Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (leden-únor) - J. Lékařství

za leden-únor 2001

Aktuální gastroenterologie VII : sborník přednášek. : Brno - Kongresové centrum Výstaviště - sál A, 19.10.2000. - Praha : Vesmír, 2000. - 49 s. - brož.

Akupresura : cesta ke zdraví a dobré pohodě. / Maitri Hillebrecht - Vyd. 1. - Praha : NS Svoboda, 2000. - 209 s., [8] s. obr. příl. : il. - brož.

Akupresurou proti bolesti / Karola Bergerová - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 131 s. : il. - brož.

Akupunktura na přelomu tisíciletí : XX. congressus acupuncturae Bohemiae et Slovacae. : sborník přednášek. - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. - 68 s. - brož.

Akutní neurologie : intenzivní péče v neurologii. / Miroslav Kalina - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 197 s. : il., tab. - váz.

Alarich by měl radost / Jiří Kocián - Praha : Triton, 2000. - 101 s. - brož.

Analytické metody v klinické chemii / Vratislav Chromý a Jiří Fischer - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 215 s. : il., tab. - brož.

Annals of Warsaw Agricultural University : Food Technology, Nutrition and Consumer Sciences. No. 21. 1999. - Warsaw : Warsaw Agricultural University Press, 1999. - 190 s. : il., tab., grafy. -
Antibiotická léčba nozokomiálních infekcí / Milan Kolář - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 181 s. : tab. - brož.

Antibiotická léčba v praxi / Milan Kolář - 1. vyd. - Konice : Solen, 2000. - 77 s. : tab. - brož.

Antibiotická léčba v praxi / Milan Kolář - 1. vyd. - Konice : Solen, 2000. - 77 s. : tab. - brož.

An English handbook for nurses : Anglicko-český příruční slovníček pro sestry. / Maureen Johnston Brown and Fiona Jorgensen - 1. vyd. - Hradec Králové : Nucleus HK, [2000]. - 44 s. : il. - brož.

Aurikulotherapie 2. Praxe / Jaroslav Debef - Olomouc : Votobia, 2000. - 303 s. : il. - brož.

Ájurvéda : elixír dlouhého života. / Heinrich Wallnöfer - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 87 s. - brož.

Báňské záchranářství I : kompendium pro báňské záchranáře. / Petr Faster, Roman Makarius, Václav Pošta a kol. - Ostrava : Montanex, 2000. - 485 s. : il., tab. - váz.

Benign Childhood Partial Seizures and Related Epileptic Syndromes / Chrysostomos P. Panayiotopoulos - London : John Libbey, 1999. - x, 406 s. : il. - váz.

Bezpečnost práce : aktuální příručka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 15. aktualizace - leden 2001. / Pavel Petrů ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Bezpečnost v elektrotechnice / Arnošt Bajer, Miroslav Veselý - Vyd. 2. - Brno : PC-DIR Real, 2000. - 80 s. : il., tab. - brož.

Biologické hodiny : jste tak mladí, jak můžete být?. : praktický rádce pro udržení zdraví a zpomalení stárnutí. / Michael F. Roizen, Elizabeth Anne Stephensonová - Vyd. 1. - Praha : Rybka Publishers, 2000. - 367 s. : il., tab. - brož.

Biomedical Papers of the Medical Faculty of Palacký University, Olomouc, Czech Republic Vol. 143. - 1st Ed. - Olomouc : Palacký University, 2000. - 109 s. : il., fot., tab. - brož.

Biophysical principles of medical technology / Ivo Hrazdira, Vojtěch Mornstein, Aleš Bourek - 1. vyd. - Brno : Masaryk university, 2000. - 143 s. : il. - brož.

Bolesti zad ve vyšším věku / Jan Pfeiffer - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 71 s. : il. - brož.

Childhood Leukemias / edited by Ching-Hon Pui - 1st Publ. - Cambridge : Cambridge University Press, 1999. - xii, 567 s., 25 obr. na příl. : il., fot. - váz.

Chvála malých neřestí, aneb, Zaručeně nezdravý návod na spokojenější život / Jan Snel - Vyd. 1. - Praha : Lika klub : Knižní klub, 2000. - 181 s. : il. - LIKA KLUB, váz.

Coronary Artery Disease in Women : what all physicians need to know. / edited by Pamela Charney - Philadelphia : American College of Physicians, 1999. - 615 s. : il. - brož.

Co dělat při mimořádné události : příručka pro obyvatele. - Olomouc : Okresní úřad, 1998. - 40 s. : il. - Brož.

Co nového v odpadech 2000 : seminář. : sborník přednášek. : Praha, 20.11.2000. / odborní garanti Michal Dohányos, Milena Veverková, Jiřina Barchánková - [Praha] : Asociace čistírenských expertů České republiky, 2000. - 58 s. : tab. + 1 disketa. - brož.

Current Progress in the Understanding of Secondary Brain Damage from Trauma and Ischemia : Proceedings of the 6th International Symposium: Mechanisms of Secondary Brain Damage-Novel Developments. : Mauls/Sterzing, Italy; February 1998. / edited by Alexander Baethmann ... [et al.] - Wien : Springer, 1999. - viii, 116 s. : il., tab. - váz.

Cvičební soubor pro dialyzované a transplantované pacienty / Lukáš Svoboda - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 39 s. : il. - brož.

Cystická fibróza : (příručka pro nemocné, jejich rodiče a přátele). / V. Vávrová a kolektiv Centra CF Motol - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2000. - 130 s. : il. - brož.

České lékárny / Václav Rusek, Vladimír Smečka - 1. vyd. - Praha : NUGA, 2000. - 166 s. : il. - váz.

Defektologický slovník / Ludvík Edelsberger ... [et al.] - 3. upr. vyd. - Jinočany : H & H, 2000.

- 418 s. - brož.


Deprese v neurologické praxi Část 2. Obecné léčebné přístupy / Martin Anders, Jan Roth - Praha : Galén, 2000. - 24 s. - brož.

Dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve schematech, tabulkách a obrazech / Karel Kubíček ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2000. - 100 s. : tab. - brož.

Dějiny zubní medicíny / Přemysl Paichl - 1. vyd. - Praha : NUGA, 2000. - 223 s. : il. - váz.

Dieta podle krevních skupin : převratný výživový program pro vitalitu, zdraví a štíhlou postavu. / Anita Hessmannová-Kosarisová - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2000. - 104 s. - váz.

Dieta při zvýšené hladině cholesterolu / Libuše Vlachová - Čes. vyd. 1. - Praha : Vašut, 2000. - 120 s., [7] s. obr. příl. - brož.

Doktorská knížka 2. / Vladimír Jiránek ; [autorská spolupráce Eva Jiránková]. - Praha : Rabbit & Rabbit, 2000. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož.

Dopplersonographische Diagnostik : mit sämtlichen Richtlinien und einem Kommentar zu den Gebührenordnungen. / herausgeber W. Ortwin Ruland - 3. völlig neu bearb. und erw. Aufl. - Köln : Deutscher Ärzte-Verlag, 2000. - 394 s. : il. - váz.

DO-IN : tisícileté tajemství vitality. : každý se ho snadno naučí, cílené zmírnění obtíží, s velkou zásobou cviků a bohatými ilustracemi. / Gayaka P. Backheuer, Claudia P. Gütingerová - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 129 s. : il. - brož.

Drogy už, anebo ještě? : vyhodnocení výzkumu drogové problematiky v Jihlavě. / Michal Miovský - Vyd. 1. - BrnoBoskovice : Nadace a sdružení Podané ruce : Albert, 1997. - 82 s. : il., tab. - brož.

Duševní zdraví v sociodemografických souvislostech : (výsledky výběrového šetření v České republice). : (results of a sample survey in the Czech Republic). / [Dagmar Dzúrová, Edita Smolová, Eva Dragomirecká] - Praha : Univerzita Karlova, 2000. - 106 s. : il. (některé barev.), tab. - brož.

Dynamika vztahu reprodukční výkonnosti krav a plemenných býků k vybraným biochemickým ukazatelům krevní plazmy / Ladislav Máchal - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 48 s. : il., tab. - brož.

Epidemiologie a hygiena pro 2. ročník odborných učilišť / Eva Dvořáková - 1. vyd. - Praha : Septima, 2000. - 46 s. - brož.

Epidermolysis bullosa congenita / Hana Bučková, Jan Buček - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. - 120 s. : il. - brož.

Epilepsie dospělých / Zdeněk Vojtěch - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 59 s. : il. - brož.

Erotické body : domalovánky pro dospělé. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Evropský akční plán o alkoholu 2000-2005 / [z anglického originálu přeložila Ivana Suchardová ; odborná úprava překladu Hana Sovinová, Karel Nešpor]. - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 2000. - 30 s. - brož.

Expert Guide to Oncology / Jacob D. Bitran - Philadelphia : American College of Physicians, 2000. - x, 232 s. : il., tab. - brož.

Farmakoekonomika v psychiatrii / Ladislav Hosák - 1. vyd. - Praha : Galén, 2000. - 133 s. : tab. - brož.

Foniatrie a pedaudiologie II : poruchy hlasu u dětí a dospělých - základy anatomie a fyziologie hlasu, diagnostika, léčba, reedukace a rehabilitace poruch hlasu. / Alexej Novák - Praha : A. Novák, 2000. - 176 s. : il. - Brož.

Funkční diagnostika pohybového aparátu / Miroslav Tichý - Vyd. 2., (v Tritonu přeprac. a dopl. vyd. 1.). - Praha : Triton, 2000. - 94 s. : il. - brož.

Funkční histologie / Václava Konrádová, Jiří Uhlík, Luděk Vajner - 2. vyd. - Jinočany : H & H, 2000. - 291 s. : il. - brož.

Fytoterapie / Non Shaw - 1. čes. vyd. - Praha : Slovart, 2000. - 58 s. : barev. il. - váz.

Gastroenterologie : učební text pro studující lékařství. / Petr Dítě a kolektiv - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 196 s. - brož.

Gerontopsychiatrie : skripra pro posluchače Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. / Naděžda Kramářová - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 43 s. - brož.

Glaukom : minimum pro praxi. / Eva Růžičková - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 110 s. : il. - brož.

Hematology / Oncology Secrets / [edited by] Marie E. Wood - 2nd Ed. - Philadelphia : Hanley & Belfus, 1999. - xvii, 434 s., 16 obr. na příl. : il. - brož.

Hemodialýza / Sylvie Sulková a kol. - Praha : Maxdorf, 2000. - xvi, 693 s. : il., tab. - váz.

Homeopatická terapie Díl 1. Možnosti použití homeopatie v oblasti akutních onemocnění / Jacques Jouanny ... [et al.] - Praha : Leonardo, 2000. - 231 s. - váz.

Homeopatická terapie Díl 2. Možnosti použití homeopatie v oblasti chronických onemocnění / Jacgues Jouanny ... [et al.] - Praha : Leonardo, 2000. - 355 s. - váz.

Human Behaviour and the Transmisssion of Infectious Disease: An Economist's Perspective / Mark Gersovitz - Adelaide : The University of Adelaide, 1999. - 26 s. : tab. - Brož.

Hygienické zabezpečení zásobování vojsk vodou / Miloslava Vejvodová ... [et al.] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 98 s. : tab. - brož.

Intenzivní cyklická chemoterapie karcinomu prsu s podporou progenitorovými buňkami krvetvorby / Stanislav Filip - 1. vyd. - Praha : Galén, 2000. - 181 s. : il., tab. - brož.


Intenzivní perioperační péče / editor Roman Zazula - 1. vyd. - Praha : Galén, 2000. - 252 s. : tab. - brož.

Invazivní hemodynamické monitorování v praxi / Vladimír Černý a spolupracovníci - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 135 s. : il., tab. - váz.

Ischemická choroba ledvin / Lukáš Svoboda - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 22 s. : il. - brož.

IV. gerontologické dny Ostrava s mezinárodní účastí : 18.-19. října 2000. : sborník. / [kolektiv autorů] - Ostrava : Dům techniky Ostrava, 2000. - 137 s. - brož.

Jak milovat bližního svého / Bedřich Šlechta, Marek Šlechta - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2000. - 104 s. : il. - váz.

Karcinom prostaty / Ladislav Jarolím - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 42 s. : il., tab. - brož.

Klinická neurologie / Petr Šrenk, André Jaggy - 1. vyd. - Brno : Noviko, 2000. - 123 s. : il., tab. - váz.

Kolorektální karcinom : časná diagnóza a prevence. / Markéta Jablonská a kol. - 1. vyd. - Praha : Grada, 2000. - 455 s. [8] s. obr. příl. : il. tab. - váz.

Komentář k vyhlášce Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách / Bohumila Jenerálová - 1. vyd. - Praha : REGO, 2000. - 56 s. - brož.

Kuchařka pro diabetiky a nejen pro ně : 485 receptů. / Antonín Fňašek ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 287 s., [8] s. obr. příl. + 1 příl.. - váz.

Laboratorní hematologie / M. Pecka, J. Malý - 1. vyd. - Hradec Králové : HK Credit, 2000. - 103 s. : il., tab. - brož.

Laser pro krásu a zdraví / Petr Zajíc, Kamil Miketa - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 175 s. : barev. il. - váz.

Lehký otřes mozku a jiné příběhy / Jaroslav Kříž - 1. vyd. - Praha : Makropulos, 2000. - 127 s. - brož.

Léčba přírodními silami : jak využít autosugesce, telepatie a koncentrace. / Karel Weinfurter - Olomouc : J. W. Hill, 2000. - 229 s. - brož.

Léčení gama nožem u adenomů hypofýzy : (informace pro pacienty). / Vilibald Vladyka - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 21 s. : il. - brož.

Léčíme se česnekem / Jörg Linditsch - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 105 s. : il. - brož.

Lékařská biofyzika / (editoři Leoš Navrátil a Jozef Rosina) - 1. vyd. - Praha : Manus, 2000. - 354 s. : il., tab. - brož.

Lidské tělo / Steve Parker - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2000. - 64 s. : il. - váz.

Lžičková masáž, aneb, Svěží, mladá, bez vrásek / René Koch - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 153 s. : il. - brož.

Manuál prevence v lékařské praxi 4. Základy prevence infekčních onemocnění / redakční skupina Kamil Provazník ... [et al.] - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 126 s. - brož.

Manuál ultrazvukové diagnostiky / editor P.E.S. Palmer - 1. čes. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 376 s. - brož.

Masáž ve sportu / Blanka Hošková ; [spoluautorky Lucie Nečasová, Jana Kombercová a Václava Kopperová]. - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2000. - 124 s. : il. - brož.

Masáž / Yvonne Worthová - 1. čes. vyd. - Praha : Slovart, 2000. - 57 s. : barev. il. - váz.

Mánie : příručka pro pacienty a jejich blízké. / Tereza Uhrová, Andrea Howardová - Praha : Galén, 2000. - 32 s. : il., tab. - brož.

Medicína třetího tisíciletí : medivize 2000. - 1. vyd. - Říčany : Studio Evolving, 2000. - 184 s. : il. - Váz.

Minimální diagnostický a terapeutický standard u pacientů s epilepsií I-V / [uspořádal Vladimír Komárek] - 1. souhrn. a upr. vyd. - [Praha] : Maxdorf, 2000. - 39 s. : tab. - brož.

Moderní fototerapie a laseroterapie / editor Leoš Navrátil - Vyd. 1. - Praha : Manus, 2000. - 227 s., obr. příl. : il., tab. - brož.

Moje tělo / Arianne Holdenová - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 31 s. : il. - váz.

Monoklonální protilátky v onkologii / Marián Hajdúch ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Maxdorf, 2000. - 109 s. - brož.

Morfologie hospodářských zvířat : učebnice veterinární anatomie, histologie a embryologie. / Miloš Kudweis - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2000. - 28 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

Můžeme vyléčit depresi? / Jiří Raboch - Praha : Galén, 2000. - 32 s. : il. - brož.

Nadváha, obezita, výživa / Brigita Mastná - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 220 s. : tab., il. - brož.

Napjatostní a spolehlivostní analýza keramické hlavice kyčelní endoprotézy : disertační práce pro obor Inženýrská mechanika. / Vladimír Fuis - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 31 s. : il., tab. - brož.

Nácvik R a Ř / Josef Dvořák - 1. vyd. - Žďár nad Sázavou : Logopedické centrum, 2000. - 97 s. : il. - brož.


Náhrada funkce ledvin - hemodialýza, paritoneální dialýza, transplantace / Marek Major, Lukáš Svoboda - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 38 s. - brož.

Návody k praktickým cvičením z lékařské biofyziky / Miroslav Zitko, Leoš Navrátil - 3. aktualiz. vyd. - Praha : Manus, 2000. - 71 s. : il., tab. - brož.

Návod k praktickým cvičením z lékařské fyziologie / Zuzana Červinková a kol. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 152 s. : il. - brož.

Neboj se, jen věř / Kateřina Heroldová - 1. vyd. - Dobříš : K. Heroldová, 2000. - 53 s. - brož.

Nejtěžší povolání světa : kapitoly z dějin prostituce. / Nils Johan Ringdal - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2000. - 425 s. : il. (některé barev.) - brož.

Nemocnice, aneb, Rukověť zvídavého pacienta / Miroslav Kala, Roman Kubínek - Vyd. 1. - Olomouc : Rubico, [2000]. - 195 s. : il. - brož.

Nešikovné dítě : dyspraxie a další poruchy motoriky. : diagnostika, pomoc, podpora, cesta k nezávislosti. / Amanda Kirbyová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 206 s. : il. - váz.

Neurochirurgická léčba bolesti trojklaného nervu : (informace pro pacienty). / Dušan Urgošík - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 18 s., příl. : il. - brož.

Neurologické poruchy ve vyšším věku : základní principy jejich farmakoterapie. / Zdeněk Ambler - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 186 s. : il. - brož.

Neurologie : pro studenty všeobecného lékařství. / Zdeněk Ambler - 4. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 399 s. : il. - brož.

Nové poznatky o aktinobacilové pleuropneumonii prasat - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2000. - 47 s. : il., tab. - brož.

Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti : [7. vzdělávací a vědecký kongres s mezinárodní účastí. : 21.-23.9.2000, Hradec Králové. / pořadatelé Vladimír Černý, Karel Cvachovec] - 1. vyd. - Praha : Galén, 2000. - 327 s. : il., tab - brož.

Obecná patologie / [Emil Černý a kolektiv] - 1. vyd. - Brno : Neptun, 2000. - 174 s. : il. - brož.

Obezita a diabetes / Štěpán Svačina ; dietologická spolupráce Alena Bretšnajdrová. - Praha : Maxdorf, c2000. - 307 s. : il., tab. - váz.

Obezita - omyly a pověry / Jitka Lenková - 1. vyd. - Ústí nad Labem : AOS Publishing, 2000. - 66 s. - brož.

Oftalmopedie / Lea Květoňová-Švecová - 2., dopl. vyd. - Brno : Paido, 2000. - 70 s. : il., tab. - brož.

Onemocnění slinivky břišní : minimum pro praxi. / Julius Špičák - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 92 s. : il., tab. - brož.

Onemocnění srdce : (rady pro kardiaky). / Petr Niederle a kol. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 180 s. : il., tab. - brož.

Onkologie : doporučené postupy onkologické péče. / [editor Lubomír Houdek] - 1. vyd. - Praha : Galén, 2000. - 59 s. - brož.

Onkologie : doporučené postupy onkologické péče. / [Josef Drbal ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Galén, 2000. - 59 s. - brož.

Operace hrtanu / Aleš Slavíček - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 53 s. - brož.

Operace pankreatu / Jan Šváb - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 53 s. : il. - brož.

Operace tlustého střeva / Jan Šváb - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 118 s. : il. - brož.

Operace žlučníku a žlučových cest / Jan Šváb - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 38 s. : il. - brož.

Operační léčení tříselné kýly / Rudolf Michalský, Pavel Pafko, Igor Satinský - 1. vyd. - Praha : Grada, 2000. - 181 s., [14] s. obr. příl. : il., tab. - brož.

Osm brokátů : za osm dní v pohodě. / Angela Englmannová - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 70 s. : il. - brož.

Ošetřovatelství na prahu 3. tisíciletí : sborník příspěvků II. konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí. : Velká Bystřice, 6.-7. září 2000. / pořadatelky sborníku Jana Marečková, Věra Vránová - 1. vyd. - Praha : Galén, 2000. - 142 s. : il., tab. - brož.

O ochraně pracovníků při strojním obrábění dřeva / Antonín Dušátko - [Praha : Práce, 1991]. - 1 sv. (v různém stránkování) : il., tab. - Brož.

Pasivní bezpečnost vozidel / Jan Kovanda, Vladimír Šatochin - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 69 s. : il. - brož.

Pátrač Sam / Angela Lockeová ; [z anglického originálu] přeložila Anna Valentová. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 189 s., [8 s.] obr. příl. - váz.

Pět elementů Tao pro zdraví : čhi-kung pro zdraví a vyrovnanost i ve všední den. / Brigitte Hegemann - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 2000. - 100 s. : il. - váz.

Pocket Atlas of Radiographic Anatomy / Torsten Bert Moeller, Emil Reif - 2nd Ed., Rev. and Enl. - Stuttgart : Georg Thieme, 2000. - ix, 374 s. : il. - GTV, brož.

Pohlaví, gender a společnost / Ann Oakleyová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 176 s. : il. - brož.

Poruchy metabolizmu vody a elektrolytů v klinické praxi / Otto Schück - 1. vyd. - Praha : Grada

Publishing, 2000. - 222 s. : il., tab. - váz.


Poruchy rovnováhy / Pavel Vrabec - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 47 s. - brož.

Postižení sluchu : současné možnosti sluchové protetiky. / Martin Světlík - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 61 s. - brož.

Pracovní a rodinná praxe mladých lékařek / Lenka Simerská, Irena Smetáčková - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2000. - 63 s. - brož.

Praktická cvičení z hygieny a technologie mléka / Jindra Lukášová a kolektiv - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2000. - 67 s. : il., tab. - brož.

Preklinická stomatologie : část morfologická. / Katarína Jansová, Miroslav Eber - 3. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 83 s. : il. - brož.

Prevence nádorových onemocnění v primární péči : [projekt podpory zdraví 151/2000 " Prevence nádorových onemocnění ve 21. století". / zpracovali Lumír Komárek ... et al.] - 3., rozš. a upr. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 2000. - 39 s. - brož.

Principy nakládání s radioaktivními odpady / Lubomír Nachmilner - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2000. - 49 s. : il., tab. - brož.

Provoz zdravotnických zařízení : praktická příručka pro soukromou lékařskou praxi a zdravotnická zařízení. Základní dílo včetně 1. aktualizace - stav: říjen 2000. / Helena Haškovcová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000. - Přeruš. str. + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Prvky, vitaminy a byliny trochu jinak / Miroslav Hrabica - Vyd. 1. - Otrokovice : Miroslav Hrabica, 2000. - 221 s. - brož.

Předepisování léků / Stanislav Mičuda, Jiřina Martínková a kol. - 3. přeprac. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 128 s. : tab. - brož.

Přežít! / [Len Cacutt] - Čes. vyd. 3. - Praha : Vašut, 2000. - 188 s. : il. (většina barev.) - váz.

Příběhy z tábora / [autor povídek Ludvík Středa ; ilustrace Luděk Schneider]. - [Kladno] : Delta, [2000]. - 117 s. : il. (některé barev.) - váz.

Přírodní domácí prostředky / Karen Hurrellová - 1. čes. vyd. - Praha : Slovart, 2000. - 58 s. : barev. il. - váz.

Příručka pro nízkoprahové terapeuty / Ivana Bartošíková, Radovan Voříšek - 1. vyd - Boskovice : Albert, 1998. - 78 s. : il. - brož.

Radiochirurgická léčba neurinomu akustiku pomocí gama nože / Roman Liščák, Hana Liščáková - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 61 s. : il. - brož.

Rakovina prsu / Jitka Abrahámová - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 37 s. : il. - brož.

Recidivující afty / Radovan Slezák, Otakar Kopecký, Jan Krejsek - 1. vyd. - Praha : Galén, 2000. - 103 s. : barev. il. - váz.

Reflexní masáž ucha snadno a rychle / Gunter Zenz ; [z německého originálu] přeložil Jaroslav Kuťák. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 85 s. : il. - brož.

Rehabilitační ošetřování pacientů s těžkými poruchami hybnosti / Eva Klusoňová, Jana Pitnerová - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. - 107 s. : il. - brož.

Rejstřík listovky Záchranář 1964-2000 / zpracovali Václav Smička, Petr Faster - Ostrava : Montanex, 2000. - 79 s. - brož.

Revmatochirurgie ruky : přehled současných znalostí. / Jan Pech a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Schola nova Comenium, 2000. - 198 s. : il. - brož.

Rizika a škody ve výstavbě : doporučený standard. : metodická řada DOS M 25.01. / [zpracovali Václav Kupilík, Václav Müller] - Praha : Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2000. - 110 s. : il., tab. - brož.

Roztroušená skleróza / Eva Havrdová - 2. vyd. - Praha : Triton, 2000. - 101 s. : il., tab. - brož.

Růstový hormon / Jiří Jenšovský, Jan Lebl, Jens Sandahl Christiansen et al. - 1. vyd. - Praha : Galén, 2000. - 262 s. : il., tab. - váz.

Santal : východní filozofie, ezoterní nauky, jóga, alternativní medicína. : sborník. 2000. - Vyd. 1. - Liberec : Santal, 2000. - 158 s. - brož.

Sexuální poruchy u žen / Jaroslav Zvěřina - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 67 s. : il. - brož.

Sex a vášeň : dokonalý průvodce sexem a vášní. / Linda Sonntagová - 1. čes. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 143 s. : barev. il. - váz.

Shiatsu - orientální terapie : kniha speciálních masážních technik. / Carl Dubitsky - Praha : Pragma, 2000. - 247 s. : il. - brož.

Simultánní orgasmy a další mýty : realistický pohled na intimní vztahy. / Haresh Shah ; [z anglického originálu přeložil Martin Pokorný]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 220 s. - váz.

Skrytá moc drahých kamenů a jejich vliv na naše duševní a fyzické zdraví / Josef Pavel Kreperát - 2. dopl. vyd. - Praha : Granit, 2000. - 187 s., [16] s. obr. příl. - váz.

Současná epileptologie / Jiří Dolanský - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 164 s. : tab. - brož.

Speciální psychoterapie : (úzkost a strach). / Jan Vymětal a kol. - Vyd. 1. - Praha : Psychoanalytické nakladatelství, 2000. - 481 s. : il. - brož.

Spiritualita severoamerických indiánů / Timothy Freke a Wa'Na'Nee'Che' (Dennis Renault) - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 2000. - 141 s. : il. - váz.

Společenské problémy kinantropologie : celofakultní seminář společenskovědní sekce. / [k vydání připravil Tomáš Perič] - Praha : Karolinum, 2000. - 83 s. : il., tab. - brož.


Sportovní výživa : pro pěknou postavu, dobrou kondici, výkonostní trénink. / Nancy Clarková - 1. vyd. - Praha : Grada, 2000. - 266 s. : il., tab. - brož.

Státní zdravotní ústav / Jaroslav Kříž a kolektiv pracovníků SZÚ - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2000. - 24 s. : barev. il. - brož.

Stomatologická onemocnění u diabetu / Jana Dušková - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, c2000. - 56 s. : il., tab. - brož.

Stručné dějiny České onkologické společnosti / Pavel Klener, Ludmila Hlaváčková, Petr Svobodný - 1. vyd. - Praha : Galén, 2000. - 70 s. : il. - brož.

Stručný průvodce lékaře po plicních funkcích / Jiří Kandus, Jana Satinská - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. - 138 s. : il., tab. - brož.

Symptomatologie nemocí plic / Bohuslav Král, Zdeňka Paráková - Vyd. 1. - Hradec Králové : Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 51 s. - brož.

Symptomy v dermatologii / Petr Arenberger, Iva Obstová - 1. vyd. - Praha : Czechopress Agency, 2000. - 75 s. : barev. il. - váz.

Syndrom kostrče a pánevního dna / Jiří Marek a kol. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 117 s. : il. - brož.

Systematická mediastinální lymfadenektomie : její význam při stanovení stagingu a léčbě plicního karcinomu. / Ivan Čapov...[et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 90 s. : il., tab. - brož.

System of Monitoring the Environmental Impact on Population Health of the Czech Republic : Summary Report. 1999. - 1st Ed. - Prague : National Institute of Public Health, 2000. - 105 s. : tab., grafy. - brož.

Systémová veterinární patologie Díl 4. Kosti, klouby, kosterní svaly, oko, ucho, kůže / Roman Halouzka - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2000. - 113 s. - brož.

Šiacu : japonská masáž. / Nicola Pooleyová - 1. čes. vyd. - Praha : Slovart, 2000. - 58 s. : barev. il. - váz.

Tantrické milování : holistický průvodce po smyslových objevech. / Nitya Lacroixová - 1. čes. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 64 s. : barev. il. - váz.

Terapeutická technika / Jiří Rozman - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2000. - 126 s. : il. - brož.

The Angry Genie : One Man's Walk through the Nuclear Age. / Karl Ziegler Morgan, Ken M. Peterson - Norman : University of Oklahoma Press, 1999. - xvii, 218 s. : il. - váz.

Tinnitus 2000 : mezinárodní sympozium. : Praha, 12.10.2000. / editor Aleš Hahn - Praha : Vesmír, 2000. - 36 s. - brož.

Trestná činnost a nealkoholová toxikomanie / Miroslav Borník - Praha : Themis, 2000. - 166 s. - brož.

Trénink obou polovin mozku : soubor 60 cvičení, která rozvíjejí vizuální, matematické, sociální, emoční a další dovednosti. / Allen D. Bragdon, Leonard Fellows - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2000. - 127 s. : il. - brož.

Tumor Hypoxia : Pathophysiology, Clinical Significance and Therapeutic Perspectives. / editors Peter Vaupel, Debra K. Kelleher - Stuttgart : Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 1999. - viii, 134 s. : il. - brož.

Ultrazvukové vyšetření mozku přes velkou fontanelu / Jan Hadač - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 191 s. : il. - váz.

Use of Technical Measurements in Solving Environmental Problems 2000 / [editor Miloš Beran] - Pilsen : University of West Bohemia, 2000. - 136 s., 20 s. obr. příl. : il., tab. - brož.

Úvod do lékařské terminologie / Jan Kabát, Eva Chlumská - 4. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 135 s. - brož.

Úvod do lékařské terminologie : základy latiny s přihlédnutím k řečtině. / Elena Marečková, Hana Reichová - 4., přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 186 s. - brož.

Vegetariánská klasika : zdravě jíst - zdravě žít. / odborná redaktorka Valerie Ferguson - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2000. - 64 s. : barev. il. - brož.

Velká kuchařka dělené stravy : zásady dělené stravy, vzorový týdenní jídelníček a originální recepty. / Ursula Summ - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 175 s. : il. - váz.

Venous Interventional Radiology with Clinical Perspectives / edited by Scott J. Savader, Scott O. Trerotola - 2nd Ed. - New York : Thieme Medical Publishers, 2000. - xxiv, 645 s. : il. - váz.

VII. pracovní konference o terapeutickém monitorování hladin léků (TDM) : Rožnov pod Radhoštěm, 28.9.-30.9.2000. : abstrakta. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 64 s. : tab. - brož.

VI. celostátní sjezd myoskeletární medicíny s mezinárodní účastí : na téma myoskeletální poruchy v patogenezi bolesti končetin. : Hradec Králové, 17.-18. listopadu 2000. : program, sborník. / [editor Vlasta Tošnerová] - 1. vyd. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2000. - 49 s. : il., tab. - brož.

Vybrané kapitoly z pediatrie : pro studující ZSF JU. / M. Velemínský ... [et al.] - 3. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 183 s. + 2 příl. - brož.

V. kardiochirurgické dny : sborník přednášek. : 2.-4.11.2000, hotel Devět sakl - Milovy. - 1. vyd. - Hradec Králové : HK Credit, 2000. - 44 s. - brož.

XI. celostátní foniatrické dny E. Sedláčkové s mezinárodní účastí : sborník přednášek. / 12.-14.10.2000, Hradec Králové, Nové Adalbertinum - 1. vyd. - Hradec Králové : HK Credit, 2000. - 39 s. : tab. - brož.

XXXVII. Dny nukleární medicíny : s mezinárodní účastí. : České Budějovice, 27.-29.9.2000. : abstrakta. - České Budějovice : Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.

Záhady a zajímavosti lidské kůže / František Novotný - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 120 s., [10] s. barev. obr. příl. : il. - brož.

Základy lékařské mikrobiologie / Jiří Horáček a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 309 s. : il. - brož.


Záněty středního ucha / Jiří Skřivan - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 44 s. : il. - brož.

Zdravé dítě / Miriam Stoppardová - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2000. - 127 s. : il. - váz.

Zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody : odborná zpráva za rok. 1999. / [řešitelé Karel Kratzer, František Kožíšek, Eva Břízová] - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 2000. - 98 s. : il., tab. - brož.

Zdravotní problematika přežvýkavců : 5. odborný seminář. : sborník referátů. : Brno, 25.11.2000. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2000. - 67 s. : tab. - brož.

Zdravověda I : pro obor Kosmetička. / Stanislav Trojan, Jaromír Sobota - Vyd. 1. - Praha : Informatorium, 2000. - 114 s. : il. - brož.

Zdravověda pro odborná učiliště : 1. ročník. / Eva Dvořáková - 1. vyd. - Praha : Septima, 1999. - 70 s. : il. - brož.

Zdravověda pro odborná učiliště : 2. ročník. / Eva Dvořáková - 1. vyd. - Praha : Septima, 1999. - 103 s. : il. - brož.

Zvětšená prostata / Ladislav Jarolím - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 31 s. : il. - brož.

Zvýšený cholesterol : dieta a rady lékaře. / Jaroslava Štochlová, Petr Niederle - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2000. - 75 s. : tab. - brož.

Život s nadváhou / Eva Štolbová - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 124 s. : il. - brož.

Žít zdravě s Kneippem / Bernhard Uehleke, Hans-Dieter Hentschel - Vyd. 1. - Brno : MOBA, 2000. - 191 s. - brož.

100 let Sboru dobrovolných hasičů v Pleteném Újezdě (1900-2000) : almanach. / [zpracoval a napsal Miroslav Oliverius za metodické pomoci členů SDH Jaroslava Šicha a Antonína Šiftance] - Pletený Újezd : Sbor dobrovolných hasičů, 2000. - 16 s., 4 s. obr. příl. : il. - Brož.

2. česko-slovenská mezioborová konference lékařské mykologie : [Pardubice, 9.-11.11.2000]. : sborník abstrakt. - Pardubice : Nemocnice Pardubice, 2000. - 109 s. - brož.

31st international congress on the History of Veterinary Medicine : book of abstracts. : Brno, Czech Republic, September 6-10, 2000. - Brno : University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, 2000. - 88 s. - Brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist