Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (květen-červen) - F. Ekonomické vědy

za květen-červen 2001

Abeceda mzdové účetní 2001 / [Bořivoj Šubrt ... et al.] - 10. vyd. - Olomouc : ANAG, 2001. - 335 s. : tab. - brož.

Abeceda mzdové účetní / Václav Vybíhal - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - ix, 219 s. : tab. - brož.

Abeceda účetních znalostí pro každého / Dana Kovanicová - 11. aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 2001. - 414 s. : tab. + 1 příl.. - váz.

Abecední seznam zboží uvedeného v Českém integrovaném tarifu 2001. / [sestavil Petr Kudrna] - 3. vyd. - Praha : Polygon, 2001. - 447 s. - brož.

Acta academica Karviniensis Roč. 2000. Č. 1. / [redakce Tibor Paulík ... et al.] - Opava : Slezská univerzita, 2000. - 235 s. : il., tab. - brož.

Aktuální problémy integrace České republiky do Evropské unie : EU-monitoring. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 163 s. : il., tab. - brož.

Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace Základní dílo včetně 16.1. aktualizací - mimořádná aktualizace leden 2001. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace Základní dílo včetně 17. aktualizací - aktualizace: březen 2001. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Analytický hierarchický proces (AHP) a jeho využití v malém a středním podnikání / Jaroslav Ramík - Opava : Slezská univerzita, 2000. - 217 s. : il., tab. - brož.

Annual national accounts of the Czech Republic : (semi-definitive version). 1998. / prepared by Annual national department - Prague : Czech Statistical Office, 2001. - 169 s. : tab. - brož.

Auditing / Jaroslav Sedláček - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 176 s. - brož.

A dictionary of economics / John Black - Oxford : Oxford University Press, 1997. - 507 s. - brož.
A dictionary of finance and banking / [Brian Butler ... et al.] - 2nd Ed. - Oxford : Oxford University Press, 1997. - 378 s. - brož.

Bankéř vypovídá, aneb, IPB - loupež století / Petr Jüngling, Libor Procházka - Praha : J.W. Hill, 2001. - 111 s. - brož.

Bezpečnost práce : aktuální příručka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 16. aktualizace - duben 2001. / Pavel Petrů ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.


Celní sazebník 2001 Část 1. Kapitola 1-63 - Ostrava : ANAG, [2000]. - 485 s. : tab. - brož.


Celní sazebník 2001 Část 2. Kapitola 64-97 - Ostrava : ANAG, [2000]. - s. 492-967 s. : tab. - brož.

Cena práce a zaměstnanost v procesu transformace a restrukturalizace české ekonomiky I : zpráva o výsledcích řešení úvodní etapy výzkumného úkolu. / Miroslav Flek ... [et al.] - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2000. - 138, v, s. : il., tab. - Brož.

Chyby a kontroly v účetnictví / Jiří Dušek - 3. aktualizované vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 96 s. : tab. - brož.

Cvičebnice otázek ze základů veřejné ekonomiky, veřejné správy a regionální politiky / Jan Šelešovský a kol. - 2. přeprac. a rozš. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 130 s. : il., tab. - brož.

Cvičení ze zemědělské ekonomiky II / Dana Žídková a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 94 s. : tab. - brož.

Cvičení z ekonometrie / Jiří Tvrdoň, Jarmila Peterová, Pavlína Hálová - Vyd. 6. - Praha : Credit, 2001. - 71 s. : tab. - brož.

Cvičení z účetnictví II / Josef Vonka, Ivana Mitáčová - Vyd. 4. - Praha : Credit, 2001. - 148 s. + 1 příl.. - brož.

Cvičení z účetnictví I / Josef Vonka - Vyd. 6. - Praha : Credit, 2001. - 114 s., příl. : tab. - brož.
Czech financial services legislation in 2001. - Prague : Trade Links, 2000. - 550 s. - Brož.

Czech taxation in 2001. Vol. 1. - Prague : Trade Links, 2001. - 346 s. - Brož.

Česká ekonomika na přelomu tisíciletí : sborník z mezinárodní vědecké konference. Část 1. / editor Antonín Slaný - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 676 s. : il., tab. - brož.

Česká ekonomika na přelomu tisíciletí : sborník z mezinárodní vědecké konference. Část 2. / editor Antonín Slaný - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 686 s. : il., tab. - brož.

Česká ekonomika 2000 : očekávání-skutečnosti-perspektivy. : sborník z mezinárodní konference, Karviná 26.-28. dubna 2000. Díl 1. / [editor Tibor Paulík] - Opava : Slezská univerzita, 2000. - 395 s. : il., tab. - brož.

Česká ekonomika 2000 : očekávání-skutečnosti-perspektivy. : sborník z mezinárodní konference, Karviná 26.-28. dubna 2000. Díl 2. / [editor Tibor Paulík] - Opava : Slezská univerzita, 2000. - s. 399-816 : il., tab. - brož.

Česká ekonomika 2000 : očekávání-skutečnosti-perspektivy. : sborník z mezinárodní konference, Karviná 26.-28. dubna 2000. Díl 3. / [editor Eva Wagnerová] - Opava : Slezská univerzita, 2000. - 508 s. : il., tab. - brož.


Česká ekonomika 2000 : očekávání-skutečnosti-perspektivy. : sborník z mezinárodní konference, Karviná 26.-28. dubna 2000. Díl 4. / [editor Eva Wagnerová] - Opava : Slezská univerzita, 2000. - s. 511-854 : il., tab. - brož.


Daně I : učebnice. / Lilia Dvořáková ... [et al.] - Dopl. a přeprac. vyd. souborného díla - [Praha] : Bilance, 2000. - 284 s. : tab. - brož.

Daně 2001 a vybrané předpisy - Olomouc : Anag, 2001. - 511 s. - brož.

Daňová optimalizace v a. s : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní a členy orgánů a. s. Základní dílo včetně 10. aktualizace - březen 2001. / Ivana Pilařová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Daňová optimalizace v s. r. o : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní a členy orgánů s. r. o. Základní dílo - včetně 9. aktualizace - březen 2001. / Jiří Řehák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Daňové a účetní chyby a problémy 2001 : daň z příjmů právnických osob. / Ivana Pilařová - 2. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 184 s. - brož.

Daňové chyby a problémy 2001 : daň z příjmů fyzických osob. / Marta Sobotová - 4. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 173 s. : tab. - brož.

Daňové právo : texty zákonů. : úplné znění. Doplněk 16. Stav: leden 2001 / zpracovala Hana Marková - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňové systémy v zahraničí / Martin Děrgel, Věra Minaříková - Vyd. 4., přeprac. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 118 s. : tab. - brož.

Daňové tabulky a změny ve zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků v roce 2001 / Katarína Dobešová - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2001. - 94 s. : tab. - brož.

Daňové tabulky pro daň z příjmů fyzických osob od roku 2001 - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2001. - 71 s. : tab. - brož.

Daňové zákony : úplná znění platná v roce 2001. : k 1. 1. 2001. / Hana Marková - Vyd. 5. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 111 s. - brož.

Daňově uznatelné výdaje v jednoduchém účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 5. aktualizace - leden 2001. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Dělejte byznys na Internetu : jak využít Internet k prospěchu firmy i jednotlivce. / Jiří Hlavenka - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - vii, 226 s. - brož.

DPH - seznamte se, prosím... + cvičební testy znalostí / [Tomáš Stejskal, Hana Čermáková] - 2. přeprac. vyd. - Ostrava : Mirago, 2001. - 164 s. : tab. - brož.


Dynamika procesów wzrostu gospodarczego i integracji drugiej polowy XX. wieku / pod redakcja Leona Olszewskiego - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 290 s. - brož.


Economic English in Use 2 / [Eva Housková ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 122 s. : il., tab. - brož.

Ekonomická statistika / Petr Klímek, Vladimír Rytíř - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 105 s. : tab - brož.

Ekonomické aspekty vstupu České republiky do Evropské unie / Oldřich Králík - Brno : CERM, 2000. - 24 s. : tab. - brož.

Ekonomicko matematické metody II : aplikace a cvičení. / Tomáš Šubrt ... [et al.] - Vyd. 2. - Praha : Credit, 2001. - 148 s. - brož.

Ekonomicko matematické metody II : aplikace a cvičení. / Tomáš Šubrt ... [et al.] - Vyd. 2. - Praha : Credit, 2001. - 148 s. - brož.

Ekonomie / Robert Holman - 2., přeprac. a dopl. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2001. - xxii, 714 s. : il. - váz.

Ekonomika veřejného sektoru / Jaroslav Rektořík a kol. - 2., přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 258 s. : ta. - brož.

Ergonomické požadavky na práce se zobrazovacími jednotkami / Oldřich Matoušek, Jaroslav Baumruk - 2., přeprac. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 2000. - 24 s. : il. - brož.

Evropanství a integrace / František Mezihorák - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2001. - 127 s. : il. - brož.

Evropský katalog podnikatele 2001 / [Václav Šmejkal, Ondřej Karas] - Praha : REGO, 2001. - 132 s. - brož.

Export : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 11. aktualizací - duben 2001. / Václav Dvořák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Feng Šuej : praktický návod, ako sa naučiť čínske umenie žiť v súlade s okolím. / Richard Craze - Slov. vyd. 1. - Praha : Cesty, 2000. - 64 s. : il. - váz.

Finance územních samospráv / Miloslav Melion - Hradec Králové : E.I.A., 2000. - 213 s. - brož.
Financial review : měsíčník pro finanční a kapitálové trhy. - Praha : Review, 1997-1998. -
Finanční a pojistná matematika : (cvičení). / Marie Kletečková, Václav Nýdl - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 58 s. : tab. - brož.

Finanční matematika a statistika / Václav Bezvoda, Petr Blahuš - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut-vysoká škola, 2001. - 93 s. : tab. - brož.


Finanční toky veřejných rozpočtů v regionu : sborník příspěvků z konference pořádané v rámci výzkumného záměru Analýza a modelování sídelních celků a regionů a jejich informačního propojení. : Pardubice, červen 2000. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 106 s. : tab. - brož.


Future of the banking after the year 2000 in the World and in the Czech Republic V : audit and rating in the banking sector. : proceedings from the international conference, Karviná 2000. / [arrangement and revision of the proceedings Stanislav Polouček, Lumír Kulhánek, Stanislav Fleissig] - Opava : Silesian University, 2000. - 333 s. : il., tab. - brož.

Globalizace, regionalizmus a centra světové ekonomiky / Eva Cihelková, Pavel Neumann - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 44 s. : tab. - brož.

Gospodarowanie za pomoca planowania : analiza krytyczna. / Wieslaw Samecki - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 288 s. - brož.

Hlavní směry ekonomického myšlení : (do vzniku neoklasické ekonomie). / Kamil Fuchs, Ján Lisý - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 138 s. : il., tab. - brož.

Horní Slezsko a severní Morava jako silný region střední Evropy : sborník referátů ze druhého česko-polského pracovního semináře. : Komorní Lhotka, 17.2.-18.2.2000. / [editor Jan Malinovský, Osvald Milerski, Ivan Šotkovský] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 187 s. : il., tab. - brož.

Hospodářská politika Evropské unie / Marian Lebiedzik - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2000. - 120 s. : il., tab. - brož.

Hospodářská situace Řecka před vstupem do Evropské měnové unie / Eva Karpová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 18 s. : tab. - brož.

Inovační podnikání : učebnice o inovacích, inovačním podnikání, inovačních centrech pro studenty a podnikatele. / Miloslav Konečný, Eva Wagnerová - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2000. - 190 s. : il., tab. - brož.

Internet a konkurenceschopnost podniku : III. ročník konference. : Zlín, Academia centrum, 13. března 2001. : sborník přednášek. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 145 s. : il., tab. - brož.

Inventarizace : praktický průvodce. / Josef Podhorský, Jaroslava Svobodová - Ostrava : ANAG, 2001. - 183 s. - brož.

Jakost smluvních vztahů z hlediska právních aspektů exportu odlitků / Jiří Zlámal - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 27 s. : tab. - brož.

Jak nejlépe naložit s přebytkem? / Peter J. Ferrara - Praha : Občanský institut, 2000. - 11 s. - Brož.

Jak správně na hypotéky / Dagmar Bardová, Radka Opltová, František Pavelka ; [ilustrace Stanislav Holý]. - 1. vyd. - Praha : Consultinvest, 1997. - 142 s., [3] s. příl. : il. - brož.


Jednoduché účetnictví nově od roku 2001 nejen pro podnikatele, aneb, jak řádně prokazovat příjmy a výdaje u fyzických osob : s cvičebními testy pro samokontrolu znalostí. / [Hana Čermáková, Jiří Fiala] - 8. vyd. - Ostrava : Mirago, 2001. - 159 s. : tab. - brož.


Kabala peněz / Nilton Bonder - 1. vyd. - Praha : Alternativa, 2000. - 138 s. - brož.

Kdo je kdo v rodině / Lucie Mikulášková, Martina Pátková ; ilustrovala Bára Dlouhá. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2001. - 1 sv. (18 volných listů) : barev. il. - volné listy v obálce

Klasifikace individuální spotřeby podle účelu : CZ-COICOP (99). - 2. vyd. - Zlín : SIAK, 2000. - 115 s. - Český statistický úřad ; brož.

Klíčové kompetence a jejich rozvíjení : východiska, metody, cvičení a hry. / Horst Belz, Marco Siegrist - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 375 s. : il. - brož.

Kopiář Jiříka Skřivánka, úředníka na Blansku : 1594-1612 (1614). / [původní text z přelomu 16. a 17. století přepsal a rejstříky a poznámkami opatřil Leoš Vašek] - Blansko : Muzeum Blansko, 2000. - 395 s. : il. - Brož.

Krajina, životní prostředí, regiony : Brno, 16.2.2000. : sborník z 1. mezinárodní konference. / [editoři Vladimír Herber, Josef Vozanka] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 54 s. : tab. - brož.

Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace Základní dílo včetně 5.1. mimořádné aktualizace - leden 2001. / Danuše Prokůpková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace Základní dílo včetně 6. aktualizace - únor 2001. / Danuše Prokůpková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Malá encyklopedie moderní ekonomie / Milan Sojka, Bronislav Konečný - 4., aktualiz. vyd. - Praha : Libri, 2001. - 271 s. : il., tab. - brož.

Maloobchod v českých zemích v proměnách let 1918-2000 / Halina Starzyczná, Jan Steiner - Opava : Slezská univerzita, 2000. - 205 s., [27] s. příl. : il., tab. - brož.

Managing People / František Hroník, Zdeněk Petřek - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 76 s. : il., tab. - brož.

Manka a škody / Tomáš Jaroš - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2001. - 111 s. : tab. - brož.

Metodická příručka pro živnostenské podnikání / Jiří Vaněk - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2000. - 69 s. - brož.

Mezinárodní účetní standardy 2000 - Vyd. 1. - Praha : HZ, 2000. - iv, 1240 s. : tab. - brož.


Měnový kurs, úrokové míry a jejich rizika : ochrana před měnovými a úrokovými riziky a role EURO při jištění proti rizikům v České republice. : hedging against currency and interest rate exposure and the role of EUR in hedging against exposures in the Czech Republic. : teze disertační práce. / Michal Formánek - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 32 s. : il. - brož.


Mikroekonomie - metodické a pracovní listy / [Eva Kaňková ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.

Mikroekonomie : cvičebnice. / Drahomíra Pavelková, Zuzana Dohnalová - Vyd. 2., upr. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 76 s. : il., tab. - brož.

Military Expenditures During and After the Cold War / Miroslav Krč et al. - Prague : Institute of International Relations, 2000. - 118 s., vii s. obr. příl. : tab. - brož.

Místní orgány a programy EU 4. aktualizace. / Stephen W. Fox ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Mzda, plat a jiné formy odměňování za práci v ČR / Jiří Kocourek, Ladislav Trylč - Olomouc : Anag, 2001. - 614 s. : tab. - váz.

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 22. aktualizace a doplňky - listopad 2000. / Vladimír Voříšek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Mzdové účetnictví 2001 : praktický průvodce. / Václav Vybíhal a kolektiv - 4. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 365 s. : tab. - brož.

Mzdy, předpisy a praxe 2001 / Ivan Tomší, František Alinče - 2. vyd. - Olomouc : Anag, 2000. - 238 s. - brož.

Národní účetnictví v příkladech / Stanislava Hronová, Richard Hindls - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 116 s. : tab. - brož.

Nepřímé daně v procesu přípravy ČR na členství v EU / Beata Blechová - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2000. - 115 s. : tab. - brož.

Nezdanitelné částky ze základu daně z příjmů zaměstnanců a dalších fyzických osob v roce 2001 / Katarína Dobešová - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2001. - 133 s. : tab. - brož.

Neziskový sektor v ČR : výsledky mezinárodního srovnávacího projektu Johns Hopkins University. / Pavol Frič, Rochdi Goulli a kol. - Praha : Eurolex Bohemia, 2001. - 203 s. : tab. - brož.

Novinky u společností s ručením omezeným / Hana Březinová a kolektiv - Praha : Svaz účetních, 2001. - 48 s. : tab. -
Noví globální lídři : Richard Branson, Percy Barnevik, David Simon. / Manfred F.R. Kets de Vries, Elizabeth Florent-Treacy - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2001. - 171 s. - brož.

Numerické modelování porušení sypané hráze přelitím / Jan Jandora - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 29 s. : il., tab. - brož.


Oceňování obligací a obchodování obligacemi / Boris Šturc - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 51 s. : il., tab. - brož.


Odpisy 2001 / Vladimír Pelc - 3. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 199 s. : tab. - brož.

Organizace a řízení zemědělského podniku / Marie Kovářová, Zdeněk Abrham, Miroslav Špelina - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2001. - 27 s. : tab. - brož.

Organizace výroby a práce : (cvičení). / Drahoš Vaněček - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 124 s. : il., tab. - brož.

Pavlík Morozov / Vitalij Gubarev ; [z ruského originálu přeložila Iveta Irvingová]. - Praha : Otakar II., 2000. - 126 s. : il. - váz.

Počítač v pracovním prostředí / Iva Poslušná - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 43 s. - brož.

Podíl územní samosprávy na rozvoji regionu : Pardubice, říjen 2000. : sborník příspěvků z konference Analýza a modelování sídelních celků a regionů a jejich informačního propojení. : výzkumný záměr. : dílčí část III. / řešitel Karel Lacina - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 95 s. - brož.

Podnikové hospodářství malých a středních podniků I / Josef Mugler ; pro 2. české vydání upravil Rudolf Werner. - 2. přeprac. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 111 s. - brož.
Podvojné účetnictví a účetní závěrka pro podnikatele 2001. / Petr Ryneš - Olomouc : ANAG, 2001. - 654 s. - brož.

Podvojné účetnictví pro podnikatele včetně základů s výkladem a cvičebními testy : programová učebnice - I. + II. díl. / [Jana Buchtová] - 7. vyd. - Ostrava : Mirago, 2001. - 285 s. : tab. - váz.
Podvojné účetnictví v příkladech 2001 / Beata Blechová, Jana Janoušková - 2. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 172 s. : tab. - brož.

Podvojné účetnictví 2001 : komplexní průvodce s předpisy. / [Hana Březinová ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 491 s. : tab. - brož.

Podvojné účetnictví 2001 : podle právního stavu k 1.1. 2001. - 8. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 224 s. : tab. - brož.

Podvojné účetnictví / Anna Fedorová - Vyd. 3. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 100 s. : il., tab. + 1 příl.. - brož.

Podvojné účetnictví : metodika, příklad, rady. / Jitka Mrkosová - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - viii, 275 s. : tab. - brož.

Poplatky : poplatky správní, soudní, místní, z prodlení v občanském právu, ostatní. : podle stavu k 1.4.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 128 s. : tab. - brož.


Pracovněprávní předpisy : nařízení vlády č. 108/1994 Sb. k Zákoníku práce, pracovní doba, dovolená, zabezpečení studujících, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.. : rekvalifikace, pracovní rehabilitace, zřizování pracovních míst a veřejně prospěšné práce, kolektivní vyjednávání. : podle stavu k 6.3.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 192 s. - brož.


Praktický česko-ukrajinský slovník : ekonomika, finance, obchod. / Josef Anderš, Ljudmyla Danylenko - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého : Kyjevská národní univerzita Tarase Ševčenka, 2000. - 154 s. - váz.

Praktický průvodce daněmi Základní dílo včetně 17. aktualizace - únor 2001. / Pavel Běhounek ...[et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 21/1. aktualizací - stav: leden 2001. / Libuše Müllerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Procesy regionalizace ve světové ekonomice a jejich důsledky pro vývoj ekonomiky ČR : výzkumná zpráva. / Eva Cihelková a kolektiv - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 373 s. : tab. - brož.

Programová učebnice Podvojné účetnictví pro podnikatele III : účtování na finančních a kapitálových účtech o zúčtovacích vztazích a cenných papírech. : [s výkladem a cvičebními testy]. / Jana Buchtová - nové 5. vyd. - Ostrava : Mirago, 2001. - 167 s. - brož.

Průvodce personální praxí Březen - duben 2001. - Praha : C. H. Beck, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). : tab. - brož.

Přehled učiva k maturitní zkoušce z ekonomiky / Karel Biňovec - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2001. - 293 s. : il., tab. - brož.

Případové studie z business marketingu / Vojtěch Spáčil - Vyd. 2., přeprac. - Ostrava : Repronis, 2001. - 35 s. : tab. - brož.

Příručka plátce DPH od 1.1.2001 / Václav Benda - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2001. - 109 s. : tab. - brož.

Psychologické a medicínské aspekty nezaměstnanosti : Brno, 16.11.2000. : [sborník referátů z mezinárodní konference]. / editor Božena Buchtová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 79 s. - brož.

Psychologie a sociologie řízení / Miroslav Kadlčík - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 285 s. : il., tab. - brož.

Rádce pro členy bytových družstev a vlastníky bytů / Milan Taraba - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 207 s. - brož.

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2000 / Petr Pelech - 5. dopl. a aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2001. - 127 s. : tab. - brož.


Rozvojový svět ve světové ekonomice v 90. letech - postavení, hlavní rozvojové regiony a regionální ekonomická integrace / Lenka Adamcová - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 44 s. : tab. - brož.


Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska : výzkumný záměr. / [Ondřej Asztalos za kol., odpovědný řešitel] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 516 s. : il., tab. - brož.

Řemesla a cechy : pracovní sešity pro střední školy. / [Martin Pleva] - Boskovice : Muzeum Boskovicka, 2000. - 15 s. : il. - Brož.

Řemesla a cechy : pracovní sešity pro základní školy. / [Martin Pleva] - Boskovice : Muzeum Boskovicka, 2000. - 15 s. : il. - Brož.

Řízení bankovních obchodů / Miloš Král - Vyd. 2., dopl. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 255 s. - brož.

Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. / Josef Koubek - 3. vyd. - Praha : Management Press, 2001. - 367 s. - váz.

Sbírka příkladů z investičního rozhodování a dlouhodobého financování / Milan Hrdý - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 110 s. : tab. - brož.

Sborník I. konference studentů doktorského studia F1 : listopad 2000, Praha. / [Jitka Doležalová za autorský kolektiv] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 59 s. : il., tab. - brož.
Scientific papers of the University of Pardubice : series D. : Faculty of Economics and Administration. 5. 2000. / [odpovědný redaktor Jan Kunhart] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 222 s. : il., tab. - brož.

Simulace pro ekonomy / Martin Dlouhý - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 126 s. : tab. - brož.

Služby zaměstnanosti v České republice : deset let služeb pro občany. / [uspořádal Zbislav Morávek] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2000. - 39 s. : barev. il. - brož.
Společnost s ručením omezeným a její jednatel : vzory a příklady k dosažení úspěchu v každodenní praxi jednatelů a společníků. Základní dílo včetně 1. aktualizace - stav: březen 2001. / Petr Bílý ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - váz.

Společnost s ručením omezeným od roku 2001 : účetní a daňová kuchařka. / Pavel Běhounek - Olomouc : ANAG, 2001. - 141 s. : tab. - brož.

Správa daní a poplatků : podle stavu k 8.2.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 128 s. - brož.

Staatliche Umweltpolitik der Tschechischen Republik 2001. - Prag : Ministerium für Umwelt der Tschechischen Republik, 2001. - 67 s. : tab. - brož.


Statistická ročenka půdního fondu České republiky : souhrnné výstupy ze souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky se stavem ke dni 31. 12. 2000. 2000. - 1. vyd. - Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální, 2001. - 47 s. : il., tab. - brož.


Statistická ročenka trhu práce v České republice 2000. / Olga Dušánková ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2001. - 269 s. : tab., grafy. - brož.
Strategie zachowan bezrobotnych : wymiar edukacyjny. / Marek Podgórny - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 111 s. : il., tab. - brož.

Studijní program magisterského studia s rozšířenou výukou cizích jazyků : Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. : 2001/2002. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 45 s. - brož.

Světová ekonomika / Zoe Klusáková ... [aj.] - 1. vyd. - Praha : Svoboda, 1984. - 382 s. : tb. ; 21 cm - Váz.

Sylaby z business marketingu / Vojtěch Spáčil - Vyd. 2., přeprac. - Ostrava : Repronis, 2001. - 78 s. : tab. - brož.

Technologická změna, růst a konkurenceschopnost / Anna Kadeřábková - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 157 s. : il., tab. - brož.

Teorie hospodářské politiky / Tibor Paulík - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2000. - 160 s. : il., tab. - brož.

Teorie portfolia / František Čámský - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 136 s. : il., tab. - brož.

The International monetary system : an issue of convertibility, stability and liquidity. / Eduard Němeček - 1st ed. in English - Praha : Karolinum, 2000. - 239 s. : tab. - váz.

Transformation of CEEC economies to EU standards : November 2000, University of Trento. : conference proceedings. - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 97 s. : il., tab. - brož.

Tschechische Steuergesetze 2001 / Andreas Weber - Zvole u Prahy : Hilar Babůrek, 2001. - 414 s. - Brož.

Účetnictví : organizační složky státu, obce, kraje, hl. město Praha, příspěvkové organizace. : podle stavu k 1.3.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 368 s. - brož.

Účetní závěrka 2000 : uzávěrka, výpočet a zaúčtování daně z příjmů, cash flow, příloha k účetní závěrce. / Helena Vorbová - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2001. - 166 s. - brož.

Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele : plné znění, autorizované k 25.1.2001. : opatření Ministerstva financí ČR, kterým se upravuje obsah účetní závěrky pro podnikatela, úplné znění k 1.1.2001. - Praha : Bilance, 2001. - 198 s. : tab. - brož.

Úvěrové obchody / František Pavelka, Dagmar Bardová, Radka Opltová - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut-vysoká škola, 2001. - iv, 279 s. : tab. - brož.

Úvod do kvantitativní ekonomie / Petr Fiala - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 186 s. - brož.


Vojenské výdaje v letech studené války a po jejím skončení / Miroslav Krč a kol. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2000. - 176 s., xvi s. obr. příl. : tab. - brož.

Voluntary Agreements in Environmental Policy / Petr Šauer ... [et al.] - Prague : University of Economics, 2001. - 204 s. : tab. - brož.

Vývoj a hlavní strukturální změny v zahraničním obchodě České republiky / Oldřich Mesároš - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 60 s. : tab. - brož.

Wem gehört die Republik? : die Konzerne und ihre Verflechtungen. : Namen, Zahlen, Fakten. 2001. / Rüdiger Liedtke - Vollst. überarb., aktualisierte Neuausg. - Frankfurt am Main : Vito von Eichborn, 2000. - 592 s. - brož.

Základy ekonomie / Drahomíra Pavelková ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 157 s. : il., tab. - brož.

Základy marketingu / Pavla Šumberová, Vratislav Kozák - Vyd. 2., opr. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 101 s. : tab. - brož.

Základy podvojného účetnictví / Rostislav Černý - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 114 s. : tab. - brož.

Zákony o mzdě a platu a související předpisy s komentářem / Ladislav Jouza - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2001. - 327 s. - váz.

Zákony 2001. 1. Sborník úplných znění zákonů daňových, účetních a souvisejících k 1. 1. 2001 - 1. vyd. - Český Těšín : Poradce, 2001. - 688 s. : tab. -
Zákon o cestovních náhradách s komentářem včetně daňových souvislostí / Marie Salačová - 4. upr. a aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 2000. - 231 s. : tab. - brož.

Zákon o daních z příjmů 2001 : (komentář a výběr souvisících předpisů). / Pavel Klabík - Vyd. 6., dopl. - Praha : Eurounion, 2001. - 387 s. - brož.

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2001 / Petr Pelech - 9. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2001. - 263 s. : tab. - brož.

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2001 / Petr Pelech - 9., aktualiz. vyd. - Ostrava : ANAG, 2001. - 263 s. - brož.

Zdroje mezinárodní finanční pomoci se zaměřením na neziskové organizace / Lucie Háblová - Děčín : Centrum Vida - život dětí a mládeže, [2000]. - 76 s. - brož.

Zdrojový přístup k vytváření konkurenční výhody : soubor výstupů II. : 2. průběžná zpráva o realizaci výzkumného záměru). / [Ivana Tichá] - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - 23 s. : tab. + 1 CD. - brož.


Zpracováváme podnikatelský plán / Ivo Veselý, Eva Wojnarová - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2000. - 78 s. : tab. - brož.


Žijeme v Evropě : průvodce evropskou terminologií pro učitele a studenty učitelství. / Eliška Walterová, Věra Ježková - 2., rozš. a přeprac. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 124 s. - brož.

50 let Fakulty elektrotechnické ČVUT : sborník statí k 50. výročí založení fakulty. : akademický rok 2000/2001. / [redaktor Jaroslav Knápek] - Vyd. 1. - Praha : A plus, 2001. - 198 s. : il., tab. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist