Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (březen-duben) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl

za březen-duben 2001

Abeceda mzdové účetní 2001 / [Bořivoj Šubrt ... et al.] - 10. vyd. - Olomouc : ANAG, 2001. - 335 s. : tab. - brož.

Adjustace grafické tvorby a sbírek : pasparty, knihařské zasklení, desky, krabice, alba. / Jindřich Král - 1. vyd. - Brno : Knihař, 2000. - 60 s. : il. - brož.

Aerodynamics of high-speed trains in side wind - a numerical study / Walid Khier - , 1999. - viii, ii, 119 s. : il., tab. - Brož.

AKI 2000 koroze a protikorozní ochrana kovů : Loučeň, 10.-11.10.2000. : Loučeň 12.10.2000.. : sborník souhrnů příspěvků konference a semináře. / [editor Luděk Joska] - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická : Asociace korozních inženýrů, 2000. - 26 s. - brož.

Aktuální otázky vodárenské biologie : 17. seminář. : 7.-8.2.2001, Praha. / [editoři Alena Sládečková, Vladimír Kočí] - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 131 s. : il. (některé barev.), tab. - brož.

Aktuální problémy vodního hospodářství obcí : sborník z odborného semináře s mezinárodní účastí. : Pavlov, 19.-20.10.2000. / editoři Ladislav Tuhovčák, Barbora Řeháková - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 187 s. : il., tab. - brož.

Aktuální příručka pro technický úsek Základní dílo - stav: únor 2001 - včetně 16. aktualizací. / Karel Kocman ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Aktuální příručka pro technický úsek Základní dílo - stav: únor 2001 - včetně 16. aktualizací. / Karel Kocman ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Alternativní energie : informace o úsporách paliv a energie a využívání netradičních zdrojů energie v domácnostech a podnikání. - Praha : Avicenum, 1998-. -
Amaranth : vaříme a pečeme z pokladu starých Inků. / Pavel Kohout, Jaroslava Pavlíčková - 1. vyd. - Čestlice : Pavla Momčilová-Medica Publishing, 2000. - 61 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. - brož.

Analogové obvody a převodníky : průvodce přednáškami. / Vladimír Podroužek - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 103 s. : il. - brož.

Analogové obvody a převodníky : průvodce přednáškami. / Vladimír Podroužek - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 103 s. : il. - brož.

Analyse der Stromtragfähigkeit und Textur von Ag/Bi-2223 Multifilamentbandleitern mit Hilfe von Magnetisierungsmessungen / Volker Hussennether - , 2000. - 87 s. : il., tab. - Brož.

Analytická evidence k účtovému rozvrhu pro podnikatele : včetně změn k 1.1.2001. / Vladimír Hruška - Praha : Bilance, 2001. - 222 s. : tab. - brož.

Analýza cenového vývoje, vývoje příjmů a spotřebních vydání domácností v 90. letech / zpracoval kolektiv autorů pod vedením Jany Pilkové a Antonína Jilečka - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 32, 41 s. : il., tab. - brož.


Analýza cenového vývoje, vývoje příjmů a spotřebních vydání domácností v 90. letech / zpracoval kolektiv autorů pod vedením Jany Pilkové a Antonína Jilečka - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 32, 41 s. : il., tab. - brož.

Analýza řečových signálů : přednášky. / Milan Sigmund - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 86 s. : il. - brož.

Anglická obchodní korespondence : angličtina pro hospodářskou praxi. / Milena Bočánková, Iva Hedvábná, Miroslav Kalina - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 2000. - 229 s. - brož.

Aproximace komunitární legislativy v oblasti voda - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2000. - 92 s. : tab. - brož.

Areál čs. opevnění Hlučín - Darkovičky : pěchotní sruby těžkého opevnění MO-S 18 "Obora", MO-S 19 "Alej", MO-S 20 "Orel" a vložený lehký objekt vz. 37 A. : 1936-1938. / [P. Kuchař ... et al.] - BrnoHlučín : Spolek přátel československého opevnění : Městský úřad, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - Brož.

ARTEZ 2001 : 37. aktiv revizních elektrických zařízení. : Praha, únor 2001. : sborník přednášek. / [Vincent Csirik ... et al.] - 1. vyd. - Pardubice : UNIT, 2001. - 90 s. : il., tab. - Brož.

Autoforum : exkluzivní motoristický magazín. - Praha : Ehrlich 63, 1998-. -
Automatizace a automatizační technika III. Prostředky automatizační techniky / Pavel Beneš ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - x, 254 s. : il., tab. - brož.

Automatizace a automatizační technika III. Prostředky automatizační techniky / Pavel Beneš ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - x, 254 s. : il., tab. - brož.

Automatizace a automatizační technika IV. Automatické systémy / František Oplatek ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - ix, 166 s. : il., tab. - brož.

Automatizace a automatizační technika IV. Automatické systémy / František Oplatek ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - ix, 166 s. : il., tab. - brož.

Automatizační prostředky / František Zezulka - Vyd. 2. - Brno : Zdeněk Novotný, 2000. - 110 s. : il., tab. - brož.

Automatizované informační systémy / Zdeněk Molnár - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 126 s. : il. - brož.

Automobily : Učeb. text pro vyšší prům. školy strojnické a prům. školy strojnické. / F. Kozák, Z. Mauermann - 1. vyd. - Praha : SNTL, 1954. - 241, [1] s. : [1] obr. příl. ; 8° -
Autosport & Tuning : měsíčník pro motoristy. - Pardubice : Bohemia AutoTuning, 1999-. -

Autoškola : pravidla provozu na pozemních komunikacích a nové testové otázky platné od 1. ledna 2001. - Praha : BertelsmannSpringer CZ, 2000. - 203 s. : il. - brož.


Auto Exclusive - Praha : Sport-Press, 1998-. -
Beitrag zur Modellbildung der Asynchronmaschine unter Berücksichtigung von Eisensättigung und Stromverdrängung / Carsten Rebbereh - , 2000. - v, 159 s. : il. - Brož.

Bezpečnost a spolehlivost systémů / Mirko Novák, Václav Šebesta, Zdeněk Votruba - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 149 s. : il. - brož.

Biologie II : nauka o potravinářských surovinách. / Vladimír Benda, Ivan Babůrek, Josef Žďárský - Vyd. 3., přeprac. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 196 s. : il., tab. - brož.
Biomasa - zdroj obnovitelné energie v krajině : sborník mezinárodní konference. : Průhonice, 5.-6.10.2000. / [odpovědný redaktor Kamila Havlíčková] - Vyd. 1. - Průhonice : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2000. - 163, 46 s. : il., tab. - brož.

Bionika : (návody do laboratorních cvičení). / Ladislav Hrubý, Radek Hédl, Jiří Holčík - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 49 s. : il. - brož.

Bobovize : (pohled zevnitř). / Jekatěrina Andrikanis, Sergej Kondakov - Praha : Votobia, 2001. - 95 s. : il. - brož.

Buchführung für Unternehmer / übersetzung Dietlinde Babůrková - 1. Aufl. - Zvole u Prahy : Hilar Babůrek, [2000]. - 137 s. - Brož.

Budoucnost elektroenergetiky v regionu Jižní Morava : sborník prací odborné konference. : Brno, 28. listopad 2000. / editor Antonín Matoušek - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 118 s. : il. - brož.

Bytové vodoměry : Praha, 5.9.2000. : sborník příspěvků ze semináře. / [redigoval Alan Bura] - Praha : Tech-Market, 2000. - 131 s. : il., tab. - brož.

CB pro mazáky Díl 1. / Daniel Meca a kol. - 1. vyd. - Praha : BEN, 1999. - 127 s. : il. - brož.
Cosmic Radiation and Aircrew Exposure - Implementation of European Requirements in Civil Aviation : Proceedings of an International Conference. : Dublin, Ireland; July 1-3, 1998. / proceedings editor M. Kelly ... [et al.] - Ashford : Nuclear Technology Publishing, 1999. - iv s., s. 243-358. : il., tab. - váz.

Co se skrývá pod pokličkou / vybraná kuchařka Jiřiny Bohdalové a Lídy Pěničkové ; [ilustrace Vladimír Komárek]. - Praha : Eminent, 2000. - 191 s. : il. (většina barev.) - váz.

CZ-Intermodal 2000 : intermodální přeprava v třetím tisíciletí. : II. konference s mezinárodní účastí. : 6.-7. listopadu 2000, Hotel Technik, Lázně Bohdaneč. / [odpovědný redaktor Jaromír Široký] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 41 s. + 1 CD-ROM. - brož.

Části a mechanismy strojů : konstrukční cvičení I. : návody, podklady. / Dušan Kolář a kolektiv - Vyd. 2. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 236 s. : il., tab. - brož.


Části strojů Díl 2. / Ladislav Zachariáš - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - 210 s. : il., tab. - brož.


Česká kuchařka podle krevních skupin / Marie Jana Černická - Praha : Eminent, [2000]. - 204 s. - váz.

Česká kuchařka podle krevních skupin / Marie Jana Černická - Praha : Eminent, [2000]. - 204 s. - váz.

Česká kuchyně pro Váš typ - Krevní skupina A : zdravá výživa, štíhlá linie, dobrá kondice. / Pavla Momčilová, Olga Mengerová - 1. vyd. - Čestlice : Pavla Momčilová-Medica Publishing, 2000. - 142 s. : il. - brož.

Česká televize - věc veřejná, aneb, Zápisky teroristovy / Libor Dvořák - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2001. - 131 s. : il. - brož.

Česko-německý / německo-český odborný slovník vědy, techniky, ekonomiky / Věra Hegerová, Tomáš Zahradníček a kolektiv - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 1240 s., [38] s. obr. příl. - váz.

ČMN - Praha : Bikes Publishing, 1999-. -
Daně z příjmů 2000/2001 : praktický průvodce. : podle právního stavu k 1.1.2000. / Václav Vybíhal, Tomáš Jaroš - 3. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 288 s. : tab. - brož.

Daňové poradenství : teorie poradenství a daňové poradenství v ČR k 1.1.2001. / Michal Polák - Vyd. 5., přeprac. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 71 s. : tab. - brož.

Daňově uznatelné náklady v obchodních společnostech a u fyzických osob vedoucích podvojné účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 5. aktualizace - listopad 2000. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Daňově uznatelné náklady v obchodních společnostech a u fyzických osob vedoucích podvojné účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 6. aktualizace - únor 2001. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Daňový a účetní lexikon Základní dílo včetně 15. aktualizace - únor 2001. / Jan Ambrož ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Daňový poradce pro podnikatele 2001 : daně, správa daní a poplatků, účetnictví, novela obchodního zákoníku v účetnictví a daních, nové pojmy, vklady, základní kapitál, vypořádací podíl, smlouva o převodu zisku a ovládací smlouva, rozdělení zisku, rezervní fond, podnik, transformace. : podle stavu k 1.1.2001. / Jiří Gebarowský, Jana Skálová - 7. aktualiz. vyd. - Praha : Linde : Knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2001. - 1071 s. : tab. - váz.

Dějiny vědy a techniky 7. Historie výzkumu spalovacích motorů v letech 1945-1982 / [editor Jaroslav Folta] - Praha : Národní technické muzeum, 2000. - 69 s. : il., fot. - brož.

Diagnostika vlhkých staveb / Tomáš Klečka ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká stavební společnost, 2000. - 123 s. : il., tab. - brož.


Dieta při kardiovaskulárních onemocněních / Jiří Widimský, Eva Patlejchová - Vyd. 2. - Praha : Triton, 2000. - 79 s. - brož.


Die Arbeiterjugendgeneration : Lebenserinnerungen Nürnberger Metallarbeiter 1900-1960. / Jürgen Franzke - , 1999. - 323 s. - Brož.

Doprava : dopravní infrastruktura. / Lubomír Zelený, Luboš Peřina - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 106 s., mapy na příl. : il., tab. - brož.

Dynamics of machines 2001 : national colloquium with international participation. : Prague, Czech Republic, February 6-7, 2001. : proceedings. / [editor Ivan Dobiáš] - Praha : Ústav termomechaniky AV ČR, 2001. - 248 s. : il. - brož.

Eigenschaften kristalliner Silizium- Dünnschicht Solarzellen auf SiC/Graphit Substraten / Jürgen Zettner - , 2000. - 156 s. : il., tab. - Brož.

Einsatz von Reluktanzmotoren für langsam laufende Servodirektantriebe / Christian Friedrich Berthold Pfeiffer - , 2000. - 119 s. : il., tab. - Brož.

Ekologická výstavba domů : nápady a příklady, materiály a provedení. / Hans-Peter Bauer-Böckler - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar : Knižní klub, 2000. - 126 s. : il. (většina barev.) - váz.

Ekonomická efektivnost investic / Vladimír Koudela, Barbara Schejbalová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 83 s. : tab. - brož.

Ekonomika podniku - cvičení / Václav Krutina ... [et al.] - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 91 s. : tab. - brož.

Ekonomika podniku II. / Pavel Vavrla, Josef Šamárek - 5. vyd. - Opava : VAŠA, 2000. - 139 s. : il., tab. - Brož.

Ekonomika podniku I. / Pavel Vavrla, Josef Šamárek - 5. vyd. - Opava : VAŠA, 2000. - 120 s. : il., tab. - Brož.

Ekonomika pro střední odborná učiliště obor kuchař/číšník Díl 3. / Josef Mach - Vyd. 1. - Praha : Fortuna, 2000. - 87 s. : tab. - brož.

Ekonomika v energetice / Ladislav Kysela, Jiří Tomčala - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 60 s. : il. - brož.

Elektrická měření : laboratorní cvičení. / Drahomíra Hejtmanová ... [et al.] - Vyd. 2., přeprac. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 137 s. : il. - brož.

Elektrické pohony a výkonová elektronika: současný stav, perspektivy a výuka : inaugurační přednáška ke jmenování profesorem. / Jiří Skalický - Brno : Vutium, 2000. - 26 s. - brož.

Elektrické pohony / Jiří Pavelka, Zdeněk Čeřovský, Jiří Javůrek - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 221 s. : il. - brož.


Elektrické přístroje / Vladimír Novotný - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 203 s. : il., tab. - brož.


Elektronické prvky / Jaromír Pištora - 3. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 271 s. : il. - brož.

Elektronické součástky / Vladislav Musil ... [et al.] - Vyd. 3., upr. - Brno : Vutium, 2000. - 222 s. : il. - brož.

Energetická náročnost výroby vybraných výrobků : (výsledky zpracování ročního statistického výkazu EP 9-01). 1987-1999. / zpracoval Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 37 s. : tab. - brož.

Energetická politika - Pardubice : Teplárenské sdružení ČR, [2001]. - 96 s. : il., tab. - Brož.

Energetické bilance České republiky v letech 1997, 1998, 1999. / zpracoval Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 178 s. : tab. - brož.

Energetické bilance České republiky v letech 1997, 1998, 1999. / zpracoval Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 178 s. : tab. - brož.

Entwurfsverfahren für Transversalfluss-Reluktanzmotoren / Ralf Kruse - , 2000. - vi, 183 s. : il., tab. - Brož.

Etymologiae XVI. / Isidor ze Sevilly ; překlad, úvod a poznámky Hana Šedinová. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2000. - 311 s. : il. - váz.

Export : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 10. aktualizací - leden 2001. / Václav Dvořák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Filterentwurf im Tschebyscheffschen Sinn durch semiinfinite nichtglatte Optimierung / Bernd Konrad Georg Anhäupl - , 2000. - vi, 163 s. : il., tab. - Brož.

Finanční analýza a plánování / Miloš Konečný - Vyd. 6., dopl. - Brno : Zdeněk Novotný, 2000. - 68 s. : tab. + 11 příl.. - brož.

Fondue ze sýra, masa i zeleniny : 222 receptů na pohoštění na úrovni. / Pavel Martin - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 114 s. - brož.

Ford Mutt M151 A1, M151 A2 and M718 in detail : Ford's Trucks in the Czech Private Colections. / František Kořán, Jan Moštěk - 1st ed. - Prague : RAK, 2000. - 52 s. : barev. il. + 1 příl.. - brož.

From theory to practice : gaps and solutions in managerial economics and accounting in forestry. : international symposium. : Prague; May 13-15, 1999. / editors Luděk Šišák, Hans Jöbstl, Maurizio Merlo - Prague : Czech University of Agriculture, 2000. - 262 s. : il. - brož.


Fyzika II pro obor TPO / Alois Fojtek, Jiří Čech - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 219 s. : il. - brož.


Gezielte gerichtete Vergröberung (Flossbildung) des [gamma]/[gamma]'-Gefüges und Auswirkungen auf die mechanischen Hochtemperatureigenschaften einer einkristallinen Nickelbasis-Superlegierung / Ulrich Tetzlaff - , 2000. - iii, 162 s. : il., tab. - Brož.

Gezielte gerichtete Vergröberung (Flossbildung) des [gamma]/[gamma]'-Gefüges und Auswirkungen auf die mechanischen Hochtemperatureigenschaften einer einkristallinen Nickelbasis-Superlegierung / Ulrich Tetzlaff - , 2000. - iii, 162 s. : il., tab. - Brož.

HIFI : magazín pro vysokou věrnost. - Praha : Audio V, 1997-2000. -
Historie a současnost podnikání na Písecku / [historickou část zpracovali Zdeněk Jíša, Jiří Prášek] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2000. - 188 s. : il. (některé barev.) - váz.

Hluk a chvění / Richard Nový - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 389 s. : il., tab. - brož.

Hotel Guide The Czech Republic : hotely a ubytování, kongresová centra, restaurace, kempy, lázně. 2001. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xii, 560 s. : il., fot. - brož.

Hydrotechnické stavby 30 : navrhování plavebních stupňů. / Vladimír Medřický - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 87 s. : il. - brož.

Indická kuchyně : 380 receptů. / Vladimír Miltner - 1. vyd - Praha : Vyšehrad, 2001. - 221 s., obr. příl. - váz.

Indikátory a systémy k rozdělování nákladů na teplo k vytápění : (technické minimum správce bytového fondu a konečného spotřebitele). / [redigoval Alan Bura] - Praha : Tech-Market, 2000. - 99 s. : tab. - brož.

Informační systémy podniku : i-Development * e-Management * i-Process. / Pavel Burian - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 195 s. : tab. - brož.

Informační systém podniku / Zdeněk Molnár ... [et al.] - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 184 s. : il., tab. - brož.

Injektáž zdiva proti kapilární vlhkosti : WTA: směrnice 4-4-96. / [Hans-Axel Kabrede ... et al.] - Praha : WTA CZ, 2000. - 12 s. : il., tab. - brož.

Iron in Archaeology : the European Bloomery Smelters. / Radomír Pleiner - Praha : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2000. - xviii, 400 s. : il. - váz.

Jak jezdit s nižší spotřebou benzínu, plynu (LPG) i nafty / Jan Horníček - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - ix, 106 s. : il., tab. - brož.

Jak motivovat lidi / Patrick Forsyth - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - viii, 121 s. : il., tab. - brož.


Jak na mobil : máte mobil a potřebujete poradit?. : začínáme s mobilem. / Petr Broža - 2. aktualizované vyd. - Praha : Computer Press, 2000. - vi, 70 s. : il. - brož.


Jak na mobil : máte mobil a potřebujete poradit?. : začínáme s mobilem. / Petr Broža - 2. aktualizované vyd. - Praha : Computer Press, 2000. - vi, 70 s. : il. - brož.

Jak překonat nesouhlas : zásady vyjednávání s lidmi, s nimiž nelze vyjednávat. / William Ury - 3. vyd. - Praha : Management Press, 2001. - 128 s. - brož.

Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit / Andrew Bradbury - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - xii, 129 s. : il. - brož.

Jak zabránit krádeži vašeho automobilu : mechanické a elektronické zabezpečení. / Ondřej Weigel - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - vi, 78 s. : il. - brož.

Jak zabránit krádeži vašeho automobilu : mechanické a elektronické zabezpečení. / Ondřej Weigel - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - vi, 78 s. : il. - brož.

Jednoduché účetnictví pro podnikatele 2001. / Petr Ryneš - Olomouc : ANAG, 2001. - 365 s. - brož.

Jednoduché účetnictví 2001 : komplexní průvodce s předpisy. / Jan Linhart - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 267 s. : tab. - brož.

Jeviště života : kniha o životě, zdraví a síle pozitivního myšlení. / Eva Veškrnová - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 1998. - 317 s., obr. příl. : il. - brož.

Kamenictví : tradice z pohledu dneška. / R. Jundrovský ; nově uspořádal a doplnil Erik Tichý. - 2., upr. a dopl. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 238 s. : il. - brož.

Kapacita ubytovacích zařízení cestovního ruchu 2000. K 31. 7. 2000 / zpracoval Odbor statistiky služeb ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 188 s., tb. příl. : tab. - brož.

Katalog firem v oboru chladicí a klimatizační techniky - Praha : Svaz chladicí a klimatizační techniky, 2001. - 264 s. - Brož.

Katalog firem v oboru chladicí a klimatizační techniky - Praha : Svaz chladicí a klimatizační techniky, 2001. - 264 s. - Brož.

Katalog průmyslových maziv - 1. vyd. - Praha : Technický týdeník, 2000. - 222 s. : tab. - Brož.
Katastrofy techniky děsící 20. století / Jan Tůma - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 302 s., [32] s. obr. příl. : il. - váz.

Katastrofy techniky děsící 20. století / Jan Tůma - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 302 s., [32] s. obr. příl. : il. - váz.

Káva známá i neobyčejná : povídání o kávě, recepty, něco dobrého k tomu. / Oldřich Dufek - 1. vyd. - Čestlice : Pavla Momčilová-Medica Publishing, 2000. - 61 s., [4] s. barev. obr. příl. - brož.

Kombinovaná přeprava I / Jan Daněk, Dušan Teichmann - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 129 s. : il., tab. - brož.


Komunikace v řízení / Jiří Fiedler - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - 133 s. : il. - brož.

Konkurence v českém plynárenství : návrh na deregulaci českého plynárenství. / Miroslav Zajíček - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2000. - 128 s. : il. - Brož.

Konstrukce a projektování letadel / Vlastimil Mertl - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 133 s. : il. - brož.

Kosmetika II : pro 2. ročník oboru Kosmetička. / Věra Rozsívalová, Olga Knoblochová - Vyd. 1. - Praha : Informatorium, 2001. - 149 s., [8] s. obr. příl. : il., tab. - brož.

Kosmetika I : pro 1. ročník oboru Kosmetička. / Věra Rozsívalová a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Informatorium, 2000. - 143 s., [4] s. obr. příl. : il. - brož.

Krásná v každém věku : make-up a styling pro ženy přes 40. / Christine Kaufmannová - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar : Knižní klub, 2000. - 160 s. : barev. il. - váz.

Krizové stavy a doprava / František Pavlíček a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 253 s. : il. - brož.

Krnkové a vývoj palných zbraní 1848-1926 / Miroslav Slanina - Vyd. 1. - Praha : Agentura Pankrác, 2001. - 105 s., 9 s. obr. příl. : il. - váz.

Ksztalcenie kultury audiowizualnej mlodziezy / Miroslawa Wawrzak-Chodaczek - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 220 s. - brož.

Kuchařka Frekvence 1 : nejlepší recepty z Dámského klubu. / [Hana Švejnohová ... et al.] - Praha : Cesty, 2000. - 327 s. : barev. il. - váz.

Kuchařka - Pečeme z kynutého těsta / Libuše Šustalová ; fotografie Vladimír Doležal. ; ilustrace Miloslav Martenek. - České Budějovice : Dona, 2000. - 94 s., obr. příl. : il. - brož.

Kuchařův rok : slavnostní evropská a exotická kuchyně. : menu, bufetové pohoštění a brunch. / [odpovědná redaktorka Jana Fousková] - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 120 s. : barev. il. - váz.

Kuželový uzávěr s profilovými clonami : teze habilitační práce. / Ondřej Debreczeni - Brno : Vutium, 2000. - 26 s. : tab., il. - brož.

Kvalita cestou kvalifikace : 9 modulů k tematickým oblastem "Management kvality jako společenská výzva" a "Management kvality k vnitřnímu a individuálnímu zabezpečení úspěchu". / Renate Seebauerová, Zdeněk Helus, Emmanuel Koliadis (ed.) - Brno : Paido, 2000. - 153 s. : il., tab. - brož.

Kvantitativní manažerské metody / Jaroslava Kubátová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 199 s. : il., tab. - brož.


Laboratorní cvičení z chemického inženýrství / Miloslav Ludvík a kolektiv - Vyd. 4., přeprac. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování) : il., tab. - brož.


Lahůdky z masa / Miroslav Mayer - Praha : Agentura VPK, 2000. - 90 s., [16] s. barev. il. příl. - brož.

Letové výkony / Vladimír Tichopád - Vyd. 3. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 98 s. : il. - brož.

Lexikon účetních souvztažností od A do Z Základní dílo včetně 8. aktualizace - únor 2001. / Zdenka Cardová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace Základní dílo včetně 5. aktualizace - listopad 2000. / Danuše Prokůpková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.
Logistický management / Bohumil Řezníček s kolektivem katedry - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 252 s. : il., tab. - brož.

Management jakosti s podporou norem ISO 9000:2000 Základní dílo - stav: listopad 2000 včetně 1. aktualizace. / Alois Fiala ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Management jakosti s podporou norem ISO 9000:2000 Základní dílo - stav: únor 2001 včetně 2. aktualizace. / Alois Fiala ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Management pro obor podnikání a administrativa / Roman Zuzák - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 119 s. : il., tab. - brož.

Management ve veřejné správě : Tempus Phare Joint European Project No: 14304. / Karel Lacina - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 35 s. - brož.

Management ve výzkumu a vývoji : (REDEM). : sborník konference. : 26. a 27.10.2000, Mariánské Lázně. / [Milan Brejcha ... et al.] - 1. vyd. - Ostrava : MARQ, 2000. - 85 s. : il., tab. - brož.

Management z pohledu všeobecného a celostního / Ivan Vágner - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 300 s. : il., tab. - brož.

Manažerské účetnictví : kontrola a řízení nákladů v praxi. / Jaromír Lazar - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 152 s. : tab. - brož.

Manažer 21. století / Di Kamp - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 212 s. : il. - brož.
Manipulace s materiálem : cvičení. / Bohumil Hlavenka - Vyd. 3. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 35 s. : il. - brož.

Marder III a Grille / Vladimír Francev, Charles K. Kliment - 2., upr. vyd. - Praha : MBI, 2001. - 92 s. : il. - brož.

Marketing služeb / Lidmila Janečková, Miroslava Vaštíková - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 179 s. : tab. - brož.


Marketing školy / Dagmar Jakubíková - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 54 s. : il. - brož.

Martina Mináriková - Kosmická hra / [úvodní texty Michal Eben, Libor Vyskočil, Roman Tomášek] - Praha : Galerie Kotelna, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - brož.

Maso pokaždé jinak : 159 receptů na přípravu pokrmů české i zahraničních kuchyní. / Oldřich Dufek - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2001. - 95 s., [8] s. obr. příl. - brož.

Materiály I : pro 1. a 2. ročník oboru Kosmetička. / Václav Krs - Vyd. 1. - Praha : Informatorium, 2001. - 135 s. : tab. - brož.

Materiály pro elektroniku / Pavel Novotný - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 111 s. : il., tab. - brož.

Mechanistic and structural studies on Platinum(II) and Platinum(IV) complexes : reductive elimination and oxidative addition (C-H activation) of Hydrocarbons. : reduktive Eliminierung und oxidative Addition (C-H-Aktivierung) von Kohlenwasserstoffen. / Ulrich Werner Fekl - , 2000. - 158 s. : il., tab. - Brož.

Medical Instrumentation III / Jiří Rozman - 1st ed. - Brno : University of Technology, 2000. - 72 s. : il. - brož.

Metodika ochrany dřeva / Ondřej Šefců, Jan Vinař, Marie Pacáková - Praha : Státní ústav památkové péče, 2000. - 67 s. : il. - brož.

Metodika ochrany dřeva / Ondřej Šefců, Jan Vinař, Marie Pacáková - Praha : Státní ústav památkové péče, 2000. - 67 s. : il. - brož.

Měření a analýza hluku a vibrací s využitím moderních matematických metod / Jaroslav Smutný, Luboš Pazdera - 1. vyd. - Brno : Econ, 2000. - 64 s. : il. - brož.

Měření a analýza hluku a vibrací s využitím moderních matematických metod / Jaroslav Smutný, Luboš Pazdera - 1. vyd. - Brno : Econ, 2000. - 64 s. : il. - brož.

Mobilní telefony : příručka pro stávající i budoucí majitele mobilu. / David Procházka - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2000. - 104 s. : il., tab. - brož.

Modely odtoku ze sněhu / Jakub Krejčí, Jiří Zezulák - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - iv, 39 s. : il., tab. - brož.

Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů : sborník příspěvků konference s mezinárodní účastí. : Hradec Králové, 6.-7.2.2001. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 258 s. - brož.

Moderní marketing / Paul Smith - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - 518 s. : il., tab. - váz.

Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku : ekonomická přidaná hodnota, tržní přidaná hodnota. / Pavla Maříková, Miloš Mařík - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 2001. - 70 s. : tab. - brož.


Modrotisk v oblasti Orlických hor / Hana Hynková - Vyd. 1. - DobréRychnov nad KněžnouUhřínov pod Deštnou : SEN : OMOH : VILLA NOVA, 2000. - 27, xxi s. obr. příl. : il. - brož.

Módní styl pro štíhlý vzhled : jak vyzrát na přebytečné centimetry. / Carol Spencerová - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2000. - 158 s. : il. - váz.

Nauka o materiálech II / Lubomír Lapčík, Miroslav Raab - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 115 s. : il. - brož.

Nauka o materiálech 27 : materiály a technologie pro rekonstrukce staveb. / Jiří Hošek - Vyd. 2., přeprac. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 142 s. : il., tab. - brož.

Nauka o materiálech 27 : materiály a technologie pro rekonstrukce staveb. / Jiří Hošek - Vyd. 2., přeprac. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 142 s. : il., tab. - brož.

Navrhování analogových integrovaných obvodů / Vladimír Kolařík ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2000. - 214 s. : il., tab. - brož.

Navrhování digitálních integrovaných obvodů : jazyk VHDL. / Zdeněk Bartoň ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2000. - 156 s. : il., tab. - brož.

Námořnická kuchařka, aneb, Povídání o jídle a cestování / Jan Hájek - 1. vyd. - Třebíč : Tempo, 2000. - 123 s., obr. příl. : il. - brož.

Nápoje alkoholické i nealkoholické / [odpovědná redaktorka Jana Fousková] - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 127 s. : barev. il. - váz.

Nejen romská kuchařka / Lubomíra Oláhová - Vyd. 1. - Praha : Fortuna, 2000. - 79 s. : il. (většina barev.) - váz.

Němčina I : pro posluchače VŠCHT. / Vladimíra Kreuzerová, Lubomír Ryšavý - 2., upr. vyd. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2001. - 146 s. : tab. - brož.

Nízkofrekvenční elektronika / Vlastislav Novotný - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 89 s. : il., tab. - brož.

Nosné konstrukce I : betonové konstrukce. / Jan Kalousek - Vyd. 6. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 227 s. : il., tab. - brož.

Nová mexická kuchyně / Michael Dobromil Klíma - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 198 s., [8] s. obr. příl. : il. - váz.

Nuclear Legacy : Students of Two Atomic Cities. / Maureen McQuerry, Tetyana Gavrysh, Inna Ryazanova - Columbus : Battelle Press, 2000. - xxiii, 306 s. : il. - váz.


Obchodní němčina : Zn. Podmínkou. - 1. vyd. - Písek : J & M, 2000. - 111 s. - brož.


Obrábění II Díl 2. / Oldřich Bilík - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 113 s. : il., tab. - brož.

Oceňování báňských podniků a ložisek nerostů / Jindřich Karpíšek - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 40 s., příl. : tab. - brož.

Odlučování tuhých částic / Jiří Hemerka - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 138 s. : il. - brož.

Odpadové hospodářství / Ladislav Kolář, Stanislav Kužel - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 193 s. : il., tab. - brož.

Odpadové hospodářství / Věra Kreníková - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1999. - 130 s. : il. - brož.

Operativní technika v rukou StB / Daniel Povolný - Vyd. 1. - Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie České republiky, 2001. - 111 s. : tab. - brož.

Optické komunikace O.K. '2000 : Praha, listopad 2000. : sborník příspěvků. / [odborná redakce Maciej Kucharski] - Praha : Tech-Market, 2000. - 151 s. : il., tab. - brož.

Optimalizace konstrukčního návrhu kazetových a žebrových desek / Petr Hájek - 1. vyd. - Praha : Pražský technologický institut, 2001. - 75 s. : il., tab. - brož.

Optimal control of industrial crystal growth processes / Michael Metzger - , 2000. - 131 s. : il., tab. - Brož.

Optoelektronika v řízení stavebních strojů / Věra Voštová, Milan Kašpar - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 194 s. : il. - brož.

Optoelektronika v řízení stavebních strojů / Věra Voštová, Milan Kašpar - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 194 s. : il. - brož.

Organizace výroby a práce / Drahoš Vaněček, Dagmar Bednářová, Vladimír Štípek - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 145 s. : tab. - brož.

Osobní tendrové lokomotivy řady 354.0 a 354.1 / Miloš Kratochvíl - 1. vyd. - Litoměřice : Vydavatelství dopravní literatury, 2000. - 21 s., obr. příl. : tab. - brož.

Osobnost a bicykl : čtení nejen pro cyklisty. Díl 1. / Ivo Hrubíšek - 1. vyd. - Plzeň : Cykloturista, 2000. - 133 s. : il. (některé barev.) - soubor

Osobnost a bicykl : čtení nejen pro cyklisty. Díl 2. / Ivo Hrubíšek - 1. vyd. - Plzeň : Cykloturista, 2000. - 127 s. : il. (některé barev.) - soubor

Personální management 2. aktualizace. / František Bělohlávek ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.


Personální management 3. aktualizace. / Jiří Stýblo ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.


Personální otázky veřejné správy : Tempus Phare Joint European Project No: 14304. / Jiří Kovář, Hana Fachinelli - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 25 s. : tab. - brož.
Personální řízení / Marie Horalíková - Vyd. 4. - Praha : Credit, 2000. - 248 s. - brož.

Perspektivní materiály / Jiří Janovec, Jiří Cejp, Josef Steidl - Vyd. 2., přeprac. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 135 s. : il. - brož.

Pěchotní srub K-S 14 "U cihelny" 1936-1938 : památník a muzeum československého opevnění. - [Brno] : Společnost přátel československého opevnění, 1999. - 6 s. : il. - Brož.

Plynové kotelny s kondenzačními kotli : navrhování. / [zpracovali Vladimír Jelínek, Vladimír Valenta, Radek Vanko] - Brno : Cech topenářů a instalaterů ČR, 2000. - 47 s., příl. : il., tab. - brož.

Plynové kotelny s kondenzačními kotli : navrhování. / [zpracovali Vladimír Jelínek, Vladimír Valenta, Radek Vanko] - Brno : Cech topenářů a instalaterů ČR, 2000. - 47 s., příl. : il., tab. - brož.

Počítač pro topenáře : sborník přednášek. / [Karel Kabele ... et al.] - Praha : Společnost pro techniku prostředí, 2000. - 46 s. : il. - brož.

Počítač pro topenáře : sborník přednášek. / [Karel Kabele ... et al.] - Praha : Společnost pro techniku prostředí, 2000. - 46 s. : il. - brož.

Podnikatelský projekt / Miloslav Keřkovský - Vyd. 4., přeprac. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 21 s. - brož.

Podnikatelský projekt / Miloslav Keřkovský - Vyd. 4., přeprac. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 21 s. - brož.

Podniková ekonomika : cvičebnice. / Petr Boukal, Hana Mikovcová, Hana Scholleová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 143 s. - brož.

Podnik a právo životního prostředí 7. aktualizace. / Vilém Sluka ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.

Podnik a životní prostředí 10. aktualizace. / Gabriela Hálová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.

Podvojné účtování malých obcí s jedním bankovním účtem / Olga Hanzlová, Alena Kupská - 1. vyd. - Libice nad Cidlinou : Vega-L, 2000. - 81 s. : tab. - Brož.

Pohoštění : slavnostní příležitosti. / odborná redaktorka Valerie Ferguson - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 64 s. : barev. il. - brož.


Pojmový slovník managementu : (česko-anglicko-německo-ruský). II. / Mojmír Vavrečka, Václav Lednický a kol. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 311 s. - brož.


Pracujeme na střeše / Václav Hájek ... [et al.] - 2. přeprac. vyd. - Praha : Sobotáles, 2000. - 299 s. : il. - brož.

Pracujeme se dřevem : 1000 fotografií a nákresů. / [Pavla Kročová ... et al.] - Ostrava : WWT, 2000. - 222 s. : barev. il. - váz.

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 21. aktualizací - stav: listopad 2000. / Libuše Müllerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 21/1. aktualizací - stav: leden 2001. / Libuše Müllerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 22. aktualizací - stav: leden 2001. / Libuše Müllerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Pravidla silničního provozu : k 11.12.2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 80 s. - brož.

Pravidla silničního provozu : podle stavu k 19.2.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 208 s. : il. - brož.

Práva a povinnosti představenstva a dozorčí rady a. s : praktická příručka pro organizační a finanční řízení a.s. a pro úspěšné zvládnutí osobní odpovědnosti členů představenstva a dozorčí rady. Základní dílo. Stav: leden 2001 / Bohuslav Klein ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - váz.

Problémy řízení v praxi podniků a institucí a možnosti jejich řešení : sborník diskusních příspěvků z 1. programové konference konané 26.5.2000, Novotného lávka, Praha 1. - Vyd. 1. - Praha : Český komitét pro vědecké řízení, 2000. - 105 s. : il., tab. - brož.

Programování NC strojů / Karel Jandečka, Jiří Česánek, Pavel Kožmín - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 159 s. : il. - brož.

Provozní reaktorová fyzika / Lubomír Sklenka - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 109 s. : il. - brož.

Provoz a hospodaření podniků I / Pavel Zadražil a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 210 s. - brož.

Průmyslová automatizace : (teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení). / František Zezulka - Brno : Vutium, 2000. - 23 s. : il. - brož.

Průmyslová elektroenergetika / M. Tesařová, M. Štroblová - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 154 s. : il., tab. - brož.


Průvodce systémem státní podpory výzkumu a vývoje v České republice 2001. / Tasilo Prnka, Karel Šperlink, Petr Křenek - Vyd. 3. aktualizované. - Ostrava : Repronis, 2001. - 219 s. : il., tab. - brož.


Přechodové jevy v elektrizačních soustavách : návody do cvičení. / Zdeněk Medvec - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 73 s. : tab. - brož.

Přestavby budov : pro 3. ročník SOU. / Antonín Doseděl, Vladimír Kárník, Jan Kubát - Vyd. 4., upr. - Praha : Sobotáles, 2000. - 151 s. : il. - brož.

Přestavby budov : pro 3. ročník SOU. / Antonín Doseděl, Vladimír Kárník, Jan Kubát - Vyd. 4., upr. - Praha : Sobotáles, 2000. - 151 s. : il. - brož.

Příklady z podvojného účetnictví Díl 1. / Anna Fedorová, Alena Kocmanová - Vyd. 2. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 135 s. : il. - brož.

Případné studie z marketingu : (cvičení). / Marie Bunešová ... [et al.] - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 67 s. : tab. - brož.

Příručka mladých svišťů 11. / Walt Disney ; z angličtiny přeložila Jitka Minaříková. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 2000. - 156 s. : il. - váz.

Psychologie reklamy / Jitka Vysekalová, Růžena Komárková - 1. vyd. - Praha : Grada, 2001. - 221 s. : il. - váz.

Publishers' International ISBN Directory 27. Ed. 2000-2001. Vol. 1. Geographical Section : A-Q / [editor Maria Caridia] - MünchenBerlinNew Providence : K. G. Saur : International ISBN Agency : R. R. Bowker, 2000. - xliii, 1218 s. - váz.

Publishers' International ISBN Directory 27. Ed. 2000-2001. Vol. 2. Geographical Section : R-Z / [editor Maria Caridia] - MünchenBerlinNew Providence : K. G. Saur : International ISBN Agency : R. R. Bowker, 2000. - s. 1219-2426. - váz.

Publishers' International ISBN Directory 27. Ed. 2000-2001. Vol. 3. Numerical ISBN Section / [editor Maria Caridia] - MünchenBerlinNew Providence : K. G. Saur : International ISBN Agency : R. R. Bowker, 2000. - 1330 s. - váz.

Radiolokace a radionavigace / Karel Hanousek - Vyd. 2. - Brno : Vysoké učení technické, 2001, dotisk. - 108 s. : il. - brož.

Recepty se sníženým obsahem cholesterolu : 143 receptů. / Vladimíra Havlová, Alexandra Jirkovská - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2001. - 94 s., obr. příl. - brož.

Recyklace jako součást životního cyklu automobilů : 13.-14.12.2000, Juniorcentrum Seč. : sborník semináře. / [editor Olga Halousková] - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 88 s. : il. - brož.

Recyklace odpadů IV : 27.10.2000, Ostrava. / [editor Peter Fečko] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 256 s. : il., tab. - brož.


Referenční nabídka propojení pro provozovatele veřejných telekomunikačních sítí 2001 - Vyd. 1. - Praha : Český Telecom, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování) : il., tab. - Brož.


Regenerace panelových domů : Ostrava, listopad 2000. : sborník referátů z konference. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 69 s. : il., tab. - brož.

Regulace ve vytápění / Jiří Doubrava a kol. - [Praha] : Společnost pro techniku prostředí, 2000. - 155 s. : il., tab. - brož.

Regulace ve vytápění / Jiří Doubrava a kol. - [Praha] : Společnost pro techniku prostředí, 2000. - 155 s. : il., tab. - brož.

Regulatory control of radioactive discharges to the environment : safety guide. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2000. - 43 s. : il., tab. - brož.

Reklama v češtině / Světla Čmejrková - Vyd. 1. - Voznice : Leda, 2000. - 258 s. - brož.

Restrukturalizace, oživení a záchrana podniku : souvislosti právní, daňové, účetní a finanční. / Hana Kratochvílová a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 2001. - 239 s. - brož.

Rozbor výkonnosti firmy / Jan Solař - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 113 s. : il. - brož.
Rukověť sběratele starých zbraní / Zdeněk Knápek - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2000. - 309 s. : il. - váz.

Rukověť starožitníka a sběratele : alpaka, hygiena, kamna. / Zdeněk Knápek - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2000. - 340 s. : il. - váz.

Ruština pro techniky / Marie Pihrtová - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 89 s. - brož.

Rychlovky, aneb, Co dům dal / Milada Zemánková - Praha : Agentura V.P.K., 2001. - 106 s., obr. příl. - brož.

Řešení aktuálních problémů účetnictví a daní v otázkách a odpovědích [27]. - Praha : Bilance, 2000. - 48 s. : tab. -
Řešení aktuálních problémů účetnictví a daní v otázkách a odpovědích [29]. - Praha : Svaz účetních, 2001. - 48 s. : tab. -
Řešení aktuálních problémů účetnictví a daní v otázkách a odpovědích [30]. - Praha : Svaz účetních, 2000. - 48 s. : tab. -
Řízení jakosti / Bedřich Piskáček, Vlasta Kašová, Jiří Zmatlík - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 222 s. : il. - brož.

Řízení místních orgánů 14. aktualizace. / Martin Lukáš ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.

Řízení výroby / Gustav Tomek, Věra Vávrová - 2., rozš. a dopl. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 408 s. : il., tab. - váz.


Sanace a rekonstrukce staveb 2000 : 22. konference České stavební společnosti, 2. konference WTA. : sborník odborných příspěvků. / [editor Tomáš Klečka] - Praha : Česká stavební společnost, [2000]. - 375 s. : il., tab. - brož.


Sanace vlhkého zdiva / Milan Vlček ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká stavební společnost, 2000. - 107 s. : il., tab. - brož.

Sanace vlhkého zdiva / Milan Vlček ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká stavební společnost, 2000. - 107 s. : il., tab. - brož.

Sběr údajů a zajištění kvality při restaurování staveb z přírodního kamene : WTA: směrnice 3-4-90. Návrh - 11/99. / [M. Sauder ... et al.] - Praha : WTA CZ, [2000]. - 12 s. : tab. - brož.
Sbírka příkladů a úloh k úvodu do účetnictví / Dana Dvořáková - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 165 s. : tab. - brož.

Sborník konference k nedožitým narozeninám Prof. Dr. Ing. Josefa Přibyla, DrSc. a mezinárodní konference Spolupráce 2000 : Hotel Bezruč - Malenovice, květen 2000. / [Rudolf Kořený ... et al.] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 195 s. : il., tab. - brož.

Sborník přednášek z pracovního jednání k problematice podnikového environmentálního účetnictví : Pardubice, 30.11.2000. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 54 s. : tab. - brož.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická [B]. Roč. 46. 2000. Č. 2. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 133 s. : il., tab., grafy. - brož.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická [B]. Roč. 46. 2000. Č. 3. - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 151 s. : il., tab., grafy. - brož.

Schaltverhalten supraleitender Strombegrenzer / Björn Heismann - , 2000. - iv, 88 s. : il., tab. - Brož.

Seznam časopisů objednaných Ústřední zemědělskou knihovnou ÚZPI na rok 2001. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2000. - 189 s. - Brož.

Simulace budov 2000 : sborník 1. národní konference. : Praha, 28.9.2000. / [František Drkal ... et al.] - Praha : IBPSA-CZ : České vysoké učení technické, 2000. - ii, 143 s. : il. - brož.

Simulace budov 2000 : sborník 1. národní konference. : Praha, 28.9.2000. / [František Drkal ... et al.] - Praha : IBPSA-CZ : České vysoké učení technické, 2000. - ii, 143 s. : il. - brož.

Simulační manažerská hra : aplikace jaro 2001. / Ivan Hálek ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 54 s. : tab. - brož.


Slovník pojmů ve výstavbě : doporučený standard metodická řada DOS M 01.01. / [Vladimír Matějka, Jan Mokrý a kolektiv] - 1. vyd. - Praha : Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2000. - 236 s. - brož.


Slyšte, slyšte : [osudy amerických námořníků v druhé světové válce]. / Edwin P. Hoyt - 1. vyd. - Ostrava : Oldag, 2000. - 250 s. - váz.

Snadná korespondence ve francouzštině : vzory dopisů. / Jacques Verdol ; překlad a úprava Lucie Rohlíková. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2000. - 95 s. : il., tab. - brož.

Snižování energetické náročnosti staveb : [Ostrava 29.11.2000. : sborník referátů konference]. - Ostrava : Dům techniky Ostrava, 2000. - 175 s. : il., tab. - brož.

Solární energie : využití při obnově budov. / Andreas Haller, Othmar Humm, Karsten Voss - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 177 s. : il. - brož.

Solární energie : využití při obnově budov. / Andreas Haller, Othmar Humm, Karsten Voss - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 177 s. : il. - brož.

Soubor hlavních zdrojů pracovních rizik při kovoobrábění / Rudolf Litwora a kol. - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. - 42 s. : tab. - Brož.

Soubor hlavních zdrojů pracovních rizik při svařování / Rudolf Litwora a kol. - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. - 13 s. : tab. - Brož.

Soubor hlavních zdrojů pracovních rizik u dřevoobráběcích strojů / Rudolf Litwora a kol. - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. - 18 s. : tab. - Brož.

Spalovací turbiny, turbodmychadla a ventilátory : (přeplňování spalovacích motorů). / Jan Macek, Vladimír Kliment - Vyd. 3. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 206 s. : il. - brož.

Spolehlivost a diagnostika v dopravní technice 2000 : (dopravní stavby). : 12. prosince 2000, Pardubice. / [redakce Jaroslav Menčík] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 110 s. : il. (některé barev.), tab. - brož.

Spolehlivost elektrických sítí / Stanislav Rusek - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2001. - 116 s. : tab. - brož.

Spolehlivost, diagnostika, jakost / Jan Burkovič - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 104 s. - brož.

Správa daní a poplatků : k 1.1.2001. - Ostrava : Sagit, 2000. - 112 s. - brož.

Staročeská kuchařka / Marie Úlehlová-Tilschová - Vyd. 3., v nakl. Ikar 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2000. - 473 s. - váz.

Statika II / Jiří Muk - Vyd. 4., přeprac. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 197 s. : il. - brož.


Statistické metody v marketingu a obchodu : vybrané přednášky a příklady. / Vladimír Brabenec, Pavla Šařecová - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 130 s. : tab. - brož.


Statistické zabezpečování jakosti / Jan Kožíšek - Vyd. 2., přeprac. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 189 s. : tab. - brož.

Stavby v oboru telekomunikací : podle nového zákona o telekomunikacích. / Jaroslav Stach, František Novák - Vyd. 1. - Paha : ABF : Arch, 2000. - 106 s. - brož.

Stavební strojník : lidé - technologie - stroje. : stavební stroje.manipulační technika.vozidla.nástavby.ruční nářadí. - Praha : Saturn LT, 1998-. -
Steel Structures 10 : worked examples. / František Wald a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 147 s. : il. - brož.

Stejnosměrné a komutátorové elektrické stroje, obecný stroj / Karel Chmelík - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 127 s. : il. - brož.

Stíhací a bombardovací letadla Japonska Díl 2. Kapitola 16-30 : Micubiši G4M (Betty) až Nakadžima Ki-115 Curudži / Jaroslav Schmid - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2000. - 87 s. : il., fot. - váz.

Století módy 1900-1999 / Charlotte Seelingová - Vyd. 1. - [Praha]Kolín nad Rýnem : Slovart : Könemann, 2000. - 655 s. : il. - váz.

Strategický marketing / Helena Horáková - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 150 s. : il., tab. - brož.

Strategie marketingowe / Xenie Lukoszová, Vojtěch Spáčil - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2001. - 47 s. : tab. - brož.

Strength of Materials II / Miroslav Sochor - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 57 s. : il. - brož.

Stroje a technologie v podzemních stavbách II / Věra Voštová - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 129 s. : il. - brož.

Stroje a zařízení v gastronomii a technologie přípravy pokrmů : pro střední a vyšší odborné školy. / Martin Kolouch, Anna Volfová - Vyd. 1. - Praha : Fortuna, 2000. - 111 s. : il. - brož.
Studie z dějin hornictví 29. - Praha : Národní technické muzeum, 2000. - 68 s. : il., tab. - brož.
Supermoto - Praha : Ehrlich 63, 1998-. -
Svařování termoplastů / Miloslav Loyda, Vlastimil Šponer, Ladislav Ondráček a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : UNO, 2001. - 496 s. : il., tab. - brož.

Svařování termoplastů / Miloslav Loyda, Vlastimil Šponer, Ladislav Ondráček a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : UNO, 2001. - 496 s. : il., tab. - brož.

Světová encyklopedie vín : unikátní průvodce víny celého světa. / Tom Stevenson - Vyd. 2. - Praha : Balios : Knižní klub, 1999. - 502 s. : il. - váz.

Svět knihy '96 : 2. mezinárodní knižní veletrh, 22.-25. května 1996 Výstaviště Praha. : katalog. 1996 (1). - Praha : Svaz českých knihkupců a nakladatelů : Výstaviště Praha, 1996. - 201 s. - Brož.


Svět tisku : měsíčník o tisku a předtiskové přípravě. - [s.l.] : Grafosale, 1999-. -
Svět tisku : ročenka. tisk a předtisková příprava v roce 1999. / [redaktor Petr Podhajský] - Praha : Svět tisku, [2000]. - 280 s. : il. - Váz.

Synchronní digitální hierarchie SDH a WDM / Miroslav Škop ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 269 s. : il. - brož.

Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva : technická pravidla. : schválena dne 13.12.2000. - Praha : GAS, 2000. - 22 s. - brož.

Tajemství diety / Diane Irons - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2000. - 310 s. - váz.

Tajemství krásy / Diane Irons - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2000. - 316 s. - váz.

Taktně, profesionálně, elegantně : pravidla jednání a vystupování v obchodním a společenském styku. / Ewa Pernal - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 2001. - 270 s. : il. - váz.

Tank T-34 / Matthew Hughes, Chris Mann - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 96 s. : il. (některé barev.) - váz.

Tavná lepidla : aplikace syntetických lepidel v knihařství, balení a kartonáži, výrobě nábytku. / Jan Gelbič - 1. vyd. - Brno : Knihař, 2000. - 97 s. : il. - brož.

Teamwork 2001 : systémový přístup a týmová práce. : Brno, 17. ledna 2001. : sborník ze semináře. / [editor Martin Popelka] - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 71 s. : il., tab. - brož.

Technologické procesy / Jan Kuba, Pavel Mach - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 166 s. : il. - brož.

Technologie a řízení letecké dopravy / Zdeněk Žihla - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 141 s. : il. - brož.

Technologie II / Milan Dvořák a kolektiv - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 238 s. : il. - brož.

Technologie obrábění : návody ke cvičení. / Jindřich Kafka, Martin Vrabec - Vyd. 2., přeprac. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 121 s. : il., tab. - brož.

Technologie přípravy pokrmů 3 : učebnice pro střední odborná učiliště, učební obory kuchař-kuchařka, kuchař-číšník, číšník-servírka a pro hotelové školy. / Hana Sedláčková - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2000. - 93 s., 32 obr. na příl. : il. - brož.

Technologie ručního zpracování kovů : pro 1. ročník středních odborných učilišť. / Jiří Švagr, Jan Vojtík - 3. vyd., v Institutu 2. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství České republiky, 2000. - 91 s. : il., tab. - brož.

Technologie sacharidů / Pavel Kadlec a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 138 s. : il., tab. - brož.


Technologie svařování / R. Kovářík, F. Černý - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 186 s. : il., tab. - brož.

Technologie tváření : návody do cvičení. / Milan Dvořák, František Gajdoš, Ladislav Žák - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 103 s. : il., tab. - brož.

Televizní technika : studiové zpracování televizního signálu. / Petr Kuba, Vladimír Vít - 1. vyd. - Praha : BEN, 2000. - 223 s. : il. (některé barev.), tab. - váz.

Televizní technika : studiové zpracování televizního signálu. / Petr Kuba, Vladimír Vít - 1. vyd. - Praha : BEN, 2000. - 223 s. : il. (některé barev.), tab. - váz.

Teoretická elektrotechnika I : sbírka příkladů. / Lubomír Brančík, Miroslav Veselý, Zdeněk Zapletal - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 66 s. : il. - brož.

Teorie automatického řízení II pro bakalářské studium / Roman Prokop, Zdenka Prokopová - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 80 s. : il. - brož.

Teorie a praxe výroby a zpracování oceli : sborník přednášek. : 5.-6.4.2000, Rožnov pod Radhoštěm. - Vyd. 1. - Ostrava : Tanger : MARQ., 2000. - 210 s. : il., tab. - brož.

Teorie obvodů : návody k laboratorním cvičením. / Miloslav Steinbauer, Eva Gescheidtová - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 63 s. : il., tab. - brož.

Tepelné úpravy kovových materiálů / Karel Macek, Petr Zuna, Jiří Janovec - Vyd. 2., přeprac. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 100 s. : il. - brož.

Těžba uranu v Horním Slavkově / Rudolf Tomíček - Vyd. 1. - Sokolov : Okresní muzeum, 2000. - 294 s. : il. - Váz.

Tiskové techniky Část 1. Předtisková příprava grafických návrhů / Jaroslav Bartoň - 2. dopl. a upr. vyd. - Štětí : Střední odborná škola a Vyšší odborná škola obalové techniky, 2000. - 269 s. : il. - brož.

Tiskové techniky Část 1. Předtisková příprava grafických návrhů / Jaroslav Bartoň - 2. dopl. a upr. vyd. - Štětí : Střední odborná škola a Vyšší odborná škola obalové techniky, 2000. - 269 s. : il. - brož.

Továrníci 1828-2000 - Vyd. 1. - Moravský Beroun : Moravská expedice, 2000. - 106 s. : il. - brož.
Trendy výuky elektrotechnologie : zámek Nečtiny - školicí středisko ZČU, 23.-24.11.2000. : kolokvium. / [Václav Mentlík ... et al.] - Plzeň : Západočeká univerzita, 2000. - 67 s. : tab. - brož.

Turistika a dovolená v ČR : turistické ubytování a služby v České republice. 2001. - Brno : Mravenec, 2000. - 47 s. : il., tab. - brož.


Udělej si sám : univerzální rádce pro domácí kutily. - Vyd. 3., zkrácené - Praha : Ikar : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 375 s. : il. - Ikar, váz.


Unschärfeprinzipien für Weyl-Heisenberg-Rahmen / Peter Korn - , 2000. - 107 s. - Brož.

Untersuchung der Wirksamkeit organischer Phosphorverbindungen als Flammschutzmittel in Epoxidharzen / Peter Gröppel - , 1999. - 153 s. : il., tab. - Brož.

Účetnictví a daně na prahu 21. století : Ostrava, 8.-9. listopad 2000. : sborník z mezinárodní konference. - Ostrava : Repronis, 2000. - 149 s. : il., tab. - brož.

Účetnictví IV : vnitropodnikové účetnictví. / Helena Hanušová - Vyd. 5. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 105 s. : tab. + 2 příl.. - brož.

Účetnictví územních samosprávných celků / Rudolf Kopek - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 56 s. - brož.

Účetnictví vlastníků bytových domů : postupy účtování, nájmy, služby, daně, účetní závěrka. / Marta Neplechová - Praha : Bilance, 2001. - 144 s. : tab. - brož.

Účetnictví v procesu světové harmonizace : Jindřichův Hradec, 26.-28. června 2000. : sborník mezinárodní konference. - Vyd. 1. - Praha : HZ Editio, 2000. - 242 s. : il., tab. - brož.

Účetnictví 2001 : aktuální soubor předpisů pro jednoduché a podvojné účetnictví podnikatelů. : podle stavu k 15.1.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 159 s. - brož.

Účetní auditing / Zdeněk Florián - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 121 s. - brož.

Účetní a daňové doklady : vzory písemností. / Jindřich Trupl, Daniel Horad - 3., aktualizované vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 145 s. : tab. - brož.

Účetní závěrka / Hana Březinová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 182 s. : tab. - brož.
Účinné vedení týmů / Rolf H. Bay - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 152 s. : il., tab. - brož.

Účtová osnova a postupy účtování pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace (dříve ROPO a obce) : úplné znění k 1.1.2001. - Olomouc : ANAG, 2000. - 109 s. : tab. - brož.

Účtová osnova a postupy účtování pro organizační složky státu, územní samosprávné celky (dříve RO) a příspěvkové organizace : úplné znění k 1.1.2001. / [odpovědná redaktorka Hana Zaňková] - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 48 s., tb. příl. : tab. - brož.

Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele : úplné znění k 1. 1. 2001 s komentářem. / komentář Hana Březinová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 64 s. - brož.


Účtová osnova a postupy účtování, výkazy, vzorové příklady a účetní závěrka s komentářem : pro nevýdělečné organizace (dříve politické strany a hnutí, občanská sdružení, nadace a obecně prospěšné společnosti). : od 1.1.2001. / Josef Podhorský, Jozef Muk - Olomouc : ANAG, 2000. - 152 s. : tab. - brož.


Účtová osnova a postupy účtování, výkazy, vzorové příklady a účetní závěrka s komentářem : pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace (dříve ROPO a obce). : od 1.1.2001. / Josef Podhorský - Olomouc : ANAG, 2000. - 255 s. : tab. - brož.

Údržba a opravy automobilů Citroen AX od 1987 do 1997 : zážehové motory, vznětové motory. / A. K. Legg - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2000. - 279 s. : il. - brož.

Údržba a opravy automobilů Mercedes E(W-124) : zážehové motory, vznětové motory. : 200 - E 320, 200 D - 300 TD. / Hans-Rüdiger Etzold - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2000. - 359 s. : il. + 1 příl.. - brož.

Úvod do automatického řízení Díl 2. / Milan Apetaur - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 77 s. : il. - brož.

Úvod do CRM v informační společnosti / Jan Dohnal, Miroslav Kučera - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 64, 35 s. : il. - brož.

Úvod do dopravní a manipulační techniky : návody na cvičení. / Rudolf Pohl, Jan Jetmar, Tomáš Radoň - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 140 s. : il. - brož.

Úvod do manažerského účetnictví / Jaroslav Sedláček - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 155 s. : tab. - brož.

Vedení mateřské školy 14. aktualizace. / Miluše Havlínová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.

Vedení školy 18. aktualizace. / Slavomíra Svátková ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.

Velká kniha pro malé mistry 2. / Ursula Barffová, Inge Burkhardtová, Jutta Maierová - Vyd. 2. - Praha : Ikar, 2000. - 224 s. : il., fot. + 1 příl. - váz.

Velká kniha pro malé mistry 6. / sestavila Emmanuela Düsseldorferová - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2000. - 191 s. : il., fot. - váz.

Velká kniha účesů Dády Kusé / foto Lukáš Hausenblas - Praha : Eminent, 2000. - 215 s. : il. (některé barev.) - váz.

Velké letecké bitvy 2. světové války / [z anglického originálu přeložil Jaroslav Schmid] - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2000. - 238 s. : il. (některé barev.) - váz.

Ve znamení nové doby : první dvě století tištěné knihy v Čechách. / Miroslava Hejnová, Julius Hůlek, Zdeněk Uhlíř - 1 vyd. - Praha : Národní knihovna, 2000. - 130 s. : il. - brož.


Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW : technické pravidla. : schválena dne 13.12.2000. - Praha : GAS, 2000. - 24 s. : il., tab. - brož.


VIII. international conference on the theory of machines and mechanisms : proceedings. : september 5.-7., 2000 Liberec, Czech republic. / editors Jiří Mrázek, Jozef Kaniok, Martin Bílek - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 867 s. : il. - brož.

Víno a jídlo : hledání pravdy o víně. / Libor Ševčík - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 115 s. : il. (některé barev.) - váz.

Vlasy, účesy, techniky / Jackie Wadesonová ; fotografie Alistair Hughes. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 128 s. : barev. il. - brož.

Vybrané speciální policejní prostředky / František Buřič, Bedřich Čech - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2000. - 123 s. - brož.

Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika / Stanislav Hanus, Jiří Svačina - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 92 s. : il. - brož.

Výroba dýh a překližovaných materiálů : cvičení. / Pavel Král, Jaroslav Hrázský - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 110 s. : il., tab. - brož.

Výrobce a prodejce potravin : praktická příručka. : označování, posuzování shody, systém kritických bodů, prodej. 9. aktualizace - leden 2001. / Bedřich Škopek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Výuka a výzkum v odvětvových ekonomikách a podnikovém managementu na technických vysokých školách : Lázně Bohdaneč, 19.-20.9.2000. : (sborník z mezinárodní pedagogické konference). / [Hana Lošťáková ... et al.] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 352 s. : il., tab. - brož.

Vzory smluv podle občanského zákoníku, obchodního zákoníku a zákona o cenných papírech / Tomáš Pohl - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2001. - 263 s. - brož.

V hlavní roli otázka : (průvodce přípravou otázek v sociologických a marketingových výzkumech). / Ján Mišovič - Hradec Králové : t. ALDIS, 2001. - 67 s. : tab. - brož.

Workshop CAD & CAE '2000 : sborník referátů. : Praha, listopad 2000. / [sestavili Zbyněk Škvor a Miloslav Šplíchal] - Vyd. 1. - Praha : Československá sekce IEEE, 2000. - 48 s. : il., tab. - brož.

XML a SOAP Programování serverů BizTalk : vytváření aplikací pro mezifiremní komunikaci a elektronické obchodování pomocí XML, SOAP a prostředí BizTalk. / Brian E. Travis - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xxiv, 419 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

Zakládání staveb 10 / Jiří Šimek, Taťana Holoušová - Vyd. 3., přeprac. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 160 s. : il. - brož.

Základy dopravního inženýrství : logistika a marketing. / Ivan Senjuk - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 192 s. : il., tab. - brož.

Základy dopravního inženýrství : logistika a marketing. / Ivan Senjuk - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 192 s. : il., tab. - brož.


Základy marketingu / Jaroslava Dědková, Iveta Honzáková - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 176 s. : il., tab. - brož.

Základy marketingu / Lubomír Nejezchleb - Vyd. 3. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 158 s. : obr. - brož.

Základy marketingu / Pavla Šumberová, Vratislav Kozák - 3. nezmn. vyd. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 101 s. : il. - brož.

Základy marketingu : (přednášky). / Marie Bunešová ... [et al.] - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 168 s. : tab. - brož.

Základy strojírenské technologie : (návody na cvičení). / Milan Brožek - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 163 s. : il. - brož.

Základy technologie I / Karel Zeman - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 91 s. : il. - brož.

Základy vodního hospodářství / Jan Beran - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - 146 s. : il., tab. - brož.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích : úplné znění k 1.1.2001. / Pavel Prorok - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 54 s. - brož.

Závěrka v podvojném účetnictví a daň z příjmů 2000 / Zdeněk Šťastný, Jiří Škampa, Jiří Nesrovnal - 1. vyd. - Brno : Komora daňových poradců, 2000. - 366 s. - brož.

Zbožíznalství / Karel Kavina - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 142 s. : il., tab. - brož.

Zbraně a technika armády České republiky : soubor fotografií pro mládež. Díl II. / [F. Janovský ; foto J. Česák ... et al.]. - [Praha] : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - [20] listů barev. il. - volné listy v obálce

Zbraně druhé světové války / hlavní redaktor Chris Bishop - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 543 s. : il. (některé barev.) - váz.

Zentrale Oberschwingungs-Kompensation in elektrischen Energieversorgungsnetzen / Joachim Schneider - , 2000. - 158 s. : il., tab. - Brož.

Zlatá pravidla obchodování / David Robinson - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - x, 10 s. - brož.

Zum Einfluss der Betriebs- und Installationsbedingungen auf das Verhalten von Reihenkolbenhomogenisatoren / Reinhard Winfried Scherer - , 2000. - iii, 186 s. : il., tab. - Brož.

Zum Einfluss der Betriebs- und Installationsbedingungen auf das Verhalten von Reihenkolbenhomogenisatoren / Reinhard Winfried Scherer - , 2000. - iii, 186 s. : il., tab. - Brož.


10 zlatých pravidel prodeje / Ivan Bureš - 5. vyd. - Praha : Management Press, 2001. - 142 s. - brož.

18. dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí : Brno, 28.-30.11.2000. : sborník přednášek. - Praha : Asociace pro tepelné zpracování kovů, 2000. - 431 s. : il., tab. - brož.

20. plavební dny : sborník konference s mezinárodní účastí. : Uherské Hradiště, 19.-21.9.2000. - Praha : Nakladatelství T, 2000. - 303 s. - brož.

20. plavební dny : sborník konference s mezinárodní účastí. : Uherské Hradiště, 19.-21.9.2000. - Praha : Nakladatelství T, 2000. - 303 s. - brož.

23. chemické zdroje elektrické energie : celostátní seminář. : Praha, 14.-16.11.2000. / [zodpovědný redaktor Milan Calábek] - Praha : Česká elektrotechnická společnost, 2000. - 98 s. : il., tab. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist