Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (březen-duben) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za březen-duben 2002

Alfa : příručka účastníka kurzu. ; [z anglického originálu přeložila Jana Kopová]. - 2., dopl. vyd. - Praha : KMS, 2001. - 46 s. : il. ; 21 cm - brož.

Almanach k 70. výročí založení školy / Josef Šafránek, Jaroslav Chloupek - Letovice : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště-Masarykova škola práce, 2001. - 95 s. : il. - Brož.

Aplikovaná psychologie pro učitele II / Václav Holeček - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 109 s. + 2 příl.. - brož.

Asistentská praxe : cvičebnice a metodické vádemékum. / M. Musilová, J.V. Musil - Vyd. 1. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 48 s. - brož.

Bezpečnostní teorie a praxe : sborník Policejní akademie ČR. 2000. Č. 1. / [uspořádala Anna Lukešová] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2000. - 138 s. : il. - brož.
Centrum dalšího vzdělávání : informace o studiu v programech celoživotního vzdělávání. 2001-2002. / [zpracovala Eva Dvořáková] - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 24 s. : il. - brož.

Chci se dostat na medicínu! : otázky k přípravě na přijímací zkoušky z biologie, chemie a fyziky. / Jan Šlapnička, Lenka Bartoňková - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2001. - 111 s. - brož.

Chci se dostat na politologii! : otázky k přípravě na přijímací zkoušky z politologie a mezinárodních vztahů. / Vít Hloušek ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2001. - 127 s. - brož.
Cikánský snář / Raymond Buckland ; z anglického originálu přeložila Eva Perglerová. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 131 s. - váz.

Co se v mládí naučíš -- : [zpráva z terénního výzkumu]. / Pražská skupina školní etnografie - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - 229 s. : il. - brož.

Co to je když se řekne: Škola podporující zdraví / [sestavily Miluše Havlínová, Zdena Vildová] - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 1999. - 33 s. - brož.

Česká národopisná bibliografie 1992. / [sestavila] Judita Hrdá - Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2000. - 346 s. - brož.

Česká národopisná bibliografie 1993. / [sestavila] Judita Hrdá - Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. - 286 s. - brož.

Český kalendář 2002. / [Jindra Horáková ... et al.] - Praha : Mezinárodní český klub, 2001. - 192 s. : il. - Brož.


Department of History : information package and ECTS guide. : academic year 2001/2002. / [editor Radmila Slabáková ; translation Helena Holpuchová]. - 1st ed. - Olomouc : Palacký University, 2001. - 63 s. - brož.


Deset let Fakulty ekonomicko-správní : 1991-2001. / [Šárka Brychtová ... et al.] - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Didaktika prvopočátečního čtení a psaní : pro posluchače fakult pedagogických. / Miroslav Kořínek, Zdeněk Křivánek - 2. přeprac. vyd. - Praha, 1989. - 187 s. -

Didaktika technické výchovy / Zdeněk Friedmann - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 92 s. - brož.

Didaktika výtvarné výchovy V., nejen pro základní umělecké školy / Věra Roeselová - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - 143 s. - brož.

Dílo Vladimíra Drápala a Mistrů uměleckého slévárenství v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity / editor Jaroslav Malina - Brno : Nadace Universitas Masarykiana : Masarykova univerzita : CERM : NAUMA, 2001. - 112 s. : barev. il. - Akademické nakl. CERM ; váz.

Dítě v náhradní rodině : nejčastější problémy při výchově mladších dětí v náhradní rodině. / Caroline Archerová ; [z anglického originálu přeložila Petra Vlčková]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 119 s. : il. - brož.

Dítě, škola a matematika : konstruktivistické přístupy k vyučování. / Milan Hejný, František Kuřina - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 187 s. : il. - brož.

Doc. Dr. Cyril Stejskal : 31.12.1890-10.9.1969. : sborník příspěvků ze seminářů k životním výročím v letech 1999 a 2000. : Olomouc, 8.9.1999.a 20.12.2000. / J.V. Musil (ed.) aj. - 1. vyd. - Olomouc : Vlastivědná společnost muzejní, 2001. - 75 s. : il. - brož.

Encyklopedie přípravy pro přijímací řízení na právnické fakulty / Igor Kotlán ... [et al.] - Vyd. 1. - Ostrava : Institut vzdělávání Sokrates, 2001. - 203 s. - brož.

Fakulta architektury : informace o studiu. 2001-2002. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 13 s. : il. - brož.

Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií : informace o studiu. 2001-2002. / [zpracovala Dagmar Militká] - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 57 s. : il. - brož.

Fakulta pedagogická : informace o fakultě a studiu. 2001-2002. / [zpracovala Olga Roztočilová] - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 76 s. : il. - brož.

Fakulta strojní : informace o studiu. 2001-2002. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 90 s. : il. - brož.

Fakulta textilní : informace o studiu. 2001-2002. / [zpracoval Miroslav Prášil] - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 42 s. : il. - brož.


Financování a rozpočtování škol : distanční studijní text. / Vlastimil Pavlásek - 3. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 92 s. - brož.


Finanční pomoc vysokoškolským studentům v Evropě : trendy a diskuse. / [přeložila Anna Konopásková] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2000. - x, 237 s. : il. - brož.

Hospodářská fakulta : informace o studiu. 2001-2002. / [zpracoval Josef Sixta] - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 37 s. : il. - brož.

Hry pro posílení psychické odolnosti / Rosemarie Portmannová ; [z německého originálu přeložila Monika Žárská]. - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2001. - 103 s. : il. - brož.

Hry v programech tělovýchovných procesů : sborník referátů z 5. mezinárodní vědecké konference. : Plzeň 22.11.-24.11.2001. / editor Ladislav Čepička - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 220 s. : il. - brož.

Information and Communication Technology in Education 2001 : Rožnov pod Radhoštěm, 18th-21th September 2001. : proceedings. / editor Erika Mechlová - Ostrava : University of Ostrava, 2001. - 271 s. : il. - brož.

Integrace žáků se specifickou poruchou učení / Marie Kocurová - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - 229 s. : il. - brož.

Internet pro učitele : vyhledávání informací, výukové programy bez placení, zdroje pro přípravu na výuku, magazíny a stránky pro učitele, knihovny a konference, školské instituce. / Oldřich Růžička - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - viii, 92 s. : il. - brož.

Istoričeskije pesni / [sostavitel' Sergej Nikolajevič Azbelev] - Moskva : Russkaja kniga, 2001. - 526 s., obr. příl. : il. - váz.

Jak se dostat na práva / Petr Anděl - 4. aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 184 s. - brož.

KAFOMET : katalog forem a metod práce pro I. a II. stupeň základních škol. 7. aktualizace. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

KAFOMET : katalog forem a metod práce pro I. stupeň základních škol. 5. aktualizace. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 disketa. - brož.

KAFOMET : katalog forem a metod práce pro I. stupeň základních škol. 6. aktualizace. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

KAFOMET : katalog forem a metod práce pro I. stupeň základních škol. 7. aktualizace. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.


Kam na školu : vyšší odborné školy v České republice. : studijní obory. : školní rok 2001-2002. / [zpracovatelé Libor Berný, Ivana Eliášková, David Škarka] - Vyd. 1. - Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2001. - 52 s. - brož.


Kam na školu? : střední školy v České republice. : studijní obory, učební obory. : školní rok. 2002-2003. / [zpracovatelé Libor Berný, Ivana Eliášková, David Škarka] - Vyd. 1. - Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2001. - 633 s. : il. - brož.

Katedra pedagogické a školní psychologie : průvodce studiem. / [Stanislav Štech ...[et al.] - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - 36 s. - brož.

Každodennost renesančního aristokrata / Marie Koldinská - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2001. - 254 s., obr. příl. : il. - váz.

Keltské motivy v českých pověstech / Jiří Svoboda - 1. vyd. - Praha : MMM, 2001. - 382 s. : il., mapy ; 22 cm - váz.

Ksztalcenie jezykowe T. 1. (11). / pod redakcja Kordiana Bakuly, Jana Miodka - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2001. - 172 s. - Brož.

Kulturní zařízení v České republice podle krajů v roce 1997. Díl 1. / zpracoval Odbor statistiky služeb ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1998. - 12 s. : il. - Brož.

Logopedie : učební text pro bakalářské studium speciální pedagogiky. / Karel Neubauer - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 81 s. - brož.

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg : Vorlesungs & Personalverzeichnis. 2001-2002. Wintersemester. - Halle(Saale) : Martin-Luther-Universität, 2001. - 726 s., 2 mp. příl. : il. - Brož.

Matematika pro 2. ročník základní školy : pracovní sešit. : 1400 příkladů k opakování a procvičování základního učiva během školního roku. / Karel Valeš - 1. vyd. - Humpolec : JAS, 2001. - 79 s. - brož.

Matematika pro 2. ročník základní školy : pracovní sešit. : 800 příkladů k opakování a procvičování učiva o prázdninách. / Karel Valeš - 1. vyd. - Humpolec : JAS, 2001. - 39 s. : il. - [sic] ; brož.

Matematika : přijímací zkoušky na vysoké školy. / Marta Chrastinová, Edita Kolářová - 2. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 100 s. - brož.

Modularity across Europe / edited by Franca Quartapelle and Jarmila Novotná - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - 266 s. - brož.

Můj první obrázkový slovník - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - brož.

Nazí a divocí : nejdivočejší místa světa. : expedice z let 1997-2001. / Petr Jahoda - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2001. - 291 s. : barev. il. - váz.


Nedohraná partie : populárně naučná sonda do historie jednoho kolektivu. / [redakce L. Kejzlar, V. Rudolf a J. Sitera] - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 240 s. : il. - brož.


Nejpodivnější sexuální obřady, obyčeje a zvyky / J. Talalaj & S. Talalaj ; [z anglického originálu přeložil Jan Mrlík]. - Vyd. 1. - Frýdek Místek : Talpress, 2001. - 270 s., [8] s. barev. obr. příl. - váz.

Obrázková školička pro nejmenší / Luděk Schneider - Kladno : Delta, [2001]. - 101 s. : il. - brož.

Obrjadovaja poezija Kn. 3. Pričitanija / [sostavitel' Jurij Georgijevič Kruglov] - Moskva : Russkaja kniga, 2000. - 505 s., obr. příl. : il. - váz.

Pedagogická diagnostika 2001 : sborník referátů z mezinárodní konference. / [redakce Miriam Prokešová] - Ostrava : Ostravská univerzita, 2001. - 160 s. : il. - brož.

Pedagogická komunikace pro učitele / Dana Linhartová - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 74 s. - brož.

Pedagogická psychologie - A / Pavel Kusák, Pavel Dařílek - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 234 s. - brož.

Pedagogická psychologie - B / Pavel Kusák, Pavel Dařílek - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 150 s. - brož.

Personal- und Vorlesungsverzeichnis : Philipps-Universität Marburg. Wintersemester 2001-2002. - Marburg : Philipps-Universität, 2001. - 668, 4, 69 s. -
Podnikatelský projekt / Miloslav Keřkovský - Vyd. 5. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 54 s. - brož.

Pojďme se ztratit : dobrodružné putování po všech koutech světa. / Craig Nelson ; [z angického originálu] přeložil Jiří Martínek. - 1. vyd. - Praha : Metafora, 2001. - 299 s. - váz.

Pojď si se mnou hrát : 200 činností pro křesťanskou výchovu. ; [překlad Ondřej Frühbauer]. - 1. vyd. - Praha : Samuel, 2001. - 85 s. - Brož.

Poznání za milion : pro děti ve věku od 4 do 8 let. : hry pro rozvoj znalostí a logického uvažování. / Helena Vlasová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 87 s. : il. - brož.

Praktické činnosti pro 6.-9. ročník základních škol : člověk a svět práce. : příprava na volbu povolání. / Jiří Strádal - Vyd. 1. - Praha : Fortuna, 2001. - 79 s. - brož.

Pre-service 4-year study programme : information for students. 2001-2002. / [editorial staff Marcela Malá ... et al.] - Vyd. 1. - Liberec : Technical University, 2001. - 40 s. - brož.

Proceedings of 3rd Scientific colloqium : Prague, June 26.-28.2001. - Prague : Institute of Chemical Technology, [2001]. - 211 s. : il. - brož.

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách / Zuzana Havrdová, Lenka Zamykalová - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2001. - 113, iv s. : il. - Brož.

Promoting reflection: personal theories in teaching/learning English as a foreign language : conference held at the Faculty of Humanities, University of Pardubice on February 2-3, 2001. / edited by Michaela Píšová, Šárka Čáňová and Monika Černá - Vyd. 1. - Pardubice : University of Pardubice, 2001. - 85 s. : il. - brož.


Průvodce distančním studiem / Rudolf Kopek - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 29 s. - brož.

Přehled látky a příklady z fyziky pro přijímací zkoušku na Fakultu stavební VUT v Brně / Pavel Schauer, Eleonora Čermáková - Vyd. 4., v nakl. Konvoj 1. - Brno : Konvoj, 2000. - 64 s. - brož.

Příbytky věčnosti : hrobky, chrámy, pohřebiště. / [redakce Alberto Siliotti ; z anglického originálu přeložila Ivana Kadlecová]. - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions, 2001. - 303 s. : il. - váz.
Psychologie dítěte / Jean Piaget, Bärbel Inhelderová ; [z francouzského originálu přeložila Eva Vyskočilová]. - Vyd. 4., v nakl.Portál 3.. - Praha : Portál, 2001. - 143 s. - brož.

Rekvalifikace : informační servis. : bulletin Oddělení vzdělávání a rekvalifikací Sekce personalistiky Generálního štábu AČR. 2002. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2001. - 44 s. : il. - brož.

Rok v bývalém obchodě "U Langrů" : vzpomínky jindřichohradeckého obchodníka. / Antonín Langer - Praha : Areplos, 2000. - 221 s. : il. - váz.

Rozpravy o didaktice chemie II. / Jan Čipera - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2001. - 207 s. - brož.

Rukověť : pokyny pro studující DPS. / sestavili Antonín Schauer, Jaroslav Vild - Vyd. 3., upr. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 15 s. - brož.

Sborník materiálů ke zkoušce auditora - 3. aktualizované vyd. - Praha : Komora auditorů České republiky, 2001. - 126 s. : il. - brož.

Sir Charles Mackerras / [editor Václav Riedlbauch] - 1st ed. - Prague : Academy of Performing Arts, 1999. - 15 s. : il. - brož.

Slownik biograficzny czlonków tajnych towarzystw gimnazjalnych w Wielkim Ksiestwie Poznanskim 1850-1918 / Marian Paluszkiewicz, Jerzy Szews - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 2000. - 258 s. : il. - váz.

Sociálně edukativní problémy mládeže a dospělých v reflexi pedagogické teorie a praxe : sborník příspěvků ze 7. konference ČPdS. : 10.10.1998, Brno. / [odpovědná redaktorka Zdenka Veselá] - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 1999. - 200 s. : il. - brož.

Sociální pedagogika pro učitele : pomoc pro každý všední den ve škole. / Arnulf Hopf ; [překlad Bohumila Vokáčová-Svatošová, Michael Pípal]. - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - 181 s. - brož.

Sociologie výchovy a školy / Jiří Prokop - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 96 s. - brož.

Socrates - Comenius project EU programme : our region - its history and present. / [Karel Mikula and Monika Galušková] - Brno : Biskupské gymnázium : Moravské zemské muzeum, 2001. - 32 s. : barev. il. - brož.


Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních : materiál určený učitelům a rodičům dětí s dyslexií, dysgrafií, dysortografií .... / Zdeňka Michalová - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2001. - 102 s. - váz.

Statistická ročenka školství : pracovníci a mzdové prostředky. 2000. / [Vilemína Alblová ... et al.] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2001. - 281 s. : il. - brož.

Statistická ročenka školství : soubor ekonomických ukazatelů resortu školství. 2000. / [Zdeňka Máchová ... et al.] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2001. - 98 s. : il. + 1 příl. - brož.

Statistická ročenka školství : výkonové ukazatele. 2000-2001. / [zpracovala Marie Němečková ... et al.] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2001. - 359 s. : il. - brož.

Středoevropský učitel na prahu učící se společnosti 21. století : vzdělávací istituce, profesní činnosti a podmínky učitelů České, Slovenské a Polské republiky. : závěry akčního srovnávacího systému. / Bohumír Blížkovský, Stanislava Kučerová, Milena Kurelová a kol. - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2000. - 251 s. : tab. - [sic] ; brož.

Školička pro nejmenší / ilustrace J.F. Palme - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - váz.

Školní socializace / Jiří Prokop - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 80 s. : il. - brož.

Špilberg v pověstech / Michaela Radvanová - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2001. - 121 s. : il. - váz.

Tajemství přírodních národů / Peter Fiebag ; [z německého originálu přeložil Rudolf Řežábek]. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2001. - 235 s., [8] s. obr. příl. : il. - váz.

Technická univerzita v Liberci : informace o studijních programech a přijímacím řízení pro akademický rok. 2000-2001. / [zpracoval Petr Golka ... et al.] - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Technická univerzita v Liberci : informace o studijních programech a přijímacím řízení pro akademický rok. 2002-2003. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 29 s. - brož.
Teorie plaveckých sportů : plavání, synchronizované plavání, vodní pólo, skoky do vody, záchrana tonoucích. / Jaroslav Motyčka ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 202 s. : il. - brož.

The Matti Kuusi international type system of proverbs / Outi Lauhakangas - Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 2001. - 158 s. - brož.

The Role of political, social and cultural capital in secondary school in socialist Czechoslovakia, 1948-1989 / Martin Kreidl - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2001. - 48 s. - brož.

The 40th Anniversary of the Faculty of Business and Economics of Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno, Czech Republik : [editors Stanislav Hubík, Martin Janků]. - 1st ed. - Brno : Konvoj, 1999. - 71 s. : barev. il. - brož.


Trenér fotbalu "IB" licence : (učební texty pro vzdělávání fotbalových trenérů). / Jaromír Votík - 1. vyd. - Praha : Olympia : Českomoravský fotbalový svaz, 2001. - 252 s. : il. - brož.

Troufalý autor osud / Ilona Borská - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2000. - 251 s., [8] s. obr. příl. : il. - váz.

Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání : test z matematiky a fyziky pro středoškoláky. / Jana Palečková, Vladislav Tomášek, Eva Straková - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1999. - 87 s. : il. - brož.

Tři sta let piaristů v Jeseníkách / [Jan Bombera ... et al.] - Vyd. 1. - Moravský Beroun : Moravská expedice, 2001. - 143 s. : il. - brož.

Třída plná pohody : 162 her zaměřených na výchovu ke spolupráci a citlivému jednání. / Charles A. Smith ; [z anglického originálu přeložil Jiří Bumbálek]. - Vyd. 3. - Praha : Portál, 2001. - 226 s. : il. - brož.

Učitelé a zdraví : Brno, září 2000. 3. / editoři Evžen Řehulka, Oliva Řehulková - Brno : Pavel Křepela, 2001. - 322 s. : il. - brož.

Učíme se abecedu / Marcela Hajtášová - Kladno : Delta, [2001]. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Úvod do studia / František Bartes - Vyd. 3., dopl. - Brno : Zdeněk Novotný, 2001. - 122 s. - brož.

Vánoce v české kultuře / Václav Frolec a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2001. - 343 s., [24] s. obr. příl. : il. - váz.

Velká kniha citátů [2]. M-Ž / [sestavil Martin Valášek] - Vyd. 2. (dopl.). - Třebíč : Akcent, 2001. - 644 s. - váz.

Veselé hry s obrázky a čísly / Joachim Löffel ; [překlad Jana Nedbalová]. - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) : il. (většina barev.) - váz.

Veselé písničky : hry s písničkami pro děti od 5 do 9 let. / Zdeněk Petržela - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 165 s. - brož.

Veveří v pověstech a zkazkách : shromážděných, zpracovaných a věnovaných všem příznivcům hradu Veveří Martou Šrámkovou. - Brno : Šimon Ryšavý, 2001. - 24 s. : il. - Brož.

Využití modelového území Slánska pro naučné geologické stezky : didaktika geologie v praxi. / Klára Pospíšilová - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - 67 s. : il., mapy - brož.

Výchova a práva dítěte na prahu tisíciletí : sborník příspěvků z 8. konference ČPdS. : 9.-10.9.1999, Brno. / [odpovědná redaktorka Zdenka Veselá] - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2000. - 331 s. : il. - brož.

Výchova k demokracii v transfomující se společnosti : sborník příspěvků ze 7. ročníku Letní školy "Výchova k demokracii v transfomující se společnosti" pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd konané ve dnech 21.-24. srpna 2000 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. / Miroslav Dopita a Marie Hrachovcová (edit.) - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 184 s. - brož.


Výroční zpráva Klvaňova gymnázia Kyjov za školní rok 46. 2000-2001. - Kyjov : Klvaňovo gymnázium, 2001. - 69 s. : il. - Brož.

Výtvarné techniky pro děti : hry a výtvarné činosti pro děti ve věku od 4 do 9 let. / Petra Vondrová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2001. - 156 s. : il. - brož.

Vývojová ročenka školství v České republice 1989/90-2000/01. / Pavla Cibulková ...[et al.] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2001. - 192 s. : il. - brož.

V zemi snů a bájí : jak žily a nežily Češky v Indii. / Dagmar Marková - Praha : Dar Ibn Rushd, 2001. - 189 s. - brož.

WDS '01 : "Week of Doctoral Students 2001". : 10th annual conference of doctoral students. : Prague; June 12, 2001 to June 15, 2001. Pt. 1. Mathematics, computer and educational sciences / editor Jana Šafránková - Vyd. 1. - Prague : Matfyzpress, 2001. - 1, 210 s. : il. - brož.

Základy čtení I : (projekt Odysseus). : čítanka pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení. / Zdena Michalová - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2001. - 83 s. : il. - brož.

Zlatá ratolest / James George Frazer ; [z anglického orginálu přeložili Věra Šťovíčková-Heroldová a Josef Kandert]. - Vyd. 1. - Praha : Garamond, 2000. - 294 s. - váz.

200 nápadů jak zahnat nudu / Paul Scott ; [z anglického originálu přeložila Hana Pechalová]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2001. - 96 s. : barev. il. - váz.

75 let československého vojenského zdravotnického školství a 50 let Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně : almanach. : [vedoucí redaktor J.Pačes]. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Vojenská lékařská akademie J. E. Purkyně, 2001. - 80 s. : il. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist