Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (listopad-prosinec) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za listopad-prosinec 2002

Amnestie a milosti očima hradu a podhradí / Jan Stach, Miroslav Kučera - Vyd. 1. - Praha : Erika, 2002. - 121 s. : il. ; 21 cm - váz.

Aproximace českého práva ve srovnání se standardy EU : sborník výzkumných prací vydaný u příležitosti konání konference Ekonomické a adaptační procesy 2002 pro české průmyslové regiony před vstupem do EU. : Ostrava, 3.-5.9.2002. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 153 s. ; 25 cm - brož.

Archaeologia historica 27. 2002. Sborník příspěvků přednesených na 33. konferenci archeologů středověku ČR a SR s hlavním zaměřením na hrady a jejich úlohu ve středověkém vojenství a osídlení : Brtnice a Panská Lhota, 17.-21.9.2001 / editoři Vladimír Nekuda, Zdeněk Měřínský, Pavel Kouřil - Vyd. 1. - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost : Ústav archeologie a muzeologie FF MU : Archeologický ústav AV ČR, 2002. - 687 s. : il. - váz.

Armáda České republiky 2002 / [odpovědná redaktorka Irena Grebíková] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2002. - [18] s. : barev. il. - brož.

Armed forces of the Czech Republic 2002 / [prepared by Irena Grebíková] - Prague : Ministry of Defence of the Czech Republic - AVIS, 2002. - [18] s. : barev. il. - brož.

Ars longa, vita brevis : umění ze sbírky České pojišťovny ve výstavách ke 170. výročí jejího vzniku. / [texty Marie Mžyková, Jan Rous, Ivan Neumann] - [Praha] : Gema Art : Česká pojišťovna, [1998?]. - 135 s. : barev. il. ; 32 cm - brož.

Aukční katalog : 19.10.2002, Praha. Č. 83. / [vedoucí redaktor Karel Dražďák] - Praha : Česká společnost přátel drobné plastiky, 2002. - 96 s., obr. příl. : il. + 1 příl. - Brož.

Automatizované rešeršní systémy patentových informací / Dobroslav Pičman - 3. dopl. a přeprac. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2002. - 98 s. : il. ; 21 cm - brož.

Autoškola / připravil Pavel Prorok - Aktualiz. vyd. - Praha : BETA, 2002. - 208 s. : il. ; 22 cm - Beta - Pavel Dobrovský ; brož.

Autoškola : pravidla, testy, značky. : aktualizováno k 15.10.2002. : určeno pro výuku v autoškolách a ke školení řidičů. / Ondřej Weigel - 7. aktualiz. vyd. - Praha : Computer Press, 2002. - iv, 216 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm - brož.

Baterie mrtvých u Chlumu v roce 1866 / Zdeněk Jánský - Vyd. 1. - Hradec Králové : Muzeum východních Čech, 2002. - 50 s., IV s. obr. příl. ; 21 cm - brož.


Berní rula Sv. 24. Kraj Plzeňský Díl 2. / zpracovaly Iva Čadková, Magda Zahradníková - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 2002. - s. 445-729. - brož.

Bojová peruť : historie, současnost a budoucnost amerického vojenského letectva. / Tom Clancy ; z anglického originálu přeložil Michal Švejda. - 1. vyd. v čes. jaz. - Praha : BB art, 2002. - 375 s. : il. ; 24 cm - váz.

Building partnerships : cooperation between the United Nations system and the private sector. / Jane Nelson - New York : United Nations, 2002. - 352 s. : il. - brož.

Cenné papíry : komise pro cenné papíry, investiční společnosti a fondy --. : podle stavu k 20.9.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 304 s. ; 24 cm - brož.

Cestovní náhrady : podle stavu k 14.10.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 192 s. : il. ; 24 cm - brož.

Cizinecká a pohraniční policie I / Jan Kuržeja a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2002. - 200 s. ; 29 cm - brož.

Českoslovenští legionáři okresu Kroměříž : 1914-1920. / Miroslav Olšina - Kroměříž : Okresní úřad : Státní okresní archiv, 2002. - 103 s. : il. - Brož.

Daně a poplatky Aktualizace č. 138. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daně a poplatky [Aktualizace č. 1-137]. Díl 1. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 sáček. - brož.

Daně a poplatky [Aktualizace č. 1-137]. Díl 2. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - Brož.

Daně správně a s jistotou : příručka pro bezchybné a výhodné vedení daňové agendy. Základní dílo. / Pavel Běhounek ...[et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.


Daně v příkladech, vzorech a soudních rozhodnutích : správa daní, daňová kontrola; daň z příjmů; DPH; spotřební daň; silniční daň; daň z nemovitosti; daň darovací, dědická a z převodu nemovitostí. 2002. Aktualizace č. 3. / Zdeněk Burda a kolektiv autorů - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. - brož.


Daně z příjmů : monografie s výkladem Ministerstva financí. Aktualizace k 1.6.2001, 1.10.2001, 31.12.2001. / [Jan Tůma ... et al.] - [Praha : Počítačová škola Bárta], 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daně z příjmů : monografie s výkladem Ministerstva financí. : stále živé znění. Aktualizace k 1.1.2000, 1.5.2000, 1.10.2000, 31.12.2000. / [Jan Tůma ... et al.]. - [Praha : VOX], 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Daně z příjmů : monografie s výkladem Ministerstva financí. : stále živé znění. Aktualizace k 31.12.1999. / [Jan Tůma ... et al.]. - [Praha : VOX], 1999. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Daně z příjmů : monografie s výkladem Ministerstva financí. : stále živé znění. [Aktualizace 1999-2000]. / Jan Tůma ...[et al.]. - Praha : VOX : Počítačová škola Bárta, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování) - váz.

Daně z příjmů : monografie s výkladem Ministerstva financí. [Základní dílo]. / Jan Tůma ... [et al.] - Praha : Počítačová škola Bárta, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňové judikáty Díl 4. / Miroslav Čáslavský ... [et al.] - Praha : Linde, 2002. - 679 s. - brož.

Děti a drogy : fakta, informace, prevence. / Tom Illes - 2., upr. vyd. - Praha : ISV, 2002. - 55 s. : il. - *v knize neuvedeno ; brož.

Dokumentace k ekonomickému a účetnímu praktiku / Ondřej Asztalos, Alena Králová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 98 s. ; 30 cm - brož.

Družstevnictví 2002 : sborník příspěvků z dvoudenní mezinárodní konference. : Tábor, 22.-23.5.2002. / [vedoucí autorského kolektivu Marie Hesková] - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. - 208 s. : il. - brož.

Elektronický podpis : přehled právní úpravy, komentář k prováděcí vyhlášce k zákonu o elektronickém podpisu a výklad základních pojmů. / [Dagmar Bosáková ... et al.] - Olomouc : ANAG, 2002. - 141 s. - brož.


Energetická legislativa v kostce : komentář k Energetickému zákonu a zákonu o hospodaření energií včetně prováděcích předpisů k oběma zákonům. / Ivanka Boušová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Done, 2002. - 591 s. ; 22 cm - brož.


English for industrial engineering and management 1 / Hana Kuklíková - 2. přeprac. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 145 s. : il. - brož.

Generál nebe / podle vyprávění čs. válečného stíhače Františka Peřiny a jeho manželky Anny napsal František Fajtl - 2., upr. vyd. - Praha : Ostrov, 2002. - 223 s., [30] s. obr. příl. : il. - váz.

Historie železničního vojska / František Pavlíček, Radovan Soušek - Vyd. 1. - Pardubice : Institut Jana Pernera, 2002. - 57 s. : il. ; 21 cm - brož.

Hitlerova ponorková válka [1]. Pronásledovatelé, 1939-1942 / Clay Blair ; [z anglického originálu přeložila Jan Krejčí]. - 1. vyd. - Brno : Návrat, 2002. - 866 s. : mapy ; 24 cm - váz.

Hospodářská kriminalita z pohledu kriminologie / Irena Brabcová - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 72 s. : il. - brož.

Informace o studiu Akademický rok 2002-2003. / [zpracovali Karel Novosad, Helena Mudrová] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2002. - 85 s. : tab. - brož.

Jak být úspěšný v exekuci, aneb, Základní abeceda exekutora : (praktická příručka pro exekutory). / Ilona Rašovská - Vyd. 1. - Praha : Orac, 2002. - 366 s. ; 21 cm - brož.

Jak přežít / Joshua Piven, David Borgenicht ; [z anglického originálu] přeložila Jaroslava Hromadová. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 135 s. : il. - brož.

Jan Žižka - náš bratr věrný / Vladimír Sakař - Vyd. 1. - Praha : Církev československá husitská, 2002. - 55 s. - brož.

Kapitoly z pojistné teorie / Jaroslav Daňhel - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 139 s. - váz.

Karrieren im Zwielicht : Hitlers Eliten nach 1945. / Norbert Frei ; in Zusammenarbeit mit Tobias Freimüller ... [et al.]. - 2. durchgesehene Aufl. - Frankfurt am Main : Campus, 2002. - 364 s. : il. - váz.


Katalog programu celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2002-2003. / [připravil Jan Musil] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2002. - 71 s. - brož.


Konsolidovaná účetní závěrka - komentář : kvalifikovaný výklad změn, platných od roku 2002 na základě opatření MF. / Lubomír Harna - 1. vyd. - Praha : Bilance, 2002. - 105 s. : tab. - brož.

Kriminalistika na prahu XXI. století : sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 19.-20. června 2002 na Policejní akademii České republiky v Praze. / [editor Miroslav Němec] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2002. - 213 s. : il. - brož.

Krizové řízení / Jaroslav Mozga, Miloš Vítek - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 187 s. : il., tab. - brož.

Krizové situace v rodině očima dítěte / Zdeněk Matějček, Zdeněk Dytrych - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 128 s. : il. ; 21 cm - brož.

Krizový management : sborník. : Vítkovice v Krkonoších, květen 2002. / [odpovědný redaktor Jan Kunhart] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 136 s. : il., tab. ; 30 cm - brož.

Kvalita demokracie v České republice a volební inženýrství / Michal Klíma - Vyd. 1. - Praha : Radix : Marshall, 2001. - 179 s. ; 23 cm - Radix ; brož.

Legionáři (občané a rodáci) okresu Klatovy / [Jan Jirák] - Vyd. 1. - Klatovy : Okresní muzeum, 2001. - 133 s. : il. - brož.

Limity využití území : celostátně platné limity. : praktická příručka. Dodatek č. 6. Stav k 1.1.2002 / [Vladimír Hyvnar ... et al.] - Brno : Ústav územního rozvoje, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). - Brož.

Maďarsko a versailleský mírový systém / Eva Irmanová - Ústí nad Labem : Albis international, 2002. - 409 s., 24 s. obr. příl. : mapy ; 23 cm - *v knize neuvedeno ; brož.

Makroekonomie bydlení : podkladová studie ke grantovému projektu GA ČR č. 402/01/0146. / Petr Sunega - Praha : Oeconomica, 2002. - 34 s. : il. ; 21 cm - brož.

Město a povodeň : strategie rozvoje měst po povodních. / Miloslav Konvička a kolektiv - 1. vyd. - Brno : ERA, 2002. - viii, 219 s. : il. (některé barev.), plány, mapy - brož.


Mikroekonomie bydlení : podkladová studie ke grantovému projektu GA ČR č. 402/01/0146. / Martin Lux - Praha : Oeconomica, 2002. - 87 s. : il. ; 21 cm - brož.


Monitorování chudoby v České republice : úvodní studie. / Tomáš Sirovátka ... [et al.] - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. - 125, iv s. : il. ; 30 cm - Brož.

Motoškola : učebnice pro žadatele o řidičské oprávnění skupin AM, A1 a A. / [redakce Helena Klementová] - 1. vyd. - Praha : BertelsmannSpringer CZ, 2002. - 80 s. : barev. il. ; 24 cm - brož.

Mozaika okamžiků : Ministerstvo vnitra objektivy fotografů. / [redakční zpracování Ilona Vozničková, Václav Bošek a Samuel Truschka] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo vnitra ČR, 2002. - 96 s. : barev. il. ; 30 cm - váz.

Můj přítel Karel Svolinský / Marta Ehlová - Vyd. 1. - Praha : Lika Klub, 2002. - 101 s. : barev. il. ; 21 cm - váz.

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 27. aktualizace a doplňky - leden 2002. / Vladimír Voříšek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 2 příl. - brož.

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 28. aktualizace a doplňky - květen 2002. / Vladimír Voříšek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 2 příl. - brož.

Na troskách wellingtonu : válečný příběh československého bombardovacího pilota Václava Procházky. / Václav Kubec - 1. vyd. - Praha : Ostrov, 2002. - 191 s., [24] s. obr. příl. : il. - váz.

Národní akční plány boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení členských zemí Evropské unie / Magdalena Kotýnková, Štěpán Laňka - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. - 126, iv s. : il., tab. ; 30 cm - Brož.

Nástin přednášek ze správního práva : (vybrané oblasti zvláštní části). / Eva Horzinková a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 163 s. - brož.

Newyorské gangy : neformální dějiny newyorského podsvětí. / Herbert Asbury ; [z anglického originálu] přeložila Petra Diestlerová. - 1. vyd. v čes. jaz. - Praha : BB art, 2002. - 294 s. ; 21 cm - váz.


Obchodněprávní smlouvy / Karel Marek - 3. aktualiz. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 308 s. - brož.


Obchodní právo I Aktualizace č. 54. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Obchodní právo [Aktualizace č. 1-77]. Díl 1. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 sáček. - brož.

Obchodní právo [Aktualizace č. 1-77]. Díl 2. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - Brož.

Obchodní zákoník : obchodní věstník, státní podnik, přepravní řád pro veřejnou a drážní nákladní dopravu. : podle stavu k 23.9.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 224 s. - brož.

Obchodní zákoník - Český Těšín : Poradce, 2002. - 544 s. - brož.

Občanské právo hmotné Sv. 1. / [Viktor Knapp ... et al. ; uspořádali Marta Knappová, Jiří Švestka]. - 3., aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : ASPI, 2002. - 471 s. - soubor

Občanské právo hmotné Sv. 2. / [Viktor Knapp ... et al. ; uspořádali Marta Knappová, Jiří Švestka]. - 3. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : ASPI, 2002. - 631 s. - soubor

Oborový telefonní seznam : architektura, stavebnictví, projektování, bydlení, řemesla. : abecední seznam firem s telefony, faxy, adresami, emaily a internetovými stránkami. - Praha : ABF, 2002. - 240 s. ; 21 cm - brož.

Ochrana člověka za mimořádných událostí : sebeochrana a vzájemná pomoc. : text pro občanskou a rodinnou výchovu. / Viola Horská - Eva Marádová - Dušan Slávik - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2002. - 39 s. : il. ; 21 cm - brož.

Ochrana osobních údajů / Pavel Mates - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2002. - 73 s. - brož.

Ochrana spotřebitele / Olga Horová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 137 s. ; 30 cm - brož.

Odpadové hospodářství / Jiří Filip a kol. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. - 116 s. : il. ; 29 cm - brož.

Odpady - podnikatelem bez pokut / Dobromil Rychetský - 1. vyd. - Brno : ERA, 2002. - 139 s. : tab. ; 21 cm - brož.


Od smrti Tita do smrti Jugoslávie : svědectví. / Raif Dizdarevic ; [přeložil Miroslav Teichman]. - České vyd. 1. - Praha : Vašut, 2002. - 351 s. : il., portréty ; 24 cm - váz.

Pardubice 2002 : Tempus JEP 14304-1999. : workshop proceedings. / [editors Peter Fabián, Jan Čapek] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 142 s. : il., tab. ; 24 cm - brož.

Plánování území a projektování staveb : praktická příručka. : výklad standardů výkonů a dokumentace, technických norem a postupů pro architekty, urbanisty a inženýry. Základní dílo včetně 5. aktualizace - stav: srpen 2002. / Jiří Plos ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Podnikáme s Internetem : od připojení přes vytvoření internetové prezentace po provozování online obchodu. / Luděk Tondr - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - x, 102 s. : il. ; 23 cm - brož.

Podpora bydlení ve vybraných zemích EU : podkladová studie ke grantovému projektu GA ČR č. 402/01/0146. / Olga Poláková, Miroslava Obadalová - Praha : Oeconomica, 2002. - 31 s. : tab. ; 21 cm - brož.

Pojištění osob / [odpovědný redaktor Lucie Urbánková] - Praha : Dashöfer, 2002. - 20 s. : il. ; 21 cm + 1 příl.. - brož.

Policejní úsměvy / Vladimír Mikuláš ; [ilustrace Miroslav Pavlíček]. - Vyd. 1. - Praha : Plot, 2002. - 103 s. : il. - váz.

Politika rodu a sexuální identity / Pavel Barša (editor) - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 219 s. ; 24 cm - brož.

Požární odvětrání stavebních objektů v návaznosti na ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 / Vladimír Reichel - PrahaPříbram : MV - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky : ASPEKT studio, 2000. - 36 s. : il., tab. - Brož.

Pracovní právo Aktualizace č. 100. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. - brož.

Pracovní právo / Jaromír Richter - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2002. - 87 s. ; 21 cm - brož.

Pracovní právo [Aktualizace č. 1-98]. Díl 1. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 sáček. - brož.


Pracovní právo [Aktualizace č. 1-98]. Díl 2. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2001]. - 1 sv. (v různém stránkování). - Brož.

Prague : historical, military and present. / [writen by Jaroslav Láník] - 1st ed. - Prague : Ministry of Defence of the Czech Republic - AVIS, 2002. - 62 s. : il. (většina barev.) - brož.

Praha : historická, vojenská a současná. / [autor textu Jaroslav Láník] - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2002. - 62 s. : il. (většina barev.) - brož.

Praktická příručka technických požadavků na výstavbu s odborným výkladem stavebně-technických předpisů a norem Základní dílo včetně 8. aktualizace - stav: září 2002. / Milan Vlček ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Praktické semenářství a vztah k platné legislativě : sborník příspěvků odborného semináře. : Brno, 27.9.2002. / sestavil Luboš Sychra - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická universita, 2002. - 32 s. ; 30 cm - brož.

Praktický anglicko-český a česko-anglický slovník pro podnikání a veřejnou správu / Eva Skálová - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2002. - 501 s. ; 22 cm - váz.

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. Základní dílo včetně 2. aktualizace - srpen 2002. / Libuše Müllerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Právní ochrana etnických menšin v ČR : závěrečná zpráva z výzkumu. / odpovědná řešitelka výzkumu Markéta Štěchová ; spoluřešitelé Petr Kotulan ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2002. - 232 s. - brož.

Právní základy finančních služeb / Miluše Kalinová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut-vysoká škola, 2002. - viii, 364 s. - brož.

Právní život v husitské Kutné Hoře Část 1. / Jiří Kejř - Vyd. 2. - Kutná Hora : Kuttna, 2002. - 112 s. : tab. - soubor

Právní život v husitské Kutné Hoře Část 2. / Jiří Kejř - Vyd. 2. - Kutná Hora : Kuttna, 2002. - s. 113-188. : tab. - soubor

Právo v dopravě II / Václav Cempírek, Marie Sitterová, Jaromír Široký - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 60 s. : il. ; 29 cm - brož.


Právo v praxi MŠ 3. aktualizace. / Zdeněk Davídek ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Právo : (učební texty pro AF). / Martin Janků - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. - 102 s. ; 29 cm - brož.

Prevence sociálně patologických jevů - hodnocení z pohledu školních metodiků prevence : sborník referátů z celostátní konference. : [konané ve dnech 11.-12. prosince 2001 v Olomouci. II. / redaktor Josef Krátoška] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 130 s. - brož.

Problémy sociálního soužití : studijní texty pro distanční studium. / Martin Fafejta - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 60 s. - brož.

Průvodce smlouvou o zamezení dvojího zdanění / Pavel Kyselák - Praha : Svaz účetních, 2002. - 48 s. ; 21 cm - Brož.

Předmět sporu v civilním soudním řízení / Josef Macur - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 203 s. - brož.

Přehled platných právních předpisů od roku 1945 Aktualizace č. 78. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. - brož.

Přehled platných právních předpisů od roku 1945 [Aktualizace č. 1-76. Díl 1]. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 sáček. - brož.

Přehled platných právních předpisů od roku 1945 [Aktualizace č. 1-76]. Díl 2. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - Brož.

Přehled platných právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů ČSSR, Sbírce zákonů SNR, v Úředním listu a Úředním věstníku od doby osvobození ČSSR do konce roku 1964 / Zprac. [kol.] - Praha : SEVT, 1965. - 155, [1] s. ; 4° -

Přehled práva duševního vlastnictví 1. Lidskoprávní základy Licenční smlouva / Ivo Telec - Vyd. 1. - Brno : Doplněk, 2002. - 201 s. ; 20 cm - brož.


Přežij, pilote! : letecké nehody v československém (českém) vojenském letectvu. / Ladislav Sochor - Vyd. 1. - Praha : Erika, 2002. - 193 s. : il., portréty ; 21 cm - váz.


Případy římského senátora / Michal Skřejpek, Petr Bělovský - Vyd. 1. - Praha : Orac, 2002. - 55 s. : il. ; 21 cm - brož.

Public administration & informatics within public administration 2002 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. : Lázně Bohdaneč, 16.-18.9.2002. / [odpovědný redaktor Jan Kunhart] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 288 s. : il. - brož.

Registr daňových chyb a omylů 2002. 3. aktualizace. / Zdeněk Burda a kolektiv - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. - brož.

Registr pracovněprávních a mzdových řešení : příklady, chyby, vzory, soudní rozhodnutí, pojmy. : pracovní právo, odměňování, pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, daň z příjmu. Aktualizace č. 3. 2002. / Věra Hrouzková a kolektiv - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. - brož.

Rizikové chování dospívajících a jeho prevence : 3. odborný seminář, 9.-11. září 2002, Praha. / [odpovědná redaktorka Marcela Rozehnalová] - Praha : Free Teens Press, 2002. - 158 s. : il., tab. - brož.

Ročenka Ministerstva vnitra 2001. - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo vnitra České republiky, 2002. - 144 s., obr. příl. : il. - brož.

Rozvoj sociálního dialogu v ČR / Jaroslav Hála ... [et al.] - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. - 80, iv s. : tab. ; 30 cm - Brož.

Řešení aktuálních problémů účetnictví a daní v otázkách a odpovědích [39]. - Praha : Svaz účetních, 2002. - 48 s. : tab. - Brož.

Řízení personálního a sociálního rozvoje zaměstnanců v organizaci / Otakar Němec - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 130 s. ; 29 cm - brož.

Slušný rozvod / Bohumila Průchová - 1. vyd. - Brno : ERA, 2002. - xiv, 114 s. ; 21 cm - brož.

Sociální politika III : studijní texty pro distanční studium. / Eva Klimentová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 95 s. - brož.

Sociální politika / Jaroslava Durdisová ... [et al.] - Vyd. 2., přeprac. - Praha : ASPI, 2002. - 376 s. : il., tab. - brož.


Socioekonomické a právní aspekty probíhajících reforem v předvstupním období : Praha, 28.5.2002. : sborník referátů z konference. / sestavil Jan Čadil, Marek Jetmar - Praha : Oeconomica, 2002. - 101 s. : il. ; 29 cm - brož.

Soubor předpisů bytového práva Díl 1. / Jaroslav Oehm, Petr Oehm - 1. vyd. - Praha : Arch : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR : Česká společnost pro stavební právo, 2002. - 367 s. - brož.

Soubor předpisů bytového práva Díl 2. / Jaroslav Oehm, Petr Oehm - 1. vyd. - Praha : Arch : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR : Česká společnost pro stavební právo, 2002. - 556 s. - brož.

Soubor předpisů soukromého stavebního práva / sestavila Ivana Štenglová - Vyd. 1. - Praha : ABF-ARCH, 2002. - 160 s. ; 23 cm - brož.

Soukromý právník pro podnikatele : aktuální vzorové smlouvy s komentářem pro každodenní obchodní styk. Základní dílo včetně 10. aktualizace - říjen 2002. / Pavel Běhounek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Soukromý právník pro podnikatele : aktuální vzorové smlouvy s komentářem pro každodenní obchodní styk. Základní dílo včetně 9. aktualizace - červenec 2002. / Pavel Běhounek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Speciální techniky sociální práce / Jaroslava Králová - Brno : Ústav psychologického poradenství a diagnostiky, 2002. - 55 s. : il. - brož.

Spojenecká stíhací esa : taktika a technika vzdušných bojů 2. světové války. / Mike Spick ; [z anglického originálu přeložil Stanislav Dufek]. - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2002. - 280 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - váz.

Spojené státy americké - společnost a politika / Vladimíra Dvořáková - 1. vyd. - Praha : Libri, 2002. - 298 s. - brož.

Spojené státy a evropská válka 1939-1945 Díl 3. Zápas o Evropu / Jan Wanner - Praha : Dokořán, 2002. - 362 s., obr. příl. : il. - soubor


Společnost s ručením omezeným : právní vztahy, daně, účetnictví. : zakládání s.r.o., fungování s.r.o., společnost a společníci, přeměny a zánik s.r.o. Aktualizace č. 1. 2002 - srpen 2002. / Zdeněk Burda ... [et al.] - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.


Standardy kvality sociálních služeb / [uspořádala Milena Johnová] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2002, dotisk. - 24 s. - brož.

Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2001. / [zpracoval Ekonomický odbor MPSV ČR] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2002. - 226 s. : tab. - brož.

Stavební právo Aktualizace č. 27. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. - váz.

Stavební právo [Aktualizace č. 1-25]. Díl 1. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 sáček. - brož.

Stavební právo [Aktualizace č. 1-25]. Díl 2. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - Brož.

Státní dávky v souvislosti s bydlením : podkladová studie ke grantovému projektu GA ČR č. 402/01/0146. / Vojtěch Krebs, Ladislav Průša - Praha : Oeconomica, 2002. - 20 s. : tab. - brož.

Studijní katalog : Masarykova univerzita v Brně. : Právnická fakulta. 2002-2003. / [editorka Naděžda Rozehnalová] - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 185 s. : tab. - brož.

Studijní program : Masarykova univerzita v Brně. : Filozofická fakulta. : Ústav pedagogických věd. : obor: pedagogika, obor: sociální pedagogika a poradenství. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 7 s. - brož.

Šíření plamene po povrchu stavebních hmot : směrnice pro hodnocení šíření plamene po povrchu stavebních hmot. / Pavel Neudert - Praha : MV - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 1999. - 84 s. : tab. - Brož.

Škola a právo 25. aktualizace. / Pavla Katzová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Štvancem svědomí / Josef Havel - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2002. - 260 s. : il., mapy ; 23 cm - váz.

Teorie a metody sociální práce / Pavel Navrátil - Brno : Marek Zeman, 2001. - 168 s. : il. - brož.


Trendy v evropské sociální politice / Miroslav Brdek, Hana Jírová, Vojtěch Krebs - Praha : ASPI, 2002. - 251 s. : tab. - brož.

Trestní předpisy : podle stavu k 21.10.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 304 s. ; 24 cm - brož.

Trestní zákon a trestní řád : úplné znění zákonů o policii, o výkonu vazby, o výkonu trestu odnětí svobody, o probační a mediační službě. : úplné znění vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradních advokátů za poskytování služeb. : advokátní tarif. : novelizované kodexy s poznámkami a judikaturou podle stavu k 1.9.2002. / Jiří Jelínek, Zdeněk Sovák - 18. aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2002. - 916 s. ; 21 cm - váz.

Účetnictví různých právních forem podnikatelů Díl 2. Účetnictví obchodních společností / Libuše Müllerová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 82 s. : tab. - brož.

Účetnictví různých právních forem podnikatelů Díl 3. Účetní závěrka obchodních společností / Libuše Müllerová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 66 s. : tab. - brož.

Účetnictví Aktualizace č. 75-76. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. - brož.

Účetnictví [Aktualizace č. 1-74]. Díl 1. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 sáček. - brož.

Účetnictví [Aktualizace č. 1-74]. Díl 2. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - Brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOK. : (verze komplet). Základní dílo včetně 2. aktualizace - září 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NON. : (verze pro nevýdělečné organizace). Základní dílo včetně 2. aktualizace - září 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOO. : (verze pro obce). Základní dílo včetně 2. aktualizace - září 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOP. : (verze pro příspěvkové organizace). Základní dílo včetně 2. aktualizace - září 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). - brož.


Úplný soubor právních předpisů o ochraně životního prostředí 12. aktualizace za období od 1.1.2002 do 9.7.2002. / [sestavila] Přibyslava Tichotová - Praha : EKOTIP, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Ústava České republiky. : podle stavu k 21.10.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 224 s. ; 24 cm - brož.

Úvod do směnečného práva / Josef Kotásek - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 182 s. ; 21 cm - brož.

Úvod do studia církevního práva / Evžen Freimann - Vyd. 1. - Teplice : Cyrilometodějský nadační fond, 2002. - 92 s. - Brož.

Úvod do studia práva I / Michal Spirit, Bohuslav Rychtera, Zdeněk Šedý - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 247 s. ; 21 cm - brož.

Úvod do teorie krizového managementu I. / Emil Antušák, Zdeněk Kopecký - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 95 s. ; 29 cm - brož.

Válečníci vycházejícího slunce : historie japonského válečnictví. / Robert B. Edgerton ; [z anglického originálu] přeložil Miroslav Košťál. - 1. vyd. v čes. jaz. - Praha : BB art, 2002. - 334 s. : il., mapky, portréty ; 25 cm - váz.

Vedení mateřské školy 21. aktualizace. / Marcela Štiková ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Veřejná správa a evropská právní integrace / Richard Pomahač, Marie Widemannová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 111 s. ; 30 cm - brož.

Veřejná správa : správa měst a obcí. / Miloš Charbuský - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 77 s. ; 29 cm - brož.

Veřejně prospěšné organizace a jejich postavení v systému prevence a ochrany proti drogovým závislostem / Jan Hejda, Rostislav Duben - Praha : Vltavín, 2002. - 187 s. : tab. ; 21 cm - brož.


Vnitropodnikové směrnice : praktický průvodce nejdůležitějšími vnitropodnikovými směrnicemi. / Vladimír Hruška - 1. vyd. - Praha : Bilance, 2002. - 349 s. ; 21 cm - brož.


Vojenská geografie / Lubomír Lauermann, Marian Rybanský - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2002. - a-d, 159 s. : barev. il. ; 23 cm - brož.

Vybrané kapitoly z veřejného práva Díl 1. Teorie práva, Ústava, Listina : studijní opora. / Milan Polián - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 52 s. - brož.

Vybrané kapitoly z veřejného práva Díl 2. Správní právo : studijní opora. / Milan Polián - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 152 s. - brož.

Vybrané kapitoly z veřejného práva Díl 3. Trestní právo : studijní opora. / Milan Polián - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 71 s. - brož.

Vysokomýtský 30. pěší pluk v bojích o Slovensko v letech 1918-1919 / Jiří Junek - Vyd. 1. - Vysoké Mýto : Okresní muzeum, 2002. - 83 s. : il., mapy ; 24 cm - brož.

Výběrová bibliografie článků z trestního práva 1997-2001 / Filip Ščerba - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 184 s. ; 21 cm - brož.

Výdaje obyvatelstva na bydlení : podkladová studie ke grantovému projektu GA ČR č. 402/01/0146. / Ladislav Seidl, Olga Poláková - Praha : Oeconomica, 2002. - 26 s. : il. ; 21 cm - brož.

Výroční zpráva : Občanské sdružení Naděje, Praha. 2001. - Praha : Občanské sdružení Naděje, 2002. - 32 s. : il., tab. - brož.

Vzory smluv a právních podání Aktualizace č. 11. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. - brož.

Vzory smluv a právních podání [Aktualizace č. 1-10]. Díl 1. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 sáček. - brož.

Vzory smluv a právních podání [Aktualizace č. 1-10]. Díl 2. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - Brož.

Vzory smluv : podle občanského zákoníku, obchodního zákoníku a zákona o cenných papírech. / Tomáš Pohl - 2. aktualiz. a rozš. vyd. - Ostrava : Sagit, 2002. - 287 s. ; 21 cm - brož.

Zagadnienia pedagogiki specjalnej w literaturze : przewodnik bibliograficzny. : czesc I-III (cz. I i II - skrót). / Ewa Tomasik - Warszawa : Wyzsza Szkola Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1999. - 256 s. - brož.


Základy úspěšného podnikání Aktualizace č. 48-52. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [1999]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Základy úspěšného podnikání [Aktualizace č. 1-47. Díl 1]. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 1998. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Základy úspěšného podnikání [Aktualizace č. 1-47. Díl 2]. - [Praha] : Systém ekonomických a právních informací, [1998]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Základy úspěšného podnikání [Aktualizace č. 1-68. Díl 1]. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 sáček. - brož.

Základy úspěšného podnikání [Aktualizace č. 1-68]. Díl 2. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Zákoník práce - Český Těšín : Poradce, 2002. - 304 s. - brož.

Zákon o požární ochraně s komentářem : zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá z úplného znění vyhlášeného pod č. 67/2001 Sb.. / Václav Šubrt - 1. vyd. - Praha : REGO, 2002. - 110 s. ; 21 cm - brož.

Zákon o správě daní a poplatků : upozornění.. - Český Těšín : Poradce, 2002. - 160 s. : il. - brož.

Zdravotní pojištění : podle stavu k 7.10.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 256 s. : il. ; 24 cm - brož.

Zeměpis 4 : Česká republika. : naše vlast - Česko. : kraje České republiky. / Vít Voženílek, Zdeněk Szczyrba - Olomouc : Prodos, 2002. - 109 s. : barev. il., barev. mapy ; 26 cm - brož.

Zeměpis 4 : Česká republika. : pracovní sešit. : naše vlast - Česko. : kraje České republiky. / Vít Voženílek, Zdeněk Szczyrba - Olomouc : Prodos, 2002. - 63 s. : il., mapy ; 26 cm - brož.


Zeměpis 4 : Česká republika. : s komentářem pro učitele. : naše vlast - Česko. : kraje České republiky. / Vít Voženílek, Zdeněk Szczyrba - Olomouc : Prodos, 2002. - 109 s. : barev. il., barev. mapy - brož.


Zkušenosti policistů z besed na školách a z výchovných akcí pro mládež / [Jan Holub ... et al.] - Praha : Themis, 2002. - 62 s. : il. - brož.

Živnostenské podnikání / Iva Živělová, Jaroslava Zachová - Vyd. 1. - Brno : B.I.B.S., 2002. - 79 s. : il. ; 21 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist