Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2001 (září-říjen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie

za září-říjen 2001

Bolest šikanování / Michal Kolář - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 255 s. - brož.

Byl jsem nablízku / František Lukeš - 3. vyd. - Poděbrady : Zámek, 2001. - 141 s. : il. - brož.
Celý život jsem se učil, a přece jsem propadl / František Lukeš - 4. vyd. - Poděbrady : Zámek, 2001. - 144 s. : il. - váz.

Český jazyk pro 9. ročník ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií Díl 2. Sloh, sdělování a výměna informací / Hana Hrdličková, Miroslava Horáčková, Hana Rezutková - Vyd. 1. - Všeň : Alter, 2001. - 78 s. : il. (většina barev.) - brož.

Člověk versus úřady : práva, povinnosti, vzory podání a písemností. / Jiří Nolč - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - ix, 77 s. : il. - brož.

Dějiny Navahů : indiánská sága 1540-1990. / Jean-Louis Rieupeyrout - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2000. - 322 s. : mapy - Váz.

Děti píší Bohu / sestavili Eric Marshall a Stuart Hample ; [z anglického originálu přeložili Markéta a Vladimír Koronthályovi]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. - 103 s. : il. - brož.

Digitální svět / Nicholas Negroponte - Vyd. 1. - Praha : Management Press : Softwarové noviny, 2001. - 207 s. - váz.

Dospívání : kniha pro rodiče. : adolescenti, rodiny a rodiče. : normálnost a adolescence. : riskantn9 chov8n9 adolescentů. : přechod do dospělosti. / George H. Orvin ; [anglického originálu přeložil Jan Roubal]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 180 s. - brož.

Feng shui pro lásku : proudy energie pro více lásky, rozkoše a harmonie. / Günther Sator - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, 2001. - 48 s. : barev. il. - brož.

Fit pro sex : jak si udržet zdraví a mládí. / Jutta Wellmannová - Olomouc : Dobra & Fontána, 1999. - 176 s. - váz.

Income maintenance policies, household characteristics and work incentives in the Czech Republic / Petra Štěpánková - 1. vyd. - Prague : Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2001. - 40 s. : tab. - brož.

Jak rozvíjet nadání vašich dětí / James R. Cambell - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 172 s. : il., tab. - brož.

Kataři : život a smrt jedné křesťanské církve. / Anne Brenonová - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. - 182 s. - váz.


Kavárna nad Prahou : vzpomínky poslední německy píšící autorky z Prahy nejen na Egona Erwina Kische. / Lenka Reinerová ; z němčiny přeložila Jana Zoubková. - 1. vyd. - Praha : Labyrint, 2001. - 77 s. : il. - váz.


Kdo je kdo v rodině / Lucie Mikulášková, Martina Pátková ; ilustrovala Bára Dlouhá. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2001. - 1 sv. (18 volných listů) : barev. il. - volné listy v obálce

Klasická Čína / Ivan P. Kamenarovič - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. - 281 s. : il. - váz.

Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy / Marie Vágnerová - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 304 s. - brož.

Komeniologická literatura za rok 2000 s dodatky ze starší získané literatury 2000. / zpracovatel Eva Berndorffová - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2001. - 1 sv. (nestránkováno). - brož.

Kultura manažerské komunikace / Jaroslav Bartošek - Vyd. 2., upr. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 108 s. - brož.

Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí : sborník z konference. : Brno 2000. / editoři Ivo Čermák, Michal Miovský - Vyd. 1. - Boskovice : Albert, 2000. - 136 s. : il. - brož.

Ludwig van Beethoven im herzen Europas : Leben und Nachleben in den Böhmischen Ländern. / herausgegeben von Oldřich Pulkert und Hans-Werner Küthen - Prag : Resonus, 2000. - 596 s. : il. (většina barev.) + kompendium, 7 s.. - váz.

Malý český člověk a skvělý český národ : národní identita a postkomunistická transformace společnosti. / Ladislav Holý - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2001. - 209 s. - brož.

Manažerská komunikace / Vlasta Střížová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 72 s. : tab. - brož.

Manželství / Martin Baxendale ; [z anglického originálu přeložila Hana Nemravová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2001. - 31 s. : il. - brož.

Mezi nebem a zemí : ideální místa v japonské tradici. / Antonín Líman - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2001. - 171 s., obr. příl. - brož.

Mizející svět / Miloslav Gottland - Vyd. 1. - Boskovice : Albert, 2001. - 118 s., obr. příl. : il. - váz.

Možnosti řešení současných disproporcí v oblasti sociálních transferů / Ladislav Průša - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2001. - 114 s. : il., tab. - Brož.

Muž / Martin Baxendale ; [z anglického originálu přeložila Hana Nemravová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2001. - 32 s. : il. - brož.


Nádoba zapálená : soubor svatonepomucenských kázání a jiných spisů z první poloviny 18. století. / k vydání připravil kolektiv pod vedením Michaely Horákové - Vyd. 1. - Žďár nad Sázavou : Společnost Cisterciana Sarensis, 2000. - 251 s., 24 s. obr. příl. : il. - Váz.


Největší omyl dějin / Stanislav Reiniš - 1. vyd. - Praha : Bystrov & synové, 2001. - 101 s. - brož.

Nová ekonomika, sociálně-ekonomické implikace, implikace pro statistiku / zpracoval Jiří Křovák - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 15 s. : tab. - brož.

Opium intelektuálů / Raymond Aron ; [z francouzského originálu přeložila Helena Beguivinová]. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2001. - 355 s. - brož.

O rodině v českém parlamentu / Michaela Freiová - Praha : Občanský institut, 2001. - 15 s. : il. - Brož.

Proměny společenského postavení českých žen v první polovině 20. století / Jana Burešová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 506 s. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Česká republika. / zpracoval Odbor statistiky obyvatelstva ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 64 s., obr. příl. : il., tab. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Olomoucký kraj. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2001. - 26 s. : tab. - brož.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Olomoucký kraj. : okres Olomouc. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2001. - 33 s. : tab. - brož.

Přežili šest válek / Břetislav Olšer - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 2000. - 222 s., obr. příl. - váz.
Přístup k bydlení sociálně ohrožených skupin obyvatel / Miroslava Obadalová - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2001. - 32, [8], iii s. : tab. - Brož.

Psychická sebeobrana / Tomáš Novák - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 92 s. - brož.

Psychologie pro učitele / Jan Čáp, Jiří Mareš - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 655 s. - váz.
Rasy i narody : sovremennyje etničeskije i rasovyje problemy. : ježegodnik. Vyp. 26. / [redakcionnaja kollegija Valerij Aleksandr Tiškov ... et al.] - Moskva : Nauka, 2001. - 266 s. - brož.

Regionální statistický obzor : Jihomoravský kraj. 1997. / zpracoval Odbor regionálních analýz a publikací ČSÚ Brno - Brno : Český statistický úřad, 1997. - 148 s. : tab., grafy. - brož.

Romové a česká společnost : hledání domova, porozumění a vzájemného soužití. / Eva Davidová - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2001. - 89 s. : tab. - Brož.


Řeč těla : cvičení, testy, příklady a situace. / Věra Bělohlávková - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - iv, 69 s. : il. - brož.


Saí Baba promlouvá o vztazích Sv. 2. / prostřednictvím Stephan v. Stepski-Doliwa - Ostrava : Grafie, 2001. - 352 s. : il. - váz.

Sociální analýza mládeže ve východočeském regionu : výzkumný záměr. 2. Projekty a přehled diplomových a závěrečných prací tématicky souvisejících / editor Blahoslav Kraus - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 21 s. : il., tab. - brož.

Sociologický slovník / Jan Jandourek - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 285 s. : il. - váz.

Sociologie : pro střední a vyšší odborné školy. / Jiří Buriánek - Vyd. 2. - Praha : Fortuna, 2001. - 127 s. : il., tab. - brož.

Staří Egypťané / Břetislav Vachala - 1. vyd. - Praha : Libri, 2001. - 239 s., [8] s. obr. příl. : il. - brož.

Sv. Karel Boromejský : 1538-1584. / Karel Dachovský - 2. vyd. - Praha : Řád, 2001. - 67 s. - brož.

Slaskie studia demograficzne T. 5. Rodzina / pod redakcja Zbigniewa Kwasnego - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2001. - 166 s. : tab. - brož.

Tabulkové přehledy 2. Základní výsledky sociologických výzkumů národnostní problematiky ostravské oblasti / [materiál vybraly a sestavily Šárka Hernová, Gabriela Sokolová, E. Malá] - Opava : Slezský ústav Slezského zemského muzea, 1997. - 65 s. : tab. - Brož.

Tabulkové přehledy 3. Vybrané výsledky sociologických výzkumů Slezského ústavu SZM k otázkám jazykového a národního vědomí / [materiál vybraly a sestavily Gabriela Sokolová, Šárka Hernová, E. Malá] - Opava : Slezský ústav Slezského zemského muzea, 1998. - 59 s. : tab. - brož.

Testy rodinné soudržnosti / Susan Adamsová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 111 s. : il. - brož.

The state of world population 2000 : lives together, worlds apart. : men and women in a time of change. / [editor Alex Marshall] - New York : United Nations Population Fund, [2001]. - iv, 76 s. : il., tab. - brož.

Tobogan 500 : ze života jednoho pořadu. / T. Sláma - Vyd. 1. - Praha : Radioservis, [2001]. - 156 s. : il. (většina barev.) - váz.

Tomáš Halík : ptal jsem se cest. / Jan Jandourek - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2001. - 287 s., [8] s. obr. příl. - váz.

Umlčené tělo / Robert F. Murphy ; [z anglického originálu přeložila Jana Ogrocká]. - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2001. - 188 s. - brož.

Už se tam nevrátím / Bohuš Balajka - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2001. - 175 s. - váz.


Víra a zbožnost jagellonského věku / Josef Macek - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2001. - 488 s. - váz.


Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení Část 2. Sociální péče / Anna Arnoldová - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2001. - 426 s. - brož.

Výroční zpráva IPOS za rok 2000. - Vyd. 1. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 2001. - 66 s. : tab. - brož.

Výroční zpráva : Ministerstvo kultury. - Praha : Ministerstvo kultury České republiky, 2000. - 238 s. : tab. - Brož.

Začleňování reemigrantů do hospodářského života v letech 1945-1950 / Jaroslav Vaculík - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2001. - 85 s. - Brož.

Zelení bódhisattvové : sociálně a ekologicky angažovaný buddhismus. / Dušan Lužný - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 142 s. : il. - brož.

Ztráta paměti lidstva / Immanuel Velikovsky - Praha : Dobra, 2001. - 222 s. : il. - brož.

Z deníku Vlaku Svobody / Karel Ruml - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal, 2001. - 411 s., xvi. s. obr. příl. - brož.

Žena / Martin Baxendale ; [z anglického originálu přeložila Jamila Jurečková]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2001. - 32 s. : il. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist