Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (květen-červen) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika

za květen-červen 2001

Active Server Pages v kostce : pohotová referenční příručka. / A. Keyton Weissinger - 2., aktualiz. vyd. - Praha : Computer Press, 2001. - xvii, 393 s. - brož.

Adobe Photoshop 6 : uživatelská příručka. / Martin Vlach, Petr Švéda - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - xvi, 311 s. : il., tab. - brož.

Advertising Directory : Česká republika. 2001. - 6. vyd. - Plzeň : Herold Business Data Bohemia, 2001. - 136 s. : il. - brož.

Amos - podpora samostatné práce a distančního vzdělávání prostřednictvím internetu / Zbyněk Škvor - Vyd. 1. - Praha : Československá sekce IEEE, 2000. - 36 s. : il., tab. - brož.

Automatizace knihovnických procesů : sborník z 8. ročníku semináře. : 24.-25.4.2001, Liberec. 2001. / sestavila Barbora Ramajzlová - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 152 s. : il., tab. - brož.

Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1994-1998. / [felelös szerkesztö Kovács Ilona] - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár, 2000. - 423 s. : il., tab. -
Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1994-1998. / [felelös szerkesztö Kovács Ilona] - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár, 2000. - 423 s. : il., tab. -
Az Országos Széchényi Könyvtár programja 2001 - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár, 2001. - 139 s. - Brož.

A budou ještě písní v sadě tom ... : (vyznání o knihách, knihovnách, knihovnících a čtenářích). / [Česlav Zapletal] ; [kresby Marcela Klapilová]. - FryštákZlín : Městská knihovna : Knihovna Františka Bartoše, 2000. - 34 s. : il. - brož.

Božsky obyčejná, božsky lidská : pocta k životu a práci Eileen Caddyové. / vybral a uspořádal David Earl Platts ; předmluvu napsal David Spangler. - Vyd. 1. - Brno : Jiří Alman, 2001. - 118 s., [8] s. obr. příl. : il. - brož.

Causa privata : české obchodní právo. : časopis pro teoretické a praktické otázky obchodněprávní legislativy v České republice. - Praha : Newsletter Praha, 1999-. -
Cestovní zprávy pracovníků SZÚ za rok 1998. - Praha : Státní zdravotní ústav, 1999. - 32 s. -
Chci se dostat na žurnalistiku! : procvičte si svou znalost českého jazyka a vyzkoušejte si svůj talent!. / [Petr Pavlík] - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2001. - 103 s. - brož.

Command & Conquer Red Alert 2 : oficiální příručka strategie. / Steve Honeywell - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - xiii, 163 s. : il. - brož.

CorelDraw 10 : podrobná příručka. / Jiří Hlavenka, Jaroslav Hercik - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - xiv, 530 s. : il. - brož.

CorelDRAW 8 : referenční uživatelská příručka doporučená výrobcem. / Jiří Hlavenka, Jaroslav Hercik - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1998. - xxiv, 526 s. : il. - brož.

Corpus vasorum antiquorum : République Tcheque. Fasc. 4. Pilsen, Musée de la Boheme de l'ouest Fasc. 1. / Dagmar Braunová, Jindřich Čadík, Marie Dufková - Plzeň : Západočeské muzeum, 2000. - 72 s., 40 s. obr. příl. : il. - váz.


Cracking a jak se proti němu bránit / Pavol Červeň - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - ix, 205 s. + 1 CD-ROM. - brož.

Cumulative Book Index : a world list of books in the english language. : the world list by author, title, and subject. 1999. Vol. 1. A-K / edited by Nancy C. Wong ... [et al.] - New York : H. W. Wilson, 2000. - 2455 s. - Váz.

Cumulative Book Index : a world list of books in the english language. : the world list by author, title, and subject. 1999. Vol. 2. L-Z / edited by Nancy C. Wong ... [et al.] - New York : H. W. Wilson, 2000. - s. 2458-4953. - Váz.

Česká krásná kniha XX. století : vydavetelé, edice, umělci. : výstavní síň Státního okresního archivu v Pardubicích, Bělobranské nám. 1, 12.5.-13.6.1999. / [Lubomír Netušil] - Pardubice : Státní okresní archiv, 1999. - 40 s. : il. - brož.

Činnost Národních referenčních laboratoří v oborech hygieny, mikrobiologie a epidemiologie v SZÚ i mimo SZÚ v roce 1998. / [připravili Václav Rupeš, D. Winklerová, P. Křížová] - Praha : Státní zdravotní ústav, 1999. - 66 s. : tab. -
Databáze a programování / Petr Riessler - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 102 s. : il. - brož.

Databáze v programu Access / Ivo Magera - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - iv, 84 s. : il. - brož.

Datasem 2000 : 20. ročník databázové konference. : Brno, hotel Santon, 21.-24. říjen 2000. : sborník. / editor Jan Valenta - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 294 s. : il. -

Datové modelování v příkladech / Lubor Šešera, Aleš Mičovský, Juraj Červeň - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 151 s. : il. - brož.

Dělejte byznys na Internetu : jak využít Internet k prospěchu firmy i jednotlivce. / Jiří Hlavenka - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - vii, 226 s. - brož.

Die älteste Überlieferung von Willirams Kommentar des Hohen Liedes : Edition, Übersetzung, Glossar. / herausgeber Rudolf Schützeichel, Birgit Meineke - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2001. - 357 s. : il., tab. - váz.

Die Bundesrepublik Deutschland Staatshandbuch: Bund : Verzeichnis der Behörden mit Aufgabenbeschreibungen und Adressen. : Ausgabe 2000. : Stand der Erhebungen: März 2000. / herausgeber Klaus-Dieter Schnapauff - Köln : Carl Heymann, 2000. - xx, 563 s. - brož.

Dynamické HTML v akci / Eric M. Schurman, William J. Pardi - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xvii, 421 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

Ekonomické aspekty vstupu České republiky do Evropské unie / Oldřich Králík - Brno : CERM, 2000. - 24 s. : tab. - brož.

Electronic Devices and Systems - EDS 'Y2K : intensive training programme in electronic system design - workshop. : September 4-13, 2000, Brno, Czech Republic. : proceedings. / [editor Vladislav Musil] - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2000. - 322 s. : il., tab. - brož.


Elektronické hry, sebepojetí, sociální dovednosti a sociální interakce / Martin Vaculík - Brno : Psychologický ústav Akademie věd České republiky, 2000. - 9 s. : tab. -
Ergonomické požadavky na práce se zobrazovacími jednotkami / Oldřich Matoušek, Jaroslav Baumruk - 2., přeprac. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 2000. - 24 s. : il. - brož.

Evropský katalog podnikatele 2001 / [Václav Šmejkal, Ondřej Karas] - Praha : REGO, 2001. - 132 s. - brož.

Gut & Preiswert : 2001. : Bett mit Bad bis 80 Mark. : ein Wegweiser zu rund 5.000 Hotels und Gasthäusern in Deutschland. - 17. Aufl. - Dortmund : Busche, 2001. - 768 s. - brož.

Half Life: Opposing Force : oficiální příručka strategie. / Kristy Junio - Brno : Prima Games : Stuare, 2001. - iv, 164 s. : il. - brož.

Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland Bd. 27. Gesamtregister, Sachregister U-Z / zusammengestellt von Karen Kloth, André Schüller - Hildesheim : Olms-Weidmann, 2000. - 275 s. : il. - váz.

Hospodářská situace Řecka před vstupem do Evropské měnové unie / Eva Karpová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 18 s. : tab. - brož.

Hudební život na Moravě : publikace a články z let. 1994-1998. / sestavila Jaromíra Trojanová - BrnoOlomouc : Moravská zemská knihovna : Vědecká knihovna, 1999. - 229 s. - MZK Brno ; brož.

Informace o studiu na Fakultě informatiky ve školním roce 2001-2002. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 40 s. : il. - brož.

Informační systémy v zemědělství a lesnictví : VII. ročník. : Seč u Chrudimi, 22.-24.2.2000. : sborník konference. : 1. část česká[sekce]. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 188 s. : il., tab. - brož.

Informativní přehled : výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů. Č. 20-21. / sestavily Anna Vindušková, Marie Šatochinová - 1. vyd. - Praha : Státní ústřední archiv, 2001. - 172 s. - brož.

Internet a konkurenceschopnost podniku : III. ročník konference. : Zlín, Academia centrum, 13. března 2001. : sborník přednášek. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 145 s. : il., tab. - brož.

Internet a tvorba jednoduchých www stránek / Václav Vrbík - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 80 s. : il. - brož.

Internet, Evropská unie a česká škola / [Miloslava Černá ... et al.] - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 57 s. : il., tab. - brož.


Introduction to computational chemistry / Frank Jensen - Repr. - Chichester : John Wiley, 2001. - xvi, 429 s. : il., tab. - brož.


Java Script efektní nástroj oživení www stránek / Slavoj Písek - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 231 s. : il. - brož.

Kniha : (k teorii a praxi knižní kultury). / Jiřina Šmejkalová - Vyd. 1. - Brno : Host, 2000. - 240 s. - váz.

Kognice a umělý život : [15.-17.3.2001, Smolenice, Slovensko. : sborník česko-slovenské konference]. / sestavili Jozef Kelemen, Vladimír Kvasnička, Jiří Pospíchal - Opava : Slezská univerzita, 2001. - 364 s. : il. - brož.

Komunikační dovednosti / Stanislava Müllerová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 109 s. : il. - brož.

Kopiář Jiříka Skřivánka, úředníka na Blansku : 1594-1612 (1614). / [původní text z přelomu 16. a 17. století přepsal a rejstříky a poznámkami opatřil Leoš Vašek] - Blansko : Muzeum Blansko, 2000. - 395 s. : il. - Brož.

Korespondence Bohuslava Martinů s Českou akademií věd a umění / [sestavila] Kateřina Maýrová - Praha : Academia, 2000. - 64 s. : il. - Brož.

Kultura a estetika / [Václav Břicháček ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Junák-svaz skautů a skautek ČR, 2000. - 91 s. : il. - brož.

Kunstadressbuch : Deutschland, Österreich, Schweiz. : Germany, Austria, Switzerland. 2000-2001. - 13. Ausg. - München : K. G. Saur, 2001. - 543 s. : il. - brož.

Legenda : magazín pro hráče S & F. - Praha : Blackfire Games, 1995-. -
Lichenologické sbírky Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech s ohledem na území Brd a další / Štěpánka Bayerová - Rokycany : Muzeum Dr. Bohuslava Horáka, 2000. - 36 s., 1 mapa : il., tab. -
Lidové noviny a Karel Poláček : Rychnov nad Kněžnou - květen 1998. : sborník příspěvků ze sympozia. / [redaktor Jan Tydlitát] - Vyd. 1. - Boskovice : Albert, 1998. - 223 s. : il. - brož.

Lnářský zápisník 2001. / [Prokop Šmirous ... et al.] - Šumperk : Agritec, 2001. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož.

Manažerská informatika - Tabulkový program MICROSOFT EXCEL verze 2000 CZ / Tomáš Kubálek, Lenka Čermáková - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 173 s. : il. - brož.
Manažerská informatika - Textový procesor MICROSOFT WORD verze 2000 CZ / Tomáš Kubálek, Ivana Topolová - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 160 s. : il. - brož.
Metriky v informatice : jak objektivně zjistit přínosy informačního systému. / Pavel Učeň a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 139 s. : tab. - brož.

Mezinárodní účetní standardy 2000 - Vyd. 1. - Praha : HZ, 2000. - iv, 1240 s. : tab. - brož.


Microsoft Exchange 2000 Server : kapesní rádce administrátora. / William R. Stanek - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - xxii, 385 s. : il. - brož.


Microsoft Internet Explorer 5.5 : uživatelská příručka. / Jiří Hlavenka, Jiří Lapáček - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - x, 191 s. : il. - brož.

Microsoft Internet Information Services 5.0 Resource Kit [5]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xxv, 574 s. : il. + 1 příl. - brož.

Microsoft Windows 2000 Server [1]. Správa systému - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xxi, 577 s. : il. + 2 CD-ROMy. - brož.

Microsoft Windows 2000 Server [2]. Sítě TCP/IP - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xxxvii, 823 s. : il. - brož.

Microsoft Windows 2000 Server [3]. Internetworking - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xxxiv, 800 s. : il. - brož.

Microsoft Windows 2000 Server [4]. Distribuované systémy - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xlvi, 1250 s. : il. - brož.

Microsoft Windows 2000 : kapesní rádce administrátora. / Bohdan Cafourek - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - xx, 340 s. : il., tab. - brož.

Mistrovství v C++ / Stephen Prata - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - xxxv, 966 s. : il. - váz.

Místní orgány a programy EU 4. aktualizace. / Stephen W. Fox ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Moderní počítačové viry : podstata, prevence, ochrana. / Josef Jalůvka - 2. aktualiz. vyd. - Praha : Computer Press, 2000. - x, 224 s. : il. - brož.

Muzea a galerie v Praze / editor Michael Třeštík - Praha : Agentura Kdo je kdo, 2000. - 263 s. : barev. il. - Agentura Kdo je kdo ; brož.

Muzeum umění v digitální době : vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. / Ladislav Kesner ml. - Vyd. 1. - Praha : Argo : Národní galerie, 2000. - 259 s., 8 obr. na příl. : il. - NG ; brož.

Myslíme v jazyku Java : knihovna programátora. / Bruce Eckel - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 431 s. - brož.

Nabídkový katalog vzdělávacích pořadů a programů ve školním roce 1999-2000. / [sestavili Ivana Sieberová, Luboš Smolík, Milena Voláková] - Klatovy : Okresní muzeum, 1999. - 24 s. - brož.

NATO aliance pro 21. století / [Jindra Šebestová] - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2000. - 27 s. : barev. il. - brož.


Na ztracené vartě Západu : antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945-1948. / Milan Drápala - Vyd. 1. - Praha : Prostor, 2000. - 682 s. : portréty - váz.


Nebojme se informací II : příručka WinSPIRSTM a WebSPIRSTM. / Irena Hynková, Stanislava Kohoutová - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - 28 s. : il. - brož.

Nebojme se informací I : příručka pro začínající uživatele. / Ivan Hauzner, Stanislava Kohoutová - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - 28 s. - brož.

Německo-český vědeckotechnický slovník / [redakce Malgorzata Sokolowska, Anna Benderová, Krzysztof Zak] - Vyd. 2. dopl. - Brno : Littera, 2001. - 1135 s. - váz.

Ochrana zdraví v českých technických normách Červen 2000. / [zpracovali Alexandr Fuchs, Eva Navrkalová] - Praha : Státní zdravotní ústav, 2000. - 102 s. -
Ochrana zdraví v českých technických normách Listopad 2000. / [zpracovali Alexandr Fuchs, Eva Navrkalová] - Praha : Státní zdravotní ústav, 2000. - 104 s. -
Ochrana zdraví v českých technických normách 1999. / [zpracovali Alexandr Fuchs, Eva Navrkalová] - Praha : Státní zdravotní ústav, 1999. - 102 s. -
Olomoucká obrazárna : Olomouc, Muzeum umění, Obrazárna 2000-2005. 2. Nizozemské malířství 16.-18. století z olomouckých sbírek / editors Lubor Machytka, Gabriela Elbelová - Vyd. 1. - Olomouc : Muzeum umění, 2000. - 199 s. : il. - váz.

Optimální škálování Testu sémantického výběru / Tomáš Urbánek - Brno : Psychologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. - 26 s. : tab. -
Otázky k přijímacímu řízení na Policejní akademii ČR pro akademický rok 2001/2002 : (magisterské studium). / [Irena Brabcová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 73 s. - brož.

Paradox 9 : vybrané kapitoly I. / Pavel Mikan, Helena Kučerová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 320 s. : il. - brož.

Personální bibliografie SZÚ 1997-1998. / redaktor Lumír Komárek ... [et al.] - Praha : Státní zdravotní ústav, 1999. - 111 s. -
Personální bibliografie SZÚ 1998-1999. / redaktor Lumír Komárek ... [et al.] - Praha : Státní zdravotní ústav, 2000. - 150 s. -
PHP : programujeme profesionálně. / Jesus Castagnetto ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - xxiv, 656 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

Počítačová kriminalita : nástin problematiky. : kompendium názorů specialistů. / sestavil Stanislav Musil - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2000. - 281, [22] s. : tab. - brož.

Počítač v kanceláři / Petr Městecký - 4. aktualiz. vyd. - Praha : Computer Press, 2001. - xii, 392 s. : il. - brož.

Počítač v pracovním prostředí / Iva Poslušná - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 43 s. - brož.

Pohlazení po hřbetě / Jiří Stehno - 1. vyd. - Brno : Knihař, 2001. - 55 s. - brož.


Pokyny pro vypracování magisterské diplomové práce / Zdeněk Placheta ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 30 s., vii příl. : il., tab. - brož.


Posloucháme, nahráváme, šíříme MP3 / Miroslav Klíma - 2. aktualiz. vyd. - Praha : Computer Press, 2001. - x, 108 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

Posuzování shody a odpovědnosti za výrobek : praktická příručka pro ředitele, jednatele a manažery jakosti. Základní dílo - Stav: březen 2001 včetně 9. aktualizace. / Helena Kowandová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Proceedings University of West Bohemia 2000. Section 1. Natural and Engineering Sciences / [editor chief Vladimír Zeman] - Pilsen : University of West Bohemia, 2001. - 195 s. : il., tab. - brož.

Proceedings University of West Bohemia 2000. Section 2. Social Sciences / [editor chief Vladimír Zeman] - Pilsen : University of West Bohemia, 2001. - 122 s. : il., tab. - brož.

Projektování mobilních robotických soustav ve vztahu k jejich aplikaci, s přihlédnutím k optimalizaci pohonných jednotek : teze habilitační práce. / Radek Knoflíček - Brno : Vutium, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il., tab. - brož.

Prostředky implementace CAD/CAM systému do informačního systému strojírenského podniku / Antonín Doušek - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 33 s. : il. - brož.

Prvé kroky s počítačom / Jiří Hlavenka, Petr Samšuk - 6., preprac. a dopl. vyd. - Praha : Computer Press, 2000. - 133 s. : il. - brož.

Přehled prezentační činnosti Fakulty tělesné kultury UP za rok 2000 : (habilitační, disertační a diplomové práce). / Jana Vašendová, Filip Neuls (eds.) - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 80 s. - brož.

Red Hat Linux 7.0 CZ : instalační příručka. / [odpovědný redaktor Ivo Magera] - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - vii, 45 s. : il. + 2 CD-ROMy. - brož.

Regionální výzkum a jeho využití v praxi : materiály z konference konané v Muzeu Dr. B. Horáka v Rokycanech. : 26.-27.8.2000. / [redakce Eva Sýkorová] - 1. vyd. - Rokycany : Muzeum Dr. Bohuslava Horáka, 2000. - 88 s. : il. -
Rozpoznávání obrazu se zaměřením na identifikaci osob dle otisku prstu / Michal Dobeš - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 30 s. : il., tab. - brož.

Sborník prací studentů a doktorandů FEI VUT Roč. 5. 1999. / [editoři Jaromír Baštinec, Josef Diblík]. - Brno : CERM, 1999. - 210 s. : il., fot., tab., grafy. - brož.

Sekce Downův syndrom / SPMP ČR : zpravodaj. 2000. - Jablonec nad Nisou : Sdružení pro pomoc mentálně postiženým České republiky, 2000. - 48 s. : il., fot. - Brož.

Semiotyczne aspekty wizualizacji kartograficznej / Wieslawa Zyszkowska - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 132 s. : il. - brož.


Seznam zahraničních periodik objednaných na rok 2001 knihovnami, ústavy a podniky v Olomouci 2001. / [sestavila Blanka Sedláčková] - Olomouc : Vědecká knihovna, 2001. - 25 s. - brož.


Simulace pro ekonomy / Martin Dlouhý - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 126 s. : tab. - brož.

Simulační modelování technických objektů pomocí neuronových sítí / Jiří Krejsa - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 30 s. : il., tab. - brož.

Skriptujeme operace na PC pomocí Microsoft Windows Sript Host 2.0 / Günter Born - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - xi, 406 s. : il. - brož.

Sledujeme anglické zpravodajství / Barbara & Marcin Otto - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 331 s. : tab. + 2 MC. - brož.

Slovník zkratek a zkratkových slov v současné ruštině / Marta Vágnerová - 1. vyd. - Písek : J & M, 2001. - 255 s. - brož.

Služby knihoven v elektronickém prostředí : sborník příspěvků. : v rámci programu "Knihovna 21. století". / [sestavila Zdenka Kloučková] - Praha : Státní technická knihovna, 2000. - 70 s. : il., tab. - brož.

Soldier of Fortune : průvodce bojovníka. / Ladislav Valík ml. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - viii, 138 s. : il. - brož.

Společnost Edvarda Beneše v Praze 1990-2000 / k vydání připravila Věra Olivová - 1. vyd. - Praha : Společnost Edvarda Beneše, 2001. - 91 s. - brož.

Stavební přehled 2001. Díl 2. Firmy : kontaktní a obchodní údaje - Praha : ABF, 2001. - s. 774-1014, příl. -
Vědecká knihovna v Ostravě 1951-2001 : sborník k jubileu. / [sestavili Lea Prchalová, Aleš Hrazdil] - Vyd. 1. - Ostrava : Vědecká knihovna, 2001. - 124 s. : barev. il. - brož.

Studie k lidovému stavitelství III : architektura v lidové kultuře. : systém informací pro počítačový program. / Jiří Langer - Klatovy : Okresní muzeum, 1999. - 24 s. - brož.

Tajemný jazyk symbolů : názorný klíč k symbolům a jejich významům. / David Fontana ; ilustrace Hannah Firminová. - Vyd. 2. - PrahaLitomyšl : Paseka, 2000. - 192 s. : barev. il. - váz.
Tajné dějiny Evropy Díl 3. XX. století / Bohumil Vurm - Praha : Eminent, 2000. - 270 s. : il., fot. - Eminent ; váz.

Taschenbuch des öffentlichen Lebens : Deutschland. Jg. 50. 2000-2001. - 50. Aufl. - Bonn : Festland Verlag, 2000. - xvii, 1698 s. : il., tab. - váz.

Testy ze všeobecných znalostí 2001 : příprava k přijímacím zkouškám na čtyřleté střední školy. : pro žáky, učitele, rodiče. / [redakce a zpracování Mária Tarábková] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2000. - 128 s. : il., tab. - brož.


Texty v programu Word II. / Jiří Hlavenka - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - iii, 80 s. : il. - brož.


Theoretical and experimental research in structural engineering : 1st Czech-Slovak Symposium. : Prague, 6.-7.6.2000. / [Petr Bouška ... et al.] - Prague : Czech Technical University, 2000. - 163 s. : il., tab. - brož.

The Oxford dictionary of abbreviations / [editors Fran Alexander ... et al.] - 2nd Ed. - Oxford : Oxford University Press, 1998. - vi, 415 s. - brož.

The Sims / Jan Kuneš - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - ix, 108 s. : il. - brož.

Tipy, efekty a kouzla v Adobe Photoshopu / Martin Vlach, Jan Křenek, Jiří Fotr - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - xiv, 351 s. : il. + 1 CD-ROM. - váz.

Transformation of CEEC economies to EU standards : November 2000, University of Trento. : conference proceedings. - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 97 s. : il., tab. - brož.

Tvorba WWW stránek pro úplné začátečníky / Petr Broža - 2. aktualizované vyd. - Praha : Computer Press, 2001. - x, 149 s. : il. - brož.

Unie českých a slovenských zoologických zahrad / [Vladislav T. Jiroušek] - [S.l. : Unie českých a slovenských zoologických zahrad, 2001]. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - Brož.

Universum : všeobecná encyklopedie. Díl 5. Ko-Ma / [autor původního vydání Eva Ambros ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Odeon, 2000. - 715 s. : il. - soubor ; váz.

Usuardovo Martyrologium z Gerony : faksimile středověkého iluminovaného rukopisu vydané nakladatelstvím M. Moleiro v Barceloně. : k výstavě pořádané v Klementinu od 20.4. do 23.5.1999. / [Milada Studničková, Pavel Štěpánek] - Praha : Národní knihovna České republiky, 1999. - 1 sv. (nestránkováno) - brož.

Vádemékum autora odborné a vědecké práce : (se zaměřením na práce pedagogické). / Vladimír Spousta ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 158 s. : il. - brož.

Velká kniha cheatů / Pavel Čech - Vyd. 2. - Praha : Computer Press, 2000. - 399 s. - brož.

Velká kniha - Skenování, úprava obrázků a tisk / [Pavel Knotek ... et al.] - 2. upr. a rozš. vyd. - Brno : Unis, 2000. - 287 s. : il., tab. - brož.

Vincenc Kramář : od starých mistrů k Picassovi. : Národní galerie v Praze: Sbírka moderního a současného umění - Veletržní palác, 13.10.2000-28.1.2001. / [úvodní text Milan Knížák ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Národní galerie, 2000. - 277 s. : il. - brož.

Vybraná hudební výročí roku 2001. / [zpracovatel Miluše Vašíčková, Drahomíra Tošenovská] - Ostrava : Vědecká knihovna, 2000. - 95 s. - brož.

Vybrané kapitoly z lékařské etiky IV. K etické problematice výzkumu za účasti lidských subjektů / Marta Munzarová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 65 s. - brož.


Východočeské Athény a Josef Liboslav Ziegler : sborník příspěvků ze sympozia. : Rychnov nad Kněžnou, květen 1997. / [vybral Václav Petrbok ; redaktor Jan Tydlitát]. - Vyd. 1. - Praha : Albert, 1997. - 218 s. : il. - brož.


Výroční zpráva Chebského muzea za rok 2000. / [sestavila Eva Dittertová] - Cheb : Chebské muzeum, 2001. - 62 s. : il. - brož.

Výroční zpráva za rok 2000 / Vědecká knihovna v Hradci Králové - Hradec Králové : Státní vědecká knihovna, 2001. - 29 s. : il., tab. - Brož.

Výroční zpráva : Okresní muzeum v Jindřichově Hradci. 66. 2000. / [Jan Dolák ... et al.] - Jindřichův Hradec : Okresní muzeum, 2001. - 20 s. : il. - brož.

Vývoj aplikací v Delphi / Alena Buchalcevová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 209 s. : tab. - brož.

V hlavních zprávách: Televize : fakta, která před vámi zatajili. / Jan Čulík a Tomáš Pecina - Vyd. 1. - Praha : ISV & Britské listy, 2001. - 365 s. - ISV ; brož.

Záhady planety Země : encyklopedie nevysvětlitelného. / Karl P. N. Shuker - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 191 s. : il. - váz.

Základní řídicí dokumenty v duchu ISO 9000:2000 : mapy procesů, organizační řád, podpisový řád, popisy pracovních míst. / Václav Brožek - Vyd. 1. - Praha : Český komitét pro vědecké řízení, 2001. - 124 s. : tab. - váz.

Základy počítačové grafiky / Georgi Partskhaladze - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2000. - 171 s. : il., tab. - brož.

Zeus - Master of Olympus : podrobný průvodce božskou strategickou hrou z prostředí starověkého Řecka. / Martin Minář, Andrea Schubertová - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - xi, 202 s. : il., tab. - brož.

Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích Sv. 23. - Teplice : Regionální muzeum, 2000. - 175 s. : il., tab. - brož.

Židovské spolky v českých zemích v letech 1918-1948 / Jiří Křesťan, Alexandra Blodigová, Jaroslav Bubeník - Vyd. 1. - Praha : Sefer, 2001. - 191 s. - brož.

100 fíglů a tipů pro Internet / Miloš Čermák - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 97 s. : il. - brož.

3D rekonstrukce výstupů z optických mikroskopů / Dalibor Martišek - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 34 s. : il. - brož.

50 let Fakulty elektrotechnické ČVUT : sborník statí k 50. výročí založení fakulty. : akademický rok 2000/2001. / [redaktor Jaroslav Knápek] - Vyd. 1. - Praha : A plus, 2001. - 198 s. : il., tab. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist