Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (leden-únor) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika

za leden-únor 2001

ABC antiky / Gerhard Löwe, Heinrich Alexander Stoll - 2., přeprac. vyd., v IŽ 1.. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 467 s. : il. - váz.

Active Server Pages 3.0 profesionálně / [autoři Richard Anderson ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - 1164 s. : il., tab. - váz.

Active Server Pages : pro úplné začátečníky. / Martin Štrimpfl - Vyd. 1 - Praha : Computer Press, 2000. - ix, 149 s. - brož.

Address list of selected Ngyos and Ngos working with children and youth 2000 / by M. Nováková ... [et al.] - [Prague] : Children and Youth Institute of the Ministry of Education, Youth and Sports, 2000. - 61 s. - brož.

Adobe Ilustrator / [redakce Karel Heinige, Oldřich Novák] - [Brno] : Unis, 2000. - 210 s. : il. (některé barev.) - brož.

Adobe Photoshop 5.0/5.5 : referenční příručka. / Jiří Hlavenka, Jaroslav Hercik - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xv, 532 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

Adobe Photoshop : efekty s texty. - [Brno] : Unis, 2000. - 239 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

Adresář knihoven a informačních institucí ČR Díl 1. Základní část / [redaktorka Gabriela Krčmařová] - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 2000. - 346 s. - brož.

Adresář knihoven a informačních institucí ČR Díl 2. Názvový rejstřík, přehledy vybraných typů knihoven / [redaktorka Gabriela Krčmařová] - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 2000. - 252 s. - brož.

Agenty a multiagentové systémy / Aleš Kubík - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2000. - ii, 277 s. : il. - brož.

Age of Empires II : age of kings. / [Petr Novák, Pavel Kristián, Pavel Kristián ml.] - [Brno] : Unis, 2000. - 200 s. : il., tab. + 1 CD-ROM. - brož.

Algoritmizace a automatizace zpracování textových informací / Petr Strossa - Vyd. 2., přeprac. a rozš. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 175 s. - brož.

Annual Report of the Librarian of Congress : for the fiscal year ending September 30, 1999. 1999. - Washington : Library of Congress, 2000. - xiv, 180 s. : tab. -
Archiv a region : [k otevření novostavby Státního okresního archivu v Benešově 27.6.2000]. / Eva Procházková, Jaroslav Pánek - Vyd. 1. - Benešov : Státní okresní archiv : Muzeum okresu Beneš, 2000. - 131 s., obr. příl. : il. - brož.

Area and Culture Studies Vol. 57. 1998. - Tokyo : Tokyo University of Foreign Studies, 1998. - 162 s. : il., tab. + 1 příl. - Brož.

Area and Culture Studies Vol. 58. 1999. - Tokyo : Tokyo University of Foreign Studies, 1999. - 73 s. : tab. - Brož.


Area and Culture Studies Vol. 59. 2000. - Tokyo : Tokyo University of Foreign Studies, 2000. - 79 s. : tab. - Brož.

Artificial Intelligence in Control and Measurement : Reprints of the International Summer School CEEPUS SK-46. : August 21st - September 1st, 2000; Brno, Czech Republic. / editor Václav Jirsík - Vyd. 1. - Brno : University of Technology, 2000. - 146 s. : il. - brož.

Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií : deset let činnosti 1999-2000. / redakce Dagmar Fialová, Irena Pekovová - Praha : AGM, 2000. - 89 s. : il. - Brož.

AutoCAD : verze 2000 česká. : tvorba 2D technické dokumentace. / Petr Slavata, Jana Baarová - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2000. - 128 s. : il. - brož.

Az Országos Széchényi Könytvár Évkönyve 1994-1998. / [felelös szerkesztö Kovács Ilona] - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár, 2000. - 423 s. : il., tab. -

A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1989. / szerkesztette Velich Sándorné - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár, 1999. - xxxiii, 699 s. - Brož.

Bibliografie periodik vydávaných na Moravě 1986-1995 / [redakce Jaromír Kubíček] - BrnoOlomouc : Moravská zemská knihovna : Vědecká knihovna, 2000. - 350 s. - MZK Brno, brož.

Bibliografie 1940-1999 / Ivo Stolařík - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 54 s. - brož.

Budoucnost lidského společenství / Jiří Stehlík - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 368 s. - brož.

Bulletin of the National Gallery in Prague 1999. 9. - Prague : National Gallery, 2000. - 222 s. : il., fot. - váz.

Catalogo delle biblioteche d'Italia : Friuli-Venezia Giulia. / [coordinamento dell'opera Maria Luisa Garroni, Anna Maria Mandillo] - Roma : ICCU, 1999. - x, 342 s. - váz.

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky : 60. výročie. : 1938-1998. / [zostavila Marta Mandysová] - 1. vyd. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 1998. - 59 s. : fot., tab. - brož.

CorelDRAW 8 : referenční uživatelská příručka doporučená výrobcem. / Jiří Hlavenka, Jaroslav Hercik - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1998. - xxiv, 526 s. : il. - brož.

CorelDRAW! pro verzi 3.0 a vyšší : krok za krokem. / Miroslav Čulík - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1996. - x, 161 s. : il. - brož.

České pověsti v četbě mládeže a dětí / Věra Vařejková - Brno : CERM, 2000. - 20 s. - brož.

Česko německý odborný slovník vědy, techniky, ekonomiky / Věra Hegerová, Tomáš Zahradníček

a kolektiv - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2000. - 1240 s., obr. příl. - váz.


Český Internet Explorer 5 : kompletní kapesní průvodce. / Jiří Bráza - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 297 s. - brož.

Češi nechtějí demokracii / Martin J. Stránský - Vyd. 1. - Chomutov : Milenium Publishing, 2000. - 505 s. - váz.

Čínské symboly / Lubica Obuchová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 187 s. : il., tab. - brož.

Databáze charakterizující systémy národních účtů a platebních bilancí pro komparace tranzitivních a tržních ekonomik v 90. letech XX. století : projekt GAČR 402/99/501, Konvergence české ekonomiky k ekonomické úrovni zemí EU-dosavadní vývoj a perspektivy. / Vladimír Nachtigal, Vladimír Tomšík - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 299 s. : tab. - brož.

Delphi v kostce / Ray Lischner - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xv, 550 s. - brož.

Demokracie a etika : výbor z příspěvků Literární soutěže o Cenu Jana Masaryka. : III. ročník - 1998. / [redakce Jaroslava Čajová] - 1. vyd. - Praha : JANUA, 2000. - 281 s. - brož.

Diderot : velká všeobecná encyklopedie. 3. Bur-Daz - Vyd. 1. - Praha : Diderot, 2000. - 639 : il., tab., mapy. - váz.

Dobývání znalostí z databází 2000 : seminář. : 30. listopadu 2000, ČVUT-Masarykova kolej, Praha 6. : sborník přednášek. / [Jan Rauch, Olga Štěpánková] - Praha : Vysoká škola ekonomická : České vysoké učení technické, 2000. - 108 s. : il., tab. - brož.

DTP Corel PHOTO-PAINT, Corel VENTURA : materiály ke cvičení. / Stanislav Horný - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 261 s. : il. - brož.

Duchovní proudy ruské a ukrajinské emigrace v Československé republice (1919-1939) : (méně známé aspekty). : (meneje izvestnyje aspekty temy). / pod redakcí L. Běloševské - 1. vyd. - Praha : Slovanský ústav AV ČR, 1999. - 351 s. - brož.

Duhové stránky Internetu 2000 : průvodce uživatele Internetu. / Petr Broža ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - v, 186 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

Důsledky vstupu České republiky do Evropské unie / Ivana Witzová - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2000. - 83 s. : tab. - brož.

Elie Wiesel : zlo a exil. / Michael de Saint Cheron ; [z francouzského originálu přeložila Helena Bláhová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 207 s. - brož.

Encyklopedie lži, podvádění a klamání s příklady a obrana proti nim / Emil Mleziva - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 238 s. : il., tab. - váz.

English for the European Union / Helena Janouškovcová - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - 222 s. : il., tab. - brož.

English-Slovak Dictionary of Library Terminology / compiled and edited by Ivan Kanič - 1. vyd. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 1999. - 223 s. - váz.


Eroberung Amerikas in Drucken des 16. Jahrhunderts aus dem Bestand der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt : Bibliographie. / bearbeitet von Heike Schmidt ... [et al.] - Halle(Saale) : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2000. - xx, 57 s. : il., tab. - brož.

Etika pro nové milénium / Jeho Svatost dalajlama - Vyd. 1. - Praha : Pragma, 2000. - 199 s. - váz.

European integration: selected chapters : (vybrané kapitoly z problematiky evropské integrace). / K. Lacina a kolektiv - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 170 s. - brož.

Evropská integrace / Květoslava Kořínková, Jana Nagyová - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 93 s. - brož.

Evropská společenství : první pilíř Evropské unie. / Miloslav Had, Luděk Urban - 2., rozš. a upr. vyd. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2000. - 165 s. : tab. - brož.

Filozofické a metodologické problémy vědy / Ivana Holzbachová - Vyd. 2. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 135 s. - brož.

Financial Directory : Česká republika. 2000. - Plzeň : Herold Business Data Bohemia, 2000. - 134 s. : il., tab. - brož.

Finanční služby ve virtuálním prostředí : Information Security Summit 2000. : Míčovna Pražského hradu, Praha; 30.-31.5.2000. - Praha : Tate International, 2000. - 208 s. : il. - brož.

Flemish paintings of the 17th and 18th centuries / Lubomír Slavíček - Prague : National Gallery, 2000. - 438 s. : il. - váz.

Geneze a současnost evropské integrace : vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze. / [odborný redaktor Zdeněk Veselý] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 312 s. : tab. -
GNU nástroje pro tvorbu WWW stránek : podrobný průvodce začínajícího uživatele. / Lenka Třísková - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 242 s. : il., tab. - brož.

Guinnessovy světové rekordy 2001. - Vyd. 1. - Praha : Olympia, 2000. - 248 s. : il., fot. - váz.

Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland Bd. 24. Gesamtregister, Sachregister A-Ger / zusammengestellt von Karen Kloth, André Schüller - Hildesheim : Olms-Weidmann, 2000. - 277 s. - váz.

Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland Bd. 25. Gesamtregister, Sachregister Ges-Me / zusammengestellt von Karen Kloth, André Schüller - Hildesheim : Olms-Weidmann, 2000. - 293 s. - váz.

Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland Bd. 26. Gesamtregister, Sachregister Mi-T / zusammengestellt von Karen Kloth, André Schüller - Hildesheim : Olms-Weidmann, 2000.

- 285 s. - váz.


Haslo geograficzne : wybór i zasady tworzenia w bibliografii narodowej i katalogach Biblioteki Narodowej. : zasady wypelniania rekordu wzorcowego. / opracowaly Wanda Klenczon, Anna Stolarczyk - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2000. - 55 s. - brož.

Historické knižničné fondy ako súčasť kultúrneho dedičstva : zborník príspevkov z medzinárodného workshopu pre historické knižničné fondy. : Banská Bystrica, 9.12.1999. / [zostavila Darina Šovčíková] - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 1999. - 103 s. : il., tab. - brož.

Hlubina návratu / Jiří Wojnar - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2000. - 254 s. : il. - váz.

Incipit liber-- : (počíná se kniha--). : atlasy, mapy, cestopisy, herbáře, knihy lékařské pro lidi i dobytek, kratochvilná čtení a kalendáře, knihy modlitební a písma svatá z 15. až 18. století ze sbírek Okresního muzea ve Vysokém Mýtě. / [příprava a redakce Hanka Skalická a Karel Jaroš] - Vysoké Mýto : Okresní muzeum, 2000. - 33 s. : il. - brož.

Informační bezpečnost : katalog. 2000-2001. - Praha : Tate International, 2000. - 106 s. : il. - Brož.

Informační systémy III / Jiří Vaníček - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - 40 s. : il. - brož.

Informační technologie v řízení / Zdeněk Havlíček - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - 81 s. : il., tab. - brož.

Information and communication technology in education 2000 : Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic, 18th-21st September 2000. : proceedings. / [editor Erika Mechlová] - Vyd. 1. - Ostrava : University of Ostrava, 2000. - 263 s. : il., tab. - brož.

Inform katalog 2001. - 11. vyd. - Brno : Inform Net Partners, 2001. - Přeruš. str. : il. - váz.

Institucionální reforma EU a její souvislosti : příspěvky přednesené na konferenci pořádané Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie. : v Praze, dne 11. května 2000. - Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2000. - 67 s. - Brož.

Internet Explorer 5.5 / Rostislav Zedníček - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 112 s. : il. - brož.

Internet Explorer 5.5 : podrobný průvodce začínajícího uživatele. / Miroslav Renda - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 223 s. : il. - brož.

Internet pro úplné začátečníky / Jiří Lapáček - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - x, 198 s. : il. - brož.

Internet ve škole : možnosti využití informací z internetu ve výuce. / [zpracoval] Jaroslav Kusala - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2000. - 69 s. : il. - brož.

Internet : adresář a slovník pojmů. / Bryan Pfaffenberger ; doplnil a upravil Jiří Čertík. - Praha : Lidové noviny, 2000. - 175 s. - brož.

Internet : podnikatelská příležitost, nebo hrozba?. / Vladimír Vrabec, Jaroslav Winter - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2000. - 212 s. : il., tab. - brož.


Interpretace kultur : vybrané eseje. / Clifford Geertz - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2000. - 565 s. - brož.

Inženýrské systémy v pohonech / Pavel Pivoňka, Viktor Valouch - Vyd. 1. - Praha : Notes, 2000. - 123 s. : il. - brož.

Israeli Armour in Detail : Israeli Armour at Latrun and Hatzerim Museums. : Israeli Defence Forces Armoured Corps Museum at Latrun and IAF Museum at Hatzerim. / colour photos Karel Hellebrand, Daniel Petz ; text Karel Hellebrand. - 1st Ed. - Prague : RAK, 2000. - 36 s. : il., fot. + 1 příl. - brož.

Jahrbuch : Akademie der Wissenchaften und der Literatur, Mainz. Jg. 50. 1999. - Mainz : Akademie der Wissenchaften und der Literatur, 2000. - 338, liii s., obr. příl. : il., fot., tab. - brož.

Jak studovat / Rudolf Kohoutek, Karel Ouroda - Brno : CERM, 2000. - 20 s. : il. - brož.

Jestřábe, díky : Jaroslavu Foglarovi Hoši od Bobří řeky a přátelé. / sborník vzpomínek uspořádali Jindřich Hojer a Václav Černý - 1. vyd. - Praha : Ostrov, 2000. - 239 s. : il. - váz.

Kalendárium osobností západních Čech na rok 2001. / [sestavila Jitka Neužilová] - Plzeň : Státní vědecká knihovna, 2000. - 166 s. - brož.

Katalogizace elektronických zdrojů : příručka pro katalogizátora. / Ludmila Celbová - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 2000. - 39 s. : il. - brož.

Katalog organizací převážně zaměstnávajících občany se ZPS / Jaroslav Mikšaník ... [et al.] - Vyd. 3. dopl. a upr. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2000. - 95 s. - brož.

Katolickie towarzystwa robotników polskich w Zaglebiu Ruhry T. 1. Rozwój organizacyjny a swiadomosc narodowa 1871-1894 / Witold Matwiejczyk - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1999. - 379 s., 5 tb. příl. : tab. - brož.

Kdo je kdo není v hnutí Nového věku : svět náboženství a duchovních směrů na konci milénia. / Josef Wolf - Praha : Votobia, 2000. - 230 s. - brož.

Komentář k zákonu č. 22/1997 Sb. a předpisům souvisejícím, v platném znění / Viktor Brach ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : GAS, 2000. - 466 s. : il., tab. - brož.

Komunikace mikrokontroléru s okolím Díl 2. / Jiří Hrbáček - 1. vyd. - Praha : BEN, 2000. - 151 s. : il. + 1 disketa. - brož.

Konfrontace nebo dialog? : palčivé otázky dneška a křesťanská víra. / Kurt Koch - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 282 s. - brož.

Konvence ve vědě a filosofii : sborník příspěvků. / k vydání připravil Jiří Nosek - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2000. - 294 s. : il. - brož.

Kulturní kalendář na rok 2001. / [zpracovala Jana Šaurová] - Hradec Králové : Okresní knihovna, 2000. - 42 s. - brož.

Kulturní pluralita v současném světě / Z. Lehmannová a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 142 s. - brož.

Libri 2000 : 15. Knižní Olomouc, 6. Literární festival. : festival Olomouc - Vratislav. : 25.-27. října 2000. / [úvodní text Vladimír Pokorný] - Olomouc : Výstaviště Flora, 2000. - 54 s., [16] s. obr. příl. - brož.

Lidové noviny a Karel Poláček : Rychnov nad Kněžnou - květen 1998. : sborník příspěvků ze sympozia. / [redaktor Jan Tydlitát] - Vyd. 1. - Boskovice : Albert, 1998. - 223 s. : il. - brož.

Linux v kostce : pohotová referenční příručka. / Ellen Siever a kol. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 1999. - xiv, 560 s. - brož.

Literatura pro děti a mládež Slezska a severní Moravy : (soupis bibliografie). / Svatava Urbanová, Šárka Holaňová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 111 s. - brož.

Literární bibliografie severní Moravy 1997. / [sestavila] Naďa Smékalová - Olomouc : Státní vědecká knihovna, 1999. - 67 s. - brož.

MATLAB a SIMULINK : úvod do používání. / František Dušek - Vyd.1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 146 s. : il. - brož.

Medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy v doprave a spojoch : medzinárodné organizácie. / Ján Maráček, Daniela Nováčková - Vyd. 1. - Žilina : EDIS, 1999. - 115 s. - brož.

Menerva : Miscallanea ad antiquitatem propagandam spectantia. 3/2000. - Vyd. 1. - České Budějovice : Biskupské gymnázium Jana Nepomuka Neumanna, 2000. - 177 s. : il. - brož.

Metalurgicko strojírenský komplex : Česká republika. 2000. / [sestavil Vladimír Frouz ... et al.] - 2. vyd. - Plzeň : Herold Business Data Bohemia, 2000. - 136 s. : il. - brož.

Metodologie politické vědy / Jan Škaloud - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 46 s. - brož.

Mezinárodní třídění obrazových prvků ochranných známek : (Vídeňské tříděni). : 4. vyd. - Vyd. 3. dopl. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2000. - xx, 127 s. : il. - brož.

Mezinárodní účetní standardy a česká účetní legislativa : sborník 3. ročníku konference. : Praha, říjen 2000. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 354 s. : tab. - brož.

Měření a hodnocení jakosti informačních systémů / Jiří Vaníček - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - 211 s. : il., tab. - brož.

Městské muzeum Králíky / [Pavla Šímová] - Králíky : Městské muzeum, 2000. - 19 s. : il. - Brož.

Microsoft Excel 2000 : jednoduše. / Ivo Magera - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - 120

s. : il. - brož.


Microsoft Windows 2000 Professional MCSE Training Kit - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xlviii, 687 s. : il. - brož.

Microsoft Windows 2000 Professional Resource Kit - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xxxix, 1389 s. : il. + 2 CD-ROM. - váz.

Microsoft Windows 98 : pro střední školy. / Pavel Roubal - Praha : Computer Press, 2000. - 190 s. : il. - brož.

Microsoft Word 2000 : jednoduše. / Pavel Roubal - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - 118 s. : il. - brož.

Mikrofilmek címjegyzéke : idöszaki kiadványok. 10. / összeállította Maros Judit - Budapest : Országos Széchényi könyvtár, 2000. - 164 s. -
Monitoring Preparations of Transition Countries for EU - Accession : Taking place in Prague, from June 1st until June 4th 2000. - Prague : University of Economics, 2000. - 336 s. : il., tab. - brož.

MUDILT : multimedia and distance learning for teachers. : review of experiences. / editors Jaroslava Mikulecká, Jan Sedláček - 1st ed. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 192 s. : il., tab. - brož.

Multikulturalita, tolerance a odpovědnost : sborník příspěvků z Letní školy pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd ... konané ve dnech 23.-26. srpna 1999 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. / Marie Hrachovcová, Miroslav Dopita, Pavel Zívalík (edit.) - Olomouc : Univerzita Palackého, c2000. - 190 s. : tab. - brož.

Nebojte se Internetu, aneb, Internetem i bez počítače / Jan Kovanic - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - vi, 114 s. : il. - brož.

Neuvěřitelná fakta : příhody, které se skutečně staly. Část 2. / Jaromír Kapinus - 1. vyd. - Brno : Šimon Ryšavý, 2000. - 307 s. - brož.

Novela zákona č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku / zpracoval Vladimír Straka - Praha : Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2000. - 73 s. : tab. - brož.

Obchodní adresář : informační část, rejstřík výrobků a služeb, výrobky a služby, abecední seznam firem. 1999. - Brno : Inform Katalog, [2000]. - 896 s. - brož.

Objekty '2000 : sborník 5. ročníku celostátní odborné konference. : Praha, 15.-16. listopadu 2000. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - 204 s. : il. - brož.

Ochrana průmyslového vlastnictví v Evropské unii / Světlana Kopecká - Vyd. 2., dopl. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2000. - 333 s. - brož

Od C k C++ / Miroslav Virius - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2000. - 227 s. : il. - brož.

Oficiální program Sdružení nezávislých iniciativ pro přípravu padesátého výročí ukončení

válečných operací v Evropě - Praha : Laguna, [2000]. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.


Olomoucká obrazárna : Olomouc, Muzeum umění, Obrazárna 2000-2005. 2. Nizozemské malířství 16.-18. století z olomouckých sbírek / editors Lubor Machytka, Gabriela Elbelová - Vyd. 1. - Olomouc : Muzeum umění, 2000. - 199 s. : il. - váz.

Opisanije drevnejšich dokumentov archivov moskovskich prikazov 16.-načala 17. veka : (RGADA. F. 141. Prikaznyje dela starych let). Kn. 2. / Natal'ja Petrovna Voskobojnikova - MoskvaSankt-Peterburg : Archeografičeskij centr, 1999. - 248 s. - váz.

Opisanije drevnejšich dokumentov archivov moskovskich prikazov 16.-načala 17. vekov : (RGADA. F. 141. Prikaznyje dela starych let). Vyp. 3. / Natal'ja Petrovna Voskobojnikova - Moskva : Pamjatniki istoričeskoj mysli, 1999. - 326 s. - váz.

O nás - pro nás, aneb, Deník školáka Díl 5. / Dagmar Benešová ... [et al.] - 1. vyd. - PrahaJihlava : Státní zdravotní ústav : Okresní hygienická stanice, 2000. - 81 s., příl. : il., tab. - Brož.

Österreichische historische Bibliographie Nachträge 1945-1994. / bearbeitet von Martha Jauernig ... [et al.] - GrazSanta Barbara : Wolfgang Neugebauer : ABC-CLIO, 1999. - 653 s. - váz.

PC pro školy - ovládání programů : hardware - technické vybavení, operační systém MS Windows, nadstavby OS (Windows Commander, Servant Salamander), textové editory (MS Word, 602Text), tabulkové kalkulátory (MS Excel, 602Tab), grafické programy, AutoCAD, počítačové sítě a Internet, komprimace dat, viry a antivirové programy. / Jiří Plášil - 3., přeprac. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2000. - 199 s. : il. - brož.

Perské rukopisy v Národní knihovně České republiky / [Michal Fárek] - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky : Albertina icome : Dar Ibn Rushd, 2000. - 44 s. : barev. il. + 1 CD-ROM. - NK, brož.

Pharaoh : oficiální příručka strategie. / Mark Cohen - Brno : Stuare, 2000. - viii, 180 s. : il. - brož.

Plán činnosti na rok : (rozpis úkolů). 1996. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1995. - 23 s. : tab. - Brož

Plán činnosti na rok : (rozpis úkolů). 1997. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1996. - 24 s. : tab. - Brož

Plán činnosti na rok : (rozpis úkolů). 1998. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1997. - 24 s. : tab. - Brož

Plán činnosti na rok : (rozpis úkolů). 1999. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1998. - 25 s. : tab. - Brož

Plán činnosti na rok : (rozpis úkolů). 2000. - Olomouc : Vědecká knihovna, 1999. - 23 s. : tab. - Brož

Plán činnosti na rok : (rozpis úkolů). 2001. - Olomouc : Vědecká knihovna, 2000. - 22 s. : tab. - Brož

Počítačová rozhraní : přenos dat a řídicí systémy. / Jaroslav Vlach, Viktorie Vlachová - 2. rozš. vyd. - Praha : BEN, 2000. - 175 s. : il., tab. - brož.

Počítač pro ženy : Windows, Word, Excel, Internet. / Marie Chřibková - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - x, 187 s. : il., tab. - brož.

Polygrafie České republiky : kompletní seznam firem z oblasti polygrafie, souvisejících činností a jejich dodavatelů. : reklamní agentury, grafická studia, repro studia, tiskárny, knihařství, dodavatelé, vydavatelství, obaly a obalová technika. 2000. - 5. vyd. - Břeclav : ISMC CZ, 2000. - 172, 4, 62 s. : il. - brož.

Posuzování shody a odpovědnosti za výrobek : praktická příručka pro ředitele, jednatele a manažery jakosti. Základní dílo - Stav: prosinec 2000 včetně 8. aktualizace. / Helena Kowandová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Pozemní války : encyklopedie konfliktů 20. století. / George Forty - Vyd. 1. - PrahaPlzeň : BETA : Jiří Ševčík, 2001. - 319 s. : il. - Beta - Pavel Dobrovský ; váz.

Pracujeme s Windows 2000 Professional / Martin Kořínek - 1. vyd. - České Budějovice : Protisk, 2000. - 260 s. : il. - brož.

Právní aspekty doménových jmen / Radka Pelikánová, Karel Čermák Jr. - Praha : Linde, 2000. - 210 s. - brož.

Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2000 : světová putování a česká knižní kultura. : Olomouc, 11.-12. října 2000. : sborník z 9. odborné konference. / [k vydání připravila Kateřina Handlová] - BrnoOlomouc : Sdružení knihoven České republiky : Vědecká knihovna, 2000. - 150 s. : il., tab. - SDRUK ; váz.

Programování ve Windows pomocí MFC / Jeff Prosise - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xxvi, 1135 s. : il. + 1 CD-ROM. - váz.

Programujeme v COM a COM+ / Dalibor Kačmář - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xv, 309 s. : il., tab. + 1 CD-ROM. - brož.

Programujeme v Microsoft Visual C++ / David J. Kruglinski, George Shepherd, Scot Wingo - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xxx, 1014 s. : il., tab. + 1 CD-ROM. - váz.

Programy pomoci Evropských společenství České republice od roku 1995 / [Jiří Švarc a Ondřej Štefek] - Praha : Ministerstvo financí ČR - Centrum pro zahraniční pomoc : Ústav mezinárodních vztahů, 2000. - 24 s. : barev. il., tab. - brož.

Projektování informačních systémů / Ivan Vrana - Vyd. 3. - Praha : Credit, 2000. - 118 s. : tab., il. - brož.

Projektování systémů integrované automatizace / František Hruška - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 133 s. : il., tab. - brož.

Průvodce Evropskou unií / Karel Barták - 2., upr. vyd. - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2000. - 88 s. : il. (většina barev.) - brož.

První kroky Internetem, aneb, Je to na WWW! / Lubor Mrázek - 4., přeprac. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2000. - 125 s. : il. - brož.

Přehled tepelských prvotisků / Milan Hlinomaz - [S.l. : s.n., 2000]. - 243 s. : il. - Brož.

Případové studie ke kursu Informační systém podniku / Eva Holínská, Libuše Šoljaková - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 47 s. : tab. - brož.

Red Hat Linux 6.2 CZ : instalační příručka. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - vii, 40 s. : il. + 2 CD-ROMy. - brož.

Regionální a strukturální politika EU / Zdeněk Lukáš - Hronov : Grafické závody, 2000. - 132 s. : tab. - brož.

Regionální muzea v době reformy veřejné správy v ČR / [František Šebek ... et al.] - Praha : Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 2000. - 69 s. : tab. - Brož.

Régi magyarországi nyomtatványok Köt. 3. 1636-1655 / [szerkesztette Heltai János] - Budapest : Akadémiai Kiadó, 2000. - 1117 s., obr. příl. : il. - váz.

Rukověť sběratele starých zbraní / Zdeněk Knápek - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2000. - 309 s. : il. - váz.

Řecký zázrak / Vojtěch Zamarovský - Vyd. v této úpravě 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub : Erika, 2000. - 527 s., obr. příl. : il. - Euromedia Group, váz.

Schriftzeichen : die Wende zur Universalliteratur unter Frankreichs Enzyklopädisten (1750-1780). / Siegfried Jüttner - MainzStuttgart : Akademie der Wissenschaften und der Literatur : Franz Steiner, 1999. - 55 s. : il. - brož.

Senzační 20. století : neopakovatelné okamžiky. / René Zey, Michael Sellen ; [z německého originálu přeložila Věra Houbová]. - 1. vyd. - Praha : Brána : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 191 s. - BRÁNA, váz.

Seznam internetových adres a e-mailů : praktický průvodce internetem. : 2000-2001. / [sestavili Michal Mareš, Jan Zima] - Vyd. 1. - Praha : Economy.cz, 2000. - 180 s. - brož.

Seznam unifikovaných názvů pro liturgická díla latinských ritů katolické církve / doporučeno Pracovní skupinou pro unifikovaná záhlaví liturgických děl - 1. české vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 2000. - xii, 17 s. - brož.

Slovanský ústav v Praze : 70 let činnosti. : sborník statí, bibliografie. / [redaktoři svazku Emilie Bláhová ... et al.] - Praha : Euroslavica, 2000. - 100, CXXXV s. - brož.

Slovácké muzeum Uherské Hradiště / [Ivo Frolec ... et al.] - Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 2000. - 152 s. : il.(většina barev.) - váz.

Sluníčkový diář / Honza Volf - Praha : Nakladatelství jednoho autora, 2000. - Nestr. : il. - brož.

Soupis prvotisků Západočeského muzea v Plzni / sestavil Josef Hejnic - 1. vyd. - Plzeň : Západočeské muzeum, 2000. - 147 s. : barev. il. - váz.

Společná zemědělská politika EU - Regionální a strukturální potika EU / Zdeněk Lukáš, Pavel Neumann - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 139 s. : tab. - brož.

Standard-Thesaurus Wirtschaft Bd. 1. Alphabetischer Teil und Allgemeinwörter / [Zentralredaktion Manuela Gastmeyer ... et al.] - 1. Aufl. - Kiel : Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, 1998. - ii, 558 s. - Brož.

Standard-Thesaurus Wirtschaft Bd. 2. Systematischer Teil Tl. 1. Volkswirtschaft / [Zentralredaktion Manuela Gastmeyer ... et al.] - 1. Aufl. - Kiel : Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, 1998. - 300 s. - Brož.

Standard-Thesaurus Wirtschaft Bd. 2. Systematischer Teil Tl. 2. Beitriebswirtschaft / [Zentralredaktion Manuela Gastmeyer ... et al.] - 1. Aufl. - Kiel : Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, 1998. - 120 s. - Brož.

Standard-Thesaurus Wirtschaft Bd. 2. Systematischer Teil Tl. 3. Wirtschaftszweige / [Zentralredaktion Manuela Gastmeyer ... et al.] - 1. Aufl. - Kiel : Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, 1998. - 298 s. - Brož.

Standard-Thesaurus Wirtschaft Bd. 2. Systematischer Teil Tl. 4. Produkte / [Zentralredaktion Manuela Gastmeyer ... et al.] - 1. Aufl. - Kiel : Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, 1998. - 94 s. - Brož.

Standard-Thesaurus Wirtschaft Bd. 2. Systematischer Teil Tl. 5. NACE-Konkordanz / [Zentralredaktion Manuela Gastmeyer ... et al.] - 1. Aufl. - Kiel : Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, 1998. - 92 s. - Brož.

Standard-Thesaurus Wirtschaft Bd. 2. Systematischer Teil Tl. 6. Geographische Begriffe / [Zentralredaktion Manuela Gastmeyer ... et al.] - 1. Aufl. - Kiel : Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, 1998. - 36 s. - Brož.

Standard-Thesaurus Wirtschaft Bd. 3. Regeln und Hinweise zu Aufbau und Benutzung /

[Zentralredaktion Manuela Gastmeyer ... et al.] - 1. Aufl. - Kiel : Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, 1998. - 22 s. - Brož.


StarOffice 5.2 : uživatelská příručka a instalační CD. / Karel Svoboda - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - viii, 129 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

Stručné dějiny České onkologické společnosti / Pavel Klener, Ludmila Hlaváčková, Petr Svobodný - 1. vyd. - Praha : Galén, 2000. - 70 s. : il. - brož.

Svět fantastických záhad Sv. 1. / Aleš Česal ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1999. - 120 s. : il. - váz.

Svět fantastických záhad Sv. 2. / Jakub Čech ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 128 s. : il. - váz.

Svět kolem nás : první encyklopedie. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 111 s. : barev. il. - váz.

Systémová integrace na prahu 3. tísíciletí [i.e. tisíciletí] : 7.11.2000 Liberec. : sborník semináře. / sestavili Jan Skrbek, Dana Nejedlová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 199 s. : il., tab. - brož.

Šetřme časem! : rychločtení a umění koncetrace. / David Gruber - 5. vyd. - Praha : Management Press, 2000. - 182 s. : tab. - brož.

Technické a programovací prostředky / Miroslav Kubíček - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 164 s. : il. - brož.

Technické muzeum v Brně : informace, zprávy, zajímavosti. : muzejní zpravodaj vydaný k Mezinárodnímu dni muzeí. 2000. / [sestavila Pavla Stöhrová] - Brno : Technické muzeum, 2000. - 4 s. : il. + 1 příl. - Brož.

Technologický rozvoj jako produkt sociokognitivní sítě / Tomáš Cahlík - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 98 s. : il. - brož.

Tom Clancy's rainbow six rogue spear : mission pack: urban operations. : oficiální příručka strategie. / Michael Knight - Brno : Stuare, 2000. - xv, 319 s. : il. - brož.

Učebnice jazyka Java / Pavel Herout - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2000. - 349 s. : tab. - brož.

Učíme se RedHat Linux : průvodce začátečníka operačním systémem Red Hat Linux. / Bill McCarty - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xiv, 292 s. : obr. - brož.

Umělá inteligence a neuronové sítě / Ivo Vondrák - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 139 s. : il. - brož.

Under the Torch of the Modern Era : the first two centuries of book-printing in Bohemia. / Miroslava Hejnová, Julius Hůlek, Zdeněk Uhlíř - 1st ed. - Prague : National Library of the Czech Republic, 2000. - 130 s. : il. + 1 příl.. - brož.

Užití adaptivních filtrů ke zlepšení vlastností obrazů s velkým dynamickým rozsahem obrazových dat : disertační práce. : obor: matematické inženýrství. / Vlastimil Macek - Brno : Vysoké učení

technické, 2000. - 22 s. : il. - brož.


Úvod do pedagogického výzkumu / Peter Gavora - Brno : Paido, 2000. - 207 s. : tab., il. - brož.

Úvod do studia odborné literatury / Jan Vymětal, Miriam Váchová - Vyd. 1. - Praha : Orac, 2000. - 287 s. : il., tab. - brož.

Úvod od světa počítačů a informačních sítí / Zuzana Čírtková, Petr Čírtek - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 56 s. : il. - brož.

Velká kniha Macromedia Flash : interaktivní animace. / Karel Prokeš - 1. vyd. - Brno : Unis Publishing, 2000. - 311 s. : il. - brož.

Velká kniha o skenování : úprava obrázků a tisk. / Pavel Knotek ...[et al.] - 2., upr. vyd. - Brno : Unis Publishing, 2000. - 287 s., [6] s. barev. obr. příl. : il. - brož.

Velká kniha - Skenování, úprava obrázků a tisk / [Pavel Knotek ... et al.] - 2. upr. a rozš. vyd. - Brno : Unis, 2000. - 287 s. : il., tab. - brož.

Velké spory na poli vědy : deset nejurputnějších střetů a jejich protagonisté. / Hal Hellman - 1. čes. vyd. - Ostrava : Hel, 2000. - 206 s. - brož.

Velké záhady našeho světa / Felix R. Paturi - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 311 s. : il. (většina barev.) - váz.

Věda a vědecká metodologie I / Jiří Tulka - Vyd. 2. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 76 s. - brož.

Vincenc Kramář : od starých mistrů k Picassovi. : Národní galerie v Praze: Sbírka moderního a současného umění - Veletržní palác, 13.10.2000-28.1.2001. / [úvodní text Milan Knížák ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Národní galerie, 2000. - 277 s. : il. - brož.

Volsciana : katalog renesansowego ksiegozbioru Piotra Dunin-Wolskiego, biskupa Plockiego. / opracowal Andrzej Obrebski - KrakówWarszawa : Ksiegarnia Akademicka : Instytut Cervantesa, 1999. - 456 s., 66 obr. na příl. : il. - brož.

VRML 97 : laskavý průvodce virtuálními světy. / Jiří Žára - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 1999. - xi, 238 s. : il., tab. - brož

Vydaná odborná stanoviska III - 3. rozš. vyd. - Praha : GAS, 2000. - 315 s., příl. : il., tab. - brož.

Vylaďování webového výkonu / Patrick Killelea - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 1999. - xxiii, 370 s. : il. - brož.

Vytváříme projekty v programu Microsoft Project 2000 / Karel Hyndrák - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xii, 303 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

Vytváříme relační databázové aplikace / Rebeca M. Riordan - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xiv, 280 s. : il. - brož.

Vytváříme WWW stránky / Jiří Hlavenka ... [et al.] - 4., aktualiz. vyd. - Praha : Computer Press,

2000. - xiv, 520 s. : il. - brož.


Využití informačních technologií při budování konkurenční výhody II : sborník prací z odborné konference. : Praha, 21. listopad 2000. / [lektor Jiří Tvrdoň, Jiří Vaněk] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - 105 s. : il., tab. - brož.

Využití rozhraní PC pod Windows : měření, řízení a regulace pomocí standardních portů PC. / Burkhard Kainka, Hans-Joachim Berndt - 1. čes. vyd. - Ostrava : HEL, 2000. - 151 s. : il., tab. + 1 CD-ROM. - brož.

Využití umělé inteligence v jakosti software : Brno, 11. únor 2000. : sborník vědeckých prací. / [editor Branislav Lacko, Libor Spěvák] - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2000. - 63 s. : il. - brož.

Východočeské Athény a Josef Liboslav Ziegler : sborník příspěvků ze sympozia. : Rychnov nad Kněžnou, květen 1997. / [vybral Václav Petrbok ; redaktor Jan Tydlitát]. - Vyd. 1. - Praha : Albert, 1997. - 218 s. : il. - brož.

Výpočetní technika a programování I - cvičení / Marko Genyk-Berezovskyj - 1. vyd. - Praha : Česká informatická společnost, 2000. - 164 s. : il., tab. - brož.

WDS '00 : "Week of Doctoral Students 2000". : 9th Annual Conference of Doctoral Students. : Prague; June 13, 2000 to June 16, 2000. Pt. 4. Computer and Educational Sciences / editor Jana Šafránková - Vyd. 1. - Prague : Matfyzpress, 2000. - s. 462-619. : il., tab. - brož.

Web of Science : verze 4.1. : stručná uživatelská příručka. / Jaroslav Šilhánek - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 31 s. : tab. - brož.

We are children just the same : Vedem, the secret magazine by the boys of Terezín. / prepared and selected from Vedem (in the Lead) by Marie Rút Křížková, Kurt Jiří Kotouč, Zdeněk Ornest - 4th Ed. - Prague : Aventinum, 2000. - 199 s. : il. - váz.

William a Catherine Boothovi : zakladatelé Armády spásy. / Helen K. Hosierová - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2000. - 179 s. - brož.

Windows Milenium / Radek Maca - Praha : Grada Publishing, 2000. - 126 s. : il. - brož.

Word 97 2000 : kapesní příručka. / Karel Havlíček - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 183 s. : il., tab. - brož.

XI. krajský aktiv revizních techniků elektro : Kladno, říjen 2000. : sborník přednášek. / [sestavil Miloslav Valena] - 1. vyd. - Pardubice : UNIT, 2000. - 54 s. : il., tab. - Brož.

XML v příkladech / Benoit Marchal - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xiv, 447 s. : il. - brož.

XML : kompletní průvodce. / Neil Bradley - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 537 s. - brož.

Záhada nesmrtelnosti / Ernst Meckelburg - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2000. - 251 s., obr. příl. - váz.

Zpravodaj Hanáckého folklórního sdružení se sídlem v Prostějově 2000. / [připravil Miloš

Plotz] - Prostějov : Duha, 2000. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - Brož.


Žijeme v Evropě : Evropská unie, členské a kandidátské země. - Olomouc : Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, 2000. - 40 s. : il. - Brož.

100 let ochrany přírody a krajiny na Podblanicku / Václav Kovařík, Pavel Pešout - Vlašim : Český svaz ochránců přírody : Muzeum okresu Benešov, 2000. - 179 s. : il., tab. - ČSOP Vlašim ; brož.

11. Výroční zpráva státní semenářské kontroly v České republice za sklizňový rok 1999 11. 1999. Od 1. 7. 1999 do 30. 6. 2000 / [zpracovala Soňa Fránová ... et al.] - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 2000. - 98 s. : tab. - brož.

13 nožů z Jamboree : seriály, povídky, příběhy a zajímavosti ze starých časopisů Junák a Vpřed z let 1945-1948. / [Josef Starec-Prófa ... et al.] - Praha : Leprez, 2000. - 328 s. : il. - brož.

2000 ADBIS-DASFAA : symposium on advances in databases and information systems. : Prague, Czech Republic, september 5-8, 2000. / Editors Yoshifumi Masunaga ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2000. - 274 s. : il., tab. - brož.

3D Studio Max 3 : uživatelská příručka. / Duane Loose - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xviii, 462 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

3D Studio VIZ R3i a 3D Studio MAX R3 efektivně / Jiří Staněk, Roman Miler - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2000. - 274 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

5. rámcový program EU pro výzkum a technologický vývoj 1998-2002 : příručka pro navrhovatele. / V. Albrecht ... [et al.] - [Praha] : Technologické centrum AV ČR, [2000]. - 143 s. : barev. il., tab. - brož.

602Pro PC SUITE 2000 : uživatelská příručka. / Jiří Lapáček - 1. vyd. - Praha : Computer Press, 2000. - x, 146 s. : il. - brož.

90 let Domu umění města Brna : architektura, historie, výstavy, kulturní činnost 1910-2000. : Dům umění města Brna, 20.10.-10.12.2000. / zpracovala Jana Vránová - Brno : Dům umění města Brna, 2000. - 231 s. : il. - brož.

90 let Domu umění města Brna : Dům umění města Brna, 20.10.-10.12.2000. : seznam vystavených prací. - Brno : Dům umění města Brna, 2000. - 23 s. - brož.

90 let Domu umění města Brna : Dům umění města Brna, 20.10.-10.12.2000. : seznam výstav a katalogů. / [autor soupisu Robert Janás ... et al.] - Brno : Dům umění města Brna, 2000. - 159 s. - brož.

"--die Reiser, die wir pflanzen den Kindern, würden ein Garten. Im Licht" : 10 Jahre Ostsee-Akademie. : Reden, Thesen, Referate. / herausgegeben von Dietmar Albrecht, Martin Thoemmes - Lübeck : Ostsee-Akademie, 1998. - 176 s. : fot. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist