Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (březen-duben) - J. Lékařství

za březen-duben 2001

Acta Medica (Hradec Králové) Vol. 43. 2000. No. 4. - [Prague : Karolinum], 2000. - s. 119-168. : il., fot., tab. -
Alergie : časopis pro kontinuální vzdělávání v alergologii a klinické imunologii. - Praha : Tigis, 1999-. -
Alergie, astma, bronchitida : otázky, odpovědi, informace, rady a poučení pro alergiky, astmatiky a bronchitiky. - Praha : Tigis, 1998-. -
Alternativní medicína - pomoc, nebo nebezpečí? / Štěpán Rucki - Praha : Návrat domů, 2000. - 135 s. : il. - brož.

Analgetika a ledviny : vztah hodnocený klinickým nefrologem. / Miroslava Horáčková - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 165 s. : il., tab. - brož.

Analyse apoptoseregulierender Mechanismen in aktivierten Lymphozyten : mögliche Bedeutung in der Pathogenese des systematischen Lupus Erythematodes. / Thomas Hieronymus - , 2000. - viii, 152 s. : il., tab. - Brož.

Analýza léčiv : zkoušky totožnosti. / Marie Blešová, Milan Žemlička - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2001. - 147 s. : il. - brož.

Analýza řečových signálů : přednášky. / Milan Sigmund - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 86 s. : il. - brož.

Anatomie člověka II. Splanchnologie a cévní systém / Milan Dokládal, Libor Páč - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 133 s. - brož.

Anatomie hybnosti III. / Rudolf Linc, Alena Doubková - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2001. - 201 s. : il. - brož

ARTEZ 2001 : 37. aktiv revizních elektrických zařízení. : Praha, únor 2001. : sborník přednášek. / [Vincent Csirik ... et al.] - 1. vyd. - Pardubice : UNIT, 2001. - 90 s. : il., tab. - Brož.

Atopický ekzém / Štěpánka Čapková - Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2000. - 32 s. - brož.

Banky mateřského mléka / Klabouchová, Z., Vrzáková, E., Velemínský, M. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, [2000?]. - 16 s. : il. - brož.

Barevný atlas farmakologie / Heinz Lüllmann ... [et al.] - 2. čes. vyd., přeprac. a dopl. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 382 s. : barev. il. - váz.

Bedeutung von GPR15 und STRL33 als Korezeptoren der Immundefizienzviren / Stefan Pöhlmann - , 2000. - 1 sv. (v různém stránkování) : il., tab. - Brož.

Bezpečnostní zásady ochrany podniku : prevence a řešení krizových situací. / Ivo Látal, Michal Štantejský - Vyd. 1. - Praha : Prospektrum, 2001. - 120 s. : tab. - brož.


Bezpečný podnik : identifikace a hodnocení rizik ve výrobních podnicích. / [odborná redakce Miroslav Procházka, Irena Kuhnová] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2000. - 48 s. : il., tab. - Brož.


Biologie dítěte pro speciální pedagogy : ontogenetický vývoj. : určeno pro posl. fak. pedagog.. / Jitka Machová - 2., přeprac. vyd. - Praha : SPN, 1989. - 150 s. : obr., tb., grafy ; 29 cm - Brož.
Biomechanics of man 2000 : VIII Conference of the Czech Society of Biomechanics with International Participation. : November 24-25, 2000. / (editors) František Vaverka, Miroslav Janura - 1st ed. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 279 s. : il., tab. - brož.

Biomedical Papers of the Medical Faculty of Palacký University, Olomouc, Czech Republic Vol. 144. - 1st Ed. - Olomouc : Palacký University, 2000. - 93 s. : il., tab. - brož.

Bionika : (návody do laboratorních cvičení). / Ladislav Hrubý, Radek Hédl, Jiří Holčík - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 49 s. : il. - brož.

Bolesti hlavy / Gerhard Waberžinek - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 191 s. : il., tab. - brož.

Bovinní spongiformní encephalopathie - BSE : (nemoc šílených krav). - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2000. - 12 s. : tab. - brož.

CARS '99 : Computer Assisted Radiology and Surgery. : Proceedings of the 13th International Congress and Exhibition. : Paris; 23-26 June 1999. / editor Heinz U. Lemke ... [et al.] - 1st Ed. - Amsterdam : Elsevier, 1999. - xlvi, 1111 s. : il. - váz.

Cesta k nesmrtelnosti : tajemství života, duševní a duchovní vývoj člověka, pročišťující regenerační dieta, dvaačtyřicetidenní hladovka, uzdravování energií, počáteční kroky léčitele, škodlivé zemní záření. / Miroslav Zajda - Vyd. 1. - Praha : Erika, 2000. - 125 s. - váz.

Clinical Diagnostic Ultrasound / edited by Grant M. Baxter, Paul L. P. Allan, Patricia Morley - 2nd Ed. - Oxford : Blackwell Science, 1999. - xi, 687 s. : il. - váz.

CVD-Diamantschichten zur Verbesserung der Oberflächeneigenschaften von Titanwerkstoffen in der Gelenkendoprothetik / Georg Heinrich - , 2000. - xxx, 143 s. : il., tab. - Brož.

Cvičenia pri odvápnení kostí / Jiří Kocián, Milada Macourková - Vyd. 6. - Praha : Triton, 2000. - 15 s. : il. - brož.

Čarodějná medicína : znovuobjevení zakázaného umění - šamanské tradice v Evropě. / Claudia Müller-Ebelingová, Christian Rätsch, Wolf-Dieter Storl - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 247 s. : il. - váz.

Česká kuchařka podle krevních skupin / Marie Jana Černická - Praha : Eminent, [2000]. - 204 s. - váz.

Česká kuchařka podle krevních skupin / Marie Jana Černická - Praha : Eminent, [2000]. - 204 s. - váz.


Česká kuchařka pro Váš typ - Krevní skupina O : štíhlá linie, dobrá kondice, zdravá výživa. / Olga Mengerová, Pavla Momčilová - 1. vyd. - Čestlice : Pavla Momčilová-Medica Publishing, 2000. - 86 s. : il. - brož.


Česká kuchyně pro Váš typ - Krevní skupina A : zdravá výživa, štíhlá linie, dobrá kondice. / Pavla Momčilová, Olga Mengerová - 1. vyd. - Čestlice : Pavla Momčilová-Medica Publishing, 2000. - 142 s. : il. - brož.

Dětská a adolescentní psychiatrie / Vl. Hort ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 492 s. : il., tab. - váz.

Diabetes mellitus a makrovaskulární komplikace / Jiří Charvát a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2001. - 203 s. : il., tab. - brož.

Diabetes mellitus a poruchy metabolismu lipidů : VI. kongres interní medicíny pro lékaře v praxi s mezinárodní účastí. : Zlín, 17.9.1999. / Jindra Perušičová, Michal Anděl ; redakčně zpracoval a k vydání připravil Jaroslav Hořejší. - 1. vyd. - Praha : Galén, 2000. - 59 s. : il., tab. - brož.

Diagnosis and Treatment of Parkinson's Disease - State of the Art / editors Horst Przuntek, Thomas Müller - Wien : Springer, 1999. - 220 s. : il. - váz.

Diagnóza : zdravotnický týdeník. - Praha : Alberta Plus, 1998-. -
Dieta při kardiovaskulárních onemocněních / Jiří Widimský, Eva Patlejchová - Vyd. 2. - Praha : Triton, 2000. - 79 s. - brož.

Dopaminrezeptor-Bindungsstudien mit [3H]Pramipexol: Methodik und Anwendung / Ursula Maria Ohnmacht - , 2000. - 121 s. : il., tab. - Brož.

Dopaminrezeptor-Liganden mit Indol-Partialstruktur: Synthese in Lösung und an fester Phase / Johannes Kraxner - , 2000. - 175 s. : il., tab. - Brož.

Drogy a taneční scéna / Ladislav Csémy, Hana Sovinová, Jakub Komárek - 1. vyd. - Praha : Centrum zdraví, 2000. - 44 s. : il., tab. - brož.

Erhaltung der dynamischen Invarianten in einem Sinusknotenzellmodell / Tobias Bieberle - , 2000. - 125 s. : il. -
Farmaceutická chemie III / Jiří Hartl ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 117 s. : tab. - brož.

Farmakologická léčba chronické bolesti a patologických osteolytických procesů / Zdeněk Adam ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 50 s. : il., tab. - brož.

Forum medicinae : od lékařské vědy k praxi. - Praha : Panax, 1999-. -
Funkční anatomie : modelové testy ke zkoušce z anatomie. / Olga Mrázková, Eva Hergetová - 2. přeprac. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 199 s. : il. - brož.

Geragogika pro speciální pedagogy / Pavel Mühlpachr, Petr Staníček - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 115 s. - brož.


Hasičská vzájemná pojišťovna : 100 let od založení. / [Jaromír Tausch, Jan Staněk] - Vyd. 1. - Praha : Fire Edit, 2000. - 136 s. : il. - váz.


Hasičské muzeum Čechy pod Kosířem / [Jan Pospíšil ; ilustrátor František Gračka]. - Čechy pod Kosířem : Obec Čechy pod Kosířem, c2000. - 36 s. : il. (některé barev.) - Brož.

Herpes genitalis / zpracoval Jan Zicha - 1. vyd. - Praha : Maxdorf, 2000. - 11 s. - brož.

Historická veterinární literatura v Ústřední knihovně Státní veterinární správy ČR v Brně / [zpracovali Václav Svoboda, Jiří Šindlář, Petra Haklová] - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2000. - 19 s. : il. - brož.

Homeopatie a pragmatismus : několik úvah o homeopatii. : několik praktických rad pro homeopatickou praxi. / Jacques Moreau - Praha : Homeo Sapiens, [2000]. - 383 s. : il., tab. - brož.

Indiánské léčivé rostliny / Christian Rätsch - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 221 s. : il. - váz.

Infekční lékařství : minimum pro praxi. / Marie Staňková, Vilma Marešová, Jiří Vaništa - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 199 s. : tab. - brož.

Interpretation and Uses of Medical Statistics / Leslie E. Daly, Geoffrey J. Bourke - 5th Ed. - Oxford : Blackwell Science, 2000. - xiii, 568 s. : il., tab. - brož.

I. Ostravské sympozium ošetřovatelství s mezinárodní účastí : 2. února 2001. : sborník. / [sestavila Darja Jarošová, Bohdana Dušová] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2001. - 140 s. - brož.

Jak likvidovat plísně / Jelena Paříková, Irena Kučerová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 86 s. : il. - brož.

Jak předcházet bolestem v zádech, aneb, 99 cviků pro zdraví a krásu / [Alena Čechová, Petra Dobešová] - 2. vyd. - Ostrava : Mirago, 2001. - 93 s. : il. - brož.

Jak si udělat ze života peklo : zaručeně osvědčené strategie, jak uškodit sami sobě. / Bernhard Geue - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 134 s. - brož.

Jak si udržet fyzickou kondici : 500 tipů pro zdraví. / Porter Shimer - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar : Knižní klub, 2000. - 183 s. : il. - brož.

Jen pro vaše oči : fascinující pohled na umění a vědu irisdiagnostiky. : diagnostika z očí, diagnostická metoda nového tisíciletí. / Frank Navrátil - 1. vyd. - Neratovice : F. Navrátil, 2001. - 159 s. : barev. il. - brož.

Jeviště života : kniha o životě, zdraví a síle pozitivního myšlení. / Eva Veškrnová - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 1998. - 317 s., obr. příl. : il. - brož.

Kapitoly z klinické biochemie / Petr Schneiderka a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 284 s. : il., tab. - brož.

Katastrofy techniky děsící 20. století / Jan Tůma - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 302 s., [32] s. obr. příl. : il. - váz.


Když dětem nejde čtení 2. Čtení slov s uzavřenou slabikou / Stanislava Emmerlingová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 78 s. : il. - brož.

Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka na téma Optimální působení tělesné zátěže : Hradec Králové, 7.-8.9.200. : sborník z VII. ročníku vědecké konference s mezinárodní účastí. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 360 s. : il., tab. - brož.

Klimakterium / Josef Donát - Čes. vyd. 1. - Praha : Vašut, 2000. - 32 s. - brož.

Kojení / Magdalena Paulová - Čes. vyd. 1. - Praha : Vašut, 2000. - 32 s. : il. - brož.

Konopí jako lék : etnomedicína. / Christian Rätsch - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 216 s. : il. (některé barev.) - váz.

Krásná v každém věku : make-up a styling pro ženy přes 40. / Christine Kaufmannová - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar : Knižní klub, 2000. - 160 s. : barev. il. - váz.

Kriminologické, trestně právní a kriminalistické aspekty drogového problému v ČR a jeho řešení / Jan Hejda - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 152 s. : il. - brož.

Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole : rozšířený a aktualizovaný modelový program. : (dokument a metodika). / Miluše Havlínová ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 220 s. : tab. - brož.

Léčba virových hepatitid / Petr Husa, Libuše Husová - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 131 s. : tab. - brož.

Léčení jako návrat k přírozenému stavu : příběhy z léčitelské praxe. / Radomíra Mědílková - Praha : Votobia, 2001. - 110 s. : il. - brož.

Léčivá síla kopřivy / Eva Hankeová, Ernst Wegner - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 100 s. - brož.

Léky v těhotenství / [Josef Suchopár] - Praha : Panax, 2000. - 70 s. : tab. - brož.

Lidské tělo : ilustrovaný průvodce jeho stavbou, funkcí a některými poruchami. / vedoucí týmu autorů Tony Smith - 2. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2001. - 240 s. : il. - váz.

Makovice plná bachovek : přírodní medicína. / Milena Makovičková-Miholová - 2. vyd. - Brno : Schneider, 2001. - 158 s. : il. - váz.

Manažer 21. století / Di Kamp - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 212 s. : il. - brož.
Manuál infekčních nemocí / Vladko Poljak, Ivo Krč, Jiří Ehrmann - 1. vyd. - Konice : Solen, 2000. - 256 s., 38 s. obr. příl. : tab. - brož.


Medical Imaging Systems : x-ray computed tomography magnetic resonance imaging. / Aleš Drastich - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 125 s. : il. - brož.


Medical Instrumentation III / Jiří Rozman - 1st ed. - Brno : University of Technology, 2000. - 72 s. : il. - brož.

Medicína na přelomu tisíciletí : historie medicíny v kostce, současný stav a kam spěje. / Vratislav Schreiber - 1. vyd. - Praha : Academia, 2000. - 207 s. : il. - váz.

Mentální retardace : vzdělávání, výchova, sociální péče. / Iva Švarcová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 178 s. : tab. - brož.

Metabolismus und pharmakodynamische Effekte des Zytostatikums Busulfan als Ursache unerwünschter Arzneimittelwirkungen: molekulare und klinische Untersuchungen / Christoph Alexander Ritter - , 2000. - iv, 102 s. : il., tab. - Brož.

Meyler's Side Effects of Drugs : an Encyclopedia of Adverse Reactions and Interactions. / editor Maurice Nelson Graham Dukes, J. K. Aronson ... [et al.] - 14th Ed. - Amsterdam : Elsevier, 2000. - xxxvi, 1876 s. - váz.

Mikrobiální zoonózy a sapronózy / Zdeněk Hubálek - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 153 s. - brož.

Nádory varlat / Jitka Abrahámová - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2001. - 27 s. : il. - brož.

Neztrať svou kotvu : hledání vnitřního řádu vlastní duše. / Anna Tichá - Vyd. 1. - Liberec : Santal, 2000. - 30 s. : il. - brož.

Obecná patologická fyziologie / Emanuel Nečas a spolupracovníci - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 377 s. : il., tab. - brož.

Ochočte si viry : diety, omyly, podvody. / Oto Reiss - Vyd. 1. - Tlučná : Harmonie, 2000. - 175 s. : il. - brož.

Od narození do smrti : etické problémy v lékařství. / editoři David C. Thomasma, Thomasine Kushnerová - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2000. - 389 s. - váz.

Osteoporóza / Petr Broulík - Čes. vyd. 1. - Praha : Vašut, 2000. - 32 s. : il., tab. - brož.

Ošetřovatelské diagnózy v neonatologii / Jaroslava Fendrychová - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : tab. - brož.

Ošetřovatelství / Valérie Tóthová - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 293 s. : il. - brož.

Otevřeně o sexu / Susie Brightová - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2000. - 174 s. - váz.

Patologie orofaciální oblasti / Jiří Wotke - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 335 s. : il., tab. - brož.

Patologie / Jan Stříteský - Vyd. 1. - Olomouc : Epava, 2001. - 338 s. : barev. il. - brož.


Patologie : pro bakalářské studium ošetřovatelství. / Jarmila Bártová - 3. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 71 s. : il. - brož.

Pán nad sklenkou : praktické i praštěné rady od osobností, bohémů a znalců. / Jaromír Tůma - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 109 s. : il. - brož.

Péče o osoby se vzniklou poruchou řeči - dysartrií / Karel Neubauer - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) - Brož.

Postgraduální medicína : odborný časopis pro lékaře. - Praha : Strategie, 1999-. -
Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu / Eva Trachtová a kolektiv - Vyd. 2., nezm. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. - 185 s. : il. - brož.

Praktická cvičení z biochemie / Eva Bubnová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 185 s. : il., tab. - brož.

Praktická cvičení z lékařské chemie a molekulární biologie / Eva Bubnová, Alena Buděšínská, Jana Stříbrná - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 206 s. : tab. - brož.

Praktická onkologie : vybrané kapitoly. / J. Vorlíček, R. Vyzula, Z. Adam a spolupracovníci - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 339 s. : il., tab. - váz.

Praktický slovník medicíny / Martin Vokurka, Jan Hugo a kolektiv - 6., rozš. vyd. - Praha : Maxdorf, 2000. - 490 s., obr. příl. : il. - váz.

Primární prevence sociálně patologických jevů v pedagogické praxi : učební text a workshop pro školní metodiky protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů. 3. / [redaktor Dagmar Kubátová] - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 59 s. : il., tab. - brož.

Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách / Allan a Barbara Peaseovi - Vyd. 1. - Brno : Jiří Alman, 2000. - 317 s. : il. - brož.

Průvodce bylináře Pavla celým rokem / Pavel Váňa ; [Ladislav Drahokoupil, Zdeněk Drahokoupil, Jiří Kuchař]. - Praha : Eminent, 2000. - 175 s. : barev. il. - váz.

Průvodce ženy jiným stavem : početí, těhotenství, porod, šestinedělí. / Miloš Čekal, Jan Šulc - Vyd. 3. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 125 s. - brož.

Přijímací řízení pro akademický rok 2001/2002 : otázky testů. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.

Příběhy za plotem : mozaika příběhů z psychiatrie. / Jan Cimický - Vyd. 1. - Praha : Šulc a spol., 2001. - 222 s. - váz.


Příprava a využití biologických krytů v léčbě popálených z pohledu válečné chirurgie a medicíny katastrof / Leo Klein, Pavel Měřička a spolupracovníci - Vyd. 1. - Hradec Králové : Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 83 s. : il., tab. - brož.


Přírodní lékárna / Marcela Ullmannová - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2000. - 72 s. - váz.

Pseudomonas aeruginosa exotoxin A-stimulated immune reactions in the mouse liver / Jens Schümann - , 2000. - 110 s. : il., tab. - Brož.

Psychiatrie : minimum pro praxi. / Jiří Raboch, Pavel Pavlovský - Vyd. 2. - Praha : Triton, 2001. - 207 s. : tab. - brož.

Psychiatrie : učebnice pro studium a praxi. / Ewald Rahn, Angela Mahnkopf - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 466 s. : il., tab. - váz.

Rakovina tlustého střeva a konečníku / Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 20 s. : il. - brož.

Regionální anestezie : pravidelná tematická příloha časopisu Anesteziologie a neodkladná péče. - Praha : ČLS JEP, 1999-. -
Regulation des anabolen Metabolismus normaler und früharthrotischer Chondrozyten im humanen Gelenkknorpel / Angelika Berta Gehrsitz - , 2000. - iv, 114 s. : il., tab. - Brož.

Rostliny Bohů : magická síla psychoaktivních rostlin. / Richard Evans Schultes, Albert Hofmann ; revize Christian Rätsch. - Vyd. 2., rozš. a rev. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 208 s. : il. (většina barev.) - váz.

Rozumíme sami sobě? : neurotické zpracování konfliktů. / Stavros Mentzos - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. - 231 s. - brož.

Rukověť celiaka / [recenzoval Pavel Frühauf] - Vyd. 1. - Praha : Sdružení celiaků České republiky, 2000. - 68 s. - brož.

Sanace a rekonstrukce staveb 2000 : 22. konference České stavební společnosti, 2. konference WTA. : sborník odborných příspěvků. / [editor Tomáš Klečka] - Praha : Česká stavební společnost, [2000]. - 375 s. : il., tab. - brož.

Sanace vlhkého zdiva / Milan Vlček ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká stavební společnost, 2000. - 107 s. : il., tab. - brož.

Selected chapters of epidemiology : textbook for foreign students of the Medical Faculty, Charles University, Hradec Králové. / Miroslav Špliňo - Vyd. 1. - Hradec Králové : Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 123 s. : il. - brož.

Self-lifting : gymnastika a masáž obličeje. : za 10 týdnů o 10 let maldší. / Camille Volaireová - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1997. - 111 s. : il. - váz.

Sexuální intimita / Anne Hooperová - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 158 s. : barev. il. - váz.

Sexuální sny : a jak jim rozumět. / Gayle Delaneyová - Praha : Eminent, [2000]. - 207 s. - váz.


Sexueller Missbrauch und Psychiatrie : eine Untersuchung über sexuellen Missbrauch in der Vorgeschichte von Patientinnen der Psychotherapiestation des Klinikums am Europakanal in Erlangen. / Andrea Maria Röthlein - , 2000. - 278 s., příl. : il., tab. - Brož.

Sex: návod k použití / [z anglického vydání přeložila Zuzana Pavelková] - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 367 s. : il. - brož.

Seznam časopisů objednaných Ústřední zemědělskou knihovnou ÚZPI na rok 2001. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2000. - 189 s. - Brož.

Side Effects of Drugs Annual : a Worldwide Yearly Survey of New Data and Trends in Adverse Drug Reactions. Vol. 23. / editor J. K. Aronson - 1st Ed. - Amsterdam : Elsevier, 2000. - xxxiii, 592 s. - váz.

Skriptum speciální neurologie / Karel Urbánek - 3. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 229 s. - brož.

Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 zákoníku práce / uspořádal Karel Novotný - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. - 104 s. - Brož.

Soubor hlavních zdrojů pracovních rizik při kovoobrábění / Rudolf Litwora a kol. - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. - 42 s. : tab. - Brož.

Soubor hlavních zdrojů pracovních rizik při svařování / Rudolf Litwora a kol. - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. - 13 s. : tab. - Brož.

Soubor hlavních zdrojů pracovních rizik u dřevoobráběcích strojů / Rudolf Litwora a kol. - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. - 18 s. : tab. - Brož.

Současná klinická psychologie / Thomas G. Plante - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 444 s. : il., tab. - váz.

Speciální chirurgie : učebnice pro lékařské fakulty. / Jiří Hoch, Jan Lefler a kolektiv - Praha : Maxdorf, 2001. - 224 s. : il. - brož.

Speciální farmakologie Díl 3. Látky ovlivňující CNS / Sixtus Hynie - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - xvi, 299 s. - brož.

Speciální stomatologická receptura : pro praktická cvičení z farmakologie. / Olga Zelenková, Alexandra Šulcová - 2., přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 30 s. - brož.

Specifické poruchy učení a chování / Marie Kocurová - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 95 s. : tab., il. - brož.

Spotřební koš potravin pro Českou republiku 1997. [2]. Expoziční faktory - ČR / [editor Jiří Ruprich] - Vyd. 1. - Brno : Centrum hygieny potravinových řetězců, 2000. - viii, 271 s. : tab. - brož.

Srdeční arytmie, aneb, Nejenom kardiostimulátor / Petr Neužil, Miloš Táborský - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 28 s. : il. - brož.


Stručné dějiny České onkologické společnosti / Pavel Klener, Ludmila Hlaváčková, Petr Svobodný - 1. vyd. - Praha : Galén, 2000. - 70 s. : il. - brož.

Synthese von anellierten und 5-substituierten Pyrido[2,3-[delta]]pyrimidin-2,4-diaminen mit Antitumoraktivität / Franz Schönfeld - , 2000. - 228 s. : il. -
Systémová veterinární patologie Díl 3. Močový, pohlavní, endokrinní a nervový systém / Roman Halouzka, Jiří Krinke - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2000. - 119 s. - brož.

Šetření rodiny a reprodukce 1997 : (párová analýza). / zpracoval Odbor statistiky obyvatelstva ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 106 s. : tab. - brož.

Tajemství diety / Diane Irons - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2000. - 310 s. - váz.

Tajemství krásy / Diane Irons - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2000. - 316 s. - váz.

Tajemství zdraví a naděje / Miroslav Pekárek, Václav Vokolek - Praha : Eminent, [2001]. - 211 s. : il. - váz.

Tajemství života / foto Lennart Nilsson, text Lars Hamberger - 2. čes. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 209 s. : barev. il. - váz.

Tissue expression and cytokine regulation of the human inducible nitric oxide synthase (iNOS) / Muna Qadoumi - , 2000. - viii, 78 s. : il., tab. - Brož.

Třicet let chirurgem v Kremlu : svědectví lékařky prominentů. / Praskovja Mošenceva - Vyd. 1. - Praha : Brána : Euromedia Group, 2001. - 162 s., [16] s. obr. příl. - Brána ; váz.

Tumor Bone Diseases and Osteoporosis in Cancer Patients : Pathophysiology, Diagnosis, and Therapy. / edited by Jean-Jacques Body - New York : Marcel Dekker, 2000. - xvii, 561 s. : il. - váz.

T-Zell-Aktivierung bei Autoimmunopathien des Kindesalters / Carola Frank - , 2000. - 109 s., příl. : il., tab. - Brož.

Umírání z pohledu sestry / Darja Jarošová, Radka Růžičková - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2001. - 21 s. - brož.

Untersuchungen zum HTLV-I Rex-vermittelten Kernexport viraler mRNAs / Peter Heger - , 2000. - 46 s., příl. : il., tab. -
Úloha hořčíku při vzniku, prevenci a léčbě heterotopických osifikací / Rudolf Ditmar - Olomouc : Fakultní nemocnice, 2000. - 78 s. : il. - brož.

Úvod do zdravotní politiky, ekonomiky a sociologie zdravotnictví / Ivan Gladkij - 2., nezm. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 177 s. : il., tab. - brož.


Vím, o čem mlčím : heroin, toxíci a konec jako sladké nic. / Veronika Pánková - Olomouc : Votobia, 2001. - 204 s. - brož.


Vlasy, účesy, techniky / Jackie Wadesonová ; fotografie Alistair Hughes. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 128 s. : barev. il. - brož.

Vnitřní lékařství 2000 : systematické vnitřní lékařství pro studenty i lékaře. / Gerd Herold a spolupracovníci - 1. vyd. - Praha : Petr Dlouhý, 2000. - 735 s. : il., tab. - brož.

Výrobce a prodejce potravin : praktická příručka. : označování, posuzování shody, systém kritických bodů, prodej. 9. aktualizace - leden 2001. / Bedřich Škopek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Za hranice mozku : narození, smrt, transcendence. / Stanislav Grof - V čes. jaz. vyd. 2. - Praha : Perla, 1999. - 347 s., [28] s. obr. příl. : il. - váz.

Zácpa : dieta a rady lékaře. / Pavel Kohout, Jaroslava Pavlíčková - 1. vyd. - Čestlice : Pavla Momčilová-Medica Publishing, 2000. - 88 s. - brož.

Základy farmakologie Díl 3. Speciální farmakologie trávícího traktu, dělohy, endokrinního systému, zánětu, imunitního systému, nádorového bujení, infekčních onemocnění, vitamínů, kůže / Jaroslav Květina, Josef Herink, Marie Vopršalová - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2000. - 233 s. : il. - brož.

Základy lékařské mikrobiologie a imunologie : učební texty pro bakalářské studium. / Olga Ryšková - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 130 s. : il. - brož.

Základy pediatrie pro studenty učitelství / Lenka Müllerová - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 150 s. - brož.

Základy psychologie inteligence / Imrich Ruisel - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 183 s. - brož.
Zápas o čisté mládí / Karel Kořínek - Ostrava : Tandem, 2000. - 93 s. - váz.

Zdravotnická ročenka České republiky 1999. - Praha : Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, 2000. - 212 s. : il., tab. + 1 příl.. - brož.

Zdravotní problematika prasat I. Virové choroby / Vladimír Dubanský, Josef Drábek - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2001. - 169 s. - brož.

Zdravověda II : pro obor Kosmetička. / Stanislav Trojan - Vyd. 1. - Praha : Informatorium, 2001. - 191 s. : il. - brož.

Ze vzpomínek lékaře : pomníčky--. / Rudolf Krátký - Brno : Šimon Ryšavý, 2000. - 95 s. - brož.
Zinek : nová vitalita pro vaše tělo. / Eva Hankeová, Ernst Wegner - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 114 s. - brož.

Zločin jako nemoc / Hana Primusová - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 98 s. : il. - brož.

Zobrazení hlavy : paranazální dutiny, lební baze a obličejová část. : CT, MR, konvenční rentgenografie, endoskopie, angiografie, sonografie, metodika vyšetřování, anatomie, patologie. / Bohumil Markalous, František Charvát a kol. - Praha : Maxdorf, 2000. - 417 s. : il. (některé barev.), tab. - váz.


Zvěrolékař jde do boje / James Herriot ; [z anglického originálu přeložila Eva Maxová]. - Vyd. v nakl. Baronet v tomto uspoř. 1. - Praha : Baronet, 2000. - 264 s. - váz.

Zvěrolékař na klinice / Vicki Croke ; [přeložila Jana Pacnerová]. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2000. - 192 s. - váz.

Ženy jsou z Prsu, muži z Chujoše / Anna Collinsová, Elliot Sullivan ; [z anglického originálu přeložila Markéta Ernesová]. - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 110 s. - váz.

Žijeme zdravě : navždy mladí. : mladě vypadat, rychle myslet, zůstat fit!. / Ulrich Strunz - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 192 s. : barev. il. - brož.

31st international congress on the History of Veterinary Medicine : book of abstracts. : Brno, Czech Republic, September 6-10, 2000. - Brno : University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, 2000. - 88 s. - Brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist