Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (leden-únor) - N. Jazykověda, literatura

za leden-únor 2001

Adresát: Otokar Šimek : dopisy A. Nováka. : (z rodinného archvivu). / Daniela Golková - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 18, 8 s. příl. : il. -
Ad fontes cursus Latinus / Eva Kuťáková, Dana Slabochová - 2. dopl. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 332 s. : il., tab. - brož.

After School : angličtina po slovech. : čtení pro dobu vánoční. / [Milena Kelly] - Vyd. 1. - Prague : Angličtina Expres, 2000. - 11 s. : il. - brož.

Alarich by měl radost / Jiří Kocián - Praha : Triton, 2000. - 101 s. - brož.

Anekdotář, aneb, Zlatá mříž : anekdoty vypráví Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský. / [vybral a sestavil Jindřich Kraus] - Praha : Pragoline, 2000. - 126 s. : il. - brož.

Anglicko-český a česko-anglický hornický slovník / Jiří Elman, Václav Michalíček - Vyd. 1. - Praha : Sobotáles, 2000. - 512 s., obr. příl. - váz.

Anglický jazyk : katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky v roce 2004. / [Jitka Cihelková ... et al.] - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2000. - 20 s. - Brož.

Angličtina po písmenkách : pracovní sešit pro dyslektiky a jejich spolužáky. / Milena Kelly - 1. vyd. - Prague : Angličtina Expres, 1999. - 64 s. : il. - brož.

Angličtina po slovech : učebnice pro 5. ročník ZŠ. / [Milena Kelly] - Vyd. 1. - Prague : Angličtina Expres, 1999. - 80 s. : il. - brož.

Angličtina po slovech : učebnice pro 5. ročník ZŠ. : metodika, testy k lekcím. / [Milena Kellyová] - Vyd. 1. - Prague : Angličtina Expres, 1999. - 119 s. : il. + 16 příl. - brož.

Angličtina po slovech : učebnice pro 5. třídu ZŠ. : pracovní sešit pro dyslektiky a jejich spolužáky. / Milena Kelly - Prague : Angličtina Expres, 1999. - 72 s. : il. - brož.

Angličtina po slovech : učebnice pro 5. třídu ZŠ. : pracovní sešit. / Milena Kelly - 4. dotisk. - Prague : Angličtina Expres, 2000. - 88 s. : il. - brož.

Angličtina po větách : učebnice pro 6. ročník ZŠ. / [Milena Kelly] - Vyd. 1. - Prague : Angličtina Expres, 2000. - 111 s. : il. - brož.

Angličtina pro jazykové školy II : klíč k učebnici. / Eva Vacková, Soňa Nacherová - Vyd. 1. - Praha : Fortuna, 2000. - 80 s. - brož.

Angličtina pro jazykové školy I : klíč k učebnici. / Eva Vacková, Soňa Nacherová - Vyd. 1. - Praha : Fortuna, 2000. - 80 s. - brož.

Angličtina pro policejní správu / Alena Lukáčová - Vyd. 1. - Praha : Police History, 2000. - 132 s. : il. - brož.

Angličtina pro 7. ročník základní školy : Pupil's Book. / Marie Zahálková, Irena Balcarová - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 2000. - 78 s. : il. - brož.


Angličtina pro 7. ročník základní školy : Workbook. / Marie Zahálková, Irena Balcarová - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 2000. - 79 s. : il. - brož.

Angličtina ve společném základu : odborné texty pro biologii a chemii. / Libuše Bohuslavová - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 57 s. : tab. - brož.

Angličtina : Czech-English phrase book & dictionary. : konverzace, turistický průvodce, gramatika, slovník. / Martina Sobotíková - 1. vyd. - Dubicko : INFOA, 2000. - 352 s. - váz.

Angličtina : Czech-English phrase book. : konverzace. / Martina Sobotíková - 1. vyd. - Dubicko : INFOA, 2000. - 159 s. - brož.

An English handbook for nurses : Anglicko-český příruční slovníček pro sestry. / Maureen Johnston Brown and Fiona Jorgensen - 1. vyd. - Hradec Králové : Nucleus HK, [2000]. - 44 s. : il. - brož.

Area and Culture Studies Vol. 57. 1998. - Tokyo : Tokyo University of Foreign Studies, 1998. - 162 s. : il., tab. + 1 příl. - Brož.

Area and Culture Studies Vol. 58. 1999. - Tokyo : Tokyo University of Foreign Studies, 1999. - 73 s. : tab. - Brož.

Area and Culture Studies Vol. 59. 2000. - Tokyo : Tokyo University of Foreign Studies, 2000. - 79 s. : tab. - Brož.

A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1989. / szerkesztette Velich Sándorné - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár, 1999. - xxxiii, 699 s. - Brož.

Bhagavadgíta : bible staré i dnešní Indie. / [ze sanskrtského originálu] přeložili Jan Filipský a Jaroslav Vacek - Vyd. tohoto překl. 2., ve Votobii 1. - Praha : Votobia, 2000. - 243 s. - brož.

Blažený mezi bohy / Friedrich Hölderlin ; [z německého originálu vybral, přeložil, komentář a doslov napsal Antonín Pešek]. - Praha : Český klub, 2000. - 318 s. : il. - váz.

Bohemica litteraria / [odpovědný redaktor Ivo Pospíšil] - Vyd. l. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 107 s. - brož.

Cesta do nebe : jihoafrické mýty, legendy a vyprávění. / vybral, uspořádal a přeložil Otakar Hulec - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. - 311 s. : il. - váz.

Cyrilometodějský kalendář na rok 2001. / [uspořádala R. Holčáková ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Katolický týdeník, 2000. - 202 s. : il., fot. - brož.

Časová souslednost : učebnice anglické gramatiky. / Ken Singleton - Dubicko : INFOA, 2000. - 64 s. : il. - brož.


Česká a světová literatura po r. 1945 pro 4. ročník středních škol / Vladimír Nezkusil ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Fortuna, 2000. - 215 s. - brož.


Česká interpunkční cvičení s klíčem / Jana Svobodová - 2., upr. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 59 s. - brož.

České pověsti v četbě mládeže a dětí / Věra Vařejková - Brno : CERM, 2000. - 20 s. - brož.

Česko německý odborný slovník vědy, techniky, ekonomiky / Věra Hegerová, Tomáš Zahradníček a kolektiv - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2000. - 1240 s., obr. příl. - váz.

Česko - španělský slovník VŠB-TU Ostrava : názvy fakult, kateder, studijních programů a studijních oborů. / Zdeňka Strnadlová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000. - 48 s. - brož.

Česko-anglický hospodářský slovník / Marcela Straková, Josef Bürger, Milan Hrdý - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2000. - 761 s. - váz.

Český jazyk a literatura : katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky v roce 2004. / [František Brož ... et al.] - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2000. - 24 s. - Brož.

Český jazyk od základů : ucelený přehled základního učiva českého jazyka 2. ročníku základní školy. : [a navíc- praktická jazyková cvičení, pravopisná cvičení, diktáty, kontrolní testy a řešení]. / Pavel Dolejší - 1. vyd. - Humpolec : JAS, 2000. - 70 s. - brož.

Český jazyk pro 2. ročník základní školy Díl 1. / Jana Potůčková - Vyd. 1. - Brno : Studio 1+1, 2000. - 38 s. : il. - brož.

Český jazyk pro 2. ročník základní školy Díl 2. Jana Potůčková - Vyd. 1. - Brno : Studio 1+1, 2000. - 42 s. : il. - brož.

Český jazyk pro 6. ročník ZŠ pro sluchově postižené : pracovní sešit. 2. / [Eva Duchaňová] - 1. vyd. - Praha : Septima, 1999. - 64 s. : il. + 1 příl. - brož.

Český jazyk pro 6. ročník ZŠ pro sluchově postižené : pracovní sešit. 3. / [Eva Duchaňová] - 1. vyd. - Praha : Septima, 1999. - 64 s. : il. + 2 příl. - brož.

Český jazyk 8 / Milada Hirschová - Olomouc : Prodos, 2000. - 79 s. : il. - brož.

Český jazyk 8 : literatura a komunikace. / Jana Hoffmannová, Bohuslav Hoffmann - 1. vyd. - Praha : SPL - Práce : Albra, 2000. - 175 s. : il. - brož.

Český jazyk 8 : mluvnice. / Olga Müllerová - 1. vyd. - PrahaÚvaly : SPL - Práce : Albra, 2000. - 128 s. : il. - brož.

Český jazyk 8 : procvičujeme, opakujeme. / Olga Müllerová, Jana Hoffmannová, Bohuslav Hoffmann - 1. vyd. - Praha : SPL - Práce : Albra, 2000. - 131 s. : il., tab. - brož.


Český jazyk 8 : příručka pro učitele. / Milada Hirschová - Olomouc : Prodos, 2000. - 23 s. - brož.


Čeština pro cizince : pracovní sešit k Základnímu kurzu. / Jitka Cvejnová - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 118 s. - brož.

Čeština s překvapením pro 5. ročník základní školy / [napsala Jana Svobodová ; spolupracovaly Hana Gřivačová, Milena Stéblová]. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2000. - 246 s. : barev. il. - váz.
Čítanka III. k Literatuře v kostce : pro střední školy. / [sestavila] Marie Sochrová - Vyd. 1. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 239 s. - váz.

Čítanka plná pokladů : vypráví celá rodina. : soubor autorských děl k výuce literární a výtvarné výchovy pro 3. třídu základní školy. / zpracoval Ludvík Štěpán ; výběr ilustrací Roman Karpaš. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2000. - 159 s. : il. - váz.

Čítanka 3 : pro třetí ročník základní školy. / [vybrali a sestavili Hana Doskočilová, Jaroslav Provazník, Jitka Hezinová] - 3. vyd. - Praha : Scientia, 2000. - 382 s. : barev. il. - brož.

Čtení o boholidství / Vladimír Solovjov ; předmluva Pavel Ambros. - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2000. - 242 s. - váz.

Další výpravy za poznáním / Jules Verne ; [překlad Ladislav Mach]. - Nezkr. vyd. - Brno : Návrat, 2000. - 240 s. : il. - váz.

Das Patimokkhasutta der Theravadin : seine Gestalt und seine Entstehungsgeschichte. : Studien zur Literatur des Theravada-Buddhismus II. / Oskar von Hinüber - MainzStuttgart : Akademie der Wissenschaften und der Literatur : Franz Steiner, 1999. - iv, 97 s. - brož.

Demokracie a etika : výbor z příspěvků Literární soutěže o Cenu Jana Masaryka. : III. ročník - 1998. / [redakce Jaroslava Čajová] - 1. vyd. - Praha : JANUA, 2000. - 281 s. - brož.

Dětský přednes a současná poezie / David Kroča - Brno : CERM, 2000. - 25 s. - brož.

Dobrodružství překladu / Blahoslav Hečko - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 275 s. - váz.
Dopisy z Bamberku / Lenka Procházková - Praha : Primus, 2000. - 131 s. : il. - váz.

Doučujeme angličtinu 1 : pracovní listy pro 4.-6. třídu ZŠ. / Milena Kelly - 1. vyd. - Praha : Angličtina Expres, 2000. - 39 s. : il. - brož.

Dramaty Franciszka Zablockiego: interpretacje / pod redakcja Marcina Cienskiego, Teresy Kostkiewiczowej - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 198 s. - brož.

Economic English in Use 1 / [Halka Lhotáková a kolektiv] - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. - 130 s. : il., tab. - brož.

Elie Wiesel : zlo a exil. / Michael de Saint Cheron ; [z francouzského originálu přeložila Helena Bláhová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 207 s. - brož.


El centro de la seguridad / Johannes Amos Comenius ; traducción del checo y commentario de Helena Voldan. ; fragmento de "El centro de la seguridad y Nicolás de Cusa" de Jan Patočka. - Buenos Aires : Ekumene, 2000. - 116 s. : il. - brož.


Encyklopedie mystiky Díl 1. / [editor Marie-Madeleine Davyová] - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2000. - 330 s. - váz.

English for Law Students / Darina Urbánková - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1998, dotlač. - iii, 238 s. : il., tab. - brož.

English for the European Union / Helena Janouškovcová - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - 222 s. : il., tab. - brož.

English in agriculture / Ivana Stonavská - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2000. - 242 s. - brož.

English : učebnice angličtiny pro žáky 4. ročníku ZŠ. : (vhodná pro děti se specifickými vývojovými poruchami učení). / Dagmar Chroboková - 1. vyd. - Praha : Centrum vzdělávání a distribuce učebnic, 2000. - 83 s. : il. - brož.

English-Slovak Dictionary of Library Terminology / compiled and edited by Ivan Kanič - 1. vyd. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 1999. - 223 s. - váz.

Entwicklungen der deutschen Sprache in der Gegenwart - und in der Zukunft? / Friedhelm Debus - MainzStuttgart : Akademie der Wissenschaften und der Literatur : Franz Steiner, 1999. - 56 s. : il., tab. - brož.

Ernesto Sábato: Cesta labyrintem / Eva Lukavská - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 172 s., obr. příl. - brož.

European Union : (lectures). / Kristína Heinzová - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2000. - 73 s. - brož.

Exercitia Graeca Biblica / Milena Přecechtělová - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 111 s. - brož.

Fachlesebuch für Forst- und Landschaftsingenieurwesen / Jarmila Matušková - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. - 93 s. - brož.

Francouzský jazyk : katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky v roce 2004. / [Helena Svobodová ... et al.] - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2000. - 20 s. - Brož.

Francouzština : conversation & dictionnaire tcheque-francais. : konverzace, turistický průvodce, gramatika, slovník. / Pavlína Vaňková - 1. vyd. - Dubicko : INFOA, 2000. - 384 s. - váz.

František Langer na prahu nového tisíciletí / [připravili Milena Vojtová a Vladimír Justl] - Praha : [Nadační fond Františka Langera], 2000. - 189 s. : il. - Brož.

Frázová slovesa : učebnice anglické gramatiky. / Jeremy Harrison - Dubicko : INFOA, 2000. - 64 s. : il. - brož.

Gerhart Hauptmann: "Nu jaja! - Nu nee nee!" : (Ansorge in Gerhart Hauptmanns "De Waber/Die Weber). : Beiträge eines Colloquiums. : Kloster auf Hiddensee, 28.4.-1.5.1996. / herausgegeben von Rüdiger Bernhardt - Lübeck : Ostsee-Akademie, 1998. - 199 s. - brož.


Hrajeme si s pohádkami : dramatická výchova v mateřské škole a na 1. stupni základní školy. / I. Ulrychová, V. Gregorová, H. Švejdová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 117 s. - brož.

Hry se slovy pro čtvrťáky : zábavné úkoly k procvičování českého jazyka. / [autorka scénáře Sabine Kalwitzkiová ; ilustrovala Silke Voigtová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 32 s. : il. - brož.

Hry se slovy pro druháky : zábavné úkoly k procvičování českého jazyka. / [autorka scénáře Sabine Kalwitzkiová ; ilustrovala Silke Voigtová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 32 s. : il. - brož.

Hry se slovy pro třeťáky : zábavné úkoly k procvičování českého jazyka. / [autorka scénáře Sabine Kalwitzkiová ; ilustrovala Silke Voigtová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 31 s. : il. - brož.

Humpty Dumpty : Mother Goose Traditional Songs and Rhymes and Other More Grown-up Songs and Christmas Carols. / [music Petr Skoumal ; illustrator Jiří Votruba. ; editor Milena Kelly]. - Prague : Angličtina Expres, 2000. - 53 s. : il. + 1 kazeta. - váz.

Humpty Dumpty : Mother Goose Traditional Songs and Rhymes and Other More Grown-up Songs and Christmas Carols. : Workbook. / [připravila Milena Kelly] - Prague : Angličtina Expres, 2000. - 55 s. : il. - brož.

Implicit and Explicit Norm in Contemporary Russian Verbal Stress / Elisabeth Marklund Sharapova - Uppsala : Uppsala University, 2000. - 302 s. : tab. - brož.

Instrumentál v struktuře české věty / Oldřich Uličný - Vyd. 2., v nakl. Karolinum 1., upr. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 166 s. - brož.

Interface Strategies : Proceedings of the Colloquium. : Amsterdam, 24.-26.September 1997. / edited by Hans Bennis, Martin Everaert, Eric Reuland - Amsterdam : Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 2000. - xviii, 413 s. : il. - brož.

Italský jazyk : katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky v roce 2004. / [Jiří Špaček ... et al.] - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2000. - 16 s. - Brož.

Italština : corversazione ceco-italiana & dizionario. : konverzace, turistický průvodce, gramatika, slovník. / Jana Navrátilová - 1. vyd. - Dubicko : INFOA, 2000. - 384 s. - váz.

Item order in language and speech : proceedings of LP'98. : Columbus, the Ohio State University, September 15-20, 1998. Vol. II. / edited by Osamu Fujimura, Brian D. Joseph, Bohumil Palek - 1st ed. - Prague : Karolinum, 1999. - xv s., s. 334-783 : il. - brož.


Item order in language and speech : proceedings of LP'98. : Columbus, the Ohio State University, September 15-20, 1998. Vol. I. / edited by Osamu Fujimura, Brian D. Joseph, Bohumil Palek - 1st ed. - Prague : Karolinum, 1999. - xv, 330 s. : il. - brož.


Jak reflektujeme českou literaturu vzniklou v zahraničí : sborník referátů a diskusních příspěvků z konference uspořádané 24.-25.11.1999 Obcí spisovatelů, Ústavem pro českou literaturu AV ČR a Centrem Franze Kafky. / [odpovědná redaktorka Pavlína Kubíková] - Praha : Obec spisovatelů, 2000. - 152 s. - Brož.

Jazyková politika v Koreji / Vladimír Pucek, Marta Bušková - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 291 s. - brož.

Ještě čeština pro cizince : doplňkový materiál k učebnici Čeština pro cizince. / Miloslava Šimková - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 190 s. - brož.

Jiří z Poděbrad - tlustý král / Vladimír Kavčiak - Praha : BOX TV, 2000. - 175 s. - váz.

Karel Čapek - fotograf : Jídelny Obecního domu, Praha; 11.10.-26.11.2000. / [text Pavel Scheufler] - Praha : Obecní dům, 2000. - 171 s. : il. - váz.

Konference k životnímu jubileu prof. Františka Malíře : sborník Katedry ruského jazyka a literatury. : Hradec Králové, 12.10.1999. / [redakční rada sborníku Radko Purm, Jana Ruferová] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. - 101 s. : il. - brož.

Kontrolní testy z českého jazyka pro 2. ročník základní školy : (pracovní sešit). / Pavel Dolejší - 1. vyd. - Humpolec : JAS, 2000. - 31 s. - brož.

Kontrolní testy z českého jazyka pro 3. ročník základní školy : příloha k jazykové příručce Český jazyk od základů. : (pracovní sešit). / [Pavel Dolejší] - [Humpolec] : JAS, 2000. - 31 s. - brož.
Krása je skutečnost : eseje o umění a litertuře. / Miroslav Krleža ; [z chorvatštiny] přeložil Dušan Karpatský. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 417 s. - váz.

Latinská literatura českého středověku do roku 1400 / Jana Nechutová - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2000. - 365 s. : tab. - váz.

Latinsko-český slovníček římského práva : (vybrané pojmy a termíny). / Michal Skřejpek - 1. vyd. - Praha : Orac, 2000. - 59 s. - brož.

La Transposition en francais contemporain : contribution a l' étude du probl/225eme. / Jaromír Tláskal - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 206 s. - brož.

Láska, poezie, moudrost / Edgar Morin - Vyd. 1. - Brno : Atlantis, 2000. - 70 s. - váz.

Lásky královské : historický román. / Miloš Václav Kratochvíl - Vyd. v nakl. Motto 1. - Praha : Motto, 2000. - 200 s. - váz.

Lehký otřes mozku a jiné příběhy / Jaroslav Kříž - 1. vyd. - Praha : Makropulos, 2000. - 127 s. - brož.


Lidové noviny a Karel Poláček : Rychnov nad Kněžnou - květen 1998. : sborník příspěvků ze sympozia. / [redaktor Jan Tydlitát] - Vyd. 1. - Boskovice : Albert, 1998. - 223 s. : il. - brož.


Lingvistické termíny pro začátečníky : glosář vybraných jazykovědných termínů včetně cvičení. / Naďa Matouchová, Kamila Podrápská - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 25 s. : tab. - brož.

Literatura IV : výbor textů, interpretace, literární teorie. / Bohuslav Hoffmann - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2000. - 246 s. - brož.

Literatura IV : výklad, interpretace, literární teorie. / Bohuslav Hoffmann - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2000. - 231 s. : tab. - brož.

Literatura pro děti a mládež Slezska a severní Moravy : (soupis bibliografie). / Svatava Urbanová, Šárka Holaňová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 111 s. - brož.

Literatura pro 1. ročník středních odborných škol / Josef Soukal a kolektiv - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 2000. - 263 s. : il. - brož.

Literární bibliografie severní Moravy 1997. / [sestavila] Naďa Smékalová - Olomouc : Státní vědecká knihovna, 1999. - 67 s. - brož.

MATLAB a SIMULINK : úvod do používání. / František Dušek - Vyd.1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 146 s. : il. - brož.

Memoárová literatura 20. století / Vlastimil Válek - Brno : CERM, 2000. - 20 s. - brož.

Mluvnice pravopis a sloh pro 6. ročník základních škol a primu víceletých gymnázií / Jaromír Košťák - Vyd. 1. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 128 s. : il., tab. - brož.

Mluvnice pravopis a sloh pro 7. ročník základních škol a sekundu víceletých gymnázií / Jaromír Košťák - Vyd. 1. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 84 s. : tab. - brož.

Mluvnice pravopis a sloh pro 8. ročník základních škol a tercii víceletých gymnázií / Jaromír Košťák - Vyd. 1. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 124 s. : tab. - brož.

Mluvnice pravopis a sloh pro 9. ročník základních škol a kvartu víceletých gymnázií / Jaromír Košťák - Vyd. 1. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2000. - 120 s. : tab. - brož.

Moderní učebnice němčiny : vhodná i pro samouky. / Věra Höppnerová, Lenka Jaucová - Praha : NS Svoboda, 2000. - 357 s. : il. - váz.

Motif, Type and Genre : a Manual for Compilation of Indices & A Bibliography of Indices and Indexing. / Heda Jason - Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 2000. - 279 s. - brož.

Nazwy zachodnioeuropejskie w jezyku polskim a zwiazki polski z kultura Europy / Karol Zierhoffer, Zofia Zierhofferowa - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 2000. - 287 s. - brož.


Na skok do Skotska - Vizovce : Trnky-brnky, 2000. - 124 s. : il. -


Nácvik R a Ř / Josef Dvořák - 1. vyd. - Žďár nad Sázavou : Logopedické centrum, 2000. - 97 s. : il. - brož.

Neerlandica Wratislaviensia 11. Multatuli (1820-1887) w Polsce : próba historycznoliterackiej analizy przebiegu recepcji na przelomie 19. i 20. wieku / Jerzy Koch - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 281 s. : il., tab. - brož.

Neerlandica Wratislaviensia 12. / onder redactie van Norbert Morciniec, Stanislaw Predota - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1999. - 222 s. - brož.

Nehrungskurisch : sprachhistorische und instrumentalphonetische Studien zu einem aussterbenden Dialekt. 3. / herausgegeben von Wolfgang P. Schmid, I. Bernowskis - Mainz : Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1999. - 386 s. : grafy. - brož.

Nezapomínejme ruštinu : ruská konvezace a základy translatologie pro středně pokročilé. / Eva Vysloužilová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 156 s. + 2 MC. - brož.

Než půjdeme do školy : základy české znakové řeči pro děti předškolního věku. společná učebnice pro děti, jejich rodiče, vychovatele a učitele. / Marie Růžičková - 1. vyd. - Praha : Septima, 2000. - 126 s. : il. (některé barev.) - brož.

Němčina pro číšníky a kuchaře / Věra Höppnerová - 5. přeprac. vyd., v nakl. Scientia 2. - Praha : Scientia, 2000, dotisk. - 291 s. : tab., il. - brož.

Němčina pro manažery agrárního sektoru / Milena Dvořáková, Jitka Prachařová - Vyd. 2. - Praha : Credit, 2000. - 188 s. - brož.

Němčina pro policejní praxi / Jiří Schmidt - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2000. - 263 s. : il. - brož.
Němčina pro 7. ročník základní školy : pracovní sešit. / Marie Maroušková, Vladimír Eck - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2000. - 63 s. : il., tab. - brož.

Němčina za pultem / Věra Höppnerová - V nakl. Scientia 2. přeprac. vyd. - Praha : Scientia, 2000. - 336 s. : il. - brož.

Němčina : Tschechisch-Deutsch Sprachführer & Wörterbuch. : konverzace, turistický průvodce, gramatika, slovník. / Jana Navrátilová - 1. vyd. - Dubicko : INFOA, 2000. - 384 s. - váz.

Němčina : Tschechisch-Deutsch Sprachführer. : konverzace. / Jana Navrátilová - 1. vyd. - Dubicko : INFOA, 2000. - 159 s. - brož.

Německé texty pro technické fakulty / Miloslav Želazko, Libor Folvarčný - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2000. - 107 s. - brož.

Německo-český a česko-německý vojenský slovník / Jaroslav Bušina ... [et al.] - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2000. - 275 s. - brož.

Německo-český slovníček místních jmen na Jindřichohradecku / Pavel Koblasa - České Budějovice : Historicko-vlastivědný spolek, 1998. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - Brož.

Německý jazyk : katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky v roce 2004. / [Eva Berglová ... et al.] - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2000. - 20 s. - Brož.


Obrázkový slovník pro zvídavé děti / Gisela Fischerová, Edith Jentnerová - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2000. - 93 s. : il. - váz.

Obsahy z děl světové literatury Díl 1. Vybraná díla světové literatury od počátku písemnictví do konce devatenáctého století / Libuše Ulrichová - 1. vyd. - Humpolec : JAS, 2000. - 115 s. - brož.
Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas : materialy i issledovanija. : sbornik naučnych trudov. 1994-1996. / [redaktor Samuil Borisovič Bernštejn ... et al.] - Moskva : Indrik, 2000. - 333 s. - brož.

Od C k C++ / Miroslav Virius - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2000. - 227 s. : il. - brož.
Od Mickiewicza do Milosza Cz. I. 1822-1918 / Marie Sobotková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 263 s. - brož.

Onomastické práce Sv. 4. Sborník rozprav k 70. narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc / uspořádali Libuše Olivová-Nezbedová, Rudolf Šrámek, Milan Harvalík - Praha : Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, 2000. - 495 s. : il., tab. -
On y va! 1. Pedagogické komentáře k souboru / Jitka Taišlová - Vyd. 1. - Praha : Leda, 1999. - 112 s. : il. - brož.

O podstatě japonského jazyka / Minoru Watanabe - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2000. - 228 s. : il., tab. - brož.

O věcech obecných, čili, Zóon politikon / Karel Čapek - V nakl. Hynek vyd. 1. - Praha : Hynek, 2000. - 123 s. - váz.

Palaeoslovenica 1999. In honorem Zoe Hauptová / [redaktorky svazku Emilie Bláhová, Eva Šlaufová] - Vyd. 1. - Praha : Euroslavica, 1999. - 302 s. - brož.

Paprsek slunce pro duši / Bruno Ferrero ; [z italského originálu přeložila Ivana Hlaváčová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2000. - 79 s. : il. - brož.

Pets : angličtina po písmenkách. : čtení pro dobu velikonoční. / [Milena Kelly] - Vyd. 1. - Prague : Angličtina Expres, 1999. - 11 s. : il. - brož.

Píseň o Hiawathovi / Henry Wadsworth Longfellow ; [přeložil Pavel Eisner]. - 1. vyd. v této úpr. - Praha : Toužimský & Moravec, 2000. - 271 s. : il. - váz.

Podróze w czasie i przestrzeni : proza Isidory Sekulic. / Magdalena Koch - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 140 s. - brož.

Polnoje sobranije sočinenij i pisem v pjatnadcati tomach : kritika, publicistika, pis'ma. T. 15. Kn. 1. Pis'ma 1863-1872 / Nikolaj Aleksejevič Nekrasov - Sankt-Peterburg : Nauka, 2000. - 350 s. - váz.


Poslání a pokušení spisovatele / Karel Vrána - 1. vyd. - Svitavy : Trinitas, 2000. - 43 s. - brož.


Pracovní sešit k českému jazyku pro 2. třídu základní školy Díl 1. / Jana Potůčková - Vyd. 1. - Brno : Studio 1+1, 2000. - 55 s. : il. - brož.

Pracovní sešit k českému jazyku pro 2. třídu základní školy Díl 2. / Jana Potůčková - Vyd. 1. - Brno : Studio 1+1, 2000. - 54 s. : il. - brož.

Pratimoksasutra der Sarvastivadins Tl. 2. Kritische Textausgabe, Übersetzung, Wortindex sowie Nachträge zu Teil 1 / herausgegeben von Georg von Simson - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2000. - viii, 371 s. - brož.

Pre-service 4-year study programme : information for students. 2000-2001. - Vyd. 2. opr. - Liberec : Technical University, 2000. - 33 s. - brož.

Próza s dívčí hrdinkou / Naděžda Sieglová - Brno : CERM, 2000. - 19 s. - brož.

Předložky ve výuce češtiny jako cizího jazyka / Milan Hrdlička - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 142 s. : il. - brož.

Předložky : učebnice anglické gramatiky. / Paul Seligson - Dubicko : INFOA, 2000. - 64 s. : il. - brož.

Příběhy z tábora / [autor povídek Ludvík Středa ; ilustrace Luděk Schneider]. - [Kladno] : Delta, [2000]. - 117 s. : il. (některé barev.) - váz.

Příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia : pracovní sešit pro žáky pátých tříd základních škol. : vzorové texty přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia v České republice. Díl 1. Český jazyk a všeobecný přehled / Pavel Dolejší - 3. vyd. - Humpolec : Jas, 2000. - 43 s. : il. - brož.

Příruční polsko-český slovník teologického názvosloví / Walerian Bugel - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2000. - 86 s. - brož.

Přítomný čas průběhový / Kateřina Konrádová - 1. vyd. - Pardubice : Gart, 2000. - 39 s. : il. - brož.

Romantismus v české a polské literatuře : sborník referátů ze stejnojmenné konference v Opavě 9. listopadu 1999. / redigoval Libor Pavera - Opava : Slezská univerzita, 2000. - 192 s. - brož.
Rusko-český odborný slovník policejně právní terminologie a kriminálního slangu / Oxana Dlouhá - Vyd. 1. - Praha : Police History, 2000. - 256 s. : il. - brož.

Ruský jazyk pro začátečníky 1 / J. Svobodová, M. Rykovská - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 95 s. : il. - brož.

Ruský jazyk pro začátečníky 2 / J. Svobodová, M. Rykovská - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - 91 s. : il. - brož.


Ruský jazyk : katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky v roce 2004. / [Radka Hříbková ... et al.] - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2000. - 20 s. - Brož.


Ruština : češsko-russkij razgovornik & slovar'. : konverzace, turistický průvodce, gramatika, slovník. / Jana Navrátilová - 1. vyd. - Dubicko : INFOA, 2000. - 384 s. - váz.

Řešení úkolů : klíč k cvičením a řešení kontrolních testů. : příloha k jazykové příručce Český jazyk od základů. - [Humpolec] : JAS, [2000]. - 27 s. - brož.

Řešení úkolů : příloha k pracovnímu sešitu Příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia. Díl 1. Český jazyk a všeobecný přehled - [Humpolec : JAS, 2000]. - 15 s. - brož.

Sangsprüche in Tönen Frauenlobs : Supplement zur Göttinger Frauenlob-Ausgabe. Tl. 1. Einleitungen, Texte / herausgegeben von Jens Haustein, Karl Stackmann - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2000. - 348 s. - váz.

Sangsprüche in Tönen Frauenlobs : Supplement zur Göttinger Frauenlob-Ausgabe. Tl. 2. Apparate, Erläuterungen, Anhänge, Register / herausgegeben von Jens Haustein, Karl Stackmann - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2000. - s. 350-742. - váz.

Savci 3. Kytovci, sirény, chobotnatci, damani, lichokopytníci, sudokopytníci, zajíci, bércouni / Miloš Anděra, Jaroslav Červený - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2000. - 153 s. : il. - váz.

Schriftzeichen : die Wende zur Universalliteratur unter Frankreichs Enzyklopädisten (1750-1780). / Siegfried Jüttner - MainzStuttgart : Akademie der Wissenschaften und der Literatur : Franz Steiner, 1999. - 55 s. : il. - brož.

Skácel / Zdeněk Kožmín - 2., dopl. vyd. - Brno : Jota, 2000. - 224 s. : il. - váz.

Slovník českých synonym / Karel Pala, Jan Všianský - 3., dopl. vyd. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. - 479 s. - váz.

Slovník polských spisovatelů / [Ludvík Štěpán a kolektiv] - 1. vyd. - Praha : Libri, 2000. - 555 s. - váz.

Slovník pomístních jmen v Čechách : úvodní svazek. / Libuše Olivová-Nezbedová, Jitka Malenínská - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 169 s. : mapy - brož.

Slovník ruské literatury 20. století / Wolfgang Kasack - Praha : Votobia, 2000. - 622 s. - brož.
Slowotwórstwo agentywnych nazw osobowych w jezyku polskim, rosyjskim i bulgarskim / Mariola Walczak-Mikolajczakowa - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 2000. - 116 s. - brož.

Soubor úkolů k syntaktické analýze textů I / J. Vaňková, J. Vejvodová - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská unierzita, 2000. - 123 s. - brož.

Soukromý život psů : cesta do hlubin psí duše. / Elizabeth Marshall Thomasová - 2. vyd. - Praha : Rybka Publishers, 2000. - 182 s. : il. - váz.

Spisovatelé a výtvarníci zpod Radhoště : z uměleckých tradic Frenštátska. / Libor Knězek - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2000. - 36 s. : il. - brož.


Stín nad Římem / Cecelia Holland ; [z anglického originálu přeložila Zuzana Pernicová]. - Vyd. 1. - Ostrava : Domino, 2000. - 287 s. - váz.

Studien zu den substantivischen Bibelglossen des Clm 19440 aus Tegernsee : ein Beitrag zur Erforschung der Bibelglossatur M. / Hendrik Davids - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2000. - 459 s. : il. - brož.

Studie z korpusové lingvistiky / [vědečtí redaktoři František Čermák ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 531 s. : il., tab. - brož.

Swaty Waczlav / Karel Vrána, Franz Kafka, Karel Čapek - 2. vyd. - Svitavy : Trinitas, 2000. - 13 s. : noty - brož.

Španělský jazyk : katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky v roce 2004. / [Vlasta Hlavičková ... et al.] - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2000. - 20 s. - Brož.

Tajemství Rukopisů Královédvorského a Zelenohorského / Miroslav Ivanov - 1., upr. definitivní vyd. - Třebíč : Blok, 2000. - 509 s., [8] s. obr. příl. : il. - váz.

Technické a programovací prostředky / Miroslav Kubíček - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. - 164 s. : il. - brož.

Teorie a praxe překladu / Jan Šabršula - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 141 s. - brož.

Teorie komiky / Vladimír Borecký - Vyd. 1. - Praha : Hynek, 2000. - 210 s. - váz.

The City Bus : angličtina po písmenkách. : čtení pro dobu vánoční. / [Milena Kelly] - Vyd. 1. - Prague : Angličtina Expres, 1999. - 11 s. : il. - brož.

The Presents : angličtina po slovech. : čtení pro dobu vánoční. / [Milena Kelly] - Vyd. 1. - Prague : Angličtina Expres, 2000. - 11 s. : il. - brož.

Time for a Rhyme : vtip, zábava, hry, hádanky, křížovky. / Joanna Zaranska ; ilustrace Ewa Brykowska-Liniecka. - Vyd. 1. - Prague : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 96 s. : il. + 7 příl. - brož.

Trivialita a kýč v literatuře pro děti a mládež / Jaroslav Toman - Brno : CERM, 2000. - 22 s. - brož.

Tři guineje / Virginia Woolfová ; z angličtiny přeložili Stanislava Pošustová a Martin Pokorný. - [Praha] : One Woman Press, 2000. - 321 s. - brož.


TZokyZo Gaikokugo Daigaku hyakushZunen kinen ronbunshZu / [henshZusha TZokyZo Gaikokugo Daigaku] : Essays in Commemoration of the Hundredth Anniversary of Tokyo University of Foreign Studies. - [Tokyo : Tokyo University of Foreign Studies], 1999. - 684 s. : tab. - Váz.


Učebnice jazyka Java / Pavel Herout - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2000. - 349 s. : tab. - brož.

Úvod do fonologie / Josef Miloslav Kořínek, Adolf Erhart - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 139 s. - váz.

Úvod do latinské filozofické terminologie a četby / Karel Floss, Tomáš Nejeschleba - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 127 s. : tab. - brož.

Úvod do lékařské terminologie : základy latiny s přihlédnutím k řečtině. / Elena Marečková, Hana Reichová - 4., přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 186 s. - brož.

Úvod do myšlení Vladimíra Solovjova / Michelina Tenace Krása v přírodě Obecný smysl umění Smysl lásky / Vladimír Solovjov - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, c2000. - 241 s. - váz.

Úvod do řecké filozofické terminologie a četby / Karel Floss, Martin Navrátil - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. - 160 s. : tab. - brož.

Úvod do studia literární vědy / Eduard Petrů - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2000. - 187 s. - brož.
Velký česko-anglický slovník / Josef Fronek - 1. vyd. - Voznice : Leda, 2000. - xlvii, 1597 s. - váz.

Velký inkvizitor : nad textem F.M. Dostojevského. / V.S. Solovjov ... [et al.] - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2000. - 334 s. - váz.

Verpackungs- und grafisches Design : odborný německý jazyk. / Jaroslava Komárková - 2., upr. a dopl. vyd. - Štětí : Střední odborná škola a Vyšší odborná škola obalové techniky, 2000. - 285 s. : il. - brož.

VRML 97 : laskavý průvodce virtuálními světy. / Jiří Žára - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 1999. - xi, 238 s. : il., tab. - brož

Východočeské Athény a Josef Liboslav Ziegler : sborník příspěvků ze sympozia. : Rychnov nad Kněžnou, květen 1997. / [vybral Václav Petrbok ; redaktor Jan Tydlitát]. - Vyd. 1. - Praha : Albert, 1997. - 218 s. : il. - brož.

V srdci Černého pavouka : ostravská literární umělecká scéna 90. let. / uspořádal a k vydání připravil Milan Kozelka - Olomouc : Votobia, 2000. - 542 s. : il. - váz.

XML : kompletní průvodce. / Neil Bradley - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2000. - 537 s. - brož.


Základní kurz novořeckého jazyka / Růžena Dostálová, Catherine Franc-Sgourdeou a kolektiv - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 490 s. - brož.


Základy starobabylonštiny / Nea Nováková, Lukáš Pecha, Furat Rahman - Praha : Karolinum, 2000. - 416 s. - brož.

Zločin lorda Artura Savila / Oscar Wilde ; [z anglického originálu přeožil J.Z. Novák]. - Vyd. v dvojjazyčné verzi 1. - Praha : Garamond, 2000. - 103 s. - brož.

Znaczenie i prawda : rozwazania o Fregowskiej semantyce zdan. / Marek Lagosz - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 145 s. - brož.

Život nejsou jen vraždy / P.D. Jamesová ; [z anglického originálu přeložil Jiří Vaněk]. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2000. - 310 s., [16] s. obr. příl. - váz.

100 klíčových slov ve španělštině : přehledná gramatika. / [Radovan Dluhý-Smith] - Dubicko : INFOA, [2000]. - 1 sv. (nestránkováno) - brož.

50 jaar neerlandistiek in Moravie / redactie Leopold R.G. Decloedt, Wilken W.K.H. Engelbrecht, Kateřina Málková - 2. nezm. vyd. - OlomoucBrno : Univerzita Palackého : Masarykova univerzita, 2000. - 387 s. : il. - Masarykova univerzita, brož.

"Das Zwei in mir kämpfen--" und andere Aufsätze zu Kafka / Jürgen Born - PragFurth im Wald : Vitalis, [2000?]. - 176 s. : il. - váz.

"--kazda raza Biblia odmieniac" : modernizacja jezyka przedruków Nowego Testamentu ks. Jakuba Wujka w XVII. i XVIII. wieku. / Henryk Duda - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998. - 179 s. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist