Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (listopad-prosinec) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie

za listopad-prosinec 2002

Acta academica Karviniensia Roč. 2002. Č. 1. / [redakční rada Tibor Paulík ... et al.] - Opava : Slezská univerzita, 2002. - 292 s. : il. - Brož.

Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám V./1 / Jaroslav Čechura, Zdeněk Kárník, editoři - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2002. - 208 s. : il. ; 21 cm - brož.

Asertivita v prostředí rodiny a školy : pedagogické a psychologické problémy v teorii a praxi. / Alena Vališová - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2002. - 326 s. : il. - brož.

Asertivní žena / Tomáš Novák, Yveta Kudláčková - 2., dopl. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 120 s. ; 21 cm - brož.

Böhmische Dörfer : putování opuštěnou literární krajinou. / Jürgen Serke ; [z němčiny přeložila Veronika Dudková ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Triáda, 2001. - 535 s. : il., portréty, faksim. ; 29 cm - váz.

Building partnerships : cooperation between the United Nations system and the private sector. / Jane Nelson - New York : United Nations, 2002. - 352 s. : il. - brož.

Cestování do doby Karla IV. : podle narativních pramenů českého středověku. / Tomáš Klimek - Vyd. 1. - Přerov : Šárka, 2002. - 120 s. - brož.

Co si muži nepřejí, aby ženy věděly : o jejich tajemstvích, lžích a zatajených pravdách. / Mike Smith a Bill Doe ; [z anglického originálu přeložil Viktor Faktor]. - Hodkovičky : Pragma, 2001. - 143 s. - váz.

Čarodějná násobilka pro drzé ženy / Ulrike Ascher ; [z německého originálu přeložila Helena Smolaková]. - Vyd. 1. - Brno : MoBa, 2002. - 219 s. ; 21 cm - váz.

Čekání na stvořitele : nepozemšťané u kolébky lidstva?. / Jaromír Jindra - Vyd. 1. - Praha : Erika, 2002. - 155 s. : il. ; 21 cm - váz.

Český venkov 2000 : základní údaje. / řešitelka Věra Majerová - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2002. - 148 s. : il. - brož.


Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století Díl 1. Dějiny hmotné kultury / Milena Lenderová,Tomáš Jiránek, Hana Doušová - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 148 s. ; 29 cm - brož.


Děti a dětství : malý výbor myšlenek a veršů olomouckých autorů. / [Otto František Babler ... et al. ; k vydání připravil Bohumír Kolář. ; kresba na obálce Miloslav Holec]. - Olomouc : Vlastivědná společnost muzejní, 2001. - 1 sv. (nestránkováno). - Volné listy v obálce

Děti a drogy : fakta, informace, prevence. / Tom Illes - 2., upr. vyd. - Praha : ISV, 2002. - 55 s. : il. - *v knize neuvedeno ; brož.

Dětství a společnost / Erik H. Erikson ; [z angličtiny přeložil Jan Valeška]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2002. - 387 s. : il. ; 21 cm - váz.

Diagnostika motoriky mládeže : sborník příspěvků čtvrté mezinárodní konference, 15.-16. listopadu 2001. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2001. - 167 s. : il. - brož.

Divadlo v současném myšlení / Irena Slawinska ; [překlad Jan Roubal]. - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Studia Ypsilon, 2002. - 479 s. ; 21 cm - váz.

Encyklopedie středověku / Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmitt ... [et al.] ; [z francouzského originálu přeložili Lada Bosáková ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2002. - 935 s. ; 25 cm - váz.

Etika autenticity / Charles Taylor ; [z anglického originálu přeložil Marek Hrubec]. - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2001. - 134 s. ; 20 cm - brož.

Galerie velkých Evropanů / František Mezihorák - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002. - 197 s. : il. ; 21 cm - váz.

Generation-Kick.de : Jugendsubkulturen heute. / Klaus Farin - 2. Aufl. - München : C.H. Beck, 2002. - 235 s. : il. - brož.

Globalizační procesy ve světové ekonomice / [Václav Bernášek a kol.] - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 259 s. : il. ; 25 cm - brož.

Hodnocení aktivit realizovaných v rámci minimálního preventivního programu : soubor přednášek z konference. : Vsetín, 2001. / [redaktorka Věra Goldová] - 1. vyd. - Vsetín : Městský úřad, 2002. - 54 s. - brož.

Hodnota pro zákazníka / Radim Vlček - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2002. - 443 s. : il. - váz.


Hry a nápady pro školáčky : podzim. / Zdena Marková - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 165 s. : il. ; 21 cm - brož.

Hry pro zvládání agresivity a neklidu / Zdeněk Šimanovský - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 175 s. - brož.

Jak pomáhat dětem při vstupu do školy : je vaše dítě zralé pro školu?. : a vy?. : příručka pro rodiče a učitele. / Naděžda Verecká - Praha : Lidové noviny, 2002. - 160 s. : il. - brož.

Jak přežít / Joshua Piven, David Borgenicht ; [z anglického originálu] přeložila Jaroslava Hromadová. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 135 s. : il. - brož.

Jak vyzrát na školu / Christian Gröll, David Sehrbrock ; [z německého originálu přeložila Lucie Simonová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 102 s. ; 20 cm - brož.

Jak získávat přátele a působit na lidi / Dale Carnegie ; [překlad Svatoslav Gosman]. - 1. rev. a plně autoriz. vyd., 10. vyd.. - Praha : Beta, 2002. - 262 s. ; 21 cm - váz.

Karrieren im Zwielicht : Hitlers Eliten nach 1945. / Norbert Frei ; in Zusammenarbeit mit Tobias Freimüller ... [et al.]. - 2. durchgesehene Aufl. - Frankfurt am Main : Campus, 2002. - 364 s. : il. - váz.

Když je vaše dítě neklidné / Martin Stiefenhofer ; [z německého originálu přeložila Barbora Šmídová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 47 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Když se vaše dítě vzteká / Martin Stiefenhofer ; [z německého originálu přeložila Zdeňka Andršová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 46 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Krizové situace v rodině očima dítěte / Zdeněk Matějček, Zdeněk Dytrych - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 128 s. : il. ; 21 cm - brož.

Kulturkritik : Reflexionen in der veränderten Welt. / herausgegeben von Ralf Konersmann - 1. Aufl. - Leipzig : Reclam, 2001. - 213 s. - brož.

Kulturní identita a její ohroženost / Martin Paleček - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 59 s. ; 21 cm - brož.

Leváci a jejich výchova / Jane M. Healey ; [z anglického originálu přeložil Jiří Papoušek]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 111 s. ; 21 cm - brož.


Manželství a sexualita z antropologické perspektivy / Jaroslav Skupnik - Brno : Nadace Universitas Masarykiana : Masarykova univerzita : Nauma, 2002. - 75 s. - Masarykova univerzita v Brně ; brož

Mathematical methods in economics 2002 : proceedings of the 20th international conference. : 3-5 September 2002, Ostrava. / editor Jaroslav Ramík - Ostrava : VŠB - Technical University, 2002. - 300 s. : il., tab. - brož.

Mé lásce / [sestavila Pam Brownová ; z anglického originálu přeložila Marcela Nejedlá]. ; ilustrace Juliette Clarkeová. - Vyd. 1. - Praha : Slovart, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. ; 16 cm - váz.

Milovanému manželovi / [Pam Brownová ... et al. ; z anglického originálu přeložila Marcela Nejedlá]. ; ilustrovala Juliette Clarkeová. - Vyd. 1. - Praha : Slovart, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. ; 16 cm - váz.

Milované sestře / napsala Pam Brownová ; [z anglického originálu přeložila Marcela Nejedlá]. ; ilustrovala Juliette Clarkeová. - Vyd. 1. - Praha : Slovart, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. ; 16 cm - váz.

Monstrum a jiná domácí zvířata / Pavel Švanda - Vyd. 1. - Brno : Atlantis, 2002. - 157 s. ; 21 cm - brož.

Moravskoslezský zemědělský kalendář : kalendář zaměřený na zemědělství a venkov na rok. 2003. - [Česko] : Jiřina Šírková : Hanácká reklamní, [2002]. - 175 s. : barev. il. - brož.

Multikulturalismus : zkoumání politiky uznání. / Charles Taylor ... [et al. ; z anglického originálu přeložili Alena Bakešová, Marek Hrube a Josef Velek]. - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2001. - 183 s. - brož.

Můžeme se domluvit / Milena Hübschmannová - 4. nezměn. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 129 s. ; 21 cm - brož.

Myšlenky na zlomu tisíciletí / uspořádali Alena Mizerová, Jan Sedlák, Petr Dub ; fotografie Libor Teplý. - 1. vyd. - Brno : VUTIUM, 2002. - 301 s. : barev. il. ; 28 cm - váz.


Od smrti Tita do smrti Jugoslávie : svědectví. / Raif Dizdarevic ; [přeložil Miroslav Teichman]. - České vyd. 1. - Praha : Vašut, 2002. - 351 s. : il., portréty ; 24 cm - váz.


Oživená místa / [uspořádala Renata Špačková] - Mělník : Okresní muzeum, 2002. - 85 s. : il. ; 30 cm - Brož.

O lidských vztazích / Neale Donald Walsch ; [z anglického originálu přeložila Libuše Malinová]. - Praha : Pragma, 2001. - 84 s. ; 18 cm - váz.

O televizi / Pierre Bourdieu ; [z francouzského originálu přeložila Nora Obrtelová]. - V nakl. Doplněk 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2002. - 104 s. : il. ; 18 cm - brož.

Pohádky pro neposlušné děti a jejich starostlivé rodiče / napsal Dušan Taragel / [ze slovenského originálu přeložily Kristýna Zelinská a Johana Zelinská] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2002. - 125 s. : barev. il. ; 24 cm - váz.

Politika očima ekonoma / [James M. Buchanan ; překlad Daniela Kratochvílová, Mojmír Hampl]. - Praha : Liberální institut, 2002. - 136 s. - brož.

Politika rodu a sexuální identity / Pavel Barša (editor) - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 219 s. ; 24 cm - brož.

Prahou posedlý / Jiří Novotný - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2002. - 169 s. : il. ; 20 cm - brož.

Prevence sociálně patologických jevů - hodnocení z pohledu školních metodiků prevence : sborník referátů z celostátní konference. : [konané ve dnech 11.-12. prosince 2001 v Olomouci. II. / redaktor Josef Krátoška] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 130 s. - brož.

Problémy sociálního soužití : studijní texty pro distanční studium. / Martin Fafejta - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 60 s. - brož.

Průvodce grantovým programem podporující rozvoj dětí a mládeže : o krok blíž k našim dětem. / [zpracovala Nadace Eurotel] - Praha : Nadace Eurotel, [2002]. - 10 s. : barev. il. - Brož.

Průvodce všedním životem ve starověku / Petr Charvát - 1. vyd. - Praha : SPL-Práce : Albra, 2002. - 106 s. : barev. il. - SPL - Práce ; brož


Předkolumbovská Amerika z antropologické perspektivy : (Karibská oblast, Mezoamerika, Andský areál). / Oldřich Kašpar - Brno : Nadace Universitas Masarykiana : Masarykova univerzita : Nauma, 2002. - 124 s. : il. - Masarykova univerzita v Brně ; brož


Příběh Taiwanu : společnost. / Oscar Chung ... [et al.] - [Taipei] : Vládní úřad pro informace, [2002]. - 59 s. : il. - Brož.

Psychologia przelomu polowy zycia / Piotr K. Oles - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2000. - 297 s. - brož.

RAAdce učitele 8. aktualizace. / Karel Kuchler ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Raná péče o dítě se sluchovým postižením / Jitka Holmanová - 1. vyd. - Praha : Septima, 2002. - 90 s. : il. - brož.

Rétorika : umění mluvit a jednat s lidmi. / Jaroslav Kohout - 4. dopl. vyd. - Praha : Management Press, 2002. - 169 s. ; 21 cm - brož.

Rizikové chování dospívajících a jeho prevence : 3. odborný seminář, 9.-11. září 2002, Praha. / [odpovědná redaktorka Marcela Rozehnalová] - Praha : Free Teens Press, 2002. - 158 s. : il., tab. - brož.

Rodičovská autorita / Catherine Saladin-Grizivatz ; [z francouzského originálu přeložila Lucie Hučínová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 98 s. ; 19 cm - brož.

Rozvíjejte své vůdčí schopnosti / John C. Maxwell ; [z anglického originálu přeložila Pavlína Kozáková]. - Praha : Pragma, 2001. - 206 s. ; 23 cm - váz.

Sborník prací účastníků vědeckého semináře doktorského studia Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze : ...v únoru 2002. / sestavení sborníku Norbert Žid - 1. vyd. - Praha : Oeconomica, 2002. - 228 s. - brož.

Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice : série C. : Fakulta humanitních studií. : Series C. : Faculty of Humanities. 7. 2001. / [redakční rada Jan Čapek ... et al.] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 229 s. : il. - brož.

Sborník vědeckých prací z mimořádného setkání kateder statistiky a operačního výzkumu 2002 : Kostelec nad Černými Lesy, 26.-27. září 2002. / [Milan Houška ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2002. - 201 s. : il., tab. - brož.

Sedmdesát velkých záhad : odhalování tajemství dávných kultur a civilizací. / uspořádal Brian M. Fagan ; [z anglického originálu přeložily Monika Voskovcová a Margot Trojánková]. - Praha : Slovart, 2002. - 304 s. : il. (většina barev.), mapy ; 27 cm - váz.


Sedm Tibeťanek : tajemství chuti do života. / Gerti Samelová ; [z německého originálu přeložila Eva Špačková]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2002. - 239 s. : il. ; 21 cm - váz.

Sociální deviace : studijní texty pro distanční studium. / Eva Klimentová, Pavel Kliment - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 130 s. - brož.

Sociální psychologie : studijní texty pro distanční studium. / Pavel Kliment - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 95 s. - brož.

Sociologický výzkum a jeho metody / Jana Veselá - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 92 s. : il., tab. ; 29 cm - brož.

Sociologie jako umění Možného : k sedmdesátinám brněnského sociologa. / [redaktor Tomáš Katrňák] - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 182 s. ; 24 cm - brož.

Sociologie pro ekonomy a manažery / Ivan Nový, Alois Surynek - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 191 s. - brož.

Sociologie / Jana Veselá - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 96 s. : il. ; 29 cm - brož.

Současná česká společnost : sociologické studie. / sestavili Zdenka Mansfeldová, Milan Tuček - Vyd. 1. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2002. - 381 s. : il., tab. - brož.

Spirituality and religion in American culture : American Studies Colloquium, September 3-8, 2000. / [sestavili] Matthew Sweney, Michal Peprník - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 167 s. ; 21 cm - brož.

Stadträume und Staatsgrenzen : geteilte Grenzstädte des mittleren und östlichen Europas im Kontext lokaler Alltagswelten, nationaler Politik und supranationaler Anforderungen. / Christoph Waack - Leipzig : Institut für Länderkunde, 2000. - 236 s. : il. - brož.

Stamm : Leitfaden durch Presse und Werbung. : Verzeichnis und Beschreibung periodischer Publikationen, Rundfunkanstalten und Werbemöglichkeiten in Deutschland. 2002. Bd. 1. - 55. Ausg. - Essen : Stamm, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 příl. - brož.

Stamm : Leitfaden durch Presse und Werbung. : Verzeichnis und Beschreibung periodischer Publikationen, Rundfunkanstalten und Werbemöglichkeiten in Deutschland. 2002. Bd. 2. - 55. Ausg. - Essen : Stamm, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.


Statistické zpracování mnohorozměrných dat v taxonomii : (fenetické metody). / Karol Marhold, Jan Suda - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 159 s. : il. ; 30 cm - brož.

Statistika kultury : základní statistické údaje o kultuře v České republice. 2001. / zpracování statistických údajů Vlasta Havelková ... [et al.] - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 2001. - 136 s. : il., tab. - brož.

Statistika pro ekonomy / Richard Hindls, Stanislava Hronová, Jan Seger - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2002. - 415 s. : il. - váz.

Statistika pro obchodní akademie / Zdeněk Burda - Vyd. 4., Ve Fortuně 3., upr.. - Praha : Fortuna, 2002. - 94 s. : il. ; 21 cm - brož.

Statistika 1 : vysokoškolská učebnice pro distanční studium. / Václav Friedrich - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 398 s. : il. ; 29 cm - brož.

Středověká Čína : společnost a zvyky v době dynastií Sung a Jüan. / Augustin Palát, Jaroslav Průšek - Praha : DharmaGaia, 2001. - 379 s., 16 s. obr. příl. : il., mapy, plány ; 30 cm - váz.

Studentská vědecká konference : 26. a 27.4.2002, Praha. / editoři Taťjana Hanzlíková, Otakar Šoltys, Jan Ámos Víšek - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2002. - 508 s. : il., tab. - brož.

Studijní katalog FSS MU v akademickém roce 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 177 s. : tab. - brož.

Studijní katalog : Masarykova univerzita v Brně. : Filozofická fakulta. : studijní programy prezenčního studia. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 118 s. : tab. - brož.

SYSTE 02 : System Engineering. : pracovní setkání. : Praha, 12. června 2002. / [editor Milan Brejcha] - 1st ed. - Plzeň : Petr Mikota, 2002. - 235 s. : il. ; 21 cm - brož.

Šimonovy pracovní listy 6. Logopedická cvičení 1, M, P, B, V, F, C, S, Z, Č, Š, Ž / [Věra Charvátová-Kopicová, Šárka Boháčová] - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož

Šimonovy pracovní listy 7. Logopedická cvičení 2, J, H, CH, K, Ď, Ť, Ň, D, T, N, L, R, Ř / [Věra Charvátová-Kopicová, Šárka Boháčová] - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož


Štvancem svědomí / Josef Havel - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2002. - 260 s. : il., mapy ; 23 cm - váz.

Technik měření emisí : odborný kurz pro žadatele o udělení autorizace podle §15, odst. 3, písm. c) a odst. 4 zákona č. 86/2002 Sb. o ovzduší na základě pověření Ministerstva životního prostředí. : (studijní materiály). / [sestavil] Tadeáš Ochodek - 2. opr. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 198 s. : il. - brož.

Teorie sociální změny a mobilizace : studijní texty pro distanční studium. / František Znebejánek - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 49 s. : il. ; 29 cm - brož.

Tibet z antropologické perspektivy / Josef Kolmaš - Brno : Nadace Universitas Masarykiana, 2002. - 132 s. : il., mapy, portréty ; 28 cm - Masarykova univerzita v Brně ; brož

Tief in Bayern : eine Ethnographie. / R.W.B. McCormack - München : Goldmann, 2002. - 285 s. : il. - brož.

Třicítka na krku / Julie Tilsnerová ; [z anglického originálu přeložila Lucie Pilátová]. - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2002. - 192 s. ; 20 cm - brož.

Umění přesvědčit a vyjednat / Stanislav Termann - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 164 s. : il. ; 21 cm - brož.

Usměvavá lest : 3 x 36 strategií staré Číny pro každodenní boje. / Chao-Hsiu Chen ; [z německého originálu přeložil Petr Patočka]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 302 s. : il. ; 14 cm - brož.

Užitá statistika pro aplikovanou fyziku / Ludmila Kubáčková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 79 s. - brož.

Úloha Alexandra Dubčeka v moderních dějinách Československa : sborník z konference konané 19. listopadu 2001 v Praze. / [redakce Jiří Hoppe a Miloš Bárta] - Praha : Masarykova dělnická akademie, 2002. - 134 s. ; 21 cm - Brož.

Úrodná půda : žena ve službách národa. / Jitka Malečková - vyd. 1. - Praha : ISV, 2002. - 242 s. - váz.

Úvahy reakcionáře / David Hanák - Brno : Studio Arx, 2002. - 110 s. ; 21 cm - brož.


Úvod do teorie masové komunikace / Denis McQuail ; [z anglického originálu přeložili Jan Jirák a Marcel Kabát]. - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2002. - 447 s. - brož.

Vedoucí měření emisí : odborný kurz pro žadatele o udělení autorizace podle §15, odst. 3, písm. c) a odst. 4 zákona č. 86/2002 Sb. o ovzduší na základě pověření Ministerstva životního prostředí. : (studijní materiály). / [sestavil] Tadeáš Ochodek - 2. upr. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 147 s. : tab. - brož.

VI. gerontologické dny Ostrava s mezinárodní účastí : 16.-18. října 2002. : sborník kongresu. - Ostrava : Dům techniky Ostrava, 2002. - 138 s. ; 21 cm - brož.

Vnímat rukama : hmatová výstava ze sochařské sbírky Oblastní galerie v Liberci. : 26. září - 24. listopadu 2002. / [text katalogu Martina Vokatá] - Liberec : Oblastní galerie Liberec, 2002. - [6] s., [12] listů v Braillově písmě : il. ; 30 cm - brož.

Vzpomínky reakcionáře a kverulanta / Vítězslav Houška - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 238 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - váz.

Wielkie mity narodowe Slowian : materialy do dyskusji panelowej towarzyszace konferencji "Jezyk, literatura i kultura Slowian - dawniej i dzis III". : Poznan, 23.-26.9.1999. / [redaktorzy Anna Gawarecka, Aleksander Naumow, Boguslaw Zielinski] - Poznan : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1999. - 163 s. - brož.

Wychowanie interpretacja jego wartosci i granic / pod redakcja Bernarda Gawliny - Wyd. 1. - Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 1998. - 116 s. - brož.

XXX. Ostravské dny dětí a dorostu : sborník z konference s mezinárodní účastí. : Rožnov pod Radhoštěm 14.-16. května 2002. / [odpovědná redaktorka Šárka Andělová] - 1. vyd. - Ostrava : Repronis, 2002. - 313 s. : il. - brož.

Zagadnienia pedagogiki specjalnej w literaturze : przewodnik bibliograficzny. : czesc I-III (cz. I i II - skrót). / Ewa Tomasik - Warszawa : Wyzsza Szkola Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1999. - 256 s. - brož.

Základy sociologie : studijní texty pro kombinované studium. / Helena Kubátová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 169 s. ; 29 cm - brož.


100 let Vysočan : 1902-2002. / [vzpomínky sepsal Miroslav Kuranda] - Praha : Městská část Praha 9, 2002. - 186 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. ; 29 cm - brož.


261 her pro děti od tří let / Johana Friedl ; [z německého originálu přeložila Daniela Vrbová]. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 199 s. : il. ; 21 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist