Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (leden-únor) - C. Náboženství, teologie, církve

za leden-únor 2001

Anténa, aneb, 10 let v české redakci Trans World Radia : pár vzpomínek a zkušeností samostatné české redakce TWR po r. 1989 a také na 20 let služby českého vysílání TWR z exilu - před r. 1989. / [zpracoval Aleš Bartošek] - Brno : TWR-CZ, 2000. - 127 s. : il. + 1 CD. - Brož.

Attitudes and Interpretations in Comparative Religion / René Gothóni - Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 2000. - 173 s. : il., tab. - brož.

Bhagavadgíta : bible staré i dnešní Indie. / [ze sanskrtského originálu] přeložili Jan Filipský a Jaroslav Vacek - Vyd. tohoto překl. 2., ve Votobii 1. - Praha : Votobia, 2000. - 243 s. - brož.

Bible a dějiny / Kurt Schubert - 1. čes. vyd. - SvitavyŘímPrahaČeské katolické biblické dílo : Trinitas : Křesťanská akademie, 2000. - 110 s. - brož.

Bible dnes a pro nás : Nový zákon. / Slavomír Ravik - 1. vyd. - Praha : Státní
pedagogické nakladatelství, 1992. - 229 s. : obr. - váz

Bible dnes a pro nás : Starý zákon. / Slavomír Ravik - 1. vyd. - Praha : Státní
pedagogické nakladatelství, 1991. - 205 s. : obr., mp. - Váz.

Bohové a hrdinové antických bájí / Vojtěch Zamarovský - 5., upr. vyd., v nakl. Brána
2. - Praha : Brána, 2000. - 454 s. : il. - váz.

Boh žije : (Prír. zákony dosvedčujú jeho existenciu). / Slavomír Ravik - 1. slov. vyd.
- Bratislava : Alfa, 1992. - 143 s. - brož

Bože, odpusť jim, neboť nevědí, co činí : sedm slov Ukřižovaného. / F.J. Sheen -
Tišnov : Sursum, 1992. - 16 s. - brož.

Buddhismus / sestavil Arnold Kotler - Praha : Pragma, 2000. - 218 s. - brož.

Bůh žije : (Přír. zákony dosvědčující jeho existenci). / Slavomír Ravik - 2., dopl. vyd.
- Praha : Pražská imaginace, 1992. - 148 s. - brož

Být křesťanem : křesťanská výzva. / Hans Küng - 1. vyd. - Brno : Centrum pro
studium demokracie a kultury, 2000. - 295 s. - váz.

Chození s Bohem / Jiří Vacek - 1. vyd. - Praha : J. Vacek, 2000. - 151 s. - Brož.

Církevně politický vývoj u nás po 2. světové válce / Tomáš Dacík - Brno : CERM,
2000. - 23 s. - brož.

Cyrilometodějský kalendář na rok 2001. / [uspořádala R. Holčáková ... et al.] - 1.
vyd. - Praha : Katolický týdeník, 2000. - 202 s. : il., fot. - brož.

Česká bible Hlaholská : (bible Vyšebrodská). / vydala Ludmila Pacnerová - Vyd. 1.
- Praha : Euroslavica, 2000. - lvi, 526 s. : barev. il. - váz.

České schisma : příspěvek k dějinám reformního hnutí katolického duchovenstva v
letech 1917-1924. / Pavel Marek - Vyd. 1. - Rosice u Brna : Gloria, 2000. - 333 s. - brož.

Čtení o boholidství / Vladimír Solovjov ; předmluva Pavel Ambros. - Vyd. 1. -
Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2000. - 242 s. - váz.


Das Patimokkhasutta der Theravadin : seine Gestalt und seine Entstehungsgeschichte.
: Studien zur Literatur des Theravada-Buddhismus II. / Oskar von Hinüber - MainzStuttgart :
Akademie der Wissenschaften und der Literatur : Franz Steiner, 1999. - iv, 97 s. - brož.

Der Septuaginta-Psalter und seine Tochterübersetzungen : Symposium in Göttingen
1997. / herausgegeben von Anneli Aejmelaeus, Udo Quast - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht,
2000. - 415 s. : il. - brož.

Deset argumentů pro celibát / Hans Conrad Zander ; [z německého originálu přeložil
Ondřej Sekal]. - Vyd. 1. - Tišnov : Sursum, 2000. - 134 s. - váz.

Dialogický personalismus : 6. výroční přednáška. / [Karel Vrána] - Vyd. 1. - Olomouc
: Univerzita Palackého, 2000. - 20 s. : il. - brož.

Dokonalá svoboda / Maria Calasanz Ziescheová ; [z německého originálu přeložily
sestry Neposkvrněného početí Panny Marie]. - Vyd. 4. - Praha : Portál, 2000. - 189 s. - váz.

Dominik : zvěstování Božího slova. / Vladimír J. Koudelka - 1. vyd. v češtině -
Tišnov : Sursum, 1992. - 127 s. : il. - brož.

Elie Wiesel : zlo a exil. / Michael de Saint Cheron ; [z francouzského originálu
přeložila Helena Bláhová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 207 s. - brož.

El Nino Jesús de Praga / Josef Forbelský, Jan Royt, Mojmír Horyna ; fotografías Karel
Neubert, Ladislav Neubert. - 4. ed. - Praha : Aventinum, 2000. - 95 s. : barev. il. - váz.

Enchiridion odpustků : předpisy a ustanovení o odpustcích. - 1. vyd. - Olomouc :
Matice cyrilometodějská, 2000. - 95 s. - váz.

Encyklopedie mystiky Díl 1. / [editor Marie-Madeleine Davyová] - Vyd. 1. - Praha
: Argo, 2000. - 330 s. - váz.

Etika pro nové milénium / Jeho Svatost dalajlama - Vyd. 1. - Praha : Pragma, 2000.
- 199 s. - váz.

Evangelický kalendář Roč. 81. 2001. / uspořádala Veronika Tydlitátová - 1. vyd. -
Praha : Kalich, 2000. - 174 s., obr. příl. : il. - brož.

Exercitia Graeca Biblica / Milena Přecechtělová - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2000.
- 111 s. - brož.

Feng shui : praktický návod, jak se naučit čínskému umění žít v souladu s okolím. /
Richard Craze - České vyd. 1. - Praha : Cesty, 2000. - 64 s. : il. - váz.

Františkánský klášter v Hájku v literatuře 17. a počátku 18. století / [Karel Beránek ...
et. al] - UnhošťKladnoReferát kultury Okresního úřadu : Římsko katolická farnost u kostela sv. Petra
a Pavla, 2000. - 64 s. : il. - Brož.

Hlasy větrů : mýty severoamerických Indiánů. / sestavily Margot Edmondsová a Ella
E. Clarková ; ilustrovala Molly Braunová. ; [z anglického originálu přeložil Václav Pelíšek]. -

Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. - 420 s. : il. - váz.


Hlubina návratu / Jiří Wojnar - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2000. - 254 s. :
il. - váz.

Hrabě Zinzendorf / John R. Weinlick ; [z anglického originálu přeložila Jana Jašková].
- Vyd. 1. - Jindřichův Hradec : Stefanos, 2000. - 228 s. - Brož.

Hrdinové víry : pravdivé příběhy z dějin křesťanství. / Dave a Neta Jacksonovi - Praha
: Samuel, 2000. - 188 s. : il. - Váz.

Jako David -- : využití hudebních technik v hodinách náboženství s dětmi mladšího
školního věku. / Ludmila Muchová, Lucie Petříčková - České Budějovice : Sdružení sv. Jana
Neumanna, 2000. - 28 s. - brož.

Jak porozumět Bibli : úvod do Starého a Nového zákona. / Ursula Struppe, Walter
Kirchschläger - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 261 s. : tab., il. - váz.

Jak to říct ostatním : kurzy Alfa. / Nicky Gumbel - Vyd. 1. - Praha : KMS, 2000.
- 158 s. : il. -

Jeho Svatost dalajlama Meditace pro každý den : cesta k vnitřnímu klidu. / sestavil
a uspořádal Renuka Singh - Praha : Pragma, 2000. - 411 s. - váz.

Ježíš : mistrův život. / John Pollock ; [z anglického originálu přeložila Marie
Mrázková]. - Praha : Návrat domů, 2000. - 195 s. - brož.

Jóga pozornosti / Eduard Tomáš - 3., oprav. vyd. - Praha : Avatar, 2000. - 165 s. :
il. - váz.

Jóga : lekce jógy. / André Van Lysebeth - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2000. - 337 s.
: il. - váz.

Kdo je kdo není v hnutí Nového věku : svět náboženství a duchovních směrů na konci
milénia. / Josef Wolf - Praha : Votobia, 2000. - 230 s. - brož.

Keltské mýty a báje / Vladimír Hulpach ; ilustrace Tomáš Řízek. - Vyd. 1. - Praha :
Aventinum, 2000. - 216 s. : il. - váz.

Kilenc kapu : a haszidok titkai. / Jiří Langer ; [fordította Zádor András]. - 1. kiad.
- Bratislava : Kalligram, 2000. - 309 s. - váz.

Klíč k Tóře : rabínské myšlenky k 54 týdenním čtením Tóry. / Ludwig Schneider -
Vyd. 1. - Ostrava : A-ALEF, 2000. - 176 s. - brož.

Konfrontace nebo dialog? : palčivé otázky dneška a křesťanská víra. / Kurt Koch -
Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 282 s. - brož.

Kristus na židovské cestě / Richard Wurmbrand ; [z anglického originálu přeložil Daniel
Agnew]. - Vyd. 1. - Jindřichův Hradec : Stefanos, 2000. - 244 s. - Váz.

Kristus prostřed nás : sbírka modliteb na každý den roku 2001. - Vyd. 1. - Praha :
Církev československá husitská, 2000. - 270 s. - váz.

Kronika válečníkova Díl 2. Ostrov mrtvých / Bernard Cornwell ; [z anglického
originálu přeložila Jana Svobodová]. - Vyd. 1. - Ostrava : Oldag, 2000. - 321 s. - váz.

Křestní promluvy / Ladislav Simajchl - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská,
2000. - 109 s. - brož.

Křesťanská výchova v rodině - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2000. - 175 s. -
Brož.

Křesťanství v Podorlicku : (historický vývoj od nejstarších dob až do současnosti). /
[uspořádal Jiří Mach] - 1. vyd. - Rychnov nad KněžnouDobruška : Státní okresní archiv : Městské
muzeum, 2000. - 312 s., xxxix s. obr. příl. + 7 map. - brož.

Malá encyklopedie Vánoc / Valburga Vavřinová - 1. vyd. - Praha : Libri, 2000. - 286
s., [4] s. obr. příl. : il. - brož.

Malý přehled náboženství / Odilo Ivan Štampach - Tišnov : Sursum, 1992. - 81 s. -
Brož.

Modlitební život věřících / D.S. Dolman - Vyd. 2. - Ostrava : A-ALEF, 2000. - 74
s. - brož.

Morální ekologie / Tomáš Dacík - Brno : CERM, 2000. - 21 s. - brož.

Myslet a věřit : kritika a přesvědčení. : (rozhovor). / Paul Ricoeur ; [rozhovor vedli]
Francois Azouvi, Marc de Launay. - 1. vyd. - Praha : Kalich, 2000. - 245 s. - brož.

Myslet proti duchu doby / Bohumír Janát ; [uspořádala Jolana Poláková]. - Vyd. 1. -
Praha : Vyšehrad, 1999. - 253 s. - brož.

Mystický slabikář to jest klíč pro žáky D. S. : 1. a 2. díl. / Karel Weinfurter - 4. vyd.
- Boskovice : Psyché, 2000. - 187 s. : il. - brož.

Myšlenky na každý den / Klaus Hemmerle - 1. vyd. - Praha : Nové město, 2000. - 193
s. : il. - brož.

Myšlenky na neděli : cyklus C. / Bratr Amadeus - 1. vyd. - Olomouc : Matice
cyrilometodějská, 2000. - 150 s. - brož.

Mýty o původu ohně / James George Frazer ; [z anglického originálu přeložil Stanislav
Novotný]. - Vyd. 1. - Praha : Garamond, 2000. - 251 s. - váz.

Nanebevzetí Bohorodičky ve světle dokumentů magisteria / úvodní studie a překlad C.V.
Pospíšil - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2000. - 66 s. - brož.

Na každý den Roč. 48. 2001. / uspořádala Dagmar Ondříčková - 1. vyd. - Praha :
Kalich, 2000. - Nestr. - brož.

Na konci světa : Burjatsko - Sibiř. / texty Dan Berounský, Luboš Bělka ; fotografie
Jindřich Štreit. - 1. vyd. - Volary : Stehlík, 2000. - 141 s. : fot. - váz.

Náboženství a nadpřirozeno ve společnosti : mezinárodní srovnání na základě

empirického výzkumu ISSP (International Social Survey Programme). / Dana Hamplová - 1. vyd.
- Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2000. - 60 s. : tab. - brož.


Náboženství / Myrtle Langleyová - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2000. - 60 s. : il.
- váz.

Neboj se, jen věř / Kateřina Heroldová - 1. vyd. - Dobříš : K. Heroldová, 2000. - 53
s. - brož.

Neposkvrněná a její medaile / J.Eyler - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská,
2000. - 57 s. - brož.

Nový zákon - [Bratislava] : Mezinárodní svaz Gedeonů, 1994. - 291, 338, 287 s. - brož.


Obecné dějiny antisemitismu : od starověku po dvacáté století. / Gerald Messadié ;
[z francouzského originálu] přeložila Hana Müllerová. - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2000. - 317 s. -
váz.

Odpuštění - Nejúčinnnější lék / Gerald G. Jampolsky - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2000.
- 119 s. - brož.

O lži a jiné úvahy / Aurelius Augustinus - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2000. - 261 s.
- váz.

O pravdě : jak ekumenický překlad Bible napomohl k tomu, že verš Židům 9,27 se
považuje mylně za důkaz, že reinkarnace neexistuje. / František Venzara - 1. vyd. - Štěpánov u
Olomouce : Světlo pravdy morálního zákona, 2000. - 40 s. - váz.

Paměť a smíření: církev a viny minulosti - Praha : Katolický týdeník, 2000. - 61 s. -
brož.

Paprsek slunce pro duši / Bruno Ferrero ; [z italského originálu přeložila Ivana
Hlaváčová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 79 s. : il. - brož.

Pět elementů Tao pro zdraví : čhi-kung pro zdraví a vyrovnanost i ve všední den. /
Brigitte Hegemann - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 2000. - 100 s. : il. - váz.

Poselství světla / Pavla Kašparcová - Vyd. 1. - Liberec : Santal, 2000. - 116 s. - brož.

Poselství / Míla a Eduard Tomášovi - Vyd. 1. - Praha : Avatar, 2000. - 66 s. - váz.

Posvátná tajemství Navahů a Tibeťanů : kruh moudrosti. / Peter Gold - Praha :
Pragma, 2000. - 346 s. : il. - brož.

Pratimoksasutra der Sarvastivadins Tl. 2. Kritische Textausgabe, Übersetzung,
Wortindex sowie Nachträge zu Teil 1 / herausgegeben von Georg von Simson - Göttingen :
Vandenhoeck & Ruprecht, 2000. - viii, 371 s. - brož.

Prosby věřících II. Pro dobu adventní, vánoční a velikonoční a pro svátky svatých -
Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2000. - 245 s. - váz.

Prosby věřících I. Pro liturgické mezidobí - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2000.

- 210 s. - váz.


Prvky, vitaminy a byliny trochu jinak / Miroslav Hrabica - Vyd. 1. - Otrokovice :
Miroslav Hrabica, 2000. - 221 s. - brož.

Příručka pro četbu Písma / Dan Drápal a Vladimír Vácha - 1. vyd. - Praha : Ampelos,
2000. - 60 s. : tab. - brož.

Příruční polsko-český slovník teologického názvosloví / Walerian Bugel - Vyd. 1. -
Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2000. - 86 s. - brož.

Rámájana / podle Válmíkiho sanskrtského textu převyprávěl Dušan Zbavitel - Vyd. 1.
- Praha : Argo, 2000. - 211 s. : il. - váz.

Říše boží Díl I.. / vnitřním slovem od Otce Světla obdržel a napsal Jakob Lorber -
Vyd. 1. - Praha : Trigon, 2000. - 487 s. - váz.

Santal : východní filozofie, ezoterní nauky, jóga, alternativní medicína. : sborník.
2000. - Vyd. 1. - Liberec : Santal, 2000. - 158 s. - brož.

Setkání : promluvy, úvahy, odpovědi na otázky. 1. / Míla Tomášová - 1. vyd. -
Praha : Avatar, 2000. - 126 s. - váz.

Seznam unifikovaných názvů pro liturgická díla latinských ritů katolické církve /
doporučeno Pracovní skupinou pro unifikovaná záhlaví liturgických děl - 1. české vyd. - Praha :
Národní knihovna ČR, 2000. - xii, 17 s. - brož.

Seznámení s jógou / Marie Mihulová, Milan Svoboda - Vyd. 1. - Liberec : Santal,
2000. - 195 s. : il. - brož.

Skutky lásky : několik křesťanských úvah ve formě proslovů. / Sooren Kierkegaard
- 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. - 271 s. - váz.

Slavné grimoáry minulosti / Josef Veselý - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 2000. - 167 s.
: il. - váz.

Sloni a kapradí / C.S. Lewis ; [z anglického originálu přeložil Tomáš Adámek]. - 1.
vyd. - Praha : Návrat domů, 2000. - 104 s. - brož.

Slova moudrosti : vybrané citáty Jeho Svatosti dalajlamy. / sestavila Margaret Gee ;
[z anglického originálu přeložila Jana Novotná]. - Praha : Pragma, 2000. - 63 s. - váz.

Slovník náboženských a teologických výrazů a pojmů pro školu, pracovnu a dům /
Milan Salajka - Vyd. 1. - Praha : Církev československá husitská, 2000. - 96 s. - brož.

Sociální kodex církve / uspořádal Raimondo Spiazzi - Vyd. 1. - Tišnov : Sursum, 1993.
- 207 s. - Brož.

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 : Hradecko-Bydžovsko. 1. / zpracovaly
L. Matušíková, Z. Kukánová, M. Zahradníková - Vyd. 1 - Praha : Státní ústřední archiv, 2000. -
386 s. - brož.

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 : Hradecko-Bydžovsko. 2. / zpracovaly

L. Matušíková, Z. Kukánová, M. Zahradníková - Vyd. 1 - Praha : Státní ústřední archiv, 2000. -
s. 387-776. - brož.


Soupis poddaných podle víry z roku 1651 : Hradecko-Bydžovsko. 3. / zpracovaly
L. Matušíková, Z. Kukánová, M. Zahradníková - Vyd. 1 - Praha : Státní ústřední archiv, 2000. -
s. 777-1158. - brož.

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 : Hradecko-Bydžovsko. 4. / zpracovaly
L. Matušíková, Z. Kukánová, M. Zahradníková - Vyd. 1 - Praha : Státní ústřední archiv, 2000. -
s. 1159-1539 + 1 mapa. - brož.

Spiritualita severoamerických indiánů / Timothy Freke a Wa'Na'Nee'Che' (Dennis
Renault) - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 2000. - 141 s. : il. - váz.

Stát a církev v roce 1950 : sborník příspěvků z konference. : 21.6.2000, Emauzský
klášter v Praze. / [uspořádali] Jiří Hanuš, Jan Stříbrný - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium
demokracie a kultury, 2000. - 143 s. - brož.

Středověká hereze / Malcolm Lambert - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2000. - 598 s. : il.
- váz.

Studien zu den substantivischen Bibelglossen des Clm 19440 aus Tegernsee : ein Beitrag
zur Erforschung der Bibelglossatur M. / Hendrik Davids - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht,
2000. - 459 s. : il. - brož.

Sumienie jako poswiadczenie : idea podmiotowosci w filozofii Paula Ricoeura. /
Grazyna Lubowicka - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 244 s. - váz.

Svatba Kadma s Harmonií / Roberto Calasso ; [z italského originálu přeložila Alena
Hartmnaová]. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2000. - 277 s. - váz.

Svaté patronky Evropy / P. Piťha - Praha : Comdes, 2000. - 93 s. - brož.

Svědectví o knězi J. Popieluszkovi / uspořádal, přeložil a komentoval Antonín Džbánek
- 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2000. - 127 s., obr. příl. - brož.

Světová krize ve světle biblických proroctví : dějiny falešné církve. / Jan Velenský
- Vyd. 2. - Hradec Králové : Maranatha, 2000. - 189 s. : tab. - brož.

Světy v harmonii : dialogy o soucitných činech. / Jeho Svatost dalajlama ... [et al.]
- Praha : Pragma, 2000. - 175 s. : il. - brož.

Svrchovanost / Georges Bataille ; [z francouzského originálu přeložil Ladislav Šerý].
- Praha : Hermann, 2000. - 298 s. - Brož.

Symbol apostolski w pismach swietego Augustyna / Augustyn Eckmann - Lublin :
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1999. - 253 s. - brož.

S hořícím srdcem : rozjímání o eucharistickém životě. / Henri J. M. Nouwen - 1. vyd.
- Praha : Paulínky, 2000. - 75 s. - brož.

Šifry transcendence / Karl Jaspers - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 140 s. - brož.

Štěstí začíná uvnitř / John Powell - 2. vyd. - Praha : Portál, 2000. - 189 s. - brož.


Tajemný svět Asie : rituály, náboženství, filozofie. / Michael Jordan - Vyd. 1. - Praha
: Knižní klub : Balios, 2000. - 224 s. : il. (většina barev.) - váz.

Tantrické milování : holistický průvodce po smyslových objevech. / Nitya Lacroixová
- 1. čes. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 64 s. : barev. il. - váz.

Teologické studie / editor Tomáš Machula - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská
univerzita, 2000. - 68 s. - brož.

Tělo a společnost : muži, ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství. / Peter Brown
- 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. - 435 s. - váz.

Transformace mysli : osm veršů o vyvíjení soucitu a transformaci vašeho života. /
Jeho Svatost dalajlama - Praha : Pragma, 2000. - 143 s. - brož.

Událost modlitby : základní linie hermeneutiky náboženského dění. / Bernhard Casper
- Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 155 s. - brož.

Utajený svět / Arnošt Vašíček - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2000. - 181 s., barev. obr.
příl. - váz.

Úvod do myšlení Vladimíra Solovjova / Michelina Tenace Krása v přírodě Obecný
smysl umění Smysl lásky / Vladimír Solovjov - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma,
c2000. - 241 s. - váz.

Vidět zavřenýma očima : jak dospět v hodinách náboženství cestou tvořivé dramatiky
k meditacím. / Ludmila Muchová, Jana Slavíková - České Budějovice : Sdružení sv. Jana
Neumanna, 2000. - 23 s. - brož.

Víra navzdory KGB / Hermann Hartfeld ; [z německého originálu přeložil Martin
Skořepa]. - Vyd. 1. - Jindřichův Hradec : Stefanos, 2000. - 303 s. - Váz.

Vzpomínky na přerovské ghetto / Ignaz Briess - Přerov : Státní okresní archiv, 2000.
- 87 s. : il. - brož.

V kráse objevovat Boha : výtvarné práce v hodinách náboženství pro děti staršího
školního věku. / Ludmila Muchová, Irena Kovářová - České Budějovice : Sdružení sv. Jana
Neumanna, 2000. - 21 s. - brož.

William a Catherine Boothovi : zakladatelé Armády spásy. / Helen K. Hosierová - 1.
vyd. - Praha : Návrat domů, 2000. - 179 s. - brož.

Záhada nesmrtelnosti / Ernst Meckelburg - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2000. - 251
s., obr. příl. - váz.

Základy duchovního života / Ludvík Blosius - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2000. - 103
s. : il. - váz.

Základy metafyziky / Emerich Coreth - 1. vyd. - Svitavy : Trinitas, 2000. - 192 s. -
brož.

Zápisky Sv. 10. Orient : jeho poselství Západu / Paul Brunton - Vyd. 1. -
Frýdek-Místek : Iris RR, 2000. - 286 s., obr. příl. : il. - váz.


Zlatá ratolest / James George Frazer ; Z angl. orig. přel. Libuše Boháčková. ; Ludvík
Svoboda: Klasický výklad mytického. - 1. vyd. - Praha : Odeon, 1977. - 741 s. -

Zlo a utrpení / Dominigue Morin - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2000. - 78 s. - brož.

Život Ježíše z Nazareta / Ferruccio Parazzoli ; [z italského originálu přeložil Ctirad
Václav Pospíšil]. - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2000. - 183 s. - brož.

Život ze síly Božího slova a Božího Ducha : duchovní seminář. / Otto Knoch - Vyd.
1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2000. - 324 s. - váz.

30 dní modliteb za svět islámu : 27.11.2000-26.12.2000. : povolání Těla Kristova k
modlitbám za svět islámu. - Vyd. 1. - Praha : Křesťanská misijní společnost, 2000. - 45 s. : il. -
brož.

"--kazda raza Biblia odmieniac" : modernizacja jezyka przedruków Nowego Testamentu
ks. Jakuba Wujka w XVII. i XVIII. wieku. / Henryk Duda - Lublin : Towarzystwo Naukowe
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998. - 179 s. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist