Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (květen-červen) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl

za květen-červen 2001

Abeceda mzdové účetní 2001 / [Bořivoj Šubrt ... et al.] - 10. vyd. - Olomouc : ANAG, 2001. - 335 s. : tab. - brož.

Abeceda mzdové účetní / Václav Vybíhal - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - ix, 219 s. : tab. - brož.

Abeceda účetních znalostí pro každého / Dana Kovanicová - 11. aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 2001. - 414 s. : tab. + 1 příl.. - váz.

Abecední seznam zboží uvedeného v Českém integrovaném tarifu 2001. / [sestavil Petr Kudrna] - 3. vyd. - Praha : Polygon, 2001. - 447 s. - brož.

Accounting legislation in 2001. - Prague : Trade Links, 2001. - 263 s. - Brož.

Advertising Directory : Česká republika. 2001. - 6. vyd. - Plzeň : Herold Business Data Bohemia, 2001. - 136 s. : il. - brož.

Aktuální právní příručka se vzory pro stavební praxi : praktický rádce pro všechna rizika od uzavírání smluv až po dokončení a předání stavby. Základní dílo včetně 17. aktualizace - stav: leden 2001. / Ivan Kobliha ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Aktuální právní příručka se vzory pro stavební praxi : praktický rádce pro všechna rizika od uzavírání smluv až po dokončení a předání stavby. Základní dílo včetně 18. aktualizace - stav: duben 2001. / Ivan Kobliha ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Aktuální problémy managementu : sborník příspěvků z konference pořádané v rámci výzkumného záměru Analýza a modelování sídelních celků a regionů a jejich informačního propojení. : Pardubice, květen 2000. / [redaktor Jan Kunhart] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 77 s. : il., tab. + 1 příl.. - brož.

Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace Základní dílo včetně 16.1. aktualizací - mimořádná aktualizace leden 2001. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace Základní dílo včetně 17. aktualizací - aktualizace: březen 2001. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Analysis and optimization of composite materials and structures / Karel Matouš - Prague : Czech Technical University, 2000. - 93 s. : il., tab. - brož.

Architektonické a pedagogické dílo profesorů odboru architektury a pozemního stavitelství na ČVŠT v Brně v letech 1919-1939 / Jana Osolsobě - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 18 s., 10 obr. na příl. : il. - brož.

Architektonické a pedagogické dílo profesorů odboru architektury a pozemního stavitelství na ČVŠT v Brně v letech 1919-1939 / Jana Osolsobě - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 18 s., 10 obr. na příl. : il. - brož.


Auditing / Jaroslav Sedláček - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 176 s. - brož.

Automatické řízení 2 : diskrétní systémy, logické systémy, nelineární systémy, fuzzy systémy. / František Tůma - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 184 s. : il., tab. - brož.

A dictionary of accounting / edited by R. Hussey - 2nd Ed. - Oxford : Oxford University Press, 1999. - 359 s. - brož.

A dictionary of business / [editors John Pallister, Alan Isaacs] - 2nd Ed. - Oxford : Oxford University Press, 1996. - 537 s. - brož.

Balená voda : zdravotní a hygienická hlediska. : Praha, 7.2.2001. Roč. 5. / [editor František Kožíšek] - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost : Státní zdravotní ústav, 2001. - 115 s. : il., tab. - brož.

Báňské záchranářství I : kompendium pro báňské záchranáře. / Petr Faster, Roman Makarius, Václav Pošta a kol. - Ostrava : Montanex, 2000. - 485 s. : il., tab. - váz.

Beginnings of Electricity Research : 15. a 17.6.1998, Znojmo. : mezinárodní sympozium. / editor Jaroslav Folta - Prague : National Technical Museum, 2000. - 110 s. : il. - brož.

Bezdrátové a mobilní komunikace / Stanislav Hanus - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 134 s. : tab. - brož.

Bezpečnost silničního provozu : (komentář). / Milan Leitner, Zdeněk Kopecký, Vladimír Lukášek - Vyd. 1. - Praha : Eurounion, 2001. - 314 s. - brož.

Chyby a kontroly v účetnictví / Jiří Dušek - 3. aktualizované vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 96 s. : tab. - brož.

Contributions to mechanics of materials and structures / editors Zdeněk Bittnar, Jiří Šejnoha - Prague : Czech Technical University, 2000. - 204 s. : il., tab. - brož.

Cumulative Book Index : a world list of books in the english language. : the world list by author, title, and subject. 1999. Vol. 1. A-K / edited by Nancy C. Wong ... [et al.] - New York : H. W. Wilson, 2000. - 2455 s. - Váz.

Cumulative Book Index : a world list of books in the english language. : the world list by author, title, and subject. 1999. Vol. 2. L-Z / edited by Nancy C. Wong ... [et al.] - New York : H. W. Wilson, 2000. - s. 2458-4953. - Váz.

Cvičení z ekonomiky podniků / Eva Rosochatecká, Zdeňka Frýdová, Karel Tomšík - Vyd. 3., přeprac. - Praha : Credit, 2001. - 80 s. : tab. - brož.

Cvičení z účetnictví II / Josef Vonka, Ivana Mitáčová - Vyd. 4. - Praha : Credit, 2001. - 148 s. + 1 příl.. - brož.

Cvičení z účetnictví I / Josef Vonka - Vyd. 6. - Praha : Credit, 2001. - 114 s., příl. : tab. - brož.


Czech Tigers in detail : Photo Album of the Czech Tigers, Sharks and Nose Arts. / Petr Soukop a kol. - 1. vyd. - Praha : RAK, 2000. - 84 s. + 1 příl.. - brož.

Části strojů / Jaroslav Pernica - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 139 s. : il. - brož.

Česká republika : mapa PSČ. - Měř. 1:500 000. - Brno : ZES, 2000. - 1 mapa. ; 60 x 98 cm. - brož.

Česká republika : železniční mapa. - [Měř.] 1:500 000. - Brno : ZES, 2000. - 1 mapa. ; 61 x 97 cm. - brož.

Česká republika : železniční mapa. - [Měř.] 1:500 000. - Brno : ZES, 2000. - 1 mapa. ; 61 x 97 cm. - brož.

České hračky na konci tisíciletí : Okresní muzeum v Klatovech, 17.-19.11.1999. : sborník příspěvků ze semináře. / [sestavil Luboš Smolík] - Klatovy : Okresní muzeum, 2000. - 43 s., 14 obr. na příl. : il. - brož.

České hračky na konci tisíciletí : Okresní muzeum v Klatovech, 18.-20.11.1998. : [sborník příspěvků ze semináře]. - Klatovy : Okresní muzeum, 1999. - 40, 24 s. - brož.

Česko-anglická obchodní korespondence / Antonín Dynda, Eva Dyndová - 4. opr. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2001. - xxix, 520 s. - váz.

Česko-německá obchodní korespondence / Antonín Dynda, Eva Dyndová - 3. opr. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2001. - xxvii, 507 s. - váz

Česko-německý vědeckotechnický slovník / [redakce Malgorzata Sokolowska, Anna Benderová, Krzysztof Zak] - Vyd. 2. - Brno : Littera, 2001. - 868 s. - váz.

Čistění vysokotlakých plynovodů po výstavbě : technická instrukce. - Praha : GAS, 2001. - 8 s. : tab. - brož.

Daňové a účetní chyby a problémy 2001 : daň z příjmů právnických osob. / Ivana Pilařová - 2. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 184 s. - brož.

Daňově uznatelné výdaje v jednoduchém účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 5. aktualizace - leden 2001. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Den interních doktorandů 2000 : odborný seminář Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství. : Ostrava, 13. prosince 2000. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 91 s. : tab., il. - brož.

Den interních doktorandů 2000 : odborný seminář Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství. : Ostrava, 13. prosince 2000. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 91 s. : tab., il. - brož.

Dílenská praxe / Milan Brožek - Vyd. 2., přeprac., rozš. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 64 s. : il., tab. - brož.


Dobroty z pánve / Jarmila Mandžuková - Praha : Agentura VPK, 2001. - 106 s., obr. příl. : il. - brož.

Dům svépomoci - Hrubá stavba : od základů po střechu. / Ronald Meyer - 1. vyd. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2001. - 126 s. : barev. il. - váz.

Ekonomická problematika výroby elektrické energie v jaderných elektrárnách : sborník přednášek ze semináře. : Praha, 30. října 2000. / [sestavil Václav Bláha] - [Praha] : Česká nukleární společnost, 2000. - 66 s. : il., tab. - brož.

Ekonomika podniku / Eva Wagnerová - Vyd. 2., upr. a rozš. - Opava : Slezská univerzita, 2001. - 229 s. : il., tab. - brož.

Ekonomika pro pedagogy : (ekonomika a rodina). / Karel Šrédl - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - 217 s. : tab. - brož.

Electrical percolation threshold of composite materials : (Thesis). / Jarmila Vilčáková - Brno : University of Technology, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). : il., tab. - brož.

Electrical percolation threshold of composite materials : (Thesis). / Jarmila Vilčáková - Brno : University of Technology, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). : il., tab. - brož.

Elektroenergetika, hornictví, plynárenství, teplárenství : ročenka. 2000. - 1. vyd. - Praha : GAS, 2000. - xi, 1125 s. : tab., grafy. + 1 CD-ROM. - váz.

Encyklopedický slovník gastronomie : ve dvou svazcích. [1]. A-K ; Jiří Černý. - 1. vyd. - Úvaly : Ratio, [2001]. - 221 s. : il. - brož.

Energeticky vědomá modernizace zdravotně technických instalací bytových objektů / [zpracoval Zdeněk Žabička] - Brno : Cech topenářů a instalaterů ČR, 2000. - 52 s. : il., tab. - brož.

Entstehung und Entwicklung des mittleren Donaulimes / Kurt Genser - Linz : Nordico-Museum der Stadt Linz, 2001. - 42 s. : il. - brož.

Enzymová hydrolýza bílkovinných nečiněných odpadů / Lubomír Sáha - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 24 s. - brož.

Experiment v mechanice hornin a jeho realizace : teze habilitační práce. / Vladislav Horák - Brno : VUTIUM, 2001. - 23 s. : il., tab. - brož.

Feng shui : praktický návod, jak se naučit čínskému umění žít v souladu s okolím. / Richard Craze - České vyd. 1. - Praha : Cesty, 2000. - 64 s. : il. - váz.

Feng Šuej : praktický návod, ako sa naučiť čínske umenie žiť v súlade s okolím. / Richard Craze - Slov. vyd. 1. - Praha : Cesty, 2000. - 64 s. : il. - váz.


Figurky z proužků barevného papíru / [Armin Täubner] - Ostrava : Anagram, 2001. - 32 s. : barev. il. - Brož.


Ford Mutt M151 A1, M151 A2 and M718 in detail : Ford's Trucks in the Czech Private Colections. / František Kořán, Jan Moštěk - 1st ed. - Prague : RAK, 2000. - 52 s. : barev. il. + 1 příl.. - brož.

Fracture and ductile vs. brittle behavior - theory, modelling and experiment : Symposium held November 30 - December 3, 1998; Boston, Massachusetts, U.S.A. / editor Glenn E. Beltz ... [et al.] - Warrendale : Materials Research Society, 1999. - ix, 334 s. : il. - váz.

GAZ-67 Tchapayev in detail : the Russian WWII light utility truck in Lešany Museum collection. : photo manual for modelers. / photos František Kořán ; text Aleš Knížek, Michal Burian. - 1st ed. - Prague : RAK, 2000. - 36 s. : barev. il. - brož.

Glosář k učebnici English for business studies (Ian MacKenzie) / Radek Vogel, Jana Mužíková, Jiřina Zákostelecká - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 86 s. - brož.

Gut & Preiswert : 2001. : Bett mit Bad bis 80 Mark. : ein Wegweiser zu rund 5.000 Hotels und Gasthäusern in Deutschland. - 17. Aufl. - Dortmund : Busche, 2001. - 768 s. - brož.

Hodnocení kvality a možnosti využití stavebních recyklátů : teze habilitační práce. / Bohumil Novotný - Brno : VUTIUM, 2001. - 24 s. : il., tab. - brož.

Hodnocení kvality a možnosti využití stavebních recyklátů : teze habilitační práce. / Bohumil Novotný - Brno : VUTIUM, 2001. - 24 s. : il., tab. - brož.

Hodovní stůl a dvorská společnost / Josef Hrdlička - Vyd. 1. - České Budějovice : Historický ústav Jihočeské univerzity, 2000. - 337 s. : il. - váz.

Hospodaření / [Jan Stejskal] - Vyd. 1. - Praha : Junák-svaz skautů a skautek ČR, 2000. - 79 s. : il., tab. - brož.

Hydraulika / Jiří Krešl - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 59 s., obr. příl. - brož.

Hydroizolace a vozovky na mostech : 7.-8.12.2000 hotel Fontána I Luhačovice. : sborník příspěvků. - Brno : CERM, [2000]. - 111 s. : il. - CERM ; brož.

Hydroizolace a vozovky na mostech : 7.-8.12.2000 hotel Fontána I Luhačovice. : sborník příspěvků. - Brno : CERM, [2000]. - 111 s. : il. - CERM ; brož.

Hygiena a technologie zpracování ryb a ostatních vodních živočichů / Hana Buchtová - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2001. - 164 s. : tab. - brož.

Image firmy: současné přístupy / Růžena Lukášová, Tomáš Urbánek - Brno : Psychologický ústav Akademie věd České republiky, 2000. - 12 s. -
Indická kuchyně : 380 receptů. / Vladimír Miltner - 1. vyd - Praha : Vyšehrad, 2001. - 221 s., obr. příl. - váz.


Interferometrický výzkum přestupu tepla v soustavě vertikálních desek : teze habilitační práce. / Milan Pavelek - Brno : VUTIUM, 2001. - 32 s. : il. - brož.


Internet a konkurenceschopnost podniku : III. ročník konference. : Zlín, Academia centrum, 13. března 2001. : sborník přednášek. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 145 s. : il., tab. - brož.

Inventarizace : praktický průvodce. / Josef Podhorský, Jaroslava Svobodová - Ostrava : ANAG, 2001. - 183 s. - brož.

Investiční projekt : příprava území a příprava stavby. : doporučený standard metodická řada DOS M 21.01. / [zpracovala Irena Bělehradová] - 1. vyd. - Praha : Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2000. - 116 s. : tab. - brož.

I tudy kráčely dějiny-- : z historie zaniklých a těžbou uhlí vážně zasažených míst Sokolovského revíru. / Vladimír Prokop st. - 1. vyd. - Sokolov : Sokolovská uhelná, 2001. - 235 s. : il. - Váz.
Jakost smluvních vztahů z hlediska právních aspektů exportu odlitků / Jiří Zlámal - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 27 s. : tab. - brož.

Jakost - styl života pro třetí tisíciletí / Helena Zídková, František Zvoneček - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 139 s. : il., tab. - brož.

Jak dosáhnout kariéry / Vlastimil Chmela - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 2001. - 99 s. : il. - brož.

Jak jezdit rychle a bezpečně / Bronislav Růžička - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - xii, 89 s. : il. - brož.

Jak vyzrát na milionáře : [proč nevyhrát v televizní soutěži]. - Praha : Ambros, 2001. - 197 s. - brož.

Jednatelem bez rizika : konkrétní možnosti zajištění jednatele s.r.o. proti riziku vyplývajícímu z osobní odpovědnosti. Základní dílo včetně 1. aktualizace - březen 2001. / Alena Pospíšilová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.
Jednoduché účetnictví nově od roku 2001 nejen pro podnikatele, aneb, jak řádně prokazovat příjmy a výdaje u fyzických osob : s cvičebními testy pro samokontrolu znalostí. / [Hana Čermáková, Jiří Fiala] - 8. vyd. - Ostrava : Mirago, 2001. - 159 s. : tab. - brož.

Jízdní řád Českých drah : platí od 10.6.2001 do 14.12.2002. 2001-2002. [1]. České dráhy - Praha : České dráhy, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - Brož.

Jízdní řád Českých drah : platí od 10.6.2001 do 14.12.2002. 2001-2002. [2]. Morava a Slezsko - Praha : České dráhy, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - Brož

Jízdní řád pravidelné autobusové dopravy : platí od 10. 6. 2001 do 14. 12. 2002. 2001-2002. Oblast Olomouc - Ostrava : ČSAD, 2001. - 1 sv. (nestránkováno). - Brož.


Jugendherbergen in Deutschland : Handbuch. 2001. - Detmold : Deutsches Jugendherbergswerk, 2001. - 673 s. : il., fot., tab. - brož.


Katalog 2001 : stavební + zemní stroje. - Praha : Image interier, 2001. - 83 s. : il. (většina barev.), tab. - Brož.

Katalog 2001 : stavební + zemní stroje. - Praha : Image interier, 2001. - 83 s. : il. (většina barev.), tab. - Brož.

Kdo je kdo ve stavebnictví / editor Michael Třeštík - Praha : Agentura Kdo je kdo, 2000. - 217 s. - brož.

Kdo je kdo v rodině / Lucie Mikulášková, Martina Pátková ; ilustrovala Bára Dlouhá. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2001. - 1 sv. (18 volných listů) : barev. il. - volné listy v obálce

Kesslerovy nákladní lokomotivy soustavy Engerth o uspořádání pojezdu C 2' dráhy MIDI (Francie) a StEG / Radoslav Kolomý, Pavel Stejskal, Jaromír Zelenka - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 38 s. : il., tab. - brož.

Komunikační dovednosti / Stanislava Müllerová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 109 s. : il. - brož.

Konečně sám doma! : návod k přežití a další užitečné rady. / Catrin Frischerová ; [z německého originálu přeložil a převyprávěl Pavel Sýkora]. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2001. - 111 s. : il. - brož.

Konkurenční prostředí v zemědělství a potravinářství : sborník vědeckých prací z mezinárodní konference. : Brněnská přehrada, 13.-15. září 2000. / [sestavili Tomáš Veselý, Petra Cyvínová, Renata Černíková] - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, [2000]. - 287 s. : il., tab. - brož.

Kouzlo chladných zbraní : historie, mýty, legendy. / Juraj Hradský, Pavel Habáň ; ilustrace Pavol Pevný. - Vyd. 1. - [Praha] : Slovart, 2001. - 135 s. : il. - váz.

Ksiazka amerykanska dla dzieci i mlodziezy w Polsce w latach 1944-1989 : produkcja i recepcja. / Bogumila Staniów - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 152 s. : tab. - brož.

Kuchařka naší maminky - 1. vyd. - Praha : Slovanský dům, 2001. - 109 s., [4] s. obr. příl. - brož.
Kvantově-mechanické výpočty elektronové struktury pevných látek a jejich aplikace v materiálovém výzkumu : inaugurační přednáška k profesorskému jmenovacímu řízení v oboru materiálového inženýrství. / Mojmír Šob - Brno : VUTIUM, 2001. - 26 s. : il. - brož.

Lehká strava / Olga Ticháčková - 1. vyd. - Praha : Slovanský dům, 2000. - 117 s., obr. příl. - brož.

Lexikon technických materiálů se zahraničními ekvivalenty : kovy, plasty, keramika, kompozity. Základní dílo - aktuální stav: leden 2001 - včetně 10. aktualizace. / Ivan Fürbacher ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 2 příl. - brož.


Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace Základní dílo včetně 5.1. mimořádné aktualizace - leden 2001. / Danuše Prokůpková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.


Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace Základní dílo včetně 6. aktualizace - únor 2001. / Danuše Prokůpková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Luštěniny od A do Z : 300 variací na čočku, fazole, hrách a sóju. / Miroslav Mayer - 1. vyd. - [Praha] : Víkend, 2000. - 117 s., obr. příl. : il. - brož.

Magie v kuchyni, aneb, Svíčková na střeše / Kája Vařík - Praha : Otakar II., 2000. - 141 s. : il. - váz.

Malování, malířské efekty a speciální úpravy : kniha, která vás inspiruje k vytvoření zajímavého interiéru. / Sacha Cohenová - Dobřejovice : Rebo Productions, 2000. - 256 s. : barev. il. - váz.
Managing Finance / František Kalouda - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 110 s. : il., tab. - brož.

Managing People / František Hroník, Zdeněk Petřek - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 76 s. : il., tab. - brož.

Manažerská ekonomika / Anna Vilímová - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 99 s. : il., tab. - brož.

Manažerská etika : --inspirace pro 21. století--. / [editor Zdenek Dytrt] - 1. vyd. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2000. - 188 s. : il., tab. - váz.

Manka a škody / Tomáš Jaroš - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2001. - 111 s. : tab. - brož.

Marketing a práce s absolventy vysokých škol : obory: andragogika, ekonomie, personální řízení. / Milan Beneš ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2001. - 147 s. : tab. - brož.

Metriky v informatice : jak objektivně zjistit přínosy informačního systému. / Pavel Učeň a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 139 s. : tab. - brož.

Mezinárodní účetní standardy 2000 - Vyd. 1. - Praha : HZ, 2000. - iv, 1240 s. : tab. - brož.

Média, internet, TV NOVA a já / Milan Šmíd - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2000. - 231 s. : tab. - brož.

Měnový kurs, úrokové míry a jejich rizika : ochrana před měnovými a úrokovými riziky a role EURO při jištění proti rizikům v České republice. : hedging against currency and interest rate exposure and the role of EUR in hedging against exposures in the Czech Republic. : teze disertační práce. / Michal Formánek - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 32 s. : il. - brož.

Microstructural processes in irradiated materials : Symposium held November 30 - December 2, 1998; Boston, Massachusetts, U.S.A. / editor Steven J. Zinkle ... [et al.] - Warrendale : Materials Research Society, 1999. - xvii, 735 s. : il. - váz.

Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : January 30-31, 2001, VŠB - TU Ostrava, Czech Republic. / [editor Vladimír Petroš] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 538 s. : il., tab. - brož.


Mnohorozměrové adaptivní řízení / Marek Kubalčík - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 26 s. : il., tab. - brož.

Modeling of compressive softening of concrete / Jiří Němeček - Prague : Czech Technical University, 2000. - 145 s. : il., tab. - brož.

Moderní česká kuchařka / Petr Skácel - 1. vyd. - Praha : Slovanský dům, 2001. - 73 s., obr. příl. - brož.

Moderní řízení podniku : praktická příručka pro ředitele, jednatele a manažery. Základní dílo včetně 7. aktualizace a doplňků - stav: leden 2001. / Josef František Palán ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Morfologie a strukturní mechanika obecných vlákenných útvarů / Bohuslav Neckář - Vyd. 2. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 243 s. : il., tab. - brož.

Moře v plamenech / Miloš Hubáček - Vyd. 6., v Pasece 1.. - Praha : Paseka, 2001. - 286 s. : obr. příl. - váz.

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 22. aktualizace a doplňky - listopad 2000. / Vladimír Voříšek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Mzdové účetnictví 2001 : praktický průvodce. / Václav Vybíhal a kolektiv - 4. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 365 s. : tab. - brož.

Naše zlaté stránečky : Černice, Defurovy Lažany, Dobrotice, Holkovice, Chanovice, Újezd u Chanovic. / [sestavil Luboš Smolík] - Klatovy : Okresní muzeum, 1999. - 18 s. - brož.

Nauka o materiálu I / Luděk Ptáček a kolektiv - Brno : CERM, 2001. - 505 s. : il., tab. - váz.
Nákupy pro výstavbu : doporučený standard metodická řada DOS M 16.01. / [zpracoval Karel Zdráhal] - 1. vyd. - Praha : Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě : SDIC-Institut, 2000. - 123 s. : tab. - brož.

Německo-český vědeckotechnický slovník / [redakce Malgorzata Sokolowska, Anna Benderová, Krzysztof Zak] - Vyd. 2. dopl. - Brno : Littera, 2001. - 1135 s. - váz.

Nosiče zvuku : historická technika pro přenos a uchování zvuku ze soukromých sbírek Jiřího Beneše a Jaroslava Kabáta. : Okresní muzeum v Klatovech, Výstavní sál 22.6.-12.9.1999. / [Josef Brand] - Klatovy : Okresní muzeum, 1999. - 13 s. : il. - brož.

Nová pravidla provozu na pozemních komunikacích : kompletní právní úprava. : zákon č. 361/2000 Sb., ve znění zákona č. 60/2001 Sb.. : vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., včetně vyobrazení dopravních značek. - 1. vyd. - Mariánské Lázně : KOURA publishing, 2001. - 119 s. : barev. il. - brož.

Nové předpisy o provozu na pozemních komunikacích s komentářem / Pavel Bušta, Antonín Seidl - Praha : Venice Music Production, 2001. - 349 s. : il., tab. - brož.


Novinky u společností s ručením omezeným / Hana Březinová a kolektiv - Praha : Svaz účetních, 2001. - 48 s. : tab. -
Noví globální lídři : Richard Branson, Percy Barnevik, David Simon. / Manfred F.R. Kets de Vries, Elizabeth Florent-Treacy - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2001. - 171 s. - brož.

Numerické modelování porušení sypané hráze přelitím / Jan Jandora - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 29 s. : il., tab. - brož.

Obchodní korespondence v němčině : nejčastější typy písemností, vzory v němčině i češtině, komentář, rady, doporučení. / Miroslava Pščolková - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - viii, 127 s. - brož.

Obecná anorganická technologie II / Milan Kuchler, Zdeněk Uhlíř - Vyd. 2. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 113 s. : il., tab. - brož.

Obecná anorganická technologie II / Milan Kuchler, Zdeněk Uhlíř - Vyd. 2. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 113 s. : il., tab. - brož.

Obnovitelné zdroje energie / [zpracoval Miroslava Cenka ... et al.] - 2., upr. a dopl. vyd. - Praha : FCC Public, 2001. - 208 s. : il., tab. - brož.

Oceňování nemovitostí : aktuální příručka pro úřední, tržní a mezinárodní oceňování se vzory a souvisejícími právními předpisy. Základní dílo: stav - únor 2001 včetně 5. aktualizací. / Miloslav V. Jokl ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Odlučování tuhých částic / Jiří Hemerka - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 138 s. : il. - brož.

Opravy v domácnosti : praktická ilustrovaná příručka. / [odpovědná redaktorka českého vydání Alena Benešová] - 2. čes. vyd. - Praha : Slovart, 2000. - 240 s. : il. (většina barev.) - váz.

Organizace a řízení zemědělského podniku / Marie Kovářová, Zdeněk Abrham, Miroslav Špelina - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2001. - 27 s. : tab. - brož.

Organizace výroby a práce : (cvičení). / Drahoš Vaněček - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 124 s. : il., tab. - brož.

Osmnáctí hraničáři / Eduard Stehlík, Martin Vaňourek - 1. vyd. - Mohelnice : Martin Vaňourek, 2000. - 86 s., obr. příl. - brož.

Panel 1999 : vyhodnocení základních atributů podniků a podnikatelů registrovaných v roce 1998. 1999. / zpracoval Odbor statistických registrů ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 25 s., 45 tab., 18 grafů, příl. : tab., grafy. - brož.

Papiňák : vaříme rychle, levně, nápaditě, s chutí. / Pavel Martin - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 75 s. - brož.

Perníky z forem a perníčky zdobené cukrovou polevou : (recepty používané na Klatovsku). : metodický list k semináři o pernikářské výrobě. / [Připravila Ivana Sieberová, Milena Voláková] - Klatovy : Okresní muzeum, 1999. - 1 sv. (nestránkováno) - brož.


Pitná voda 1999 : která je 5. pokračováním konferencí Pitná voda z údolních nádrží. : Tábor, 31.5.-3.6.1999. : sborník konference. / [editoři Nataša Kalousková, Tomáš Machula, Petr Dolejš] - Vyd. 1. - České Budějovice : W & ET Team, 1999. - 407 s. : il., tab. - brož.

Plánování zahrady : vyčerpávající návod, jak navrhnout a založit krásnou zahradu. / Peter McHoy - 1. vyd. - Dobřejovice : Rebo Productions, 2000. - 256 s. : barev. il. - váz.

Pletení / Radko Kovář - Vyd. 2., upr,. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 96 s. - brož.

Podniková ekonomika / Eva Grublová a kolektiv - Ostrava : Repronis, 2001. - 438 s. : il. - brož.
Podnik a právo životního prostředí 8. aktualizace. / Petr Roth ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Podnik a životní prostředí 11. aktualizace. / Květa Remtová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - Brož.

Podvojné účetnictví a účetní závěrka pro podnikatele 2001. / Petr Ryneš - Olomouc : ANAG, 2001. - 654 s. - brož.

Podvojné účetnictví pro podnikatele včetně základů s výkladem a cvičebními testy : programová učebnice - I. + II. díl. / [Jana Buchtová] - 7. vyd. - Ostrava : Mirago, 2001. - 285 s. : tab. - váz.
Podvojné účetnictví v příkladech 2001 / Beata Blechová, Jana Janoušková - 2. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 172 s. : tab. - brož.

Podvojné účetnictví 2001 : komplexní průvodce s předpisy. / [Hana Březinová ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 491 s. : tab. - brož.

Podvojné účetnictví 2001 : podle právního stavu k 1.1. 2001. - 8. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 224 s. : tab. - brož.

Podvojné účetnictví / Anna Fedorová - Vyd. 3. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 100 s. : il., tab. + 1 příl.. - brož.

Podvojné účetnictví : metodika, příklad, rady. / Jitka Mrkosová - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - viii, 275 s. : tab. - brož.

Pohlazení po hřbetě / Jiří Stehno - 1. vyd. - Brno : Knihař, 2001. - 55 s. - brož.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v otázkách a odpovědích : 168 otázek a 168 odpovědí k zákonu č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění zákona č. 307/1999 Sb. a zákona č. 56/2001 Sb., a k odpovědnosti za přestupky a trestné činy v silničním provozu. / Pavel Bušta, Vladimír Přikryl - Praha : Eurotax, 2001. - 93 s. - brož.


Politická komunikace a média / Jan Jirák, Blanka Říchová - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 163 s. : il. - brož.


Ponaučení krátké o warhanách, jak jsau wnitř stawěny a zřízeny, a jak w dobrém stawu se zachowati, ano y nepatrnějssí oprawy, kde warhanáře není, od warhaníka samého stáwati se mohau : pro začátečníky warhanické. / Josef Gartner ; w česstinu přeložil y pospsáním života sw. Cecilie rozmnožil Norbert Waniek. - 1. vyd. - Opava : ARTTHON, 2001. - 72 s., obr. na příl.(s 5 kamenotisky) - brož.

Porovnání použitých technologií a jejich nákladů při výrobě tekuté fáze litin s lupínkovým a kuličkovým grafitem a ocelí na odlitky : Brno, 8.3.2001. : seminář. / [redakce Václav Kafka ... et al.] - Brno : Česká slévárenská společnost, 2001. - 44 s., tab. a obr. příl. - brož.

Porovnání použitých technologií a jejich nákladů při výrobě tekuté fáze litin s lupínkovým a kuličkovým grafitem a ocelí na odlitky : Brno, 8.3.2001. : seminář. / [redakce Václav Kafka ... et al.] - Brno : Česká slévárenská společnost, 2001. - 44 s., tab. a obr. příl. - brož.

Posuzování shody a odpovědnosti za výrobek : praktická příručka pro ředitele, jednatele a manažery jakosti. Základní dílo - Stav: březen 2001 včetně 9. aktualizace. / Helena Kowandová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Praktická bezmasá kuchařka pro prevenci zdraví Díl 1. / Jaroslav Pekárek, Bohumil Ždichynec - 1. vyd. - Praha : Slovanský dům, 2000. - 91 s. : il. - brož.

Praktická encyklopedie šití / Dorothy Woodová - 1. vyd. - Dobřejovice : Rebo Productions, 2000. - 255 s. : barev. il. - váz.

Praktická příručka odpadového hospodářství : příručka pro podnikové ekology a referenty odpadového hospodářství. Základní dílo - stav: leden 2001 - včetně 12. aktualizace. / Bohumil Beneš ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 21/1. aktualizací - stav: leden 2001. / Libuše Müllerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Právní úprava technických požadavků na výrobky pro stavby / Jaromír Jareš, Andrea Bucharová - Vyd. 1. - Praha : Arch, 2000. - 134 s. : tab. - brož.

Proceedings University of West Bohemia 2000. Section 1. Natural and Engineering Sciences / [editor chief Vladimír Zeman] - Pilsen : University of West Bohemia, 2001. - 195 s. : il., tab. - brož.

Programová učebnice Podvojné účetnictví pro podnikatele III : účtování na finančních a kapitálových účtech o zúčtovacích vztazích a cenných papírech. : [s výkladem a cvičebními testy]. / Jana Buchtová - nové 5. vyd. - Ostrava : Mirago, 2001. - 167 s. - brož.


Projektování mobilních robotických soustav ve vztahu k jejich aplikaci, s přihlédnutím k optimalizaci pohonných jednotek : teze habilitační práce. / Radek Knoflíček - Brno : Vutium, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il., tab. - brož.


Prostředky implementace CAD/CAM systému do informačního systému strojírenského podniku / Antonín Doušek - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 33 s. : il. - brož.

Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových plynových zařízení - Praha : GAS, 2000. - 13 s. - brož.

Proudové chrániče / František Štěpán - Vyd. 2., dopl. - Praha : IN-EL, 2001. - 182 s. : il. - brož.
Provoz zdravotnických zařízení : praktická příručka pro soukromou lékařskou praxi a zdravotnická zařízení. Základní dílo včetně 2. aktualizace - stav: leden 2001. / Helena Haškovcová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

První český opravník kuchyňských, stravovacích a bylinkářských omylů / Miroslav Mayer, Pavel Váňa - 1. vyd. - [Praha] : Víkend, 2000. - 78 s. : il., tab. - brož.

Předtisky pro nácvik normalizované úpravy dopisů : učební pomůcka pro střední školy. : podle nové reviodované normy ČSN 01 6910. / [Olga Kuldová] - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2000. - 1 sv. (40 volných listů) - Volné listy v obálce

Přehled předpisů v silniční nákladní dopravě : příručka ke školení. / [Jiří Březina] - Vyd. 3., přeprac. - Ostrava : Repronis, 2001. - 205 s. - brož.

Přehled učiva k maturitní zkoušce z ekonomiky / Karel Biňovec - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2001. - 293 s. : il., tab. - brož.

Přehled výrobků a služeb pro plynárenství v České republice : uspořádání podle regionů a oborových rejstříků. - Vyd. 1. - Praha : GAS, 2000. - 125 s. - brož.

Příběh stanice Mir : 1986-2001. / Tomáš Přibyl - 1. vyd. - Brno : T. Přibyl, 2001. - 132 s. : il. - brož.

Přínosy vědeckých metod pro rozvoj ekonomiky : třetí ročník konference doktorandů Fakulty podnikatelské. : Brno, 23. března 2001. : sborník příspěvků. - 1. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 112 s. : il., tab. - brož.

Případové studie z business marketingu / Vojtěch Spáčil - Vyd. 2., přeprac. - Ostrava : Repronis, 2001. - 35 s. : tab. - brož.

Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarzadzaniu T. 5. / pod redakcja Stanislawa A. Witkowskiego - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 213 s. : il., tab. - brož.

Psychologie a sociologie řízení / Miroslav Kadlčík - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 285 s. : il., tab. - brož.

Raketové modelářství 3. Výškové rakety, modely na nízkotlaké raketové motory / Josef Říha - Praha : Tisk Expres, 2001. - 21 s., [24] s. obr. příl. : il. - brož.

Raketové modelářství 3. Výškové rakety, modely na nízkotlaké raketové motory / Josef Říha - Praha : Tisk Expres, 2001. - 21 s., [24] s. obr. příl. : il. - brož.


Recycling 2001 : možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. : Brno 22.-23. března 2001. : sborník přednášek konference. / [sestavil Miroslav Škopán] - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 107 s. : il., tab. - brož.

Recycling 2001 : možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. : Brno 22.-23. března 2001. : sborník přednášek konference. / [sestavil Miroslav Škopán] - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 107 s. : il., tab. - brož.

Reklama '90 - '99 : česká fotografie v reklamě a propagaci. : Národní technické muzeum Praha, 1999. : Divadlo Archa Praha, 2000. / [texty Tomáš Dvořák, Ivo Gil, Vladimír Kozlík] : VUT Brno FT Zlín, 2000. : Černá louka Ostrava, 2000. : Zámek Vsetín, 2000. : Muzeum Č. Budějovice, 2000. - 1. vyd. - Praha : Asociace fotografů České republiky, 2000. - 109 s. : il. - brož.

Rekonstrukce úpraven vody : 16.-17. září 1998 v Teplicích. : sborník konference. / [editoři Nataša Kalousková, Petr Dolejš] - Vyd. 1. - České Budějovice : W & ET Team, 1998. - 192 s. : il., tab. - brož.

Rekonstrukce v panelovém domě 3. Změny dispozic bytů / Kamil Barták - 2. přeprac. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 126 s. : il. - brož.

Revoluce, nebo spiknutí? / Zdeněk Pokorný - Vyd. 1. - [S.l.] : Jaroslav Jandus, 2001. - 156 s. : il. - brož.

Ročenka Střední školy pro knihkupce a nakladatelské pracovníky Školní rok 1999-2000. / [redakčně připravila Věra Zaviačičová] - Praha : Jan Kanzelsberger, 2001. - 50 s. : il., fot. - brož.
Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska : výzkumný záměr. / [Ondřej Asztalos za kol., odpovědný řešitel] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 516 s. : il., tab. - brož.

Rychlé večeře / Olga Ticháčková - 1. vyd. - Praha : Slovanský dům, 2000. - 97 s., obr. příl. - brož.

Řemesla a cechy : pracovní sešity pro střední školy. / [Martin Pleva] - Boskovice : Muzeum Boskovicka, 2000. - 15 s. : il. - Brož.

Řemesla a cechy : pracovní sešity pro základní školy. / [Martin Pleva] - Boskovice : Muzeum Boskovicka, 2000. - 15 s. : il. - Brož.

Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. / Josef Koubek - 3. vyd. - Praha : Management Press, 2001. - 367 s. - váz.

Řízení obchodních činností / Eva Mainzová - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 144 s. : tab. - brož.


Řízení podnikových financí / Drahomíra Pavelková - Vyd. 2., upr. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 227 s., tab. na příl. - brož.


Řízení změn ve firmě / Miloš Drdla, Karel Rais - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - xii, 145 s. : il., tab. - brož.

Sbírka příkladů z investičního rozhodování a dlouhodobého financování / Milan Hrdý - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 110 s. : tab. - brož.

Sborník I. konference studentů doktorského studia F1 : listopad 2000, Praha. / [Jitka Doležalová za autorský kolektiv] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 59 s. : il., tab. - brož.
Sborník prací studentů a doktorandů FEI VUT Roč. 5. 1999. / [editoři Jaromír Baštinec, Josef Diblík]. - Brno : CERM, 1999. - 210 s. : il., fot., tab., grafy. - brož.

Sborník výzkumných prací Ústavu malého a středního podnikání Díl 5. / editor Eva Wagnerová - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2000. - 308 s. : il., tab. - brož.

Scientific papers of the University of Pardubice : Faculty of Chemical Technology. : series A. 2000. 6. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 169 s. : il., tab., grafy. - brož.

Scientific papers of the University of Pardubice : series D. : Faculty of Economics and Administration. 5. 2000. / [odpovědný redaktor Jan Kunhart] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 222 s. : il., tab. - brož.

Síť městských komunikací v urbanistické struktuře velkých měst / Vlastislav Novák - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 23 s. - brož.

Síť městských komunikací v urbanistické struktuře velkých měst / Vlastislav Novák - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 23 s. - brož.

Sledujeme anglické zpravodajství / Barbara & Marcin Otto - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 331 s. : tab. + 2 MC. - brož.

Speech Processing : 10th Czech-German workshop. : Faculty of Arts, Charles University. : Prague, 18th-20th September. / edited by Robert Vích - Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic, 2000. - 65 s. : il., tab. - brož.

Společenskovědní základy managementu / Ivan Hálek, Milada Blažková - 2., upr. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 157 s. - brož.

Společnost s ručením omezeným a její jednatel : vzory a příklady k dosažení úspěchu v každodenní praxi jednatelů a společníků. Základní dílo včetně 1. aktualizace - stav: březen 2001. / Petr Bílý ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - váz.

Společnost s ručením omezeným od roku 2001 : účetní a daňová kuchařka. / Pavel Běhounek - Olomouc : ANAG, 2001. - 141 s. : tab. - brož.


Spolehlivost konstrukcí : cesta k pravděpodobnostnímu posudku bezpečnosti, provozuschpnosti a trvanlivosti konstrukcí. : Ostrava, březen 2001. : sborník referátů konference. - Ostrava : Dům techniky, 2001. - 136 s. : il., tab. - brož.


Stanovení počtu BETA-D-Glukuronidázopozitivních Escherichia coli na chromogenní plotnové půdě. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 oC : metodické doporučení SZÚ č. 1/1999 CZŽP k mikrobiologickému zkoušení potravin a pokrmů. : metodické doporučení SZÚ č. 2/1999/CZŽP k mikrobiologickému zkoušení potravin a pokrmů. / [zpracovali Ljuba Schlemmerová, Vladimír Špelina] - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 1999. - 42 s. : tab. -
Static and dynamic limit loads of reinforced concrete structures / Petr Řeřicha - Prague : Czech Technical University, 2000. - 107 s. : il., tab. - brož.

Statistické metody pro manažerské rozhodování / Jaroslav Stuchlý - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 188 s. : il. - brož.

Stavební katalog ABF 2001. 1. expedice. - Praha : Arch, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). : il., tab. - volné listy v obálce

Stavební přehled 2001. Díl 1. Výrobky, materiály : technické a obchodní údaje o výrobcích - Praha : ABF, 2001. - 768 s., 58 s. obr. příl. : il., fot. - brož.

Stavební přehled 2001. Díl 2. Firmy : kontaktní a obchodní údaje - Praha : ABF, 2001. - s. 774-1014, příl. -
Strategický management / E. Vacík, M. Šulák - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 125 s. : il., tab. - brož.

Structural Concrete in the Czech Republic 1994-1997 : XIII FIP Congress Amsterdam, 1998. : national report of the Czech Republic. / [editor Pavel Čížek ... et al.] - Prague : ČBZ - Czech Concrete and Masonry Society : FIP - Czech FIP Member Group, [1999]. - 80 s. : il. (většina barev.) - Brož.

Structural concrete - the bridge between people : FIB symposium 1999. : 12-15 October 1999, Prague, Czech Republic. - Prague : Viacon Agency, 1999. - 96 s. : tab. + 1 CD-ROM. - Brož.
Structural concrete - The bridge between people : proceedings of the FIB (Fédération Internationale du Béton) symposium 1999. : Prague, Czech Republic; 12-15 October 1999. Vol. 1. - Prague : Viacon Agency, 1999. - 342 s., příl. : il., tab. + 1 CD-ROM. - Brož.

Structural concrete - The bridge between people : proceedings of the FIB (Fédération Internationale du Béton) symposium 1999. : Prague, Czech Republic; 12-15 October 1999. Vol. 2. - Prague : Viacon Agency, 1999. - s. 343-784. : il., tab. - Brož.

Stručný slovník řečové komunikace : (výběr z českých a slovenských prací). / M. Hrdlička, E. Demlová, K. Lepilová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 111 s. - brož.

Sylaby z business marketingu / Vojtěch Spáčil - Vyd. 2., přeprac. - Ostrava : Repronis, 2001. - 78 s. : tab. - brož.


Tables of physical properties of concretes for nuclear-safety structures / František Vodák and co-workers - Prague : Czech Technical University, 2000. - 66 s. : il., tab. - brož.


Tables of physical properties of concretes for nuclear-safety structures / František Vodák and co-workers - Prague : Czech Technical University, 2000. - 66 s. : il., tab. - brož.

Tajemství císařovniny krásy : rady, přírodní kosmetika, cvičení. / [Jutta Wellmannová] - Vyd. 1. - Praha : Brána, 2001. - 141 s., obr. příl. : il. - váz.

Tavná lepidla : aplikace syntetických lepidel v knihařství, balení a kartonáži, výrobě nábytku. / Jan Gelbič - 1. vyd. - Brno : Knihař, 2000. - 97 s. : il. - brož.

Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení "DIAGO 2001" : sborník anotací mezinárodní konference s výstavou, Ostrava, únor 2001. ; editor Ladislav Hrabec, František Helebrant, Jaroslav Melecký. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 40 s. + 1 CD-ROM. - brož.

Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení "DIAGO 2001" : sborník anotací mezinárodní konference s výstavou, Ostrava, únor 2001. ; editor Ladislav Hrabec, František Helebrant, Jaroslav Melecký. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 40 s. + 1 CD-ROM. - brož.

Technická ochrana objektů Díl 1. Mechanické zábranné systémy / Jan Uhlář - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2000. - 150 s. : il. - brož.

Technická praktika I : ruční zpracování dřeva a plastů. / Jiří Vintr - 2. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 128 s. : il. - brož.

Technické podmínky provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích : (informační sborník). : zákon č. 38/1995 Sb., Vyhláška č. 102/1995 Sb., Anotace předpisů EHK OSN. 7. aktualizační doplněk. Únor 2001 - Praha : Kodex, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - Brož.
Technické podmínky provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích : (informační sborník). : zákon č. 38/1995 Sb., Vyhláška č. 102/1995 Sb., Anotace předpisů EHK OSN. 7. aktualizační doplněk. Únor 2001 - Praha : Kodex, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - Brož.
Technologie betonu a maltovin / Jiří Kučera, Petra Doné - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 90 s. : tab. - brož.

Technologie betonu a maltovin / Jiří Kučera, Petra Doné - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 90 s. : tab. - brož.

Telecommunications and Signal Processing - TSP 2000 : 23rd international conference, September 6 to 7, 2000 Czech Republic. / [edited by M. Filka, K. Němec] - Brno : Brno University of Technology, 2000. - 214 s. : il. - brož.

Televizní kabelové rozvody : přednášky a numerická cvičení. / Václav Říčný - Vyd. 2., přeprac. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 71 s. - brož.


Teoretická elektrotechnika II / Juraj Valsa, Jiří Sedláček - Vyd. 2., dopl. - Brno : Vutium, 2000. - 241 s. : il., tab. - brož.


Teoretická elektrotechnika : cvičení. / Iva Dvořáková - 2., upr. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 65 s. : il. - brož.

Teorie a praxe firemních financí / R.A. Brealey, S.C. Myers - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xix, 1064 s. : il., tab. - váz.

Termoplasty v praxi : praktická příručka pro konstruktéry, výrobce, zpracovatele a uživatele termoplastů. Základní dílo včetně 5. aktualizace - aktuální stav: leden 2001. / Miloš Sova ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.
Theoretical and experimental research in structural engineering : 1st Czech-Slovak Symposium. : Prague, 6.-7.6.2000. / [Petr Bouška ... et al.] - Prague : Czech Technical University, 2000. - 163 s. : il., tab. - brož.

Tisk a právo : tiskový zákon s komentářem. : související ekonomické a další informace. : obrazová dokumentace. / Tomáš Sokol - 1. vyd. - Praha : Orac, 2001. - 135 s. : il., tab. - váz.
Tradiční české kuchařky : jak se vařilo před M. D. Rettigovou. / Magdalena Beranová - 1. vyd. - Praha : Libri, 2001. - 279 s. - brož.

TýTý : zrcadlo popularity. : 10 let divácké ankety o nejoblíbenější osobnosti televizní obrazovky. / Daniela Kupsová - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 176 s., obr. příl. : il. - váz.

US Army Truck Tractors in detail : the kings of US military line haulage. / colour photos František Kořán ... [et al.] ; text Jan Moštěk. - 1st Ed. - Prague : RAK, 2001. - 108 s. : il. + 1 příl. - brož.

US Army Truck Tractors in detail : the kings of US military line haulage. / colour photos František Kořán ... [et al.] ; text Jan Moštěk. - 1st Ed. - Prague : RAK, 2001. - 108 s. : il. + 1 příl. - brož.

Účetnictví I / Antonín Valder, Ivana Mitáčová - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 86 s., příl. - brož.

Účetnictví : organizační složky státu, obce, kraje, hl. město Praha, příspěvkové organizace. : podle stavu k 1.3.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 368 s. - brož.

Účetní závěrka 2000 : uzávěrka, výpočet a zaúčtování daně z příjmů, cash flow, příloha k účetní závěrce. / Helena Vorbová - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2001. - 166 s. - brož.

Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele : plné znění, autorizované k 25.1.2001. : opatření Ministerstva financí ČR, kterým se upravuje obsah účetní závěrky pro podnikatela, úplné znění k 1.1.2001. - Praha : Bilance, 2001. - 198 s. : tab. - brož.

Vaříme s bylinkami / Ladislav Chmel - Vyd. 1. - Praha : Otakar II., 2000. - 285 s. - váz.


Vánoční kniha / Malcolm Hillier ; fotografie Diana Millerová. - Praha : Cesty, 2000. - 115 s., obr. příl. : barev. il. - váz.


Vánoční pečivo snadno a rychle / Jiří Kareš - Praha : Agentura V.P.K., 2000. - 106 s., obr. příl. - brož.

Velikonoce nejen v kuchyni / Pavel Martin - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 120 s. - brož.
Velikonoce / Pavel Toufar ; [ilustroval Karel Franta]. - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2001. - 315 s. : barev. il. - váz.

Velká kniha gulášů : 500 receptů od nás i ze světa. / Miroslav Mayer - 1. vyd. - [Líbeznice] : Víkend, 2000. - 187 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. - váz.

Vliv dopravy na životní prostředí / Petr Škapa - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 126 s. : il., tab. - brož.

Vliv maziv na opotřebení tvářecích nástrojů : autoreferát disertace pro získání vědecké hodnosti Doktor technických věd. / Libor Mašek - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 28 s. : il., tab. - brož.

Vodní hospodářství rodinného domu / Jan Šálek, Josef Malý - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2000. - 52 s. : il., tab. - brož.

Využití fyzikálního a numerického modelování pro optimalizaci metalurgických procesů / Karel Michalek - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 125 s. : il., tab. - brož.

Výrobce a prodejce potravin : praktická příručka. : označování, posuzování shody, systém kritických bodů, prodej. 10. aktualizace - duben 2001. / Bedřich Škopek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů : výsledky výzkumu v roce 2000. : Brno, 13. prosince 2000. : sborník přednášek ze semináře. / [editor Vlastimil Stara, Tomáš Julínek, Jan Šálek] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 212 s. : il., tab. - brož.

V hlavních zprávách: Televize : fakta, která před vámi zatajili. / Jan Čulík a Tomáš Pecina - Vyd. 1. - Praha : ISV & Britské listy, 2001. - 365 s. - ISV ; brož.

WORKSHOP 2001 Fakulty strojní : 17.1.2001, Ostrava. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2001. - 198 s. : il. - brož.

XIV. sešit Katedry teoretické elektrotechniky : 1.12.2000, Albrechtice u Českého Těšína. 14. / [editor Jaromír Kijonka] - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 70 s. : il., tab. - brož.

XV. sešit Katedry teoretické elektrotechniky : 15.2.2001, Ostrava. 15. / [editor Jaromír Kijonka] - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 85 s. : il., tab. - brož.

Zateplování staveb / Milan Vlček, Petr Beneš - Brno : CERM, 2000. - 107 s. : tab., il. - brož.


Základní řídicí dokumenty v duchu ISO 9000:2000 : mapy procesů, organizační řád, podpisový řád, popisy pracovních míst. / Václav Brožek - Vyd. 1. - Praha : Český komitét pro vědecké řízení, 2001. - 124 s. : tab. - váz.

Základy elektromagnetické kompatibility : přednášky. / Jiří Svačina - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 155 s. : il. - brož.

Základy marketingu / Pavla Šumberová, Vratislav Kozák - Vyd. 2., opr. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 101 s. : tab. - brož.

Základy podvojného účetnictví / Rostislav Černý - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 114 s. : tab. - brož.

Základy stavby výrobních strojů - Tvářecí stroje / Jiří Staněk - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 120 s. : il., tab. - brož.

Základy stavby výrobních strojů : obráběcí stroje. / Josef Kubíček - 1. vyd. - Plzeň : Západočeká univerzita, 2001. - 159 s. : il. - brož.

Základy technologie výrob / Jaromír Černý - Vyd. 2., nezm. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 113 s. : il., tab. - brož.

Základy teorie vozidel a pístových spalovacích motorů / Stanislav Beroun, Celestýn Scholz - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 117 s. : il. - brož.

Zákony 2001. 1. Sborník úplných znění zákonů daňových, účetních a souvisejících k 1. 1. 2001 - 1. vyd. - Český Těšín : Poradce, 2001. - 688 s. : tab. -
Zákon o odpadech včetně prováděcích předpisů s komentářem : k 1.1.2001. / Dana Římanová - 2. aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 2000. - 255 s. : tab. - brož.

Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích : technické podmínky. - Brno : Centrum dopravního výzkumu, 2001. - 61 s. : il. - brož.

Zelený čaj - přírodní lék : jak využít veškeré léčivé síly. : vše o druzích, receptech a přípravě. / Hu Hsiang-Fan, Marion Zerbstová - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 97 s. : il., tab. - brož.
Zhodnocení technologií výroby kamenných nástrojů : autoreferát doktorské disertační práce. / Petr Škrdla - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 30 s. : il. - brož.

Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí na počátku 21. století : 15.16.2.2001, Ostrava. : sborník příspěvků 6. mezinárodního semináře. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 223 s. : il., tab. - brož.

Zrození vína : všechno o zpracování hroznů, výrobě vína a jeho zrání. / Jaroslav Pátek - 3. rozš. vyd. - Brno : Jota, 2001. - 301 s. : il. - váz.

100. výročí zahájení automobilové výroby v Tatře Kopřivnice / [uspořádali Jana Pauly, Petr Kožíšek] - Praha : Národní technické muzeum, 1997. - 155 s. : il., tab. - brož.

20 let Ústavu mikroelektroniky FEI VUT v Brně / [editor Vladislav Musil] - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2000. - 252 s. : il. - brož.


3D rekonstrukce výstupů z optických mikroskopů / Dalibor Martišek - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 34 s. : il. - brož.

50 let Fakulty elektrotechnické ČVUT : sborník statí k 50. výročí založení fakulty. : akademický rok 2000/2001. / [redaktor Jaroslav Knápek] - Vyd. 1. - Praha : A plus, 2001. - 198 s. : il., tab. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist