Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (leden-únor) - I. Přírodní vědy

za leden-únor 2001

Advances in Chemical Physics Vol. 115. / edited by I. Prigogine, Stuart A. Rice - New York : John Wiley, 2000. - ix, 441 s. : il., tab. - váz.

Aktuální otázky ochrany a výzkumu NPR Mohelenská hadcová step : Mohelno, 13.9.2000. : sborník z konference. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 44 s., [18] s. barev. obr. příl. : il., tab. - brož.

Algoritmizace a automatizace zpracování textových informací / Petr Strossa - Vyd. 2., přeprac. a rozš. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 175 s. - brož.

Algoritmy metody konečných prvků / Libor Čermák - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 106 s. : il. - brož.

Analytická chemie : návody do cvičení z kvalitativní anorganické a organické analýzy. / Rolf Karlíček a kolektiv - 2., přeprac. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 89 s. : tab. - brož.

Analytická chemie : protokoly ke kvalitativní anorganické a organické analýze a ke kvantitativní analýze. / Rolf Karlíček a kol. - 2. přeprac. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 122 s. : tab. - brož.

Analytické metody v klinické chemii / Vratislav Chromý a Jiří Fischer - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 215 s. : il., tab. - brož.

Analytika vody / Marta Horáková a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 283 s. : il. - brož.

Analýza postojů veřejnosti k environmentálním aspektům vstupu ČR do EU : (hlavní závěry). - Praha : Gabal, Analysis & Consulting, 2000. - 29 s., tb. příl. : il., tab. - Brož.

Anatomie a histologie hospodářských zvířat : přehled obrazů mikroskopovaných histologických preparátů. / Zbyšek Sládek - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 54 s. - brož.

Angličtina ve společném základu : odborné texty pro biologii a chemii. / Libuše Bohuslavová - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 57 s. : tab. - brož.

Atlas of Paleocene Planktonic Foraminifera / editor Richard K. Olsson ... [et al.] - Washington : Smithsonian Institution Press, 1999. - v, 252 s. : il., tab. - Brož.

Atlas zvířat : encyklopedie o životě obratlovců. / [text] Jiří Felix ; ilustrace Jaromír a Libuše Knotkovi. - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 2000. - 144 s. : il. - váz.

Avifauna der Schweiz / Raffael Winkler - 2., neu bearb. Aufl. - Basel : Schweizerische Arbeitsgemeinschaft wissenschaftliche Ornithologie, 1999. - 252 s. : il. - brož.

A basic course on general algebra / Ivan Chajda and Kazimierz Glazek - Zielona Góra : Technical University Press, 2000. - x, 151 s. : il. - brož.

Biologické základy chovu hospodářských zvířat / František Jílek a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - 227 s. : il., tab. - brož.

Biologie buněk / Josef Berger - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2000. - 211 s. - brož.

Biologie / [Corinne Stockleyová] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 128 s. : barev. il. - váz.

Biologie : katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky v roce 2004. / [Věra Čížková ... et al.] - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2000. - 16 s. : il. - Brož.

Biomedical Papers of the Medical Faculty of Palacký University, Olomouc, Czech Republic Vol. 143. - 1st Ed. - Olomouc : Palacký University, 2000. - 109 s. : il., fot., tab. - brož.

Biophysical principles of medical technology / Ivo Hrazdira, Vojtěch Mornstein, Aleš Bourek - 1. vyd. - Brno : Masaryk university, 2000. - 143 s. : il. - brož.

Bohemian Field Conference : Excursion Guidebook. : September 10-12, 2000; Prague. / edited by Pavel Havlíček, Jaroslav Tyráček - 1st Ed. - Prague : Czech Geological Survey, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). : il. - brož.

Book of abstracts of the 16th International conference on high resolution molecular spectroscopy : Prague, Czech Republic, September 3-7, 2000. / edited by O. Bludský ... [et al.] - Prague : ICT Press, 2000. - 301 s. : il. - brož.

CDDE 2000 : colloquium on differential and difference equations Brno, September 5-8, 2000. / editors Alexander Lomtatidze, Jaromír Vosmanský - 1st ed. - Brno : Masaryk University, 2000. - 95 s. : tab. - brož.

Chemie I : vybrané kapitoly z obecné, anorganické a analytické chemie. / Jana Dolejšková ... [et al.] - Vyd. 3., upr. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - 212 s. : il., tab. - brož.

Chemie : katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky v roce 2004. / [Hana Čtrnáctová ... et al.] - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2000. - 16 s. : il. - Brož.

Cvičení k distančním textům II / Jan Získal - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - 77 s. : il., tab. - brož.

Cvičení ze zemědělské zoologie / Iva Langrová ... [et al.] - Vyd. 2. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - 156 s. : il. - brož.

Cvičení z chemie I / Jana Dolejšková, Alena Hejtmánková, Vladimír Pivec - 2., upr. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - 129 s. : il., tab. - brož.

Cvičení z didaktiky matematiky / Pavel Květoň - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 205 s. : il., tab. - brož.

Cvičení z laboratorní techniky / František Kašpárek, Richard Pastorek, Zdeněk Šindelář - 5. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 101 s. : il. - brož.

Čas, peníze, míry, váhy pro třeťáky a čtvrťáky : zábavné úkoly k procvičování matematiky. / [autor scénáře Roland Volk ; ilustrovala Angela Weinholdová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod :

Fragment, 2000. - 32 s. : il. - brož.


Deset let péče o životní prostředí v České republice : sborník dokumentů. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2000. - 80 s. : il., tab. + 1 příl. - brož.

Detektory : sborník přednášek ze semináře. : Plzeň, 11.-12.5.1999. / [sestavil Václav Bláha] - Praha : Česká nukleární společnost : Česká vědeckotechnická společnost, 2000. - 72 s. : il., tab. - Brož.

Diagnostika mechanických vibrací v energetických zařízeních : odborný seminář. : Plzeň, 3.4.10.2000. / [editor Hana Kábová] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 124 s. : il., tab. - brož.

Dieta při zvýšené hladině cholesterolu / Libuše Vlachová - Čes. vyd. 1. - Praha : Vašut, 2000. - 120 s., [7] s. obr. příl. - brož.

Divoká zvířata / David Alderton - Čes. vyd. 2. - Praha : Vašut, 2000. - 62 s. : barev. il. - váz.

Dobývání nerostných surovin v okrese Žďár nad Sázavou a okolí / Jindřich Pařízek - Nové Město na Moravě : Horácké muzeum, 2000. - 67 s. : il. + 1 příl.. - Brož.

Documenta geonica 2000. - Prague : Peres, 2000. - 115 s. : il., tab. - brož.

Drahé kovy a kameny / František Drozen - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 70 s., 39 s příl. : il., tab. - brož.

Dutá Země : záhada století. / Alec MacLellan - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 167 s., [8] s. obr. příl. : il. - váz.

Dynamika vztahu reprodukční výkonnosti krav a plemenných býků k vybraným biochemickým ukazatelům krevní plazmy / Ladislav Máchal - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 48 s. : il., tab. - brož.

Einstein a úplné zatmění / Peter Coles - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 69 s. : il. - brož.

Ekologická olympiáda žáků středních škol České republiky : V. středočeské regionální kolo. : Vlašim, 22. a 23. září 2000. 2000. / [Kateřina Červenková ... et al.] - Vyd. 1. - Vlašim : Základní organizace ČSOP, 2000. - 32 s. : il., tab. - brož.

Ekologické aspekty tělesné výchovy, sportu a turistiky / Tomáš Doležal, Pavel Málek - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 96 s. : il., tab. - brož.

Ekonomicko matematické metody II : studijní texty pro distanční studium. / Jan Získal, Jaroslav Havlíček - Vyd. 2. - Praha : Credit, 2000. - 191 s., příl. : il., tab. - brož.

Electrophysical and Thermophysical Processes in Low-Temperature Plasma : 4th Czech-Russian Seminar on Project Contact No. 101(98). : Brno; October 23-27, 2000. / [N. Akatnov ... et al.] - Brno : Technical University, 2000. - 180 s. : il., tab. - brož.

Elementární matematika : minimální požadavky pro studium na ČZU. / Václav Slavík, Květa Chylíková, Olga Pokorná - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita : NAROMA, 2000. - 72 s. : il. - brož.

Encyklopedie vesmíru / Heather Couperová a Nigel Henbest - Praha : Slovart, 2000. - 304 s. : il. (většina barev.) - váz.

Environmentální ekonomika : nástroje environmentální politiky. / Ilona Obršálová, Emil Rudolf - Vyd. 2., dopl. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 99 s. - brož.

Etologie hospodářských zvířat / Jiří Hrouz a kol. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 185 s. : il., tab. - brož.

Eutrofizace 2000 : sborník semináře. : 10.10.2000, Praha. / [editor sborníku Vladimír Kočí] - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 58 s. : il., tab. - brož.

Experimentalphysik des Geistes - Novalis als Experimentator an Aussen- und Innenwelt / Jürgen Daiber - StuttgartMainz : Franz Steiner : Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 2000. - 33 s. : il. - brož.

Experimentální zjišťování parametrů velkých hydraulických strojů : disertační práce oboru Konstrukční a procesní inženýrství. / Richard Mach - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 29 s. : il. - brož.

Feng shui : praktický návod, jak se naučit čínskému umění žít v souladu s okolím. / Richard Craze - České vyd. 1. - Praha : Cesty, 2000. - 64 s. : il. - váz.

Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady 1. / Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, Matthew Sands - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 732 s. : il., tab. - váz.

Fluid Dynamics 2000 : Colloquium. : Proceedings. : Prague, 24.-25.10.2000. / [editors Pavel Jonáš, Václav Uruba] - Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic, 2000. - 156 s. : il. - brož.

Folia Mendeliana 33-34. - Brno : Moravian Museum, 1999. - 130 s. : il. - brož.

Fyzika a filosofie / Werner Heisenberg - 2., přehlédnuté vyd. - Praha : Aurora, 2000. - 156 s. - váz.

Fyzika II b : elektromagnetické záření a Atomové jádro. / Jan Kopečný - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 167 s. : il. - brož.

Fyzika I. pro hutnické studijní materiály / Petr Wyslych - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 380 s. : il. - brož.

Fyzika jako dobrodružství poznání / Albert Einstein, Leopold Infeld - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 2000. - 237 s. : il. - váz.

Fyzika pro devátý ročník zvláštní školy : pracovní sešit. / [Martin Macháček] - 1. vyd. - Praha : Septima, 2000. - 32 s. : il. - brož.

Fyzika pro gymnázia : elektřina a magnetismus. / [zpracovali Oldřich Lepil, Přemysl Šedivý] - 5., přeprac. vyd. - Praha : Prometheus, 2000. - 342 s. - brož.

Fyzika pro gymnázia : mechanika. / [zpracovali Milan Bednařík, Miroslava Široká] - 3., přeprac.

vyd. - Praha : Prometheus, 2000. - 288 s. : il. - brož.


Fyzika pro 9. ročník základní školy / František Jáchim, Jiří Tesař - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 2000. - 160 s. : il., tab. - brož.

Fyzika pro 9. ročník základní školy / Růžena Kolářová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Promethus, 2000. - 232 s. : il. - brož.

Fyzika 6 pro základní školy a víceletá gymnázia / Martin Macháček - 3. vyd. - Praha : Prometheus, 2000. - 159 s. : il. - brož.

Fyzika 9 pro základní školy a víceletá gymnázia / Martin Macháček - 2. vyd. - Praha : Prometheus, 2000. - 160 s. : il. - brož.

Fyzika / [Jane Wertheimová, Chris Oxlade, Corinne Stockleyová] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 128 s. : barev. il. - váz.

Fyzika : katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky v roce 2004. / [Emanuel Svoboda ... et al.] - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2000. - 16 s. : il. - Brož.

Geobiocenologická typizace krajiny a její aplikace / editoři Jan Štykar a Petr Čermák - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 136 s. - váz.

Hawking a mysl boží / Peter Coles - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 69 s. - brož.

Health and Environmental Impacts of Electricity Generation Systems: Procedures for Comparative Assessment - Vienna : International Atomic Energy Agency, 1999. - 193 s. - brož.

History of Weather and Climate in the Czech Lands IV : Utilisation of Economic Sources for the Study of Climate Fluctuation in the Louny Region in the Fifteenth-Seventeenth Centuries. / Rudolf Brázdil, Oldřich Kotyza - 1st Publ. - Brno : Masaryk University, 2000. - 349 s. : il., tab. - brož.

Horninové prostředí České republiky : jeho stav a ochrana. / Zdeněk Kukal, František Reichmann - Vyd. 1. - Praha : Český geologický ústav, 2000. - 189 s. : il. - váz.

Hovory o ekologii : cesty k trvale udržitelnému Česku. / Jiří Papoušek ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 179 s. : il. - brož.

Hroznýši a krajty : příručka pro teraristy. / Miroslav Kocián - Vyd. 1. - Frenštát pod Radhoštěm : Polaris, 2000. - 172 s., barev. il. příl. : il. - brož.

Hydrobiology of the Dyje River in the National Park Podyjí, Czech Republic / editors Jan Helešic & František Kubíček - 1st ed. - Brno : Masaryk University, 1999. - 138 s. : il. - brož.

Hydrologická ročenka České republiky 1999. - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 2000. - 178 s. : il., fot., tab. - brož.

Ilustrovaná encyklopedie astronomie / Jacqueline Mittonová, Simon Mitton - 1. vyd. - Praha : Fragment, 2000. - 80 s. : il. - váz.

Informace o studiu na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně 1999-2000. / [editoři František Schauer, Zdeněk Šimek] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 24 s. : il., tab. - brož.


Institute of Landscape Ecology of the Academy of Sciences of the Czech Republic : Report 1996-1999. / [Manuel Acosta ... et al.] - České Budějovice : Institute of Landscape Ecology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2000. - 84 s. : il., tab. - brož.

Interaction and feedbacks '2000 : VIIth National seminar with international participation, November 28-29. : proceedings. / edited by I. Zolotarev - Prague : Institute of Thermomechanics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2000. - 297 s. : il., tab. - brož.

Jak vážně bere Evropská unie trvale udržitelný rozvoj? - Vyd. 1. - Praha : Společnost pro trvale udržitelný život, 2000. - 30 s. - brož.

Jak zvířata milují bližního svého : desítky skutečných příběhů o odvaze, soucitu a oddanosti zvířat. / Kristin von Kreislerová ; [z anglického originálu přeložily Jana Odehnalová, Eva Šimková]. - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2000. - 228 s. - váz.

Jan Calábek : cesta k filmu. / Petr Kňáva - 1. vyd. - Brno : CERM, 2000. - 150 s. : il. - váz.

Jsou učitelé připravováni pro environmentální vzdělávání? : sborník ze semináře. : Praha, 5. května 2000. / [odpovědná redaktorka L. Krušková] - 1. vyd. - Praha : REGO, 2000. - 70 s. : tab. - brož.

Jubilee kateder matematiky TUL 2000 : mezinárodní konference. : sborník příspěvků. : Liberec, září 2000. Část 1. / editor Jaroslav Vild - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 100 s. : il. - brož.

Jubilee kateder matematiky TUL 2000 : mezinárodní konference. : sborník příspěvků. : Liberec, září 2000. Část 2. / editor Jaroslav Vild - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 100 s. : il. - brož.

Kalorimetry : sborník přednášek ze semináře. : Plzeň, 11.-12.5.1999. / [sestavil Václav Bláha] - Praha : Česká nukleární společnost : Česká vědeckotechnická společnost, 2000. - 44 s. : il., tab. - Brož.

Kartografie, kartometrie a matematická geografie v příkladech / Jiří Pyšek - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 170 s. - brož.

Katastr nemovitostí : podle stavu k 22.9.2000. - Ostrava : Sagit, 2000. - 128 s. : il. - brož.

Kategorie "Benjamín" : sbírka úloh s řešením pro 6. a 7. ročník ZŠ z mezinárodní soutěže Matematický klokan, 1995-1999. / Bronislava Růžičková, Milan Kopecký, Josef Molnár - Olomouc : Prodos, 2000. - 61 s. : il. - brož.

Kategorie "Klokánek" : sbírka úloh pro 4. a 5. ročník z mezinárodní soutěže Matematický klokan, 1995-1999. / Bohumil Novák ... [et al.] - Olomouc : Prodos, 2000. - 62 s. : il. - brož.

Kinematika / Pavel Lederer - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 135 s. : il. - brož.

Knížka pro učitele k učebnicím Matematiky pro 8. ročník základní školy / Odvárko, Kadleček - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2000. - 101 s. : il., tab. - brož.


Koncepce zachování a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin pro období 2000-2009 / [Josef Červenský ... et al.] - Kostelec nad Černými Lesy : Lesnická práce, 2000. - 61 s. : fot., tab. - brož.

Kontaminační hydrogeologie / Ondřej Šráček, Josef Datel, Jiří Mls - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 210 s. : il. - brož.

Korálový svět Rudého moře / Roman Kovář - Vyd. 1. - Jihlava : Madagaskar, [2000]. - 148 s. : barev. il. - váz.

Květena České republiky 6. / editor Bohumil Slavík - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 770 s. : il. - váz.

Laboratorní cvičení ze speciálních metod instrumentální analýzy I : interní skriptum. / Josef Houser - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 99 s. : tab. - brož.

Laboratoř organické chemie / Alexandra Šilhánková a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 58 s. : il. - brož.

Lékařská biofyzika / (editoři Leoš Navrátil a Jozef Rosina) - 1. vyd. - Praha : Manus, 2000. - 354 s. : il., tab. - brož.

Lineární algebra a geometrie / Ladislav Bican - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 197 s. - brož.

Lineární algebra / Jiří Vrbický, Dana Šalounová - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2000. - 212 s. : il. - brož.

Magické planetární hodiny pro každý den : staňte se pány vlastního osudu!. / Rostislav Vlasák - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 103 s. : il. - váz.

Makrozoobenthos Labe od Krkonoš po Cuxhaven / [Franz Schöll, Josef Fuksa] - PrahaKoblenz : Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka : Mezinárodní komise pro ochranu Labe : Bundesanstalt für Gewässerkunde, 2000. - 29 s. : il., tab. - Brož.

Matematika A / Marie Godulová, Ivana Janků, Radmila Kocurková - Vyd. 3., upr. - Opava : Slezská univerzita, 2000. - 230 s. : il. - brož.

Matematika III / Jaroslav Seibert - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 127 s. - brož.

Matematika I Část 1. Algebra a geometrie / Josef Nedoma - Vyd. 2. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 129 s. : il. - brož.

Matematika pro gymnázia : planimetrie. / Eva Pomykalová - 4., upr. vyd. - Praha : Prometheus, 2000. - 206 s. : il. - brož.

Matematika pro gymnázia : stereometrie. / Eva Pomykalová - 3., upr. vyd. - Praha : Prometheus, 2000. - 223 s. - brož.

Matematika pro osmý ročník základní školy / Jana Coufalová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2000. - 208 s. : il., tab. - brož.


Matematika pro 9. ročník základní školy 1. Lomené výrazy, rovnice, soustavy rovnic / Odvárko, Kadleček - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2000. - 88 s. : il., tab. - brož.

Matematika 8 / Josef Molnár ... [et al.] - Olomouc : Prodos, 2000. - 159 s. : il. - brož.

Matematika 8 : pracovní sešit s komentářem pro učitele. Část 1. / Josef Molnár ... [et al.] - [Olomouc] : Prodos, 2000. - 63 s. : il., tab. - brož.

Matematika 8 : pracovní sešit s komentářem pro učitele. Část 2. / Josef Molnár ... [et al.] - Olomouc : Prodos, 2000. - s. 67-127 : il., tab. - brož.

Matematika 8 : pracovní sešit. Část 1. / Josef Molnár ... [et al.] - [Olomouc] : Prodos, 2000. - 63 s. : il., tab. - brož.

Matematika 8 : pracovní sešit. Část 2. / Josef Molnár ... [et al.] - Olomouc : Prodos, 2000. - s. 67-127 : il., tab. - brož.

Matematika 8 : učebnice s komentářem pro učitele. / Josef Molnár - Olomouc : Prodos, 2000. - 159 s. : il. - brož.

Matematika : katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky v roce 2004. / [Václav Sýkora ... et al.] - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2000. - 20 s. : il. - Brož.

Matematika : přijímací zkoušky na vysoké školy. / Marta Chrastinová, Edita Kolářová - 1. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 100 s. : il. - brož.

Mechanika těles - statika / Zdeněk Florian, Emanuel Ondráček, Karel Přikryl - Vyd. 5. - Brno : PC-DIR, 2000. - 182 s. : il. - brož.

Méďové : půl roku s mědvědími kluky. / Václav Chaloupek, Jaroslav Vogeltanz ; [fotografie Jaroslav Vogeltanz, Václav Chaloupek, Karel Brož]. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2000. - 79 s. : il. - váz.

Minerály České republiky : stručný přehled. / Jan H. Bernard ; kapitolu o minerálech pegmatitů napsal Josef Staněk. - 1. vyd. - Praha : Academia, 2000. - 186 s., [8] s. obr. příl. : il., tab. - váz.

Mláďata / David Alderton - Čes. vyd. 2. - Praha : Vašut, 2000. - 62 s. : barev. il. - váz.

Moderní fototerapie a laseroterapie / editor Leoš Navrátil - Vyd. 1. - Praha : Manus, 2000. - 227 s., obr. příl. : il., tab. - brož.

Moderní matematické metody v inženýrství : sborník z 9. semináře. : 31.5-2.6.2000, Dolní Lomná. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2000. - 171 s. : il. - brož.

Moose (Alces alces) in the Czech Republic: chances for survival in the man-made landscape / Miloslav Homolka - Brno : Institute of Vertebrate Biology Academy of Science of the Czech Republic, 1998. - 46 s. : il., tab. - brož.

Morální ekologie / Tomáš Dacík - Brno : CERM, 2000. - 21 s. - brož.

Napjatostní a spolehlivostní analýza keramické hlavice kyčelní endoprotézy : disertační práce pro obor Inženýrská mechanika. / Vladimír Fuis - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 31 s. : il., tab. - brož.

Nápaditá fyzika / Zdeněk Kluiber a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Arsci, 2000. - 115 s. : il. - brož.

Náš svět : dětská encyklopedie. - 1. čes. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 64 s. : barev. il. - váz.

Náš vesmír : fotografický atlas. / Dušek, Grygar, Pokorný - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 2000. - 256 s. : il. (většina barev.) - váz.

Návody k praktickým cvičením z lékařské biofyziky / Miroslav Zitko, Leoš Navrátil - 3. aktualiz. vyd. - Praha : Manus, 2000. - 71 s. : il., tab. - brož.

Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech / Petr Pauliš - Kutná Hora : Kuttna, 2000. - 112 s. : il. - brož.

Ohlédnutí za Astronomickým festivalem 1999 : Brno, 1999. / sestavil Jiří Dušek - Vyd. 1. - Brno : Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka, 2000. - 110 s. : il. + 1 CD-ROM. - Brož.

Okruhy otázek z biologie pro přijímací zkoušky na Agronomickou fakultu České zemědělské univerzity / Jana Česká ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, [2001] dotisk. - 36 s. - brož

Opuka / Petr Kotlík, Jan Šrámek, Jiří Kaše - Vyd. 1. - Praha : Společnost pro technologie ochrany památek, 2000. - 109 s. : il., tab. - brož.

Organická chemie pro horníky a hutníky : I. a II. díl. / Kateřina Orlíková - 4. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 104 s. : il., tab. - brož.

Organická syntéza I / Jiří Svoboda - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 302 s. - brož.

Papoušci Austrálie 1. (Platycercus, Psephotus a Neophema) / Milan Vašíček - Vyd. 1. - Kosmonosy : BARKO, 2000. - 184 s. : barev. il. - Váz.

Pathways and Consequences of the Dissemination of Pollutants in the Biosphere II : proceedings of the second symposium held in Prague, in October 1999. / editor K. Voříšek - Prague : Czech Univerzity of Agriculture, 2000. - 159 s. : il., tab. - brož.

Pitevní praktikum pro pokročilé / Stanislav Komárek - Vyd. 1. - Brno : Petrov, 2000. - 329 s. - váz.

Pí na nebesích : o počítání, myšlení a bytí. / John D. Barrow - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2000. - 307 s. : il. - váz.

Počátky kombinatoriky v pražském Klementinu / Karel Mačák, Zdeněk Uhlíř - Liberec :

Technická univerzita, 2000. - 35 s. : il. -


Počítejte s tužkou v ruce pro čtvrťáky : zábavné úkoly k procvičování matematiky. / [autor scénáře Roland Volk ; ilustrovala Angela Weinholdová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 32 s. : il. - brož.

Počítejte s tužkou v ruce pro prvňáčky : zábavné úkoly k procvičování matematiky. / [autor scénáře Roland Volk ; ilustrovala Angela Weinholdová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 32 s. : il. - brož.

Počítejte s tužkou v ruce pro třeťáky : zábavné úkoly k procvičování matematiky. / [autor scénáře Roland Volk ; ilustrovala Angela Weinholdová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 32 s. : il. - brož.

Podivuhodný svět : průvodce přírodními krásami světa. / [Bernard Dumpleton ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Reader's Digest Výběr, 2000. - 456 s. : il. - váz.

Pokroky v chromatografii a elektroforéze 2000 : sborník abstraktů z konference pořádané 5.-6.9.2000 v Kongresové hale Univerzity Pardubice. / [editoři Pavel Jandera, Karel Ventura] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 112 s. : il., tab. - brož.

Posloupnosti : doplňující a rozšiřující text k základnímu kursu matematické analýzy. / Eva Zmeškalová, Vladimíra Petrášková - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 58 s. - brož.

Poznámky k poznání tohoto světa / Armin Frey - Praha : [A. Frey], 2000. - 46 s. + 1 příl.. - brož.

Pracovní sešit z matematiky : soubor úloh pro 8. ročník základní školy. / Odvárko, Kadleček - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2000. - 187 s. : il., tab. - brož.

Praga 2000 Natura Megapolis : International Conference. : Abstracts of the Conference. : August 27 - September 1, 2000; Prague. / [editor Jan Němec] - Prague : Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic, 2000. - 121 s. - brož.

Pravděpodobnost a matematická statistika 12 / Daniela Jarušková - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 138 s. : il., tab. - brož.

Problémové chování psů / Ivo Eichler - Vyd. 1. - Praha : Plot, 2000. - 133 s. : il. - váz.

Problém času v sociologické teorii / Jiří Šubrt - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 118 s. - brož.

Proceedings of the Workshop on Control Options/Technologies to Abate Heavy Metal and Persistent Organic Pollutant Emissions from Stationary Sources and Products : Pruhonice (Czech Republic), 26.-28. April 2000. / [editor Jiří Kurfürst] - Prague : Ministry of the Environment of the Czech Republic, 2000. - 178 s. : tab. - brož.

Process Control 2000 : proceedings the 4th Scientific-Technical Conference. : 11-14 June 2000, Kouty nad Desnou, Czech Republic. / [odpovědný redaktor Stanislav Krejčí] - Vyd. 1. - Pardubice : University of Pardubice, 2000. - 220 s. : il., tab. - brož.

Průvodce naší přírodou - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 153 s. : barev. il. - váz.

Průvodce předmětem Matematika I Část 2. Úlohy z diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné reálné proměnné / Renáta Cabrnochová, Otakar Prachař - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1999. - 199 s. - brož.

Průvodce předmětem Matematika Část 3. Úlohy z lineární algebry, analytické geometrie a z nekonečných řad / Otakar Prachař, Renáta Cabrnochová - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 149 s. - brož.

Předpisy Evropských společenství z oblasti životního prostředí v letech 1967-1999 - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2000. - 186 s. - brož.

Přehled užité matematiky II. / Karel Rektorys a spolupracovníci - 7. vyd. - Praha : Prometheus, 2000. - xxxii, 874 s. : il., tab. - váz.

Přehled užité matematiky I. / Karel Rektorys a spolupracovníci - 7. vyd. - Praha : Prometheus, 2000. - xxxii, 720 s. : il., tab. - váz.

Překlady předpisů evropských společenství z oblasti životního prostředí : (stav k 30.6.2000). / [zpracovatel Martin Sychrovský] - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2000. - 102 s. - brož.

Příběhy z tábora / [autor povídek Ludvík Středa ; ilustrace Luděk Schneider]. - [Kladno] : Delta, [2000]. - 117 s. : il. (některé barev.) - váz.

Příklady a úlohy z fyzikální chemie / Josef Novák a kolektiv - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 298 s. : il., tab. - brož.

Příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia : pracovní sešit pro žáky pátých tříd základních škol. : vzorové texty přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia v České republice. Díl 2. Matematika / Pavel Dolejší - 3. vyd. - Humpolec : Jas, 2000. - 43 s. : il. - brož.

Přírodopis 9 : pracovní sešit. / Jan Zapletal ... [et al.] - Olomouc : Prodos, 2000. - 39 s. : il. - brož.

Přírodou krok za krokem : zvířata. / [text] Jiří Felix ; [ilustroval] Květoslav Hísek. - 3. přeprac., v Albatrosu 2. vyd. - Praha : Albatros, 2000. - 231 s. : il. - váz.

Ptáci lesů a hor / Jiří Felix ; ilustroval Květoslav Hísek. - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 2000. - 96 s. : barev. il. - váz.

Ptáci mokřadů a vod / Jiří Felix ; ilustroval Květoslav Hísek. - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 2000. - 96 s. : barev. il. - váz.

Ptáci mořských pobřeží / Jiří Felix ; ilustroval Květoslav Hísek. - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 2000. - 96 s. : barev. il. - váz.

Ptáci zahrad a polí / Jiří Felix ; ilustroval Květoslav Hísek. - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 2000. - 96 s. : barev. il. - váz.

Radon Investigations in the Czech Republic VIII / editors Ivan Barnet, Matěj Neznal - 1st Ed. - Prague : Czech Geological Survey, 2000. - 110 s. : il., tab. - brož.

Raumzeit : Goethes Zeitbegriff, abgelesen an seinen sprachlichen und zeichnerischen Naturstudien. / Uwe Pörksen - MainzStuttgart : Akademie der Wissenschaften und der Literatur : Franz Steiner, 1999. - 68 s. : il. - brož.


Reálné efekty funkcí lesů České republiky / Ilja Vyskot a kol. - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2000. - 33 s. : tab. - brož.

Rekultivační materiály : sborník semináře. : 18.-19.10.2000, Modřice. / [editor sborníku Olga Halousková] - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 58 s. : il., tab. - brož.

Revision of the Neotropical dung beetle genus Sulcophanaeus (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) / W.D. Edmonds - Zlín : Kabourek, 2000. - 60 s., [8] s. obr. příl. : il. -
Rok se zvířátky / Susanne Riha - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - váz.

Rostliny na každém kroku / Jiří Kolbek, Václav Větvička ; [ilustrace Zdenka Krejčová ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Granit, 2000. - 192 s. : barev. il. - váz.

Růstový hormon / Jiří Jenšovský, Jan Lebl, Jens Sandahl Christiansen et al. - 1. vyd. - Praha : Galén, 2000. - 262 s. : il., tab. - váz.

Rychlokurz chemie : od základní školy k přijímacím zkouškám na vysokou školu. / Svatava Dvořáčková - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2000. - 238 s. : tab. - brož.

Řady : Matematika VI. / Jaroslav Vlček, Jiří Vrbický - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2000. - 74 s. : il. - brož.

Řešení úkolů : příloha k pracovnímu sešitu Příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia. Díl 2. Matematika - [Humpolec : JAS, 2000]. - 7 s. : il. - brož.

Savci 3. Kytovci, sirény, chobotnatci, damani, lichokopytníci, sudokopytníci, zajíci, bércouni / Miloš Anděra, Jaroslav Červený - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2000. - 153 s. : il. - váz.

Sbírka příkladů z matematiky pro bakalářské studium na fakultě FPBT / Pavel Veselý - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 145 s. : il., tab. - brož.

Sbírka příkladů z organické syntézy I / Jiří Svoboda - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 132 s. - brož.

Sbírka úloh z fyziky / Zdeněk Rubeš, Jaroslava Vesecká - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 138 s. : il. - brož.

Sbírka úloh z matematiky pro 2. stupeň základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií : [geometrie]. Díl 2.. / Peter Krupka - 3., přeprac. vyd. - Praha : Prometheus, 2000. - 367 s. : il. - brož.

Sborník geologických věd : antropozoikum. Sv. 24. - 1st Ed. - Prague : Czech Geological Survey, 2000. - 108 s., 16 s. obr. příl. : il., tab. - brož.

Sborník příspěvků ze semináře posluchačů doktorského studijního programu v oborech Řízení a ekonomika podniku, Zpracování dat a matematické modelování v zemědělství : Praha,

17.-18.2.2000. / [editoři Pavel Bachmann, Ivana Tichá] - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - 95 s. : il., tab. - brož.


Sborník příspěvků z regionální konference projektu Tulipán : Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 19. září 2000. / sestavily Renata Neubauerová, Daniela Vápeníková, Radka Závodská - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 26 s. : il. - brož.

Sledování změn v kulturní krajině : učební text pro cvičení z předmětu Krajinná ekologie. / Zdeněk Lipský - Kostelec nad Černými Lesy : Lesnická práce, 2000. - 71 s., 6 obr. na příl. : il., tab. - brož.

Slovník divadelní antropologie : o skrytém umění herců. / [sestavili] Eugenio Barba, Nicola Savarese - Praha : Divadelní ústav : Lidové noviny, 2000. - 285 s. : il. - DÚ ; váz.

Small moths of Europe / Václav Křenek - 1st ed. - Český Těšín : V. Křenek, 2000. - 174 s. : il. + 1 příl.. - váz.

Souhrnné texty z chemie : pro přípravu k přijímacím zkouškám (přírodovědné obory, lékařství). Díl II. / Eva Streblová - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 215 s. - brož.

Souhrnné texty z chemie : pro přípravu k přijímacím zkouškám (přírodovědné obory, lékařství). Díl I. / Eva Streblová - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 170 s. - brož.

Soukromý život psů : cesta do hlubin psí duše. / Elizabeth Marshall Thomasová - 2. vyd. - Praha : Rybka Publishers, 2000. - 182 s. : il. - váz.

Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice : regionální konference s mezinárodní účastí. : sborník referátů. : Ostrava, 11.-12.4.2000. Díl 1. / editor Zdeněk Kaláb - Ostrava : Ústav geoniky Akademie věd České republiky, 2000. - 173 s. : il., tab. - brož.

Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice : regionální konference s mezinárodní účastí. : sborník referátů. : Ostrava, 11.-12.4.2000. Díl 2. / editor Zdeněk Kaláb - Ostrava : Ústav geoniky Akademie věd České republiky, 2000. - s. 174-326. : il., tab. - brož.

Standardy a testové úlohy z matematiky pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií / Eduard Fuchs, Dag Hrubý a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2000. - 151 s. : il. - brož.

Statistické metody II : (pro obory lesního, dřevařského a krajinného inženýrství). / Karel Drápela - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 144 s., příl. : tab., il. - brož.

Stav světa : zpráva Worldwatch Institute o cestě k trvale udržitelné společnosti. 1999. / [vedoucí projektu Lester R. Brown] - Vyd. 1. - Praha : Hynek, 2000. - 380 s. - brož.

Stráž přírody / Hana Malá - Vyd. 1. - Praha : Orac, 2000. - 43 s. - brož.

Stromy a keře / Václav Větvička ; ilustrace Vlasta Matoušová a Jan Mašek. - 1. české přeprac. vyd. - Praha : Aventinum, 2000. - 288 s. : barev. il. - váz.

Svět čísel a tvarů : matematika pro 5. ročník základní školy. : pracovní sešit. / [Alena Hošpesová, Jiří Divíšek, František Kuřina] - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2000. - 80 s. : il. - brož.Svět čísel a tvarů : matematika pro 5. ročník. / Alena Hošpesová, Jiří Divíšek, František Kuřina - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2000. - 135 s. : il., tab. - brož.

Svět čísel a tvarů : metodická příručka k výuce matematiky ve 4. roč. základní školy. / Jiří Divíšek, Alena Hošpesová, František Kuřina - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2000. - 103 s. : il., tab. - brož.

Svět zvířat : dětská encyklopedie. / [napsal Paul Dowswell] - 1. čes. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 61 s. : barev. il. - váz.

System of Monitoring the Environmental Impact on Population Health of the Czech Republic : Summary Report. 1999. - 1st Ed. - Prague : National Institute of Public Health, 2000. - 105 s. : tab., grafy. - brož.

Tajemství, záhady, rekordy v přírodě Část 1. Tajuplný svět moří a oceánů / [z anglického vydání přeložil Josef Vyskočil] - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 195 s. : barev. il. - váz.

Technická mechanika : vybrané statě pro dřevařský obor. / Zdeňka Havířová - 2., nezm. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 113 s. : il., tab. - brož.

Technologická cvičení z ochrany prostředí Část 2. / Jaromír Hoffmann, Iveta Řezníčková, Jan Růžička - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 91 s. - brož.

Technologie sacharidů : návody do cvičení. / Jindřiška Kučerová - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 84 s., tab. na příl. - brož.

Teorie chyb a vyrovnávací počet 10,20 : příklady a návody ke cvičení. / Miroslav Hampacher, Vladimír Radouch - Vyd. 4., přeprac. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 163 s. : il., tab. - brož.

Termomechanika I : termodynamika plynů, oběhy v plynech. / Radomír Adamovský, Pavel Neuberger - Vyd. 1. - Praha : Česká zěmědělská univerzita, 2000. - 85 s. : il. - brož.

Tetřevovití - Tetraonidae na přelomu tisíciletí : České Budějovice, 24.-26. března 2000. : sborník příspěvků z mezinárodní konference. / editor Petra Málková - [Praha] : KORŠACH, [2000]. - 147 s. : il., tab. - Brož.

The Angry Genie : One Man's Walk through the Nuclear Age. / Karl Ziegler Morgan, Ken M. Peterson - Norman : University of Oklahoma Press, 1999. - xvii, 218 s. : il. - váz.

The Retrovirus Assembly Meeting : Prague, October 14-18, 2000. / [edited by Eric Hunter ... et al.] - Prague : ICT Press, 2000. - xi, 50 s. : il. - brož.

Use of Technical Measurements in Solving Environmental Problems 2000 / [editor Miloš Beran] - Pilsen : University of West Bohemia, 2000. - 136 s., 20 s. obr. příl. : il., tab. - brož.

Úvod do biologie buňky [1]. Textová část / Karel Beneš - Vyd. 4., upr. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 152 s. : il. - brož.

Úvod do biologie buňky [2]. Obrazová část / Karel Beneš - Vyd. 4., upr. - České Budějovice :

Jihočeská univerzita, 2000. - 110 s. : il. - brož.


Úvod do molekulární a buněčné biologie / Lubomír Dobiáš ... [et al.] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 244 s. : il. - brož.

Velcí dinosauři : příběh evoluce gigantů. / Zdeněk V. Špinar, Philip J. Currie ; ilustroval Jan Sovák. - Vyd. 5. - Praha : Aventinum, 2000. - 176 s. : barev. il. - váz.

Velká Fermatova věta / Simon Singh - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 198 s. : il. - brož.

Velká ilustrovaná encyklopedie : fyzika, chemie, biologie. / [Corinne Stockleyová, Chris Oxlade, Jane Wertheimová] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 384 s. : barev. il., tab. - váz.

Velké putování za zvířaty / Caroline Youngová, Kate Needhamová ; ilustroval Ian Jackson. - 1. čes. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 111 s. : barev. il. - váz.

Velké šelmy v naší přírodě / Jaroslav Červený, Petr Koubek, Luděk Bufka - 3. upr. vyd. - [Praha] : Koršach, 2000. - 32 s. : il. (většina barev.), tab. - brož.

Velký lunární kalendář 2001, aneb, Horoskopy pro každý den 2001. / Alena Kárníková - Vyd. 1. - Praha : Lika klub, 2000. - 1 sv. (nestránkováno). - brož.

Voda a ovzduší 40 : ochrana vody a ovzduší. / Marcela Synáčková - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 157 s. : il., tab. - brož.

Voděradské bučiny : průvodce naučnou stezkou národní přírodní rezervace. / podle vydání z roku 1967 sestavil Jiří Viewegh ; fotografie Miloslav Chroust. - PrahaŠkolní lesní podnik : Česká zemědělská univerzita : Kostelec nad Černými lesy, 2000. - 20 s., obr. příl. : il. - brož.

Vodní hospodářství 10 / Zeněk Kos, Josef Říha - Vyd. 2., přeprac. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 142 s. : tab. - brož.

Vybrané problémy přírodních věd : (pro posluchače učitelství 1. stupně ZŠ). Díl 6. Chemická část / Božena Havlíčková - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 111 s. : il., tab. - brož.

Využití odpadní biomasy rostlinného původu / Zdeněk Pastorek - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2000. - 65 s. : il., tab. - brož.

Využití zemědělského půdního fondu v oblasti jižní Moravy z hlediska jeho ohrožení vodní erozí / František Toman - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 47 s. : il., tab. - brož.

Výběrová bibliografie z oblasti životního prostředí : bibliografická ročenka. 1997. - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1999. - x, 485 s. - brož.

Výpočtová mechanika 2000 : 16. konference s mezinárodní účastí. : 30. říjen - 1. listopad 2000, Nečtiny. Díl II. / [editor Jiří Křen] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 484 s. : il., tab. - brož.

Výpočtová mechanika 2000 : 16. konference s mezinárodní účastí. : 30. říjen - 1. listopad 2000,

Nečtiny. Díl I. / [editor Jiří Křen] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 242 s. : il., tab. - brož.


Výpočty pro jaderné chemiky : obecná chemie. / Alois Motl - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 184 s. - brož.

Výpočty 2000 : výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. : jednodenní seminář. : Praha, 16. listopadu 2000. / editoři Jiří Plešek, Dušan Gabriel - Praha : Ústav termomechaniky AV ČR, 2000. - 148 s. : il. - brož.

Výpravy za dobrodružstvím / Miloš Zapletal - 2. vyd., v nakl. Leprez 1. - Praha : Leprez, 1998. - 363 s. : il. -

Výskyt fyziologických skupin bakterií v říční vodě a sedimentu / Hana Mlejnková - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, 2000. - 88 s. : il., tab. - brož.

WDS '00 : "Week of Doctoral Students 2000". : 9th Annual Conference of Doctoral Students. : Prague; June 13, 2000 to June 16, 2000. Pt. 1. Mathematics / editor Jana Šafránková - Vyd. 1. - Prague : Matfyzpress, 2000. - 175 s. : il., tab. - brož.

WDS '00 : "Week of Doctoral Students 2000". : 9th Annual Conference of Doctoral Students. : Prague; June 13, 2000 to June 16, 2000. Pt. 2. Physics of Plasmas and Ionized Media / editor Jana Šafránková - Vyd. 1. - Prague : Matfyzpress, 2000. - s. 176-322. : il., tab. - brož.

WDS '00 : "Week of Doctoral Students 2000". : 9th Annual Conference of Doctoral Students. : Prague; June 13, 2000 to June 16, 2000. Pt. 3. Physics / editor Jana Šafránková - Vyd. 1. - Prague : Matfyzpress, 2000. - s. 323-461, příl. : il., tab. - brož.

Základy chemie pro strojní obory / Bruno Kostura, Miloslava Gregorová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2000. - 152 s. : il., tab. - brož.

Základy fuzzy modelování / Vilém Novák - 1. vyd. - Praha : BEN, 2000. - 175 s. : il., tab. - brož.

Základy fyziologie rostlin / Miloslav Kincl, Václav Krpeš - 2., dopl. vyd., (1. vyd.: Ostravská univezita). - Ostrava : Montanex, 2000. - 221 s. : il., tab. - brož.

Základy genového inženýrství rostlin / Jan Bednář - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 92 s. : il., tab. - brož.

Základy lékařské mikrobiologie / Jiří Horáček a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 309 s. : il. - brož.

Základy lomové mechaniky / Jiří Kunz - Vyd. 3., přeprac. - Praha : ČVUT, 2000. - 260 s. : il., tab. - brož.

Základy praktické chemie pro 9. ročník základní školy 2 Díl 2. Učebnice / Pavel Beneš, Václav Pumpr, Jiří Banýr - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2000. - 71 s. : il. - brož.

Základy sférické astronomie a nebeské mechaniky / Zdeněk Hlaváč - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 175 s. : il., tab. - brož.

Základy statistiky / [Eduard Souček] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 139

s. : tab. - brož.


Země ve sluneční soustavě / Milan Burša - Dobruška : VTOPÚ, 2000. - 154 s. : il., tab. - brož.

Zkušební postupy k diagnostice stavu konstrukcí a vnitřního prostředí panelových domů z hlediska tepelné techniky, energetiky, stavební akustiky a radioaktivity / [Petr Kučera ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2000. - 74 s. : il., tab. - brož.

Zoologie bezobratlých / Edmund Sedlák - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 336 s. : il. - brož.

Zpracování dat a matematické modelování v zemědělství : sborník příspěvků ze semináře kateder statistiky a operační a systémové analýzy. : Praha, 15. prosince 2000. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - 167 s. : il., tab. - brož.

Zpráva o stavu vesmíru / Timothy Ferris - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 2000. - 312 s. - váz.

Zvířata / Claire Llewellynová - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 30 s. : il. - váz.

Žáby jako terarijní zvířata : jak je správně chovat a porozumět jim. : odborné rady pro správný chov. : vhodné i pro začátečníky. / Michael Fokt - Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2000. - 64 s. : il. (většina barev.) - brož.

Životní prostředí : inženýrské stavby. / Ivan Vaníček, Jan Schröfel - Vyd. 3. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 154 s. - brož.

Život v oceánech / [odpovědný redaktor Jan Brokl] - Praha : Slovart, 2000. - 128 s. : barev. il. - váz.

100 let ochrany přírody a krajiny na Podblanicku / Václav Kovařík, Pavel Pešout - Vlašim : Český svaz ochránců přírody : Muzeum okresu Benešov, 2000. - 179 s. : il., tab. - ČSOP Vlašim ; brož.

10 let výzkumu impulsní dynamiky - Praha : Šprinc - Dynex, 2000. - 34 s. : il. - brož.

12th Regional Central European Conference IUAPPA and 4th International Conference on Environmental Impact Assessment Prague 2000 : Prague, Czech Republic, September 11-14, 2000. - 1st ed. - Praha : Galén, 2000. - 159 s. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist