Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (červenec-srpen) - B. Filozofie, psychologie, etika

za červenec-srpen 2002

Africká filozofie mezi lékaři a filozofy / Alena Nováková - Středokluky : Zdeněk Susa, 2002. - 223 s. - brož.

Aristotelova Metafyzika IX, 1-3 : O bytí a skutečnosti síly. : přednáškový cyklus z letního semestru 1931 na universitě ve Freiburku. / Martin Heidegger ; [z německého originálu] přeložil Ivan Chvatík. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 2001. - 194 s. ; 21 cm - váz.

Astrologický sborník 2002 - Vyd. 1. - Praha : Sagittarius, 2002. - 123 s. : il. - brož.

Bene Scripsisti-- : filosofie od středověku k novověku. : sborník k sedmdesátinám Stanislava Sousedíka. / editoři Jiří Beneš, Petr Glombíček, Vladimír Urbánek - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2002. - 340 s. - brož.

Breviář politiků / kardinál Jules Mazarin ; překlad z latiny do francouzštiny Francois Rosso, [z francouzštiny do češtiny Josef Spal]. ; uvádí Umberto Eco. - Praha : Linde, 2002. - 116 s. - brož.

Cesta začíná každý den : [366 pozitivních myšlenek]. / uspořádal Fabian Bergmann ; ilustrace Kristina Fišerová. ; [z německého originálu přeložila Blanka Kirsteinová]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - váz.

Chytrá chobotnice : zábavné úkoly pro malé školáky. / [překlad Petra Martínková] - České vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - [32] s. : barev. il. ; 29 cm - brož.

Chytré pastelky : červená knížka. : zábavné úkoly pro malé školáky. / [přeložila Petra Martínková] - České vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - [64] s. : barev. il. ; 29 cm - brož.

Chytré pastelky : modrá knížka. : zábavné úkoly pro malé školáky. / [překlad Petra Martínková] - České vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, c2002. - [64] s. : barev. il. ; 29 cm - brož.

Cokoli můžete odložit na zítra, zásadně nedělejte dnes : příručka pro liknavce a odkládače. / Rita Emmettová ; z anglického originálu přeložila Libuše Chocholová. - Praha : Columbus, 2002. - 192 s. - váz.

Corpus organicum : (Živé ve filosofickém myšlení). / Jiří Michálek - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 2000. - 72 s. ; 20 cm - brož.

Co je filosofie? / Gilles Deleuze, Felix Guattari ; [z francouzského originálu přeložil Miroslav Petříček jr.]. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 2001. - 191 s. ; 20 cm - brož.

Cukr a bič nestačí : jak vycházet v práci s lidmi, se kterými vyjít musíte. / Wess Roberts ; [překlad z angličtiny Hana Loupová]. - 1. vyd. - Šlapanice : ERA, 2002. - xii, 105 s. ; 21 cm - brož.
Čtyři ženy Karla IV. : královské sňatky. / František Kavka - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2002. - 189 s., [16] s. obr. příl. : il. - váz.

Devět rad jak ušetřit -- / [Kamil Kalina a kol.] - Vyd. 1. - Praha : Sananim, 2001. - 32 s. : il. + 1 příl.. - Brož.


Dopisy Václavu Richterovi : soubor korespondence z pozůstalosti. / Jan Patočka ; k vydání připravili Ivan Chvatík a Jiří Michálek. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2001. - 263 s. ; 21 cm - váz.

Dostojevského pojetí světa / Nikolaj Berďajev ; [z ruského originálu přeložili Irina Mesnjankina a Jan Kranát]. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 2000. - 147 s. - brož.

Dráček popleta : zábavné úkoly pro malé školáky. / [přeložila Petra Martínková] - České vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - [32] s. : barev. il. ; 29 cm - brož.

Etika a ekonomie / Amartya Sen ; [z anglického originálu přeložila Jitka Štefková]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2002. - 119 s. - brož.

Evropské cesty k vlastnímu Já / Václav Umlauf - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002. - 238 s. : il. ; 20 cm - brož.

Falun Gong / Li Hongzhi - 1. české vyd. - Praha : Vodnář, 2002. - 188 s. : il. - brož.

Fašismus / Noel O'Sulivan ; [z anglického originálu přeložila Tamara Váňová a Ivo Lukáš]. - 2. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002. - 219 s. ; 20 cm - brož.

Fenomém jako filosofický problém : sborník prací k filosofii Jana Patočky a Eugena Finka. : Praha, 6-11.4.1997. / k vydání připravili Ivan Chvatík a Pavel Kouba - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2000. - 398 s. - brož.

Filosofické základy komplexního vědění / Vladimír Solovjov ; [z ruštiny přeložil Alan Černohous]. - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2001. - 220 s. - váz.

Filosofie vůle I. Fenomenologie svobody / Paul Ricoeur ; [z francouzského originálu přeložil Jakub Čapek]. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 2001. - 527 s. ; 22 cm - váz.

Globalizace - etika managementu, podniková a mediální komunikace : I. mezinárodní konference, Ostrava, 2002. : sborník vybraných příspěvků. / Jiří Bláha a kolektiv autorů - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 41 s. : il. - brož.

Grafologie - cesta do hlubin duše : přehled dějin písma a rozbory rukopisů slavných osobností s využitím hlubinné psychologie. / Helena Veličková - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 288 s. : il. - váz.

Horoskopy a naše zdraví, aneb, Astrozdraví / [sestavila] Jarmila Mandžuková - 1. vyd. - Praha : Agentura VPK, 2002. - 154 s. : il. ; 21 cm - brož.

Idea fenomenologie : a dva texty Jana Patočky k problému fenomenologie. / Edmund Husserl ; [z německých originálů přeložili Miroslav Petříček a Tomáš Dimter]. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2001. - 103 s. ; 20 cm - brož.


Is there a purpose in nature? : how to navigate between the Scylla of mechanism and the Charybdis of teleology. / edited by Ivan M. Havel and Anton Markoš - [Praha] : Vesmír, 2002. - 197 s. - brož.


Jak jsem hledal Boha a nalezl sebe : vlastní životopis. Díl 5. / Jiří Vacek - 1. vyd. - Praha : J. Vacek, 2002. - 243 s. - Brož.

Jeviště života : kniha o životě, zdraví a síle pozitivního myšlení. / Eva Veškrnová - 3. vyd. - Praha : Advent-Orion, 2002. - 319 s., [24] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty - váz.

Kniha Přísloví : nový překlad Staré smlouvy. / [přeložil Michal Krchňák] - Vyd. 1. - Praha : KMS, 2002. - 92 s. - brož.

Kognice a umělý život : sborník 2. česko-slovenského semináře. : 13.-16.5.2002, Mílovy. : sestavili Jozef Kelemen, Vladimír Kvasnička. - Opava : Slezská univerzita, 2002. - vi, 264 s. : il. - brož.

Kritika čistého rozumu / Immanuel Kant ; přeložil Jiří Loužil ve spolupráci s Jiřím Chotašem a Ivanem Chvatíkem. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2001. - 567 s. ; 23 cm - váz.

Krize západní filosofie : (proti pozitivistům). / Vladimír Solovjov ; [z ruštiny přeložil Alan Černohous]. - Vyd. 1. - VelehradOlomouc : Refugium Velehrad-Roma : Centrum Aletti Velehrad-Roma, 2001. - 196 s. - váz.

Kulihrášek objevuje / [napsala Anna Sójka, ilustroval Piotr Perkowski ; z polského originálu přeložil Pavel Weigel]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož.

Kulihrášek řeší hádanky / [napsala Anna Sójka, ilustroval Piotr Perkowski ; z polského originálu přeložil Pavel Weigel]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož.

Kulihrášek se učí počítat / [napsala Anna Sójka, ilustroval Piotr Perkowski ; z polského originálu přeložil Pavel Weigel]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož.

Kulihrášek zkouší psát / [napsala Anna Sójka, ilustroval Piotr Perkowski ; z polského originálu přeložil Pavel Weigel]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož.

Kultura projevu : modul výuky pro řízené samostudium v DPS UOP. / Antonín Burian - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. - 56 s. - brož.

Láska začíná doma : myšlenky o manželství a rodině, dětech a výchově. / Reinhard Abeln ; [z německého originálu přeložila Zdislava Brožová]. - 2. vyd - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 125 s. ; 17 cm - váz.

Lidské momenty : jak nalézt smysl a lásku v každodenním životě. / Edward M. Hallowell ; [z anglického originálu přeložila Tamara Váňová]. - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2002. - 395 s. - váz.
Magie / Josef Veselý - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 2001. - 608 s. : il. - váz.

Manželské skandály : slavné milostné trojúhelníky ruských dějin. : Kateřina II., Puškin, Lenin, Majakovskij, Pasternak. / Vladimir Fédorovski ; [z francouzského originálu přeložila Eva Ruxová]. - 1. vyd. - Praha : Brána, 2002. - 152 s. : il. ; 21 cm - váz.


Matka Tereza s Danou Němcovou - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 88 s. ; 16 cm - váz.

Meditationes de prima philosophia / René Descartes ; přeložili a poznámkami opatřili Petr Glombíček a Tomáš Marvan. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2001. - 127 s. ; 21 cm - brož.
Mensa představuje tajné kódy / Robert Allen ; [z anglického originálu přeložil Pavel Wurm]. - 1. čes. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2002. - 127 s. : il. - brož.

Milované Já / [překlad z anglického originálu Ruth Hálová] - [S.l. : s.n., 1997]. - 231 s. : il. ; 18 cm - brož.

Morální vývoj v psychologických a pedagogických souvislostech / Pavel Vacek - Vyd. 2. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 121 s. ; 21 cm - brož.

Moudrost morálního zákona tvoří základ univerzálního světového názoru čisté demokracie : pomůcka pro výchovu a sebevýchovu nových kvalitních demokratů. / 839 citátů vybral a uspořádal František Venzara - Vyd. 1. - Štěpánov u Olomouce : Světlo pravdy morálního zákona, 2002. - 72 s. ; 30 cm - váz.

Murphyho zrnka / [sesbírali a upravili Jean Zlomto, Anne Jižsestalová ; přeložil Pavel Hogofogo]. - 1. vyd. - Český Těšín : Poradce, 2001. - 237 s. : il. - váz.

Myšlení Teilharda de Chardin / Emile Rideau ; [z francouzského originálu přeložil Juvenál Valíček]. - Vyd. 1. - VelehradOlomouc : Refugium Velehrad-Roma : Centrum Aletti, 2001. - 525 s. ; 22 cm - váz.

Mýtus jako paměť prózy : (interpretace vybraných textů umělecké literatury). / Alena Zachová - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 133 s. - brož.

Napište si svoji knihu, aneb,O jazykových vagabundech a postmoderním veřejném prostoru / Tomáš Hauer - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2002. - 259 s. - brož.

Naše dítě je velmi nadané : rukověť pro rodiče a učitele. / Franz J. Mönks a Irene H. Ypenburg ; [z německého originálu přeložil Jan Šmarda]. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 98 s : il. - brož.

Nástin psychologie II : pro doplňující pedagogické studium. / Otto Čačka - Brno : Paido, 2002. - 103 s. - brož.

Nebojte se myslet hlavou / Vera F. Birkenbihl ; [z německého originálu přeložila Monika Žárská]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 286 s. : il. ; 21 cm - brož.

Neuropsychologická baterie Psychiatrického centra Praha : klinické vyšetření základních kognitivních funkcí. / Marek Preiss, Hana Laing, Mabel Rodriguez - 1. vyd. - Praha : Psychiatrické centrum, 2002. - 56 s. : il., tab. - brož.


Nezapomeň na radost / Phil Bosmans ; [z holandského originálu přeložila Marie Mourková]. - Vyd. 3., v KN 2.. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 110 s. ; 17 cm - váz.


Nostradamova kometa : konec světa 19. srpna 2004. / R.W. Welch ; [z anglického originálu] přeložili Anna Wienerová, Kateřina Vilímová a Ladislav Dlabal. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 356 s. ; 20 cm. - váz.

Novověká filosofie I. Od Francise Bacona po Spinozu / Wolfgang Röd ; [z německého originálu přeložil Jindřich Karásek]. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 2001. - 383 s. ; 21 cm - váz.

Numerologie v praxi / Vladimír Škach ; napsáno za spolupráce Jany Řepové. - 7. vyd. - Brno : Schneider, 2002. - 124 s. : il. - váz.

Obecná psychologie / Karel Paulík - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 80 s. - brož.

Od stimulu k vědě / Willard Van Orman Quine ; [z anglického originálu přeložil a úvodním slovem opatřil Jaroslav Peregrin]. - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2002. - 151 s. - brož.

O společenské smlouvě, neboli, O zásadách státního práva / Jean-Jacques Rousseau ; [z francouzského orignálu přeložila Jarmila Veselá]. - Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2002. - 157 s. - váz.

O stvoření světa : řecko-česky. / Filón Alexandrijský ; [z různých řeckých originálů] přeložil, úvodní studii napsal a poznámkami opatřil Miroslav Šedina. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2001. - 695 s. ; 22 cm - váz.

Paracelsica : dvě studie o renesančním mysliteli a lékaři. / Carl Gustav Jung ; [z německého originálu přeložil Martin Žemla]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2001. - 131 s. - váz.

Partnerství, manželství a paragrafy / Oldřich Choděra - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 107 s. ; 21 cm - brož.

Plato's Phaedo : proceedings of the second symposium Platonicum Pragense. / edited by Aleš Havlíček and Filip Karfík - 1st ed. - Prague : Oikoymenh, 2001. - 474 s. ; 21 cm - váz.

Platón / Dave Robinson, Judy Groves ; [z anglického originálu přeložila Monika Kittová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 178 s. : il. - brož.

Politika dobrých úmyslů / Hans Achterhuis ; [z holandského originálu přeložila Olga Krijtová]. - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal, 2002. - 119 s. ; 20 cm - brož.

Posttraumatická stresová porucha a jak se jí bránit / Ján Praško, Tomáš Hájek, Marek Preiss - Praha : Maxdorf, 2002. - 93 s. ; 21 cm - brož.

Proč zrovna já! / E. Giordano, T. Lasconi, G. Boscato ; [z italského originálu přeložila Ivana Hlaváčová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 135 s. - brož.

Průvodce usoužených puberťáků láskou : podle patnáctky Letty Chubbové. / Ros Asquithová ; [z anglického originálu přeložila Viola Lyčková]. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2002. - 229 s. : il. - brož.

Připraven ke startu : tvary, vzory, množství. / [koncept Katja Krahl ; ilustrace Gabriele Timm. ; překlad Marta Dürrhammerová, Jakub Doležal]. - Praha : Mutabene, 2001. - 16 listů v obálce : barev. il. - volné listy v obálce


Psychologické aspekty hudební výchovy : (ontogeneze, diagnostika, muzikoterapie). : sborník příspěvků 5. ročníku Olomouckých jarních muzikologických konferencí. : [hlavní redaktor: Danuše Nezvalová]. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 100 s. : il. ; 25 cm - brož.
Psychologie a sociologie ekonomického chování / Zuzana Hubinková - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 127 s. - brož.

Psychologie náboženství / Pavel Říčan - 1. vyd. - Praha : Portál, 2002. - 325 s. - váz.

Psychologie tvořivého myšlení / Jiří Pokorný - Vyd. 2. přeprac. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 102 s. : il. - brož.

Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika / Otto Čačka - Vyd. 3., opr. - Brno : Doplněk, 2002. - 382 s. - váz.

Psychologie / Jan Kunhart - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 99 s. : il. - brož.

Psychopatologie pro pomáhající profese : variabilita a patologie lidské psychiky. / Marie Vágnerová - Vyd. 3. - Praha : Portál, 2002. - 444 s. : il. - váz.

Psychotická porucha a její léčba : příručka pro nemocné a jejich rodiny. / Ján Praško ... [et al.] - Praha : Maxdorf, 2001. - 90 s. ; 18 cm - brož.

Rozkoš a láska : dějiny partnerských vztahů ve středověku. / Leah Otis-Cour ; [z anglického originálu přeložila Kateřina Novotná]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2002. - 179 s. - váz.

Řecká filosofie klasického období : sofisté, Sókratés a sokratikové, Platón a Aristotelés. / Andreas Graeser ; [z německého originálu přeložil Miroslav Petříček]. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 2000. - 445 s. - váz.

Řekové a iracionálno / E.R. Dodds ; [z anglického originálu přeložil Ondřej Prokop]. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 2000. - 350 s. ; 21 cm - váz.

Seneca a císař Nero : biografie. / Manfred Fuhrmann ; [přeložil Milan Váňa]. - Vyd. 1. - Jinočany : H & H, 2002. - 319 s. ; 21 cm - brož.

Skvělá kniha her & testů / Václav Fořtík, Jindřich Pěnčík, Vilém Vácha ; [kresby Lucie Lukačovičová]. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 158 s. : il. ; 20 cm - brož.

Smysl konečnosti / Pavel Kouba - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 2001. - 223 s. ; 20 cm - brož.

Snář našich babiček : [druhy snů, vykládání snů]. / [odpovědný redaktor Jan Křupka] - 1. vyd. - Prostějov : Jan Tatarka, 2002. - 124 s. : il. - brož.

Snář XXI. století / Oldřich Rajsigl - 1. vyd. - Havířov : Rajsigl, [2002]. - 600 s. - váz.


Společenský styk, rétorika, etika podnikání : (pro obor Podnikové finance a obchod). : studijní text pro kombinované studium. / Anna Putnová - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 89 s. - brož.


Stručný přehled významných filosofů a filosofických pojmů / Jaromír Hrubeš - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 56 s. ; 30 cm - brož.

Struktura etického fenoménu / Nicolai Hartmann ; [z němčiny přeložil Karel Hlavoň]. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 274 s. - váz.

Středověká filosofie : byzantská, islámská, židovská a latinská filosofie. / Alain de Libera ; [z francouzského originálu přeložil Martin Pokorný]. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2001. - 551 s. ; 21 cm - váz.

Šimonovy pracovní listy 4. Rozvoj myšlení a řeči : doma, na ulici, ve školce, ve škole, u lékaře, v dopravních prostředcích. Předlohy pro kopírování / [text] Blanka Borová, [ilustrace] Jana Svobodová - 2. vyd. - Praha : Portál, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož.

Tajemný Egypt : kořeny hermetické moudrosti. / Erik Hornung ; [z německého originálu přeložil Allan Plzák]. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2002. - 219 s. : il. - váz.

Tajemný hrad : zábavné úkoly pro malé školáky. / [přeložila Petra Martínková] - Čes. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - brož.

Také ty žiješ věčně : [podivuhodné výsledky moderní nauky o umírání]. / Bernard Jakoby ; [z německého originálu přeložil Rudolf Řežábek]. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2002. - 195 s. ; 19 cm - váz.

Taktika a strategie v lásce / Miroslav Plzák - Vyd. 2., v nakl. Motto 1., upr.. - Praha : Motto, 2002. - 226 s. - váz.

Teamwork : 70 her a cvičení. / Brian Glegg, Paul Birch ; [z anglického originálu přeložil Vilém Jungmann]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - x, 104 s. : il. ; 23 cm - brož.

Témata psychoanalýzy I : nevědomí, afekty a emoce, úzkost, fantazie, hysterie. / J. Borossa ... [et al. ; z anglického originálu přeložil Ivo Müller]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 183 s. ; 21 cm - brož.

Třpyt prázdna : eseje a duchovní příběhy. / Míla Tomášová - 2. vyd. - Praha : Avatar, 2002. - 164 s. : portrét ; 21 cm - váz.

Typologie : praktický návod, jak poznávati povahu člověka podle jeho zevnějšku. / Norbert F. Čapek - Brno : Schneider, 2002. - 275 s. : il. - váz.

Úsměvy pro duši : 100 moudrých příběhů pro potěšení. / Norbert Lechleitner ; [z německého originálu přeložil Jiří Pondělíček]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2002. - 133 s. ; 21 cm - váz.
Úvod do studia zdravotnické psychologie / Eva Zacharová - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 128 s. ; 21 cm - brož.


Vanishing histories : 100 endangered sites from the World Monuments Watch. / Colin Amery with Brian Curran - New York : Harry N. Abrams : World Monuments Fund, 2001. - 207 s. : il. - váz.


Velký babiččin snář / [ilustrace Iva Třísková-Karasová] - Ostrava : Knižní expres, 2001. - 334 s. : il. ; 21 cm - váz.

Velký snář / Dagmar Kludská - 1. rozš. vyd. - Praha : Brána : Euromedia Group - Knižní klub, 2001. - 389 s. : il. ; 21 cm - váz.

Veselí klauni : zábavné úkoly pro malé školáky. / [přeložila Petra Martínková] - České vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - [32] s. : barev. il. ; 29 cm - brož.

Zasvěcení do praktické magie : úplný soubor učení pro mágy solitéry i mágy ve skupinách. : magie, esoterní astrologie, kabala. Díl 1. Neofyt / Chic Cicero, Sandra Tabatha Cicerová ; z anglického originálu přeložila Anna Nováková. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 191 s. : il. - soubor

Zasvěcení do praktické magie : úplný soubor učení pro mágy solitéry i mágy ve skupinách. : magie, esoterní astrologie, kabala. Díl 2. Zelator / Chic Cicero, Sandra Tabatha Cicerová ; z anglického originálu přeložila Anna Nováková. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 178 s. : il. - soubor

Zábavné činnosti pro celou rodinu / Cynthia MacGregor ; [z anglického originálu přeložila Monika Kittová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 126 s. : il. - brož.

Základy psychologie emocí / Iva Stuchlíková - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 227 s. - brož.

Základy psychometriky / Tomáš Urbánek - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 153 s. : il. - brož.

Zápisky k životopisu / Josef Tvrdý - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 106 s. : il. - brož.

Zrnka odvahy / [přeložil Petr Engliš] - 1. vyd. - Český Těšín : Poradce, 2001. - 238 s. : il. - váz.

Zrnka štěstí / [sesbíral Milan Konvit] - 1. vyd. - Český Těšín : Poradce, 2001. - 240 s. : il. - váz.

Ztroskotání na pólu : tragédie vzducholodi Italia a Nobileho výprava k severnímu pólu v roce 1928. / Wilbur Cross ; [z anglického originálu přeložil Allan Plzák]. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2002. - 229 s., [16] s. obr. příl. - váz.

Žena třetího tisíciletí : lék na bolest a utrpení jednotlivce i světa. / Michal Burda - [Olomouc] : Fontána, 2002. - 284 s. - váz.

Žena = láska : ženám - pro změnu života, mužům - pro pochopení ženy. / Michal Burda - [Olomouc] : Fontána, 2002. - 193 s. - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist