Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (březen-duben) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie

za březen-duben 2002

Adresný příspěvek na nájemné v prostředí České republiky: komparace vybraných modelů / Petr Sunega - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2001. - 96 s. : il. - brož.

Aplikovaná psychologie pro učitele II / Václav Holeček - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 109 s. + 2 příl.. - brož.

Charakterové struktury / Carlo Weichert ; [z německého originálu přeložila Ivana Vízdalová]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2001. - 205 s. : il. - váz.

Československo 1918-1938 / Josef Bartoš, Miloš Trapl - 3. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 156 s. - brož.

Český kalendář 2002. / [Jindra Horáková ... et al.] - Praha : Mezinárodní český klub, 2001. - 192 s. : il. - Brož.

Češi a Němci : dějiny, kultura, politika. / uspořádali Walter Koschmal, Marek Nekula, Joachim Rogall ; [německé příspěvky přeložil Václav Maidl]. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2001. - 473 s. - váz.

Čtyřicet slov na poušti : pracovní příručka pro společenství o krizi církve, víry a kultury. / Bernard Rootmensen ; [z holandského originálu přeložil Josef Hermach]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001. - 177 s. : il. - brož.

Demografická ročenka Ústeckého kraje a okresů 1960-2000 / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Ústí nad Labem, Útvar informačních služeb - Ústí nad Labem : Český statistický úřad, 2001. - 69 s. : il. - brož.

Deset vyznání / Marcela Kašpárková ; s fotografiemi Stanislava Boloňského. - 2. vyd. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001. - 149 s. - brož.

Deutsche Testamente von Olmützer Bürgern : Entwicklung einer Textsorte in der Olmützer Stadtkanzlei in den Jahren 1416-1566. / Libuše Spáčilová - Wien : Praesens, 2000. - 167 s. : il. - brož.

Deutschland in Zahlen : Ausgabe 2001. / [redaktion Waltraut Peter] - Köln : Institut der deutschen Wirtschaft, 2001. - 142 s. - brož.

Druhé milénium : významné osobnosti Západu XI.-XX. století. / [z anglických originálů přeložili Pavel Pšeja a Tomáš Suchomel] - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. - 133 s. - brož.

Evropa na prahu sjednocení : životní úroveň a životní styl ve vybraných zemích východní a západní Evropy. / Milan Tuček, Hana Friedlaenderová - Vyd. 1. - Praha : Median, 2001. - 219 s. : tab. - brož.


Finanční pomoc vysokoškolským studentům v Evropě : trendy a diskuse. / [přeložila Anna Konopásková] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2000. - x, 237 s. : il. - brož.


Globalisierung in historischer Perspektive / Knut Borchardt - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 2001. - 33 s. - brož.

Globalizace světové ekonomiky / Vladimír Jeníček - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 135 s. : il. - brož.

Historie Církve československé v Rakovníku : medailonky osobností I. : (1920-1945). / Oldřich Horek - Vyd. 1. - Rakovník : Náboženská obec Církve československé husitské, 2000. - 94 s. : il. - v knize neuvedeno ; brož.

Historie emigrace z českých zemí : sborník referátů ze semináře, který se konal při příležitosti Setkání krajanů v Mladé Boleslavi 22.-25.6.2000. / [Jaromír Jermář ... et al.] - 1. vyd. - Mladá Boleslav : Okresní muzeum, 2001. - 176 s. : il. - Brož.

Idea kultury / Terry Eagleton ; [z anglického originálu přeložil Jan Balabán]. - Vyd. 1. - Brno : Host, 2000. - 152 s. - brož.

Indie od počátků do 13. století n.l. / [Marilia Albanese ; z anglického originálu přeložila Markéta Schubertová]. - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions, 2001. - 295 s. : il. - váz.

Interkulturní marketing a komunikace v zemích EU / Jaroslav Světlík - 1. vyd. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 134 s. - brož.

Ištařin návrat, aneb, Proč bohyně sestoupila do podsvětí a co nás čeká nyní při jejím návratu / Robert A. Wilson ; [z anglického originálu] přeložil Petr Pálenský. - Vyd. 1. - Praha : DharmaGaia : Maťa, 2000. - 229 s., [16] s. obr. příl. - DharmaGaia ; brož.

Kavárna nad Prahou : vzpomínky poslední německy píšící autorky z Prahy nejen na Egona Erwina Kische. / Lenka Reinerová ; z němčiny přeložila Jana Zoubková. - 1. vyd. - Praha : Labyrint, 2001, dotisk. - 77 s. : il. - váz.

Každodennost renesančního aristokrata / Marie Koldinská - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2001. - 254 s., obr. příl. : il. - váz.

Keltské motivy v českých pověstech / Jiří Svoboda - 1. vyd. - Praha : MMM, 2001. - 382 s. : il., mapy ; 22 cm - váz.

Kniha o lásce a přátelství : pohled hlubinné psychologie a spirituálních tradic na mezilidské vztahy. / Thomas Moore ; [z anglického originálu přeložil Jiří Foltýn]. - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2001. - 275 s. - v knize neuvedeno ; brož.

Kulturní politika jako významný faktor jednoty Evropy / Jana Peterková a kol. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 192 s. - brož.

Lašská slovní zásoba : jihovýchodní okraj Západolašské oblasti. / Zdeňka Sochová - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2001. - 302 s. : il. - váz.


Magický Mesiac : pestovanie krásy v mesačnom rytme. / Felicitas Holdauová, Monika Wernerová ; [z nemeckého originálu preložila Alexandra Hríbiková]. - Slov. vyd. 1. - Praha : Cesty, 2001. - 48 s. : barev. il. - brož.


Mathematical methods in economics 2001 : proceedings of the 19th international conference. : 5-7 September 2001, Hradec Králové. / technical editor Martin Dlouhý - Prague : University of Economics, 2001. - vi, 218 s. : il. - brož.

Mediální diskurs postmoderny : k problematice fatálních strategií a seduktivních her narativních diskursů. / Jiří Bystřický - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 205 s. - brož.

Mezinárodní obchodní jednání / Miroslava Zamykalová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 49 s. ; 21 cm - brož.

Mlodziez w zmieniajacym sie swiecie / pod redakcja Alicji Keplinger - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2001. - 140 s. : il. - brož.

Moc, vliv, autorita / Eva Bedrnová & Ivan Nový - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2001. - 126 s. - brož.

Načerno v Českém rozhlase : komentáře 1994-2000. / Jiří Černý - Vyd. 1. - Praha : Torst, 2000. - 580 s. - váz.

Narcistický rodič a střet generací / Haydée Faimberg ; [z francouzských originálů přeložila Barbora Mahlerová]. - Vyd. 1. - Praha : Psychoanalytické nakladatelství, 2001. - 130 s. - brož.

Na rovinu : správní chlapi a jejich problémy. / James Dobson ; [překlad Mirka Čejková]. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2001. - 222 s. : il. - brož.

Národy na prahu 21. století : emancipace nebo nacionalismus?. / Vladimír Baar - Vyd. 1. - OstravaŠenov u Ostravy : Ostravská univerzita : Tilia, 2001. - 415 s. : mapy - Ostravská univerzita ; váz.

Nástin sociálněhospodářské statistiky / Jaroslav Jílek a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 246 s. : il. - brož.

Neznámé Telčsko : kdo žil na vesnicích bývalého telčského panství. / Eva Melmuková - Telč : Muzejní spolek, 2001. - 40 s. : il. - Brož.

Obce okresu Rychnov nad Kněžnou v číslech / zpracoval: ČSÚ, Krajská reprezenrace Hradec Králové, zastoupení Rychnov nad Kněžnou - Rychnov nad Kněžnou : Český statistický úřad, 2001. - 89 s. - brož.

Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu / David L. Morgan ; [přeložila Jana Krchová]. - Vyd. 1. - Boskovice : Albert, 2001. - 99 s. - brož.

Organizace a lidé / Růžena Lukášová, Karel Rais - Vyd. 5., přeprac. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 98 s. : tab. - brož.

Pedagogická komunikace pro učitele / Dana Linhartová - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 74 s. - brož.

Pojď si se mnou hrát : 200 činností pro křesťanskou výchovu. ; [překlad Ondřej Frühbauer]. - 1. vyd. - Praha : Samuel, 2001. - 85 s. - Brož.


Populační vývoj v Olomouckém kraji od roku 1990-2000 / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2001. - 60 s. : il. - brož.

Porodnost a plodnost (1993-2000) / zpracoval Odbor statistiky obyvatelstva ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 31 s., tb. příl. : il. - brož.

Postupim a Československo : mýtus a skutečnost. / Milan Churaň - 1. vyd. - Praha : Libri, 2001. - 157 s. - brož.

Proč jdeme mladým na nervy? / Nataša Tanská - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2001. - 124 s. ; 20 cm - brož.

Przeszlosc: spadek nie do odrzucenia / Marcin Kula - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 2001. - 82 s. - brož.

Psychologie osobnosti a sociální psychologie (úvodní kapitoly) / Kateřina Chamoutová, Pavla Rymešová - Vyd. 2. - Praha : Credit, 2001. - 110 s. : il. - brož.

Regionální a sociální rozvoj venkovských oblastí : nezaměstnanost na venkově v České republice a na Slovensku. : (teorie a praxe). : sborník příspěvků z diskusního semináře v rámci grantu Open Society Fund. : Praha, 17.9.2001. / [editor Věra Majerová] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. - 33 s. + 1 CD-ROM. - brož.

Rizikové chování dospívajících a jeho prevence : 2. odborný seminář. : 24.-26.9.2001, SZÚ Praha. - Praha : Free Teens Press, 2001. - 128 s. : il. - brož.

Rozsiedlenie ludnosci w ramach akcji "Wisla" w dawnym województwie wroclawskim : opracowanie materialów zródlowych. / Jerzy Zurko - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2000. - 237 s., 24 mp. příl. : il. - brož.

Sociální procesy a osobnost : Brno 5.-6.10.2000. : sborník příspěvků. ; redakce M. Blatný ... [et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita : Psychologický ústav AV ČR, 2001. - 242 s. : il. - brož.

Sociologie výchovy a školy / Jiří Prokop - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 96 s. - brož.

Sportujeme s nejmenšími dětmi / Hana Dvořáková - Praha : Olympia, 2001. - 125 s. : il. - brož.

Staří psi a nové triky, aneb, O tvořivosti a spolupráci / Warren Bennis ; [z anglického originálu přeložil Aleš Lisa]. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2001. - 175 s. - brož.

Statistica ve vašem městě : sborník k cyklu prezentací nové generace programů. : podzim 2001. - Praha : StatSoft, 2001. - 128 s. : il. - brož.

Statistická ročenka České republiky 2001. - Vyd. 1. - Praha : Scientia, 2001. - 773 s. : il. - SCIENTIA ; váz.

Středoevropský učitel na prahu učící se společnosti 21. století : vzdělávací istituce, profesní činnosti a podmínky učitelů České, Slovenské a Polské republiky. : závěry akčního srovnávacího systému. / Bohumír Blížkovský, Stanislava Kučerová, Milena Kurelová a kol. - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2000. - 251 s. : tab. - [sic] ; brož.


Studya nad osadnictwem Malopolski / Franciszek Bujak - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 2001. - 265 s. : il. - brož.

Surfování v Himálaji : duchovní základy buddhismu. / Frederick Lenz ; [z anglického originálu přeložili Martin a Elena Šrámkovi]. - Praha : Pragma, 2000. - 209 s. : il. - brož.

Systémové inženýrství / Zdeněk Pezlar - 1. vyd. - Brno : Konvoj : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. - 34 s. : il. - brož.

Šílenství normality : realismus jako choroba: teorie o lidské destruktivitě. / Arno Gruen ; [překlad Lumír Nahodil]. - Praha : Lumír, 2001. - 191 s. - brož.

Školní socializace / Jiří Prokop - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 80 s. : il. - brož.

Tajemství komunikace / Peter Thomson ; [z anglického originálu přeložila Marta Rottová]. - Vyd. 1. - Brno : Almanach, 2001. - 245 s. : il. -

Tajemství slavných II : podivuhodné příběhy světových dějin. / Dušan Andrš ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Akropolis, 2001. - 186 s. : il. (některé barev.) - váz.

Tajemství slavných I : podivuhodné příběhy světových dějin. / Václav Drška ... [et al.] - 2. vyd. - Praha : Akropolis, 2001. - 207 s. : il. (některé barev.) - váz.

Teorie průmyslových podnikatelských systémů I / Ludmila Hromková - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2001. - 118 s. - brož.

Teplice program : impact of Air Pollution on Human Health. : Prachatice, October 2-5, 2000. / edited by Radim J. Šrám - Vyd. 1. - Prague : Academia, 2001. - 318 s. : il. - váz.

The Role of political, social and cultural capital in secondary school in socialist Czechoslovakia, 1948-1989 / Martin Kreidl - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2001. - 48 s. - brož.
Third transition : towards sustainable development and global governance. / Pavel Nováček - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 285 s. - brož.

Transgene Kunst: Klone und Mutanten / [herausgegeben von Birgit Richard, Sven Drühl] - Ruppichteroth : Kunstforum-Leserservice, 2001. - 496 s. : il. - Brož.

Urny plné medu : česká země - výprava do ztraceného času. / Barbara von Wulffen ; [z německého originálu přeložila Božena Koseková]. - Vyd. 1. - Brno : Atlantis, 2001. - 221 s. - váz.

Úvod do demografie Díl 1. Stav a struktura obyvatelstva - demografická statika / Jana Veselá - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 94 s. : il. - brož.


Úvod do demografie Díl 2. Pohyb obyvatelstva - demografická dynamika / Jana Veselá - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 93 s. : il. - brož.


Úvod do psychologické metodologie / Vladimír Kebza, Zdeňka Pechačová - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2001. - 60 s. - brož.

Úvod do sociální psychologie : (aktualizovaná témata pro studující učitelství). / Zdeněk Helus - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - 194 s. - brož.

Věkové složení a pohyb obyvatelstva v okresech Zlínského kraje v roce 1999 / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Zlín - Zlín : Český statistický úřad, 2001. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - [sic] ; brož.

V zemi snů a bájí : jak žily a nežily Češky v Indii. / Dagmar Marková - Praha : Dar Ibn Rushd, 2001. - 189 s. - brož.

Zamek i dwór w sredniowieczu od XI. do XV. wieku : materialy XIX. seminarium mediewistycznego. / pod redakcja Jacka Wiesiolowskiego przy wspólpracy Jacka Kowalskiego - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 2001. - 255 s. : il. - brož.

Zařízení sociální péče pro seniory a zdravotně postižené občany / Jarmila Králová, Eva Rážová - Olomouc : ANAG, 2001. - 286 s. - brož.

Zkrácené úmrtnostní tabulky za okresy České republiky v letech 1996-2000. / zpracoval Odbor statistiky obyvatelstva ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 87 s. : il. - brož.

Ztracené kroniky mayských králů / David Drew ; přeložil Jindřich Manďák. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2001. - 382 s. [24] s. obr. příl. : il. ; 24 cm - váz.

Zvládni svůj stres / Julián Melgosa ; [ze španělského originálu přeložil Milan Hlouch]. - 2. vyd. - Praha : Advent-Orion, 2001. - 190 s. : barev. il. - váz.

Ženy ženám : výběr z duchovních textů. / [z anglického originálu přeložila Eva Lajkepová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001. - 157 s. - brož.

Ženy! Ženy! Ženy! : [třináct procházek historií]. / Pavel Landa - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2001. - 166 s. : il. - váz.

Židovská ročenka 5762. (2001-2002). / [sestavili Alice Marxová, Tomáš Pěkný, Jiří Daníček] - Praha : Židovská obec, [2001]. - 158 s. - Brož.

10 zlatých pravidel péče o zákazníka, aneb, CRM v digitálním věku / Ivan Bureš & Pavel Řehulka - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2001. - 158 s. - brož.

30 dní modliteb za svět islámu : povolání Těla Kistova k modlitbám za svět islámu. : 17. listopadu 2001 - 16. prosince 2001. - Vyd. 1. - Praha : KMS, 2001. - 46 s. : il. - brož.

525 způsobů jak se stát lepším manažerem / Ron Coleman & Giles Barrie ; [přeložil Ivan Bureš]. - 5. vyd. - Praha : Management Press, 2001. - 160 s. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist