Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (leden-únor) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za leden-únor 2001

Address list of selected Ngyos and Ngos working with children and youth 2000 / by M. Nováková ... [et al.] - [Prague] : Children and Youth Institute of the Ministry of Education, Youth and Sports, 2000. - 61 s. - brož.

Almanach : 40 ZF. : 1960-2000. / edice Pavel Kalač ... [et al.] - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 169 s. : barev. il. - brož.

Almanach : 70. výročí organizované přípravy učitelů škol zemědělských a lesnických. / sestavili Zdeněk Miškovský, Milan Slavík. Z odkazu našich předchůdců / sestavil Josef Rozman - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - 65 s. : il. - brož.

Anglický jazyk : katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky v roce 2004. / [Jitka Cihelková ... et al.] - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2000. - 20 s. - Brož.

Angličtina po písmenkách : pracovní sešit pro dyslektiky a jejich spolužáky. / Milena Kelly - 1. vyd. - Prague : Angličtina Expres, 1999. - 64 s. : il. - brož.

Angličtina po slovech : učebnice pro 5. ročník ZŠ. : metodika, testy k lekcím. / [Milena Kellyová] - Vyd. 1. - Prague : Angličtina Expres, 1999. - 119 s. : il. + 16 příl. - brož.

Angličtina po slovech : učebnice pro 5. třídu ZŠ. : pracovní sešit pro dyslektiky a jejich spolužáky. / Milena Kelly - Prague : Angličtina Expres, 1999. - 72 s. : il. - brož.

Annual Report : Brno University of Technology. 1999. / [edited by Alena Mizerová, Jaromír Pěnčík] - Brno : Vutium, 2000. - 262 s. : fot., tab., grafy. - brož.

Aspekty výchovy / Miroslav Cipro - 1. vyd. - Praha : Miroslav Cipro, 2000. - 58 s. : il. - brož.

Ať žije škola : Daltonská výuka v praxi. / Hans Wenke & Roel Röhner - Brno : Paido, 2000. - 125 s. : il., tab. - brož.

Bezva hrátky se zvířátky : 32 stran hádanek, doplňovaček a omalovánek. III. / [ilustrace Christian Van den Daele] - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Bezva hrátky se zvířátky : 32 stran hádanek, doplňovaček a omalovánek. II. / [ilustrace Christian Van den Daele] - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Bezva hrátky se zvířátky : 32 stran hádanek, doplňovaček a omalovánek. I. / [ilustrace Christian Van den Daele] - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Biologie : katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky v roce 2004. / [Věra Čížková ... et al.] - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2000. - 16 s. : il. - Brož.

Buď sama sebou / Mary Bardová ; [z anglického originálu přeložila Marta Plášilová]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 231 s. - váz.

Celoživotní vzdělávání - výzva nebo povinnost? / Věra Bočková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 29 s. - brož.

Chemie : katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky v roce 2004. / [Hana Čtrnáctová ... et al.] - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2000. - 16 s. : il. - Brož.

Co potřebují absolventi škol pro uplatnění na trhu práce / Miroslav Kadlec ... [et al.] - [Praha] : Ústav pro informace ve vzdělávání : Výzkumný ústav odborného školství : Centrum pro studium vysokého školství, 2000. - 69 s. : tab., grafy. - brož

Cvičení z didaktiky matematiky / Pavel Květoň - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 205 s. : il., tab. - brož.

Čas, peníze, míry, váhy pro třeťáky a čtvrťáky : zábavné úkoly k procvičování matematiky. / [autor scénáře Roland Volk ; ilustrovala Angela Weinholdová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 32 s. : il. - brož.

Česko - španělský slovník VŠB-TU Ostrava : názvy fakult, kateder, studijních programů a studijních oborů. / Zdeňka Strnadlová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 48 s. - brož.

Český jazyk a literatura : katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky v roce 2004. / [František Brož ... et al.] - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2000. - 24 s. - Brož.

Čeština : 1. třída - 1. pololetí. : doplňovačky s ptákem Bludišťákem. / [Jiřina Fialová, Marcela Terebová] - Praha : Ivo Železný, [2000]. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Čítanka plná pokladů : vypráví celá rodina. : soubor autorských děl k výuce literární a výtvarné výchovy pro 3. třídu základní školy. / zpracoval Ludvík Štěpán ; výběr ilustrací Roman Karpaš. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2000. - 159 s. : il. - váz.

Dewiacje wychowawcze w srodowisku wiejskim / Wieslaw Ambrozik - Wyd. 1. - Poznan : Eruditus, 1997. - 98 s. : tab. - brož.

Dějiny gymnázia v Boskovicích : almanach ke 100. výročí založení Gymnázia v Boskovicích. / Jaroslav Bránský - Vyd. 1. - Boskovice : Albert, 2000. - 216 s., [8] s. obr. příl. : il., tab. - Brož.

Dílenské práce : pracovní vyučování ve 4. až 6. ročníku zvláštní školy. : náměty pro učitele. Seš. 2. / [Eva Elicharová] - 1. vyd. - Praha : Parta, 2000. - 63 s. : il. - brož.

Dílenské práce : pracovní vyučování v 1. až 3. ročníku zvláštní školy. : náměty pro učitele. Seš. 2. / [Iva Faltová ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Parta, 2000. - 55 s. : il. - brož.

Dílenské práce : pracovní vyučování v 7. až 9. ročníku zvláštní školy. : náměty pro učitele. Seš.

2. / [Milan Pernický] - 1. vyd. - Praha : Parta, 2000. - 63 s. : il. - brož.


Dziecko w relacjach ze swiatem zawodowym / Magdalena Piorunek - Wyd. 1. - Poznan : Eruditus, 1996. - 184 s. : il., tab. - brož.

Ekologická olympiáda žáků středních škol České republiky : V. středočeské regionální kolo. : Vlašim, 22. a 23. září 2000. 2000. / [Kateřina Červenková ... et al.] - Vyd. 1. - Vlašim : Základní organizace ČSOP, 2000. - 32 s. : il., tab. - brož.

European studies programme TEMPUS JEP 12353-97 : proceedings of the workshop. : Liberec, December 1999. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 217 s. : il., tab. - brož.

Fakulta pedagogická 10 let (1990-2000) - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 64 s., obr. na příl. : il., tab. - brož.

Filozofická a pedagogická antropologie / Naděžda Pelcová - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 201 s. - brož.

Francouzský jazyk : katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky v roce 2004. / [Helena Svobodová ... et al.] - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2000. - 20 s. - Brož.

František Čáda a mezioborové vztahy i experimenty : filozof, psycholog, pedopsycholog, pedopatolog, péče o děti a mládež. / Josef Cach - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 131 s. - brož.

Fyzika : katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky v roce 2004. / [Emanuel Svoboda ... et al.] - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2000. - 16 s. : il. - Brož.

Gymnázium včera a dnes : almanach ke 100. výročí založení Gymnázia v Boskovicích. / [odpovědný redaktor Lenka Bařinková] - Vyd. 1. - Boskovice : Albert, 2000. - 105 s. : il. - Brož.

Hlasy větrů : mýty severoamerických Indiánů. / sestavily Margot Edmondsová a Ella E. Clarková ; ilustrovala Molly Braunová. ; [z anglického originálu přeložil Václav Pelíšek]. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. - 420 s. : il. - váz.

Honzík jde do školy / Luděk Schneider - Kladno : Delta, [2000 ]. - 125 s. : il. - brož.

Hrajeme si s pohádkami : dramatická výchova v mateřské škole a na 1. stupni základní školy. / I. Ulrychová, V. Gregorová, H. Švejdová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 117 s. - brož.

Hry se slovy pro čtvrťáky : zábavné úkoly k procvičování českého jazyka. / [autorka scénáře Sabine Kalwitzkiová ; ilustrovala Silke Voigtová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 32 s. : il. - brož.

Hry se slovy pro druháky : zábavné úkoly k procvičování českého jazyka. / [autorka scénáře Sabine Kalwitzkiová ; ilustrovala Silke Voigtová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 32 s. : il. - brož.

Hry se slovy pro třeťáky : zábavné úkoly k procvičování českého jazyka. / [autorka scénáře Sabine Kalwitzkiová ; ilustrovala Silke Voigtová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 31 s. : il. - brož.


II. setkání archivářů vysokých škol ČR : sborník referátů. : Brno, 28.-29.5.1999. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1999. - 80 s. - brož.

Informace ke grantovým aktivitám na UK 2000. / [Jana Kramulová ... et al.] - Praha : Karolinum, 2000. - 50 s. : tab. - brož.

Informace o gymnáziích : Praha a okolí. : platné pro školní rok. 2001-2002. / [sestavila Helena Hudečková] - Praha : Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2000. - xii, 96 s. : il., tab. - Brož.

Informace o středních odborných školách : Praha, okolí a vybrané školy České republiky. : platné pro školní rok. 2001-2002. / [sestavila Lucie Tumpachová] - Praha : Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2000. - xx, 136 s. : il., tab. - Brož.

Informace o středních odborných učilištích : Praha, okolí a vybraná učiliště České republiky. : platné pro školní rok. 2001-2002. / [sestavila Zuzana Červenková] - Praha : Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2000. - xviii, 110 s. : il., tab. - Brož.

Informace o studiu na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně 1999-2000. / [editoři František Schauer, Zdeněk Šimek] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 24 s. : il., tab. - brož.

Information and communication technology in education 2000 : Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic, 18th-21st September 2000. : proceedings. / [editor Erika Mechlová] - Vyd. 1. - Ostrava : University of Ostrava, 2000. - 263 s. : il., tab. - brož.

Integrační procesy ve výtvarné výchově : (se zaměřením na práci v 1.-5. roč. ZŠ). / Libuše Zachová - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 127 s. : il. - brož.

Internet ve škole : možnosti využití informací z internetu ve výuce. / [zpracoval] Jaroslav Kusala - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2000. - 69 s. : il. - brož.

Italský jazyk : katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky v roce 2004. / [Jiří Špaček ... et al.] - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2000. - 16 s. - Brož.

Jakost vysokých a středních škol z pohledu požadavků trhu a integračních procesů : workshop s mezinárodní účastí. : sborník přednášek. : Karviná, 2000. - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2000. - 79 s. : il., tab. - brož.

Jako David -- : využití hudebních technik v hodinách náboženství s dětmi mladšího školního věku. / Ludmila Muchová, Lucie Petříčková - České Budějovice : Sdružení sv. Jana Neumanna, 2000. - 28 s. - brož.

Jak studovat / Rudolf Kohoutek, Karel Ouroda - Brno : CERM, 2000. - 20 s. : il. - brož.

Jestřábe, díky : Jaroslavu Foglarovi Hoši od Bobří řeky a přátelé. / sborník vzpomínek uspořádali

Jindřich Hojer a Václav Černý - 1. vyd. - Praha : Ostrov, 2000. - 239 s. : il. - váz.


Jsou učitelé připravováni pro environmentální vzdělávání? : sborník ze semináře. : Praha, 5. května 2000. / [odpovědná redaktorka L. Krušková] - 1. vyd. - Praha : REGO, 2000. - 70 s. : tab. - brož.

Kantoři na Moravě a ve Slezku v 17.-19. století : jejich sociální postavení, společenská funkce a význam ve vývoji národní hudební kultury. / Jan Trojan - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2000. - 671 s. - váz.

Katedra historie : informační příručka. / [uspořádali Jana Burešová, Ivo Barteček] - Vyd. 2., dopl. - Olomouc : Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 2000. - 134 s. : tab. - brož.

Kategorie "Benjamín" : sbírka úloh s řešením pro 6. a 7. ročník ZŠ z mezinárodní soutěže Matematický klokan, 1995-1999. / Bronislava Růžičková, Milan Kopecký, Josef Molnár - Olomouc : Prodos, 2000. - 61 s. : il. - brož.

Kategorie "Klokánek" : sbírka úloh pro 4. a 5. ročník z mezinárodní soutěže Matematický klokan, 1995-1999. / Bohumil Novák ... [et al.] - Olomouc : Prodos, 2000. - 62 s. : il. - brož.

Knížka pro učitele k učebnicím Matematiky pro 8. ročník základní školy / Odvárko, Kadleček - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2000. - 101 s. : il., tab. - brož.

Koncepční záměr reformy maturitní zkoušky - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2000. - 28 s. : il., tab. - Brož.

Konference k životnímu jubileu prof. Františka Malíře : sborník Katedry ruského jazyka a literatury. : Hradec Králové, 12.10.1999. / [redakční rada sborníku Radko Purm, Jana Ruferová] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 101 s. : il. - brož.

Konzervatoře a odborné hudební vzdělávání : sborník referátů a diskusních příspěvků IV. muzikologicko-pedagogické konference "Estetická zkušenost konce XX. století a problematika odborného hudebního vzdělávání na konzervatoři". : Brno, 11.11.1999. / sestavil Václav Dvořák - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 2000. - 55 s., obr. příl. : il. - brož.

Křesťanská výchova v rodině - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2000. - 175 s. - Brož.

Lidé Třineckých železáren / fotografie Jindřich Štreit ; texty Jiří Wawrzacz, Jindřich Štreit. - Třinec : Třinecké železárny : Moravia Steel, 2000. - 93 s. : fot. - váz.

L'Archivio storico dell'Ateneo di Brescia / Roberto Navarrini - Brescia : Ateneo di Brescia : Accademia di Scienze Lettere ed Arti, 1996. - 637 s. - Brož.

Malá encyklopedie Vánoc / Valburga Vavřinová - 1. vyd. - Praha : Libri, 2000. - 286 s., [4] s. obr. příl. : il. - brož.

Management ve vzdělávání dospělých / Jaroslav Mužík - Praha : Eurolex Bohemia, 2000. - 107 s. : il., tab. - brož.

Management vnitřní ekonomiky vysokých škol : studijní text postgraduálního distančního kurzu "Řízení vysokých škol", modul č. 4. / Oto Roth, Václav Urbánek - 2. vyd. - Praha : Centrum pro

studium vysokého školství, 2000. - 87 s. : tab. - brož.


Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg : Vorlesungs & Personalverzeichnis. 2000-2001. Wintersemester - Halle(Saale) : Martin-Luther-Universität, 2000. - 236, 460 s., 2 mp. příl. : tab. - Brož.

Matematika 8 : pracovní sešit s komentářem pro učitele. Část 1. / Josef Molnár ... [et al.] - [Olomouc] : Prodos, 2000. - 63 s. : il., tab. - brož.

Matematika 8 : pracovní sešit s komentářem pro učitele. Část 2. / Josef Molnár ... [et al.] - Olomouc : Prodos, 2000. - s. 67-127 : il., tab. - brož.

Matematika : katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky v roce 2004. / [Václav Sýkora ... et al.] - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2000. - 20 s. : il. - Brož.

Matematika : přijímací zkoušky na vysoké školy. / Marta Chrastinová, Edita Kolářová - 1. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 100 s. : il. - brož.

Maturita ze společenských věd / Stanislav Bendl - Vyd. 2. - Praha : Aleš Skřivan ml., 2000. - 56 s. - brož.

Maxi hrátky se zvířátky : 160 stran plných her, úkolů a zábavy. / [ilustrace Christian van den Daele] - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Methods for Building a University Information System : a handbook. / Ivan Vrana, Jan Búřil and Alexander Černý - Brno : University of Technology, 2000. - 158 s. : tab. - brož.

Metodická příručka k učebnici Prvouka 2, aneb, Jak Matěj s Klárkou chodili do 2. třídy / Simona Ježková - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2000. - 61 s. - brož.

Modernizace výukového procesu u předmětů ovocné, okrasné školkařství a ovocnářství : sborník přednášek. : Lednice na Moravě, 20.-22.9.2000. / [uspořádal Vojtěch Řezníček ... et al.] - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 179 s. : il., tab. - brož.

Moje tělo / Arianne Holdenová - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 31 s. : il. - váz.

Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech / Pavel Vacek - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 121 s. - brož.

Motif, Type and Genre : a Manual for Compilation of Indices & A Bibliography of Indices and Indexing. / Heda Jason - Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 2000. - 279 s. - brož.

MUDILT : multimedia and distance learning for teachers. : review of experiences. / editors Jaroslava Mikulecká, Jan Sedláček - 1st ed. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 192 s. : il., tab. - brož.

Na konci světa : Burjatsko - Sibiř. / texty Dan Berounský, Luboš Bělka ; fotografie Jindřich Štreit. - 1. vyd. - Volary : Stehlík, 2000. - 141 s. : fot. - váz.

Nácvik R a Ř / Josef Dvořák - 1. vyd. - Žďár nad Sázavou : Logopedické centrum, 2000. - 97 s. : il. - brož.


Nápaditá fyzika / Zdeněk Kluiber a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Arsci, 2000. - 115 s. : il. - brož.

Nejkrásnější pes / Tomáš Andalk - 1. vyd. - Praha : Maron, 2000. - 32 s. : il. - brož.

Nejtěžší povolání světa : kapitoly z dějin prostituce. / Nils Johan Ringdal - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2000. - 425 s. : il. (některé barev.) - brož.

Nešikovné dítě : dyspraxie a další poruchy motoriky. : diagnostika, pomoc, podpora, cesta k nezávislosti. / Amanda Kirbyová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 206 s. : il. - váz.

Než půjdeme do školy : základy české znakové řeči pro děti předškolního věku. společná učebnice pro děti, jejich rodiče, vychovatele a učitele. / Marie Růžičková - 1. vyd. - Praha : Septima, 2000. - 126 s. : il. (některé barev.) - brož.

Německý jazyk : katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky v roce 2004. / [Eva Berglová ... et al.] - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2000. - 20 s. - Brož.

Občanský a společenskovědní základ : katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky v roce 2004. / [Milena Tichá ... et al.] - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2000. - 15 s. : il. - Brož.

Oborová didaktika / Stanislav Ouroda - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 117 s. : il., tab. - brož.

Oftalmopedie / Lea Květoňová-Švecová - 2., dopl. vyd. - Brno : Paido, 2000. - 70 s. : il., tab. - brož.

Okruhy otázek z biologie pro přijímací zkoušky na Agronomickou fakultu České zemědělské univerzity / Jana Česká ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, [2001] dotisk. - 36 s. - brož

O nás - pro nás, aneb, Deník školáka Díl 5. / Dagmar Benešová ... [et al.] - 1. vyd. - PrahaJihlava : Státní zdravotní ústav : Okresní hygienická stanice, 2000. - 81 s., příl. : il., tab. - Brož.

O slušném chování (a věcech souvisejících) / Soňa Opletalová - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2000. - 231 s. - brož.

Pedagogika ogólna jako humanistyczna autorefleksja edukacji i jej kultury : teoretyczno-metodyczne mysli przewodnie do uzytku nauczycieli akademickich i studentów pedagogiki. / Andrzej Pluta - Wyd. 2. - Czestochowa : Wyzsza Szkola Pedagogiczna, 1996. - 122 s. - brož.

Pedagogika / Otto Obst - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 49 s. - brož.

Peking : fotografie. : [OKD, Praha; 2.4.-12.5.2000]. / [fotografie Jiří Tondl ; kaligrafie Taj-ťun

Hejzlarová]. - [Praha : OKD, 2000]. - 38 s. : fot. - brož.


Personal- und Vorlesungsverzeichnis : Philipps-Universität Marburg. Wintersemester 2000-2001. - Marburg : Philipps-Universität, 2000. - 630, 4, 72 s. -
Personální práce na vysokých školách : studijní text postgraduálního distančního kurzu "Řízení vysokých škol", modul č. 5. / Josef Koubek - 2. vyd. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství, 2000. - 111 s. - brož.

Počítejte s tužkou v ruce pro čtvrťáky : zábavné úkoly k procvičování matematiky. / [autor scénáře Roland Volk ; ilustrovala Angela Weinholdová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 32 s. : il. - brož.

Počítejte s tužkou v ruce pro prvňáčky : zábavné úkoly k procvičování matematiky. / [autor scénáře Roland Volk ; ilustrovala Angela Weinholdová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 32 s. : il. - brož.

Počítejte s tužkou v ruce pro třeťáky : zábavné úkoly k procvičování matematiky. / [autor scénáře Roland Volk ; ilustrovala Angela Weinholdová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 32 s. : il. - brož.

Po dobrém, nebo po zlém? / Zdeněk Matějček - 5. vyd. - Praha : Portál, 2000. - 109 s. - brož.

Pracovní a rodinná praxe mladých lékařek / Lenka Simerská, Irena Smetáčková - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2000. - 63 s. - brož.

Praktická škola : učební dokumenty pro praktickou školu s jednoletou, dvouletou a tříletou přípravou. : (praktická profesní příprava). / [odpovědný redaktor Josef Týč] - 1. vyd. - Praha : Parta, 1999. - 303 s. : tab. - brož.

Praktyka rozwojowa w wychowaniu malego dziecka / Irena Adamek - Kraków : Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 1996. - 145 s. - brož.

Práce v domácnosti : pracovní vyučování ve 4.-6. ročníku zvláštní školy. : náměty pro učitele. Seš. 2. / [Marie Kirilenková] - 1. vyd. - Praha : Parta, 2000. - 55 s. : il. - brož.

Práce v domácnosti : pracovní vyučování v 1. až 3. ročníku zvláštní školy. : náměty pro učitele. Seš. 2. / [Marie Kirilenková] - 1. vyd. - Praha : Parta, 2000. - 39 s. : il. - brož.

Práce v domácnosti : pracovní vyučování v 7.-9. ročníku zvláštní školy. : náměty pro učitele. Seš. 2. / [Marie Kirilenková] - 1. vyd. - Praha : Parta, 2000. - 55 s. : il. + 1 příl. - brož.

Pre-service 4-year study programme : information for students. 2000-2001. - Vyd. 2. opr. - Liberec : Technical University, 2000. - 33 s. - brož.

Princip rovného zacházení s muži a ženami v zaměstnání / [uspořádala Stanislava Horská] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2000. - 39 s. - brož.

První třídou bez problémů : jak si usnadnit výuku čtení, psaní a počítání. / Dana Kutálková - 1. vyd. - Praha : Makropulos, 2000. - 159 s. - brož.

Prvouka : pro 1. ročník. / Milan Valenta - 1. vyd. - PrahaÚvaly : SPL-Práce : Albra, 2000. - 71 s. : il. - brož.


Prvouka : 1. třída. / [Monika Přibíková] - Praha : Ivo Železný, [2000]. - 34 s. : il. - brož.

Prvouka, aneb, Jak Matěj s Klárkou chodili do 2. třídy / Jiří Chalupa ; ilustrovala Bára Dlouhá. - 1. vyd. - [Praha] : Scientia, 2000. - 94 s. : barev. il. - brož.

Předložky ve výuce češtiny jako cizího jazyka / Milan Hrdlička - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 142 s. : il. - brož.

Přehledy 1900-2000 : almanach ke 100. výročí založení Gymnázia v Boskovicích. / [Josef Šmétka] - Vyd. 1. - Boskovice : Albert, 2000. - 118 s. : il. (některé barev.), tab. - Brož.

Příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia : pracovní sešit pro žáky pátých tříd základních škol. : vzorové texty přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia v České republice. Díl 1. Český jazyk a všeobecný přehled / Pavel Dolejší - 3. vyd. - Humpolec : Jas, 2000. - 43 s. : il. - brož.

Příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia : pracovní sešit pro žáky pátých tříd základních škol. : vzorové texty přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia v České republice. Díl 2. Matematika / Pavel Dolejší - 3. vyd. - Humpolec : Jas, 2000. - 43 s. : il. - brož.

Rekvalifikace : informační servis. : bulletin Oddělení vzdělávání a rekvalifikací: Ministerstvo obrany - Hlavní personální úřad. 2001. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 2000. - 44 s. : tab. - brož.

Rozvoj manažerských dovedností : studijní text postgraduálního distančního kurzu "Řízení vysokých škol", modul č. 9. / Jan Lojda, Jiří Průcha - Vyd. 2. upr. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství, 2000. - 75 s. : tab. - brož.

Rozwój nauczyciela w okresie transformacji : bialostockie seminarium pedeutologiczne. / praca zbiorowa pod redakcja Wlodzimierza Prokopiuka - Bialystok : Trans Humana, 1998. - 378 s. : tab. - brož.

Ruský jazyk : katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky v roce 2004. / [Radka Hříbková ... et al.] - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2000. - 20 s. - Brož.

Sborník příspěvků z regionální konference projektu Tulipán : Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 19. září 2000. / sestavily Renata Neubauerová, Daniela Vápeníková, Radka Závodská - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 26 s. : il. - brož.

Slované / Magdalena Beranová - 2. přeprac. vyd., v Libri 1. - Praha : Libri, 2000. - 311 s. : il. - brož.

Socialia 99 : mládež v postmoderní době. : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Hradci Králové 12. a 13.10.1999. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 447 s. : il., tab. - brož.

Soustřeďte se s tužkou v ruce pro čtvrťáky : zábavné úkoly pro zlepšení koncentrace. / [autor scénáře Roland Volk ; ilustrovala Angela Weinholdová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 32 s. : il. - brož.


Soustřeďte se s tužkou v ruce pro druháky : zábavné úkoly pro zlepšení koncentrace. / [autor scénáře Roland Volk ; ilustrovala Corina Beurenmeisterová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 32 s. : il. - brož.

Soustřeďte se s tužkou v ruce pro prvňáčky : zábavné úkoly pro zlepšení koncentrace. / [autor scénáře Roland Volk ; ilustrovala Corina Beurenmeisterová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 32 s. : il. - brož.

Soustřeďte se s tužkou v ruce pro třeťáky : zábavné úkoly pro zlepšení koncentrace. / [autor scénáře Roland Volk ; ilustrovala Corina Beurenmeisterová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 32 s. : il. - brož.

Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí / Lili Monatová - Brno : Paido, 2000. - 92 s. : il. - brož.

Spiritualita severoamerických indiánů / Timothy Freke a Wa'Na'Nee'Che' (Dennis Renault) - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 2000. - 141 s. : il. - váz.

Společenské soužití s národnostními menšinami (Romové) / Radovan Rybář - Brno : CERM, 2000. - 28 s. - brož.

Spolupráce vysoké školy s okolním prostředím : studijní text postgraduálního distančního kurzu "Řízení vysokých škol", modul č. 7. / Petr Holec - 2. vyd. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství, 2000. - 61 s. : tab. - brož.

Standardy a testové úlohy z matematiky pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií / Eduard Fuchs, Dag Hrubý a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2000. - 151 s. : il. - brož.

Středoškolský zeměpis v přehledu, aneb, Co je potřeba znát k přijímací zkoušce na vysokou školu / Irena Smolová, Miroslav Vysoudil - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2000. - 225 s. : tab. - brož.

Studia ethnographica IX. / [editor Pavel Klener] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1998. - 132 s. : il. -
Studia ethnographica X. / [editor Pavel Klener] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 163 s. : il. - brož.

Studijní programy pro kombinované (dálkové) studium a pro celoživotní vzdělávání v akademickém roce 2000-2001. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 24 s. - brož.

Svět čísel a tvarů : metodická příručka k výuce matematiky ve 4. roč. základní školy. / Jiří Divíšek, Alena Hošpesová, František Kuřina - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2000. - 103 s. : il., tab. - brož.

Španělský jazyk : katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky v roce 2004. / [Vlasta Hlavičková ... et al.] - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2000.

- 20 s. - Brož.


Technická univerzita v Liberci : Fakulta strojní, Fakulta textilní, Fakulta pedagogická, Hospodářská fakulta, Fakulta architektury, Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, Centrum dalšího vzdělávání. : informace o studijních programech a přijímacím řízení pro školní rok. 2001-2002. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 29 s. - brož.

Terciární neuniverzitní vzdělávání v zahraničí : výběr článků ze Zpravodajů VÚOŠ z let 1995-1999. zpracovaly Zuzana Doubravová, Květa Lejčková. - 1. vyd. - Praha : Výzkumný ústav odborného školství, 2000. - 41 s. : tab. - brož.

Terminológia v technickej výchove / Ján Stoffa - 2., opr. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 161 s. - brož.

Tělesná výchova a sport 2000, Liberec - Euroregion Nisa : sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. : 22.-23.6.2000. / editoři Aleš Suchomel a Soňa Jandová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 360 s. : il., tab. - brož.

Těším se do školy 1. / Renata Frančíková - Kladno : Delta, [2000]. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Těším se do školy 2. / Renata Frančíková - Kladno : Delta, [2000]. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Tři guineje / Virginia Woolfová ; z angličtiny přeložili Stanislava Pošustová a Martin Pokorný. - [Praha] : One Woman Press, 2000. - 321 s. - brož.

TZokyZo Gaikokugo Daigaku hyakushZunen kinen ronbunshZu / [henshZusha TZokyZo Gaikokugo Daigaku] : Essays in Commemoration of the Hundredth Anniversary of Tokyo University of Foreign Studies. - [Tokyo : Tokyo University of Foreign Studies], 1999. - 684 s. : tab. - Váz.

Učitelský ústav Olomouc : 1919-1942, 1945-1948. : sborník vydaný k 80. výročí založení českého učitelského ústavu v Olomouci. - Olomouc : Sekce důchodců zaměstnanců ve školství při OROS : Středisko informatiky a služeb školám při ŠÚ, 2000. - 30 s. - Brož.

University and its students : international symposium of students and professors. : Prague, Czech Republic, September 9-12, 1998. / editors Severin Daum, Tomáš Krůta - 1st ed. - Prague : Karolinum, 2000. - 210 s. - váz.

Utajený svět / Arnošt Vašíček - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2000. - 181 s., barev. obr. příl. - váz.

U klavíru bez slz, aneb, Jsem pedagog dětí / Taťána Borisovna Judovina-Galperina - 1. vyd. v čes. jaz. - Brno : Lynx, 2000. - 149 s. - brož.

Úcta a chuť k životu, aneb, Výchova jako cesta k naději / Miriam Prokešová - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2000. - 58 s. - brož.

Úvod do pedagogického výzkumu / Peter Gavora - Brno : Paido, 2000. - 207 s. : tab., il. - brož.

Velká kniha skvělých nápadů / Heather Ameryová ... [et al.] ; ilustrovali Simone Abelová ... [et al.]. - Čes. vyd. 2. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 96 s. : barev. il. - váz.

Veselé hrátky se sovičkou : 32 stran hádanek, doplňovaček a omalovánek. / [ilustrace Christian van den Daele] - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Veselé hrátky s kocourkem : 32 stran hádanek, doplňovaček a omalovánek. / [ilustrace Christian van den Daele] - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Veselé hrátky s krokodýlem : 32 stran hádanek, doplňovaček a omalovánek. / [ilustrace Christian Van den Daele] - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Veselé hrátky s papouškem : 32 stran hádanek, doplňovaček a omalovánek. / [ilustrace Christian van den Daele] - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Veselé hrátky s pejskem : 32 stran hádanek, doplňovaček a omalovánek. / [ilustrace Christian Van den Daele] - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Vybíráme střední školu : Morava. / [zpracoval Pavel Zelený ... et al.] - Praha : Tauris, 2000. - 174, 7 s. : tab. - brož.

Vybíráme střední školu : Praha. / [zpracoval Pavel Zelený ... et al.] - Praha : Tauris, 2000. - 109, 7 s. : tab. - brož.

Vychováváme a vzděláváme s Marií Montessoriovou : (praxe reformně pedagogické koncepce). / Harald Ludwig a kolektiv - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 131 s. : il. - brož.

Vysokoškolské poradenství : studijní text postgraduálního distančního kurzu "Řízení vysokých škol", modul č. 10. / Zuzana Freibergová ... [et al.] - 2. vyd. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství, 2000. - 71 s. : tab. - brož.

Výchova a vzdělání ve věku techniky : sborník z konference konané ve dnech 12. a 13. května 2000 v Plzni. / editoři Nikolaj Demjančuk, Zdeněk Pinc - Plzeň : Západočeská univerzia, 2000. - 323 s. - brož.

Výchova pro 21. století : koncepce globální výchovy v podmínkách české školy. / Hana Horká - 2. rozš. a dopl. vyd. - Brno : Paido, 2000. - 127 s. : il., tab. - brož.

Výroční zpráva : Vysoké učení technické v Brně. 1999. / [redakce Alena Mizerová, Jaromír Pěnčík] - Vyd. 1. - Brno : VUTIUM, 2000. - 262 s. : fot., tab., grafy. - brož.

Výsledky a hodnocení grantových projektů Univerzity Karlovy ukončených v roce 1999 / [zpracovali Jana Kramulová ... et al.] - Praha : Karolinum, 2000. - 243 s. : tab. - brož.

Výtvarná výchova ve zvláštní škole : metodické pokyny a náměty pro učitele výtvarné výchovy. : 1.-3. ročník. / [Zdeněk Dušek, Libuše Kubová] - 1. vyd. - Praha : Parta, 2000. - 79 s. : il. - brož.

Vzdělávání dospělých a Evropa / Zdeněk Palán, Ladislav Rýznar - Vyd. 1. - Hradec Králové :

Gaudeamus, 2000. - 127 s. : tab. - brož.


V kráse objevovat Boha : výtvarné práce v hodinách náboženství pro děti staršího školního věku. / Ludmila Muchová, Irena Kovářová - České Budějovice : Sdružení sv. Jana Neumanna, 2000. - 21 s. - brož.

WDS '00 : "Week of Doctoral Students 2000". : 9th Annual Conference of Doctoral Students. : Prague; June 13, 2000 to June 16, 2000. Pt. 4. Computer and Educational Sciences / editor Jana Šafránková - Vyd. 1. - Prague : Matfyzpress, 2000. - s. 462-619. : il., tab. - brož.

Wybrane zagadnienia z surdopedagogiki / praca zbiorowa pod redakcja Urszuli Eckert - Warszawa : Wyzsza Szkola Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1998. - 339 s. - brož.

Základy statistiky pro pedagogy / Oldřich Králík, Jiří Hartmann - Brno : CERM, 2000. - 39 s. : tab. - brož.

Zpravodaj Hanáckého folklórního sdružení se sídlem v Prostějově 2000. / [připravil Miloš Plotz] - Prostějov : Duha, 2000. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - Brož.

Zvířata / Claire Llewellynová - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 30 s. : il. - váz.

0 tykání a vykání / Otakar Patočka - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 114 s. - brož.

50 let Pedagogické školy v Boskovicích / [Věra Vaněrková s kol.] - Vyd. 1. - Boskovice : Albert, 2000. - 118 s., [6] s. obr. příl. : il. - Brož.

555 památek lidové architektury České republiky / Petr David, Vladimír Soukup - 1. vyd. - Praha : Kartografie : Soukup & David, 2000. - 184 s., 58 s. mp. příl. : il., mapy. - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist