Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (červenec-srpen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za červenec-srpen 2001

Aktualizace postupů účtování malých obcí od 1.1.2001 / Danuše Prokůpková - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2001. - 141 s. : il., tab. - brož.

Antidaňový lexikon Základní dílo včetně 15. aktualizace - květen 2001. / Luboš Smrčka ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Autorské právo : podle stavu k 12.4.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 160 s. - brož.

A Tenth Anniversary Assessment of Central European Freedoms : National Security Assessments Program of the Civic Institute. : conference summary 2000. : Prague, Troja chateau 28. April 2000. / [upravil Per Vančura] - 1. vyd. - Svitavy : Trinitas, 2001. - 92 s. - brož.

Bankovní loupeže : (přepadení bank, peněžních transportů a kriminalita v bankovnictví). / Miroslav Protivínský ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Armex : Trivis, 2001. - 279 s. : il. (některé barev.) - brož.

Bitva o Británii / Edwin P. Hoyt - 1. čes. vyd. - Praha : Slovanský dům, 2001. - 186 s. - váz.

Bürgerkrieg und Vertreibung - Existentielle Herausforderungen / herausgeber Ulrich Zwiener ... [et al.] - 1. Aufl. - Jena : Collegium Europaeum Jenense, 2000. - 108 s. : il. - brož.

Byty a katastr nemovitostí : podle právního stavu k 1.1.2001. / Květa Olivová, Bohumil Kuba, Marta Vávrová - 4. aktualiz. a podstatně dopl. vyd. - Praha : Linde, 2001. - 435 s. - brož.
Byty stavby nemovitosti : právní problémy a jak je vyřešit. : vzory smluv a podání. / Martin Janků, Ladislav Lukeš - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - xii, 193 s. - brož.

Cenové předpisy : obecné cenové předpisy. : nájemné z bytu. : výměr MF ČR č. 01/2001. : podle stavu k 1.5.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 128 s. : tab. - brož.

Daně z příjmů 2001 : aktuální soubor novelizovaných předpisů. : podle stavu k 8.1.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 176 s. - brož.

Daňově uznatelné náklady v obchodních společnostech a u fyzických osob vedoucích podvojné účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 7. aktualizace - květen 2001. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňový a účetní lexikon Základní dílo včetně 16. aktualizace - červen 2001. / Jan Ambrož ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daň z přidané hodnoty : systém, komentář, srovnání, judikáty. / [Jiří Škampa, Jan Bárta a kolektiv] - Vyd. 1. - Praha : Orac, 2001. - 374 s. : tab. - váz.

David a Goliáška : svědectví tiskového mluvčího ministra zdravotnictví. / Pavel Verner - Vyd. 1. - Praha : Formát, 1999. - 123 s. - brož.

Deset let zákonodárné činnosti Parlamentu České republiky : 1999-2000. 1. díl. Chronologický přehled Zákonodárné činnosti českého parlamentu 1990-2000 od částky 1/1990 vydané dne 2.1.1990 do částky 148/2000 vydané dne 30.12.2000 / zpracoval Jiří Brixi - Praha : Parlamentní knihovna Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 2001. - 112 s. - Brož.


Devizové předpisy : devizový zákon. : obchody s devizovými prostředky, směnárenská činnost. : česká měna ve vztahu k Euru. : dohody o podpoře a ochraně investic. : cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách. - Ostrava : Sagit, 2001. - 88 s. : tab. - brož.

Dobří lidé v dobách zla / Svetlana Broz ; [překlad Pavla Frýdlová]. - 1. vyd. - Praha : G plus G, 2001. - 177 s. - brož.

Dokumenty ke studiu práva Evropských společenství / Vladimír Týč - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 119 s. - brož.

Drogy : od extáze k agonii. / Anita Ganeri ; [z anglického originálu přeložil Ladislav Csémy]. - 1. vyd. - Praha : Amulet, 2001. - 149 s. - brož.

Druhá světová válka : koncentrační tábory, holocaust, pochody smrti. : výběrová bibliografie. / [zpracovala Božena Paleníková] - Hradec Králové : Okresní knihovna, 2000. - 36 s. : tab. - brož.

Důchodové pojištění : povinnosti zaměstnavatele od roku 2001. / Helena Pelikánová, Václav Šantrůček - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2000. - 157 s. : tab. - brož.

Firma v konkurzním řízení : jak vyhlásit konkurz a vymáhat pohledávky. / Ilona Schelleová - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - x, 160 s. - brož.

Frekventované zkratky významných mezinárodních společenství Díl 1. Zkratky NATO / [připravil Karel Kozák] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2001. - 350 s. - brož.

Gaunery nemám rád! / Miroslav Antl - Praha : Plejáda, 2001. - 140 s. : il. - váz.

Herák : prevence proti drogovému pokušení vašich dětí. : příběh bez planého moralizování. / Melvin Burgess ; [z anglického originálu přeložila Lenka Libosvárová]. - Vyd. 2. - Frýdek-Místek : Alpress, 2000. - 286 s. - brož.

Historické základy novodobého práva soukromého : římskokatolické dědictví a soukromé právo kontinentální Evropy. / Valentin Urfus - 2. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2001. - x, 131 s. - brož.

Hoch od Zborova / Miloslav Alexej Fryščok - Brno : Šimon Ryšavý, 2001. - 35 s. : il. - brož.
Hon na čaroděje : kauza léčitele Erbena ve světle nových důkazů. / Ladislav Novák, Lenka Erbenová - Vyd. 1. - Praha : Formát, 1999. - 150 s., [8] s. obr. příl. - brož.

Informační potřeba pracovníků státní správy a samosprávy / Petr Doucek, Martin Husák, Lea Nedomová - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 65 s. : tab. - brož.


Informační průvodce studiem / [kolektiv] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 19 s. - brož.


Jakost a certifikace potravin / Jaroslav Červenka - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Credit, 2001. - 186 s. : tab. - Česká zemědělská univerzita ; brož.

Jak získat evropský patent : příručka pro přihlašovatele. : řízení před EPÚ ve smyslu PCT-"Euro-PCT". 2. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. - 1 sv. (v různém stránkování) - Brož.

Jak získat zbrojní průkaz : testové soubory Ministerstva vnitra s výsledky. / Jiří Teryngel - Vyd. 1. - Praha : Orac, 2001. - 63 s. : tab. - brož.

Kanibalové, bestiální zabijáci / Moira Martingalová - Čes. vyd. 1. - Praha : Vašut, 2001. - 160 s. - brož.

Klasická Čína / Ivan P. Kamenarovič - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. - 281 s. : il. - váz.

Koho kryje Jan Ruml? : skandální odhalení zákulisí olomoucké kauzy. / Olga Vondráková - Vyd. 1. - Praha : Otakar II., 1999. - 121 s. - brož.

Korupce : boj proti korupci ve veřejné správě. / Radim Roudný, Josef Zilvar s kol. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 143 s. - brož.

Krimikoktejl : ze zákulisí zločinu a spravedlnosti. / [editor Jiří Černý] - Praha : Víkend, 2000. - 111 s. : il. - brož.

Legionáři Berounska 1914-1920 : první odboj. : vzpomínky. : seznamy. / [Jiří Topinka, Martin Hampl] - Vyd. 1. - Beroun : Okresní úřad, 2001. - 86 s. : il. - brož.

Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace Základní dílo včetně 7. aktualizace - květen 2001. / Danuše Prokůpková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Lexikon - Občanské právo / Josef Fiala ... [et al.] - Vyd. 2., rozš. - Ostrava : Sagit, 2001. - 512 s. - váz.

Lékaři a nacismus / Hans-Henning Scharsach - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2001. - 223 s. - brož.

Libri prohibiti devadesátých let / Jan Bauer - Vyd. 1. - Praha : Otakar II., 2000. - 101 s. - váz.

Lidská práva a policie : (v kontextu právního státu). / Vladimír Zoubek, Pavel Bílek - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 152 s. - brož.

Majestát zákona : Raymond Chandler a pozdní dekonstrukce. / Miroslav Petříček - Praha : Herrmann & synové, 2000. - 289 s. - Brož.


Metodika výkladu právních předpisů : (právně hermeneutická technika). / Ivo Telec - 1. vyd. - Brno : KARBO, 2001. - 44 s. - brož.


Mezinárodní aktivity ministerstva životního prostředí v letech 2000-2001 / Jiří Hlaváček ... [et al.] - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2001. - 79 s. : il., tab. - brož.
Mezinárodní legislativní konference : Praha, 29. září - 1. října 2000. - [Praha : Nadace Open Society Fund, 2000]. - 44 s. : tab. - Brož.

Místní orgány a právo 15. aktualizace. / Jiří Hořánek ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Mnichov 1938 : hra o Československo. / Jan Filípek - Praha : Eduard Grégr, 2001. - 172 s., obr. příl. : tab. - brož.

Muži ve válce : skutečné příběhy o hrdinství a cti. / Robert Baar Smith ; [z anglického originálu přeložil Vladimír Panoš]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2001. - 408 s. - váz.

Návrat : z válečného zajetí zpět do kněžské služby. / Maria Calasanz Ziescheová ; [z německého originálu přeložila Eva Lajkepová]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 230 s. - váz.

Neznámé špionážní operace KGB : Mitrochinův archiv. / Christopher Andrew, Vasilij Mitrochin - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2001. - 696 s., [16] s. obr. příl. - váz.

Nová pravidla silničního provozu : příručka pro autoškoly. : platné od 1.1. 2001. / připravil Pavel Prorok - Praha : BETA, 2001. - 230 s. : il., tab. - BETA -Pavel Dobrovský ; brož.

Obce a kraje podle reformy veřejné správy v roce 2001 : (včetně textu zákona o obcích, zákona o krajích a zákona o okresních úřadech). / Zdeněk Koudelka - 2., aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2001. - 423 s. - brož.

Obchodní právo pro firmy i zákazníky : vzory smluv s komentářem. / Ludmila Lochmanová - 2., aktualiz. vyd. - Praha : Computer Press, 2001. - 106 s. : il., tab. - brož.

Obchodní zákoník : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 2000. - 336 s. - brož.

Obchodní zákoník - Český Těšín : Poradce, 2001. - 70 s. - brož.

Občanská sdružení ve sportu : právní, účetní a daňové problémy. / Jiří Topinka, Jan Stanjura - Vyd. 1. - Praha : Olympia, 2001. - 262 s. : tab. - brož.

Občanský soudní řád 2001 : podle stavu k 10.4.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 240 s. - brož.

Občanský soudní řád : komentář. / Jaroslav Bureš, Ljubomír Drápal, Michal Mazanec - 5. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2001. - xxv, 1726 s. - váz.

Občanský soudní řád - Český Těšín : Poradce, 2001. - 72 s. - brož.

Občanský zákoník : komentář. / Oldřich Jehlička, Jiří Švestka, Marta Škárová a kolektiv - 6. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2001. - xxiii, 1448 s. - váz.


Občanský zákoník : text zákona. : stav leden 2001. - Praha : C.H. Beck, 2001. - 136 s. - brož.

Občanský zákoník : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 2000. - 288 s. - brož.

Odborný slovník anglicko-český z oblasti ekonomické, obchodní, finanční a právní / M. Bočánková ... [et al.] - 3. rozš. vyd. - Praha : Linde : Knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2001. - 1046 s. - váz.

Orbis Iuris Romani : journal of ancient law studies. 6. / [editorial board Peter Blaho ... et al.] - 1st Publ. - BrnoTrnava : Masaryk University : Trnavská univerzita, 2000. - 309 s. - Masarykova Univerzita ; brož.

OSN - od přátelství k nepřátelství : osud rodiny v čase triumfu socialismu nad křesťanskou demokracií. / Allan Carlson - Praha : Občanský institut, 2001. - 19 s. - Brož.

Otázky k přijímacímu řízení na Policejní akademii ČR pro akademický rok 2001/2002 : (bakalářské studium). / [Iva Borská ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 117 s. - brož.

Památné bitvy našich dějin : rok 1126 až 1920. / Miloš Kratochvíl - Český Těšín : Agave, 2001. - 333 s. : il. - váz.

Pattonovi : životní příběh generála George Smithe Pattona a jeho rodiny. / Robert H. Patton - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2001. - 348 s., [16] s. obr. příl. - váz.

Pád Francie / Edwin Palmer Hoyt - 1. čes. vyd. - Praha : Slovanský dům, 2001. - 180 s. - váz.

Peace Perspectives for Southeast Europe : proceedings of the symposium 2000. : Basel, Switzerland, 29-30 June 2000. / edited by Dušan Šimko and Heiko Haumann - Prague : Academia, 2001. - 237 s. - brož.

Peníze v Bibli / Pierre Debergé - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001. - 90 s. - brož.

Podnikání v rodině : daňová úspora volbou vhodné formy spolupráce s rodinnými příslušníky. / Martin Kohlík - 1. vyd. - Praha : Newsletter, 2001. - 69 s. + 1 disketa. - brož.

Postižený člověk ve společnosti / Boris Titzl - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 248 s. - brož.

Po stopách buchlovského mordu / Vincenc Prasek, Michal Baščan, Bořek Žižlavský - Buchlovice : Spolek podporovatelů historie Buchlovic, 2001. - 87 s. : il. - brož.

Praktické příklady pro mzdové účetní / Marie Hajšmanová a kolektiv - Praha : Svaz účetních, 2001. - 56 s. : tab. -

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 23. aktualizací - stav: duben 2001. / Libuše Müllerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.


Práva a povinnosti představenstva a dozorčí rady a. s : praktická příručka pro organizační a finanční řízení a.s. a pro úspěšné zvládnutí osobní odpovědnosti členů představenstva a dozorčí rady. Základní dílo - stav: duben 2001 včetně 2. aktualizací. / Bohuslav Klein ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Právní předpisy samosprávy / Zdeněk Koudelka - 2., dopl. vyd. - Praha : Linde, 2001. - 297 s. - brož.

Právo na odpor a občanskou neposlušnost / Jan Kysela - Vyd. 1. - Brno : Doplněk, 2001. - 120 s. - brož.

Procesy, které vzrušily svět / V.P. Borovička - Vyd. v nakl. Baronet v této podobě 1. - Praha : Baronet, 2001. - 314 s. - váz.

Prováděcí a souvisící předpisy k Občanskému zákoníku : podle právního stavu k 1.3.2001. / Jaroslav Bičovský, Milan Holub, Josef Fiala - 5., podstatně dopl. a aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2001. - 839 s. - brož.

Průvodce úředníka správním řízením se vzory procesních postupů orgánů veřejné správy / Libor Nedorost, Radek Ondruš - 2., rozš. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2001. - 559 s. - brož.

Přechod do podvojného účetnictví podnikatele / Pavel Novotný, Miloslava Halusková, Lubomír Kolašín - Praha : Svaz účetních, 2001. - 48 s. : tab. -
Přehled environmentálního práva Evropských Společenství, právní úpravy a technických norem v oblasti ochrany životního prostředí ČR : sborník pracovních materiálů Konzultačního fóra MŽP pro vstup do EU. / [zpracoval Tomáš Gremlica] - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2001. - 223 s. - brož.

Přepadení / Zbyněk Čeřovský - Olomouc : Votobia, 2001. - 247 s. - brož.

Přestupkové řízení : příručka pro praxi přestupkových orgánů obcí, okresních úřadů a dalších správních orgánů. : [k 1.3.2001]. / zpracoval Jan Černý - 5., aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2001. - 446 s. - brož.

Příklady účtování a souvztažnosti pro nevýdělečné organizace : účtující podle opatření Ministerstva financí čj. 283/76 102/2000 ze dne 10. listopadu 2000, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní uzávěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace. / Blažena Petrlíková - Praha : Linde, 2001. - 154 s. - brož.

Psychologická první pomoc v práci výchovného poradce / Richard Jedlička - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 97 s. : il. - brož.

Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí / Zdeněk Matějček - 3., přeprac. vyd. - Jinočany : H & H, 2001. - 147 s. : il. - brož.


Řízení místních orgánů 15. aktualizace. / František Ochrana ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.


Sběratelé elektronických dat pod lupou / Gerald Reischl - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2001. - 254 s. - váz.

Služební poměr příslušníků Policie ČR, Vězeňské služby ČR, Celní správy ČR a Hasičského záchranného sboru ČR v roce 2001 : s komentářem. / Petr Tomek - Olomouc : ANAG, 2001. - 207 s. - brož.

Sociální rádce pro rodiny se sluchově postiženými dětmi / [redakce Anna Červenková, Jitka Vrchotová] - Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2000. - 39 s. : tab. - Brož.
Soubor rozhodnutí nejvyššího soudu Sv. 1. / Balák, Púry a kolektiv - Praha : C.H.Beck, 2001. - 268 s. - brož.

Soukromý právník pro podnikatele : aktuální vzorové smlouvy s komentářem pro každodenní obchodní styk. Základní dílo včetně 4. aktualizace - květen 2001. / Pavel Běhounek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Společnost s ručením omezeným od roku 2001 : účetní a daňová kuchařka. / Pavel Běhounek - Olomouc : ANAG, 2001. - 141 s. : tab. - brož.

Správní právo : obecná část. / Dušan Hendrych a kolektiv - 4. změn. a dopl. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2001. - xx, 521 s. : il., tab. - brož.

Správní právo : zvláštní část - Vybrané úseky veřejné správy pro ekonomy. / Libuše Bradnová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2001. - 87 s. - brož.

Správní právo : (zvláštní část). / Pavel Blažek ... [et al.] - Vyd. 4., dopl. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 348 s. - brož.

Srdce v Atlantidě / Stephen King ; [z anglického originálu přeložila Linda Bartošková]. - Vyd. 1. - Praha : BETA, 2001. - 468 s. - váz.

Stavební zákon a prováděcí předpisy : podle stavu k 14.3.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 128 s. - brož.

Svoboda střední Evropy po deseti letech : program analýz národní bezpečnosti při Občanském institutu v Praze. : sborník z konference 2000. : Praha, Trojský zámeček 28.4.2000. / [upravil Petr Vančura] - 1. vyd. - Svitavy : Trinitas, 2001. - 89 s. - brož.

Systematická terapie a poradenství / Arist von Schlippe, Jochen Schweitzer - 1. čes. vyd. - Brno : Cesta, 2001. - 251 s. - brož.

Škola a právo 19. aktualizace. / Pavla Katzová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Tak přísahali-- : partyzánský odboj v Orlických horách v letech 1939-1945. / Emil Trojan - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2001. - 383 s. : il. - váz.

Tematická encyklopedie Larousse Sv. 6. Lidská společnost / [John Armstrong ... et al.] - 1. čes. vyd. - Praha : Albatros, 2001. - x, 446 s. : il., fot. - váz.


Trestní právo procesní / Dagmar Císařová ... [et al.] - Praha : Linde, 2001, dotisk. - 494 s. - brož.

Učebnice nových pravidel silničního provozu : (podle zákonné úpravy platné od 1.1.2001). / připravil Vladimír Souček - Praha : Cesty, 2001. - 184 s. : il., tab. - brož.

Uplatňování DPH ve vybraných činnostech : pokyny MF ČR. : podle stavu k 24.1.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 80 s. - brož.

Účetnictví organizačních složek státu / Rudolf Kopek - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 56, (302) s. : tab. - brož.

Ústava České republiky : zákon o Ústavním soudu. : zákon o jednacím řádu Sněmovny a Senátu. : zákon o zřízení ministerstev--. : vyšší územní samosprávné celky. : veřejný ochránce práv, volby do Parlamentu ČR. : podle stavu k 26.3.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 176 s. : il. - brož.

Ústavní právo a státověda Díl II. Ústavní právo České republiky Část 1. / Václav Pavlíček a kolektiv - Praha : Linde, 2001. - 551 s. - brož.

Vedení mateřské školy 15. aktualizace. / Jaromír Krejčí ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.

Vedení školy 19. aktualizace. / Dagmar Jakubíková ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Velké tajemství : manželství jako umělecké dílo. / Ladislav Kubíček - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2001. - 51 s. - brož.

Veřejné služby a jejich správa / Miloš Vítek - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 104 s. : il. - brož.

Volby do zastupitelstev krajů v roce 2000 : základní informace o volbách, právních podkladech, zpracování výsledků hlasování a souhrnné výsledky voleb. / zpracovalo samostatné oddělení zpracování výsledků voleb - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 95 s. : il. (většina barev.), tab. - brož.

Volby na území Olomouckého kraje od roku 1990 / Krajská reprezentace Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2001. - 56 s., [4] s. obr. příl. : tab. + 1 příl.. - brož.

Vraždy podle plánu : ze zákulisí ruské mafie. / Georgij Mironov ; [z ruského originálu přeložil Josef Týč]. - 1. vyd. - [Líbeznice] : Víkend, 2000. - 254 s. - váz.

Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva / Jan Filip - Vyd. 2. dopl. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 458 s. - brož.


Vyhláška č. 182/1991 Sb. kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení - Český Těšín : Poradce, 2001. - 32 s. : il. - brož.


Vystoupení představitelů ČR na 55. zasedání Valného shromáždění OSN (2000) : 5.9.-23.12.2000, New York. / [odpovědný redaktor Kamila Jaroměřská] - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2001. - 42 s. - brož.

Výroční zpráva Policejní akademie České republiky za rok 2000. / [Hana Bartošová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 81 s., 6 s. obr. příl. : fot., tab., grafy. - brož.

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 12.11.2000 : Královéhradecký kraj. : okres Hradec Králové. / zpracovala Krajská reprezentace Hradec Králové - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 35 s. : il., tab. - brož.

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 12.11.2000 : Královéhradecký kraj. : okres Jičín. / zpracovala Krajská reprezentace Hradec Králové - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 34 s. : il., tab. - brož.

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 12.11.2000 : Královéhradecký kraj. : okres Náchod. / zpracovala Krajská reprezentace Hradec Králové - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 31 s. : il., tab. - brož.

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 12.11.2000 : Královéhradecký kraj. : okres Rychnov nad Kněžnou. / zpracovala Krajská reprezentace Hradec Králové - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 30 s. : il., tab. - brož.

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 12.11.2000 : Královéhradecký kraj. : okres Trutnov. / zpracovala Krajská reprezentace Hradec Králové - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 31 s. : il., tab. - Brož.

Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy / Libor Jan - Brno : Masarykova univerzita : Matice moravská, 2000. - 299 s. : il. - Masarykova univerzita ; brož.

Vzory pracovněprávních dokumentů 2001 / Jiří Sobčík - 3. vyd. - Ostrava : Sagit, 2001. - 143 s. - brož.

Vzory smluv v pracovněprávních vztazích 2001 / Jaroslav Jakubka - Olomouc : ANAG, 2001. - 188 s. - brož.

Waffen-SS : nepublikované fotografie 1923-1945. / Christopher Ailsby - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 2000. - 224 s. : il. - váz.

Základy kriminalistiky : (vybrané kapitoly pro studenty povinně volitelného předmětu právnických fakult). / Miroslav Rybář - 1. vyd. - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2001. - 230 s. : il., tab. - brož.


Zákoník práce a související předpisy : úplné znění s komentářem, doplněným o výňatky z důvodových zpráv, judikaturu, vzory typických smluv a podání a úplné znění nařízení vlády č. 108/1994 Sb.. / Josef Hochman, Ladislav Jouza, Antonín Kottnauer - 2. aktualiz. a značně dopl. vyd. - Praha : Linde, 2001. - 629 s. - váz.


Zákoník práce : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 2000. - 176 s. - brož.

Zákoník práce : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 2000. - 304 s. - brož.

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - Český Těšín : Poradce, 2001. - 31 s. - brož.

Zákon o daních z příjmů : Zákon o oceňování majetku. : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 2000. - 176 s. - brož.

Zákon o ochraně spotřebitele : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 2000. - 80 s. - brož.
Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 2000. - 288 s. - brož.

Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění - Český Těšín : Poradce, 2001. - 16 s. - brož.

Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon) a předpisy související / komentář Helena Chaloupková - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2001. - xvii, 229 s. - brož.

Zákon o rodině a související předpisy : sociálně-právní ochrana dětí. : matriky. : mezinárodní právo. : podle stavu k 12.3.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 112 s. - brož.

Zákon o správě daní a poplatků : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 2000. - 160 s. - brož.

Zákon o správě daní a poplatků : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 2000. - 32 s. - brož.
Zákon o správě daní a poplatků - Český Těšín : Poradce, 2001. - 134 s. : tab. - brož.

Zdravotní pojištění : podle stavu k 6.3.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 208 s. : tab. - brož.
Zločin v galerii a jiné krimipříběhy / Heda Bartíková, Roman Cílek - Praha : Pragoline, 2001. - 127 s. : il. - brož.

Živnostenský zákon a souvisící předpisy / Jiří Kocourek - 5., dopl. vyd. - Praha : Eurounion, 2001. - 377 s. - brož.

1000 a 1 rada pro stavebníka : příručka investora. Díl 1. Rady právnické / Jiří Churaň - 1. vyd. - Praha : Libri, 2001. - 86 s. : tab. - soubor


"Ich bitte Sie, Hochgeehrte Herren, das Herz auf zu tun" : 200 Jahre Bürgergemeinde Luzern. / text von Volkhard Scheunpflug ; bildkonzept von Alfred Schwegler. - Luzern : Bürgergemeinde Luzern, 1998. - 160 s. : il. - váz.


Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist