obr., tab. - brož.

Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze v roce : brněnská oblast. 1999. / [vedoucí autorského kolektivu Miloš Lízner] - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2000. - 19 s. : tab. - brož.

Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze v roce : chomutovská oblast. 1999. / [vedoucí autorského kolektivu Miloš Lízner] - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2000. - 17 s. : tab. - brož.

Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze v roce : českobudějovická oblast. 1999. / [vedoucí autorského kolektivu Miloš Lízner] - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2000. - 21 s. : tab. - brož.

Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze v roce : hlavní město Praha. 1999. / [vedoucí autorského kolektivu Miloš Lízner] - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2000. - 18 s. : tab. - brož.

Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze v roce : královehradecká oblast. 1999. / [vedoucí autorského kolektivu Miloš Lízner] - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2000. - 17 s. : tab. - brož.

Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze v roce : liberecká oblast. 1999. / [vedoucí autorského kolektivu Miloš Lízner] - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2000. - 15 s. : tab. - brož.

Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze v roce : olomoucká oblast. 1999. / [vedoucí autorského kolektivu Miloš Lízner] - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2000. - 16 s. : tab. - brož.

Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze v roce : ostravská oblast. 1999. / [vedoucí autorského kolektivu Miloš Lízner] - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2000. - 18 s. : tab. - brož.

Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze v roce : plzeňská oblast. 1999. / [vedoucí autorského kolektivu Miloš Lízner] - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2000. - 13 s. : tab. - brož.

Stav životního prostředí v oblastech působnosti územních odborů MŽP a v hl. m. Praze v roce : středočeská oblast. 1999. / [vedoucí autorského kolektivu Miloš Lízner] - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2000. - 18 s. : tab. - brož.


Stickstoffmonoxid-induzierte Modifikation von Caspase-3 und deren Bedeutung während des programmierten Zelltodes / Birgit Monika Zech - , 2000. - iv, 95 s. : il., tab. - Brož.


Stoffwertermittlung an MKW-kontaminierten Böden zur Einschätzung der Sanierbarkeit durch physikalisch-chemische Verfahren / Wen-Ling Chiu - , 2000. - iii, 132 s. : il., tab. - Brož.

Strength of Materials II / Miroslav Sochor - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 57 s. : il. - brož.

Strömungsanalyse der Vorhangbeschichtung / Christian Müller - , 2000. - vi, 192 s. : il., tab. - Brož.

Studijní programy : Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická. : bakalářský studijní program, magisterské studijní programy. 2000-2001. / [sestavil Zdeněk Šimek] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 86 s. : tab. - brož.

Syntheses and reactivity of novel iron complexes with [FeNS4] cores and biologically relevant molecules / Nicole Doris Annely Blum - , 2000. - 102 s. : il., tab. - Brož.

Synthese, Struktur und H2-Reaktionen von schwefelreichen Rhodium-, Iridium- und Ruthenium-Komplexen : Modellsysteme für Hydrogenasen und Nitrogenasen. / Anja Fürsattel - , 2000. - 100 s. : il., tab. -
Systematic treatment of the Genus Paeonia L. with some nomenclatoric changes / Josef J. Halda - Rychnov nad Kněžnou : Okresní muzeum Orlických hor, 1997. - s. 25-72 : il. - brož.

Systém studia a přijímací řízení : pro uchazeče o studium na PEF ČZU. 2001-2002. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 191 s. : il., tab. - brož.

Technologie sacharidů / Pavel Kadlec a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 138 s. : il., tab. - brož.

Teoretická informatika / Josef Kolář - 2. vyd. - Praha : Česká informatická společnost, 2000. - 204 s. : il. - brož.

Teorie grup : základní aspekty. / Aleš Drápal - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 207 s. - brož.

Termomechanika / Jiří Hloušek a kolektiv - Vyd. 2. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 297 s. : il. + 2 příl. - brož.

Těžba uranu v Horním Slavkově / Rudolf Tomíček - Vyd. 1. - Sokolov : Okresní muzeum, 2000. - 294 s. : il. - Váz.

The humanities and the sciences / Jerome Friedman ... [et al.] - New York : American Council of Learned Societies, 1999. - iii, 77 s. -
Tissue expression and cytokine regulation of the human inducible nitric oxide synthase (iNOS) / Muna Qadoumi - , 2000. - viii, 78 s. : il., tab. - Brož.

Topical Problems of Fluid Mechanics 2001 : seminar. : Prague, February 21st, 2001. : proceedings. - Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic, 2001. - 136 s. : il. - brož.

Tryptophan biosynthesis and sexual development of Aspergillus nidulans / Sabine Eckert - , 2000. - viii, 158 s. : il., tab. - Brož.


Unese Země civilizaci? / Eva Rábelová, Viktor Třebický - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2000. - 48 s. : tab. - Brož.

Untersuchungen zum HTLV-I Rex-vermittelten Kernexport viraler mRNAs / Peter Heger - , 2000. - 46 s., příl. : il., tab. -
Untersuchungen zur Gravitaxis von Euglena gracilis / Peter Richter - , 2000. - 112 s. : il. -
Untersuchungen zu Drei-Teilchen-Kräften im Vier-Nukleonen-System / Bernd Pfitzinger - , 2000. - 72 s. : il., tab. -
Úvod do analýzy ekonomických časových řad / Josef Zapletal - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 112 s. : il., tab. - brož.

Úvod do fyzikálního měření / Jiří Mlčoch - 2., upr. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 147 s. : il., tab. - brož.

Úvod do fyziky pevných látek / Ivo Kraus, Helmar Frank, Irena Kratochvílová - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 238 s. : il. - brož.

Úvod do fyziky pevných látek / Ivo Kraus, Helmar Frank, Irena Kratochvílová - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 238 s. : il. - brož.

Úvod do teorie pravděpodobnosti / A. Linka, J. Picek, P. Volf - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 75 s. - brož.

Über den Zusammenhang von elektronischen Eigenschaften und Eigendefekten in CuInSe2-basierten Chalkopyrithalbleitern / Bernd Eisener - , 2000. - 133 s. : il., tab. - Brož.

Variační počet / Miroslav Kureš - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 65 s. - brož.

Velcí dinosauři : příběh evoluce gigantů. / Zdeněk V. Špinar, Philip J. Currie ; ilustroval Jan Sovák. - Vyd. 6. - Praha : Aventinum, 2000. - 176 s. : barev. il. - váz.

Velcí dinosauři : příběh evoluce gigantů. / Zdeněk V. Špinar, Philip J. Currie ; ilustroval Jan Sovák. - Vyd. 6. - Praha : Aventinum, 2000. - 176 s. : barev. il. - váz.

Velká kniha pro chovatele savců / Milan Kořínek - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2000. - 326 s. : il., tab. - váz.

Vergleichende Untersuchung von Carotinoiden in Entwicklungsstadien von Schwärmern (Lepidoptera, Sphingidae) und deren Futterpflanzen / Ingrid Margaretha Brehm - , 2000. - ii, 153 s. : il., tab. - Brož.

Vergleichsschutz auf Leistungsbasis / Michael Herbert Johannes Schuster - , 2000. - v, 249 s. : il., tab. - Brož.

Vybrané kapitoly z algebry / Ivan Chajda - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 78 s. - brož.

Vybrané kapitoly z fyziologie rostlin pro farmaceuty / Luděk Jahodář - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 55 s. : il. - brož.


Vybrané kapitoly z historie chemie / Marie Solárová, Karel Lichtenberg - Brno : Paido, 2000. - 95 s. - brož.

Vybrané úlohy z matematické analýzy pro 1. a 2. ročník / Luděk Zajíček - Vyd. 2. - Praha : Matfyzpress, 2000. - 93 s. - brož.

Vycházky za geologickými zajímavostmi Plzně a okolí / Michael Mergl, Ondřej Vohradský - 1. vyd. - Mariánské Lázně : KOURA publishing, 2000. - 270 s. : il. (většina barev.) - váz.

Výpočty pro jaderné chemiky : jaderná chemie. : elektrochemie. / Jiří Mizera, Ondřej Lebeda, Alexandr Gosman - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 73 s. : il. - brož.

Výroční zpráva Odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999. / editor Zdeněk Venera - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : [9] s. barev. obr. příl., il., tab. - brož.

Vznik a vývoj ledových nápěchů / Václav Matoušek - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 2000. - 232 s. : il., tab. - brož.

Wasserlösliche und amphiphile Fulleren-Derivate: Synthese, Aggregationsverhalten und biologische Eigenschaften / Michael Brettreich - , 2000. - ii, 149 s., obr. příl. : il., tab. - Brož.
Základní úlohy z analytické chemie pro biology / Vítězslav Otruba, Jaroslav Šenkýř - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 35 s. : il. - brož.

Základy ekologie / Jan Kupec - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 150 s. : il. - brož.
Základy fyzikální chemie : vybrané kapitoly pro posluchače farmaceutické fakulty. / Alice Lázníčková, Vladimír Kubíček - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2001. - 172 s. : il. - brož.

Základy lékařské mikrobiologie a imunologie : učební texty pro bakalářské studium. / Olga Ryšková - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 130 s. : il. - brož.

Základy rovnovážné termodynamiky / Ivo Středa - Vyd. 2. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 170 s. : il. - brož.

Zdravotní problematika prasat I. Virové choroby / Vladimír Dubanský, Josef Drábek - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2001. - 169 s. - brož.

Zemědělské, lesnické a hydrické rekultivace území ovlivněných báňskou činností / Konstantin Dimitrovský - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2000. - 65 s. - brož.

Zentrale Oberschwingungs-Kompensation in elektrischen Energieversorgungsnetzen / Joachim Schneider - , 2000. - 158 s. : il., tab. - Brož.

Zinek : nová vitalita pro vaše tělo. / Eva Hankeová, Ernst Wegner - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 114 s. - brož.

Zvláště chráněná území okresu Nový Jičín / Dagmar Tomanová - Nový Jičín : Okresní úřad, 2000. - 47 s. : barev. il. - Brož.


23. chemické zdroje elektrické energie : celostátní seminář. : Praha, 14.-16.11.2000. / [zodpovědný redaktor Milan Calábek] - Praha : Česká elektrotechnická společnost, 2000. - 98 s. : il., tab. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist