Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (leden-únor) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za leden-únor 2001

Abeceda bydlení Díl II. Vzory smluv, formulářů a oznámení souvisejících s bydlením / Milan Horák, Helena Nováková - 4. aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 2000. - 231 s. : tab. - brož.

Advokacie & úvahy souvisící / Karel Čermák - Praha : Linde, 2000. - 230 s. - brož.

Alternativní řešení trestních věcí v praxi / Alexander Sotolář, František Púry, Pavel Šámal - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2000. - xv, 468 s. + 1 disketa. - váz.

Angličtina pro policejní správu / Alena Lukáčová - Vyd. 1. - Praha : Police History, 2000. - 132 s. : il. - brož.

Basic Indicators of Labour and Social Protection in the Czech Republic : Time Series and Graphs. 1999. - 1st Ed. - Prague : Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic, 2000. - 45 s. : tab., grafy. - brož.

Bojovat! : techniky ozbrojeného i neozbrojeného boje z oficiálních výcvikových příruček elitních vojenských sborů celého světa. / [Len Cacutt] - Čes. vyd. 2. - Praha : Vašut, 2000. - 188 s. : il. (většina barev.) - váz.

Cenné papíry k 1.1.2001 : komise pro cenné papíry, investiční společnosti a fondy, cenné papíry, dluhopisy, směnky a šeky, burza, zemědělské skladní listy, Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-Systém, a.s.. - Ostrava : Sagit, 2000. - 256 s. : tab. - Brož.

Cestovní náhrady v otázkách a odpovědích / Marie Salačová - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2000. - 87 s. - brož.

Chci stavět : průvodce úřední a právní džunglí pro malé a střední stavebníky. / Václava Ondrejechová, Zdeňka Vobrátilová - 2. vyd. - Praha : Svoboda, 2000. - 56, [22] s. - brož.

Chvála a kritika mexické penzijní reformy / L. Jacobo Rodrígez - Praha : Občanský institut, 2000. - 23 s. - Brož.

Co nového v cestovních náhradách / Eva Hofmannová - Praha : Sondy, 1998. - 4, 4 s. - Brož.

Co potřebují absolventi škol pro uplatnění na trhu práce / Miroslav Kadlec ... [et al.] - [Praha] : Ústav pro informace ve vzdělávání : Výzkumný ústav odborného školství : Centrum pro studium vysokého školství, 2000. - 69 s. : tab., grafy. - brož

Částečný invalidní důchod / Jan Přib - Praha : Sondy, 1997. - 16 s. - Brož.

Daňová optimalizace v a. s : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní a členy orgánů a. s. Základní dílo včetně 9. aktualizace - prosinec 2000. / Ivana Pilařová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Daňová optimalizace v s. r. o : příručka pro finanční ředitele, manažery, ekonomy, účetní a členy orgánů s. r. o. Základní dílo - včetně 8. aktualizace - prosinec 2000. / Jiří Řehák ... [et al.] -

Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.


Dávky státní sociální podpory - úplné znění zákona / Petr Štalmach - Praha : Sondy, 1997. - 20 s. - Brož.

Die Salier und das römische Recht : Ansätze zur Entwicklung einer säkularen Herrschaftstheorie in der Zeit des Investiturstreites. / Tilman Struve - MainzStuttgart : Akademie der Wissenschaften und der Literatur : Franz Steiner, 1999. - 89 s. - brož.

Dokumenty ke studiu ústavního a správního práva / uspořádali a úvodní poznámkou a přehledem otištěných dokumentů opatřili Karel Šimka a Doris Antonyová - 1. vyd. - Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2000. - 571 s. - brož.

Dovolená na zotavenou / Petr Štalmach - Praha : Sondy, 1997. - 20 s. - Brož.

DPH u neziskových subjektů v roce 2000 a 2001 / Václav Benda - Praha : Polygon, 2000. - 181 s. : tab. - brož.

DPH 2001 : neplaťte víc, než musíte. / Blažena Ondrušová - 7. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 103 s. : tab. - brož.

DPH - praktický průvodce 2000-2001 / Ladislav Pitner, Václav Benda - 1. vyd. - Olomouc : ANAG, 2000. - 445 s. - brož.

Dvě studie o československém vězeňství 1948-1989 / Prokop Tomek - Vyd. 1. - Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie České republiky, 2000. - 86 s. : tab. - brož.

Ekonomika, právo a politika : sborník textů ze seminářů. 2000. Č. 6. / Václav Klaus ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2000. - 120 s. : tab., grafy. - brož.

Encyklopedie lži, podvádění a klamání s příklady a obrana proti nim / Emil Mleziva - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 238 s. : il., tab. - váz.

Encyklopedie špionáže : ze zákulisí tajných služeb, zejména Státní bezpečnosti. / Milan Churaň a kol. - 2. přeprac. a aktualiz. vyd. - Praha : Libri, 2000. - 431 s. - brož.

English for Law Students / Darina Urbánková - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1998, dotlač. - iii, 238 s. : il., tab. - brož.

Financování vlastního bydlení / Petr Syrový - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 81 s. : il., tab. - brož.

Finanční řízení a veřejné zakázky / Josef Malý - Hronov : Grafické závody, 2000. - 110 s. : tab. - brož.

Generál MacArthur a ten druhý : souběžné životopisy dvou nejpopulárnějších a nejkonfliktnějších amerických válečných manažerů. / Ivan Brož - Vyd. 1. - Praha : X-Egem, 2000. - 199 s. : il. - váz.

Hitlerovi padělatelé : jak švýcarští, američtí a židovští agenti SS napomáhali praní falešných peněz.

/ Shraga Elam - 1. vyd. - Praha : Chvojkovo nakladatelství, 2000. - 222 s. - váz.


Hudba vzdoru a naděje : Terezín 1941-1945. : o činnosti a tvorbě hudebníků v koncentračním táboře Terezín. / Milan Kuna - 1. vyd. - Praha : Editio Bärenreiter Praha, 2000. - 208 s. : il., noty - brož.

Hygienické zabezpečení zásobování vojsk vodou / Miloslava Vejvodová ... [et al.] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 98 s. : tab. - brož.

Ius regale montanorum, aneb, Právo královské horníkuov / z latiny přeložil Petr Přespole roku 1460 ; k vydání připravil Jaroslav Bílek roku 2000. - Kutná Hora : Kuttna, 2000. - 88 s. : il. - brož.

Jiří Kajínek: vrah, nebo oběť? / Josef Klíma, Janek Kroupa - Praha : Plejáda, 2000. - 109 s., [16] s. obr. příl. - brož.

Katalog organizací převážně zaměstnávajících občany se ZPS / Jaroslav Mikšaník ... [et al.] - Vyd. 3. dopl. a upr. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2000. - 95 s. - brož.

Katastr nemovitostí : podle stavu k 22.9.2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 128 s. : il. - brož.

Kdo hradí opravy v bytě a nájemné za vybavení bytu? : vymezení rozsahu finanční účasti nájemce na úhradě oprav v bytě podle nařízení vlády č. 258/1995 Sb., nájemné za vybavení bytu a zvýšení nájemného od 1.7.2000 podle vyhlášky MF č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů. / Milan Horák, Helena Nováková - 8. dopl. a aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 2000. - 151 s. : tab. - brož.

Kolik může vydělat v roce 1998 částečně invalidní důchodce / Zdeněk Hájek - Praha : Sondy, 1998. - 4 s. - Brož.

Komentář k novele zákona o rodině / Zuzka Rujbrová - Praha : Sondy, 1998. - 4 s. - Brož.

Konkurs a vyrovnání : podle stavu k 4.10.2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 176 s. : il. - brož.

Konkurs a vyrovnání : (úplné znění zákona). / Petr Štalmach - Praha : Sondy, 1997. - 16 s. - Brož.

KX-B neodpovídá : vzpomínky válečného pilota. / Alois Šiška - 1. úplné vyd., celkově 3. vyd.. - Praha : Ostrov, 2000. - 173 s., [24] s. obr. příl. : il. - váz.

Latinsko-český slovníček římského práva : (vybrané pojmy a termíny). / Michal Skřejpek - 1. vyd. - Praha : Orac, 2000. - 59 s. - brož.

Legislativní systém krizového řízení v České republice : odborný seminář. : Praha, říjen 2000. - [Praha] : Česká energetická společnost, 2000. - [38] s. : tab. - Brož.

Legislazione nella Repubblica Ceca Fisco 1. Le imposte sui redditi - Praha : European Business Solutions, 1999. - 218 s. - Brož.

Legislazione nella Repubblica Ceca Fisco 2. L'Imposta sul Valore Aggiunto - Praha : European Business Solutions, 1999. - 134 s. - Brož.


Lenin v Curychu / Alexandr Solženicyn ; [z ruských originálů přeložily Anna Nováková a Vlasta Tafelová]. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 318 s. - váz.

Lexikon klíčových pojmů z penologie / Vladimír Mařádek - Vyd. 1. - Opava : Pavel Vavrla, 2000. - 75 s. : tab. - Brož.

Lidská dimenze OBSE a současné mezinárodní právo / Harald Christian Scheu - Praha : Karolinum, 2000. - 147 s. - brož.

Logika v právním myšlení / Viktor Knapp, Aleš Gerloch - 3., aktualiz. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2000. - 230 s. - brož.

Maršálové Napoleonových orlů : orlové Napoleonovy armády II. / Jiří Kovařík - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2000. - 297 s. : il. - váz.

Medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy v doprave a spojoch : medzinárodné organizácie. / Ján Maráček, Daniela Nováčková - Vyd. 1. - Žilina : EDIS, 1999. - 115 s. - brož.

Mezinárodní třídění obrazových prvků ochranných známek : (Vídeňské tříděni). : 4. vyd. - Vyd. 3. dopl. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2000. - xx, 127 s. : il. - brož.

Mezinárodní účetní standardy a česká účetní legislativa : sborník 3. ročníku konference. : Praha, říjen 2000. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 354 s. : tab. - brož.

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 22. (A). aktualizace a doplňky - prosinec 2000. / Vladimír Voříšek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. - brož.

Nedobytné pohledávky : praktické návody vymáhání pohledávek pomocí právních, daňových a účetních postupů. Základní dílo - stav: listopad 2000 včetně 8. aktualizace. / Tomáš Pohl ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Nemocnice, aneb, Rukověť zvídavého pacienta / Miroslav Kala, Roman Kubínek - Vyd. 1. - Olomouc : Rubico, [2000]. - 195 s. : il. - brož.

Nemovité kulturní památky jižní Moravy Sv. 1. Okres Znojmo : soupis památek a literatury / [zpracovaly Zdeňka Falcová, Drahoslava Stehlíková] - Vyd. 1. - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2000. - 189 s., 22 obr. na příl. : il. - MVS, váz.

Nemovité kulturní památky jižní Moravy Sv. 4. Okres Třebíč : soupis památek a literatury / [zpracovali Jana Petrová, Jiří Uhlíř] - Vyd. 1. - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, [2000]. - 124 s., 21 obr. na příl. - MVS, váz.

Němčina pro policejní praxi / Jiří Schmidt - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2000. - 263 s. : il. - brož.

Německo-český a česko-německý vojenský slovník / Jaroslav Bušina ... [et al.] - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2000. - 275 s. - brož.

Notářský řád a řízení o dědictví : komentář. / Petr Bílek ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2000. - xviii, 575 s. - váz.


Novela zákona č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku / zpracoval Vladimír Straka - Praha : Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2000. - 73 s. : tab. - brož.

Novela zákona o cestovních náhradách / Jitka Smutná - Praha : Sondy, 1998. - 4 s. - Brož.

Novela zákoníku práce : novela zákoníku práce ve vztahu k právu Evropských společenství. / Josef Hochman, Ladislav Jouza, Antonín Kottnauer - Praha : Linde, 2000. - 82 s. - brož.

Obce a jejich části Olomouckého kraje : územní a správní struktura k 1.1.2000. / [zpracovala] Krajská reprezentace ČSÚ Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2000. - 111 s. : tab. - brož.

Obce a jejich části v okrese Jeseník : územní a správní struktura k 1.1.2000. / [zpracovala] Krajská reprezentace ČSÚ Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2000. - 26 s. : tab. - brož.

Obce a jejich části v okrese Prostějov : územní a správní struktura k 1.1.2000. / [zpracovala] Krajská reprezentace ČSÚ Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2000. - 43 s. : tab. - brož.

Obce a jejich části v okrese Přerov : územní a správní struktura k 1.1.2000. / [zpracovala] Krajská reprezentace ČSÚ Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2000. - 48 s. : tab. - brož.

Obce a jejich části v okrese Šumperk : územní a správní struktura k 1.1.2000. / [zpracovala] Krajská reprezentace ČSÚ Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2000. - 49 s. : tab. - brož.

Obce, kraje, okresní úřady : územní samospráva, volby, místní referendum, svobodný přístup k informacím, obecní policie. : podle stavu k 14.9.2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 240 s. - brož.

Obchodní zákoník k 1.1.2001 : obchodní věstník, státní podnik, přepravní řád pro veřejnou drážní nákladní dopravu. - Ostrava : Sagit, 2000. - 208 s. - brož.

Obchodní zákoník v úplném znění : [úplné znění po novele č. 370/2000 Sb.. : podle právního stavu od 1.1.2000]. - 1. vyd. - Olomouc : Anag, 2000. - 335 s. - brož.

Obchodní zákoník : srovnávací znění 2000/2001 s výkladem změn. / komentář k základním změnám v právní úpravě připravil Jan Zrzavecký - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 163 s. - brož.

Obchodní zákoník : úplné znění k 1.1.2001 s výkladem změn. / komentář Jan Zrzavecký - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 139 s. - brož.

Obchodní zákoník : úplné znění platné od 1.1.2001 včetně souvisejících předpisů. - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2000. - 489 s. - brož.

Obchodní zákoník : znění platné od 1. ledna 2001. - Praha : Newsletter, 2000. - 99 s. + 1 disketa. - brož.


Občanský zákoník : paralelní znění pro rok 2000 a 2001. : nájem a podnájem nebytových prostor, vlastnictví bytů, nadace a nadační fondy .... - Ostrava : Sagit, 2000. - 208 s. - brož.

Občan markýz Lafayette : drama hrdiny Ameriky, Francie a Olomouce. / Ivan Brož - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 364 s., [16] s. obr. příl. - váz.

Ochrana průmyslového vlastnictví v Evropské unii / Světlana Kopecká - Vyd. 2., dopl. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2000. - 333 s. - brož

Ochrana zvířat a Welfare 2000 Část A. / editovali Michal Opatřil, Pavel Novák, Jiří Latini - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2000. - 140 s. : tab. - brož.

Ochrana zvířat a Welfare 2000 Část B. / Michal Opatřil, Pavel Novák, Jiří Latini - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2000. - s. 145-224 : il., tab. - brož.

Operace KFOR : únor 2000 - červenec 2000. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - Nestr., 31 fot. - brož.

Operace SFOR II : květen 2000 - říjen 2000. / editor Jan Procházka - Praha : AVIS, 2000. - soubor [31] fot. - brož.

Organisation administrative et territoriale de la France : (l'administration á la francaise). / Fabrice Lemoine - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 35 s. - brož.

Osočení : pravdivé příběhy lidí z "Cibulkova seznamu". / (vybrala a uspořádala Zdena Salivarová-Škvorecká) - Vyd. 2., v ČR 1. - Brno : Host, 2000. - 417 s. - brož.

Osudy legionářů z Brandýsa nad Orlicí a jeho okolí / Božena Jendeková - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2001. - il. - brož.

O ochraně spotřebitele : praktická příručka se vzory a judikaturou. / Miloš Zdražil - Praha : Linde, 2000. - 231 s. - brož.

Pád Paříže : letecká válka v deseti červnových dnech roku 1940. / Miroslav Šnajdr - Olomouc : Votobia, 2000. - 616 s., [24] s. obr. příl. : il., tab. - váz.

Penzijní připojištění / Jaroslav Šulc, Petr Illetško - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 163 s. : il., tab. - brož.

Podniková očekávání od novelizace pracovněprávních předpisů / Aleš Kroupa, Jaroslav Hála - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2000. - 33, v s. : tab. - Brož.

Policie a lidská práva / Pavel Bílek, Ivana Dufková, Jiří Zlámal - Praha : Themis, 2000. - 143 s. - brož.

Polní výstroj 2000 Armády České republiky / Milada Loucká, Radovan Tichý - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - 53 s. : il., tab. - brož.

Poměr mezinárodního a vnitrostátního práva : obecně a v českém právu zvláště. / Jiří Malenovský - Vyd. 1. - Brno : Doplněk, 2000. - 106 s. - brož.


Ponorková válka : historie americké ponorkové špionáže. / Sherry Sontagová, Christopher Drew a Annette Lawrencová Drewová - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 398 s. [16] s. obr. příl. - Rybka Publishers, váz.

Postpenitenciární péče na rozcestí : sborník příspěvků ze semináře pořádaného pracovní skupinou trestního práva Ústavu státu a práva ČSAV dne 12. a 13.12.1990. / redigovala Jiřina Voňková - Praha : Ústav státu a práva ČSAV, 1991. - 101 s. - Brož.

Posuzování shody a odpovědnosti za výrobek : praktická příručka pro ředitele, jednatele a manažery jakosti. Základní dílo - Stav: prosinec 2000 včetně 8. aktualizace. / Helena Kowandová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Posuzování shody stanovených výrobků / Naděžda Klabusayová - 1. vyd. - Frenštát pod Radhoštěm : Veronika, 2000. - 77 s. - brož.

Poupata ožehlá nenávistí / Josef Havel - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : OFTIS, 2000. - 256 s. : il. - váz.

Pozemní války : encyklopedie konfliktů 20. století. / George Forty - Vyd. 1. - PrahaPlzeň : BETA : Jiří Ševčík, 2001. - 319 s. : il. - Beta - Pavel Dobrovský ; váz.

Pracovněprávní minimum pro mistry a střední management : po novele zákoníku práce od 1.1.2001. / Libor Hůla - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2000. - 111 s. - brož.

Pracovněprávní minimum / Petr Štalmach - Praha : Sondy, 1997. - 8 s. - Brož.

Pracovněprávní předpisy : nařízení vlády č. 108/1994 Sb. k zákoníku práce, pracovní doba, dovolená, zabezpečení studujících, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. : rekvalifikace, pracovní rehabilitace, zřizování pracovních míst a veřejně prospěšné práce. : podle stavu k 20.8.1999. - Ostrava : Sagit, 1999. - 160 s. - brož.

Pracovní podmínky a sociální dialog : výklad některých ustanovení Evropské sociální charty jejími kontrolními orgány. : studie založená na výkladu článků 2-6 Evropské sociální charty Evropským výborem pro sociální práva. - Vyd. 1. - Praha : JAN, 2000. - 111 s. - brož.

Praktická personalistika : po novele zákoníku práce od 1.1.2001. / Bohuslav Kahle - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2000. - 203 s. - brož.

Prameny k dějinám práva v českých zemích I / K. Adamová, L. Soukup - 2. vyd. přeprac. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 197 s. - brož.

Právní aspekty doménových jmen / Radka Pelikánová, Karel Čermák Jr. - Praha : Linde, 2000. - 210 s. - brož.

Právní poradce pro zaměstnavatele, zaměstnance a občany : pracovní a občanské právo platné od 1.1.2001 v otázkách a odpovědích. / Antonín Daněk, Jiří Glet - Ostrava : Montanex, 2001. - 101 s. - brož.

Právo mezinárodních prostorů : vybrané otázky právního režimu volného moře, dna pod volným mořem, Antarktidy, kosmického prostoru, Měsíce). / Jan Ondřej - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 2000. - 168 s. - brož.


Právo veřejnosti a veřejnoprávní média : kolokvium 3.5.2000 Vysoká škola pedagogická, Hradec Králové. / editoři Miloš Vítek, Pavel Krejčí, Milan Dus - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 74 s. - brož.

Právo, zákonodárství a svoboda : (nový výklad liberálních principů spravedlnosti a politické ekonomie). Sv. 1. Pravidla a řád / F. A. Hayek - Praha : Academia, 1991. - 131 s. - brož.

Privilegia měst, městeček a vsí z území okresu Nový Jičín z let 1293-1775 / [Karel Chobot, Tomáš Baletka] - Nový Jičín : Okresní úřad : Státní okresní archiv, 1999. - 71 s. : il. - Brož.

Průvodce zákonem o zadávání veřejných zakázek : včetně úplného znění zákona. / Jaroslava Sechterová - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2000. - 111 s. : tab. - brož.

Předpisy Evropských společenství z oblasti životního prostředí v letech 1967-1999 - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2000. - 186 s. - brož.

Přehled zákonodárné činnosti Parlamentu České republiky v lednu - červenci 2000 Leden - červenec 2000. / zpracoval Jiří Brixi - Praha : Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 2000. - 52 s. - Brož.

Překlady předpisů evropských společenství z oblasti životního prostředí : (stav k 30.6.2000). / [zpracovatel Martin Sychrovský] - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2000. - 102 s. - brož.

Přestupkové právo : komentář k zákonu o přestupcích včetně textu souvisících předpisů. : podle právního stavu k 1.7.2000. / Zdeněk Červený, Václav Šlauf - 6. aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2000. - 335 s. - brož.

Přestupkové řízení : [podle stavu k 1.7.2000]. : příručka pro praxi přestupkových orgánů obcí, okresních úřadů a dalších správních orgánů. / zpracoval Jan Černý - 4., aktualiz. a podstatně dopl. vyd. - Praha : Linde, 2000. - 436 s. - brož.

Přežít! / [Len Cacutt] - Čes. vyd. 3. - Praha : Vašut, 2000. - 188 s. : il. (většina barev.) - váz.

Radiotechnické vojsko : (k 50. výročí vzniku). / Petr Vobecký, Jiří Kolek - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - 24 s. : il. - brož.

Rádce nájemníka bytu / Milan Taraba - 3., aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 301 s. - brož.

Recidivní pachatelé jako důkaz neúčinnosti uložených trestů? : sborník příspěvků ze semináře pořádáného pracovní skupinou trestního práva Ústavu státu a práva ČSAV dne 19.6.1990. / redigovala Helena Válková - Praha : Ústav státu a práva ČSAV, 1990. - 112 s. : tab. - Brož.

Reformy veřejné správy / Olga Vidláková - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 140 s. - brož.

Rekvalifikace : informační servis. : bulletin Oddělení vzdělávání a rekvalifikací: Ministerstvo obrany - Hlavní personální úřad. 2001. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 2000. - 44 s. : tab. - brož.


Rukověť sběratele starých zbraní / Zdeněk Knápek - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2000. - 309 s. : il. - váz.

Řízení a rozhodování v trestních věcech mladistvých / Jiří Šoukal, Drahomír Drápal, Zdeněk Lukovský - Vyd. 1. - Praha : IFEC, 2000. - 91 s. : tab. - brož.

Sborník přednášek z XI. konference Společnosti sociálních pracovníků : Most, 22. a 23. května 2000. / [uspořádala Věra Novotná] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2000. - 109 s. - brož.

Sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení nájemného / Jan Přib - Praha : Sondy, 1997. - 8 s. - Brož.

Společnosti v likvidaci k roku 2000 / sestavil a uspořádal Vítězslav Hoffmann - Praha : Linde, 2000. - 198 s. - brož.

Společnost s ručením omezeným a její jednatel : vzory a příklady k dosažení úspěchu v každodenní praxi jednatelů a společníků. Základní dílo - Stav: prosinec 2000 včetně 22. aktualizací. / Viktor Knapp ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Správní právo : obecná část. : právní základ veřejné správy. Díl 1. Veřejná správa, správní právo, prameny správního práva / Dalimila Gadasová, Milan Polián - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 56 s. - brož.

Správní právo : obecná část. : právní základ veřejné správy. Díl 2. Subjekty veřejné správy a správního práva, právní jednání subjektů / Dalimila Gadasová, Milan Polián - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 35 s. - brož.

Správní právo : obecná část. : právní základ veřejné správy. Díl 3. Organizace veřejné správy, ministerstva a jiné ústřední správní úřady s celostátní působností / Dalimila Gadasová, Milan Polián - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 26 s. - brož.

Správní právo : obecná část. : právní základ veřejné správy. Díl 4. Kontrola ve veřejné správě, právní odpovědnost ve veřejné správě / Dalimila Gadasová, Milan Polián - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 39 s. - brož.

Správní právo : [obecná a procesní část]. : dokumenty. Díl 6. / Dalimila Gadasová, Milan Polián - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita palackého, 2000. - 210 s. - brož.

Správní právo : [procesní] část. : správní řád. Díl 5. / Dalimila Gadasová, Milan Polián - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 66 s. - brož.

Srážky ze mzdy podle pracovněprávních předpisů / Petr Štalmach - Praha : Sondy, 1998. - 8 s. - Brož.

Statistická ročenka České republiky 2000. - Vyd. 1. - Praha : Scientia, 2000. - 759 s. : tab., grafy. - SCIENTIA, váz.

Statistický bulletin : Olomoucký kraj. 1.-2. čtvrtletí 2000. / zpracoval Krajská reprezentace Olomouc - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 89 s. : tab. - Brož.

Statistický bulletin : Ostravský kraj. 1. pololetí 2000. / zpracoval Krajská reprezentace Ostrava - Praha : Český statistický úřad, 2000. - 94 s. : tab. - Brož.

Stavební zákon a prováděcí předpisy : podle stavu k 6.10.2000. - Ostrava : Sagit, 1999. - 128 s. - brož.

Stavební zákon v teorii a praxi : podle stavu k 1.6.2000. : úplné znění zákona s komentářem, souvisící a prováděcí předpisy. / Jiří Doležal, Jan Mareček, Oldřich Vobořil - 6. aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2000. - 703 s. : tab. - brož.

Stavíme rodinný dům, chatu, garáž-- / Václav Oupor - Vyd. 2. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 170 s. : tab. - brož.

Stát a církev v roce 1950 : sborník příspěvků z konference. : 21.6.2000, Emauzský klášter v Praze. / [uspořádali] Jiří Hanuš, Jan Stříbrný - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. - 143 s. - brož.

Stráž přírody / Hana Malá - Vyd. 1. - Praha : Orac, 2000. - 43 s. - brož.

Střípky postřehů : obrodná kniha. / Karel Kukla - Vyd. 1. - [Pardubice] : K. Kukla, 2000. - 301 s. - brož.

Systémové úlohy / Miloš Vítek - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 216 s. : tab. - brož.

Škola občanského juda : rukověť sebeobrany proti trampotám. Díl II. / [Yvona Koutníková ... et al.] - Praha : Plejáda, 2000. - 93 s. : il. - váz.

Škola občanského juda : rukověť sebeobrany proti trampotám. [Sv. 1]. / [Yvona Koutníková ... et al.] - Praha : Plejáda, 2000. - 93 s. : il. - váz.

Špioni KGB : utajené životy agentů sovětské tajné služby. / Helen Womack ; [z anglického originálu přeložil Petr Pálenský]. - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2000. - 406 s., [4] s. obr. příl. : il. - váz.

Tajné pokusy k ovládnutí světa / Helmut a Marion Lammerovi ; [z německého originálu přeložil Rudolf Řežábek]. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2000. - 239 s., [8] s. obr. příl. - váz.

Tajné zbraně / David Irving ; Z angl. orig. The Mare's Nest přel. Jiří Harrer. - 1. vyd - Praha : Naše vojsko, 1969. - 363 s. : [12] s. fot. příl. -
Taktika a technika ochrany osob a majetku před trestnou činností : učební text určený studentům veřejnoprávních akademií a vyšších odborných škol bezpečnostně-právního zaměření. / Milan Říha - Vyd. 1. - Praha : Armex : Trivis, 2000. - 154 s. : il., tab. - brož.

Trestná činnost a nealkoholová toxikomanie / Miroslav Borník - Praha : Themis, 2000. - 166 s. - brož.

Trestní právo hmotné : obecná část. : přehledné tabulky a grafy k obecné části trestního a přestupkového zákona. / Vladimír Krupka, Pavel Němec - Vyd. 3. - Praha : Armex, 2000. - 108 s. - brož.


Trestní právo hmotné : zvláštní část. / Miroslav Protivínský - Vyd. 2. - Praha : Armex, 2000. - 70 s. - brož.

Trestní právo procesní / Alexandr Nett ... [et al.] - 2. přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1998 dotisk. - 311 s. - brož.

Trestní právo procesní / Vladimír Krupka, Petr Cingr - Vyd. 2. - Praha : Armex, 2000. - 129 s. - brož.

Trestní právo / Šárka Nováková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 42 s. - brož.

Trestní zákon a trestní řád : úplné znění zákonů o policii, o výkonu vazby, o výkonu trestu odnětí svobody, o probační a mediační službě. : úplné znění vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, advokátní tarif. : s poznámkami a judikaturou podle stavu k 1.9.2000. / Jiří Jelínek, Zdeněk Sovák - 14., aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2000. - 839 s. - váz.

Třistadvanáctá peruť RAF a jižní Čechy / Bohuš Trnka, Milan Malý - České Budějovice : Jihočeské muzeum, 2000. - 109 s. : il. - brož.

Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele : úplné znění platné k 1.1.2001. - Olomouc : ANAG, c2000. - 122 s. - brož.

Úplné znění zákona o důchodovém pojištění / Petr Štalmach - Praha : Sondy, 1998. - 28 s. - Brož.

Úřední oceňování majetku : zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění platném od 1.7.2000. : úplné znění. : komentář: oceňování nemovitostí, oceňování věcných břemen, oceňování věcí movitých. / Albert Bradáč, Pavel Krejčíř, Alena Hallerová - Brno : Cerm, 2000. - 262 s. : tab. - brož.

Ústava České republiky : podle stavu k 16.10.2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 176 s. : il. - brož.

Úvod do sociální politiky / Tamara Svobodová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 43 s. - brož.

Úvod do studia práva / Antonín Komenda - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 44 s. - brož.

Úvod do úpravy kapitálových trhů : vybrané problémy. / Jiří Havel - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 296 s. - brož.

Velké spory na poli vědy : deset nejurputnějších střetů a jejich protagonisté. / Hal Hellman - 1. čes. vyd. - Ostrava : Hel, 2000. - 206 s. - brož.

Víra navzdory KGB / Hermann Hartfeld ; [z německého originálu přeložil Martin Skořepa]. - Vyd. 1. - Jindřichův Hradec : Stefanos, 2000. - 303 s. - Váz.

Vlastnictví a nájem bytů : podle stavu k 1.7.2000. / Josef Fiala, Věra Korecká, Vladimír Kurka - 2. aktualiz. a přeprac. vyd., v Linde vyd. 1. - Praha : Linde, 2000. - 263 s. - brož.

Vliv částek životního minima na některá práva (nároky) a povinnosti občanů / Petr Štalmach - Praha : Sondy, 1997. - 4 s. - Brož.

Vojenská policie / [editor Jaroslav Roušar] - Prague : Ministry of Defence of the Czech Republic - AVIS, 2000. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož.

Vojna do kapsy, aneb, Průvodce vojenskou službou / [připravil: Petr Majer] - 5. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2000. - 113 s. - brož.

Volby '98 : předvolební situace, programy, výsledky. / [editor Pavel Šaradín] - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2000. - 142 s. - brož.

Volební kampaň v České republice / Richard Glückselig ... [et al.] ; Vojtěch Šimíček (ed.). - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 128 s. - brož.

Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení Část I.. / Anna Arnoldová - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 247 s. - brož.

Vybrané mezinárodní dokumenty v péči o rodinu a děti / [uspořádaly Věra Novotná a Jana Šťastná] - Vyd. 1. - Praha : JAN, 2000. - 239 s. - brož.

Vybrané texty z dějin právní filozofie / Tatiana Machalová, Renata Rázková - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 221 s. - brož.

Výpověď z hlediska zaměstnance i zaměstnavatele / Jaroslav Jakubka - 2., aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 119 s. - brož.

Výše zálohy na daň z příjmů zaměstnance v roce 1998 / Petr Štalmach - Praha : Sondy, 1997. - 4 s. - Brož.

Vývoj správního systému v Číně / Xu Shu'an, Lucie Olivová - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 110 s. : il. - brož.

Vzor licenční smlouvy nakladatelské / Ivo Telec - 1. vyd. - Brno : KARBO, 2000. - 29 s. - brož.

We are children just the same : Vedem, the secret magazine by the boys of Terezín. / prepared and selected from Vedem (in the Lead) by Marie Rút Křížková, Kurt Jiří Kotouč, Zdeněk Ornest - 4th Ed. - Prague : Aventinum, 2000. - 199 s. : il. - váz.

William a Catherine Boothovi : zakladatelé Armády spásy. / Helen K. Hosierová - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2000. - 179 s. - brož.

Základy obchodního práva, práv průmyslových a práva soutěžního (v další fázi transformace

právního řádu ČR) / Alexandr Bělohlávek - 1. přeprac. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. - 201 s. - brož.


Základy práva : (učební texty). / Jan Hejda, Michal Spirit - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 97 s. - brož.

Základy právního systému České republiky / Antonín Komenda - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 45 s. : tab. - brož.

Zákoník práce k 1.1.2001 - Ostrava : Sagit, 2000. - 80 s. - brož.

Zákoník práce s komentářem : platný od 1.1.2001. / Ladislav Jouza - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2000. - 575 s. - váz.

Zákoník práce - chyby a problémy : stanoviska ke sporným případům. / Jaroslav Jakubka - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 147 s. - brož.

Zákoník práce : úplné znění platné od 1.1.2001. - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2000. - 155 s. - brož.

Zákoník práce : ve znění k 1.1.2001. : (komentář). / Jiří Kocourek - Vyd. 4., dopl. - Praha : Eurounion, 2000. - 476 s. - brož.

Zákony pro firmu : všechny potřebné zákony v jednom. : vybraná úplná znění právních předpisů z oblasti daní, cestovních náhrad, občanského, obchodního a pracovního práva k 1. březnu 2000. - Praha : Informační centrum podnikatelů, 2000. - 687 s. : tab. - brož.

Zákony pro firmu : všechny potřebné zákony v jednom. : 1. aktualizace vybraných úplných znění právních předpisů z oblasti daní, cestovních náhrad, občanského, obchodního a pracovního práva k datu zveřejnění ve Sbírce zákonů ČR - 19. července 2000. - Praha : Informační centrum podnikatelů, 2000. - 336 s. - brož.

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem a vyhláškou / Pavel Fastr - 3. aktualiz. a dopl. vyd. po novelizaci obou předpisů - Praha : Linde, 2000. - 207 s. - brož.

Zákon o transformaci družstev : zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech. : se souvisejícími předpisy a judikaturou. / Milan Pokorný, Milan Holub - Poznámkové vyd. - Praha : Linde, 2000. - 350 s. - brož.

Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a předpisy související : komentář. / Josef Staša, Irena Srbová - 2., dopl. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2000. - xxi,561 s. - brož.

Zdravotní pojištění : podle stavu k 19.10.2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 208 s. - brož.

Zločin a sex v českých dějinách : manželské spory a sexuální kriminalita v raném novověku. / Jindřich Francek - Vyd. 1. - Praha : Rybka : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 254 s. : il. - váz.

Změny v posuzování nezaopatřenosti dítěte / Petr Štalmach - Praha : Sondy, 1997. - 4 s. - Brož.

Ztracený chlapec : pouť osvojeného dítěte za rodinným štěstím. / Dave Pelzer ; [z anglického originálu] přeložil Ivan Ryčovský. - 1. vyd. - Praha : Columbus, 2000. - 203 s. - váz.


Židovské zlato, Švýcaři a smrt / Jean Ziegler - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 236 s. - váz.

Živnostenské podnikání : podle stavu k 16.10.2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 144 s. - brož.

Živnostenský zákon po novele s komentářem : úplné znění. / sestavila Danka Makalová : úplné znění. - Praha : Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2000. - 158 s. - brož.

100 vzorů smluv, dohod a podání ze zákoníku práce : stav k 1.1.2001. / Ladislav Jouza - 3., dopl. a aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 2000. - 327 s. - brož.

1. výcviková základna ženijního vojska / [Editor-in-Chief Gustav Xaver] - Prague : Ministry of Defence of the Czech Republic - AVIS, 2000. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist