Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (květen-červen) - C. Náboženství, teologie, církve

za květen-červen 2002

Album svatoivanské / Jiří Ševčík - 1. vyd. - Praha : Vyšehrad, 2002. - 215 s., [40] s. obr. příl. : il. (některé barev.), noty ; 24 cm - váz.

Apokatastasis nebo apokalypsis? : antické představy o konci světa. : [sborník příspěvkú z konference konané v Olomouci 11.-12. listopadu 1999. / editor Jiří Šubrt] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 87 s. - brož.

Archipastyri Char'kovskoj eparchii (1799-1999) / [o. Vladimir (Švec), S. M. Kudelko, O. G. Pavlova] - Char'kov : Biznes Inform, 1999. - 122 s. : il. - brož.

- Bible, kterou četl Ježíš / Philip Yancey ; [překlad z angličtiny Petr Vizina]. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2002. - 161 s. - brož.

Biblické příběhy : Starý zákon pro mládež. / Ivan Olbracht ; ilustroval Gustav Doré. - 4. vyd. v Albatrosu - Praha : Albatros, 2002. - 118 s. : il. ; 30 cm - váz.

Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor : sborník příspěvků z konference konané dne 10. a 11. ledna 2002 v Českých Budějovicích. / editor Miroslav Papáček - České BudějovicePraha : Jihočeská univerzita : Entomologický ústav AV ČR, 2002. - 285 s. : il., mapy ; 30 cm - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ; brož.

Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení / editor Alister E. McGrath ; [překlad Jan Dus ... et al.]. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2001. - 593 s. ; 24 cm - váz.

Blahoslavený Josemaría Escrivá de Balaguer : 1902-1975. / Karel Dachovský - Praha : Řád, 2002. - 119 s. - brož.

Bohové byli astronauti! : současný výklad dávných pověstí. / Erich von Däniken ; [z německého originálu přeložila Olga Jeřábková]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2002. - 157 s., [8] s. obr. příl. : il. - váz.

Boží muž : novodobý čínský apoštol. / Haavald Slaatten ; [překlad z angličtiny Věra Dvořáková]. - Albrechtice : Křesťanský život : Nehemia, 2001. - 140 s. : il. ; 17 cm - váz.

Bratr František / Julien Green ; [z francouzského originálu přeložila Anděla Janoušková]. - 2. vyd. - Brno : Cesta, 2001. - 376 s. - váz.

Být dobrým tátou-- : to nejmenší, co můžete udělat pro své milované děti. / Gordon MacDonald ; [z anglického originálu přeložila Alena Švecová-Koželuhová]. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2002. - 170 s. ; 22 cm - brož.

Cesta k posvátným místům Tibetu / Gonbožab Cebekovič Cybikov ; z ruského originálu přeložil, předmluvou a poznámkovým aparátem opatřil Josef Kolmaš. - Vyd. 2., v nakl. Argo 1.. - Praha : Argo, 2001. - 429 s. : il. - váz.


Christliche Dichtung des 16. Jahrhunderts - Die Poemata sacra des Georg Fabricius / Walther Ludwig - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2001. - 78 s. - Brož.


Církevní řád adventistů sedmého dne - 16. vyd. - Praha : Česko-Slovenská unie Církve adventistů sedmého dne, 2002. - 217 s. ; 20 cm - brož.

Církev a stát : 6. ročník konference. : Brno, 27.9.2000. / [editor] Michal Lamparter - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 49 s. - brož.

Církev, kultura, společnost, misie / Pavel Ambros - 1. vyd. - Olomouc : Jiří Burget, 2000. - 106 s. - brož.

Česká republika : podzemí. : tematická mapa. : přístupné podzemní prostory, městská podzemí, kasematy, katakomby, sklepy, jeskyně. - 1. vyd. - Rožnov pod Radhoštěm : B.A.T. Program, 2001. - 1 mapa. ; 45 x 64 cm. - Brož.

Československo-vatikánská jednání 1968-1989 / Jaroslav Cuhra - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001. - 270 s. ; 21 cm - brož.

Člověk musí hořeti : rozhovor Aleše Palána a Jana Paulase s opatem želivského kláštera. / Bohumil Vít Tajovský - Vyd. 1. - Praha : Torst, 2001. - 608 s. : il. ; 20 cm - váz.

Čtyři knihy o následování Krista / Tomáš Kempenský ; [přeložil Josef Pernikář]. - 2. vyd. - Brno : Cesta, 2001. - 279 s. : il. - váz.

Daniel Sloboda - Dokumenty 2. Korespondence s přáteli 1 / k vydání připravil, úvodem a poznámkami opatřil Zdeněk Fišer - Kojetín : KATOS, 2001. - 249 s. : il., portréty, faksim. ; 23 cm - brož.

Dichtkunst oder Liebeskunst? : die mythologischen Erzählungen in Ovids Ars amatoria. / Konrad Heldmann - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2001. - 64 s. - Brož.

Die Beziehungen zwischen den Patriarchaten von Konstantinopel und Antiocheia unter Kallistos I. und Philotheos Kokkinos im Spiegel des Patriarchatsregisters von Konstantinopel / Otto Kresten - StuttgartMainz : Franz Steiner : Akademie der Wissenchaften und der Literatur, 2000. - 87 s. : il. - brož.

Die Mystik oder das Wort? : zur Geschichte eines Spannungsverhältnisses. / Gerhard Müller - StuttgartMainz : Franz Steiner : Akademie der Wissenchaften und der Literatur, 2000. - 43 s. - brož.

Digitalizace Komenián / [odpovědný redaktor František Hýbl] - PrahaPřerov : Pedagogické muzeum J.A. Komenského : Muzeum Komenského, 2002. , 2002. - 96 s., [3] s. barev. obr. příl. + 1 mp. příl.. - Brož.

Ekumenická teologie : hledání jednoty křesťanských církví. / Peter Neuner ; [z německého originálu přeložil Jaroslav Vokoun]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2001. - 311 s. ; 21 cm - váz.

Ekumenický liturgický sborník 11. 2001. / [rediguje Jaroslav Vokoun] - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 111 s. - brož.


Encyklopedie mystiky Díl 2. / [Marie-Madeleine Davyová ... et al. ; z francouzského originálu přeložil Jiří Našinec]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2001. - 211 s. - váz.


Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích / Milan M. Buben Díl I.. Řády rytířské a křížovníci - 1. vyd. - Praha : Libri, 2002. - 215 s. : il. ; 21 cm - soubor

Františkánská cesta pro dnešního člověka / José Antonio Merino ; přeložil a upravil C.V. Pospíšil. - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2001. - 87 s. - brož.

Fundamentální pastorální teologie / Pavel Ambros - 1. vyd. - Olomouc : Jiří Burget, 2000. - 129 s. - brož.

Gilgameš : mytické drama o hledání věčného života. / Milan Balabán, Veronika Tydlitátová - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2002. - 295 s. : il. ; 21 cm - váz.

Guru Anahdán pod oblouky hvězd / E.R. Buck - [Zlín] : BestCeler, 2001. - [112] s. ; 21 cm - Brož.

Havajské mýty, pověsti a rituály / [z havajských originálů vybral, přeložil a doslovem a poznámkami opatřil Václav Černý] - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2001. - 349 s. : il. - váz.

Hledejte mne a budete žít / [Leo R. Van Dolson ; překlad Milan Šiška]. - Praha : Advent-Orion, 2001. - 95 s. - brož.

Hle, všechno tvořím nové : pastorace pokání a obrácení. / Antonio Donghi ; [z italského originálu přeložil Jiří Plhoň]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 133 s. ; 20 cm - brož.

Im Offenkundigen das Verborgene : die Heilszusage des sunnitischen Islams. / Tilman Nagel - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2002. - 711 s. - váz.

Jak nás milují andělé : pravdivá setkání s anděly strážnými. / Sabrina Fox ; [z německého originálu přeložil Jakub Wolf]. - Praha : Dobra, 2002. - 223 s. - brož.

Jak používat zákony mysli / Joseph Murphy ; [z anglického originálu přeložila Wanda Dobrovská]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2002. - 191 s. ; 21 cm - váz.

Jak vychovat báječné děti? / [Henry Cloud, John Townsend ; překlad z angličtiny Karolina Štičková]. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2002. - 190 s. ; 21 cm - brož.

Jak získat národy pro Boha / Robert W. Carman ; [z anglického originálu přeložila Věra Šebesrová]. - Albrechtice : Křesťanský život, 2001. - 79 s. ; 21 cm - brož.

Jan Amos Komenský : jeho význam pro vědu, výchovu a mezinárodní porozumění. : mezinárodní anketa uspořádaná Německou společností Komenského na podporu vydání Komenského díla v němčině ve dvanácti dílech pod záštitou UNESCO. / [odpovědný redaktor František Hýbl ; překlad Jiří Beneš a Jakub Smrčka]. - Přerov : Muzeum Komenského, 2002. - 92 s., [16] s. barev. obr. příl. - Brož.


Jan Hus na přelomu tisíciletí : mezinárodní rozprava o českém reformátoru 15. století a o jeho recepci na prahu třetího milénia Papežská lateránská universita Řím, 15.-18.12.1999. / Miloš Drda, František J. Holeček, Zdeněk Vybíral (edd.) - Ústí nad Labem : Albis International, 2001. - 707 s. : barev. il. - váz.


Jdi a už nehřeš : povolání ke svatosti. / Michael L. Brown ; [z anglického originálu přeložila Věra Dvořáková]. - 1. čes. vyd. - Albrechtice : Křesťanský život, 2001. - 275 s. - brož.

Jeden jazyk naše heslo buď I : [sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 180. výročí úmrtí národního buditele,kněze, jazykovědce a básníka Antonína Jaroslava Puchmajera. : 1820-2000]. / [uspořádali Jaroslav Vyčichlo, Viktor Viktora] - Vyd. 1. - RadnicePlzeň : Spolek divadelích ochotníků : Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2001. - 245 s.[2]l. barev obr. příl. : il. - brož.

Jiný svět / František Bušek - Vyd. 1. - Albrechtice : Křesťanský život, 2002. - 219 s. ; 21 cm - brož.

Joga prstov, alebo, Ako liečiť sám seba / Olga Krumlovská ; [preklad z českého jazyka Lubica Slamečková]. - Slovenské vyd. 1. - Praha : Cesty, 2000. - 127 s. : il. ; 17 cm - brož.

Josef Vašica : (30.8.1884 - 11.4.1968). : pokus o portrét. / Libor Pavera - Vyd. 1. - V Opavě : Verbum : Matice slezská, 2001. - 116 s. : il. ; 21 cm - Verbum ; brož.

Judaica Bohemiae 37. 2001. / [Jan Havránek ... et al. ; translator Stephen Hattersley ... et al.]. - Prague : Helvetica Tempora, 2002. - 202 s., 7 obr. na příl. : il. - brož.

Julius II. : papež bojovník. / Christine Shawová ; [z anglického originálu přeložili Jiří Marhold, Katrina Novotná a Stanislav Rubáš]. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2001. - 365 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 22 cm - váz.

Kaarlo Syvanto - průkopník : čtyřicet let v Izraeli. / Unto Kunnas ; [překlad z finského originálu Věra Dvořáková]. - Albrechtice : Křesťanský život, c2001. - 261 s. : il. - váz.

Katecheze Církve jako služba Božímu slovu : úvod do studia katechetiky na základě Všeobecného direktoria pro katechezi. / Ludvík Dřímal - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2001. - 67 s. ; 21 cm - brož.

Každý má svůj Everest : příběhy o hledání. / Pavel a Eva Dolejší - Vyd. 4. - Albrechtice : Křesťanský život, 2002. - 277 s. : il. - váz.

Kdo je kdo v Bibli / Stephen Motyer ; [z anglického originálu přeložila Petra Svobodová]. - Čes. vyd. 1. - Praha : Cesty, [2001]. - 64 s. : il. - váz.

Kdo se směje naposled : nová filosofie prožitků blízkosti smrti, duchovních zjevení a dalších paranormálních jevů. / Raymond A. Moody jr. ; [z anglického originálu přeložila Hedvika Vlasová]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2001. - 231 s. - brož.

Kdyby jen muž věděl -- : -- co žena prožívá. / Gary T. Smalley ; z anglického originálu Kateřina Zaťková. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2001. - 138 s. - brož.


Když Pán promlouvá k srdci / Gaston Courtois ; [z francouzského originálu přeložil Jiří Kaplan]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 159 s. ; 18 cm - brož.


Keltská církev prvního tisíciletí a její spiritualita / Gorazd Vopatrný - 1. vyd. - Brno : L. Marek, 2002. - 143 s. : il., mapy ; 21 cm - brož.

Kniha kajícníků : devět portrétů. / Walter Nigg ; [z německého originálu přeložil Vratislav Slezák]. - 1. čes. vyd. - Brno : Cesta, 2000. - 267 s. - brož.

Krev na meči džihádu / Břetislav Olšer - Český Těšín : Agave, 2001. - 255 s. ; 21 cm - váz.
Kristus - život Marmionův / Malgorzata Borkowska ; [z polského originálu přeložil Jan Linka]. - 1. české vyd. - Praha : Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2001. - 171 s. ; 19 cm - brož.

Křesťanská spiritualita : úvod. / Alister McGrath ; [přeložil Miloš Veselý]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2001. - 310 s. ; 22 cm - váz.

Křesťanství a lidská práva / Jiří Hanuš, editor - 1. vyd. - BrnoPraha : Centrum pro studium demokracie a kultury : Vyšehrad, 2002. - 167 s. ; 20 cm - Centrum pro studium demokracie a kultury ; brož.

K2 8611m / Josef Rakoncaj, Miloň Jasanský - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. - 179 s., [48] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - váz.

Latinitatis christianae fundamenta Díl 1. Úvod do biblistiky a patristiky / [Karel Flossmann] - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 154 s. - brož.

Latinitatis christianae fundamenta Díl 2. / Miroslava Aurová, Helena Kurzová Sv. Augustin - Křesťanská latina - Slovník / zpracovala skupina autorů pod redakcí Heleny Kurzové, Miroslavy Aurové - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - s. 159-332. - brož.

La skandalo pro Jozefo / Valdemar Vinař - 2-a eld., (1-a ce KAVA-PECH). - Dobřichovice : KAVA-PECH, 2002. - 88 s. : il. - váz.

Láska v bibli / Marco Schwartz ; [ze španělského originálu přeložil Jan Schejbal]. - Vyd. 1. - V Praze : Euromedia Group - Ikar, 2002. - 254 s. ; 21 cm - váz.

Legendy starověkého Orientu : mýty, báje, eposy, pověsti a legendy Sumeru-Babylonie, Egypta, Asýrie, Izraele, Arábie, Persie a Indie. / [převyprávěl] Jiří Tomek - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2002. - 191 s. : il. - váz.

Lest cestou k požehnání? : pokus o nalezení hermeneutického klíče ke Gn 27,1-45 pomocí komplexní exegetické analýzy. / Josef Hřebík - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 142 s. - brož.

Le chant en vieux tcheque Doroto, panno čistá / František Všetička - Praha : Euroslavica, [2002]. - s. 238-244 - Brož.


Magická síla talismanů a amuletů, vytváření a praktické využití / Nick Farrell ; z angličtiny přeložila Jana Mikuláštíková. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 282 s. : il. ; 21 cm - váz.


Malý německo-český a česko-německý teologický slovník A-Z / [Dagmar Pavlíková ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : L. Marek, 2002. - 47 s. - brož.

Mariánské zrcadlo / Martin Weis - [Praha] : Katolický týdeník, 2002. - 219 s. : il. - brož.

Mikrostrukturen, Mineralchemie und Geothermobarometrie der Metabasite in den Mineralzonen nach Barrow im schottischen Dalradian / Michael Zenk - Erlangen : LS Geologie der Universität Erlangen-Nürnberg, 2001. - 199 s. : il. - Brož.

Miracles of the Qur'an / Harun Yahya - Scarborough(Ont.) : Al-Attique Publishers, 2001. - 99 s. : il. - váz.

Modlitba jako setkání / Anselm Grün ; [z německého originálu přeložila Terezie Brichtová]. - V KN vyd. 3. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 84 s. - brož.

Modlitby doporučované sv. Ludvíkem M. Grignionem z Montfortu : příloha ke knize O pravé Mariánské úctě. / [přeložil Filip M. Antonín Stajner] - V MCM vyd. 2., přeprac. a dopl. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1999, dotisk. - 59 s. : il. - brož.

Moudrost liturgie a jak jí porozumět / Paul De Clerck ; [z francouzského originálu přeložil Tomáš Jelínek]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 179 s. - brož.

Mozaika lásky : krátká zamyšlení. / Josef Doubrava - 1. vyd. - Brno : Cesta, 2000. - 105 s. - brož.

Mýty a legendy Tichomoří / A.W. Reed ; [z anglického originálu přeložila Monika Kittová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 141 s. : il. ; 18 cm - váz.

Naplno člověkem / John Powell ; [z anglického originálu přeložila Světlana Hanušová]. - 1. čes. vyd. - Brno : Cesta, 2000. - 135 s. - brož.

Na přímluvu paní Zdislavy / sebral Zdeněk Cyril Fišer - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2001. - 90 s. - brož.

Náboženské poutě ve středověku a novověku / Norbert Ohler ; [z německého originálu přeložil Vladimír Marek]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2002. - 229 s. : il. ; 21 cm - váz.

Nejbohatší poustevník : skutečný příběh Douga Batchelora. / Douglas Batchelor & Marilyn Tooker ; [překlad Michal Balcar]. - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2002. - 142 s., [8] s. obr. příl. ; 21 cm - váz.

Nové stvoření / Miloš Kozohorský - 2. vyd. - Dobříš : Vydavatelství triumfální víry, 2002. - 57 s. ; 15 cm - brož.

Obraz člověka a obraz Boha / C.G. Jung ; výbor uspořádali Helmut Barz ... [et al.]. ; odborný redaktor českého vydání ... Karel Plocek. ; [z německého originálu přeložil Josef Kuře, Karel Plocek]. - Vyd. 1. - Brno : Nakladatelství Tomáše Janečka, 2001. - 506 s. ; 21 cm - soubor

Od Sofie k New Age / M. Altrichter ... [et al.] - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2001. - 189 s. ; 21 cm - brož.


Okolí Prahy, Brdy, Berounka : turistická mapa. / [odpovědný redaktor Radek Hlaváček] - 1. vyd. - [Měř.] 1:100 000. - Praha : Kartografie, 2002. - 1 mapa. ; 60 x 84 cm. + 1 příl. - brož.

Olomoucká arcidiecéze na prahu třetího tisíciletí / František Odehnal - 1. vyd. - Olomouc : Jiří Burget, 1999. - 94 s. : barev. il. + 1 příl.. - brož.

Ora deserta et inhospita : lidé a náboženství severozápadního Černomoří v době před římskou okupací (6.-1. stol. př. Kr.). / Igor Lisový - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 221 s. : il., mapy, plány ; 21 cm - brož.

Osobnost a moc v 11. století : o životě arcibiskupa Adalberta. / Adam Brémský ; [na překladu spolupracovali Markéta Čermáková ... et al.]. - Vyd. 1. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 101 s. ; 20 cm - brož.

Otázka svatých v české reformaci : její proměny od doby Karla IV. do doby České konfese. / Ota Halama - 1. vyd. - Brno : L. Marek, 2002. - 239 s. ; 21 cm - váz.

Otázky české spirituality / M. Altrichter ... [et al.] - OlomoucVelehrad : Centrum Aletti : Refugium Velehrad-Roma, 2001. - 102 s. ; 21 cm - Refugium Velehrad-Roma ; brož.

O duchovním otcovství a rozlišování / Marko Ivan Rupnik - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2001. - 113 s. - brož.

Pane, Ty jsi povolal -- : Vladislav Santarius - Boží dílo skrze jeho život a službu. / [odpovědný redaktor Karel Říman] - Vyd. 1. - Český Těšín : Slezská církev evangelická, 2001. - 175 s. : il. (některé barev.) - váz.

Pane, ty máš slova věčného života : krátké homilie pro feriální dny v mezidobí. / Josef Hrdlička - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2002. - 231 s. - brož.

Pod Boží ochranou : jak pomoci svým dětem a rodině nalézt jejich identitu, svobodu a jistotu v Bohu. / Neil T. Anderson, Pete a Sue Vander Hookovi ; [z anglického originálu přeložil Vladimír Vitvar]. - 1. vyd. - Praha : Samuel, 2001. - 208 s. - Brož.

Právo na Evropu / Otto von Habsburg - Praha : Občanský institut, 2002. - 11 s. - Brož.

Při brodu Jabok : sborník pro Mireiu Ryškovou. / [uspořádal Ladislav Puršl] - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2001. - 213 s. : il. - brož.

P. Mgr. Josef Olejník : kněz a skladatel liturgické hudby. / Karel Komárek - Vyd. 1. - Olomouc : Burget, 2001. - 103 s., [16] s. obr. příl. : noty - brož.

Responsoriální žalmy Cyklus A. / [sestavil] Zdeněk Pololáník - [Olomouc] : Matice cyrilometodějská, [2001]. - 68 s. -
Rudimenta linguae latinae : ad usum Sacrae Theologiae studiis deditorum. : pro posluchače teologie. : formarum doctrina - tvarosloví. / Milan Šlesinger - 2., rozš. vyd. - Praha : Karolinum, 2001. - 222 s. - brož.


Řehole Benediktova : uvedení do křesťanského života. : (komentář). / Georg Holzherr ; [z německého originálu přeložil Aleš Vandrovec se spolupracovníky]. - 1. české vyd. - Praha : Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2001. - 311 s. ; 19 cm - brož.


Sborník Muzea Středního Posázaví v Ratajích nad Sázavou a Archeologické společnosti při Katedře archeologie Západočeské univerzity v Plzni I : studentská konference v Ratajích nad Sázavou, 23.-25.3.2001. / [uspořádali M. Kovář a R. Novák] - Praha : Unicornis, 2001. - 31 s. - brož.

Sedmero zastavení u klíčové dírky / Max Kašparů ; s obrázky Jana Heraleckého. - Brno : Cesta, 2001. - 66 s. : il. ; 20 cm - brož.

Setkání : promluvy, úvahy, odpovědi na otázky. 3. / Míla Tomášová - 1. vyd. - Praha : Avatar, 2002. - 110 s. - váz.

Seznam přednášek Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy ve studijním roce 2001-2002. / [editor Petr Macek] - Praha : Peres, 2001. - 98 s. - brož.

Shabono : magické rituály amazonské kultury. / Florinda Donnerová ; [z anglického originálu přeložil Gato]. - Praha : Dobra, 2002. - 302 s. - brož.

Slavná budoucnost Božího lidu / Rudolf Bubík - Albrechtice : Křesťanský život, 2001. - 143 s. ; 21 cm - brož.

Slezské Beskydy a Jablunkovsko : turistická mapa. / [texty zpracovali Tadeáš Janiczek, Vladimír Pekár, Jan Petřvalský] - 2. vyd. - [Měř.] 1:50 000. - Praha : Trasa, 2001. - 1 mapa. ; 102 x 58 cm. - brož.

Slova rabiho Nachmana : chasidské příběhy. / [uspořádali Martin Cunz & Raphael Pifko ; z německého originálu přeložila Hana Kořínková a Michaela Váňová]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2002. - 165 s. ; 16 cm - váz.

Slova víry / Pierre Teilhard de Chardin ; [z německého originálu přeložil Michal Altrichter]. - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2001. - 61 s. : barev. il. - brož.

Slovník náboženství / Mircea Eliade, Ioan P. Culianu ve spolupráci s H.S. Wiesnerovou ; [z francouzského originálu přeložil Milan Lyčka]. - Vyd. 2. - Praha : Argo, 2001. - 318 s. - váz.
Soteriologie a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia / Ctirad Václav Pospíšil - Brno : L. Marek, 2002. - 271 s. - váz.

Současné slovenské verze byzantské liturgie sv. Jana Zlatoústého / Walerian Bugel - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 136 s. - brož.

Spiritualita zdola : překročit svůj vlastní stín. / Anselm Grün, Meinrad Dufner ; [z německého originálu přeložil Josef Hermach]. - V KN 2. vyd. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 94 s. ; 18 cm - brož.

Stát a církev v zemích EU / Gerhard Robbers (ed.) ; [z německého originálu přeložil Petr Kolář a Markéta Kolářová]. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 367 s. ; 21 cm - brož.


Svatí v pohledu P. Šuránka / [uspořádal Alois Kotek] 1. - [Olomouc] : Matice cyrilometodějská, [2001]. - 168 s. - Brož.


Světec ze Skotska svatý Jan Ogilvie SJ : (neznámý olomoucký mučedník). / Desmond Ford ; [překlad František Lízna]. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2001. - 78 s. ; 21 cm - brož.
Svoboda a vítězství v Nové Smlouvě / David Wilkerson ; [z anglického originálu přeložil Vladimír Vitvar]. - Albrechtice : Křesťanský život, 2001. - 157 s. - brož.

Systematická teologie / Stanley M. Horton a kolektiv ; [překlad z angličtiny Jiří Hedánek]. - 1. české vyd. - Albrechtice : Křesťanský život, 2001. - 739 s. ; 22 cm - váz.

Školy mysterií : od starého Egypta přes prvotní křesťanství až k rosenkruciánům novověku. / Konrad Dietzfelbinger ; [z německého originálu přeložil Pavel Šafář]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2001. - 302 s. ; 22 cm - váz.

Tajemství chleba : metodika k přípravě dětí mladšího školního věku k prvnímu přijetí svátosti eucharistie. / Ludmila Muchová - České Budějovice : Sdružení sv. Jana Neumanna, 2001. - 54 s. : il. - brož.

Tertullianus a církev / Davin Rankin ; [z anglického originálu přeložil Tomáš Suchomel]. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. - 244 s. ; 21 cm - váz.

Texty pro denní modlitbu církve : zveřejněné po vydání českých textů této liturgické knihy. - V Kostelním VydříPraha : Karmelitánské nakladatelství : Liturgický institut, 2001. - 46 s. ; 17 cm - brož.

Tibetské lidové příběhy / Norbu Čhöphel ; [illustrovala Vendula Císařovská. ; z anglického originálu přeložil Pavel Czeczotka]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2001. - 222 s. : barev. il. - váz.
Topografický slovník k církevním dějinám předhusitských Čech : pražský archidiakonát. / Zdeněk Boháč - 1. vyd. - Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, 2001. - 255 s. : il. - váz.

Trojiční teologie / Zdeněk Kučera - Brno : L. Marek, 2002. - 303 s. - váz.

Učení lotosu : praktické duchovní učení putujícího buddhistického mnicha. / Bhante Y. Wimala ; [z anglického originálu přeložila Jana Housarová]. - 1. vyd. v čes. jaz. - Pardubice : Labrix, 2002. - 170 s. - brož.

Ukřižovaný Kristus : velkopáteční rozjímání (1996-2001). / Raniero Cantalamessa ; [z původního italského autorova rukopisu přeložila Terezie Brichtová]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 65 s. ; 18 cm - brož.

Unanimitas, maioritas, pars sanior : zur repräsentativen Willensbildung von Gemeinschaften in der kirchlichen Rechtsgeschichte. / Klaus Ganzer - StuttgartMainz : Franz Steiner : Akademie der Wissenchaften und der Literatur, 2000. - 28 s. - brož.

Úvod do biblické hermeneutiky : cesty k pochopení textu. / Manfred Oeming ; [z německého originálu přeložil a bibliografií doplnil Filip Čapek]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2001. - 261 s. - brož.

Velikonoce I : čtení na každý den pro děti i celé rodiny. / Josef Janšta ; [ilustrace Lucie Fričová]. - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2002. - 151 s. : il. (některé barev) ; 20 cm - brož.


Velká kniha otázek a odpovědí o Bohu : rodinný průvodce křesťanskou vírou. / Sinclair B. Ferguson ; [z anglického originálu přeložila Alena Švecová-Koželuhová]. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2001. - 95 s. : il. ; 30 cm - brož.

Věřím v Ducha svatého : základy pneumatologie. / Josef Dolista - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 79 s. ; 20 cm - brož.

Vladimír Solovjov a jednotná Evropa / P. Ambros ... [et al.] - Vyd. 1. - OlomoucVelehrad : Centrum Aletti Velehrad-Roma : Refugium Velehrad-Roma, 2001. - 141 s. ; 20 cm - Refugium Velehrad-Roma ; brož.

Vybrané kapitoly z antropologie : stvoření člověka k obrazu a podobenství Božímu. / Michelina Tenace ; [z italštiny přeložil Pavel Ambros]. - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2001. - 142 s. - brož.

Výběr z modliteb a posvátných textů různých náboženství / sestavil a k vydání připravil Eduard Krumpolc ; spolupracovali Ondřej Bouma ... [et al.]. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 76 s. - brož.

Výsledky lesnického výzkumu v Krušných horách v roce 2001 : sborník z celostátní konference. : Teplice 14.3.2002. / sestavili Marian Slodičák a Jiří Novák - Jíloviště - Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2002. - 170 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm - brož.

Významná apokalyptická proroctví / [Angel Manuel Rodríguez] - Praha : Advent-Orion, 2002. - 95 s. - brož.

Zemřít za Jeruzalém : rytíři, mniši, mohamedáni a první křížové tažení. / Dieter Breuers ; [z němčiny přeložili Milada Kouřimská a Milan Kouřimský]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2001. - 214 s. - váz.

Zlatá bula poutníkova : vybrané spisy z let 1998-2000. / Jára Dobeš - [Zlín] : BestCeler, 2000. - [120], xxii s. - Váz.

Zu Mc 14, 36 Bahuvrhi und Derivation im Althochdeutschen / Rudolf Schützeichel - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2001. - 25 s. - Brož.

Žijeme nadějí / Pavel Šimek ... [et al.] - Praha : Advent-Orion, [2002]. - 33 s. : barev. il. - brož.

15 dní s Georgesem Bernanosem / Benoit Lobet ; [z francouzského originálu přeložila Jana Švancarová]. - Brno : Cesta, 2000. - 96 s. - brož.

15 dní s Hedvikou Slezskou / Vojtěch Kohut - Brno : Cesta, 2001. - 119 s. - brož.

15 dní s Karlem de Foucauldem / Michel Lafon ; [z francouzského originálu přeložil Jiří Stejskal]. - Brno : Cesta, 2000. - 102 s. - brož.


15 dní s Ludvíkem Marií Grignionem z Montfortu / Véronique Pinardonová, Jean Bulteau ; [z francouzského originálu přeložil Jiří Stejskal]. - Brno : Cesta, 2000. - 108 s. - brož.


15 dní s malou sestrou Magdalenou Ježíšovou / Michel Lafon - Brno : Cesta, 2001. - 109 s. - brož.

250 let Milosrdných bratří v Letovicích : almanach k 250. výročí položení základního kamene ke stavbě kláštera a 251. výročí příchodu Milosrdných bratří do Letovic. / Hubert Podsedník a kolektiv - Letovice : Konvent Milosrdných bratří v Letovicích, 2001. - 94 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm - Brož.

365 myšlenek pro 365 dnů roku 2001. / [citáty vybrali] František Mezihorák, Alena Nelešovská, Hana Ševčíková - 1. vyd. - OlomoucFrankfurt am Main : Nakladatelství Olomouc : Action365, 2001. - 175 s. : il. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist