Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (červenec-srpen) - I. Přírodní vědy

za červenec-srpen 2002

Aktuální problematika genetické toxikologie : 25. pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti. : Brno, 22.-24.5.2002. - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2002. - 58 s. - brož.
Amazoňani : [jak o ně správně pečovat a porozumět jim]. : speciální část: Chování amazoňanů. / Werner a Susanne Lantermannovi ; ilustrace Fritz W. Köhler. ; [z německého originálu přeložil Zdeněk Roller]. - Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2002. - 56 s. : il. (některé barev.) - brož.
Analýzy rostlinného genomu / Pavel Vejl ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2002. - 238 s. : il. - brož.

Aplikovaná mechanika 2002 : 4. ročník vědecké konference s mezinárodní účastí. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 426 s. : il. ; 25 cm - brož.

Atlas přírodních katastrof / Jeff Groman ; [z anglického originálu přeložil Ludvík Rybáček]. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2002. - 95 s. : barev. il., barev. m. - váz.

Atlas rozšíření plazů v České republice / Mikátová B., Vlašín M., Zavadil V. (eds.) - Brno : Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2001. - 257 s., [1] mp. příl. : mapy ; 23 cm - Brož.

Bambusy v tušové malbě : ze Sbírky orientálního umění Národní galerie v Praze. / [autor textu o bambusech] Lubor Hájek ; [autorka doprovodných textů Helena Honcoopová ... et al.]. - Praha : DharmaGaia : Národní galerie, 2002. - 122 s. : il. - Národní galerie v Praze ; brož.

Biologická olympiáda : pokyny pro kategorie C a D. : náměty samostatných prací kategorie C. 2002-2007. / [redakce Olina Králíková] - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 2002. - 66 s. : tab. - brož.

Biologicky aktivní fenolické látky v zemědělských plodinách : sborník z mezinárodní vědecké konference konané 7. listopadu 2001 ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni. / [V. Míka, P. Kalač, eds.] - Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2001. - 134 s. : il. - brož.

Biologie pro gymnázia : (teoretická a praktická část). / Jan Jelínek, Vladimír Zicháček - 5. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002. - 574 s., [56] s. obr. příl. - váz.

Biologie, botanika, dendrologie / František Fér, Pavel Rohon - Vyd. 2., přeprac. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 156 s. : il. - brož.

Botanika systematická / Karel Dolejš - 2. upr. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2002. - 245 s. : il. ; 21 cm - brož.

Chemical products in agriculture and environment / edited by Henryk Górecki, Zbigniew Dobrzanski - Jeseník : Czech-Pol Trade, [2002]. - 493 s. : il. - váz.


Chemická olympiáda : školní kolo kategorie A a E. Roč. 39. 2002-2003. Část 1. Soutěžní úlohy studijní a praktické části / [Jan Rohovec ... et al.] - Praha : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [2002]. - 26 s. : tab. - brož.


Chemické pokusy pro studenty středních škol / [Zdenka Durčáková ... et al.] - Vyd. 1. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 174s. : il. - brož.

Chemické pokusy pro žáky základních škol / [Zdenka Durčáková ... et al.] - Vyd. 1. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 177 s. : il. - brož.

Chování extrémů v klimatologických časových řadách / Radim Tolasz - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 2001. - 111 s. : il. (některé barev.) ; 29 cm - brož.

Chýnovská jeskyně - 1. vyd. - Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2001. - 23 s. : barev. il. - brož.

Cryopreservation and safe keeping of cells and tissues : May 13-15, 2002, Hradec Králové, Czech Republic. : abstracts preprints. / editor Pavel Měřička - Hradec Králové : Nucleus HK, 2002. - 64 s. - brož.

Cvičení ze zemědělské zoologie / I. Langrová ... [et al.] - 3. upr. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2002. - 156 s. : il. - brož.

Cvičení z matematické analýzy : diferenciální počet. / Jan Mareš, Jana Vondráčková - Vyd. 4. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 91 s. - brož.

Cvičení z matematické analýzy : (integrální počet a řady). / Edita Pelantová, Jana Vondráčková - Vyd. 3. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 115 s. - brož.

Cvičení z matematiky IV / Pavel Burda, Jarmila Doležalová - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 75 s. : il. - brož.

Cvičení z matematiky pro 3. ročník základní školy : pracovní sešit. [1]. 2000 příkladů k opakování a procvičování základního učiva během školního roku (včetně výsledků cvičení) / Karel Valeš - 1. vyd. - Humpolec : JAS, 2002. - 83 s. + 1 příl. - brož.

Cvičení z matematiky pro 3. ročník základní školy : pracovní sešit. [2]. 800 příkladů k opakování a procvičování učiva o prázdninách (včetně výsledků cvičení) / Karel Valeš - 1. vyd. - Humpolec : JAS, 2002. - 39 s. + 1 příl. - brož.

Cvičení z mechaniky tekutin / Sylva Drábková, Milada Kozubková - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 141 s. : il. ; 29 cm - brož.

Československá slimač : (sborník zájemců o výzkum měkkýšů České a Slovenské republiky vydávaný u příležitosti malakozoologických dnů). Vol. 1(2001). - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2002. - 16 s. : barev. il. - brož.

Český svaz ochránců přírody, Vlašim : výroční zpráva. 2001. - Vlašim : Český svaz ochránců přírody, [2002]. - 60 s. : il., tab. - brož.


Desatero domácí ekologie / Aleš Máchal, Mojmír Vlašín, Dagmar Smolíková - Brno : Rezekvítek, 2002. - 159 s. : il. - Brož.


Detpar - the catalogue of detonation parameters / [Jiří Majzlík, Václav Dusík] - 1st Ed. - Pardubice : University of Pardubice, 2002. - 408 s. : il. - brož.

Dějiny vesmíru a smysl stvoření / Claude Tresmontant ; [z francouzského originálu přeložil Josef Mlejnek]. - Vyd. 2., nakladatelství Academia 1. - Praha : Academia, 2002. - 189 s. ; 21 cm - váz.

Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví : editoři Jakub Hruška, Emil Cienciala. - [Praha] : Ministerstvo životního prostředí, 2002. - 159 s. : il. ; 30 cm - brož.

Dunajská delta : barvy, vůně a hlasy přírodního ráje. / [text a fotografie] Miroslav Šebela - Vyd. 1. - Brno : Moravské zemské muzeum, 2002. - 169 s. : il., mapa ; 31 cm + [1] volná příl., [1] CD-ROM. - váz.

Dynamical systems and irreversibility: Proceedings of the XXI. Solvay conference on physics : November 1-5, 1998; Kansa Science City. / edited by Ioannis Antoniou - New York : John Wiley, 2002. - xxii, 355 s. : il. - váz.

Efemeridy pro astrology 1971-1980. / sestavil Antonín Strejc - 5. vyd. - Praha : Vodnář, 2001. - 64 s. : tab. - brož.

Ekologické sítě : sborník příspěvků mezinárodní konference. : Brno, 23.-24.11.2001. / [editor Petr Maděra] - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 273 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Ekologický právní servis : výroční zpráva. 2000. / [připravil Martin Prokop] - [Brno] : Ekologický právní servis, 2001. - 41 s. : il. - brož.

Ekologický právní servis : výroční zpráva. 2001. - [Brno] : Ekologický právní servis, [2002]. - 42 s. : il. - Brož.

Ekonomické základy trvale udržitelného rozvoje / Jan Zeman - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 171 s. - brož.

Energetika v metalurgii : (cvičení). / Pavel Hašek, Zuzana Klečková - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 172 s. : il. ; 30 cm - brož.

Environmentalica Vol. 13. 1999. No. 1-2.. / edited by Martin Braniš - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 124 s. : il., tab. - Brož.

Environmentalica Vol. 14. 2000. No. 1-2.. / [redakční rada Jaroslav Číhalík ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 159 s. : il., tab. - Brož.

Environmentalica Vol. 15. 2001. No. 1-2. / [redakční rada Jaroslav Číhalík ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 171 s. : il., tab. - Brož.


Etologie hospodářských zvířat / Jarmila Voříšková a kol. - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 169 s. : il. - brož.


Etymologiae 13-15. / Isidor ze Sevilly ; překlad a poznámky Daniel Korte. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2001. - 347 s. - váz.

Experimentální metody v anorganické technologii / Petra Šulcová, Ludvík Beneš - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 262 s. : il. ; 29 cm - brož.

Extrémní denní srážky na území České republiky v období 1879-2000 a jejich synoptické příčiny / Josef Štekl ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 2001. - 128 s., [11] l. barev. mapových příl. : il. ; 30 cm - brož.

E=mc2 : životopis nejslavnější rovnice na světě. / David Bodanis ; [z anglického originálu] přeložil Jan Placht. - 1. vyd. v čes. jaz. - Praha : Dokořán, 2002. - 279 s. : il. - váz.

Fakta a data o životním prostředí v České republice / [připravil kolektiv autorů Ministerstva životního prostředí] - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2002. - 74 s. : barev. il. - brož.

Falun Gong / Li Hongzhi - 1. české vyd. - Praha : Vodnář, 2002. - 188 s. : il. - brož.

Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady 3. / Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, Matthew Sands - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 435 s. : il. - váz.

Filosofické otázky Feynmanovy fysiky : malá esejistická nahlédnutí. / Jiří Adamec - 1. vyd. - Brno : Filosofický seminář - katedra teorie, 2002. - 63 s. - brož.

From oocyte to embryonic stem cell: A lesson from pluripotency : Čejkovice; June 6-9, 2002. / [editors] Petr Dvořák, Aleš Hampl - Brno : Mendel University of Agriculture and Forestry, 2002. - 51 s. - Brož.

Fyzika I Část 1. / Zdeněk Cimpl, Simeon Karamazov - Vyd. 3. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 106 s. ; 29 cm - brož.

Fyziologie zvířat - cvičení / Petr Řezáč, Dagmar Vašíčková - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. - 31 s. ; 29 cm - brož.

Geodezie II. / Zbyněk Maršík, Magdalena Maršíková - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. - 123 s. : il. - brož.

Geodézie 40 / Zdeněk Skořepa - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 129 s. : il. - brož.

Geologická minulost České republiky / Ivo Chlupáč ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 436 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 24 cm - váz.

Geologický park Mariánské Lázně : -- procházka expozicemi a krajinou --. / [Petr Bouše] - Praha : Oswald, 2001. - 39 s. : il. - brož.


Geometrie : základní praktická cvičení. / Jaroslav Chocholouš - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 35 s.(33 volných listů v obálce) : il. - volné listy v obálce


Geophysical Institute Prague : Report 2000-2001. / [edited by Pavla Hrubcová ... et al.] - Prague : StudiaGeo, 2002. - 45 s. : barev. il., mapy - Brož.

Grafy a jejich aplikace / Jiří Demel - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 257 s. ; 24 cm - váz.

GRAPHS 2002 : Czech and Slovak conference on Graph theory and combinatorics. : Rejvíz, May 27-31, 2002. : abstracts. / edited by Petr Kovář and Tereza Kovářová - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 31 s. - brož.

Historická geologie / Jiří Kalvoda, Ondřej Bábek, Rostislav Brzobohatý - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 199 s. : il. ; 29 cm - brož.

Houby : [jedlé, nejedlé a jedovaté druhy]. / Hans E. Laux ; [z německého originálu přeložila Monika Kuprová]. - Vyd. 1. - Praha : Svoboda, 2002. - 95 s. : barev. il. ; 18 cm - brož.

Hrazení bystřin : učební text. : distanční studium LI, volitelný předmět KTI. / Pavel Kovář, František Křovák - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2002. - 31 s., [6] l. příl. : il. ; 29 cm - brož.

Hvězdářská antiročenka / [sestavil Jiří Dušek] - Vyd. 1. - Brno : Sdružení hvězdáren a planetárií : Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka : Instantní astronomické noviny, 2002. - 116 s. : il. - brož.

III. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků : Brno, 6. února 2002. : sborník příspěvků. / [uspořádali Libuše Trnková, Pavel Janderka, René Kizek] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 64 s. : il. - brož.

III. seminář o stanovení aminokyselin s mezinárodní účastí : sborník příspěvků z III. semináře věnovaného stanovení aminokyselin. : Brno, 13. června 2002. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. - 36 s. : il. - brož.

Interorchid 2001 : sborník referátů. : Brno, 16.3.-17.3.2001. / editoři Libor Jankovský, Jarmila Matoušková - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 135 s. : il. - brož.

Investice na ochranu životního prostředí v České republice v roce 2000 / zpracoval Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí - 1. vyd. - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 16 s. : il. - brož.

Inženýrská mechanika 2002 : national conference with international participation May 13-16, 2002, Svratka, Czech Republic. : proceedings. / editors Lubomír Houfek, Pavel Hlavoň, Petr Krejčí - Brno : University of Technology, 2002. - ix, 335 s. : il. - brož.

Iowa - portrait of the land - 1st Ed. - Des Moines(Iowa) : Wallace State Office Building, 2000. - vii, 89 s. : il. - brož.


Is there a purpose in nature? : how to navigate between the Scylla of mechanism and the Charybdis of teleology. / edited by Ivan M. Havel and Anton Markoš - [Praha] : Vesmír, 2002. - 197 s. - brož.


Jak učit matematice žáky ve věku 10-15 let : Litomyšl, 18.-20. října 2001. / [editoři Milan Hejný ... et al.] - [Praha] : Jednota českých matematiků a fyziků, 2002. - 153 s. : il. - brož.

Jižní Itálie : průvodce druhou nejbohatší klenotnicí pokladů cháněných UNESCO. / Vladimír Tkáč - Ostrava : Montanex, 2002. - 156 s. : barev. il., mapy, plány ; 22 cm - brož.

Klíč k určování půdních bezobratlých živočichů / [Steve Tilling, Anne Bebbington, John Bebbington ; překlad Dagmar Chytilová, Josef Chytil]. - Brno : Rezekvítek, 2000. - 1 slož. list : il. - Brož.

Korelační mikroskopie, alternativní metoda vícekanálového konfokálního zobrazení : zkrácená verze habilitační práce. / Radim Chmelík - Brno : VUTIUM, 2002. - 34 s. : il. - brož.

Laboratorní cvičení z fyziky 1 / Danuše Nováková, Zuzana Malá - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 107 s. : il. - brož.

Látky znečišťující ovzduší / Karel Obroučka - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 73 s. : il. - brož.

Lesní čarování III / [autorka textu a ilustrací, fotografie] Blanka Ponížilová-Juříčková - 1. vyd. - Brno : Rezekvítek, 2001. - 40 s. : il. + 2 příl. - brož.

Lesní čarování : kniha omalovánek, vystřihovánek, hádanek a her s tématikou: les. 2. / [autorka textu a ilustrací, fotografie] Blanka Ponížilová-Juříčková - 2. vyd. - Brno : Rezekvítek : Lipka, 2002. - 39 s. : il. + 3 příl. - brož.

Letadlové systémy / Vratislav Věk, Jana Celerinová - Vyd. 2., přeprac. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 208 s. : il. - brož.

Lež: Evoluce : Genesis - klíč k obraně vaší víry. / Ken Ham ; [překlad Marek Obdržálek]. - Vyd. 1. - Praha : Výkonný výbor Bratrské jednoty baptistů, 2002. - 173 s. : il. - brož.

Limity a rizika uplatňování produkčních funkcí lesa ve zvláště chráněných územích : sborník referátů ze semináře se zahraniční účastí. : 14.5.2002 v Brně. : 15.5.2002 v Litovli. / editors Jaroslav Simon, R. Adolt - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. - 74 s. : il., tab. - brož.

Lineární algebra a geometrie / Jiří Pytlíček - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 122 s. - brož.

Mackovia : pol roka s nezbednými medvedíkmi. / Václav Chaloupek, Jaroslav Vogeltanz ; preklad z češtiny Zora Sadloňová]. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2002. - 79 s. : barev. il. ; 29 cm - váz.
Malý kosmonaut / [texty cvičení Joanna Jaskula, ilustrace Jakub Kuzma ; z polského originálu přeložila Hana Burešová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - váz.


Management kvality a environmentu : učební text vedlejší specializace management kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. / Jaromír Veber - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 157 s. : il. - brož.


Matematika II / Ivan Mezník - Vyd. 7. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 109 s. : il. - brož.
Matematika II : diferenciální rovnice. : diferenciální počet funkcí více proměnných. / Miloslav Nekvinda - Vyd. 2. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 104 s. : il. ; 21 cm - brož.

Matematika I / Jiří Neustupa - Vyd. 4., přeprac. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 134 s. - brož.

Matematika na dlani / Eva Janurová, Miroslav Janura - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2002. - 113 s. : il. - brož.

Matematika ve středověké Evropě / Jindřich Bečvář a kol. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2001. - 445 s. : il. - váz.

Matematika v jezuitském Klementinu v letech 1600-1740 / Karel Mačák, Georg Schuppener - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2001. - 193 s. : il., portréty, faksimile ; 25 cm - brož.

Mathematical techniques : an introduction for the engineering, physical, and mathematical sciences. / D.W. Jordan, P. Smith - 3rd Ed. - Oxford : Oxford University Press, 2002. - xviii, 862 s. : il. - brož.

Mechanika tekutin / Jaroslav Janalík, Pavel Šťáva - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. - 125 s. : il. ; 30 cm - brož.

Mikroskopická endonazální chirurgie / Karel Sláma, Karel Sláma, jr. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 78 s. : il. (větš. barev.) ; 21 cm - brož.

Minerálne technológie II : sulfuretum v prírode a v priemysle. / Alena Luptáková, Mária Kušnierová, Peter Fečko - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 152 s. : il. (některé barev.) - brož.

Modelování přenosu výkonu a informace / Josef Koreis - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 178 s. : il. - brož.

Modelování vývoje regionálních trhů práce / Jana Hančlová ... [et al.] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 113 s. : il. - brož.

Modely operačního výzkumu / Josef Jablonský - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 235 s. : il. - brož.

Monitorování cizorodých látek v životním prostředí III. : Podivice, 11.-12. dubna 2001. : sborník příspěvků ze semináře. / Karel Vytřas, Josef Kellner a Jan Fischer editoři - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita, 2001. - 170 s. : il. - brož.

Morfologie hospodářských zvířat : učební text pro studující zemědělských fakult. / František Jelínek, Karel Jelínek - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. - 287 s. : il. - brož.

Myši : správná péče a porozumění. / Horst Bielfeld ; [z německého originálu přeložila Dagmar Steidlová]. - České vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2002. - 72 s. : il. (některé barev.) ; 20 cm - brož.


Naše květiny / Miloš Deyl, Květoslav Hísek - Vyd. 3., upr., v Academii vyd. 1.. - Praha : Academia, 2001. - 1 sv. (nestránkováno), 690 barev. il. - váz.

Návody pro laboratorní cvičení z analytické chemie III / Pavel Matějka a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2002. - 9 seš. v obálce (12, 11, 12, 18, 15, 17, 13, 15, 23 s.) : il. - brož.

Názvosloví organické chemie / Jaroslav Fikr, Jaroslav Kahovec - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2002. - 243 s. : il. - brož.

Nebeská stavidla se otevřela-- : zhoubná povodeň v Čechách dne 25. a 26. května 1872 na Litavce, Berounce, Vltavě a okolních oblastech .... / Otomar Dvořák ; původní vyobrazení ... od malířů Františka Chalupy ... [et al.]. - Vyd. 1. - Beroun : Knihkupectví U radnice, 2002. - 100 s. : il. - váz.

Normály teploty vzduchu na území České republiky v období 1961-1990 a vybrané teplotní charakteristiky období 1961-2000 / Vít Květoň - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 2001. - 197 s., [19] l. barev. mapových příloh ; 29 cm - brož.

Oceňování báňských podniků a ložisek nerostů / Jindřich Karpíšek - 2. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 91 s. : il. - brož.

Odmaturuj! z matematiky / [zpracovali Pavel Čermák, Petra Červinková] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2002. - 208 s. : il. ; 24 cm - brož.

Od stimulu k vědě / Willard Van Orman Quine ; [z anglického originálu přeložil a úvodním slovem opatřil Jaroslav Peregrin]. - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2002. - 151 s. - brož.

Operační výzkum I / Josef Volek - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 111 s. : il. ; 30 cm - brož.

Operační výzkum / Karel Rais - Vyd. 4. přeprac. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 110 s. : il. - brož.

Optoelektronické senzory a videometrie / Jan Fischer - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 143 s. : il. - brož.

Orientalia Antiqua Nova : sborník z mezinárodního vědeckého kolokvia, konaného v Plzni dne 9. února 2001. / [vydavatel Ivo Budil, Petr Charvát] - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 57 s. : il., mapy - brož.

Pěstujeme lineární algebru / Luboš Motl, Miloš Zahradník - 3. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 348 s. - brož.

Podíl matematiky na přípravě učitele primární školy : mezinárodní vědecká konference ..., Olomouc, 25.-27. dubna 2002. / [odpovědný redaktor Hana Dziková] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 204 s. : il. - brož.

Podzemí v Čechách, na Moravě, ve Slezsku / [Jaroslav Hromas ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2002. - 269 s., [24] s. obr. příl. : il. - brož.


Poloumělý a umělý výtěr okouna říčního a odchov jeho raného plůdku / J. Kouřil ... [et al.] - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. - 12 s. : il. - brož.

Porovnání efektivnosti holosečného a podrostního způsobu hospodaření na příkladu smrkového a bukového hospodaření : celostátní seminář, Volary 30.5.2002. - Brandýs nad Labem : t. UHÚL, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. - brož.

Pověz mi, kdo je nejkrásnější / [texty Zuzana Drhová, Lucie Peláková] - Praha : Zelený kruh, 2002. - 31 s. : tab. - brož.

Povodeň na řece Moravě v červenci 1997 / Ivo Dostál, Tomáš Řehánek, Libuša Papšíková - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 2002. - 43 s. : il. (některé barev.), mapy ; 29 cm - brož.

Pracovní jednání k problematice environmentálního účetnictví : sborník přednášek. : Praha, 28.5.2001. - Vyd. 1. - PardubicePraha : Univerzita Pardubice : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2001. - 66 s. : il. ; 30 cm - brož.

Proceedings from International regional workshop on environmental business accouting (Czech Republic, Slovakia, Poland and Hungary) : Brno, October 29-31, 2001. - PardubicePragueBrno : University of Pardubice : Ministry of Environment of the Czech Republic : Mendel University of Agriculture and Forestry, 2001. - 88 l. ; 30 cm - brož.

Proceedings University of West Bohemia : [section 1: Natural and engineering sciences. : section 2: Social sciences. / editor chief Vladimír Zeman] 2001. - Plzeň : University of West Bohemia, 2002. - 252 s. : il. - brož.

Produkce násadového materiálu ryb a raků : sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí pořádané ve Vodňanech 2.-3.5.2002 v rámci XII. Vodňanských rybářských dnů. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. - 152 s. : il., mapa ; 30 cm - brož.

Projektování trvale udržitelných systémů hospodaření / Jan Váchal, Jan Moudrý - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. - 238 s. : il. - brož.

Průmyslové technologie a životní prostředí : sborník 4. celostátní konference se zahraniční účastí. : Ostrava, 30.5.2002. / [sestavil Stanislav Bartusek] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 146 s. : il., tab. - brož.

Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku / [redakce Šárka Nováková] - 1. vyd. - Praha : Gutenberg, 2002. - 686 s. - brož.

Příklady a úlohy z obecné, anorganické a organické chemie / Stanislav Kafka - Vyd. 2. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2002. - 116 s. ; 29 cm - brož.

Příprava pracovníků státní správy a samosprávy v oblasti prevence znečišťování životního prostředí podle standardů Evropské unie Díl 1. / [Josef Fiala a kolektiv] - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 150 s. - brož.


Příprava pracovníků státní správy a samosprávy v oblasti prevence znečišťování životního prostředí podle standardů Evropské unie Díl 2. / [Josef Fiala a kolektiv] - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 143 s. - brož.


Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z chemie na Zemědělskou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích / Božena Havlíčková - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. - 55 s. - brož.

Ptáci našich parků a zahrad / Detlef Singer ; [z německého originálu přeložila Monika Kuprová]. - Vyd. 1. - Praha : NS Svoboda, 2002. - 95 s. : il. - brož.

Rastrovací mikroskopie při kritické energii elektronů : zkrácená verze PhD Thesis. / Jitka Káňová - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 39 s. : il. - brož.

Rododendrony a azalky / Andrea Kögelová ; kresby Ushine Dornerová. [z německého originálu přeložil Václav Větvička] - Čes. vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2002. - 63 s. : barev. il. - brož.
Růže je růže : aby se jí na zahrádce dařilo. / Čestmír Böhm - 1. vyd. - Líbeznice : Víkend, 2001. - 77 s., [8] s. obr. příl. - brož.

Růže : spolehlivé odborné rady. / Linden Hawthorne ; [z anglického originálu přeložila Jana Pacnerová]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2002. - 72 s. : barev. il. - brož.

Rybníky a účelové nádrže / Karel Vrána, Jan Beran - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 150 s. : il. - brož.

Rybník Kolečko u Tovačova / Jiří Šírek, Vojtěch Štolfa, Jiří Polčák - Brno : Cerm, 2001. - 125 s. : barev. il. - váz.

Řešené příklady z fyziky / Jan Slavík a kolektiv 1. Klasická fyzika - 4. upr. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 233 s. : il. ; 20 cm - brož.

Savci / Jimmy Johnson ; [z anglického originálu přeložila Kateřina Ševčíková]. - Vyd. 1. - [Praha] : Slovart, 2002. - 120 s. : barev. il. ; 17 cm - brož.

Sbírka příkladů z fyziky I / Ladislav Samek, František Černý, Oliva Pacherová - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 98 s. - brož.

Sborník přednášek z mezinárodního regionálního semináře k problematice podnikového environmentálního účetnictví (Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko) : Brno 29.-31.10.2001. - Vyd. 1. - PardubicePrahaBrno : Univerzita Pardubice : Ministerstvo životního prostředí České republiky : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. - 91 s. : il. ; 30 cm - brož.

Scientific papers of the University of Pardubice : Faculty of Chemical Technology. : series A. 6. 2000. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 169 s. : il., tab., grafy. - brož.
Scientific papers of the University of Pardubice : Faculty of Chemical Technology. : series A. 7. 2001. / [editorial board Zdeněk Palatý ... et al.] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 284 s. : il., tab. - brož.

Seismické inženýrství na prahu třetího tisíciletí / Dana Procházková - [Praha : s.n., 2002]. - 27 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.


Serengeti : pohled do africké divočiny. / Reinhard Radke ; s fotografiemi Anupa a Manoje Shahových. ; [z německého originálu přeložila Kateřina Anděrová]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2002. - 288 s. : barev. il. - váz.

Seznam zvláště chráněných území ČR k 31.12.2001 / Ústřední seznam ochrany přírody - Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2002. - 126 s., tab. na příl. - brož.

Shlukování vágně definovaných objektů : zkrácená verze PhD Thesis. / Libor Žák - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 36 s. : il. - brož.

Simulační technologie : zkrácená verze. : habilitační práce. / Simeon Simeonov - Brno : Vutium, 2002. - 20 s. : il. - brož.

Slepý hodinář : zázrak života očima evoluční biologie. / Richard Dawkins ; [z anglického originálu přeložil Tomáš Grim]. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2002. - 357 s. : il. - váz.

SOS voda a ovzduší : 2002/03. : katalog čistých řešení. - 2. vyd. - Stará Boleslav : Informační středisko pro životní prostředí REK, 2002. - 24 s. : il. - brož.

Soutěž studentské tvůrčí činnosti "Student FCH 2001" : [Brno, 24.5.2001]. : sborník příspěvků. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2001. - 228 s. : il. - brož.

Speleofórum 2002 : ročník 21. : setkání speleologů v Moravském krasu 19.-21. dubna 2002. / [sestavil Pavel Bosák a Jiřina Novotná] - Praha : Česká speleologická společnost, 2002. - 81 s., [4] s. obr příl. : il. -
Statistické metody / Zdeněk Karpíšek, Miloš Drdla - Vyd. 6. přeprac. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 106 s. : il. - brož.

Stav světa na přelomu tisíciletí : výběr z článků publikovaných v letech 1995-2001. / Pavel Nováček - Vyd. 1. - Prostějov : Geoda, 2002. - 223 s. - brož.

Strom života : člověk a jeho životní prostředí. : projekt ekologické výchovy pro mateřské školy a 1. a 2. ročník základní školy. : příručka pro učitele. 2002. / [Alena Jůvová] - Brno : Paido, 2002. - 19 s. - brož.

Studijní programy : Česká zemědělská univerzita v Praze. Lesnická fakulta. : [obory] Inženýrská ekologie, Krajinné inženýrství, Krajinářství, Územní technická a správní služba. / [Wittlingerová a kolektiv] - [Kostelec nad Černými Lesy] : Lesnická práce, 2002. - 240 s. - brož.

Systém kritických bodů v gastronomii (HACCP) : příručka pro pracovníky účelového stravování, restaurací a hotelů. / [Michal Voldřich ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : České a slovenské odborné nakladatelství, 2002. - 102 s. : il. (některé barev.) + 1 CD-ROM. - brož.

Špinavá hra : Nomura Securities a vpád Japonců na Wall Street. / John E. Fitzgibbon, jr. ; [z anglického originálu přeložili Herrmann & synové]. - Praha : Herrmann & synové, 2002. - 246 s. : il. - Váz.


Technik měření emisí : odborný kurz pro žadatele o udělení autorizace podle §15, odst. 3, písm. c) a odst. 4 zákona č. 86/2002 Sb. o ovzduší na základě pověření Ministerstva životního prostředí. : (studijní materiály). / [sestavil Tadeáš Ochodek] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 162 s. : il., tab. - brož.


Teorie řízení 1 / Jiří Skalický - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 98 s. : il. - brož.
Termika : (učební text pro předmět Fyzika I). / Jiří Tulka, Slavomír Pirkl - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 45 s. : il. - brož.

Těžba a úprava silikátových surovin / Vladimír Slivka a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Silikátový svaz, 2002. - 443 s., obr. příl. : il. - váz.

The Distribution of bats (Chiroptera, Mammalia) in western Bohemia: A review / Luděk Bufka ... [et al.] - Plzeň : Západočeské muzeum, 2001. - 30 s. : il. - brož.

Trávy : lipnicovité, šáchorovité, sítinovité a rostliny podobné travám Evropy. / Jürke Grau ... [et al.] ; [z německého originálu přeložil Jiří Váňa]. - Vyd. 2. - Praha : Euromedia Group - Ikar : Euromedia Group - Knižní klub, 2002. - 287 s. : il. (většina barev.) - Euromedia Group - Knižní klub ; váz.

Tropické rostliny / Jens G. Rohwer ; [z německého originálu přeložil Ludvík Helebrant]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2002. - 286 s. : barev. il. - váz.

Trvale udržitelný rozvoj české krajiny : sborník konference. : Pardubice, 6.-7.2.2002. - Pardubice : Česká společnost krajinných inženýrů : Český svaz stavebních inženýrů, 2002. - 200 s. : il. - Brož.

Udržitelný rozvoj území / [redakce Josef Markvart, Lubor Fridrich] - BrnoPraha : Ústav územního rozvoje : Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2002. - 55 s. : barev. il. - Brož.

Uhlí : zdroje, procesy, užití. / Václav Roubíček, Jaroslav Buchtele - Ostrava : Montanex, 2002. - 173 s. : il. - váz.

Utajené dějiny podnebí : řídilo počasí dějiny lidstva?. / Jiří Svoboda - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 202 s. : il. - váz.

Užití nerovnic v mechanice : zkrácená verze habilitační práce. / Jiří V. Horák - Brno : VUTIUM, 2002. - 28 s. - brož.

Úvod do etologie psů : pracovní sešit pro chovatelské kurzy se zaměřením na kynologii. / Roman Kvapil, Zdeněk Roller, Ivona Svobodová - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita : SVOPAP, 2002. - 22 s. : il. - brož.

Úvod do mechaniky lomu I. : vruby a trhliny. : nestabilní lom při statickém zatížení. / Josef Kučera - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 151 s. : il. - brož.

Úvod do studia matematiky na Univerzitě v Pardubicích / Jaroslav Seibert, Stanislav Kolda - Vyd. 9., nezm. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 87 s. - brož.


Velká encyklopedie vesmíru / Josip Kleczek - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 582 s., 48 s. barev. obr. příl. : il. ; 30 cm - váz.


Velký příběh oceánů Díl 1. Atlantský oceán / Georges Blond ; [z francouzského originálu přeložil Lubomír Martínek]. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2002. - 252 s. - váz.

Vesmír / Ian Graham ; [z anglického originálu přeložil a upravil Jakub Rozehnal]. - Vyd. 1. - [Praha] : Slovart, 2002. - 120 s. : barev. il. ; 17 cm - brož.

Vitaminová kuchařka / Milena Rozová ; fotografie Vladimír Doležal. ; ilustrace Miloslav Martenek. - České Budějovice : Dona, 2002. - 118 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 20 cm - brož.
VI. pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů : 7. února 2002, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně. : sborník příspěvků. / [uspořádali Pavla Boublíková, Libuše Trnková, René Kizek] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 82 s. - brož.

Vliv geometrie a velikosti vrubu na dobu do lomu při monotónním a cyklickém zatížení za vysoké teploty : zkrácená verze PhD Thesis. / Pavel Preclík - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 27 s. : il. - brož.

Voda pro příští generace : diskusní fórum 2001. : 25.9.2001, Praha. - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2001. - 36 s. - brož.

Vodovody, kanalizace a vodní toky v roce 2001. / zpracoval Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 18 s. : tab. - brož

Vraťte vratné lahve / Ivo Kropáček - Olomouc : Hnutí Duha, 2002. - 32 s. : il. ; 30 cm - Brož.
Vyplouváme na moře : učební texty k námořní kvalifikaci. / [Pavel Kocfelda, Jan Satrapa] - Praha : Pavel Kocfelda, [2001]. - 48 s. : il. ; 30 cm - Brož.

Vyšší geodézie 1 : geometrická. / Miloš Cimbálník, Leoš Mervart - Vyd. 2., přeprac. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 184 s. : il. - brož.

Využití nízkoteplotní plazmy při vytváření povlaků žárového nástřiku : teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení. / Oldřich Ambrož - Brno : Vutium, 2002. - 19 s. - brož.
Výroční zpráva Českého hydrometeorologického ústavu 2001. - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 2002. - 54 s. : il. - brož.

Výzkum pokročilých elektrodových materiálů : zkrácená verze PhD Thesis. / Vítězslav Novák - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 27 s. : il. - brož.

Význam prof. Walda pro českou a slovenskou chemii v celosvětovém kontextu : semináře o výuce a historii chemie. : sborník přednášek. I. / editor Jindřich Vedlich - Vyd. 1. - Hradec Králové : Garamon, 2002. - 62 s. : il. - brož.

World catalog of Sphaeroceridae (Diptera) / author, original illustrations Jindřich Roháček ... [et al.] - 1st ed. - Opava : Slezské zemské muzeum, 2001. - 414 s. : il. - váz.


Základy statistiky / Eduard Souček - Vyd. 2., dopl. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 167 s. : il. - brož.


Západočeská univerzita v Plzni-Fakulta aplikovaných věd : informace o studiu. : 1101 Matematika. : 3602 Geomatika. : akademický rok 2002/2003. / [zpracovali Václav Vais, Jiří Křen, Jaroslav Toninger] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 54 s., příl. - brož.

Zeleň staveb v krajině : sborník přednášek ze semináře konaného dne 13. června 2002. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. - 97 s. : il. ; 30 cm - brož.

Země / John Malam ; [z anglického originálu přeložila Pavla Rajtrová]. - Vyd. 1. - [Praha] : Slovart, 2002. - 120 s. : barev. il. ; 17 cm - brož.

Zítra je dnes : [Galerie výtvarného umění v Náchodě, 18.1.-24.3.2002]. / [slovo úvodem napsal Jerzy Olek ; překlad z polského jazyka Stanislaw Góra]. - Náchod : Galerie výtvarného umění, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) ; 21 cm - Brož.

Zobrazování nevodivých preparátů metodou nenabíjení elektronové mikroskopie : zkrácená verze PhD Thesis. / Martin Zadražil - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 22 s. : il. - brož.

Zrcadlení, aneb, Co nás napadlo nad řekami, potoky, studnami a struhami krkonošskými / [text] Josef Rodr, [ilustrace] Jiří Škopek - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : OFTIS, 2002. - 108 s. : il. - váz.
Žít a přežít v přírodě : ekologické souvislosti. / Josef Reichholf ; kresby Fritz Wendler. ; [z německého originálu přeložil Evžen Kůs]. - Vyd. 2. - Praha : Euromedia Group - Ikar : Euromedia Group - Knižní klub, 2002. - 223 s. : il. (některé barev.) ; 20 cm - Euromedia Group - Knižní klub ; váz.

17th NMR Valtice : Valtice, Czech Repulic, 8.-10.4.2002. / [Batta Gyula ... et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 45 s. : il. - brož.

700 + 1 otázka z biomechaniky / Miroslav Janura, Eva Janurová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 107 s. ; 29 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist