Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (leden-únor) - F. Ekonomické vědy

za leden-únor 2001

Agroregion 2000 : motto: Příprava českého zemědělství na vstup do EU v oblasti managementu, informatiky a legislativy; Ekonomika a finance v období před vstupem do EU. : konference EKO - Konkurenceschopnost a trvale udržitelný rozvoj. : sborník referátů z III. mezinárodní konference Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, pořádané u příležitosti 40. výročí založení Zemědělské fakulty (1960-2000). / [editor sborníku Milena Doktorová ... et al.] : 30.8.-1.9.2000, České Budějovice. - 1. v Agroregion 2000: motto: Revitalizace agrární politiky - strategie pro předvstupní období do EU. : sekce ZOO - Živočišná výroba před vstupem ČR do EU. : sborník referátů z III. mezinárodní konference Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, pořádané u příležitosti 40. výročí založení Zemědělské fakulty (1960-2000). / [editoři sborníku Naděžda Kernerová, Olga Dobrá, Jaroslava Pudivítrová] : 30.8.-1.9.2000, České Budějovice. - 1. vyd. - České Budějovice :
Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace Základní dílo včetně 16. aktualizací - listopad 2000. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Antidaňový lexikon Základní dílo včetně 13. aktualizace - listopad 2000. / Luboš Smrčka ...[et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Basic Indicators of Labour and Social Protection in the Czech Republic : Time Series and Graphs. 1999. - 1st Ed. - Prague : Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic, 2000. - 45 s. : tab., grafy. - brož.

Business and economic development in Central and Eastern Europe: implications for economic integration into wider Europe : the eight annual international conference. : September 7-9, 2000, Brno, Czech Republic. : conference proceedings. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 746 s. : il., tab. - brož.

Cena Karla Engliše 1994 / [Jaroslav Malina, Martin Švehla, Josef Tošovský] - 1. vyd. - BrnoBoskovice : Nadace Universitas Masarykiana : Masarykova univerzita : Albert, 1995. - 23 s. - váz.

Cenné papíry k 1.1.2001 : komise pro cenné papíry, investiční společnosti a fondy, cenné papíry, dluhopisy, směnky a šeky, burza, zemědělské skladní listy, Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-Systém, a.s.. - Ostrava : Sagit, 2000. - 256 s. : tab. - Brož.

Ceny, náklady, kalkulace / Renata Heralová, Jiří Novák, Jaroslava Nováková - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 138 s. : il., tab. - brož.

Cesta za životní šancí aneb Jak volit povolání / Slavomír Ravik ; fot. Bedřich Kocek. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 1985. - 195 s. : fot. - Váz.

Cestovní náhrady a spotřeba PHM v praxi / Karel Janoušek - 2. vyd. - Ostrava : Sagit, 2000. - 107 s. : il., tab. - brož.

Cestovní náhrady v otázkách a odpovědích / Marie Salačová - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2000. - 87 s. - brož.

Co nového v cestovních náhradách / Eva Hofmannová - Praha : Sondy, 1998. - 4, 4 s. - Brož.


Co potřebují absolventi škol pro uplatnění na trhu práce / Miroslav Kadlec ... [et al.] - [Praha] : Ústav pro informace ve vzdělávání : Výzkumný ústav odborného školství : Centrum pro studium vysokého školství, 2000. - 69 s. : tab., grafy. - brož

Cvičení z ekonomiky agrárního sektoru / Bohuslava Boučková, Dobroslava Pletichová, Helena Sůvová - Vyd. 4. - Praha : Credit, 2000. - 82 s. : tab. - brož.

Cvičení z účetnictví I / Josef Vonka - Vyd. 5. - Praha : Credit, 2000. - 114 s., příl. : tab. - brož.

Česko německý odborný slovník vědy, techniky, ekonomiky / Věra Hegerová, Tomáš Zahradníček a kolektiv - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2000. - 1240 s., obr. příl. - váz.

Česko-anglický hospodářský slovník / Marcela Straková, Josef Bürger, Milan Hrdý - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2000. - 761 s. - váz.

Daňová optimalizace v a. s : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní a členy orgánů a. s. Základní dílo včetně 9. aktualizace - prosinec 2000. / Ivana Pilařová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Daňová optimalizace v s. r. o : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní a členy orgánů s. r. o. Základní dílo - včetně 8. aktualizace - prosinec 2000. / Jiří Řehák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Daňová soustava / Marta Šulcová-Seidlová - Vyd. 4. - Praha : Credit, 2000. - 107 s. - brož.

Daňový a účetní lexikon Základní dílo včetně 14. aktualizace - prosinec 2000. / Jan Ambrož ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Databáze charakterizující systémy národních účtů a platebních bilancí pro komparace tranzitivních a tržních ekonomik v 90. letech XX. století : projekt GAČR 402/99/501, Konvergence české ekonomiky k ekonomické úrovni zemí EU-dosavadní vývoj a perspektivy. / Vladimír Nachtigal, Vladimír Tomšík - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 299 s. : tab. - brož.

Dovolená na zotavenou / Petr Štalmach - Praha : Sondy, 1997. - 20 s. - Brož.

DPH u neziskových subjektů v roce 2000 a 2001 / Václav Benda - Praha : Polygon, 2000. - 181 s. : tab. - brož.

DPH 2001 : neplaťte víc, než musíte. / Blažena Ondrušová - 7. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 103 s. : tab. - brož.

DPH - praktický průvodce 2000-2001 / Ladislav Pitner, Václav Benda - 1. vyd. - Olomouc : ANAG, 2000. - 445 s. - brož.

Družstevnictví 2000 : mezinárodní konference. : sborník příspěvků. : 31.8.-1.9.2000, České Budějovice. / [sborník sestavila Marie Hesková] - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita,

2000. - 97 s. : tab. - brož.


Důsledky vstupu České republiky do Evropské unie / Ivana Witzová - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2000. - 83 s. : tab. - brož.

Economics : an overview of basic concepts and problems. / Ladislav Hájek - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 100 s. : il. - brož.

Economic and social changes in Czech society after 1989 : (an alternative view). / Lubomír Mlčoch, Pavel Machonin, Milan Sojka - Prague : Carolinum, 2000. - 279 s. - váz.

Economic English in Use 1 / [Halka Lhotáková a kolektiv] - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 130 s. : il., tab. - brož.

Economic Theory and Transformation : textbook of the international workshop of postgraduates. : Brno, 2000. - 1st ed. - Brno : Masaryk University, 2000. - 154 s. : tab. - brož.

Ekonomické a společenské změny v České společnosti po roce 1989 : (alternativní pohled). / Lubomír Mlčoch, Pavel Machonin, Milan Sojka - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 273 s. : tab. - váz.

Ekonomicko matematické metody II : studijní texty pro distanční studium. / Jan Získal, Jaroslav Havlíček - Vyd. 2. - Praha : Credit, 2000. - 191 s., příl. : il., tab. - brož.

Ekonomika agrárního sektoru : (vybraná témata). / Miroslav Svatoš a kolektiv - Vyd. 3. - Praha : Credit, 2000. - 173 s. : tab. - brož.

Ekonomika sportu / Jiří Novotný - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2000. - 263 s. : il., tab. - váz.

Ekonomika územního rozvoje / Karel Maier, Jiří Čtyroký - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 142 s. : il., tab. - brož.

Ekonomika : cvičebnice. / Pavel Vavrla, Josef Šamárek - 5. vyd. - Opava : VAŠA, 2000. - 68 s. : tab. - Brož.

Ekonomika, právo a politika : sborník textů ze seminářů. 2000. Č. 6. / Václav Klaus ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2000. - 120 s. : tab., grafy. - brož.

Environmentální ekonomika : nástroje environmentální politiky. / Ilona Obršálová, Emil Rudolf - Vyd. 2., dopl. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 99 s. - brož.

European integration: selected chapters : (vybrané kapitoly z problematiky evropské integrace). / K. Lacina a kolektiv - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 170 s. - brož.

European Union : (lectures). / Kristína Heinzová - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2000. - 73 s. - brož.

Europejskie stosunki przemyslowe w perspektywie porównawczej / Jacek Sroka - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 224 s. - brož.

Evropská společenství : první pilíř Evropské unie. / Miloslav Had, Luděk Urban - 2., rozš. a upr.

vyd. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2000. - 165 s. : tab. - brož.


Farmakoekonomika v psychiatrii / Ladislav Hosák - 1. vyd. - Praha : Galén, 2000. - 133 s. : tab. - brož.

Financial Directory 2000 : Czech Republic. - 9th Ed. - Plzeň : Herold Business Data Bohemia, 2000. - 96 s. : il., tab. - brož.

Financial Directory : Česká republika. 2000. - Plzeň : Herold Business Data Bohemia, 2000. - 134 s. : il., tab. - brož.

Financování vlastního bydlení / Petr Syrový - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 81 s. : il., tab. - brož.

Finanční rizika / Josef Jílek - 1. vyd. - Praha : Grada, 2000. - 635 s. : tab. - váz.

Finanční služby ve virtuálním prostředí : Information Security Summit 2000. : Míčovna Pražského hradu, Praha; 30.-31.5.2000. - Praha : Tate International, 2000. - 208 s. : il. - brož.

Finanční strategie v mezinárodním podnikání / Eva Černohlávková ... [et al.] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 192 s. : il., tab. - brož.

Finanční účetnictví / Renáta Hótová a kolektiv - 3., dopl. vyd. - Ostrava : Repronis, 2000. - 157 s. : tab. - brož.

Finanční účetnictví : cvičební texty. Část 2. / Zdenka Cardová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 96 s. : tab. - brož.

Firma a konkurenční prostředí : výsledky adaptace distribučních řetězců na nové podnikatelské prostředí. : sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference. : Brno, březen 2000. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 236 s. : il., tab. - brož.

Foundations of economics - seminars / Božena Kadeřábková, Alexandr Soukup - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.

Geneze a současnost evropské integrace : vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze. / [odborný redaktor Zdeněk Veselý] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 312 s. : tab. -
Geografie cestovního ruchu a dějiny kultury pro cestovní ruch : (kapitoly z geografie světového hospodářství, etiky a etikety cestovního ruchu). / Dagmar Rusková, Jiří Štyrský - Vyd. 2., rozš. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 340 s. : tab. - brož.

Globalizace a obchod / kolektiv autorů katedry obchodního podnikání, [vedoucí autorského kolektivu Lenka Pražská] - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 175 s. : il., tab. - brož.

Globalization and competitiveness : plenary papers. : September 19.-20.2000; Prague, Czech Republic. / [editor Ivana Tichá] - Prague : Czech University of Agriculture, 2000. - 26 s. : tab. + 1 CD-ROM. - brož.

Hayek semper vivus : texty ke kolokviu Právo a svoboda pořádanému Liberálním institutem při

příležitosti 100. výročí narození Friedricha Augusta von Hayeka. / Jiří Schwarz (ed.) - Praha : Liberální institut, 2000. - 159 s. - brož.


Hitlerovi padělatelé : jak švýcarští, američtí a židovští agenti SS napomáhali praní falešných peněz. / Shraga Elam - 1. vyd. - Praha : Chvojkovo nakladatelství, 2000. - 222 s. - váz.

Hospodářské výpočty : pracovní sbírka úloh pro střední školy. / Hana Pohlová, Bohuslav Eichler - Vyd. 1. - Praha : Scientia Medica, 2000. - 63 s. : tab. - brož.

Human resources in the Czech Republic 1999. / [Pavla Burdová ... et al.] - Prague : National Training Foundation : Institute for Information on Education, 2000. - 225 s. : il., tab. - brož.

Inform katalog 2001. - 11. vyd. - Brno : Inform Net Partners, 2001. - Přeruš. str. : il. - váz.

Internet : podnikatelská příležitost, nebo hrozba?. / Vladimír Vrabec, Jaroslav Winter - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2000. - 212 s. : il., tab. - brož.

Jak si poradit v obtížných situací na trhu práce / Hana Danihelková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 43 s. : il. - brož.

Jak vážně bere Evropská unie trvale udržitelný rozvoj? - Vyd. 1. - Praha : Společnost pro trvale udržitelný život, 2000. - 30 s. - brož.

Jednoduché účetnictví pro podnikatele 2001 : podle právního stavu k 1.1. 2001. / Jan Linhart - 3. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 96 s. : tab. - brož.

Katalog organizací převážně zaměstnávajících občany se ZPS / Jaroslav Mikšaník ... [et al.] - Vyd. 3. dopl. a upr. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2000. - 95 s. - brož.

Kolik může vydělat v roce 1998 částečně invalidní důchodce / Zdeněk Hájek - Praha : Sondy, 1998. - 4 s. - Brož.

Kolize, řevnivost a pragmatismus : československo-rakouské hospodářské vztahy 1918-1938. / [Jiří Šouša, Drahomír Jančík] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 246 s. : il., tab. - brož.

Konflikty v řízení a řízení konfliktů / Michal Čakrt - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2000. - 181 s. - brož.

Kostolanyho burzovní seminář pro kapitálové investory a spekulanty / André Kostolany - 1. vyd. - Praha : Mirage, 2000. - 207 s. - brož.

K evropské vizi jakosti - cesta vpřed / [zpracovali Jindřich Frank (překlad), Pavel Ryšánek (odborná spolupráce)] - Praha : Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2000. - 45 s. : il. - brož.

Latinská Amerika ve světové ekonomice: postavení a regionální ekonomická integrace v 90. letech / Ivo Gombala - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 45 s. - brož.

Legislazione nella Repubblica Ceca Fisco 1. Le imposte sui redditi - Praha : European Business Solutions, 1999. - 218 s. - Brož.

Legislazione nella Repubblica Ceca Fisco 2. L'Imposta sul Valore Aggiunto - Praha : European Business Solutions, 1999. - 134 s. - Brož.


Lexikon účetních souvztažností od A do Z Základní dílo včetně 7. aktualizace - listopad 2000. / Zdenka Cardová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Mají být zakryty rotující nástroje u frézovacích strojů na kovy? / Václav Kučera. Osvetlovanie v priemysle a bezpečnosť pri práci (spracované podla CIE) / pripravila Jana Pulpitlová - [Praha : Práce, 1991]. - 16 s. : il. - Brož.

Makroekonomická teorie / Hana Pačesová - Vyd. 2., přeprac. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 181 s. : il. - brož.

Makroekonomie B / Tibor Paulík - 2. rozš. a upr. vyd. - Opava : Slezská univerzita, 2000. - 204 s. : il. - brož.

Malá a střední firma : přiměřeně praxe pro teoretiky a přiměřeně teorie pro praktiky. : manuál podnikatelského vedení. / Z. Mikoláš, A. Folvarčná - Vyd. 1. - Jilešovice : MAJ, 2000. - 67 s. : il., tab. - brož.

Malý ekonomický výkladový slovník : [praktická příručka nejen pro studenty ekonomie]. / Helena Fialová - 6. upr. vyd. - Praha : A plus, 2000. - 198 s. : il. - brož.

Mathematical Methods in Economics 2000 : Proceedings of the 18th International Conference. : Prague, Czech Republic; 13.-15. September 2000. / technical editor Martin Dlouhý - Prague : Czech Society for Operations Research, 2000. - vi, 238 s. : tab., grafy. - brož.

Metodika práce / Marie Drbohlavová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 54 s. : il. - brož.

Mezinárodní finance / Jaroslava Durčáková, Martin Mandel - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2000. - 392 s. : il., tab. - váz.

Mezinárodní marketing Díl 1. / Lenka Kauerová, Šárka Vilamová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2000. - 79 s. : il., tab. - brož.

Mezinárodní měnový systém : otázka konvertibility, stability a likvidity. - Vyd. čes. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 247 s. : il., tab. - váz.

Mezinárodní obchodní politika / Jan Kyncl, Helena Becková - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 86 s. - brož.

Mezinárodní účetní standardy a česká účetní legislativa : sborník 3. ročníku konference. : Praha, říjen 2000. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 354 s. : tab. - brož.

Miedzy traktatem wersalskim a NATO : wybrane problemy polityczno-gospodarcze Polski, Niemiec i Austrii. / pod redakcja Karola Fiedora, Mariana S. Wolanskiego - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 261 s. : tab. - brož.

Mikroekonomie a doprava : (cvičebnice). / Helena Brajerová, Hana Hynková - Vyd. 1. -

Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 73 s. - brož.


Mikroekonomie : úvod do mikroekonomie se sbírkou řešených příkladů. / Miloslav Keřkovský - Vyd. 5. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 170 s. : il. - brož.

Mohou malé firmy operovat v zahraničí, co je potřeba pro to udělat? / Vojtěch Koráb ... [et al.] - Vyd. 1. - [Brno] : PC-DIR Real, 2000. - 100 s. : il., tab. - brož.

Monitoring Preparations of Transition Countries for EU - Accession : Taking place in Prague, from June 1st until June 4th 2000. - Prague : University of Economics, 2000. - 336 s. : il., tab. - brož.

My a oni / [Autor:] Slavomír Ravik, [pseud.] - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 1966. - 127 s. -
Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 22. (A). aktualizace a doplňky - prosinec 2000. / Vladimír Voříšek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Nadnárodní společnosti ve světové ekonomice / Václav Kašpar - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 26 s. : tab. - brož.

Nákladové účetnictví : (manažerské účetnictví I). / Jana Fibírová a kol. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 327 s. : il., tab. - brož.

Některé aspekty využití zdrojů Sapard k realizaci Plánu rozvoje zemědělství a venkova na období 2000-2006 : výzkumná zpráva vypracovaná na žádost MMR a MZe ČR pro Evropskou komisi EU. / [Jiří Tvrdoň a kol.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - 59 s. : tab. - brož.

Novela zákona o cestovních náhradách / Jitka Smutná - Praha : Sondy, 1998. - 4 s. - Brož.

Obchodní adresář : informační část, rejstřík výrobků a služeb, výrobky a služby, abecední seznam firem. 1999. - Brno : Inform Katalog, [2000]. - 896 s. - brož.

Ochrana průmyslového vlastnictví v Evropské unii / Světlana Kopecká - Vyd. 2., dopl. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2000. - 333 s. - brož

Od pražského groše ke koruně české : průvodce dějinami peněz v českých zemích. : 1300-2000. / Petr Vorel - Vyd. 1. - Praha : Rybka, 2000. - 551 s. : il., tab. - váz.

O ochraně pracovníků při strojním obrábění dřeva / Antonín Dušátko - [Praha : Práce, 1991]. - 1 sv. (v různém stránkování) : il., tab. - Brož.

Peněžní ekonomie a bankovnictví / Zbyněk Revenda ...[et al.] - 3. vyd. - Praha : Management Press, 2000. - 634 s. : il., tab. - váz.

Peníze, banky a finanční trhy / Stanislav Polouček - Vyd. 3. upr. - Opava : Slezská univerzita, 2000. - 242 s. : il. - brož.

Platební a jistící nástroje v zahraničním obchodě / Lenka Kauerová, Šárka Vilamová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2000. - 78 s. : il. - brož.

Pobaltí v transformaci : politický vývoj Estonska, Litvy a Lotyšska. / Ivo Pospíšil, Adam Rakovský ; Břetislav Dančák (ed.). - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 246 s. : tab. - brož.


Podniky a podnikání v dopravě / Jan Eisler - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 171 s. - brož.

Politics and economics in the Czech transition / Carlos de Cueto, Ladislav Hájek ... [et al.] - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 147 s. : il., tab. - brož.

Postavení ČSSR v dnešním světě / Zprac. Slavomír Ravik - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 1966. - 31 s. -
Pracoviště se zobrazovacími jednotkami / Aleš Hladký - [Praha : Práce, 1991]. - 16 s. + 1 příl. - Brož.

Pracovněprávní minimum / Petr Štalmach - Praha : Sondy, 1997. - 8 s. - Brož.

Pracovněprávní předpisy : nařízení vlády č. 108/1994 Sb. k zákoníku práce, pracovní doba, dovolená, zabezpečení studujících, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. : rekvalifikace, pracovní rehabilitace, zřizování pracovních míst a veřejně prospěšné práce. : podle stavu k 20.8.1999. - Ostrava : Sagit, 1999. - 160 s. - brož.

Pracovní podmínky a sociální dialog : výklad některých ustanovení Evropské sociální charty jejími kontrolními orgány. : studie založená na výkladu článků 2-6 Evropské sociální charty Evropským výborem pro sociální práva. - Vyd. 1. - Praha : JAN, 2000. - 111 s. - brož.

Praktická personalistika : po novele zákoníku práce od 1.1.2001. / Bohuslav Kahle - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2000. - 203 s. - brož.

Praktické uplatnění DPH / Yvona Legierská, Zdeněk Jonák - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2000. - 229 s. : formuláře - brož.

Praktický průvodce daněmi Základní dílo včetně 16. aktualizace - listopad 2000. / Pavel Běhounek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Proces plnění kodaňských kritérií a výsledky transformace v kandidátských zemích / Emilie Kalínská - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 60 s. - brož.

Průmysl České republiky : revize dat za rok. 1998 a 1999. / zpracoval Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 30 s. : tab. - brož.

Průvodce celním integrovaným tarifem včetně podrobného popisu číselníků / David Chovanec - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2000. - 191 s. : tab. - brož.

Průvodce Evropskou unií / Karel Barták - 2., upr. vyd. - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2000. - 88 s. : il. (většina barev.) - brož.

Přednášky z finančních derivátů / Petr Dvořák - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 123 s. : il., tab. - brož.

Příklady z podvojného účetnictví Díl 3. / Anna Fedorová, Alena Kocmanová - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 172 s. : tab. - brož.


Případové studie ke kursu Informační systém podniku / Eva Holínská, Libuše Šoljaková - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 47 s. : tab. - brož.

Psychologie práce a řízení / Rudolf Kohoutek, Jaroslav Štěpaník - Brno : CERM, 2000. - 223 s. - brož.

Psychologie v podnikání a komunikace / Zdeňka Pechačová, Eduard Bakalář - Vyd. 4. - Praha : Credit, 2000. - 235 s. : il. - brož.

Redistribuční funkce veřejného sektoru : teoretické a praktické aspekty jejího zajišťování. : sborník referátů z teoretického semináře pořádaného katedrou veřejné ekonomie ESF MU v Brně ve spolupráci s Asociací veřejné ekonomie. / uspořádal Ivan Malý - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 265 s. : tab. - brož.

Regionální a strukturální politika EU / Zdeněk Lukáš - Hronov : Grafické závody, 2000. - 132 s. : tab. - brož.

Rizika a škody ve výstavbě : doporučený standard. : metodická řada DOS M 25.01. / [zpracovali Václav Kupilík, Václav Müller] - Praha : Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2000. - 110 s. : il., tab. - brož.

Ročenka českého obchodu a marketingu 2000. / Zdeněk Skála - Praha : INCOMA, 2000. - 184 s. : tab., grafy. - váz.

Rozbřesk podnikatelů / Milan Ryška - Moravský Beroun : Moravská expedice, 2000. - 134 s. : il. - brož.

Rozvoj integračních procesů v severoamerickém regionu (NAFTA, resp. CUSFTA) / E. Cihelková - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 42 s. : tab. - brož.

Rozvoj mikroregionálního podnikatelského prostředí : podpora malého a středního podnikání. / Ladislav Ludvík - Vyd. 1. - Jilešovice : František MAJ-tiskárna, 2000. - 124 s. : il., tab. - brož.

Sbírka příkladů ke cvičení z daňové soustavy / Marta Šulcová-Seidlová - Vyd. 5. - Praha : Credit, 2000. - 48 s., tb. příl. : tab. - brož.

Sbírka příkladů z manažerského účetnictví / Jiří Lanča, Jaromír Lazar, Jaroslav Sedláček - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 123 s. : tab. - brož.

Sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení nájemného / Jan Přib - Praha : Sondy, 1997. - 8 s. - Brož.

Souvislosti evropské integrace : sborník příspěvků ze XXXII. vědecké konference o systémovém inženýrství SI 2000. : VŠP Hradec Králové, 11. a 12.4.2000. / editor Miloš Vítek - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 276 s. : il., tab. - brož.

Společná zemědělská politika EU - Regionální a strukturální potika EU / Zdeněk Lukáš, Pavel

Neumann - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 139 s. : tab. - brož.


Spotřeba potravin v roce 1999. / zpracoval Odbor statistiky šetření u domácností ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 10 s. : tab. - brož.

Srážky ze mzdy podle pracovněprávních předpisů / Petr Štalmach - Praha : Sondy, 1998. - 8 s. - Brož.

Standardní metodika pro hodnocení úrovně pracovních podmínek z hlediska senzorické a mentální zátěže : (přehled hodnoticích kritérií). / Aleš Hladký, Oldřich Matoušek - [Praha : Práce, 1991]. - 16 s. - Brož.

Standard-Thesaurus Wirtschaft Bd. 1. Alphabetischer Teil und Allgemeinwörter / [Zentralredaktion Manuela Gastmeyer ... et al.] - 1. Aufl. - Kiel : Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, 1998. - ii, 558 s. - Brož.

Standard-Thesaurus Wirtschaft Bd. 2. Systematischer Teil Tl. 1. Volkswirtschaft / [Zentralredaktion Manuela Gastmeyer ... et al.] - 1. Aufl. - Kiel : Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, 1998. - 300 s. - Brož.

Standard-Thesaurus Wirtschaft Bd. 2. Systematischer Teil Tl. 2. Beitriebswirtschaft / [Zentralredaktion Manuela Gastmeyer ... et al.] - 1. Aufl. - Kiel : Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, 1998. - 120 s. - Brož.

Standard-Thesaurus Wirtschaft Bd. 2. Systematischer Teil Tl. 3. Wirtschaftszweige / [Zentralredaktion Manuela Gastmeyer ... et al.] - 1. Aufl. - Kiel : Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, 1998. - 298 s. - Brož.

Standard-Thesaurus Wirtschaft Bd. 2. Systematischer Teil Tl. 4. Produkte / [Zentralredaktion Manuela Gastmeyer ... et al.] - 1. Aufl. - Kiel : Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, 1998. - 94 s. - Brož.

Standard-Thesaurus Wirtschaft Bd. 2. Systematischer Teil Tl. 5. NACE-Konkordanz / [Zentralredaktion Manuela Gastmeyer ... et al.] - 1. Aufl. - Kiel : Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, 1998. - 92 s. - Brož.

Standard-Thesaurus Wirtschaft Bd. 2. Systematischer Teil Tl. 6. Geographische Begriffe / [Zentralredaktion Manuela Gastmeyer ... et al.] - 1. Aufl. - Kiel : Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, 1998. - 36 s. - Brož.

Standard-Thesaurus Wirtschaft Bd. 3. Regeln und Hinweise zu Aufbau und Benutzung / [Zentralredaktion Manuela Gastmeyer ... et al.] - 1. Aufl. - Kiel : Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, 1998. - 22 s. - Brož.

Stavební firma 20 : účetnictví - příklady. / Blanka Horáková - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 171 s. : tab. - brož.

Státní politika zaměstnanosti / Jaroslav Kleveta - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 44 s. - brož.


Structure of Earnings Survey 1999. / prepared by Employment and Wages Statistics Unit of the Czech Statistical Office - Prague : Czech Statistical Office, 2000. - 62 s. : tab. - brož.

Svrchovanost / Georges Bataille ; [z francouzského originálu přeložil Ladislav Šerý]. - Praha : Hermann, 2000. - 298 s. - Brož.

Technická analýza / Jaroslav Brada - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 171 s. : il., tab. - brož.

Technické zhodnocení a opravy pronajatého majetku / Milan Skála, Jana Skálová - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2000. - 80 s. : tab - brož.

The International monetary system : an issue of convertibility, stability and liquidity. / Eduard Němeček - 1st ed. in English - Praha : Karolinum, 2000. - 239 s. : tab. - váz.

Transformation, Stabilization and Growth : Brno, Czech Republic, 7th-8th September, 2000. / [editor Antonín Slaný] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 505 s. : il., tab. - brož.

Trh práce v České republice : (nové územní uspořádání). Časové řady 1993-1999. / zpracoval Odbor statistiky šetření u domácností ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 275 s. : tab. - brož.

Tři roky od měnové krize : sborník textů č. 5/2000. / Václav Klaus, Ivan Kočárník, Karel Dyba a další autoři - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2000. - 87 s. : il., tab. - brož.

Úplné náklady práce v ČR podle výsledků výběrového šetření za rok 1999. / zpracovalo Samostatné oddělení statistiky zaměstnanosti a mezd ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 60 s. : tab. - brož.

Úvod do úpravy kapitálových trhů : vybrané problémy. / Jiří Havel - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 296 s. - brož.

Veřejné finance : cvičebnice. / Bojka Hamerníková a Květa Kubátová - Praha : Eurolex Bohemia, 2000. - 131 s. : il., tab. - brož.

Veřejný sektor a efektivní rozhodování / František Ochrana - Vyd. 1. - Praha : Mamagement Press, 2001. - 246 s. : il., tab. - brož.

Věc, součást věci a příslušenství věci v daňovém řízení / Milan Skála - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2000. - 56 s. - brož.

Vstup České republiky do Evropské unie - otázky a problémy : mezinárodní konference, Liberec, duben 2000. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 474 s. : il. - brož.

Vybrané problémy ekonomické teorie a hospodářské politiky : projekt č. 402/98/1498. : sborník z diskusních seminářů. / [editor Stanislav Šaroch] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 244

s. : il. - brož.


Využití informačních technologií při budování konkurenční výhody II : sborník prací z odborné konference. : Praha, 21. listopad 2000. / [lektor Jiří Tvrdoň, Jiří Vaněk] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - 105 s. : il., tab. - brož.

Využití zemědělského půdního fondu v oblasti jižní Moravy z hlediska jeho ohrožení vodní erozí / František Toman - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 47 s. : il., tab. - brož.

Výpověď z hlediska zaměstnance i zaměstnavatele / Jaroslav Jakubka - 2., aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 119 s. - brož.

Výsledky ročního zjišťování u obecně prospěšných společností v ČR za rok 1999. / zpracoval Odbor čtvrtletních národních účtů ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 21 s. : tab. - Brož.

Výše zálohy na daň z příjmů zaměstnance v roce 1998 / Petr Štalmach - Praha : Sondy, 1997. - 4 s. - Brož.

Vývoj pracovních migrací v České republice / Milada Horáková - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2000. - 43, v, s., tb. příl. : tab. - Brož.

Vztahy Evropské unie se zeměmi Latinské Ameriky: nárys adaptační strategie ČR před a po vstupu do EU / E. Cihelková a kolektiv - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 61 s. - brož.

Zákony pro firmu : všechny potřebné zákony v jednom. : vybraná úplná znění právních předpisů z oblasti daní, cestovních náhrad, občanského, obchodního a pracovního práva k 1. březnu 2000. - Praha : Informační centrum podnikatelů, 2000. - 687 s. : tab. - brož.

Zákon o transformaci družstev : zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech. : se souvisejícími předpisy a judikaturou. / Milan Pokorný, Milan Holub - Poznámkové vyd. - Praha : Linde, 2000. - 350 s. - brož.

Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a předpisy související : komentář. / Josef Staša, Irena Srbová - 2., dopl. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2000. - xxi,561 s. - brož.

Zur Rolle der Geldpolitik in einem Bündnis für Arbeit / Helmut Hesse, Anja Naujokat - MainzStuttgart : Akademie der Wissenschaften und der Literatur : Franz Steiner, 1999. - 29 s. - brož.

Z dějin českého bankovnictví v 19. a 20. století / [editor Pavel Klener] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 209 s. : il., tab. - brož.

100 vzorů smluv, dohod a podání ze zákoníku práce : stav k 1.1.2001. / Ladislav Jouza - 3., dopl. a aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 2000. - 327 s. - brož.

112x k novinkám v zákoně o dani z přidané hodnoty / Slavomíra Svátková - Praha : Newsletter, c2000. - 24 s. : tab. - brož.

1. diskusní fórum studentů doktorského studia F3 : duben, 2000. : sborník. / Stanislav Drdel ... [et al.] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 141 s. : il., tab. - brož.


Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist