Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (listopad-prosinec) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za listopad-prosinec 2002

Abschlusskurs : Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe. : Lehrerhandbuch. / Jutta Orth-Chambah, Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb - 1. Aufl. - Ismaning : Max Hueber, 2000. - 118 s. - brož.

Adam půjde do školy / Milada Motlová ; kreslila Dagmar Ježková. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2002. - 111 s. : il. (většina barev.) ; 31 cm - váz.

Alexander Veliký : [osobnost světových dějin]. / Hans Joachim Gehrke ; [z německého originálu přeložila Monika Kuprová]. - Vyd. 1. - Praha : NS Svoboda, 2002. - 92 s. : mapy ; 19 cm - váz.

Almanach k 60. výročí založení školy : Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Prostějov. : 1942-2002. / [redakční rada Petr Čížek ... et al.] - Prostějov : Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, 2002. - 108 s. : il. (většina barev.) - Brož.

Almanach TF : 1952-2002. / [sestavil Adolf Rybka ve spolupráci s Karlem Veldou ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2002. - 132 s. : il. (některé barev.) ; 25 cm + 1 CD-ROM. - váz.

Annual report : Brno University of Technology. 2001. / [edited by Jitka Vanýsková] - 1st Ed. - Brno : University of Technology, 2002. - 116 s. : il., tab. - brož.

Asertivita v prostředí rodiny a školy : pedagogické a psychologické problémy v teorii a praxi. / Alena Vališová - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2002. - 326 s. : il. - brož.

Betlémy : české a moravské lidové betlémy a jejich tvůrci. / Jiřina Hánová, František Valenta - Vyd. 1. - Praha : Lika Klub, 2002. - 167 s. : barev. il. ; 30 cm - váz.

Bílý koníček : pověsti ze Slovácka. / vypravuje Zuzana Nováková - 1. samost. rozš. vyd. - Třebíč : Blok, 2002. - 98 s. : il. ; 22 cm - váz.

Bonton : společenské chování a konverzace. / Gabriela Imreczeová - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - vi, 113 s. : il. ; 11 cm - brož.


Centrum dalšího vzdělávání : informace o studiu v programech celoživotního vzdělávání. 2002-2003. / [zpracovala Eva Dvořáková] - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 23 s. : tab. - brož.


Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství : sborník referátů ze 7. mezinárodní konference. : proceedings of the 7th international conference. : Tábor 17. až 19. dubna 2002. 1. / [editoři sborníku Milan Hasman, Jan Říha, Eduard Šittler] - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. - 220 s. : il. - brož.

Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství : sborník referátů ze 7. mezinárodní konference. : proceedings of the 7th international conference. : Tábor 17. až 19. dubna 2002. 2. / [editoři sborníku Milan Hasman, Jan Říha, Eduard Šittler] - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. - 112 s. : il. - brož.

Cyrilometodějské gymnázium 1992-2002 - Prostějov : Cyrilometodějské gymnázium, 2002. - 84 s. : il. ; 30 cm - Brož.

Čtení o Krakonošovi : sborník studií (převážně) o literárních podobách vládce hor. / [editor Eva Koudelková] - 1. vyd. - Liberec : Bor, 2002. - 175 s. : il. - brož.

Das Bauhaus : 1919-1933 Weimar Dessau Berlin und die Nachfolge in Chicago seit 1937. / Hans M. Wingler - 4. Aufl. - Köln : DuMont Literatur und Kunst Verlag, 2002. - 588 s. : il. (některé barev.) - váz.

Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století Díl 1. Dějiny hmotné kultury / Milena Lenderová, Tomáš Jiránek, Hana Doušová - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2001. - 148 s. ; 29 cm - brož.

Děti a peníze / Nessia Laniado ; [z italského originálu přeložila Ivana Hlaváčová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 118 s. - brož.

Didaktické aspekty technických výukových prostředků / Jiří Nikl - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 63 s. : il. - brož.

Didaktik der Fremdsprache Deutsch : Einführung in die Fachdidaktik des Deutschen als Fremdsprache. / Pavla Zajícová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 174 s. - brož.

Diplomové a závěrečné práce / Drahomíra Holoušová, Milena Krobotová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 117 s. : il. ; 21 cm - brož.

Diplomové práce z geoinformatiky / Vít Voženílek - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 61 s. : il. - brož.


EDMAN 02 : Education for Management. : Mezinárodní pracovní seminář. : Praha, 29. srpna 2002. / [editor Milan Brejcha] - 1st ed. - Plzeň : Petr Mikota, 2002. - 191 s. : il. - brož.

Ekonomické a adaptační procesy 2002 pro české průmyslové regiony před vstupem do EU : mezinárodní vědecká konference při příležitosti 25. výročí založení fakulty. : Ostrava, 3.-5. září 2002. : sborník abstraktů. / Adamková Hana ... [et al.] - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2002. - 102 s. ; 21 cm - brož.

Europäisches Glossar zum Bildungswesen Bd. 1. Prüfungen, Abschlüsse und Titel - Brüssel : Europäische Eurydice-Informationsstelle, [2000]. - 235 s. : tab. - brož.

Europäisches Glossar zum Bildungswesen Bd. 2. Bildungseinrichtungen - Brüssel : Europäische Eurydice-Informationsstelle, 2000. - 215 s. : tab. - brož.

Evropské jazykové portfolio / [autorka české verze, překlad z angličtiny Libuše Bohuslavová ... et al.] - Praha : Scientia, 2002. - 40 s. : il. + 1 příl. - brož.

Fakulta architektury : informace o studiu. 2002-2003. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 14 s. : tab. - brož.

Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií : informace o studiu. 2002-2003. / [zpracovala Dagmar Militká] - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 58 s. : tab. - brož.

Fakulta pedagogická : informace o fakultě a studiu. 2002-2003. / [zpracoval Josef Šedlbauer, Václav Vytlačil] - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 73 s. : tab. - brož.

Fakulta strojní : informace o studiu. 2002-2003. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 88 s. : tab. - brož.

Fakulta textilní : informace o studiu. 2002-2003. / [zpracoval Miroslav Prášil] - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 42 s. : tab. - brož.

Francouzský jazyk : sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky. : vyšší obtížnost. / Renáta Dvořáková ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání - Divize nakladatelství TAURIS, 2002. - 90 s. : il. ; 23 cm - brož.

Fyzika : přehled středoškolské látky pro přijímací zkoušky na technické univerzity. / Eva Veselá - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 104 s. : il. ; 29 cm - brož.


Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen / [John Trim ... et al.] ; Übersetzt von Jürgen Quetz ... [et al.]. - Berlin : Langenscheidt, 2001. - 244 s. : tab. - brož.

Gymnázium Teplice : ročenka. 2001-2002. / [redakce Milada Bálková, Jiřina Sanitriková] - Teplice : Gymnázium Teplice, 2002. - 68 s. : il., tab. - Brož.

Hannibal pod hradbami Říma : román o Kartágu. / Patrick Girard ; [z francouzského originálu přeložil Karel Velický]. - Vyd. 1. - Praha : BETA, 2002. - 205 s. : il. - Pavel Dobrovský - BETA ; váz.

Hauptkurs : Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe. : Lehrerhandbuch. / Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb - 2. Aufl. - Ismaning : Max Hueber, 2002. - 93 s. : il. - brož.

Hospodářská fakulta : informace o studiu. 2002-2003. / [zpracoval Josef Sixta] - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 36 s. : tab. - brož.

Hry a nápady pro školáčky : podzim. / Zdena Marková - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 165 s. : il. ; 21 cm - brož.

Hry pro zvládání agresivity a neklidu / Zdeněk Šimanovský - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 175 s. - brož.

Idea university / Roger Scruton ; [z anglického originálu přeložil Jaromír Žegklitz]. - Praha : Občanský institut, 2002. - 11 s. ; 21 cm - Brož.

Informace o studiu Akademický rok 2002-2003. / [zpracovali Karel Novosad, Helena Mudrová] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2002. - 85 s. : tab. - brož.

Informace pro studenty : Masarykova univerzita v Brně. : Přírodovědecká fakulta. Akademický rok 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 69 s. : tab. - brož.

Information and communication technology in education : proceedings. : Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic, 10th-13th September 2002. / editor Erika Mechlová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 348 s. : il. - brož.

Jak pomáhat dětem při vstupu do školy : je vaše dítě zralé pro školu?. : a vy?. : příručka pro rodiče a učitele. / Naděžda Verecká - Praha : Lidové noviny, 2002. - 160 s. : il. - brož.


Jak psát diplomové a jiné písemné práce / Miloslav Synek, Helena Sedláčková, Hana Vávrová - Vyd. 3., přeprac. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 59 s. : il. - brož.

Jak vyzrát na školu / Christian Gröll, David Sehrbrock ; [z německého originálu přeložila Lucie Simonová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 102 s. ; 20 cm - brož.

Je nás pět : cvičebnice počtů s omalovánkami pro speciální školy. Seš. 1. (Podzim, zima) / Krista Hemzáčková ; [ilustroval] Jan Jiřík. - 5. vyd. - Praha : Parta, 2002. - 64 s. : il. ; 30 cm - brož.

KAFOMET : katalog forem a metod práce pro I. a II. stupeň základních škol. 10. aktualizace. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 MC. - brož.

KAFOMET : katalog forem a metod práce pro I. a II. stupeň základních škol. 11. aktualizace. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Katalog programu celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2002-2003. / [připravil Jan Musil] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2002. - 71 s. - brož.

Když je vaše dítě neklidné / Martin Stiefenhofer ; [z německého originálu přeložila Barbora Šmídová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 47 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Když má vaše dítě strach / Martin Stiefenhofer ; [z německého originálu přeložila Zdeňka Andršová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 47 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Když se vaše dítě vzteká / Martin Stiefenhofer ; [z německého originálu přeložila Zdeňka Andršová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 46 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Když vaše dítě nechce spát / Martin Stiefenhofer ; [z německého originálu přeložila Eva Špalová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 46 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Komentář k setkáním s tvorbou : Karel Adamus, Rudolf Sikora, Jan Wojnar. / Dáša Lasotová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 37 s. : il. (některé barev.) + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Krajská ročenka školství 2001. / [zpracoval projektový a autorský tým pod vedením Michaely Kleňhové] - Praha : Tauris, 2002. - 177 s. : il., tab. - brož.


Leváci a jejich výchova / Jane M. Healey ; [z anglického originálu přeložil Jiří Papoušek]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 111 s. ; 21 cm - brož.

Literatura do dlaně pro střední školy / Marie Sochrová - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 271 s. ; 10 cm - brož.

Manželství a sexualita z antropologické perspektivy / Jaroslav Skupnik - Brno : Nadace Universitas Masarykiana : Masarykova univerzita : Nauma, 2002. - 75 s. - Masarykova univerzita v Brně ; brož

Matematika v inženýrském vzdělávání : sborník 27. mezinárodní konference o matematice na vysokých školách technických, ekonomických a zemědělských. : Hejnice, 9.-13. září 2002. / [editor M. Kočandrlová] - Praha : Jednota českých matematiků a fyziků, 2002. - 244 s. : il. ; 20 cm - brož.

Mechanika : příprava pro studium na vysoké škole. / Lidmila Burianová ... [et al.] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 52 s. : il. - brož.

MENDEL NET 2002 : konference doktorandů LDF MZLU v Brně. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. - 172 s. : il. - brož.

META Centrum : ročenka. 2000-2001. / [editor Luděk Matyska, Petr Holub] - Vyd. 1. - Praha : CESNET, 2002. - 124 s. : barev. il. - brož.

Metodické listy pro předškolní vzdělávání 14. aktualizace. / Kateřina Smolíková ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Mezinárodní konference "60=2x2x3x5?" : 11.-12. září 2001, Liberec. : sborník příspěvků. Část 1. / [ediční skupina Jaroslav Vild, Jan Mach, Jana Příhonská] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 92 s. : il. - brož.

Mezinárodní konference "60=2x2x3x5?" : 11.-12. září 2001, Liberec. : sborník příspěvků. Část 2. / [ediční skupina Jaroslav Vild, Jan Mach, Jana Příhonská] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 102 s. : il. - brož.

Minulost a přítomnost sklářské školy v Kamenickém Šenově : 1856-2002. / Antonín Langhamer - Kamenický Šenov : Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, 2002. - 125 s. : il. - Brož.

Můžeme se domluvit / Milena Hübschmannová - 4. nezměn. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 129 s. ; 21 cm - brož.


Nabídkový katalog vzdělávacích pořadů a programů ve školním roce 2001-2002. / [sestavili Ivana Sieberová, Luboš Smolík, Milena Voláková] - Klatovy : Okresní muzeum, 2001. - 1 sv. (nestránkováno). - brož.

Náš slabikář : pro pomocné školy. Díl 1. / [Vladimír Linc] - 3. upr. vyd., V Partě 1.. - Praha : Parta, 2002. - 128 s. : barev. il. ; 31 cm - váz.

Nejkrásnější židovské legendy / Victor Malka ; [z francouzského originálu přeložil Jiří Kaplan]. - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2002. - 173 s. : il. ; 20 cm - váz.

Občanská výchova v globalizující se společnosti : [sborník příspěvků z 8. ročníku Letní školy pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd konané ve dnech 27.-29.8.2001 v Olomouci]. / Marie Hrachovcová a Antonín Staněk (editoři) - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 226 s. : il. - brož.

Obecná pedagogika I / Helena Grecmanová, Drahomíra Holoušová, Eva Urbanovská - Vyd. 1. - Olomouc : Hanex, [asi 1998]. - 231 s. - brož

Obrazárna v hlavě : výtvarná čítanka od 9. ročníku základní školy a pro víceletá gymnázia. 6. / Pavel Šamšula - 1. vyd. - PrahaÚvaly u Prahy : SPL - Práce : Albra, 2002. - 65 : il. - SPL - Práce ; brož

Ochrana člověka za mimořádných událostí : sebeochrana a vzájemná pomoc. : text pro občanskou a rodinnou výchovu. / Viola Horská - Eva Marádová - Dušan Slávik - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2002. - 39 s. : il. ; 21 cm - brož.

Opožděný vývoj řeči : metodika reedukace. / Dana Kutálková - 1. vyd. - Praha : Septima, 2002. - 102 s. ; 21 cm - brož.

Oživená místa / [uspořádala Renata Špačková] - Mělník : Okresní muzeum, 2002. - 85 s. : il. ; 30 cm - Brož.

O stříbrné podkově : pověsti z jižní a jihozápadní Moravy. / vypravuje Eva Kilianová - Vyd. 2., upr. - Třebíč : Blok, 2002. - 104 s. : il. ; 22 cm - váz.

Peter Petersen a pedagogika jenského plánu / Karel Rýdl - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2001. - 167 s., příl. v různém stránkování : il. ; 24 cm - váz.

Pisa 2000 : Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich. / Jürgen Baumert ... [et al.] (Hrsg.) - Opladen : Leske+Budrych, 2001. - 548 s. : il. - brož.


Písničko, pojďme si hrát! : metodické poznámky pro učitele. / Blanka Knopová, Jaroslav Koutský - Vyd. 1. - Praha : Albra, 2002. - 54 s. : noty ; 21 cm - brož.

Poetika výtvarna Karla Adamuse / Dáša Lasotová - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 21 s. : il. - brož.

Pohádky pro neposlušné děti a jejich starostlivé rodiče / napsal Dušan Taragel / [ze slovenského originálu přeložily Kristýna Zelinská a Johana Zelinská] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2002. - 125 s. : barev. il. ; 24 cm - váz.

Pojetí odpovědnosti v díle Bratra Lukáše a J.A. Komenského / Alena Nastoupilová - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 124 s. ; 21 cm - brož.

Poznáváme barvy - Ostrava : Librex, 2002. - [16] s. : barev. il. - brož.

Poznáváme tvary - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 2002. - [16] s. : barev. il. - brož.

Po stopách Ježíšových / Gerhard Kroll ; [z německého originálu přeložil a rejstřík sestavil Vladimír Petkevič]. - 2. vyd., V KN 1.. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 486 s. : il. (některé barev.), mapy ; 24 cm - váz.

Právo v praxi MŠ 3. aktualizace. / Zdeněk Davídek ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Prázdninové opakování pro 2. třídu, aneb, Nebojte se pirátů / [Jarmila Pánková, Veronika Bernardová ; ilustrace Kateřina Kvačková]. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2002. - 56 s. : il. ; 28 cm - brož.

Pre-Roman divinities of the eastern Alps and Adriatic / Marjeta Šašel Kos - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 1999. - 227 s. : il. - váz.

Pre-service 4-year study programme : information for students. 2002-2003. / [editorial staff Marcela Malá ... et al.] - Vyd. 4. - Liberec : Technical University, 2002. - 38 s. - brož.

Profile deutsch : gemeinsamer europäischer Referenzrahmen. / Manuela Glaboniat ... [et al.] - Berlin : Langenscheidt, 2002. - 168 s. + 1 CD-ROM. - brož.

Projekty ve vyučování matematice : cesta k tvořivosti a samostatnosti. : [kapitoly z didaktiky matematiky]. / Marie Kubínová - Praha : Univerzita Karlova, 2002. - 151, 105 s. ; 30 cm - brož.


Průvodce školou 2002-2003. - Teplice : Gymnázium Teplice, 2002. - 36 s. : il., tab. - Brož.

Průvodce učebnicemi ALTER pro výuku počátečního čtení a psaní / Radka Wildová, Hana Staudková ; [spolupracovala Hana Rezutková]. - Vyd. 1. - Všeň : Alter, 2002. - 98 s. : il. ; 21 cm - brož.

První číslice - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 2002. - [16] s. : barev. il. ; 30 cm - brož.

Předlohy pro hodnocení osobnosti žáků : příspěvek k problematice školní diagnostiky na základních a středních školách. / Stanislav Langer - 1. vyd. - Hradec Králové : Kotva, 2002. - 355 s. ; 21 cm - brož.

Přehled o činnosti za rok : Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého. 2001. / [uspořádala Miluše Macháčková] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 92 s. - brož.

Přistupte blíže, aneb, Nebojte se moderního umění : pracovní listy ke stálé expozici České umění 20. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary pro studenty středních škol. / [texty Božena Vachudová] - Karlovy Vary : Galerie umění, 2002. - 1 sv. (na volných listech) 12 volných listů v obálce : il. (většina barev.) - volné listy v obálce

Přistupte blíže, aneb, Nebojte se moderního umění : průvodce českým moderním uměním ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary pro žáky základních škol. / [texty Lenka Tóthová] - Karlovy Vary : Galerie umění, 2002. - 1 sv. (na volných listech) 14 volných listů v obálce : il. (většina barev.) - volné listy v obálce

RAAdce učitele 8. aktualizace. / Karel Kuchler ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Ročenka Ekonomicko-správní fakulty MU v Brně 2001. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 37 s. - brož.

Rodičovská autorita / Catherine Saladin-Grizivatz ; [z francouzského originálu přeložila Lucie Hučínová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 98 s. ; 19 cm - brož.

Rozvoj početních představ : (pracovní sešit). 1. / Zdena Michalová - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2001. - 55 s. : il. - brož.

Rozvoj početních představ : (pracovní sešit). 2. / Zdena Michalová - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2002. - 55 s. : il. - brož.


Ruský jazyk : sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky. : vyšší obtížnost. / Jana Hodinářová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Tauris - Ústav pro informace ve vzdělávání, 2002. - 92 s. : il. ; 23 cm - brož.

Řízení změn ve vysokoškolském vzdělávání : zpráva o výzkumném projektu. / Milan Slavík ... [et al. ; z anglického originálu přeložila Hana Slavíková]. - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2002. - 39, [25] s. : il. - brož.

Sbírka říkadel a veršů obsahově rozdělených po měsících školního roku a tématech osnov k motivaci a doplnění učiva v 1. a 2. ročníku ZŠ / [vybrala a sestavila Jitka Halasová] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2002. - 80 s. ; 21 cm - brož.

Sborník k životnímu jubileu : vydáno k 70. narozeninám Doc. PhDr. Vladimíra Krejčího, CSc.. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 39 s. - brož.

Sebedůvěra : od 0 do 8 let. / Marie-Bernard Chicaud ; [z francouzského originálu přeložila Hana Prousková]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 102 s. ; 19 cm - brož.

Sedmihlásek : hudební výchova pro 4. ročník základní školy. / Ladislav Daniel - 1. vyd. - Praha : Panton International, 1999. - 24 s. : il. -

Sestra - reprezentant profese / Marta Staňková - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2002. - 78 s. - brož.

Slabikář / [napsal] Jiří Žáček ; [ilustrovala] Helena Zmatlíková. - Vyd. 7. - Všeň : Alter, 2002. - 125 s. : barev. il. ; 24 cm - váz.

Sommeils et veilles dans le conte merveilleux grec / Marilena Papachristophorou - Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 2002. - 337 s. - brož.

Speciální školy a předškolní zařízení 2002-2003. - Praha : Tauris, 2002. - 67 s. : tab. - brož.

Sprechen Sie Deutsch 1 Příloha. / [Doris Dusilová ... et al.] - 1. vyd. - [Praha : Polyglot, 2002]. - 138 s. : il. - Brož.

Sprechen Sie Deutsch 1 : metodická příručka. / [Doris Dusilová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Polyglot, 2002. - 213 s. : il. (většina barev.) - brož.

Sprechen Sie Deutsch? : učebnice němčiny pro střední a jazykové školy. : kniha pro učitele. 1. / [Doris Dusilová ... et al.] - 2. vyd. - Praha : Polyglot, 2000. - 265, [63] s. : il. (některé barev.), mapy, noty ; 30 cm - brož.


Sprechen Sie Deutsch? : učebnice němčiny pro střední a jazykové školy. : kniha pro učitele. 2. / [Doris Dusilová ... et al.] - 2., přeprac. vyd. - Praha : Polyglot, 2001. - 278 s., [74] s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - brož.

Sprechen Sie Deutsch? : učebnice němčiny pro střední a jazykové školy. : kniha pro učitele. 3. / [Doris Dusilová ... et al.] - 2., přeprac. vyd. - Praha : Polyglot, 2002. - 263, [76] s. : il. (některé barev.) - brož.

Sprechen Sie Deutsch? : učebnice němčiny pro střední a jazykové školy. : kniha pro učitele. 4. / [Doris Dusilová ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Polyglot, 1999. - 261, [100] s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - brož.

Statistická ročenka školství : soubor ekonomických ukazatelů resortu školství. 2001. / [Zdeňka Máchová ... et al.] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2002. - 119 s. : tab. + 1 příl. - brož.

Statistics on culture : basic statistical data about the activities of cultural facilities in the Czech Republic. 2001. / statistical data processed by Vlasta Havelková ... [et al.] - Prague : Information and Consulting Centre for Local Culture, 2002. - 49 s. : tab. - brož.

Statistika kultury : základní statistické údaje o kultuře v České republice. 2001. / zpracování statistických údajů Vlasta Havelková ... [et al.] - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 2001. - 136 s. : il., tab. - brož.

Střední a vyšší odborné školy 2002-2003. - Praha : Tauris, 2002. - 54 s. : tab. - brož.

Středověká Čína : společnost a zvyky v době dynastií Sung a Jüan. / Augustin Palát, Jaroslav Průšek - Praha : DharmaGaia, 2001. - 379 s., 16 s. obr. příl. : il., mapy, plány ; 30 cm - váz.

Studien- & Berufswahl : Informationen und Entscheidungshilfen. 2002-2003. - 32. überarb. Aufl. - Nürnberg : BW Bildung und Wissen, 2002. - 767 s. : il. - brož.

Studijní katalog Biologie v akademickém roce : Masarykova univerzita v Brně. : Přírodovědecká fakulta. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 157 s. : tab. - brož.


Studijní katalog Chemie v akademickém roce : Masarykova univerzita v Brně. : Přírodovědecká fakulta. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 167 s. : tab. - brož.


Studijní katalog Fakulty informatiky v akademickém roce 2002-2003. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 259 s. : tab. - brož.

Studijní katalog FSS MU v akademickém roce 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 177 s. : tab. - brož.

Studijní katalog Fyzika v akademickém roce : Masarykova univerzita v Brně. : Přírodovědecká fakulta. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 76 s. : tab. - brož.

Studijní katalog Matematika v akademickém roce : Masarykova univerzita v Brně. : Přírodovědecká fakulta. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 99 s. : tab. - brož.

Studijní katalog na Lékařské fakultě ve studijním roce : specializace ve zdravotnictví, ošetřovatelství. 2002-2003. / [odpovědný redaktor Jiří Vítovec ... et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 122 s. : tab. - brož.

Studijní katalog na Lékařské fakultě ve studijním roce : všeobecné lékařství, stomatologie. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 119 s. : tab. - brož.

Studijní katalog Vědy o Zemi v akademickém roce : Masarykova univerzita v Brně. : Přírodovědecká fakulta. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 106 s. : tab. - brož.

Studijní katalog : Masarykova univerzita v Brně. : Filozofická fakulta. : katedry, ústavy a harmonogram. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 39 s. - brož.

Studijní katalog : Masarykova univerzita v Brně. : Filozofická fakulta. : studijní programy prezenčního studia. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 118 s. : tab. - brož.

Studijní katalog : Masarykova univerzita v Brně. : Právnická fakulta. 2002-2003. / [editorka Naděžda Rozehnalová] - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 185 s. : tab. - brož.

Studijní plány : Agronomická fakulta České zemědělské univerzity. 2002-2003. / [sestavil Ivan Majzlík] - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2002. - 102 s. : tab. - brož.

Studijní programy : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. 2002-2003. - Opava : Slezská univerzita, 2002. - 164 s. : tab. - brož.


Studijní program : Masarykova univerzita v Brně. : Filozofická fakulta. : Historický ústav. : obor: historie. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 9 s. - brož.

Studijní program : Masarykova univerzita v Brně. : Filozofická fakulta. : Kabinet češtiny pro cizince. : obor: čeština pro cizince. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 3 s. - brož.

Studijní program : Masarykova univerzita v Brně. : Filozofická fakulta. : Katedra anglistiky. : obor: anglický jazyk a literatura. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 14 s. - brož.

Studijní program : Masarykova univerzita v Brně. : Filozofická fakulta. : Katedra filozofie. : obor: filozofie. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 5 s. - brož.

Studijní program : Masarykova univerzita v Brně. : Filozofická fakulta. : Psychologický ústav. : obor: psychologie. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 8 s. - brož.

Studijní program : Masarykova univerzita v Brně. : Filozofická fakulta. : Seminář dějin umění. : obor: dějiny umění. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 9 s. - brož.

Studijní program : Masarykova univerzita v Brně. : Filozofická fakulta. : Ústav archeologie. : obor: archeologie, obor: muzeologie. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 7 s. - brož.

Studijní program : Masarykova univerzita v Brně. : Filozofická fakulta. : Ústav archivnictví a PVH. : obor: archivnictví, obor: PVH. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 2 s. - brož.

Studijní program : Masarykova univerzita v Brně. : Filozofická fakulta. : Ústav českého jazyka. : obor: český jazyk a literatura. : Ústav české literatury. : obor: český jazyk a literatura, obor: vědecké informace a knihovnictví. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 17 s. - brož.

Studijní program : Masarykova univerzita v Brně. : Filozofická fakulta. : Ústav divadelní a filmové vědy. : obor: teorie a dějiny divadla, obor: teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 17 s. - brož.

Studijní program : Masarykova univerzita v Brně. : Filozofická fakulta. : Ústav evropské etnologie. : obor: etnologie. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 3 s. - brož.


Studijní program : Masarykova univerzita v Brně. : Filozofická fakulta. : Ústav germanistiky. : obor: německý jazyk a literatura, obor: nizozemský jazyk a literatura, obor: norský jazyk a literatura. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 12 s. - brož.

Studijní program : Masarykova univerzita v Brně. : Filozofická fakulta. : Ústav hudební vědy. : obor: estetika, obor: hudební věda, obor: sdružená uměnovědná studia, obor: teorie a provozovací praxe staré hudby. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 14 s. - brož.

Studijní program : Masarykova univerzita v Brně. : Filozofická fakulta. : Ústav klasických studií. : obor: klasická archeologie, obor: klasický řecký jazyk a literatura, obor: latinský jazyk a literatura, obor: novořecký jazyk a literatura. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 21 s. - brož.

Studijní program : Masarykova univerzita v Brně. : Filozofická fakulta. : Ústav obecné jazykovědy. : obor: baltistika, obor: obecná jazykověda. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 4 s. - brož.

Studijní program : Masarykova univerzita v Brně. : Filozofická fakulta. : Ústav pedagogických věd. : obor: pedagogika, obor: sociální pedagogika a poradenství. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 7 s. - brož.

Studijní program : Masarykova univerzita v Brně. : Filozofická fakulta. : Ústav religionistiky. : obor: religionistika. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 18 s. - brož.

Studijní program : Masarykova univerzita v Brně. : Filozofická fakulta. : Ústav románských jazyků a literatury. : obor: francouzský jazyk a literatura, obor: italský jazyk a literatura, obor: portugalský jazyk a literatura, obor: španělský jazyk a literatura. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 33 s. - brož.

Studijní program : Masarykova univerzita v Brně. : Filozofická fakulta. : Ústav slavistiky. : obor: bulharský j. a lit., obor: chorvatský j. a lit., obor: makedonský j. a lit., obor: polský j. a lit., obor: ruský j. a lit., obor: slovenský j. a lit., obor: slovinský j. a lit., obor: srbský j. a lit., obor: ukrajinský j. a lit. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 29 s. - brož.

Šimonovy pracovní listy 6. Logopedická cvičení 1, M, P, B, V, F, C, S, Z, Č, Š, Ž / [Věra Charvátová-Kopicová, Šárka Boháčová] - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož

Šimonovy pracovní listy 7. Logopedická cvičení 2, J, H, CH, K, Ď, Ť, Ň, D, T, N, L, R, Ř / [Věra Charvátová-Kopicová, Šárka Boháčová] - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož


Škola a právo 25. aktualizace. / Pavla Katzová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Školství pod lupou 2001 / [zpracoval projektový a autorský tým pod vedením Michaely Kleňhové] - 1. vyd. - Praha : Tauris, 2002. - 51 s. : il. - brož.

Technická univerzita v Liberci : Fakulta strojní. : informace o studiu a vnitřní předpisy fakulty. 2002-2003. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 144 s. : il., tab. - brož.

Technická univerzita v Liberci : informace o studijních programech a přijímacím řízení pro akademický rok. 2003-2004. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 31 s. - brož.

Testy ze všeobecných znalostí 2003 : příprava na přijímací zkoušky na čtyřleté střední školy. : pro žáky, učitele, rodiče. / [redakce a zpracování Marika Benešová] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2002. - 144 s. : il. - brož.

Testy z českého jazyka 2003 : příprava na přijímací zkoušky na čtyřleté střední školy. : pro žáky, učitele, rodiče. / [redakce a zpracování Marcela Krausová] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2002. - 144 s. : il. - brož.

Testy z matematiky 2003 : příprava na přijímací zkoušky na čtyřleté střední školy. : pro žáky, učitele a rodiče. / [redakce a zpracování Andrea Havlínová] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2002. - 144 s. : il. - brož.

Testy z víceletých gymnázií : český jazyk. : příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. : pro žáky, učitele a rodiče. 2003. / [redakce a zpracování Marcela Krausová] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2002. - 144 s. : il. - brož.

Testy z víceletých gymnázií : matematika. : příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. : pro žáky, učitele a rodiče. 2003. / [redakce a zpracování Andrea Havlínová] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2002. - 144 s. : il. - brož.

Testy z víceletých gymnázií : všeobecné znalosti. : příprava k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia. : pro žáky, učitele a rodiče. 2003. / [redakce a zpracování Marika Benešová] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2002. - 128 s. : il. - brož.


Tief in Bayern : eine Ethnographie. / R.W.B. McCormack - München : Goldmann, 2002. - 285 s. : il. - brož.


Time to talk : učebnice angličtiny pro střední a jazykové školy. : kniha pro učitele. Díl 1. / Sarah Peters, Tomáš Gráf - 1. vyd. - Praha : Polyglot, 2001. - 193, [57] s. : il. (většina barev.) ; 30 cm - brož.

Time to talk : učebnice angličtiny pro střední a jazykové školy. : kniha pro učitele. Díl 2. / Sarah Peters, Tomáš Gráf - 1. vyd. - Praha : Polyglot, 2002. - 216, [60] s. : il. (většina barev.) - brož.

Trendy technického vzdělávání 2001 : mezinárodní vědecko-odborná konference, 26. a 27. června 2001 v Olomouci. : [dodatky. / editor Miroslav Chráska ml.] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - 87 s. : il. - brož.

Tvoříme ve stylu známých malířů / Jan Uhlíř - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 175 s. : il. ; 21 cm - brož.

Učební dokumenty pro odborná učiliště : kmenový obor 2953E Pekař, pekařské práce. : učební obor 29-53-E/002 (29-84-2) Pekařské práce. - 1. vyd. - Praha : Parta, 2002. - 32 s. : tab. - Brož.

Učební dokumenty pro odborná učiliště : kmenový obor 3159E Švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic. : učební obor 31-59-E/001 (31-60-2/00) Šití oděvů. - 1. vyd. - Praha : Parta, 2002. - 32 s. : tab. - Brož.

Učební dokumenty pro odborná učiliště : kmenový obor 3159E Švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic. : učební obor 31-59-E/002 (31-61-2/00) Šití prádla. - 1. vyd. - Praha : Parta, 2002. - 30 s. : tab. - Brož.

Učební dokumenty pro odborná učiliště : kmenový obor 3667E Zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce. : učební obor 36-67-E/001 (36-44-2) Zednické práce. - Praha : Parta, 2002. - 48 s. : tab. - Brož.

Učební dokumenty pro odborná učiliště : kmenový obor 3669E Pokrývač, pokrývačské práce. : učební obor 36-69-E/001 (36-43-2) Pokrývačské práce. - 1. vyd. - Praha : Parta, 2002. - 48 s. : tab. - Brož.

Učení o přírodě a společnosti v pregraduální přípravě učitelů primárního vzdělávání : sborník z celostátního semináře vysokoškolských pedagogů. : [Olomouc, leden 2002. / uspořadatel díla Miluše Rašková] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 73 s. - brož.

Učitel : současné poznatky o profesi. / Jan Průcha - 1. vyd. - Praha : Portál, 2002. - 154 s. - brož.


Učíme se číst : pracovní sešit k 1. dílu učebnice pro žáky 1. ročníku ZŠ. / Jarmila Wagnerová, Jaroslava Václavovičová - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 2002. - 80 s. : il. ; 29 cm - brož.

Ústav techniky a řízení výroby Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / [Michael Straka] - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2001. - 1 sv. (nestránkováno) : il. ; 22 cm - [sic] ; brož.

Úvod do pedagogické psychologie / Jana Telcová, Lubomír Odehnal Část 1. - Brno : Ústav psychologického poradenství a diagnostiky, 2002. - 151 s. - v knize neuvedeno ; brož.

Vedení mateřské školy 21. aktualizace. / Marcela Štiková ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Vedení školy 25. aktualizace. / Vladimír Smetáček ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Vědecká pojednání 8. / [Franciszek Adamczuk ... et al.] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 443 s. : il., tab. - brož.

Všechny čaje Číny / Kit Chow a Ione Krammerová ; [z anglického originálu přeložil Michal Synek]. - 2. opr. vyd. - Praha : DharmaGaia, 2002. - 284 s. : il. - váz.

Vybíráme střední školu - SET 2003 III. Morava / [zpracoval projektový a autorský tým pod vedením Lubomíra Martince] - [Praha] : Tauris, 2002. - 257 s. : il. (některé barev.) - brož.

Vybíráme střední školu - SET 2003 II. Čechy bez Středočeského kraje a Prahy / [zpracoval projektový a autorský tým pod vedením Lubomíra Martince] - [Praha] : Tauris, 2002. - 333 s. : il. (některé barev.) - brož.

Vybíráme střední školu - SET 2003 I. Praha. Středočeský kraj / [zpracoval projektový a autorský tým pod vedením Lubomíra Martince] - [Praha] : Tauris, 2002. - 177 s. : il. (některé barev.) - brož.

Vybraná témata z pedagogiky a psychologie / Editoři: Jana Doležalová, Jan Lašek - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 155 s. ; 21 cm - brož.

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola informačních a knihovnických služeb Brno : 1952-2002. / [redakční rada Petr Bělousov ... et al.] - Brno : Vyšší odborná škola a Střední odborná škola informačních a knihovnických služeb, 2002. - 162 s. : barev. il. - Brož.


Výroční zpráva Klvaňova gymnázia Kyjov za školní rok 47. 2001-2002. / [redaktor Vladimír Kotík] - Kyjov : Klvaňovo gymnázium, 2002. - 77 s. : il. - Brož.

Výroční zpráva o činnosti Masarykovy univerzity v Brně za rok 2001. / [redakce Jana Pilátová] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 123 s. : il., tab., grafy. - brož.

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2000. / [zpracoval Bohumil Vybíral] - Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. - 135 s., obr. příl. : il., tab. - brož.

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2001. / [zpracoval Bohumil Vybíral] - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 129 s., [6] s. barev. obr. příl. : il. - brož.

Výroční zpráva o činnosti : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 2001. / [editor Václav Řehout ... et al.] - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. - 152 s., obr. příl. : il., tab. - brož.

Výroční zpráva Vojenské akademie v Brně za rok 2001. - Brno : Vojenská akademie, [2002]. - 146 s. : il. - Brož.

Vzdělávání zeměpisem : sborník tematického okruhu ŠKOL. : XX. jubilejní sjezd ČGS. : Ústí nad Labem 28.-30.8.2002. / Martin Balej, Jana Peštová (eds.) - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2002. - 89 s. : il. ; 21 cm - brož.

Workshop - Vzdělávací fórum : nabídka aktivit. : sborník vzdělávacích a vědeckovýzkumných činností a nabídek katedry elektromagnetického pole. / [editor Miloš Mazánek] - Praha : Československá sekce IEEE, 2002. - 64 s. : il. ; 21 cm - brož.

Wychowanie interpretacja jego wartosci i granic / pod redakcja Bernarda Gawliny - Wyd. 1. - Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 1998. - 116 s. - brož.

Začínáme psát - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 2002. - [16] s. : barev. il. ; 30 cm - brož.

Zagadnienia pedagogiki specjalnej w literaturze : przewodnik bibliograficzny. : czesc I-III (cz. I i II - skrót). / Ewa Tomasik - Warszawa : Wyzsza Szkola Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1999. - 256 s. - brož.

Zábavné pokusy v přírodě / Sally Hewittová ; [z anglického originálu přeložila Helena Škodová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 112 s. : barev. il. - váz.


Základní gymnastika / Jana Hájková, Dobromila Vejražková - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 81 s. : il. ; 30 cm - brož.

Základy čtení II : (projekt Odysseus). : čítanka pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení. / Zdena Michalová - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2002. - 77 s. : il. ; 30 cm - brož.

Ze studenta učitelem : student - praktikant - začínající učitel. / Libuše Podlahová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 145 s. : il. - brož.

Ze školy do Evropy / [Lenka Borecká, Lenka Pazderová, Hana Sedláková] - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2002. - 89 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Život v třískách : [vzpomínky z hračkářské vesnice]. / Josef Brand - Klatovy : Okresní muzeum, 2000. - 48 s. : il. ; 30 cm - brož.

10 let Podještědského gymnázia Liberec : 1992-2002. / [redaktorka Hana Šabaková] - Liberec : Podještědské gymnázium, 2002. - 79 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

261 her pro děti od tří let / Johana Friedl ; [z německého originálu přeložila Daniela Vrbová]. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 199 s. : il. ; 21 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist