Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (září-říjen) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika

za září-říjen 2001

Access 2002 / Slavoj Písek - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 132 s. : il. - brož.

Adresář nevládních neziskových organizací v regionu Hradec Králové / [sestavili Zuzana Hloušková, Jan Hloušek] - 2., rozš. vyd. - Hradec Králové : Občanské poradenské středisko, 2001. - 92 s. - brož.

Adresář nevládních neziskových organizací v regionu Hradec Králové : okresy: Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a okolí. / [zpracovala Zuzana Hajžmanová] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Občanské poradenské středisko : Regionální pobočka ICN, 1999. - 77 s. - brož.

Annual report for the year : Hydrobiological institute (formerly Hydrobiological laboratory) of the Academy of sciences of the Czech Republic, České Budějovice. 41. 2000. - České Budějovice : Hydrobiological institute of the Academy of sciences of the Czech Republic, 2001. - xii, 43 s. : il. -
Antikvariát Ztichlá klika : 1. nabídkový katalog knih. : léto 2000. ; [zpracoval Ivan Wernisch]. - Vyd. 1. - Praha : KLP, 2000. - 163 s. : il. - KLP ; brož.

Aplikace genetických algoritmů ve strojovém učení : teze doktorské disertační práce PhD thesis. / Pavel Králík - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 28 s. - brož.

Aplikace normy ISO 9001:2000 pro malé podniky / Marie Šebestová - Praha : Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2001. - 47 s. : tab. - brož.

Architectural Desktop R3 / Jiří Bendl, Štěpán Trunec - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - xii, 160 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

August Brömse a skupina Poutníci : Galerie výtvarného umění v Chebu, 26.7.-16.9.2001. / [text Jana Orlíková] - Cheb : Galerie výtvarného umění : Festival Mitte Europa - Uprostřed Evropy, 2001. - 71 s. : il. - brož.

Authorization model for strongly distributed information systems / Daniel Cvrček - Brno : University of Technology, 2000. - i, 28 s. - brož.

AutoCAD LT 2000 CZ : podrobná příručka. / Jan Liška, Jaroslav Schwarz - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - 256 s. + 1 CD-ROM. - brož.

AutoCAD verze 2000i česká : tvorba 2D technické dokumentace. / Petr Slavata, Jana Baarová - 2., upr. vyd. - České Budějovice : KOPP, 2001. - 128 s. : il. - brož.

AutoCAD 2000/2000i : přehled příkazů a funkcí. / Martin Popelka - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - xxvi, 260 s. : il. - brož.

Bibliografie : regionálně zaměřené diplomové práce studentů českých vysokých škol I. / [zpracovala Irena Michaláková] - Cheb : Chebské muzeum, 2001. - 24 s. - brož.


Bratrstvie ke cti Božie : poznámky ke kultovní činnosti bratrstev a cechů ve středověkých Čechách. / Hana Pátková - Vyd. 1. - Praha : Koniasch Latin Press : Ústav pro klasická studia AV ČR : Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě, 2000. - 213 s. : il. - brož.


Centrum pro studium vysokého školství 91-01 / [odpovědná redaktorka Helena Zlámalová] - Praha : Centrum pro studium vysokého školství, [2001]. - 60 s. : barev. il. - brož.

Cent jaroj de Esperanto en Brno : 1901-2001. : Brno 26.5.2001. / [preparis Miroslav Malovec kaj Zdeněk Hršel] - Brno : Esperantista klubo, 2001. - 28 s. - Brož.

Cesta do Evropy / Pavel Augusta a Gabriel Filcík - 2. upr. vyd. - Praha : Informační centrum Evropské unie, 2001. - 23 s. : barev. il. - brož.

Cestovní zprávy pracovníků SZÚ za rok 2000. / redaktor Lumír Komárek ... [et al.] - Praha : Státní zdravotní ústav, 2001. - 37 s. - Brož.

Chemie na počítači : chemické vzorce, reakce a aparatury v 10 lekcích. / Pavel Klouda - 1. vyd. - Ostrava : P. Klouda, 2001. - 48 s. : il. - brož.

Computer based learning in science : proceedings. : an international conference 7 July - 12 July 2001 Masaryk University, Faculty of Education, Brno, Czech Republic. / editor: Graham M Chapman - Ostrava : University of Ostrava, 2001. - Přeruš. str. : il. + 1 příl.. - brož.

CorelDRAW : tipy, efekty, kouzla. / Petr Lindner - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - viii, 147 s. - brož.

Cvičení CAD / Jan Bečka - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2001. - 78 s. : il. - brož.

Deutsche Pressegeschichte : Einführung, Systematik, Glossar. / Rudolf Stöber - Konstanz : UVK Medien, 2000. - 370 s. : il. - brož.

Digitální fotografie a video v praxi / Jan Novák - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 159 s., barev. il. příl. - brož.

Digitální mikroskopie a analýza obrazu : Praha 25.-26.1.2001. : [sborník přednášek ze semináře. / editoři František Pudil, Veronika Vymětalová] - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) - brož.

Diplomová práce : metodická příručka. / Vladimír Hudec - Vyd. 1. - Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2001, dotisk. - 22 s. - brož.

Dny evropského dědictví : v České republice 8. a 9. září 2001. : Národní zahájení 31. srpna a 1. září v Olomouci. - Praha : Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, 2001. - 235 s. : il. + 1 příl.. - Brož.

Dobré dílo českých rukou : část 1. / [redakce Alena Duhajská] - Praha : Kontinenty : Dar Ibn Rushd, 2001. - 155 s. - brož.


Efektivní využití rádiového kanálu pro přenos dat : teze disertační práce. / Karel Daněk - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 28 s. : il. - brož.


Ekologický právní servis : ochrana životního prostředí a lidských práv. / [připravil Martin Prokop] - [Brno] : Ekologický právní servis, 2001. - 41 s. : il. - brož.

Elektronická pošta v Outlooku / Rostislav Zedníček - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 88 s. : il. - brož.

Europarecht / textausgabe mit einer Einführung von Hans-Joachim Glaesner - 13. Aufl. - Baden-Baden : Nomos, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

EurOpen. CZ : XVIII. konference. : Hotel Javor, Dolní Malá Úpa 11.6.-13.6.2001. - [Praha] : Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) : il. - v knize neuvedeno ; kroužková vazba

Evropa pohledem politika, pohledem ekonoma / Václav Klaus - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2001. - 222 s. - brož.

Evropská unie a vývoj koncepce evropské bezpečnosti / Hynek Fajmon, Karl-Heinz Kamp, Miroslav Mareš ; Břetislav Dančák (ed.). - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 35 s. - brož.

Evropský vnitřní trh a příprava České republiky na začlenění / Luděk Urban - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2001. - 111 s. - Brož.

Excel 2002 / Josef Pecinovský - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 132 s. : il. - brož.
Excel 2002 : podrobný průvodce začínajícího uživatele. / Josef Pecinovský - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 220 s. : il. - brož.

Facet theory: Integrating Theory Construction with Data Analysis : conference. : July 15-18, 2001, Prague, Czech Republic. / editor Dov Elizur - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2001. - 417 s. : il., tab. - brož.

FrontPage 2002 : tvorba dokonalých WWW stránek. : podrobný průvodce začínajícího uživatele. / Karel Voráček - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 253 s. : il. - brož.

Generace Evropa : studentská příručka. 2001-2002. / [Cathy Dockerill ... et al.] - Praha : Nadační fond Generace Evropa Česká republika, 2001. - 112 s. : il. + 1 příl. - Brož.

Geological Institute : annual report. 1996. - Prague : Geological Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1997. - 56 s. - brož.

Geschichte eines Deutschen : die Erinnerungen 1914-1933. / Sebastian Haffner - 10. Aufl. - Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 2001. - 239 s. - váz.

GIS Seč 2001 : GIS ve veřejné správě. : sborník referátů z konference. : 6.-8.6.2001, Junior centrum Seč u Chrudimi. - Litomyšl : Invence, 2001. - 279 s. : il. - brož.


Gnozeologie komunikací / Ivo Janoušek - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2001. - 252 s. : il. - brož.


Handbuch der Bibliotheken Deutschland, Österreich, Schweiz / [redaktion Willemina van der Meer, Peter Schmidt] - 7. Ausg. - München : K.G.Saur, 2001. - xviii, 666 s. - váz.

Hudební sémiotika pro skladatele / Leoš Faltus - Vyd. 2. - Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2000. - 37 s. - Brož

Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti / [přeložili, adaptovali a doplnili Zdeněk Beran ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Reader's Digest Výběr, 2001. - 606 s. : il. (většina barev.) - váz.

Informace o studiu na Hospodářské fakultě TU v Liberci : doktorské studijní programy. : 6208 V Ekonomika a management, studijní obor Organizace a řízení podniků. : 6202 V Hospodářská politika a správa, studijní obor Pojišťovnictví. : 6209 V Systémové inženýrství a informatika, studijní obor Ekonomická informatika. / zpracovali Lubomír Cyhelský, Jan Ehleman - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 36 s. - brož.

Informační systémy a řízení údržby kolejových vozidel : autoreferát doktorské disertační práce. / Jaromír Široký - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 23 s. : il. - brož.

Inform katalog 2002. - 12. vyd. - Brno : Inform Net Partners, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). : il. - váz.

Inovační centra : transferová inovační pracoviště, inkubátory pro výchovu inovačních podnikatelů, vědecko-technické parky v regionálním rozvoji. / Miloslav Konečný, Karel Skokan, Vítězslav Zamarský - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 253 s. : il., tab. - brož.

Institute of Geology : annual report. 1997. - Prague : Institute of Geology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1998. - 76 s. - brož.

Institute of Geology : annual report. 1998. - Prague : Institute of Geology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1999. - 92 s. - brož.

Institute of Geology : annual report. 1999. - Prague : Institute of Geology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2000. - 107 s. - brož.

International Workshop Cotrol and Information Technology IWCIT '01 : Ostrava, September 19-20, 2001. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 307 s. : il. - brož.
International Workshop on Robot-Multi-Agent-Systems R-MAS 2001 : Ostrava, 8th June 2001. : proceedings of papers. - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2001. - 59 s. : il. - brož.

International workshop on the Czech Republic's accession to the European Union : 23 February 2001. - Prague : University of Economics, 2001. - 138 s. : il. - brož.


Internetový marketing : praktické rady, tipy, návody a postupy pro využití internetu v marketingu. / Jiří Hlavenka - Praha : Computer Press, 2001. - x, 157 s. : il. - brož.


Internet a autorské právo / Jiří Čermák - Praha : Linde, 2001. - 195 s. - brož.

Internet a §§§ / Vladimír Smejkal - 2. aktualizované a rozšířené vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 284 s. : il. - brož.

Jak se můžeme registrovat v České asociaci sester - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví : Česká asociace sester, 2001. - 73 s. : tab. - brož.

Java - grafické uživatelské prostředí a čeština / Pavel Herout - 1. vyd. - České Budějovice : KOPP, 2001. - 316 s. : il. - brož.

Josef Šach : (v kontextu kulturní historie). / Bohumil Jiroušek - České Budějovice : UNIOS, 2001. - 97 s. - brož.

Kartografické a geoinformatické modelování / Dalibor Moravec - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 242 s. : mapy - brož.

Katalogizace starých tisků 1501-1800 v Národní knihovně ČR : báze STT 1501-1800. : (stav k roku 2000). / zpracovala Jaroslava Kašparová za spolupráce Dany Mrákotové - Praha : Národní knihovna České republiky, 2001. - 291 s. : il. - brož.

Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea v Praze / Pavel Brodský - Vyd. 1. - Praha : KLP, 2000. - xlviii, 489 s. : barev. il. - váz.

Katalog periodik nevládních neziskových organizací působících v regionu Hradec Králové / [sestavila Zuzana Hloušková] - 1. vyd. - Hradec Králové : Občanské poradenské středisko, 2001. - 52 s. : il. (některé barev.) - brož.

Katalog prvotisků Knihovny Národního muzea v Praze a zámeckých a hradních knihoven v České republice / zpracovali Jitka Šimáková, Jaroslav Vrchotka a kol. - Vyd. 1. - Praha : KLP, 2001. - lxxviii, 540 s., 22 obr. na příl. - váz.

Kdo je kdo v českých IT a telekomunikacích 2001. - Prague : Prague Business Journal, 2001. - 64 s. : il. + 1 příl. - Brož.

Klasifikace funkcí vládních institucí : CZ-COFOG(99). / Český statistický úřad - 2. vyd. - PrahaZlín : Český statistický úřad : SIAK, 2001. - 89 s. - Český statistický úřad ; brož.

Komenský nebyl žádný suchar, aneb, Dramatická hra s dětmi v knihovně jako příspěvek k rozvoji dětského čtenářství : Brno, Valná hromada SKIP ČR, 21.-23.6.2001. : sborník. / sestavila Jana Nejezchlebová - 1. vyd. - Brno : Moravská zemská knihovna, 2001. - 66 s. : il. - brož.
Konfigurace rozsáhlých datových systémů v prostředí operačního systému UNIX / Zdeněk Mařík - 1. vyd. - Praha : BEN : EurOpen, 2001. - 155 s. : il. - BEN - technická literatura ; brož.

Kopiník svobody : život a dílo nevšedního novináře. / Bořivoj Čelovský - Vyd. 1. - Šenov u Ostravy : Tilia, 2001. - 204 s. : il. - váz.

Kreslení a grafika I : v programech Coreldraw, Zoner Callisto --. / Pavel Roubal - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - vi, 84 s. : il. - brož.


Kultura a paměť : písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. / Jan Assmann ; [z německého originálu] přeložil Martin Pokorný. - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2001. - 317 s. - váz.

Libraries of the Czech Republic : an official publication of the Ministry of Culture of the Czech Republic. : offizielle Publikation des Ministeriums für Kultur der Tschechischen Republik. : oficiální publikace Ministerstva kultury České republiky. - 2nd revised and enlarged ed. - [Prague] : Ministry of Culture of Czech Republic, 1999. - 145 s. - brož.

Linux : dokumentační projekt. - 2., aktualiz. vyd. - Praha : Computer Press, 2001. - xix, 990 s. : il. - váz.

Macromedia Flash 5 pro pokročilé / Rusell Chun ; [z anglického originálu přeložil Luděk Roleček]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - xiii, 416 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

Malířské signatury / Václav Rytíř - Vyd. 5., (v nakl. Ivo Železný 1.). - Praha : Ivo Železný, 2001. - 185 s. : il. - váz.

Medicínské informace na internetu / Jiří Menoušek - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. - 101 s. : il. - brož.

Medsoft '2001 : sborník příspěvků. - Praha : Tech-Market, 2001. - 176 s. : il. - brož.

Mendel 2001 : 7th International Conference on Soft Computing. : Evolutionary Computation, Genetic Programming, Fuzzy Logic, Rough Sets, Neural Networks, Fractals, Bayesian Methods. : June 6-8, 2001, Brno, Czech Republic. / [editors Radek Matoušek, Pavel Ošmera] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 378 s. : il., tab. - brož.

Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce / Alois Glogar - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 106 s. : tab. - brož.

Metodika práce & informatika : studijní opora. / Miloš Kvapil - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 47 s. - brož.

Microsoft Access 2002 : uživatelská příručka. / David Morkes - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - ix, 223 s. : il. - brož.

Microsoft Excel 2002 : uživatelská příručka. / Milan Brož - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - xiv, 267 s. : il. - brož.

Microsoft exchange 2000 server : implementace a administrace. : MCSE Training Kit. / [z anglického originálu přeložili Jan Škvařil, Veronika Matějů] - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - ix, 925 s. : il. + 2 CD-ROMy. - brož.


Microsoft SQL server 2000 : administrace systému MCSE. : Training Kit. / [z anglického originálu přeložili David Krásenský, Libor Král] - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - xxxiii, 651 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.


Microsoft Word 2002 : uživatelská příručka. / Tomáš Šimek - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - xii, 152 s. : il. - brož.

Mikrokontroléry ATMEL s jádrem 8051 / Vojtech Fronc, Ján Klúčik - 1. vyd. - Praha : BEN, 2001. - 127 s. : il. - brož.

Mitip 2001 : The modern information technology in the innovation processes of the Industrial enterprises. : 3rd International conference. : proceedings. : May 28-30,2001, Nectiny Czech Republic. / [Jan Hán] - Pilsen : University of West Bohemia, 2001. - 100 s. : il. - brož.

Místní orgány a programy EU 5. aktualizace. / Blanka Bílá ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Místní orgány a programy EU 6. aktualizace. / Pavel Bouška ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Modelování složitých systémů a Unified Modeling Language (UML) : 14.5.2001, Kongresový sál ČSVTS, Praha. - 1. vyd. - Praha : Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) : il. - brož.

Moderní informační zdroje diplomových a doktorských prací v oblasti sociálně-ekonomických věd / Jaroslav Nekuda, Antonín Slaný - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 100 s. - brož.

Mons. František Světlík : (1875-1949). : nástin života a díla katolického politika a novináře. / Pavel Marek, Miloš Trapl - 1. vyd. - Rosice u Brna : Gloria, 2001. - 131 s. - brož.

Národní technické muzeum v Praze : historie, současnost, sbírky. / [uspořádal Jan Hozák] - Vyd. 1. - Praha : Národní technické muzeum, 1997. - 175 s. : il. - váz.

Neural nets as associative memories Sparse Distributed Memory / František Grebeníček - Brno : University of technology, 2001. - 32 s. : il. - brož.

Neziskové organizace šestkrát jinak : sborník případových studií. / [zpracovatelé Jan Kroupa, Tomáš Ledvinka] - Praha : Nadace Open Society Fund, 2001. - 118 s. : il. - Brož.

Nostradamus 2001 : 4th Nostradamus international conference focused on prediction, time series analysis and synergetic (chaos, catastrophes, nonlinear dynamics). : September 25-26, 2001, Zlin, Czech Republic. - Zlin : Tomas Bata University, 2001. - 29 s. - brož.

Nová civilizace : třetí vlna a její důsledky. / Alvin Toffler, Heidi Tofflerová ; přeložil Bohuslav Blažek. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Dokořán, 2001. - 125 s. - váz.


Noviny a časopisy na Moravě a ve Slezsku do roku 1918 : literatura a prameny, sbírky, bibliografie. / Jaromír Kubíček - Brno : Moravská zemská knihovna : Muzejní a vlastivědná společnost, 2001. - 475 s. - MZK ; váz.


Obsluha počítače v kostce pro začátečníky : verze 2000. : nejen pro střední školy. / Pavel Kras - 4. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2001. - 136 s. : il. - brož.

Od středověkých bratrstev k moderním spolkům : sborník referátů ze 17. vědecké konference. : Praha, 5.-6.10.1999. / sestavili Václav Ledvinka, Jiří Pešek - Vyd. 1. - Praha : Scriptorium, 2000. - 382 s. - brož.

Okultní pečetě a znamení / Rudolf Steiner ; [z německého originálu přeložil Radomil Hradil]. - Hranice : Fabula, 2000. - 95 s., [8], xii s. obr. příl. : il. - váz.

Operační systémy II / Arnošt Veselý - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 257 s. : il. - brož.
Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl 23. Schlossar - Starowolski - Praha : Paseka : Argo, 2000. - 1064 s., obr. příl. : il., fot., mapy. - Paseka, váz.
Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl 24. Staroženské - Šyl - Praha : Paseka : Argo, 2001. - 901 s., obr. příl. : il. - soubor ; Paseka

Památkový ústav v Olomouci : výroční zpráva. 2000. - Olomouc : Státní památkový ústav, 2001. - 211 s. : il. - brož.

Památkový ústav v Plzni : výroční zpráva. 2000. - Plzeň : Památkový ústav, 2001. - 124 s. : il. - brož.

Počítačové řízení šestiosého antropomorfního robotu : teze disertační práce. / Jiří Mácha - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 36 s. : il. - brož.

Posuzování shody a odpovědnosti za výrobek : praktická příručka pro ředitele, jednatele a manažery jakosti. Základní dílo - Stav: srpen 2001 včetně 11. aktualizace. / Helena Kowandová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Powerpoint 2002 / Vladimír Bříza - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 130 s. : il. - brož.

Praktická typografie / Pavel Kočička, Filip Blažek - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xiv, 288 s. : il., tab. + 1 CD-ROM. - brož.

Právní minimum pro pracovníky neziskových organizací (a nejen pro ně) / Jan Hloušek - 1. vyd. - Hradec Králové : Občanské poradenské středisko, 2000. - 72 s. - brož.

Právo informačních a telekomunikačních systémů / V. Smejkal a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2001. - xxiv, 542 s. - brož.


Probabilistic assessment of structures using Monte Carlo simulation : background, exercises and software. / editors Pavel Marek, Jacques Brozzetti and Milan Guštar - Prague : Institute of Theoretical and Applied Mechanics-Academy of Sciences of the Czech Republic, 2001. - 471 s. : il. + 1 CD-ROM. - váz.


Program SAPARD / [odpovědná redaktorka Renáta Šicová] - 3., upr. vyd. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 2001. - 58 s. : tab. - brož.

Prohlášené a ukončené konkursy k 1.1.2001 : nezbytná pomůcka ke zpracování účetní uzávěrky. / Jiří Oehl - Praha : VOX, 2001. - 214 s. - brož.

Průvodce fondem knihovny ICN : výběrová bibliografie. / [zpracovala Jana Zahradníčková] - Vyd. 1. - Praha : Informační centrum neziskových organizací, 2001. - 40 s. - brož.

Průvodce pelhřimovským muzeem / [odpovědný redaktor Petr Pech] - Pelhřimov : Okresní muzeum, 2001. - 31 s., [16] s. obr. příl. - brož.

Průvodce po veřejných informačních službách knihoven a informačních středisek organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací : (stav k 31.5.2001). / [zpracovala Věra Krajíčková] - 10., upr. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2001. - 140 s. - brož.

Přehled bází dat využitelných v knihovnách / sestavil Aleš Brožek - 2., dopl. vyd. - Brno : Sdružení knihoven České republiky, 1997. - 45 s. - brož.

Příručka Frascati 1993 : hodnocení vědeckých a technických činností. : navrhovaná standardní praxe průzkumů výzkumu a experimentálního vývoje. - Vyd. 2., čes - Ostrava : Repronis, 1998. - 284 s - brož

PSIB '01 : průzkum stavu informační bezpečnosti v ČR 2001. - Praha : PricewaterhouseCoopers : Národní bezpečnostní úřad, 2001. - 18 s. : il., tab. - brož.

PSIB'01 : průzkum stavu informační bezpečnosti v ČR 2001. - Praha : PricewaterhouseCoopers : Národní bezpečnostní úřad, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) - brož.

Review of activities : Institute of Radio Engineering and Electronics of the Academy of Sciences of the Czech Republic. 1999-2000. - Prague : Institute of Radio Engineering and Electronics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2001. - 78 s. : il. - brož.

Riadenie výskumu a vývoja na vysokých školách / Jiří Šafařík, František Hronek - 2. vyd. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství, 2000. - 71 s. : il., tab. - brož.

Ročenka České televize 2000. - Praha : Česká televize, 2001. - 127 s. : il. - brož.

Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2000-2001. - Varnsdorf : Kruh přátel muzea Varnsdorf, 2001. - 95 s. : il. - Brož.

RUFIS 2001 : Role of Universites in the Future Information Society. : úloha univerzit v budoucí informační společnosti. : Západočeská univerzita v Plzni, 5.-6. září 2001. : sborník příspěvků. / [editoři František Ježek, Miloš Brejcha] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 169 s. : il. - brož.

Řízení strojírenských podniků : sborník semináře. : Ostrava, 26.4.2001. / [editor Josef Novák, Libor Nečas] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 123 s. : il. - brož.


Sborník norem a normativů času pro práce při ošetřování skotu / Pavla Římovská, Jaroslav Košťál - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 121 s. : tab. - brož.

Sborník norem času pro mechanizované práce v rostlinné výrobě / [Pavla Římovská, Vladimír Maďa, Pavel Moulis] - Aktualizované vyd. - Praha : [Česká zemědělská univerzita], 2001. - 172 s. : il. - brož.

Selected topics from the European Union Vol. 1. An Introduction to English Terminology Used in Key EU Documents for Law Students / Renata Vystrčilová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 139 s. - brož.

Seznam výrobců a dovozců krmiv registrovaných v České republice podle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech : stav ke dni 31.12.2000. 2000. / Jiří Zedník a kol. - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 2001. - 74 s. - brož.

Skenujeme na počítači : Josef Pecinovský. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 81 s. : il. - brož.

Skládáme a aranžujeme hudbu na počítači / Ondřej Jirásek - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - xv, 280 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

Složení roztoků a stechiometrické výpočty : (řešené úlohy). / Václav Kolský, Zdeňka Kolská - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2001. - 90 s. - brož.

Spor o metodu mezi rakouskou školou a německou historickou školou : nejvýznamnější metodologický spor v dějinách ekonomie. / Marek Loužek - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 234 s. - brož.

SQL Server 2000 : programujeme profesionálně. / Robert Vieira ; [z anglického originálu přeložili David Krásenský, Jaroslav Černý]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - xxxii, 1170 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

Stavba smíření : Knihovna Liberec. : Bibliothek Liberec. : Library Liberec. / [autor textů Viktor Fischl ... et al. ; fotografie Petr Bíma ... et al.]. - 1. vyd. - Liberec : Státní vědecká knihovna, 2000. - 47 s. : il. - brož.

Stavíme si malou síť : budování sítě krok za krokem. : možnosti, jak síť využívat. : připojení sítě k Internetu. / Aleš Kostrhoun - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - x, 205 s. : il. - brož.
Strategic management and its support by information systems : proceedings 4th International conference. : 5-7 September 2001, Horní Bečva, Czech Republic. / editor Jindřich Kaluža - Ostrava : VŠB - Technical university, 2001. - 326 s. : il. - brož.

Studijní plány Matematicko-fyzikální fakulty 2001-2002. / [odpovědný redaktor Jiří Anděl] - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2001. - 270 s. : il. - brož.


Šetříme s Excelem : hledání optimálního řešení. / Jiří Barilla - 1. vyd. - České Budějovice : KOPP, 2001. - 168 s. : il. - brož.


Tabulky materiálů a předvýrobků pro strojírenství Část 3. Materiály výrobní nekovové, provozní a pomocné / Rudolf Kříž a kolektiv - Ostrava : Montanex, 2001. - 530 s. : il. - váz.

Tajné politické společnosti Svazek 1. Ilumináti, karbonáři, děkabristé / Eugen Lennhoff ; [z německého originálu přeložil Karel Weinfurter]. - Praha : DharmaGaia, 1997. - 181 s., [26] s. obr. příl. - brož.

Technické prostředky automatizace IV : (snímače, převodníky, regulátory, průmyslová výpočetní technika, ovládací jednotky). / František Hruška - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 107 s. : il. - brož.

Testy ze všeobecných znalostí 2002 / [redakce a zpracování Mária Tarábková] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2001. - 144 s. : il. - brož.

Testy z víceletých gymnázií : všeobecné znalosti. : příprava k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia. : pro žáky, učitele a rodiče. 2002. / [redakce a zpracování Mária Tarábková] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2001. - 128 s. : il. - brož.

Tunel do kosmu / [Jiří Wojnar] - 2., rozš. a přeprac. vyd. - Frýdek-Místek : Alpress, 2001. - 303 s. : il. - váz.

Učíme se programovat v Delphi a jazyce Object Pascal / Václav Kadlec - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - xvi, 288 s. : il. - brož.

Uhelná společnost s budoucností / [Marie Vrbová, Tomáš Vrba] - Chomutov : Severočeské doly, 2001. - 23 s. : barev. il. - Brož.

Universum : všeobecná encyklopedie. Díl 7. Or - Q / [autor původního vydání Eva Ambros ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Odeon, 2001. - 655 s. : il. - soubor ; váz.

Universum : všeobecná encyklopedie. Díl 8. R - So / [autor původního vydání Eva Ambros ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Odeon, 2001. - 656 s. : il. - soubor ; váz.

UNIX 2001 : 26.2.2001, Kongresový sál ČSVTS, Praha. - 1. vyd. - Praha : Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) : il. - brož.

Verbände, Behörden, Organisationen der Wirtschaft : Deutschland + Europa. : 2001. / [redaktion Bernd Schneider] - 51. Ausg. - Darmstadt : Hoppenstedt Firmeninformationen, 2001. - xxiv, 1524 s. + 1 příl. - váz.

Ve službách společné věci : Wolfgang Scheur a Praha 1981-1989. : Wolfgang Scheur und Praga 1981-1989. / uspořádali Vilém Prečan a Milan Uhde za spolupráce Ludgera Udolpha - Vyd. 1. - Brno : Atlantis, 2001. - 333 s. : il. - váz.

Visual Basic v příkladech / Lenka Tahalová, Tomáš Holan - 1. vyd. - Praha : BEN, 2001. - 191 s. + 1 CD-ROM. - brož.


Využití ortonormálních bází pro modelování dynamických systémů : teze disertační práce. / Pavel Václavek - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 30 s. - brož.


Východní rozšíření Evropské unie : východiska, stav, perspektivy. / Michal Kubát (ed.) - 1. vyd. - BrnoPraha : Masarykova univerzita : Univerzita Karlova, 2001. - 224 s. - brož.

Východočeské veřejné knihovny v roce 2000. / [zpracovala Eva Semrádová] - Hradec Králové : Státní vědecká knihovna, 2001. - 42 s. : il. - Brož.

Výroční zpráva Moravského zemského muzea za rok 2000. / [textová příprava Radka Durmonová ... et al.] - Brno : Moravské zemské muzeum, 2001. - 56 s. : il. - brož.

Výroční zpráva - Český svaz ochránců přírody 2000 - Praha : Ústřední výkonná rada ČSOP, 2001. - 32 s. : il. - brož.

Výsledky činnosti veřejných knihoven Jihomoravského kraje za rok 2000. / zpracovala Stanislava Bílková - Brno : Moravská zemská knihovna, 2001. - 28 s. : il. - brož.

Výsledky předsněmové diskuse : materiál pro delegáty X. Valného sněmu Junáka 19.- 21.10.2001 Vsetín. - Praha : Junák-svaz skautů a skautek ČR, 2001. - 292 s. - Brož.

Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia EKF VŠB-TU Ostrava 2001 : Ostrava, 30.5.2001. : sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorského studia. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 277 s. : il., tab. - brož.

Vzpomínky na budoucnost : nevyřešené záhady minulosti. / Erich von Däniken ; [z německého originálu přeložil Ludvík Souček]. - Vyd. v Euromedia Group 2. - Praha : Ikar, 2001. - 215 s., [16] s. obr. příl. - váz.

Wer ist wer : Tschechiens IT-Branche 2001. / [Stanislava Šmolíková, Uwe Müller ; übersetzung Lucie Drahonovská]. - Prag : Prago Media, 2001. - 58 s. : il. - Brož.

Windows 2000 Server a Advanced Server : poradce experta. / Michal Osif - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 604 s. : il. - brož.

Word 2002 / Vladimír Bříza - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 131 s. : il. - brož.
Word 2002 : podrobný průvodce začínajícího uživatele. / Vladimír Bříza - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 195 s. : il. - brož.

Začínáme programovat v C# / Eric Gunnerson ; [z anglického originálu přeložil Martin Blažík]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - xiv, 316 s. - brož.

Začínáme s počítačem / Josef Slowík - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 83 s. : il. - brož.

Začínáme s Windows ME / Martin Kořínek - České Budějovice : KOPP, 2001. - 272 s. : il. - brož.


Základní vědecké práce ve farmacii a v medicíně / Peter Višňovský a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 184 s. : il. - brož.


Základy objektově orientovaného návrhu v UML / Meilir Page-Jones ; [přeložil Karel Voráček]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 367 s. : il. - brož.

Základy práva Evropské unie pro ekonomy / Vladimír Týč - 3. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2001. - 335 s. - brož.

Zdroje informací o novinkách z produkce českých knižních nakladatelství : příručka pro knihovníky a nakladatele. / zpracovala Iva Celbová - Brno : Sdružení knihoven ČR, 2001. - 64 s. : tab. - brož.

Zkratky a akronyma z oblasti odborného vzdělávání, přípravy a trhu práce / [sestavila Anna Konopásková ... et al.] - 5. rozš. a přeprac. vyd. - Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2001. - 169 s. - brož.

Zpráva o činnosti ústředních orgánů : materiál pro delegáty X. Valného sněmu Junáka 19.-21.10.2001 Vsetín. - Praha : Junák-svaz skautů a skautek ČR, 2001. - 84 s. - brož.

Z Vlašimi před 100 lety : 100 let Spolku pro okrašlování a ochranu domoviny ve Vlašimi. / Eva Dočkalová - VlašimBenešov : Podblanické ekocentrum Českého svazu ochránců přírody : Český svaz ochránců přírody : Muzeum okresu Benešov, 1999. - 23 s. : il. - brož.

1001 tipů a triků pro Delphi / Luděk Svoboda ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - xxviii, 390 s. : il. - brož.

1001 tipů a triků pro Microsoft Windows Me / Libor Krula, Marek Dlouhý - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - xxxiv, 299 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

100 nej-- : (největší a nejúspěšnější firmy v České republice). : (the largest and most prosperous firms in the Czech Republic). Roč. 7. / [autoři, odpovědní redaktoři Jindřich Menzel, Jana Bouzová, Václav Uhlíř] - Praha : Top Press, 2001. - 215 s. : il. - váz.

35. aukce Aukční síně Vltavín : obrazy, kresby 19.-20. století; sochy, plastiky; česká a světová grafika. : Kulturní centrum Žofín - Slovanský ostrov, Praha; 13.10.2001. 35. - Praha : Vltavín, 2001. - 23 s. : il. + 1 příl. - Brož.

3. aukce výtvarného umění : Stará zbrojnice - Univerzita Palackého, Olomouc; 27.10.2001. 3. - Olomouc : Galerie Primavesi, 2001. - 15 s. : il. + 1 příl. - Brož.

40 let katedry automatizace na FMMI VŠB-TU Ostrava : almanach. : Ostrava, září 2001. : sborník semináře. - Vyd. 1. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2001. - 76 s. : il. - brož.

8th Electronic Devices and Systems - EDS'01 : Noise and Non-Linearity Testing of Modern Electronics Components. : proceedings of conference 2001. / editor Vladislav Musil - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 272 s. : il. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist