Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (listopad-prosinec) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl

za listopad-prosinec 2001

Aerodynamika větrání / Karel Hemzal - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). : il., tab. - brož.

Aeroklub Varnsdorf 1945-1958 / Jaroslav Sedláček - Varnsdorf : Kruh přátel muzea, 2001. - 62 s. : il. - brož.

Aktuální otázky vývoje světové obchodní organizace / Ludmila Štěrbová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 61 s. - brož.

Aktuální příručka pro technický úsek Základní dílo - stav: srpen 2001 - včetně 18. aktualizací. / Karel Kocman ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Aktuální příručka účetnictví pro nevýdělečné organizace Základní dílo včetně 19. aktualizací - aktualizace: září 2001. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Akustická a protiotřesová opatření : 800-714. - Praha : ÚRS, 2001. - 23 s. - Brož.

AMTEE '01 : fifth international conference on advanced methods in the theory of electrical engineering. : applied to power systems. : Pilsen, September 10-12, 2001. - Pilsen : University of West Bohemia, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) : il. - brož.

Analýza energetického komplexu ČR Díl 1. Rozhodující výrobci a distributoři energií - Praha : Invicta Bohemica, 2001. - 516 s. - Váz.

Anglicko - český technický automobilový slovník / František Vlk - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - 201 s. - brož.

Anglicko-český odborný slovník motorových vozidel / František Vlk - 1. vyd. - Brno : Vlk, 2001. - 496 s. - brož.

Antény : encyklopedická příručka. / Miroslav Procházka - 2. vyd. - Praha : BEN, 2001. - 285 s. : il. - brož.

Antikvariát Ztichlá klika : 1. nabídkový katalog knih. : léto 2000. ; [zpracoval Ivan Wernisch]. - Vyd. 1. - Praha : KLP, 2000. - 163 s. : il. - KLP ; brož.

Applied electronics 2001 : international conference. : Pilsen, 5-6 September 2001. / [editor Jiří Pinker] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 279 s. : il. - brož.

Archaeologia historica 26. 2001. Sborník příspěvků přednesených na 32. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na získávání a zpracování surovin : Čáslav, 25.-28.9.2000 / editor Vladimír Nekuda - Vyd. 1. - BrnoČáslav : Muzejní a vlastivědná společnost : Městské muzeum, 2001. - 513 s. : il. - brož.


Aspecom : průvodce českým trhem telekomunikací. : Czech telecommunications guide. 2001. - Praha : Aspekt Kilcullen, 2001. - 88 s. : barev. il. -


Atlas vesmírných objevů / Tim Furniss ; [z anglického originálu přeložil Petr Kolář]. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2001. - 96 s. : il. - váz.

AutoCAD LT 2000 CZ : podrobná příručka. / Jan Liška, Jaroslav Schwarz - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - 256 s. + 1 CD-ROM. - brož.

AutoCAD verze 2000i česká : tvorba 2D technické dokumentace. / Petr Slavata, Jana Baarová - 2., upr. vyd. - České Budějovice : KOPP, 2001. - 128 s. : il. - brož.

AutoCAD 2000/2000i : přehled příkazů a funkcí. / Martin Popelka - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - xxvi, 260 s. : il. - brož.

Automobily III : pro 3. ročník SOU. / Milan Pilárik, Jiří Pabst - Vyd. 1. - Praha : Informatorium, 2000. - 157 s. : il. - brož.

Automobily I : pro 1. ročník SOU. / Milan Pilárik, Jiří Pabst - Vyd. 1. - Praha : Informatorium, 2000. - 160 s. : il. - brož.

Automobily Škoda Fabia / Mario René Cedrych - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 252 s. : il. - brož.

Autoškola od A do Z / Pavel Chrastina - České Budějovice : Kopp, 2001. - 224 s. : barev. il. - brož.

Autoškola, pravidla, testy, značky : právní stav od 1.7.2001. / Ondřej Weigel - Vyd.1. - Praha : Computer Press, 2001. - iii, 214 s. : barev. il. - brož.

Barevná fantazie : barvy Marabu. / [Marta Milotová ; obrazová část Lubomír Hogenauer]. - 1. vyd. - [Česko] : Hoge, [2001]. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - brož.

Bezpečnost práce a bezpečné používání jeřábů / Rudolf Litwora - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : RoVS - Rožnovský vzdělávací servis, 2001. - 26 s., 7 tab. - Brož.

Bilance energetických pochodů zušlechťování paliv v roce : (výsledky zpracování ročního statistického výkazu EP 8-01 a předběžná energetická bilance). 1996. / zpracoval Odbor statistiky investic, stavebnictví a energetiky ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 29 s. : il. - brož.
Biologické rozbory v novém tisíciletí : vstup biologických rozborů do EU?. : sborník semináře. : Praha, 10.4.2001. / editor sborníku Jana Ambrožová - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2001. - 45 s. : il. - brož.

Brýlová technika, estetika a přizpůsobování brýlí : učební texty pro oční optiky a oční techniky, optometristy a oftalmology. / Miloš Rutrle - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. - 143 s. : il. - brož.

Construmat 2001 : conference about structural materials. : Brno, 19.-21.9.2001. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 238 s. : il. - brož.


Coulomb friction identification using harmonic balance method of two relay system : teze doktorské disertační práce. / Petr Blaha - Brno : University of Technology, 2001. - 33 s. : il. - brož.


Course cataloque with ECTS information package / Institute of Chemical Technology - Prague : Institute of Chemical Technology, [2001]. - 403 s. - brož.

Cukrovka, cukr : situační a výhledová zpráva. 2001. / [odpovědní odborní redaktoři Ivan Svoboda, Eva Divišová] - Praha : Ministerstvo zemědělství České republiky, 2001. - 32 s. : il. - brož.

Cvičení CAD / Jan Bečka - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 78 s. : il. - brož.

Cvičení z účetnictví II / Josef Vonka, Ivana Mitáčová - vyd. 5. - Praha : Credit, 2001. - 130 s. + 2 příl.. - brož.

Cvičení z účetnictví pro neekonomické obory ČZU / Marie Landová - Vyd. 4. - Praha : Credit, 2001. - 55 s. - brož.

Czech Television : Spring 2001. : Czech television landscape and Czech Television. : programming 2000 and viewer response. : preliminary economic results. : new amendement to the Czech Television act. - Prague : Czech Television, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) : il., tab. - Brož.

Česká televize : jaro 2001. : česká televizní krajina a Česká televize. : program 2000 a divácká odezva. : předběžný hospodářský výsledek. : nové znění zákona o České televizi. - Praha : Česká televize, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) : il., tab. - Brož.

Diagnostika '01 : mezinárodní konference pořádaná v rámci 10. výročí založení Západočeské univerzity v Plzni. : Nečtiny, 4.-6. září 2001. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 323 s. : il. - brož.

Digitální fotografie a video v praxi / Jan Novák - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 159 s., barev. il. příl. - brož.

Dvanáct knih o hornictví a hutnictví / Jiří Agricola ; [s použitím českého překladu Bohuslava Ježka a Josefa Hummela z prvního českého vydání z roku 1933]. - , 1. české vyd.. - Ostrava : Montanex, 2001. - 546 s. : il. - váz.

DVD přehráváme a zálohujeme video / Karel Voráček - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - xii, 190 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

Dveře ze dřeva a kovu / Adolf G. Schneck ; [z německého originálu přeložili Ladislav Štěpánek, Denisa Cenková]. - 1. čes. vyd. - Šlapanice : ERA, 2001. - ix, 106 s. : il. - váz.

Efektivní využití rádiového kanálu pro přenos dat : teze disertační práce. / Karel Daněk - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 28 s. : il. - brož.


Einfluss von Gehalt und Zusammensetzung der Bindephase auf die mechanischen Eigenschaften von ausgewählten Hartmetallen / Philipp Sebastian Pott - , 2000. - vi, 123 s. : il., tab. - Brož.


Einsatz der Energiedispersiven Röntgenfluoreszenzanalyse zur Charakterisierung heterogener Materialien aus der Elektrotechnik / Tobias Ernst - , 2001. - 140 s. : il., tab. - Brož.

Ekonomické výsledky v dopravě a spojích v letech 1997-1999 / zpracoval Odbor statistiky služeb - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 53 s. : tab. - brož.

Ekonomie : stručný přehled. : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. / Jena Švarcová - Zlín : CEED, 2001. - 273 s. : il. - brož.

Electrical percolation threshold of composite materials : short version of PhD thesis. / Jarmila Vilčáková - Brno : University of Technology, 2000. - 30 s. : il. - brož.

Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů / Jan Pohludka, Jaromír Hrubý - Vyd. 1. - Praha : IN-EL, 2001. - 142 s. : il. - brož.

Elektrické servopohony a jejich aplikace XI : seminář. : Brno, 23.4.2001. - Brno : Inženýrské centrum, 2001. - 54 s. : il. - brož.

Elektromontážní práce : 800-741. - Praha : ÚRS, 2001. - 303 s. - Brož.

Elektronické obvody a funkční bloky 2 / Přemek Neumann, Jan Uhlíř - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - v, 269 s. - brož.

Elektronické součástky : cvičení. / V. Mlynářová, J. Čengery - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 63 s. : il. - brož.

Elektronické součástky : příklady. / František Vaníček - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 172 s. : il., tab. - brož.

Elektrotechnika / Daniel Mayer - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2001. - 37 s. : il. - brož.

Elektřina a lesní stromy : sborník prací ze 7. konference o.p.s. Beskydy. : Ostrava, říjen 2000. / uspořádal Jan Šoch - Ostrava : Ostravská univerzita, 2000. - 111 s. - brož.

Energetická náročnost výroby vybraných výrobků : (výsledky zpracování ročního statistického výkazu EP 9-01). : (processing results of the yearly statistical report EP 9-01). 1988-2000. / zpracoval Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 37 s. : il. - brož.

English for Business and Correspondence / Lenka Kučírková - Vyd. 2. - Praha : Credit, 2001. - 115 s. - brož.

Entwicklung von Alkaliionen- und pH-sensitiven Schichten für den Einsatz in ionensensitiven Feldeffekttransistoren / Paik-Kyun Shin - , 2000. - ii, 125 s. : il., tab. - Brož.


Evropská univerzita: příručka institucionálního přístupu ke strategickému řízení, k řízení kvality, k evropské vysokoškolské politice a k akademickému uznávání kvalifikací / [Carolyn Campbell ... et al. ; z anglického originálu přeložila Ivana Cerhová ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství, 2000. - 52 s. : il. - Brož.


Fiber-metal laminates steel-C/Epoxy : manufacture and mechanical properties. : výroba a mechanické vlastnosti. / Petr Dymáček - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 36 s. : il. - brož.

Finanční management / František Freiberg - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 214 s. : il. - brož.

Finanční pronájem s následnou koupí najatého majetku z hlediska daně z příjmů / Eva Sedláková - Praha : VOX, 2001. - 48 s. : il. - brož.

Finanční řízení podniku : sborník referátů z mezinárodní konference. : Ostrava-Poruba, 29.-30.5.2001. - Ostrava : Severomoravská energetika, 2001. - 203 s. : il., tab. - brož.

Firma a konkurenční prostředí : aplikace marketingových analýz a jejich využití. : sborník příspěvků ze 4. mezinárodní konference, Brno, březen 2001. / [odpovědní řešitelé Jiří Erbes, Oldřich Tvrdoň] - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 246 s. - brož.

Fyzikálně nelineární analýza betonových rovinných prutových konstrukcí : teze doktorské disertační práce. / Jan Pěnčík - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 29 s. : il. - brož.

Herstellung und Eigenschaften von Magnesium-Bauteilen mit gradierter Faserverstärkung / Wolfgang Ulrich Schäff - , 2001. - xxiii, 131 s. : il., tab. - Brož.

Historie pekárenství v Českých zemích / editor Dagmar Broncová - Vyd. 1. - Praha : MILPO, 2001. - 271 s. : il. - váz.

Historie plynárenství v datech / Rudolf Novák - 2. rozš. vyd. - Praha : GAS, 2001. - 127 s. : il., mapy - brož.

Historie poštovnictví na severním Plzeňsku : historická fakta i vzpomínky pamětníků od dob postiliónů do současnosti. / [Jiří Fák a kolektiv] - Mariánská Týnice : Muzeum a galerie severního Plzeňska, 2001. - 39 s. : barev. il. - Brož.

Horní a související předpisy v otázkách a odpovědích : příručka pro praxi a ke zkouškám odborné způsobilosti závodních lomů, vedoucích pracovníků, projektantů, bezpečnostních techniků a řídících i kontrolních pracovníků při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu. / Karel Šeděnka - Ostrava : Montanex, 2001. - 168 s. - brož.

Hraniční celní přechody 2000. / zpracoval Odbor veřejných databází ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 12 s. : il. - brož.

Hráze a úprava na tocích - úprava toků a kanály : 832-1. - Praha : ÚRS, 2001. - 87 s. - Brož.

Hudba na špičce jehly / [uspořádal Stanislav Pavilek] - Praha : Národní technické muzeum, 1997. - 98 s. : il. - brož.

Hydromeliorace / Jiří Váška a kolektiv - 1. vyd. - Praha : ŠEL, 2000. - 220 s. : il., tab. - brož.


Hydrotechnické stavby 20 : navrhování jezů. / František Čihák, Vladimír Medřický - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 154 s. : il., tab. - brož.

Hygiena v gastronomii : příručka pro pracovníky účelového stravování, restaurací a hotelů. / Jarmila Číhalová, Marie Jechová - Vyd. 1. - Praha : České a slovenské odborné nakladatelství, 2001. - 70 s. : barev. il. - brož.

ICESA 2001 : nové poznatky z teorie, konstrukce a zkoušení čelních ozubených kol. : Ostrava, 6.9.2001. : sborník referátů odborného semináře. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001. - 95 s. : il. (některé barev.) - brož.

III. Ostravská konference ocelových konstrukcí : sborník příspěvků. : Ostrava 2001. - Brno : CERM, 2001. - 65 s. : il., tab. - brož.

Informační příručka : pro obce o programech podpor vyhlašovaných jednotlivými ministerstvy na rok 2001. - Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj, 2001. - 92 s. - Brož.

Informační systémy a řízení údržby kolejových vozidel : autoreferát doktorské disertační práce. / Jaromír Široký - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 23 s. : il. - brož.

Inform katalog 2002. - 12. vyd. - Brno : Inform Net Partners, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). : il. - váz.

Inovační centra : transferová inovační pracoviště, inkubátory pro výchovu inovačních podnikatelů, vědecko-technické parky v regionálním rozvoji. / Miloslav Konečný, Karel Skokan, Vítězslav Zamarský - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 253 s. : il., tab. - brož.

International Workshop on Robot-Multi-Agent-Systems R-MAS 2001 : Ostrava, 8th June 2001. : proceedings of papers. - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2001. - 59 s. : il. - brož.

Internetový marketing : praktické rady, tipy, návody a postupy pro využití internetu v marketingu. / Jiří Hlavenka - Praha : Computer Press, 2001. - x, 157 s. : il. - brož.

Introduction into the theory of impledance measurements / Karel Micka - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2001. - 92 s. - brož.

In situ UHV-Raster-Tunnelmikroskopie der Anfangszustände der Hochtemperaturoxidation von Eisen / Roger Meier - , 2000. - 133 s. : il., tab. - Brož.

In-situ rastertunnelmikroskopische Untersuchungen zur selektiven Korrosion von niedrigindizierten Au3Cu(hkl)- und Cu3Au(hkl)-Legierungseinkristallen / Gerald Andreas Eckstein - , 2001. - xiii, 249 s. : il., tab. - Brož.


ITC 2001 : nástroje 2001. : sborník přednášek. : 2. mezinárodní nástrojařská konference. : Zlín, 19.-20.6.2001. / [editor Miroslav Maňas] - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 254 s. : il., tab. + 1 příl.. - brož.


ITS in Central and Eastern European Countries : Brno, September 17-18, 2001. : proceedings book. - [Prague] : Ministry of Transport and Telecommunications of the Czech Republic, 2001. - 217 s. : il. - brož.

Izolace proti chemickým vlivům : 800-715. - Praha : ÚRS, 2001. - 80 s. - Brož.

Izolace proti vodě : 800-711. : 800-712. - Praha : ÚRS, 2001. - 135 s. - Brož.

Izolace tepelné : 800-713. - Praha : ÚRS, 2001. - 111 s. - Brož.

Jablko na stole : 340 receptů čtenářů a diváků Receptáře. : polévky, hlavní jídla, saláty, moučníky, dětské přesnídávky, kečupy. / [z receptů diváků a čtenářů Receptáře vybrali a zpracovali Kateřina Kalendová a Miloš Kalenda] - Brno : RENA, 1999. - 40 s. : il. - brož.

Jakost 2001 : 10. ročník mezinárodní konference. : 15.-17.5.2001, Ostrava. : sborník přednášek. - Ostrava : Dům techniky, 2001. - Přeruš. str. : il., tab. - brož.

Jak náprstek o práci přišel, aneb, Z historie šicí techniky / Jana Mašínová - Praha : Národní technické muzeum, 1997. - 25 s. : il. - brož.

Jak správně vychutnat víno : škola degustátorského umění. / Hans Ambrosi, Ingo Swoboda ; [z německého originálu přeložil Vilém Kraus]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2001. - 102 s. - váz.

Kamufláže : vojenská letadla. / William Green, Gordon Swanborough ; [z anglického vydání přeložil Martin Mudra]. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2001. - 207 s. : il. - váz.

Kapacita ubytovacích zařízení cestovního ruchu : (k 31.7.1999). 1999. / zpracoval Odbor statistiky služeb ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 125 s., tb. příl. : il. - Brož.

Kapacita ubytovacích zařízení : (k 31.7.1997). 1997. / zpracoval Odbor statistiky služeb ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 106 s., tb. příl. : il. - Brož.

Kapacita ubytovacích zařízení : (k 31.7.1998). 1998. / zpracoval Odbor statistiky služeb ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 140 s., tb. příl. : il. - Brož.

Katalog prvotisků Knihovny Národního muzea v Praze a zámeckých a hradních knihoven v České republice / zpracovali Jitka Šimáková, Jaroslav Vrchotka a kol. - Vyd. 1. - Praha : KLP, 2001. - lxxviii, 540 s., 22 obr. na příl. - váz.

Kdo je kdo v českých IT a telekomunikacích 2001. - Prague : Prague Business Journal, 2001. - 64 s. : il. + 1 příl. - Brož.

Keramik : výroba keramiky a porcelánu. : technologie a materiály pro SOŠ a SOU. / Tomáš Hanzlíček - Vyd. 1. - Praha : Svoboda Servis, 2001. - 103 s. : il. - brož.

Konstrukce klempířské : 800-764. - Praha : ÚRS, 2001. - 240 s. - Brož.

Konstrukce sklobetové : 800-761. : 800-795. : 800-787. - Praha : ÚRS, 2001. - 79 s. - Brož.


Konstrukce strojů a zařízení II. : čelní ozubená kola. : teorie, výpočet, konstrukce, výroba, kontrola. / Vladimír Moravec - Ostrava : Montanex, 2001. - 291 s. : il. - váz.

Konstrukce tesařské : 800-762. : 800-763. - Praha : ÚRS, 2001. - 103 s. - Brož.

Konstrukce truhlářské - montáž : 800-766. - Praha : ÚRS, 2001. - 79 s. - Brož.

Konstrukce zámečnické - montáž : 800-767. - Praha : ÚRS, 2001. - 80 s. - Brož.

Kontraktace a kompletace projektů (COPR2001) : Brno, 18.-19. září 2001. : sborník ze semináře. / [editor Tomáš Ranzenhofer] - Brno : Vysoké učení technické : Společnost pro projektové řízení : Jihomoravská sekce České společnosti pro systémovou integraci, 2001. - 52 s. - brož.

Korektivně dermatologické metody / Radmila Konkolová - Praha : Maxdorf, 2001. - 114 s. : il. (některé barev.) - váz.

Kouzlo zapomenutého : práce s přírodními materiály. / Alena Uhříčková, Zdena Malíková; [spolupráce Lubomír Tichý] - 2. vyd. - Brno : Rezekvítek, 2001. - 57 s., obr. příl. : il. - brož.
Krby a krbová kamna / Anna Kadlecová, Alex Kadlec - Vyd. 3., upr., v nakladatelství Sobotáles a Littera vyd. 2. - BrnoPraha : Littera : Sobotáles, 2001. - 263 s. : il. (většina barev.) - Littera ; váz.

Kreativní účetnictví : zneužívání účetnictví - možnosti a meze. / Lenka Krupová - Praha : Komora auditorů České republiky, 2001. - 64 s. : il., tab. - Brož.

Krytiny tvrdé : 800-765. - Praha : ÚRS, 2001. - 112 s. - Brož.

Kurzy pro svařování a lepení plastů : technická pravidla schválena dne 21.3.2001. - Praha : GAS, 2001. - 16 s. - brož.

Kyselina sírová : vývoj způsobů výroby kyseliny sírové a ostatních sloučenin síry v ústeckém závodě Spolku pro chemickou a hutní výrobu v období od roku 1858 do současnosti. / Jiří Křička - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Spolek pro chemickou a hutní výrobu, 2001. - 134 s. : il. - brož.

La Cuisine Tchque / Lea Filipová ; [z češtiny přeložila Hana Prousková]. - Prague : Slovart, 2001. - 64 s. : barev. il. - brož.

Letadla / Philip Jarrett ; [z anglického originálu přeložil Martin Velek]. - Vyd. 1. - [Praha] : Slovart, 2001. - 176 s. : il. - váz.

Lexikon technických materiálů se zahraničními ekvivalenty : kovy, plasty, keramika, kompozity. Základní dílo - aktuální stav: říjen 2001 - včetně 13. doplňku. / Ivan Fürbacher ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Lexikon účetních souvztažností od A do Z Základní dílo včetně 10. aktualizace - srpen 2001. / Zdenka Cardová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Logistika distančního vzdělávání / Vladimír Jochmann, Ferdinand Koudelka - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 227 s. - brož.


Make-up / Mark Evans [i.e. Sally Nortonová ; překlad Markéta Řapková]. - 2. čes. vyd., v nakl. Svojtka & Co. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2001. - 132 s. : barev. il. - brož.

Management a marketing distančního vzdělávání / Miroslava Bakešová, Ferdinand Koudelka - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 63 s. : il. - brož.

Management řízení lidských zdrojů / Hana Vykopalová - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 47 s. : tab. - brož.

Manuál pro prodejce biopotravin / [Radomil Hradil ... et al.] - Šumperk : Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO, 2001. - 40 s. : il., tab. - Brož.

Marketingová komunikace součást marketingového mixu / Marie Hesková - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 29 s. - brož.

Marketing management : (10. rozšířené vydání). / Philip Kotler ; [z anglického originálu přeložili Václav Dolanský, Stanislav Jurnečka]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 719 s. : il. - váz.

Marketing / Miroslav Foret ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : B.I.B.S., 2001. - 88 s. : il. - brož.
Mechanické a hydraulické převody vozidel / Jiří Svoboda, Gabriela Tůmová - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 55 s. : il. - brož.

Mezinárodní seminář, sněm a odborné setkání nábytkářů : sborník přednášek. : LDF MZLU v Brně 13. a 14. září 2001. / [referáty uspořádala pracovní skupina Petr Brunecký, Josef Chladil, Daniela Tesařová] - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 47 s. : il. + 6 volných l.. - brož.

Mezinárodní setkání radioamatérů : sborník příspěvků. : Holice, 24.-26.8.2001. - Praha : BEN, 2001. - 80 s. : il. - Brož.

Mitip 2001 : The modern information technology in the innovation processes of the Industrial enterprises. : 3rd International conference. : proceedings. : May 28-30,2001, Nectiny Czech Republic. / [Jan Hán] - Pilsen : University of West Bohemia, 2001. - 100 s. : il. - brož.

Místní dráha Česká Lípa - Kamenický Šenov - Česká Kamenice / [Luděk Čada ... et al.] - 2., přeprac. vyd. - LitoměřiceChlumec nad Cidlinou : Vydavatelství dopravní literatury L. Čada : Vydavatelství dopravní literatury R. Sedláček, 2001. - 117 s. : il. - Vydavatelství dopravní literatury Ing. Luděk Čada ; váz.

Moderní přístupy k řízení výroby / Miloslav Keřkovský - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2001. - xi, 115 s. : il. - brož.

Moderní řízení podniku : praktická příručka pro ředitele, jednatele a manažery. Základní dílo včetně 10. aktualizace a doplňků - stav: říjen 2001. / Josef František Palán ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.


Modern business English in enterprise / Miroslav Kaftan - Vyd. 1. - Praha : Leda, 2001. - 480 s. - brož.


Monolity a mísa pro Pražský hrad : popis prací. : příspěvek k historii stavebních úprav na Pražském hradě za první republiky. / Miloslav Klement - Praha : Národní technické muzeum, 1997. - 83 s. : il. - brož.

Mosty 2001 : 6. mezinárodní symposium konané pod zášitou ministra dopravy a spojů ČR v rámci doprovodného programu 6. mezinárodního stavebního veletrhu IBF. : sborník příspěvků. : Brno, 2000. - Brno : CERM, 2001. - 365 s. : il. - brož.

Motocykly Čechie -Böhmerland : soubor referátů. : Praha, Národní technické muzeum 27.10.2000. / [redakce Arnošt Nezmeškal] - Praha : Národní tecnické muzeum, 2001. - 48 s, 20 il. příl. : il. - brož.

Možnosti snižování energetické náročnosti zemědělské výroby / Václav Podpěra - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2001. - 42 s. - brož.

Musitronika : elektroakustické hudební nástroje. : II. analogové a analogově-digitální syntetizéry. / Daniel Forró - Vyd. 1. - Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2001. - 88 s. - brož.
Národní technické muzeum v Praze : historie, současnost, sbírky. / [uspořádal Jan Hozák] - Vyd. 1. - Praha : Národní technické muzeum, 1997. - 175 s. : il. - váz.

Nátěry : 800-783. : 800-784. : 800-786. - Praha : ÚRS, 2001. - 175 s. - Brož.

Návrh konstrukce křídla z kompozitního materiálu / Jaroslav Juračka - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 27 s. : il. - brož.

Nejhorší letadla světa / Bill Yenne ; [z anglického originálu přeložila Alena Krupauerová]. - Praha : Cesty, 2000. - 159 s. : il. (většina barev.) - váz.

Největší katastrofy a neštěstí : 20. století v obrazech. / [odpovědná redaktorka Alena Jakoubková ; přeložil Vladimír Čadský]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub : Euromedia Group - Ikar, 2001. - 336 s. : il. (některé barev.) - váz.

Největší katastrofy 20. století / Aleš V. Poledne - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2001. - 153 s., [8] s. obr. příl. - brož.

Netkané textilie / Oldřich Jirsák, Iva Macková - Vyd. 3. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 127 s. : il. - brož.

Netradiční způsoby úpravy černouhelných kalů / Peter Fečko - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 149 s. : il. - brož.

Některé otázky strategického plánování ve městech a v regionech : sborník příspěvků ze semináře konaného v rámci výzkumného záměru. : analýza a modelování sídelních celků a regionů a jejich informačního propojení. : Univerzita Pardubice, červen 2001. / [odpovědný redaktor Jan Kunhart] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 69 s. - brož.


Německo-český odborný slovník motorových vozidel / František Vlk - 1. vyd. - Brno : Vlk, 2001. - 473 s. - brož.


Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod VI. : sborník ze VI. semináře. : Moravská Třebová, 24.-25.4.2001. - Brno : Noel, 2001. - 84 s. : il., tab. - brož.

Nové poznatky z oblasti uhlí a koksu : sborník přednášek z I. česko-polského uhelného sympozia. : Ostrava, 17.-18.9.2001. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2001. - 116 s. : il. - brož.

Novinky v dopravě související s BOZP : nástavbový kurz. : Lázně Bohdaneč. / Miroslava Šmídová - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : RoVS - Rožnovský vzdělávací servis, 2001. - 20 s., 4 s. příl. - Brož.

Nylonové náramky a ozdoby / [Sabine Koch a Annette Kunkel ; překlad Petra Langrová]. - Ostrava : Anagram, 2001. - 32 s. : barev. il. - brož.

Obchodní korespondence v angličtině : vzory. / Petra Koktavá, Petra Matušů - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - vi, 128 s. - brož.

Obchod a služby : studijní text pro distanční studium. / Peter Cimler a kol. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 167 s. - brož.

Ocelové a ocelobetonové konstrukce / Jiří Studnička - 1. vyd. - Praha : ŠEL, 2000. - 150 s. : il. - brož.

Odborná němčina : pro střední průmyslové školy se stavebním zaměřením. / Hildegarda Dorčáková, Šárka Sedláčková - 2., rozš. vyd., upr. podle nových pravidel něm. pravopisu - České Budějovice : KOPP, 2001. - 157 s. - brož.

Odborné kreslení : pro učební obor Kadeřník, Kadeřnice. / Libuše Tvrzníková - Vyd. 1. - Praha : Informatorium, 2001. - 135 s. : il. (některé barev.) - brož.

Od biedermeieru k secesi : odívání v letech 1818-1918. : katalog k výstavě. : Okresní muzeum ve Vysokém Mýtě, 21.5.-23.7.2000. / [Soňa Bezdíčková] - Vysoké Mýto : Okresní muzeum, 2000. - 12 s., 14 obr. na příl. - Brož.

Okna dřevěná a kovová / Adolf G. Schneck ; [z německého originálu přeložili Ladislav Štěpánek, Denisa Cenková]. - 1. čes. vyd. - Šlapanice : ERA, 2001. - xii, 145 s. : il. - váz.

Opravy automobilů Škoda Favorit, Forman, Pick-up : diagnostika závad, montážní postupy oprav, seřizovací hodnoty. / Jiří R. Mach - 2., přeprac. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 141 s. : il. - brož.

Organizace a řízení / Jaroslav Zlámal - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 71 s. : il. - brož.

Papírové řetězy do oken a na dveře / [Claudette Radtke, Heike Wedell ; překlad Petra Langrová]. - Ostrava : Anagram, 2001. - 32 s. : barev. il. + 1 slož. příl.. - brož.


Personální práce v malém podniku / Veronika Gigalová - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 39 s. - brož.


Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku / Vladimír Kupka a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Libri, 2001. - 525 s. : il. - váz.

Pěchotní srub K-S 5 "U potoka", aneb, Historie jednoho muzea / [text Martin Dubánek ... et al.] - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : OFTIS, 2001. - 64 s. : il. - brož.

Pěstujeme houby / Václav Šašek, Ivan Jablonský, Jiří Baier - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 102 s. : barev. il. - brož.

Plastko 2001 : sborník z mezinárodní konference. : Zlín 13.-15.6.2001. / [redakce Josef Šimoník] - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 61 s. - brož.

Plavební ročenka 2000. - Praha : T, 2001. - 164 s., příl. : il. - brož.

Počítačové řízení šestiosého antropomorfního robotu : teze disertační práce. / Jiří Mácha - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 36 s. : il. - brož.

Podlahy teracové a podlahy ze syntetických hmot : 800-773. : 800-775. - Praha : ÚRS, 2001. - 79 s. - Brož.

Podlahy z dlaždic a obklady keramické : 800-771. : 800-782. - Praha : ÚRS, 2001. - 111 s. - Brož.

Podnikání v silniční dopravě / Jan Kyncl - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 169 s. : il. (některé barev.) - brož.

Podnikový management : základní pojmy, příklady, úlohy. / Jan Bauer, Zdeněk Vencl, Michal Merxbauer - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 190 s. : il., tab. - brož.
Podnik a životní prostředí 12. aktualizace. / Kateřina Ondrušová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Podnik a životní prostředí 13. aktualizace. / Mečislav Kuraš ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Podvojné účetnictví [1]. Pracovní sešit : otázky, testy, příklady, schémata / Vladislava Trgalová - 2. vyd. - Ostrava : Mirago, 2001. - 96 s. : il. - brož.

Podvojné účetnictví [2]. Klíč : řešení úloh / Vladislava Trgalová - 2. vyd. - Ostrava : Mirago, 2001. - 55 s. : il. - brož.

Povrchové úpravy technologických zařízení : 800-789. - Praha : ÚRS, 2001. - 79 s. - Brož.
Poznámky k instrumentaci 1. Použití dechových dřevěných a žesťových nástrojů / František Emmert - Vyd. 1. - Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 1999. - 85 s. - brož.


Poznámky k instrumentaci 1. Použití dechových dřevěných a žesťových nástrojů / František Emmert - Vyd. 2., dopl. a rozš. - Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2001. - 102 s. - brož.


Poznámky k instrumentaci 2. Použití bicích nástrojů, kytary, mandolíny a tamburašských nástrojů, cimbálu, harfy, cembala, celesty, akordeonu a smyčcových nástrojů / František Emmert - Vyd. 2., dopl. a rozš. - Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2001. - 125 s. - brož.

Poznámky k instrumentaci 2. Použití bicích nástrojů, kytary, mandolíny a tamburášských nástrojů, cimbálu, harfy, cembala, celesty, akordeonu a smyčcových nástrojů / František Emmert - Vyd. 1. - Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2000. - 113 s. - brož.

Poznáváme elektroniku 6. Od A do Z / Václav Malina - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2001. - 287 s. : il. - brož.

Pracovní sešit pro jednoduché účetnictví : otázky, testy, příklady. / Hana Čermáková - 2. vyd. - Ostrava : Mirago, 2001. - 44 s. : il. - brož.

Praktický rádce : nosiče reklamy. / Ivan Doležal ... [et al.] - Praha : Svět tisku, 2001. - 32 s. : barev. il., tab. - Brož.

Pravidla "S" pro užití katalogů směrných cen stavebních prací : úvodní katalog. : 800-0. - Praha : ÚRS, 2001. - 120 s. - Brož.

Právo informačních a telekomunikačních systémů / V. Smejkal a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2001. - xxiv, 542 s. - brož.

Právo veřejnosti a veřejnoprávní média II / [editors Miloš Vítek ... et al.] - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 72 s. - brož.

Právo v podnikání / Martin Janků a kolektiv - Vyd. 1. - Brno : B.I.B.S, 2001. - 123 s. - brož.
Predikce mechanických vlastností materiálů na základě strukturních charakteristik : (kvalita, životnost, logistika, informační technologie, metrologie, diagnostika). : Nové Město na Moravě, 29.5. až 1.6.2001. : sborník přednášek ze VII. vědecké konference. / [redakce Petr Staněk, Antonín Buchal] - Vyd. 1. - Brno : Moravský svaz vědeckotechnických společností a poboček : Vojenská akademie, 2001. - 416 s. : il., tab. - brož.

Produkce, úprava, využití a zneškodnění odpadů v roce 2000. / zpracoval Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 44 s. : il. - brož.

Provoz a údržba strojů 1. Provoz strojů / Karel Jeřábek, Věra Voštová, František Helebrant - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 193 s. : il. - brož.

Provoz zdravotnických zařízení : praktická příručka pro soukromou lékařskou praxi a zdravotnická zařízení. Základní dílo včetně 5. aktualizace - stav: říjen 2001. / Věra Bognárová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.


Průmyslové technologie a životní prostředí : 3. celostátní konference se zahraniční účastí. : Ostrava, 10.5.2001. / [autor, sestavovatel Stanislav Bartusek] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 98 s. : il., tab. - brož.


Průmyslový marketing / Pavel Strnad, Světlana Myslivcová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 119 s. : il. - brož.

Průtok '2001 : sborník příspěvů z konference. : Praha, červen 2001. / [redakční úprava Pavel Kárník] - Praha : Tech-Market, 2001. - 171 s. : il. - brož.

Průvodce po veřejných informačních službách knihoven a informačních středisek organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací : (stav k 31.5.2001). / [zpracovala Věra Krajíčková] - 10., upr. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2001. - 140 s. - brož.

Předení I / Petr Ursíny - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 173 s. : il. - brož.
Předpisy o výbušninách 6. - 2. přeprac. vyd. - Ostrava : Montanex, 2001. - 64 s. - brož.

Putování po starých hospodách v Buchlovicích a okolí / Bořek Žižlavský - Buchlovice : Obecní úřad, 2001. - 56 s. : il. - Brož.

Půdní vestavby 2 : útulné podkrovní byty, nápady, detaily, příklady. / Horst Fischer-Uhlig, Kurt Jeni ; [z německého originálu přeložila Eva Winklerová]. - Vyd. 2. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2001. - 127 s. : barev. il. - váz.

Půdní vestavby : útulné podkrovní byty, nápady, detaily, příklady. / Horst Fischer-Uhlig ; [z německého originálu přeložil Antonín Navrátil]. - Vyd. 3. - Praha : Euromedia Group - Ikar : Euromedia Group - Knižní klub, 2001. - 124 s. : barev. il. - váz.

Radioamatérská kostrukce pro mikrovlnná pásma / Pavel Šír - 2. vyd. - Praha : BEN, 2001. - 222 s. : il. - brož.

Radioamatérský provoz a předpisy / Jiří Peček - 1. vyd. - Praha : BEN, 2001. - 146 s. : il. - brož.

Rak papírník : pracovní listy pro práci s papírem a drobným materiálem. : začneme si spolu hrát, lepit, stříhat, malovat. 1. ročník. / Ladislava Eiblová, Světla Vacková - 1. vyd. - Nový Bydžov : Jiří Vacek, 2001. - 21 listů. : il. - Volné listy

Rak papírník : pracovní listy pro práci s papírem a drobným materiálem. : začneme si spolu hrát, lepit, stříhat, malovat. 2. ročník. / Ladislava Eiblová, Světla Vacková - 1. vyd. - Nový Bydžov : Jiří Vacek, 2001. - 21 listů. : il. - Volné listy

Rak papírník : pracovní listy pro práci s papírem a drobným materiálem. : začneme si spolu hrát, lepit, stříhat, malovat. 3. ročník. / Ladislava Eiblová, Světla Vacková - 1. vyd. - Nový Bydžov : Jiří Vacek, 2001. - 21 listů. : il. - Volné listy

Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 barů včetně : umísťování a provoz. : technická pravidla. - Praha : GAS, 2001. - 15 s. - brož.


Reklama, propagace a public relations / Hana Vykopalová - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 49 s. - brož.


Reotrib 2001 : kvalita paliv a maziv. : sborník přednášek 7. ročníku semináře. : Velké Losiny, 22.-25.5.2001. / [editor Jaroslav Černý] - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2001. - 156 s. : il. - brož.

Research activity report : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. : Faculty of Mechanical Engineering. 2000. / [Petr Horyl a kol.] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 87 s. - brož.

Restrukturalizace zpracovatelského průmyslu / Milan Vošta - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 34 s. : il. - brož.

Review of activities : Institute of Radio Engineering and Electronics of the Academy of Sciences of the Czech Republic. 1999-2000. - Prague : Institute of Radio Engineering and Electronics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2001. - 78 s. : il. - brož.

Revize elektrických zařízení do 1000 V v prostorech bez nebezpečí výbuchu / Václav Honys - 2. upr. vyd. - Praha : IN-EL, 2001. - 81 s. : il. - brož.

Réva vinná : situační a výhledová zpráva. / [Irena Buchtová a kolektiv] - Praha : Ministerstvo zemědělství České republiky, 2001. - 48 s. : tab. - brož.

Ročenka České televize 2000. - Praha : Česká televize, 2001. - 127 s. : il. - brož.

Rozhodování při riziku a nejistotě / Vladimír Rytíř - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 129 s. : il. - brož.

Řešení tepelné kompenzece potrubí velkých průměrů (DN 800 . DN 300) v hutním provozu : autoreferát doktorské disertační práce. / Tadeáš Szlachta - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 28 s. : il. - brož.

Řízení lidských zdrojů / Jiří Kleibl, Zuzana Dvořáková, Bořivoj Šubrt - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2001. - xv, 264 s. : il. - brož.

Řízení lidských zdrojů : studijní texty pro distanční studium. / Veronika Gigalová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 49, 10 s. - brož.

Řízení podnikového hospodářství : studijní texty pro distanční studium. / Jaroslav Zlámal - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 98 s. - brož.

Řízení podnikových financí / Drahomíra Pavelková - Vyd. 3., upr. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) : il. - brož.

Řízení strojírenských podniků : sborník semináře. : Ostrava, 26.4.2001. / [editor Josef Novák, Libor Nečas] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 123 s. : il. - brož.
Sanační technologie IV : sborník konference. : Juniorcentrum, Seč u Chrudumi, 23.-24.5.2001. / [editoři Jiří Burkhard, Olga Halousková] - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2001. - 121 s. : il. - brož.

Sbírka řešených příkladů a schémat z logistiky / Roman Bobák, Libor Vaněk - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 158 s. : il. - brož.


Sborník interních doktorandských projektů na FPH / Rostislav Benák ... [et al.] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 159 s. : il., tab. - brož.

Seznam směrných cen a sazeb přímých nákladů stavebních prací 2001/II "S" Díl 1. HSV - Praha : ÚRS, 2001. - 330 s. : tab. - Brož.

Seznam směrných cen a sazeb přímých nákladů stavebních prací 2001/II "S" Díl 2. PSV - Praha : ÚRS, 2001. - s. 337-707. : tab. - Brož.

Sojovka vám lže!, aneb, Víte, co jíte? / Hans-Ulrich Grimm ; [z německého originálu] přeložil Ladislav Hanák. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 157 s. - brož.

Sportovní úpravy Škoda Favorit : Favorit, Forman, Pick-up. / Bořivoj Plšek - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - viii, 153 s. : il. - brož.

Spotřeba paliv a energie v ČR v roce : (výsledky zpracování ročního statistického výkazu EP 5-01). : (processing results of the yearly statistical report EP 5-01). 2000. / zpracoval Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 31 s., příl. : il. - brož.

Správná a bezpečná elektroinstalace / Karel Dvořáček - 1. vyd. - Brno : ERA, 2001. - 135 s. : il. - brož.

Statistické metody pro ekonomy / Petr Klímek, Vladimír Rytíř - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 244 s. : tab. - brož.

Stavba a mechanické komponenty výrobních strojů a zařízení III : seminář. : Brno, 11.6.2001. - Brno : Inženýrské centrum, 2001. - 54 s. : il. - brož.

Stavebnictví České republiky v roce : statistika malých stavebních podniků za 1. až 4. čtvrtletí 1996. 1996. / zpracoval Odbor statistiky investic stavebnictví a energetiky - Praha : Český statistický ústav, 1997. - 15 s. - Brož.

Stavební ekonomie a právo (nejen) pro střední školy stavební / Jiří Rotschedl - Zdounky : J. Rotschedl, 2001. - 94 s., 1 příl. : il. - Brož.

Stavební fyzika 2 : stavební tepelná technika. / Jiří Vaverka, Josef Chybík, František Mrlík - Brno : Vutium, 2000. - 420 s. : il. - váz.

Stavební práce při elektromontážích : 846-9. - Praha : ÚRS, 2001. - 151 s. - Brož.

Stavební práce v regionech České republiky (1998-2000) / zpracoval ČSÚ-odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 69 s. - brož.

Sté výročí narození ing. Miloslava Prokopa / [uspořádala Jana Pauly] - Praha : Národní technické muzeum, 1997. - 44 s. : il. - brož.


Století motorismu : automobil v českých zemích. : Brno - Výstaviště 1., 20.6.2001. - Brno : Brněnské veletrhy a výstavy, 2001. - 117 s. : il. (některé barev.) - váz.


Strategic management and its support by information systems : proceedings 4th International conference. : 5-7 September 2001, Horní Bečva, Czech Republic. / editor Jindřich Kaluža - Ostrava : VŠB - Technical university, 2001. - 326 s. : il. - brož.

Strojírenská technologie 2 Díl 1. Polotovary a jejich technologičnost / M. Hluchý, J. Kolouch, R. Paňák - 2., upr. vyd. - Praha : Scientia, 2001. - 316 s. : il. - brož.

Strojírenská technologie 2 Díl 2. Koroze, základy obrábění, postupy / M. Hluchý, V. Haněk - 2., upr. vyd. - Praha : Scientia, 2001. - 176 s. : il. - brož.

Strojírenství / Otto Smrček - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2001. - 27 s. : il. - brož.

Strojní součásti / Alexandr Grečenko - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2000. - 156 s. : il. - brož.

Svařování mikrolegovaných a vysokopevných ocelí : seminář pro vyšší svářečský personál. : [Ostrava], květen 2001. : sborník přednášek. / [editor Aurelie Pindorová] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita : Český svářečský ústav, 2001. - 175 s. : il. - brož.
Svařování v jaderné energetice : sborník přednášek ze školení pro vyšší svářečský personál. : září 2001, Ostravice. / [editor: Aurelie Pindorová] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita : Český svářečský ústav, 2001. - 184 s. : il. - brož.

Synchronisierte Regelung dezentraler Antriebe über einen Feldbus / Hartmut Niemann - , 2001. - viii, 130 s. : il., tab. - Brož.

System approach to leakage control and water distribution systems management : proceedings of the conference. : IWA international specialised conference. : 16.-18. May 2001; Brno, Czech Republic. / edited by Ladislav Tuhovčák - Brno : CERM, 2001. - 250 s. : il., tab. - brož

Šátky a šály elegantně a originálně / Edeltraud Weberová-Lorkowská ; [z německého originálu přeložil Jaroslav Voříšek]. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 47 s. : barev. il. - váz.

Tabulky materiálů a předvýrobků pro strojírenství Část 3. Materiály výrobní nekovové, provozní a pomocné / Rudolf Kříž a kolektiv - Ostrava : Montanex, 2001. - 530 s. : il. - váz.

Tarify, ceny a mezinárodní přeprava / Petr Stejskal - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 209 s. : il., tab. - brož.

Technická diagnostika a spolehlivost I.. Tribodiagnostika / František Helebrant, Jiří Ziegler, Daniela Marasová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 155 s. : il. - brož.

Technické prostředky automatizace IV : (snímače, převodníky, regulátory, průmyslová výpočetní technika, ovládací jednotky). / František Hruška - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 107 s. : il. - brož.


Technický slovník naučný Sv. 1. A-Č / [Eva Aligerová ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Encyklopedický dům, 2001. - 405 s., 60 obr. na příl. : il. - soubor ; váz.


Technika administrativy 2 : pro střední školy. / Jiří Kroužek, Jiří Novák - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 2001. - 95 s. : il. - brož.

Technika a technologické systémy v současné zemědělské, potravinářské a odpadové praxi : sborník referátů z mezinárodního vědeckého semináře. : Praha, 12.-13.9.2001. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 94 s. : il., tab. - brož.

Technologie oprav : učebnice pro žáky 1. až 3. ročníků učebního oboru Opravářské práce. / Vítězslav Martykán, Vojtěch Šebela - Vyd. 1. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství České republiky, 2001. - 120 s. : il. - brož.

Téměř vše pro motorové vozíky / [Antonín Koutný] - 3., aktualiz. vyd. - Rožnov pod Radhoštěm : RoVS-Rožnovský vzdělávací servis, 2001. - 79 s. - Brož.

Těžké opevnění na Rokytnicku / Jiří Novák - 1. vyd. - Jablonné nad Orlicí : J. Novák, 2001. - 95 s. : il. (některé barev.) - brož.

Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí : sborník referátů z 10. konference s mezinárodní účastí. : České Budějovice 20.-22.8.2001. / [redakce Jana Máchová, Zdeňka Svobodová, Tomáš Randák] - České BudějoviceVodňany : Jihočeská univerzita : Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, 2001. - 239 s. : il. - brož.

Tunel do kosmu / [Jiří Wojnar] - 2., rozš. a přeprac. vyd. - Frýdek-Místek : Alpress, 2001. - 303 s. : il. - váz.

Tvorba propagačních prostředků / Zdeněk Křížek - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 124 s. - brož.

Udržitelné využívání půdy a vody : 19. evropská regionální konference ICID, sborník. : 4.-8.6.2001, Brno, Praha Česká republika. : 19th European regional conference of ICID, proceedings. : 4-8 June 2001, Brno and Prague, Czech Republic. : 19-me Conférence Régionale Européenne de la CIID, Comptes rendus. : 4-8 juin 2001, Brno et Prague, la République tchéque. - [Praha : Český výbor ICID], 2001. - 112 s. + 1 CD-ROM. - brož.

Uhelná společnost s budoucností / [Marie Vrbová, Tomáš Vrba] - Chomutov : Severočeské doly, 2001. - 23 s. : barev. il. - Brož.

Ural - 375/4320 in detail : Russian modern 5-ton trucks in the Army technical museum at Lešany and in private collections. : photo manual for modelers. / František Kořán, Aleš Knížek, Michal Burian - 1st ed. - Prague : RAK, 2001. - 72 s. : il. (některé barev.) - brož.

Účetnictví pro 3. ročník obchodních akademií a pro ostatní střední školy : finanční účetnictví. : účetní uzávěrka. : účetní závěrka. : jednoduché účetnictví. / Vladimír Munzar, Ludmila Muzikářová, Zdeněk Burda - Praha : Fortuna, 2001. - 175 s. : tab. - brož.

Účetnictví / Jaroslav Zlámal - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 73 s. : tab. - brož.


Účetnictví : organizační složky státu, obce, kraje, hl. město Praha, příspěvkové organizace. : podle stavu k 13.6.2001. - Ostrava : Sagit, 2001. - 368 s. : tab. - brož.


Údržba a opravy automobilů Fiat Croma : zážehové motory(83PS)-(155PS)Turbo. : vznětové motory(75PS)-(100PS)Turbo. / [překlad Jiří Herynk] - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2001. - 264 s. : il. - brož.

Údržba a opravy automobilů Ford Focus : zážehové motory od 10/98. : vznětové motory od 1/99-9/99. / H.R.Etzold ; [překlad Jiří Vokálek]. - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2001. - 281 s. : il. + 2 příl. - brož.

Údržba a opravy automobilů Škoda Octavia : zážehové motory od 8/96-5/99. : vznětové motory od 4/97- od 8/97. / H.R.Etzold ; [překlad Jiří Vokálek]. - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2001. - 294 s., 26 s. obr. příl. : il. - brož.

Údržba a opravy automobilů VW Passat Limousine/Variant : zážehové motory od 10/96, vznětové motory od 10/96-od 10/98-11/98. / H.R.Etzold ; [překlad Jana Dvořáková]. - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2001. - 350 s. : il. - brož.

Ústřední vytápění : 800-731. - Praha : ÚRS, 2001. - 255 s. - Brož.

Vedení školy 20. aktualizace. / Pavla Polechová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Vedení školy 21. aktualizace. / Ludvík Eger ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Venkovní úpravy : dům svépomocí. : všechno kolem domu. / Ronald Meyer ; [z německého originálu přeložil Václav Klumpar]. - 1. vyd. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2001. - 126 s. : barev. il. - váz.

Verformungs- und Schädigungsverhalten von Magnesium-Leichtbaulegierungen im Kriechbereich / Bernd Jörg Watzinger - , 2000. - 167 s. : il., tab. - Brož.

Veselá zvířátka z papírových koleček / [Armin Täubner ; překlad Petra Langrová]. - Ostrava : Anagram, 2001. - 32 s. : barev. il. + 2 složené příl.. - brož.

Veselé figurky z plyšových drátků / [Gudrun Thiele ; překlad Petra Langrová]. - Ostrava : Anagram, 2001. - 48 s. : barev. il. - brož.

Víkendový kutil : jednoduché a stylové nábytkové doplňky pro útulný domov. / Phillip Gardner ; [z anglického originálu přeložil Přemysl Engel]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2001. - 144 s. : barev. il. - váz.

Víme, co jíme?, aneb, Průvodce "čky" v potravinách / Tereza Vrbová - Praha : EcoHouse, 2001. - 268 s., tab. - brož.

Vliv poruch rozváděcích řadů na spolehlivost vodovodních sítí : zkrácená verze PhD thesis. / Pavel Dvořák - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 26 s. : il. - brož.


Vnitropodniková ekonomika / Karel Macík, Jiří Vysušil - Vyd. 2., přeprac. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 189 s. : il. - brož.


Vnitřní výstavba : dům svépomocí. : od sklepa po půdu. / Ronald Meyer ; [z německého originálu přeložila Olga Koníčková]. - 1. vyd. - Praha : Euromedie Group - Ikar, 2001. - 125 s. : barev. il. - váz.

Voda, voda, voda : 100 rad, námětů, doporučení. : úprava pitné vody, vodní filtry, studny, čerpadla, odpadní vody. - Brno : RENA, 1999. - 40 s. : il. - brož.

Vodní mlýny v Čechách 3. Praha a okolí / Josef Klempera - 1. vyd. - Praha : Libri, 2001. - 263 s. : il. - brož.

Vstřikovací zařízení vznětových motorů : učební text pro učební obor 23-68-4/001. / Vladimír Motejl - 1. vyd. - České Budějovice : KOPP, 2001. - 181 s. : il. - brož.

VW Schwimmwagen in detail : type 166, the German WWII Amphibious Car. : photo manual for modelers. / [colour photos František Kořán ; english text Karel Hellebrand, Duncan Nichollson]. - Praha : RAK, 2001. - 48 s. : barev. il. + 1 příl.. - brož.

Vybrané daňové a nedaňové výdaje z hlediska daně z příjmů / Eva Sedláková - Praha : VOX, 2001. - 56 s. : il. - brož.

Vybrané metody číslicového zpracování signálů / Pavel Sovka, Petr Pollák - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 206 s. : il. - brož.

Vymezení aplikačních oblastí metod CFD ve vývojovém procesu letounu a jejich použití při návrhu vztlakové klapky : teze doktorské disertační práce. / Antonín Tetiva - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 24 s. : il. - brož.

Výrobek a jeho úspěch na trhu / Gustav Tomek, Věra Vávrová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 352 s. : il. - brož.

Výrobní systémy / Roman Bobák - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 170 s. : il., tab. - brož.

Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia EKF VŠB-TU Ostrava 2001 : Ostrava, 30.5.2001. : sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorského studia. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 277 s. : il., tab. - brož.

Výzkum nanotechnologií a nanomateriálů v Evropě a USA / Tasilo Prnka - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2001. - 67 s. - brož.

Vzorová konsorciální smlouva / [odborná redakce Tasilo Prnka] - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2001. - 35 s. - brož.

V. Polygrafický seminář : sborník přednášek. : 12. a 13. září 2001, Pardubice. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 126 s. : il. + 2 příl.. - brož.


Wespe in detail : Sd. Kfz 124 Wespe in WTS Museum at Koblenz, Germany. : photo manual for modelers. / František Kořán, Jiří Starosta - 1st ed. - Prague : RAK, 2001. - 36 s. : barev. il. - brož.


XLII. mezinárodní konference kateder částí strojů a mechanismů : sborník referátů. : 4.-5.9.2001, Ostrava, česká republika. / [zodpovědná redaktorka Milena Hrudičková] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 330 s. : il. - brož.

XXXII. symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin : sborník souhrnů sdělení. : Skalský Dvůr, 28.-30.5.2001. - 1. vyd. - Praha : Výzkumný ústav potravinářský, 2001. - 55 s. - brož.

Zahrada bez plevele / Pavel Vanc - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 70 s., 20 barev. il. : il. - brož.

Zajištění a likvidace dolů / Jiří Grygárek - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 74 s. : tab. - brož.

Zařízení pro skladování plynů v plynné fázi (plynojemy) : technická pravidla schválena dne 21.3.2001. - Praha : GAS, 2001. - 27 s. - brož.

Zařízení velkokuchyní, prádelen a čistíren - montáž : 800-791. - Praha : ÚRS, 2001. - 39 s. - Brož.

Zavařujeme ovoce a zeleninu / Jaroslav Vašák - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 2001. - 167 s. : il. - brož.

Zavlažujeme zahradu : moderní hospodaření s vodou. / Jan Tůma - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 115 s., [8] s. obr. příl. : il. - brož.

Základní terminologie z oblasti projektování výrobních procesů a systémů / Václav Cibulka, Jiří Němejc - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 60 s. - brož.

Základy rozpočtování a oceňování stavebních prací : varianta pro formát A5. - Praha : ÚRS, 2000. - 158 s. : il., tab. - Brož.

Základy účetnictví ve školách : distanční studijní text. / R. Kopek, A. Niklová - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 45 s., [17] s. - brož.

Základy účetnictví / Marie Paseková - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 120 s. : il. - brož.

Zákon o daních z příjmů / [odpovědná redaktorka Gabriela Zombeková] - Český Těšín : Poradce, 2001. - 80 s. - brož.

Zdravotně technické instalace budov : 800-721. - Praha : ÚRS, 2001. - 255 s. - Brož.

Zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody : odborná zpráva za rok. 2000. / [řešitelé, autoři Karel Kratzer, František Kožíšek, Eva Břízová] - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 2001. - 98 s. : il. - brož.


Zdroje informací o novinkách z produkce českých knižních nakladatelství : příručka pro knihovníky a nakladatele. / zpracovala Iva Celbová - Brno : Sdružení knihoven ČR, 2001. - 64 s. : tab. - brož.


Zdvihací zařízení v teorii a praxi : sborník přednášek z mezinárodní konference. : Ostravice, Beskydy 29.-31.5.2001. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 158 s. : il., tab. - brož.

Zeolity a jejich aplikace : spec. publikace č. 1 České zeolitové skupiny. : Hradec Králové, (1999). / Rudolf Rychlý, Helena Kusá (eds.) - [S.l. : s.n.], 2000. - 80 s. : il., tab. - váz.

Zpracování obilovin a olejnin / Miloš Pelikán - 2., nezměněné vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 148 s. : il. - brož.

Zpracování zemědělských produktů / Ivo Ingr a kolektiv - 2., nezměněné vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 249 s. - brož.

Zpracovny nekovového odpadu / Jaroslav Horáček - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 96 s. : il. - brož.

Zvuky se dvěma časovači 555 / Jan Hájek - 1. vyd. - Praha : AA : BEN, 2001. - 109 s. : il. - AA Praha ; brož.

Z historie pošty ve Vysokém Mýtě / Jan F. Křivohlávek - Vysoké Mýto : Okresní muzeum, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) : il. (některé barev.) - Brož.

Železnice jako součást dopravního trhu : návrh Liberárního institutu na vytvoření podmínek pro konkurenci v české železniční dopravě. / Jiří Kloutvor, Emanuel Šíp, Jan Vorlíček - Praha : Liberární institut, 2001. - 96 s. : il. - brož.

Železniční stavby 20 / Hana Krejčiříková, Petr Tyc - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 153 s. : il. - brož.

Živnostenský zákon / [odpovědná redaktorka Gabriela Zombeková] - Český Těšín : Poradce, 2001. - 72 s. - brož.

Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2001 : sborník přednášek. : Strážnice, květen 2001. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 108 s. : il. - Brož.

1000 a 1 rada pro stavebníka : příručka investora. Díl 2. Rady investorské a stavební / Jiří Churaň - 1. vyd. - Praha : Libri, 2001. - 255 s. : il. - soubor

100 nej-- : (největší a nejúspěšnější firmy v České republice). : (the largest and most prosperous firms in the Czech Republic). Roč. 7. / [autoři, odpovědní redaktoři Jindřich Menzel, Jana Bouzová, Václav Uhlíř] - Praha : Top Press, 2001. - 215 s. : il. - váz.

16th NMR Valtice : Central European NMR discussion groups. : Valtice, Czech Republic 23.-25.4.2001. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 48 s. : il. - brož.


165 let pošty na Mělníce : [Mělník, 16. srpna - 9. září 2001]. / Antonín Dostálek - Mělník : Okresní muzeum, 2001. - 10 s. : il. - Brož.


17th International Conference on Plant Growth Substances : Brno, Czech Republic, July 1-6, 2001. : abstarcts. - Brno : Mendel University of Agriculture and Forestry, 2001. - 205 s. - brož.

400 let knihařských spolků - historické a moderní knihařství : soubor referátů, přednesených na semináři. : Praha, 8.12.1999. / [redakční rada M. Crkva ... et al.] - Praha : Národní technické muzeum, 2001. - 47 s. : il., tab. - brož.

40 let katedry automatizace na FMMI VŠB-TU Ostrava : almanach. : Ostrava, září 2001. : sborník semináře. - Vyd. 1. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2001. - 76 s. : il. - brož.
8th Electronic Devices and Systems - EDS'01 : Noise and Non-Linearity Testing of Modern Electronics Components. : proceedings of conference 2001. / editor Vladislav Musil - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 272 s. : il. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist