Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (březen-duben) - N. Jazykověda, literatura

za březen-duben 2001

Acta Universitatis Carolinae : philologica. 1997. 5. Prague Studies in English XXII. - Vyd. 1. - Prague : Karolinum, 2000. - 192 s. - brož.

Acta Universitatis Carolinae : philologica. 1998. 3. Graecolatina Pragensia XVI-XVII. / [vědečtí redaktoři Václav Marek, Bohumila Mouchová] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 137 s. : il., tab. - brož.

Acta Universitatis Carolinae : philologica. 1999. 1. Romanistica Pragensia XVII. El ano 1898 en el pensamiento y la literatura de Espana e Hispanoamérica : actas del simposio : Praga, 7-8 de octubre 1998 / [edición de Anna Housková] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 126 s. : il. -
Ale vždyť to byli filozofové-- : filozofické apokryfy. / Jiří Cetl - Vyd. 1. - Brno : Doplněk, 2000. - 183 s. : il. - brož.

Anglická maturitní témata / Gabrielle Smith-Dluhá a kol. - 1. vyd. - Dubicko : INFOA, 2000. - 223 s. - brož.

Anglická obchodní korespondence : angličtina pro hospodářskou praxi. / Milena Bočánková, Iva Hedvábná, Miroslav Kalina - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 2000. - 229 s. - brož.

Anglicko-český hospodářský slovník / Marcela Straková, Josef Bürger, Milan Hrdý - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2000. - 769 s. - váz.

Angličtina do dlaně : pro střední školy. / James Branam, Iva Dostálová - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 192 s. - brož.

Angličtina do dlaně : pro ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií. / James Branam, Iva Dostálová - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 128 s. - brož.

Antisemitismus v české literatuře 19. a 20. století : teoretická a historická studie. / Alexej Mikulášek - Praha : Votobia, 2000. - 238 s. : il. - brož.

A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1990. - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár, 2000. - xx, 426 s. - Brož.

A study of Eastern Moroccan fairy tales / Maarten Kossmann - Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 2000. - 156 s. - brož.

Barevná čeština pro druháky / Jana Pavlová, Simona Pišlová - 2., upr. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 2000. - 64 s. : il. - brož.

Barevná čeština pro druháky / Jana Pavlová, Simona Pišlová - 2., upr. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 2000. - 64 s. : il. - brož.

Básnířka Tereza Dubrovská : letopis. / Drahomír Šajtar - Vyd. 1. - Šenov u Ostravy : Tilia, 2001. - 222 s. - brož.

Contemporary Literary Criticism : Criticism of the Works of Today's Novelists, Poets, Playwrights, Short Story Writers, Scriptwriters, and Other Creative Writers. Vol. 133. / editor Jeffrey W. Hunter ... [et al.] - Detroit : Gale Group, 2001. - xiii, 486 s. : fot. - váz.


Contemporary Literary Criticism : Criticism of the Works of Today's Novelists, Poets, Playwrights, Short Story Writers, Scriptwriters, and Other Creative Writers. Vol. 134. / editor Jeffrey W. Hunter ... [et al.] - Detroit : Gale Group, 2001. - xiii, 490 s. : fot. - váz.

Contemporary Literary Criticism : Criticism of the Works of Today's Novelists, Poets, Playwrights, Short Story Writers, Scriptwriters, and Other Creative Writers. Vol. 135. / editor Jeffrey W. Hunter ... [et al.] - Detroit : Gale Group, 2001. - xiii, 500 s. : fot. - váz.

Context-Free Multirewriting with a Reduced Number of Nonterminals : Extended Abstract of Habilitation Thesis. / Alexander Meduna - Brno : Vutium, 2000. - 22 s. - brož.

Cvičení z českého jazyka pro 5. ročník ZŠ pro sluchově postižené : (s klíčem). / Eva Duchaňová - 1. vyd. - Praha : Septima, 2000. - 71 s. : il. - brož.

Česká dekadence : kontext, text, interpretace. / Hana Bednaříková - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. - 133 s. - brož.

Česká katolická moderna : Prostějov, 10.11.1998. : sborník z konference. / [editor Pavel Marek] - OlomoucProstějov : Univerzita Palackého : Muzeum Prostějovska, 2000. - 115 s. - brož.
Česká prstová abeceda / ilustrace Miloš Lang - Praha : Scientia, 2000. - 1 list : barev. il. - Brož.
Česko-anglický ekonomický slovník : ekonomie, právo, výpočetní technika. Díl 1. A-P / Jiří Elman, Kamila Šemberová - Praha : East West Publishing Company : East Publishing, 2000. - 723 s. - váz.

Česko-anglický ekonomický slovník : ekonomie, právo, výpočetní technika. Díl 2. Q-Ž / Jiří Elman, Kamila Šemberová - Praha : East West Publishing Company : East Publishing, 2000. - s. 729-1255 - váz.

Česko-italský právnický slovník / Marcela Nováková - Praha : Linde, 2001. - 141 s. - brož.

Česko-německý slovník : pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice. : Tierbezeichnungen in der deutschen und tschechischen Phraseologie und Idiomatik. / Eva Mrhačová, Eva Jandová, Jürgen Hartung - Vyd. 1. - Šenov u Ostravy : Tilia, 2000. - 223 s. - Ostravská univerzita ; váz.

Česko-německý / německo-český odborný slovník vědy, techniky, ekonomiky / Věra Hegerová, Tomáš Zahradníček a kolektiv - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 1240 s., [38] s. obr. příl. - váz.

Český jazyk pro 1. ročník středních odborných škol / Marie Čechová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2000. - 173 s. - brož.

Český jazyk pro 3. ročník základní školy Část 2. / [Ludmila Konopková a Věra Tenčlová] - Vyd. 3., ve Fortuně 2., přeprac. - Praha : Fortuna, 2001. - 118 s. : il. - brož.

Čítanka české a světové literatury po roce 1945 : pro 4. ročník středních škol. / [sestavil] Vladimír Nezkusil ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Fortuna, 2000. - 263 s. - brož.


Čítanka plná pokladů : s abecedou za školou. : soubor autorských děl k výuce čtení, literární a výtvarné výchovy pro 2. třídu základní školy. / zpracoval Ludvík Štěpán ; výběr ilustrací Roman Karpaš. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2000. - 156 s. : il. - váz.

Čítanka pro 1. ročník středních odborných škol / Josef Soukal - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2000. - 303 s. - brož.

Der Bezirk Trautenau : zum Andenken an Erwin Heinzel, Erich Gierach und Ernst Schwarz. - 1. Aufl. - Trautenau : Verein für deutsch-tschechische Verständigung, 2000. - 137 s. - váz.

Diktáty pro 4. třídu ZŠ / Petr Šulc - 1. vyd. - Praha : Pierot, [2001]. - 67 s. - brož.

Diktáty pro 5. třídu ZŠ / Petr Šulc - 1. vyd. - Praha : Pierot, 2001. - 68 s. - brož.

Dohodnuté termíny : rétorika narativu ve fikci a filmu. / Seymour Chatman - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 259 s. - brož.

Economic Issues and Business Skills / Jiří Tomek a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 331 s. - brož.

Economy in English / Miroslav Kalina a kolektiv - 4. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 90 s. - brož.

English Proverbs / Eva Lacinová - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 167 s. : il. - brož.

Espanol básico para ingenieros I / Olga Alfonsel Quirós - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 2000. - 127 s. : il. - brož.

Etymologiae I-III. / Isidor ze Sevilly ; překlad a poznámky Daniel Korte. ; úvodní studie Jan Kalivoda. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2000. - 383 s. : il. - váz.

Etymologiae XVI. / Isidor ze Sevilly ; překlad, úvod a poznámky Hana Šedinová. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2000. - 311 s. : il. - váz.

Euthydémos / Platón ; [z řeckého originálu přeložil František Novotný]. - 4., opr. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2000. - 129 s. - brož.

Euthyfrón / Platón ; [z řeckého originálu přeložil František Novotný]. - 4., opr. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2000. - 104 s. - brož.

Expresionismus : několik kapitol o německém, rakouském a pražském německém literárním expresionismu. / Ingeborg Fialová-Fürstová - Olomouc : Votobia, 2000. - 366 s. : il. - brož.

Faidón / Platón ; [z řeckého originálu přeložil František Novotný]. - 4., opr. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2000. - 105 s. - brož.


Faidros / Platón ; [z řeckého originálu přeložil František Novotný]. - 5., opr. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2000. - 85 s. - brož.


Francouzská gramatika abecedně / Nicole McBride ; překlad a úprava Eva Valentová. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2000. - 132 s. : il., tab. - brož.

Francouzština pro pokročilé / Alena Tionová a kol. - Vyd. 1. - Voznice : Leda, 2000. - 526 s. : tab. - brož.

Goethe in Olmütz : beiträge der internationalen Konferenz. : Olmütz, 6.-8.12.1999. / [editor Ingeborg Fialová-Fürstová, Lucie Ceralová] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 187 s. : il. (některé barev.) - brož.

Grammar I : supplementary grammar exercises for students of English. / Renata Povolná - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 125 s. - brož.

Grammatical Structures in English: Meaning in Context / Olga Dotcheva-Navrátilová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 89 s. - brož.

Il Ceco reso facile : manuale di conversazione per turisti. / Stanislava Chrdlová, Miroslav Malovec - 1. ed. - Dobřichovice : Kava-Pech, 2000. - 31 s. - brož.

Inovace postgraduální přípravy učitelů ruštiny / K. Lepilová a kolektiv - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 92 s. - brož.

Invitantur scolares-- : formulářové listy Jindřicha z Isernie - pozvání pražským žákům ke studiu na vyšehradské škole. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 40 s. - brož.

Jak se žije a myslí po anglicku, aneb, Co jste možná v učebnici nenašli / Věra Tichá - 1. vyd. - Dubicko : INFOA, 2000. - 191 s. - brož.

Jak vedeme dialog s institucemi / Jana Hoffmannová, Olga Müllerová - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 188 s. - brož.

Jan Chaloupek / Jiří Siblík ; básně Roman Szpuk. - Praha : Vltavín, 2000. - 62 s., [1] obr. příl. : il. (některé barev.) - brož.

Jazyková specifikace školské komunikace a výuka mateřštiny / Jana Svobodová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 148 s., [18] s. příl. : tab. - brož.

Jidiš pro radost / Leo Rosten ; vybral a přeložil Ota Ornest. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1998. - 163 s. : il. - brož.

Kafkův proces a Švihova aféra / Bohumil Nuska, Jiří Pernes - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2000. - 231 s., viii s. obr. příl. : il. - brož.

Kapitoly moudrosti / [sestavil Martin Valášek] - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2000. - 755 s. - váz.
Kladno vzpomínek / Luděk Švorc - Kladno : Klubko 55, 2000. - 89 s. : il. - Brož.


Kriminální případy pro detektivy začátečníky / Luděk Brožek, Jan Drahorád ; ilustrace Alois Křesala. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 141 s. : il. - brož.


Kroměříž literární : výběrový místopis města Kroměříže. / Igor Fic - Vyd. 1. - Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 2000. - 163 s. : il. - brož.

Kultura mluveného slova / Radovan Lukavský - 1. vyd. - Praha : Akademie múzických umění, 2000. - 105 s. + 1 CD. - brož.

K teorii i praxi překladu / Dagmar Knittlová - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 215 s. - brož.

Latina II / Jitka Krtková - 2. vyd. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 97 s. - brož.

Latina I / Jitka Krtková - 3. vyd. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 93 s. - brož.

Lepší role už nedostaneme / Miroslav Holub - Vyd. 1. - Brumovice : Carpe diem, 2000. - 55 s. : il. + 1 CD. - váz.

Le francais pour les juristes / Markéta Larišová - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 211 s. - brož.

Lidová rčení / zpracoval Jaroslav Zaorálek - Vyd. 4., v nakl. Academia 2.. - Praha : Academia, 2000. - 741 s. - váz.

Literatura v českých zemích / Marie Štemberková - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 127 s. : il. - váz.

Literární věda na prahu 21. století : [Opava, 18.-19.11.1998]. : sborník z mezinárodní vědecké konference. / [redakce Libor Martinek] - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2000. - 278 s. - brož.

Literární věda Č. 4. Literární věda osudem i volbou : (k 70. narozeninám Jiřího Svobody) / [vědecká redaktorka Svatava Urbanová] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 167 s. : il. - brož.

Lomnické pověsti / Jiří Vojnar - 2. vyd. - Praha : Miroslava Melcerová, 2000. - 103 s. : il. - váz.
Malý slovník abstraktních pojmů Část 1. / Adéla Bilíková - Police nad Metují : Knihovna města Police nad Metují, 2000. - [27] volných listů v obálce : il. - Volné listy v obálce

MATLAB 2000 : kongresové centrum ČVUT, Praha 1.11.2000. : sborník příspěvků 8. ročníku konference. - Praha : VŠCHT, 2000. - 420 s. : il. - brož.

Mluva v severomoravském pohraničí / Stanislava Kloferová - 1. vyd. - BrnoPraha : Masarykova univerzita : Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, 2000. - 130 s. - brož.Moje první knížka angličtiny
: 500 obrázků a slovíček v angličtině a češtině. / ilustroval Van Gool ; [text A.M. Lefevre, M. Loiseaux, M. Natha-Deiller]. - Praha : Svojtka & Co., 1999. - 59 s. : barev. il. - váz.


Moje první knížka němčiny : 500 obrázků a slovíček v němčině a češtině. / ilustroval Van Gool ; [text A.M. Lefevre, M. Loiseaux, M. Natha-Deiller]. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 59 s. : barev. il. - váz.

Můj první průvodce němčinou / Jitka Staňková, Jiří Tyller - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2000. - 48 s. : barev. il. - váz.

Napsali jsme sloh za vás / Stanislav Rudolf ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Erika, 2000. - 171 s. : il. - váz.

Názvy částí lidského těla v české frazeologii a idiomatice : (tematický frazeologický slovník II). / Eva Mrhačová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 201 s. - brož.

Nebojte se češtiny! : příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka na různé typy středních škol. / Pavel Dolejší - 7. vyd. - Humpolec : JAS, 2000. - 88 s. - brož.

New Headway English Course : Upper-Intermediate Student's Book. / Liz & John Soars - 1st Publ., Impression. - Oxford : Oxford University Press, 2000. - 159 s. : il., tab. - brož.

New Headway English Course : Upper-Intermediate Teacher's Book. / Liz & John Soars - Oxford : Oxford University Press, 1998. - 176 s. : il., tab. - brož.

Němčina I : pro posluchače VŠCHT. / Vladimíra Kreuzerová, Lubomír Ryšavý - 2., upr. vyd. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2001. - 146 s. : tab. - brož.

Němčina pro státní správu 2. / Vlasta A. Lopuchovská, Eva Piarová - Vyd. 1. - Praha : Police History, 2000. - 146 s. : il., tab. - brož.

Němčina pro školy technického zaměření / Vratislav Slezák, Miloslav Želazko - Ostrava : Montanex, 2001. - 502 s. - váz.

Němčina pro školy technického zaměření / Vratislav Slezák, Miloslav Želazko - Ostrava : Montanex, 2001. - 502 s. - váz.

Německá maturitní témata / Linda Mynarik a kol. - 1. vyd. - Dubicko : INFOA, 2000. - 207 s. - brož.

Německo-český, česko-německý studijní slovník / [zpracovali A. Lesnjak ... et al.] - 3. přeprac. a rozš. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2000. - 1152 s., lxix s. obr. příl. - váz.

Obchodní angličtina : zn. Podmínkou. / [Jan Měšťan] - 1. vyd. - Písek : J & M, 2000. - 119 s. - brož.

Obchodní němčina : Zn. Podmínkou. - 1. vyd. - Písek : J & M, 2000. - 111 s. - brož.


Obrázkový slovník anglicko-český / Walt Disney ; [pro české vydání upravila Šárka Kadlecová]. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 2000. - 111 s. : barev. il. - váz.


Obrázkový slovník německo-český / Walt Disney ; [pro české vydání upravila Eva Kučerová]. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 2001. - 111 s. : barev. il. - váz.

Odborný překlad - Francouzština / Slavomíra Ježková - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - 201 s. - brož.

Odborný slovník anglicko-český z oblasti ekonomické, obchodní, finanční a právní / M. Bočánková ... [et al.] - 3. rozš. vyd. - Praha : Linde : Knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2001. - 1046 s. - váz.

Odborný slovník česko-anglický z oblasti ekonomické, obchodní, finanční a právní / M. Bočánková ... [et al.] - 3. rozš. vyd. - Praha : Linde : Knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2001. - 1102 s. - váz.

Od břehů k horám : severočeská literární a umělecká scéna 90. let. / uspořádal Milan Kozelka - Olomouc : Votobia, 2000. - 664 s. : il. - váz.

Oheň proti ohni / Jiří Mucha - Vyd. 4., v nakl. Eminent 1. - Praha : Eminent, [2000]. - 483 s., obr. příl. - váz.

O výstavbě a stylu textu : stylistické analýzy a interpretace. / Alena Debická - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 1999. - 177 s. - brož.

O.F.B. 2001 : malý sborník dosud nepublikovaných básní, článků, projevů, dopisů a studií psaných k poctě O. F. Bablera. / [texty vybral Bohuslav Smejkal ; autor fotografií Otto Babler]. - Olomouc : Spolek českých bibliofilů, 2000. - 63 s. : il. - Volné listy v obálce

Pán nad sklenkou : praktické i praštěné rady od osobností, bohémů a znalců. / Jaromír Tůma - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 109 s. : il. - brož.

Physics: A Reader : intermediate level. / Ivana Tulajová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 143 s. - brož.

Pitaval ze staré Plzně / Petr Mazný, Martin Polívka - Vyd. 1. - Plzeň : Starý most, 2000. - 104 s. : il. - váz.

Platónův dialog Menón : sborník příspěvků z platónského symposia. : Praha, 23.-24.10.1998. / uspořádal Aleš Havlíček - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2000. - 109 s. - brož.

Počitatelnost podstatných jmen : (psaní členů, užití jednotného a množného čísla, much, many, little, few). / Kateřina Konrádová - 1. vyd. - Pardubice : Gart, 2001. - 27 s. : il. - brož.

Pohledy na českou literaturu dvou století / Drahomíra Vlašínová - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2000. - 194 s. - brož.

Pojmový slovník managementu : (česko-anglicko-německo-ruský). II. / Mojmír Vavrečka, Václav Lednický a kol. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 311 s. - brož.

Popletené počítače / Michael Coleman ; [z anglického originálu přeložila Milena Novotná]. - Praha : Egmont ČR, 2000. - 156 s. : il. - brož.


Pragocon 2001 : sborník povídek mladých autorů v žánrech sci-fi, fantasy, horor a pohádka literární soutěže O cenu barda Marigolda. / [sestavil Václav Fořtík] - 1. vyd. - Praha : Kovář Luděk - Gumruch DTP, 2001. - 40 s. - brož.

Programovatelné logické obvody a modelování číslicových systémů v jazycích ABEL a VHDL : přednášky, počítačové cvičení. / Jaromír Kolouch - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 83 s. : il. - brož.

Prokletí a básníci / Aleš Pohorský - Vyd. 1. - Praha : Garamond, 2000. - 215 s. : il. - brož.

Prótagoras / Platón ; [z řeckého originálu přeložil František Novotný]. - 4., opr. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2000. - 82 s. - brož.

Przeklad a kultura : elementy kulturowe we francuskich tlumaczeniach "Pana Tadeusza". / Elzbieta Skibinska - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 251 s. : il., tab. - brož.

Přes Andy za sluncem Inků / Josef Honz - Olomouc : Votobia, 2000. - 284 s., obr. příl. - váz.
Příběhy za plotem : mozaika příběhů z psychiatrie. / Jan Cimický - Vyd. 1. - Praha : Šulc a spol., 2001. - 222 s. - váz.

Příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka na různé typy středních škol : pracovní sešit pro žáky devátých tříd základních škol. : (příloha k jazykové příručce Nebojte se češtiny!). / Pavel Dolejší - 3. vyd. - Humpolec : JAS, 2000. - 43 s. - brož.

Příručka mladých svišťů 11. / Walt Disney ; z angličtiny přeložila Jitka Minaříková. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 2000. - 156 s. : il. - váz.

Přísloví ze široka a daleka / [illustrations and compiled] Axel Scheffler ; [přeložil Petr Kurka]. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 2000. - 125 s. : barev. il. - váz.

Psáno na pohlednice II. 1985-1987 / Jiří Kolář - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2000. - 309 s. - váz.
Pú a starověká mystéria : kniha, ve které Medvěd velmi malého rozumu zkoumá na přelomu století mystéria starověku. / John Tyerman Williams - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2000. - 156 s. - váz.

Reálie Ruska / Ladislav Skokan - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 177 s. : il., mapy, tab. - brož.

Reklama v češtině / Světla Čmejrková - Vyd. 1. - Voznice : Leda, 2000. - 258 s. - brož.

Roczniki humanistyczne Filologia klasyczna - Lublin : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, [1949]-. -
Rozšiřující materiály pro výuku anglického jazyka / Alexandra Křepinská, Marie Houšková, Miluša Bubeníková - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2000. - 126 s. : il. - brož.


Ruština pro techniky / Marie Pihrtová - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 89 s. - brož.


Řeč oslavující ožití Čech / Adam Rosacius - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2000. - 255 s. - váz.
Řeč oslavující ožití Čech / Adam Rosacius - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2000. - 255 s. - váz.
Řešení úkolů : příloha k pracovnímu sešitu Příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka na různé typy středních škol. - Humpolec : JAS, 2000. - 16 s. - brož.

Savoir - vivre Francais, aneb, Umět žít s Francouzi : co dělat? co říkat?. / Odile Grand-Clément ; překlad a úprava Sylva Nováková. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2000. - 96 s. : il. - brož.

Seminární cvičení z morfologie ruštiny / Aleš Brandner - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 92 s. - brož.

Skupina 42 : antologie. / [selection, compilation] Zdeněk Pešat, Eva Petrová - Vyd. 1. - Brno : Atlantis, 2000. - 486 s. : il. - váz.

Slova jako zlaté listí / [uspořádal Christian Leven ; překlad Jindra Hubková a Jana Štefánková]. - Vyd. v tomto uspoř. 1. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 259 s. - váz.

Slova, slova, ovečky moje / [Dušan Topolský] - Olomouc : D. Topolský : REA agentura, [2000]. - 67 s. : il. - brož.

Slovník českých spisovatelů / [zpracoval kolektiv autorů pod vedením Věry Menclové, Bohumila Svozila, Václava Vaňka] - 1. vyd. - Praha : Libri, 2000. - 743 s. - váz.

Slovník lingvistických termínů pro filology / Edvard Lotko - 2., přeprac. a dopl. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 128 s. - váz.

Smetalo na ljubovta : antologija 18 češki poeti. / podbor i prevod Dimitar Stefanov - Sofija : Matom, 2000. - 214 s. - brož.

Směry literární interpretace XX. století : (texty, komentáře). / Michal Peprník - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 293 s. : il. - brož.

Snadná korespondence ve francouzštině : vzory dopisů. / Jacques Verdol ; překlad a úprava Lucie Rohlíková. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2000. - 95 s. : il., tab. - brož.

Současné pohledy na výuku elementárního čtení a psaní / editor Jana Doležalová - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 76 s. : il. - brož.

Sókratés jako pythagorejec a anamnése v Platónově dialogu Faidón / Theodor Ebert - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 1999. - 110 s. - brož.

Stalin : autobiografie. / Richard Lourie ; [z anglického originálu přeložil Milan Dvořák]. - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 2000. - 239 s. - váz.


Staré řecké báje a pověsti / Eduard Petiška ; [ilustrovala Lucie Dvořáková]. - 11. vyd. v Albatrosu. - Praha : Albatros, 2001. - 213 s. : il. - váz.


Studia Etymologica Brunensia 1 : Šlapanice u Brna, 7.-9.9.1999. : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 1999. / editorky Ilona Janyšková, Helena Karlíková - Vyd. 1. - Praha : Euroslavica, 2000. - 375 s. - brož.

Studie II. / Jan Mukařovský - Vyd. 1. - Brno : Host, 2001. - 598 s. - soubor

Světová školní četba na dlani : obsahy z děl 300 světových spisovatelů. / [Vlasta Hovorková a kolektiv] - Vyd. 2., dopl. - Praha : Erika, 2000. - 327 s. - váz.

Syllabus development based on research and experience : proceedings a two-day conference, Liberec, May 12-13, 2000. / [editor Marcela Malá] - Vyd. 1. - Liberec : Technical University, 2000. - 108 s. - brož.

Symposion / Platón ; [z řeckého originálu přeložil František Novotný]. - 4., opr. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2000. - 80 s. - brož.

Systém studia a přijímací řízení : pro uchazeče o studium na PEF ČZU. 2001-2002. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 191 s. : il., tab. - brož.

Školní německá gramatika / Jana Navrátilová - 1. vyd. - Dubicko : INFOA, 2000. - 238 s. - brož.
Španělština : checo-espanol conversación & diccionario konverzace-průvodce-gramatika-slovník. / Jana Navrátilová - 1. vyd. - Dubicko : INFOA, 1999. - 384 s. : tab. - váz.

Tanec na hladině ticha : almanach soutěže Literární Varnsdorf 2000. / [vybral, sestavil a k tisku připravil Milan Hrabal] - Varnsdorf : Městská knihovna, 2000. - 101 s. : il. - brož.

Traduction comme moyen de communication interculturelle : questions de socio-pragmatique du discours interculturel (II). / textes réunis et présentés par Elzbieta Skibinska, Malgorzata Tomicka ; présenté par Elzbieta Skibinska. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 297 s. - brož.

Tváře češtiny / Irena Bogoczová ... [et al.] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 265 s. - brož.

Tvorba jihomoravských spisovatelů v roce : výběrová bibliografie. 1999. / [zpracovala Jana Černá] - Brno : Knihovna Jiřího Mahena, 2000. - 125 s. - brož.

Učíme se češtinu : pracovní sešit I. : pro 7. ročník základní školy pro sluchově postižené. / [Anna Lacinová] - 1. vyd. - Praha : Septima, 2000. - 60 s. : tab. - brož.

Výuka cizích jazyků v nefilologických oborech na pedagogických a filozofických fakultách v ČR a SR : sborník z mezinárodního workshopu uspořádaného Centrem jazykové přípravy Pedagogické fakulty Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 44 s. : il. - brož.


Vztahy české a ruské literární avantgardy : Klementinum, 15. června 2000, Praha. : sborník z kolokvia. / [odpovědná redaktorka Zdeňka Pipová] - [Praha] : Česká koordinační rada Společnosti přátel národů východu : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2000. - 63 s. - Brož.


Wer las und schrieb in Babylonien und Assyrien : Überlegungen zur Literalität im Alten Zweistromland. / Claus Wilcke - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 2000. - 84 s. - brož.

Wirtschaftsdeutsch für Einsteiger / Dana Bednářová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 66 s. : il. - brož.

Zlatá šedesátá : česká literatura a společnost v letech tání, kolotání a --zklamání. : 16.-18.6.1999 [v Praze]. : materiály z konference. / [odpovědná redaktorka Radka Denemarková] - Vyd. 1. - Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2000. - 419 s. : il. - brož.

Způsobová slovesa : učebnice anglické gramatiky. / Diane Hall, Mark Foley - Dubicko : INFOA, 2000. - 64 s. : il., tab. - brož.

Zvěrolékař jde do boje / James Herriot ; [z anglického originálu přeložila Eva Maxová]. - Vyd. v nakl. Baronet v tomto uspoř. 1. - Praha : Baronet, 2000. - 264 s. - váz.

Zvěrolékař na klinice / Vicki Croke ; [přeložila Jana Pacnerová]. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2000. - 192 s. - váz.

Životopis a přehled pracovních výsledků : úplná bibliografie. / Richard Pražák - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 43 s. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist