Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (leden-únor) - E. Politika

za leden-únor 2001

Akce "Let" : přepadení letiště v Chocni dne 13.5.1949. / Jaroslav Klenovský - 1. vyd. - Brno : Nezávislé informační a tiskové centrum na podporu demokratických iniciativ, 1999. - 119 s. : il. - Brož.

Blackwellova encyklopedie politického myšlení / sestavil, editor David Miller ... [et al.] - Vyd. 2. - Brno : Barrister & Principal, 2000. - xiii, 581 s. - váz.

Boj o Jeruzalém pokračuje : výběr článků z měsíčníků Nachrichten aus Israel vydávaných L. Schneidrem v Jeruzalémě a Beth-Shalom v Pfäffikonu. / [Ludwig Schneider] - Vyd. 1. - Ostrava : A-ALEF, 2000. - 51 s. : il. - brož.

Budoucnost lidského společenství / Jiří Stehlík - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 368 s. - brož.

Chronika kul'tyrnoj, naučnoj i obščestvennoj žizni russkoj emigraciji v Čechoslovackoj respublike Tom I. 1919-1929 / pod obščej redakciej L. Běloševskoj - 1. vyd. - Praga : Slavjanskij institut AN ČR, 2000. - 368 s. - brož.

Církevně politický vývoj u nás po 2. světové válce / Tomáš Dacík - Brno : CERM, 2000. - 23 s. - brož.

Česká konzervativní a liberální politika : sborník k desátému výročí založení revue Proglas. / Petr Fiala, František Mikš (eds.) - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. - 441 s. : il., tab. - brož.

Češi a svět : sborník k pětasedmdesátinám Ivana Pfaffa. / k vydání připravil Josef Polišenský - Vyd. 1. - Praha : Euroslavica, 2000. - 260 s. : il. - brož.

Češi nechtějí demokracii / Martin J. Stránský - Vyd. 1. - Chomutov : Milenium Publishing, 2000. - 505 s. - váz.

Čtvero zastavení : vzpomínky politika. / Richard von Weizsäcker - V čes. jaz. vyd. 1. - Praha : Prostor, 2000. - 366 s. : il. - váz.

Dějiny amerického národa / Paul Johnson - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 850 s. - váz.

Dějiny anglicky mluvících národů Díl 4. Velké demokracie / Winston Spencer Churchill - Vyd. 1. - Praha : Argo : Český spisovatel, 1999. - 301 s. - Český spisovatel, váz

Dějiny Tibetu / Cipön Wangčchug Dedän Žagabpa - Praha : Lidové noviny, 2000. - 428 s. : il. - váz.

Druhý deník kacíře : soubor novinových článků, poznámek a recenzí 1999. / Daniel Strož - Vyd. 1. - Praha : Futura, 2000. - 165 s. - brož.

Důsledky vstupu České republiky do Evropské unie / Ivana Witzová - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2000. - 83 s. : tab. - brož.

Ekonomika, právo a politika : sborník textů ze seminářů. 2000. Č. 6. / Václav Klaus ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2000. - 120 s. : tab., grafy. - brož.

Eroberung Amerikas in Drucken des 16. Jahrhunderts aus dem Bestand der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt : Bibliographie. / bearbeitet von Heike Schmidt ... [et al.] - Halle(Saale) : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2000. - xx, 57 s. : il., tab. - brož.

European Union : (lectures). / Kristína Heinzová - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2000. - 73 s. - brož.

Evropská integrace / Květoslava Kořínková, Jana Nagyová - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 93 s. - brož.

Evropská společenství : první pilíř Evropské unie. / Miloslav Had, Luděk Urban - 2., rozš. a upr. vyd. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2000. - 165 s. : tab. - brož.

Hitlerova válka a válečná stezka let 1933-1945 / David Irving - Vyd. 2., v Jotě 1. - Brno : Jota, 2000. - 857 s., obr. příl. - váz.

Hitlerovi padělatelé : jak švýcarští, američtí a židovští agenti SS napomáhali praní falešných peněz. / Shraga Elam - 1. vyd. - Praha : Chvojkovo nakladatelství, 2000. - 222 s. - váz.

Jak vyhrát cizí válku : Češi, Poláci a Ukrajinci, 1914-1918. / Tomáš Zahradníček - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2000. - 250 s. : il. - váz.

Je na Marxu život? : postkomunistická střední Evropa bez ubrousku. - 1. vyd. - Praha : ELK : Formát, 2000. - 131 s. - ELK. Praha, váz.

Katolickie towarzystwa robotników polskich w Zaglebiu Ruhry T. 1. Rozwój organizacyjny a swiadomosc narodowa 1871-1894 / Witold Matwiejczyk - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1999. - 379 s., 5 tb. příl. : tab. - brož.

Letní škola rozvojové pomoci a spolupráce : výběr příspěvků z prvních dvou ročníků, konaných v letech 1998 a 1999 v rámci projektu UNDP "Posílení kapacit České republiky pro rozvojovou pomoc a spolupráci". : [sborník přednášek. / editoři Pavel Nováček, Petr Mácha, Zbyněk Ulčák] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 116 s. - brož.

Lidská dimenze OBSE a současné mezinárodní právo / Harald Christian Scheu - Praha : Karolinum, 2000. - 147 s. - brož.

Metodologie politické vědy / Jan Škaloud - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 46 s. - brož.

Miedzy traktatem wersalskim a NATO : wybrane problemy polityczno-gospodarcze Polski, Niemiec i Austrii. / pod redakcja Karola Fiedora, Mariana S. Wolanskiego - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 261 s. : tab. - brož.

Miloval jsem okrasu domu tvého : Bludovský monstrproces v letech 1950-1952. / Stanislav Balík - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. - 98 s., obr. příl. : il. - brož.Moderní společnost a problémy politiky : (kapitoly z politologie). / Jaroslav Čmejrek ...[et al.] - Vyd. 2. - Praha : Credit, 2000. - 302 s. : tab. - brož.

Musenrede und "geometrische Zahl" : ein Beispiel platonischer Dialoggestaltung ("Politeia" VIII, 545 c 8-547 a 7). / Norbert Blössner - MainzStuttgart : Akademie der Wissenschaften und der Literatur : Franz Steiner, 1999. - 194 s. - brož.

Myslet proti duchu doby / Bohumír Janát ; [uspořádala Jolana Poláková]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1999. - 253 s. - brož.

Někomu život, někomu smrt : československý odboj a nacistická okupační moc. : 1941-1943. / Jaroslav Čvančara - 1. vyd. - Praha : Laguna : Proxima, 2000. - 251 s. : il. - Laguna, váz.

Němci v Praze 1861-1914 / Gary B. Cohen - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 314 s. : tab. - brož.

Nová věda o politice / Eric Voegelin - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. - 170 s. - brož.

Občan markýz Lafayette : drama hrdiny Ameriky, Francie a Olomouce. / Ivan Brož - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 364 s., [16] s. obr. příl. - váz.

Obecné dějiny antisemitismu : od starověku po dvacáté století. / Gerald Messadié ; [z francouzského originálu] přeložila Hana Müllerová. - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2000. - 317 s. - váz.

Osočení : pravdivé příběhy lidí z "Cibulkova seznamu". / (vybrala a uspořádala Zdena Salivarová-Škvorecká) - Vyd. 2., v ČR 1. - Brno : Host, 2000. - 417 s. - brož.

Osudy chebských židů : chebští Židé od 2. poloviny 19. století do současnosti. / Jitka Chmelíková - 1. vyd. - Cheb : Chebské muzeum : Státní okresní archiv, 2000. - 148 s. : il. - brož.

O věcech obecných, čili, Zóon politikon / Karel Čapek - V nakl. Hynek vyd. 1. - Praha : Hynek, 2000. - 123 s. - váz.

Politici bez moci : první léta exilové Rady svobodného Československa. / Bořivoj Čelovský - Vyd. 1. - Šenov u Ostravy : Tilia, 2000. - 319 s. : il. - váz.

Politické mraveniště, aneb, Samý Pytlík, žádný Ferda / Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek ; [ilustroval Michal Hrdý]. - Vyd. 1. - Praha : Šulc a spol., 2000. - 283 s. : il. - váz.

Politologie : základy společenských věd. / Roman David - 4., přeprac. a rozš. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2000. - 448 s. : il. - brož.

Polscy zeslancy na Syberii (1830-1883) : dzialalnosc pedagogiczna, oswiatowa i kulturalna. / Barbara Jedrychowska - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 240 s. : il. - brož.

Ponorková válka : historie americké ponorkové špionáže. / Sherry Sontagová, Christopher Drew a Annette Lawrencová Drewová - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 398

s. [16] s. obr. příl. - Rybka Publishers, váz.


Po uši v postkomunismu / Jan Drábek - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub : Euromedia Group - Ikar, 2000. - 223 s. : il. - váz.

Prague Papers on History of International Relations 2000. / [editor Václav Drška ... et al.] - Prague : Institute of World History, 2000. - 259 s. - brož.

Prázdná místa : doplňkový materiál pro výuku na 2. stupni základních škol a na středních školách. / Renata Špačková - Mělník : Okresní muzeum, 2000. - 43 s. : il., tab. + 15 příl. - Brož.

Programy pomoci Evropských společenství České republice od roku 1995 / [Jiří Švarc a Ondřej Štefek] - Praha : Ministerstvo financí ČR - Centrum pro zahraniční pomoc : Ústav mezinárodních vztahů, 2000. - 24 s. : barev. il., tab. - brož.

Projevy Jana Masaryka v Americe : září 1942. / Jan Masaryk - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 95 s. - brož.

Přehled moderních politologických teorií : empiricko-analytický přístup v soudobé politické vědě. / Blanka Říchová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 304 s. - váz.

Report on the foreign policy of the Czech Republic between July 1998 and December 1999 / Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic - Prague : Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic : IIR, 2000. - 295 s. - MFA, brož.

Společenské soužití s národnostními menšinami (Romové) / Radovan Rybář - Brno : CERM, 2000. - 28 s. - brož.

Spoleczenstwo sredniowieczne na szachownicy zycia : studium ikonograficzne. / Alicja Karlowska-Kamzowa. Traktat o obyczajach i powinnosciach szlachty na podstawie gry w szachy / Jakub de Cessolis ; fragmenty w tlumaczeniu polskim do druku podali Tomasz Jurek, Edward Skibinski. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 2000. - 175 s. : il. - váz.

Stosunki miedzynarodowe : teorie - systemy - uczestnicy. / Teresa Los-Nowak - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 286 s. - brož.

Stranická identifikace v České republice / Klára Vlachová - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2000. - 33 s. : tab. - brož.

Střetnutí věků / Josef Lanciger - 1. vyd. - Ostrava : Amosium servis, 2000. - 208 s. - brož.

Svrchovanost / Georges Bataille ; [z francouzského originálu přeložil Ladislav Šerý]. - Praha : Hermann, 2000. - 298 s. - Brož.

Systémové úlohy / Miloš Vítek - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 216 s. : tab. - brož.

To byla léta devadesátá : malý společenský příběh. / Vladimír Jiránek, Bohumil Pečinka - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal, 2000. - 149 s. : il. - brož.

Transformace sociální demokracie : strana na cestě do 21. století. / Thomas Meyer - 1. vyd. -

Brno : Doplněk, 2000. - 188 s. : il., tab. - brož.


Tři guineje / Virginia Woolfová ; z angličtiny přeložili Stanislava Pošustová a Martin Pokorný. - [Praha] : One Woman Press, 2000. - 321 s. - brož.

Volby do Senátu Parlamentu ČR 2000 : volební obvod 50 - Svitavy. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Pardubice, územní zastoupení Svitavy - Svitavy : Český statistický úřad, 2000. - 26 s. : il., tab. - brož.

Volby '98 : předvolební situace, programy, výsledky. / [editor Pavel Šaradín] - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2000. - 142 s. - brož.

Volební kampaň v České republice / Richard Glückselig ... [et al.] ; Vojtěch Šimíček (ed.). - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 128 s. - brož.

Vstup České republiky do Evropské unie - otázky a problémy : mezinárodní konference, Liberec, duben 2000. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 474 s. : il. - brož.

Výbor z textů k dějinám českého myšlení / Jan Kuklík, Jiří Hasil - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 249 s. - brož.

Vzpomínky na přerovské ghetto / Ignaz Briess - Přerov : Státní okresní archiv, 2000. - 87 s. : il. - brož.

Vztahy mezi NATO a Ruskem : příspěvky přednesené na konferenci pořádané Vzdělávacím centrem na podporu demokracie. : v Praze, dne 27. června 2000. - Praha : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2000. - 78 s. - Brož.

Zlatá léta padesátá / Bořivoj Nebojsa - 1. vyd. - Tišnov : Sursum, 1999. - 103 s., [8] s. obr. příl. - brož.

Zpráva o zahraniční politice České republiky za období od července 1998 do prosince 1999 / [odpovědná redaktorka Klára Vachulová] - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2000. - 295 s. : tab. - MZV, brož.

Židovské zlato, Švýcaři a smrt / Jean Ziegler - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 236 s. - váz.

Žijeme v Evropě : Evropská unie, členské a kandidátské země. - Olomouc : Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, 2000. - 40 s. : il. - Brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist