Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (září-říjen) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika

za září-říjen 2002

Acces v kanceláři : typické činnosti krok za krokem. / Blanka Voglová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 168 s. : il. - brož.

Adam Batthyány und seine Bibliothek / András Koltai ; [übersetzt von Andrea Seidler]. - Eisenstadt : Amt der Burgenländischen Landesregierung, 2002. - vii, 349 s. - soubor

Adobe PageMaker 7.0 : oficiální výukový kurz. ; [překlad Dušan Kadavý]. - Praha : SoftPress, 2002. - 495 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - váz.

Adobe Photoshop - jednoduše : pro verze 5, 5.5, 6.0. / Jiří Fotr - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xiv, 111 s. : il. - brož.

Adobe Premiere 6.0 : oficiální výukový kurz. / [překlad Jiří Loos] - Praha : SoftPress, 2002. - 462 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - váz.

Akademické informační centrum : výroční zpráva za rok. 2001. / [zodpovědná redaktorka Ladislava Doubravová] - Brno : Akademické informační centrum, 2002. - 22 s. : il. - Brož.

Alfons Mucha - Paříž 1900: Le Pater - Otčenáš : [výstavní sály Obecního domu, 12. červen - 29. září 2002. / autoři textů] Anna Dvořáková, Helen Bieri Thomson, Bernadette de Boysson - 1. vyd. - Praha : Obecní dům, 2002. - 131 s. : il. (některé barev.) - brož.

Alfons Mucha - Paříž 1900: Pavilon Bosny a Hercegoviny na světové výstavě : [výstavní sály Obecního domu, 12. červen - 29. září 2002. / autoři textů] Milan Hlavačka, Jana Orlíková, Petr Štembera - 1. vyd. - Praha : Obecní dům, 2002. - 98 s. : il. (některé barev.) - brož.

Algoritmy : řešené příklady. / Václav Vrbík - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2002. - 44 s. : il. - brož.

Alternativní přístup k výuce programovacího jazyka / Václav Vrbík - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2002. - 48 s. - brož.

Annual report for the year : Hydrobiological Institute (formerly Hydrobiological Laboratory) of the Academy of Sciences of the Czech Republic, České Budějovice. 42. 2001. / [editor Viera Straškrábová] - České Budějovice : Hydrobiological Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2002. - viii, 47 s. : tab. -

Apache : příručka správce WWW serveru. / Vlastimil Pošmura - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - x, 311 s. : il. - brož.

Arheografski prilozi : zbornik radova Arheografskog odeljenja Narodne biblioteke Srbije. 20. - Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 1998. - 459 s. : il. - Brož.

Arheografski prilozi : zbornik radova Arheografskog odeljenja Narodne biblioteke Srbije. 22-23. - Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 2000-2001. - 561 s. : il. - Brož.


AutoCAD 2002 : výukový kurz. / David Frey ; [překlad z angličtiny Ladislav Mikula]. - Praha : SoftPress, 2002. - 672 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. ; 24 cm - brož.


A Fövárosi Szabó Ervin Könyvtár 1601 elötti nyomtatványainak katalógusa : (BCB Cat.). / készítette Klinda Mária - Budapest : Fövárosi Szabó Ervin Könyvtár : Országos Széchényi Könyvtár, 2001. - xxxvi, 761 s. : il. - váz.

A Hódmezövásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium XVI. századi könyveinek katalógusa / összeállította Zvara Edina, Simon Ferenc - Szeged : Scriptum, 1998. - 103 s., obr. příl. : il. - brož.

Bibliografický soupis pozůstalostní knihovny prof. JUDr. Vladimíra Solnaře / [sestavili: Jitka Bílá ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 205 s. ; 21 cm - brož.
Bibliografie historicko-vlastivědné literatury okresu Česká Lípa za rok 2000. / [sestavil] Miloslav Sovadina - Vyd. 1. - Česká Lípa : Státní okresní archiv, 2001. - 48 s. - Brož.

Bibliografie okresu Jeseník / Emilie Dohnalová, Eva Musilová - Vyd 1. - BrnoOlomouc : Muzejní a vlastivědná společnost : Vědecká knihovna, 2002. - 282 s. ; 25 cm - VKOL ; váz.

Cena Františka Palackého za rok 2002 udělena Univerzitou Palackého v Olomouci 2002. / [odpovědný redaktor Vladimír Řehan] - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 23 s. : il. - brož.

C# : začínáme programovat. / Frank Eller ; [překlad Jiří Bráza]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 240 s. : il. - brož.

Česká republika a Evropská unie / [redakční rada Antonín Leitner ... et al.] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 193 s. : il., tab. - Brož.

Česká Sibiř : tajemnou českou krajinou. : Votice, Jankov, Miličín, Blaník a okolí. : legendy, báje, příběhy, záhady, magie a otazníky. / Pavel Toufar - 1. vyd. - Benešov : Start, 2002. - 335 s. : il. ; 22 cm - váz.

České slabikáře : slabikáře a první čítanky z let 1547-1950 ve fondu SPKK. / [zpracovaly: Běla Vlková, Anna Kabzanová] - Vyd. 2. dopl. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2002. - 25 s. ; 21 cm - brož.

Český statistický úřad : výroční zpráva. 2001. - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 48 s. : il. - brož.

Čestní členové Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích / sestavila Alena Volná - České Budějovice : Jihočeské muzeum, 2002. - 52 s. : il. ; 30 cm - brož.

Databáze chemických pokusů a její využití ve středoškolské výuce / Olga Němečková - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2001. - 32 s. : il. + 1 disketa. - brož.

Delphi 6 : příručka programátora. / Frank Eller ; [z německého originálu přeložil Jiří Bráza]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 272 s. : il. ; 23 cm - brož.


Delphi : praktické příklady. : podrobný průvodce začínajícího uživatele. / Slavoj Písek - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 220 s. : il. ; 23 cm - brož.


Digitální fotografie / Vlastimil Zdražil - Praha : Computer Press, 2002. - iv, 65 s. : barev. il. ; 22 cm - kroužkový blok

Equadiff 10 : papers. : Czechoslovak international conference on differential equations and their applications, Prague, August 27-31, 2001. / edited by J. Kuben, J. Vosmanský - 1st ed. - Brno : Masaryk University, 2002. - 462 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

European Union : power and policy-making. / edited by Jeremy Richardson - 2nd Ed. - London : Routledge, 2001. - xvi, 388 s. - brož.

EurOpen.cz : sborník příspěvků z XIX. konference. : Lísek, 22.10.-24.10.2001. - 1. vyd. - Praha : Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ, 2001. - 1 sv. (v různém stránkování) : il. - brož.

EurOpen.cz : sborník příspěvků z XX. konference. : Jetřichovice, 2.6.-5.6.2002. - 1. vyd. - Praha : Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ - 1 sv. (v různém stránkování) - brož.

Evropská unie v monografických a seriálových publikacích : výběrová bibliografie z fondu Městské knihovny Břeclav. / [zpracovala Radana Denemarková] - Břeclav : Městská knihovna, 2002. - 10 s. ; 30 cm - Brož.

Evropský vnitřní trh a příprava České republiky na začlenění / Luděk Urban - Praha : Linde, 2002. - 247 s. - brož.

Excel v kanceláři : typické činnosti krok za krokem. / Blanka Voglová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 152 s. : il. - brož.

E-mail : outlook express. / Jaroslav Černý - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - iv, 85 s. : il. ; 22 cm - brož.

Filozoficzne aspekty informacji naukowej / Sabina Cisek - Wyd. 1. - Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 2002. - 140 s. : tab. - brož.

Firma Smekal 1820-2000 : výrobci hasičských prostředků a stříkaček. [1]. / Josef Jendřišák - Vyd. 1. - Český Těšín : FIJEPO, 2000. - 182 s., obr. příl. : il. - brož.

Formátování dokumentu ve Wordu 2002 (XP) / Václav Vrbík - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2000. - 36 s. : il. - brož.

Frauen als Lesepublikum unterhaltender Periodika im achtzehnten Jahrhundert / Andrea Seidler - Szeged : Scriptum, 1999. - 12 s. - brož.

GIS Seč 2002 : sborník referátů konference. : GIS ve veřejné správě. : 12.-14. června 2002, Junior centrum, Seč u Chrudimi. - Litomyšl : Invence, 2002. - 37 s. + 1 CD-ROM. - brož.

GVUN : rodinný průvodce. / [Petr Suchánek] - Náchod : Galerie výtvarného umění, [2002]. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož.

Hardware pro úplné začátečníky / Pavel Roubal - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xiii, 153 s. : il. - brož.


Historie spolkové činnosti na Hradecku / [editor Zuzana Hloušková] - 1. vyd. - Hradec Králové : Občanské poradenské středisko : Balustráda, 2001. - 96 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.

Hodnocení kvality a normalizace zdravotnických informačních systémů : II. konference. : IKEM, Praha 30. dubna 2002. / [editor Jiří Vaníček] - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2002. - 77 s. : il. ; 30 cm - brož.

Humanitní vědy: klíčová témata a evropská integrace na počátku 21. století : sborník z mezinárodní vědecké konference v Brně dne 24. června 2002. ; [editor Ivo Pospíšil]. - 1. vyd. - Brno : Linie, 2002. - 137 s. - brož.

Informatika IX/2001 : sborník příspěvků. : Pavlov, 12.-13.9.2001. : Arnošt Motyčka (ed.). - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2001. - 64 s. - brož.

Informatika pro ekonomy / Zdeněk Pezlar, Jiří Rybička - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2002. - 142 s. : il. ; 21 cm - brož.

Informatika VIII/2001 : sborník příspěvků. : Studnice, 15.-17.1.2001. - 1. vyd. - Brno : Konvoj : Ústav informatiky PEF MZLU, 2001. - 137 s. : il. - brož.

Informatika VII/2000 : sborník příspěvků. : Studnice, 11.-13.9.2000. - 1. vyd. - Brno : Konvoj : Ústav informatiky PEF MZLU, 2001. - 113 s. : il. - brož.

Institute of Geology : annual report. 2001. / [compiled and edited by Ladislav Slavík, Pavel Bosák] - Prague : Institute of Geology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2002. - 81 s. : il. - brož.

Internet a jeho využití pro cestování : jak hledat a najít. / Marek Šalanda - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 112 s. : il. ; 21 cm - brož.

Internet pro muže / Jiří Lapáček - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - viii, 103 s. : il. + 1 příl.. - brož.

Jak říkat pravdu o dějinách : historie, věda, historie jako věda a Spojené státy americké. / Joyce Applebyová, Lynn Huntová, Margaret Jacobová ; [z anglického originálu přeložil Tomáš Suchomel]. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002. - 273 s. ; 21 cm - váz.
Jak ušetřit díky Internetu / Jiří Lapáček - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - x, 92 s. : il. ; 21 cm - brož.

Jan Skácel : výběrová bibliografie k 80. výročí narození básníka (z publikací uložených ve fondu Městské knihovny Břeclav). / připravila Radana Denemarková - Břeclav : Městská knihovna, 2002. - 1 sv. (nestránkováno), 7 příl. : il. - Brož.

JavaScript : kompletní průvodce. / David Flanagan ; [překlad Karel Voráček, David Krásenský]. - 2. aktualiz. vyd. - Praha : Computer Press, 2002. - xiv, 825 s. : il. - váz.


Java efektivně : 57 zásad softwarového experta. / Joshua Bloch ; [z anglického originálu přeložil Karel Voráček]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 230 s. ; 23 cm - brož.


Josefu Švejkovi je 30 milionů let : eseje ze třetí kultury v roce 2001/2002. / František Koukolík - 1. vyd. - Praha : Galén, 2002. - 324 s. ; 20 cm - váz.

Karel Vaca : obrazy, kresby, grafika, ilustrace, scénické a kostýmní návrhy. : Galerie výtvarného umění v Náchodě, Zámecká jízdárna, 21. červen - 1. září 2002. : seznam vystavených prací. / [zpracovala Lenka Simonová] - Náchod : Galerie výtvarného umění, [2002]. - 1 sv. (nestránkováno) - Brož.

Katalog informačních zdrojů o Evropské unii a integraci České republiky do EU / [redakce Oldřich Čepelka, Michaela Hetfleišová] - Liberec : Omega, 2001. - 132 s. - brož.

Katolikus Intézményi Könyvtárak Magyarországon : 1526-1726. : jegyzékszerü források. / sajtó alá rendezte Zvara Edina - Szeged : Scriptum, 2001. - 499 s. - brož.

Kauza Kristus / Lee Strobel ; [překlad z angličtiny Milan Koldinský]. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2002. - 276 s. ; 21 cm - brož.

Kde najít na Internetu programy zdarma / Ondřej Pohl - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - vi, 90 s. : il. ; 21 cm - brož.

Kdo je kdo v českých IT a telekomunikacích 2000. / [redaktor Jeffrey S. Osterroth] - Prague : Prague Business Journal, 2000. - 104 s. : il. - brož.

Knihovny současnosti 2002 : sborník z 10. konference. : Seč u Chrudimi, 24.-26.9.2002. 2002. / [sestavil Jaromír Kubíček] - 1. vyd. - Brno : Sdružení knihoven ČR, 2002. - 401 s. : il., tab. - brož.

Koncipování budoucnosti v Evropě 2001 : sborník příspěvků z 6. mezinárodního kolokvia. : Praha, 10.-12.9.2001. : proceedings of the 6th international colloquium. / [redaktor František Petrášek] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 130 s. - brož.

Konspirační čítanka / [uspořádali] Al Hidell, Joan d'Arc ; [z anglického originálu přeložil Petr Pálenský]. - Vyd. 1. - Praha : Maťa, 2002. - 444 s. ; 21 cm - váz.

Kontakty s věčností / Danna Fürstová - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2002. - 164 s. ; 20 cm - váz.

Kreslíme na počítači / Josef Pecinovský - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 84 s. : il. (většina barev.) ; 21 cm - brož.

Ksiaznica Slaska T. 26. 1995-1997. / [redaguje kolegium w skladzie Jan Malicki ... et al.] - Katowice : Biblioteka Slaska, 1998. - 144 s. : il. - brož.

Kultura v Praze : výroční zpráva o financování kultury hl. m. Prahou v roce 2001. / Odbor kultury a výstavnictví Magistrátu hlavního města Prahy - 1. vyd. - Praha : Magistrát hlavního města Prahy, 2002. - 124 s. : barev. il. - brož.


Kurz animace v 3ds max 4 / John P. Chismar ; [překlad Miroslav Res, Ondřej Dobiášek]. - Praha : SoftPress, 2002. - 654 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - váz.


K poznání a slávě země-- : dějiny Moravského zemského muzea. / [text Slavomír Brodesser, Jan Břečka, Jiří Mikulka] - Vyd. 1. - Brno : Moravské zemské muzeum, 2002. - 71 s. : il. - brož.
K současnému ekonomickému postavení evropského centra (EU) v euroatlantickém kontextu / Jaroslav Jakš - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 25 s. ; 21 cm - brož.

Latinský jazyk : soupis učebnic latinského a řeckého jazyka ve sbírkách oddělení dějin školství Muzea Komenského v Přerově. / sestavila Marta Konířová ve spolupráci s Helenou Jakešovou - Přerov : Muzeum Komenského, 2002. - 30 s. - Brož.

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti Knj. 49. 1998. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1999. - 247 s. : il. - Brož.

Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti Knj. 52. 2001. / [glavna in odgovorna urednica Lidija Andolšek-Jeras] - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2002. - 284 s. : il. - Brož.

Linux SuSE 8.0 : CD a Uživatelská příručka. / [odpovědný redaktor Ivo Magera] - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - vi, 71 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Macromedia Flash MX : podrobná příručka. / Jiří Fotr - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xiii, 355 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Macromedia HomeSite 5 : vytváření webových stránek. / Petr Vostrý - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xv, 163 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

Mac OS X krok za krokem / Martin Lér, Ondřej Čada - Vyd. 1. - Praha : Grafika Publishing, [2002]. - 213 s. : il. ; 20 cm -

Malé sítě s Windows XP / Petr Kroupa - Vyd. 1. - Praha : Mobil Media, 2002. - 216 s. : il. - brož.

Management jakosti jinak : příručka pro současné i budoucí uživatele norem ČSN EN ISO 9000:2001. : rozbory, komentáře, výklad pojmů. : nový pohled na normy ISO 9000. [Část] 1. / Jiří Kruliš - Praha : Český normalizační institut, 2002. - 170 s. - brož.

Management jakosti s podporou norem ISO 9000:2000 Základní dílo - stav: srpen 2002 včetně 8. aktualizace. / Alois Fiala ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Mechanical Desktop 6 / Petr Fořt, Jaroslav Kletečka - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - x, 292 s. : il. ; 23 cm - brož.

Medsoft 2002 : sborník příspěvků. : [Hradec Králové, 16. a 17. dubna 2002]. - 1. vyd. - Praha : Tech-Market, 2002. - 156 s. - brož.


Mendel 2002 : 8th international conference on soft computing. : evolutionary computation, genetic programming, fuzzy logic, rough sets, neural networks, fractals, bayesian methods. : June 5-7, 2002, Brno, Czech Republic. / editors Radek Matoušek, Pavel Ošmera - 1st ed. - Brno : University of Technology, 2002. - xiv, 371 s. : il. - brož.


Městská knihovna v Praze : již 111 let Vám mabízíme informační a kulturní bohatství světa. / [Jan Vávra] - Vyd. 1. - Praha : Městská knihovna, 2002. - 31 s. : barev. il. - brož.

Microsoft ADO.NET krok za krokem / Rebecca M. Riordan ; [z angličtiny přeložil Jan Pokorný]. - Vyd. 1. - Brno : Mobil Media, 2002. - 536 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Microsoft Office XP krok za krokem / [Kristen Crupi, Curtis Frye ... et al. ; překlad Jan Pokorný]. - Vyd. 1. - Praha : Mobil Media, 2002. - 774 s. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Mistrovství v Delphi 6 / Steve Teixeira, Xavier Pacheco ; [z anglického originálu přeložili Bogdan Kiszka, Antonín Novotný]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xxv, 822 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - váz.

Mistrovství v Microsoft Windows XP : Windows XP do nejmenších podrobností a do posledního detailu. / Ed Bott, Carl Siechert ; [z anglického originálu přeložil Rostislav Cibulka]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xxii, 608 s. : il. ; 23 cm - váz. 1-132.780
Místní orgány a programy EU 9. aktualizace. / Věra Dřevíkovská ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Možnosti využití výsledků výzkumu a vývoje v českém průmyslu : soubor referátů z 3. pracovního semináře k řešení grantového projektu GA ČR č. 106/99/0362. : výzkum aplikovatelnosti výsledků projektů GA ČR z oboru technických věd s cílem jejich dalšího užití v českém průmyslu. : [Praha, prosinec 2001]. / řešitelé projektu Jaroslav Exner ... [et al.] - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Multimédia a styly CSS v HTML / Václav Vrbík - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2001. - 20 s. : il. - brož.

Myslíme v jazyku Delphi 6 Díl 1. / Marco Cant ; [z anglického originálu přeložil Jiří Hynek]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 496 s. : il. - brož.

Myslíme v jazyku Delphi 6 Díl 2. / Marco Cant ; [z anglického originálu přeložil Jiří Hynek]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 511 s. : il. - brož.

Naši kamarádi v Evropské unii - 1. vyd. - Praha : Junák, 2002. - 64 s. : il. - brož.

Národní knihovna České republiky : výroční zpráva. 2001. / [odpovědný redaktor Michal Hora] - Praha : Národní knihovna České republiky, 2002. - 136 s. : il., tab. - brož.


Návrh národního programu výzkumu : technologický foresight v České republice 2002. - Praha : Technologické centrum AV ČR, 2002. - 48 s. - Brož.


Neuronové sítě a neuropočítače / Miroslav Šnorek - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 156 s. : il. ; 29 cm - brož.

Některé aspekty politického a ekonomického partnerství EU a USA po 11. září 2001 / Eva Cihelková, Martin Khalifa, Jan Blažek - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 12 s. ; 21 cm - brož.

Obchodní a výnosové modely elektronických tržišť na síti Internet : zkrácená verze PhD Thesis. / Petr Valenta - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 34 s. : il. ; 21 cm - brož.

Obecná bezpečnost výrobků / Radka Labíková - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 319 s. ; 21 cm - brož.

Oracle 9i : základy práce s databází Oracle 9i. / Michael Abbey, Mike Corey, Ian Abramson ; [překlad Jiří Penc]. - Praha : SoftPress, 2002. - 480 s. : il. - váz.

Oracle : správa, programování a použití databázového systému. : platné pro verze Oracle9i, 8i a 8. / Luboslav Lacko ; [překlad Marek Kocan, Michal Brůha]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xiv, 464 s. : il. - brož.

O některých otázkách souvisejících s využíváním programů počítačové algebry ve škole Díl 3. / Jaroslav Hora - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2001. - 73 s. : il., tab. - brož.

Památkový ústav v Olomouci : výroční zpráva. 1998. - Olomouc : Památkový ústav, 1999. - 196 s. : il. - brož.

Památkový ústav v Olomouci : výroční zpráva. 1999. - Olomouc : Památkový ústav, 2000. - 203 s., obr. příl. : il. - brož.

Památkový ústav v Olomouci : výroční zpráva. 2000. - Olomouc : Státní památkový ústav, 2001. - 211 s. : il. - brož.

Památné blanenské nápisy / [text a redakce Eva Nečasová ; foto Miroslav Habeš]. - Blansko : Muzeum Blansko, 2001. - [30] s. : barev. il. - v knize neuvedeno ; brož.


Pascal / Tomáš Hála - Vyd. 2. - Praha : Computer Press, 2002. - xiv, 282 s. : il. - brož.


Pascal : řešená cvičení. / Václav Vrbík - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2001. - 64 s. - brož.

Periferní zařízení / Miroslav Šnorek - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 162 s. : il. ; 29 cm - brož.

Pestrý týden : 2. listopadu 1926 - 28. dubna 1945. : vznik, existence a zánik nejlepšího ilustrovaného týdeníku první a druhé Československé republiky a období Protektorátu Čechy a Morava. / Petr Vilgus - 1. knižní vyd. - Praha : P. Vilgus, 2001. - 182 s. : il. - váz.

Počítačová simulace elektronických obvodů a její využití ve výuce / Petr Michalík - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2001. - 22 s. : il. - brož.

Počítačové sítě 3 Com : léto - podzim 2002. - Praha : 3Com, 2002. - 26 s. : barev. il. - Brož.

Počítačový útok : detekce, obrana a okamžitá náprava. / Chris Proise, Kevin Mandia ; z anglického originálu přeložili Petr Břehovský, Jan Škvařil. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xxii, 410 s. : il. - brož.

Posuzování shody výrobků : praktická příručka pro výrobce, dovozce, prodejce a spotřebitele. Základní dílo - stav: červenec 2002 včetně 2. aktualizace. / Rostislav Suchánek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příloha. - brož.

Používáme DVD : tipy a triky. / Karel Voráček - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 84 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Povídání v podkroví : (osobnosti české kultury v Klicperově divadle). / Lenka Jaklová - 1. vyd. - Hradec Králové : Garamon, 2002. - 188 s. : portréty ; 20 cm - brož.

Proposal of the National Research Programme : technology foresight in the Czech Republic 2002. - Praha : Technology Centre AS CR, 2002. - 48 s. : il. ; 30 cm - Brož.

Předdiplomní statistický seminář / Marie Prášilová a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2002. - 126 s. : il. - brož.


Přehled učebnic pro zvláštní a pomocné školy v České republice / Libuše Kubová, Marta Teplá - 2. přeprac. vyd. - Praha : Tech-Market, 2002. - 66 s. ; 21 cm - brož.


Přetaktování : jak zvýšit výkon počítače. / Petr Broža - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - x, 174 s. : il. ; 23 cm - brož.

Připravenost českých podnikatelských subjektů na vstup do EU : sborník z mezinárodního vědeckého semináře, Praha 27.5.2002. / [Hana Machková, editor] - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 163 s. : il. - brož.

Příprava účasti České republiky v 6. rámcovém programu EU pro výzkum a technologický vývoj : veřejné slyšení pořádal dne 25. února 2002 Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, liská práva a petice Senátu Parlamentu ČR ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR. - Praha : Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR, 2002. - 10 s. : barev. il. ; 29 cm - Brož.

Příručka hospodářského práva EU : (základy vnitřního trhu, ochrana životního prostředí a ochrana spotřebitele). / Manfred A. Deuses (editor) ; [z německého originálu přeložili Radoš Horáček ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : ASPI Publishing, 2002. - xx, 754 s. - váz.

Quellen zur Astronomie in der Forschungs- und Landesbibliothek Gotha unter besonderer Berücksichtigung der Gothaer Sternwarten / zusammengestellt und kommentiert von Oliver Schwarz, Cornelia Hopf, Hans Stein - Gotha : Forschungs- und Landesbibliothek Gotha, 1998. - 109 s., 9 obr. na příl. ; 21 cm - brož.

Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie / Martin Hampl & kol. - Praha : DemoArt, 2001. - 328 s. : il. ; 23 cm - brož.

Registr Windows 2000 / Nathan Wallace, Anthony Sequeira ; [překlad z angličtiny Marek Huczala, Miloš Trávníček]. - Vyd. 1. - Praha : Mobil Media, 2002. - 344 s. : il. ; 23 s. - brož.

Research Institute of Crop Production, Prague-Ruzyně : annual report. 2001. / [editor V. Skládal] - Prague : Research Institute of Crop Production, 2002. - 67 s. : il., tab. - Brož.

Rola krakowskich drukarzy w kulturze wegierskiej / [V. Ecsedy Judit] - Budapest : Balassi, 2000. - 400 s., 22 obr. na příl. : il. - brož.

Rozumíme UNIXu / Jon Lasser ; [překlad David Vozák]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - ix, 252 s. : il. - brož.


Sborník Státního památkového ústavu v Ostravě 2001 / [uspořádaly Martina Vymětalová, Jana Purkyňová] - Ostrava : Státní památkový ústav, 2002. - 155 s. : il. - brož.


Schema der Wandmalereien und Anschriften in der St. Gabrielkirche in Prag / [Helena Čižinská, Petr Poltavec] - 1. Aufl. - Prag : Verein der Freunde der Beuroner Kunst, 2002. - 19 s. : il. ; 15 x 23 cm - brož.

Schéma nástěnných maleb a nápisů v kostele sv. Gabriela v Praze / [Helena Čižinská, Petr Poltavec] - Vyd. 1. - Praha : Společnost přátel beuronského umění, 2002. - 17 s. : il. ; 15 x 23 cm - brož.

Setkání s tajemnem / Otomar Dvořák - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 127 s., [4] s. obr. příl. : il. ; 19 cm - brož.

Sjezdový sborník : Jednota českých matematiků a fyziků. : Opava 2002. / [editoři Petr Řepa a Štefan Zajac] - [Praha] : Jednota českých matematiků a fyziků, 2002. - 67 s. - brož.

Slovenska akademija znanosti in umetnosti ob šestdesetletnici : biografski zbornik. / [glavni in odgovorni urednik Janez Orešnik] - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1998. - 441 s. : portréty ; 25 cm - váz.

Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945-2000 / Blahoslav Dokoupil ... [et al.] - Brno : Host, 2002. - xvi, 334 s. ; 23 cm - Host ; brož.

Slovník počítačové informatiky : výkladový slovník pro práci s informacemi. : hardware a software včetně počítačových sítí, internetu a mobilních technologií. / Petr Říha - Ostrava : Montanex, 2002. - 261 s. : il. - váz.

Spiklenci proti Jeho Veličenstvu : historie tzv. spiknutí Omladiny v Čechách. / Jiří Pernes - Brno : Barrister & Principal, 2002. - 337 s., xvi s. obr. příl. ; 21 cm - váz.

Správa operačního systému Linux / Vicki Standfield, Roderick W. Smith ; [z anglického originálu přeložil Luděk Chmela]. - Praha : SoftPress, 2002. - 704 s. : il. ; 24 cm - váz.

Státní památkový ústav v Olomouci : výroční zpráva. 2001. - Olomouc : Státní památkový ústav, 2002. - 162 s., 164 obr. na příl. : il. - brož.

Stronghold : mapy misí. / Mark Cohen ; [překlad Robert Blanda]. - Brno : Stuare, 2002. - 207 s. : il. - brož.

Stručný úvod do FrontPage 2002 / Václav Vrbík - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2002. - 49 s. : il. - brož.


Stručný úvod do JavaScriptu / Václav Vrbík - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2001. - 67 s. : il. - brož.

Stručný úvod do VBScriptu / Václav Vrbík - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2001. - 51 s. - brož.

Systems integration 2002 : 10th international conferece, Prague, Czech Republic, June 10-11, 2002. : proceedings. / edited by Jan Pour, Jiří Voříšek - 1st Ed. - Prague : University of Economics, 2002. - 491 s. : il. - brož.

Systems Integration 2002 : 10th international conference, Prague, Czech Republic, June 10-11, 2002. : proceedings conference presentations. / edited by Jan Pour, Jiří Voříšek - 1st Ed. - Prague : University of Economics, 2002. - 136 s. - brož.

Školské knižnice Č. 131. / [zodpovedná redaktorka Helena Pangrácová] - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 1999. - 54 s. : il. - Brož.

Školské knižnice Č. 134. / [zodpovedná redaktorka Helena Pangrácová] - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2000. - 77 s. - Brož.

Školské knižnice Č. 135. / [zodpovedná redaktorka Helena Pangrácová] - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2000. - 85 s. - Brož.

Školské knižnice Č. 136-137. / [zodpovedná redaktorka Helena Pangrácová] - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2000. - 143 s. - Brož.

Tajemné energie / Miroslav Provod, Naďa Kučerová, Květa Koutná-Justová - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2002. - 267 s. : il. - váz.

Tajné dějiny světa 2. Ráj versus evoluce / Zdeněk Krušina - Praha : Eminent : Euromedia Group - Knižní klub, 2001. - 334 s. : il. - Eminent ; váz.

TEXbook naruby / Petr Olšák - 2. vyd. - Brno : Konvoj, 2001. - 466 s. ; 25 cm - váz.


The European Union - opportunities and challenges : proceedings. : the Days of Denmark, Finland and Sweden at UEP, Prague, 6th to 9th November 2001. : Dny Dánska, Finska, Švédska na VŠE, Praha, 6.-9. listopadu 2001. / [Eva Cihelková (editor)] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 109 s. : il. ; 21 cm - brož.


The Settlers IV / Horst Baumann, Mark Tomkins ; [překlad Robert Blanda]. - Brno : Stuare, 2002. - 160 s. : il. - brož.

Triadické výnosy irské ; [ze staré irštiny přeložil, předmluvu a komentáře napsal a bibliografii sestavil Daniel Samek]. - Vyd. 1. - Praha : Triáda, 1999. - 126 s. - brož.

Tvorba programů v Céčku / Zdeněk Pezlar ml. - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2000. - 43 s. ; 21 cm - brož.

Tvorba WWW stránek v HTML / Václav Vrbík - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2001. - 36 s. : il. - brož.

Tvorba WWW stránek / Václav Vrbík - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2000. - 49 s. : il. - brož.

Tyfloservis : výroční zpráva. 2001. - Praha : Tyfloservis, 2002. - 40 s. : il. - brož.

Typografický systém TEX / Petr Olšák - 2., upr. vyd., (v Konvoji 1). - Brno : Konvoj, 2000. - 300 s. : il. ; 25 cm - váz.

Učíme se hodiny : první krůčky pod vedením rodičů. : příprava na první třídu. / napsala Nicola Morganová ; ilustrace John Haslam. ; z angličtiny přeložila Hana Kučerová. - 2. vyd. - Praha : Egmont ČR, 2002. - 32 s., [60] samolepek na příl. : barev. il. - brož.

Učíme se programovat v Borland C++ Builder a jazyce C++ / Václav Kadlec - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xx, 385 s. : il. ; 23 cm - brož.

Učíme se programovat v jazyce C / Václav Kadlec - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xiii, 277 s. : il. - brož.

Uralkodók és corvinák : az Országos Széchényi Könyvtár jubileumi kiállítása alapításának 200. évfordulóján. : 2002. május 16. - augusztus 20., Budapest. : anniversary exhibition of the National Széchényi Library. / [szerkesztö Karsay Orsolya] - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár, 2002. - 286 s. : il. -

Úvod do komunikačních technologií / Ludmila Kunderová - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2001. - 51 s. : il. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.


Úvod do studia práva EU [1]. / V. Outlá, T. Pezl a kolektiv - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 233 s. - brož.

Úvod do studia práva EU [2]. Přílohy / V. Outlá, T. Pezl a kolektiv - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - s. 235-424. - brož.

Úvod do teoretické informatiky / Alena Koubková, Jan Pavelka - Vyd. 2. - Praha : Matfyzpress, 2002. - 123 s. - brož.

Válka a antiválka : jak porozumět dnešnímu globálnímu chaosu. / Alvin Toffler, Heidi Tofflerová ; z anglického originálu přeložili Bohuslav Blažek a Jan Miřejovský. - 1. vyd. v čes. jaz. - Praha : Dokořán : Argo, 2002. - 303 s. ; 21 cm - Dokořán ; váz.

Velké záhady protektorátu : a bůh zavřel oči. / Vladimír Liška - Olomouc : Fontána, 2002. - 265 s. : il. - váz.

Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS / Alena Kabelová, Libor Dostálek a kolektiv - 3. aktualiz. a rozš. vyd. - Praha : Computer Press, 2002. - xiv, 542 s. : il. ; 23 cm - brož.

Vídeňský kongres : salony, kuloáry, budoáry. / Luboš Taraba - Vyd. 1. - Praha : Baset, 2002. - 363 s. : il. - váz.

Vybrané kapitoly z počítačové grafiky / Dalibor Bartoněk - Brno : CERM, 2002. - 148 s. : il. - brož.

Vykládáme z ruky podle run : hledejte runy na své dlani!. / Jon Saint-Germain ; [z anglického originálu] přeložila Anna Wienerová. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 239 s. : il. - váz.

Vystavujeme na veletrhu / Foret Miroslav ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - vii, 110 s. : il. ; 23 cm - brož.

Vytváříme hudební CD a MP3 : jak vylepšit a zachránit zvukové nahrávky. / Vladimír Němec - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2001. - viii, 132 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.


Využití mikropočítačů v řízení technologických procesů : inaugurační přednáška ke jmenování profesorem v oboru "Řízení strojů a procesů". / Vladimír Vašek - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2002. - 30 s. : il. - brož.


Výroční zpráva Jihočeského muzea v Českých Budějovicích za rok 2001. / [sestavil P. Zavřel ... et al.] - České Budějovice : Jihočeské muzeum, 2002. - 55 s. : il., tab. - brož.

Výroční zpráva za rok : Státní vědecká knihovna v Hradci Králové. 2000. - Hradec Králové : Státní vědecká knihovna, 2001. - 29 s. : il., tab. - Brož.

Výroční zpráva za rok : Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. 2001. - Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2002. - 41 s. : il., tab. - Brož.

Výroční zpráva : Vzdělávací nadace Jana Husa, Brno. 2001. - Brno : Vzdělávací nadace Jana Husa, 2002. - 20 s. - Brož.

Výsledky činnosti veřejných knihoven regionu Středočeského kraje v roce 2001. / [zpracovali Ivana Rysová, Jan Helcelet] - Kladno : Středočeská vědecká knihovna, 2002. - 43 s. : tab. - brož.

Web.Desing / Jakob Nielsen ; [překlad Ladislav Valík ml.]. - Praha : SoftPress, 2002. - 382 s. : il. (většina barev.) - váz.

Word v kanceláři : typické činnosti krok a krokem. / Josef Pecinovský - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 155 s. : il. ; 21 cm - brož.

XML v kostce : pohotová referenční příručka v kostce. / Elliotte Rusty Harold, W. Scot Means ; [překlad Martin Brožík]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xvi, 439 s. : il. ; 23 cm - brož.

XSLT : příručka internetového vývojáře. / Steven Holzner ; [překlad Bogdan Kiszka]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xix, 515 s. - brož.

Zábava na Internetu / Ladislav Bittner - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - x, 97 s. : il. ; 21 cm + 1 příl.. - brož.

Záhady českých dějin 4. / Jan Bauer - Vyd. 1. - Brno : MOBA, 2002. - 223 s. : il. - váz.


Základy práce se styly ve Wordu / Václav Vrbík - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 2000. - 19 s. : il. - brož.


Zprávy Společnosti Vítězslava Nováka Č. 39. / [číslo připravili Ludmila Peřinová, Miloš Schnierer] - Praha : Společnost Vítězslava Nováka, 2002. - 27 s. - Brož.

Zsolnay Permanent Exhibition / catalogue with an introduction edited by Orsolya Kovács ; photo by István Füzi. translanted by Ágnes Surányi - Pécs : Janus Pannonius Museum, [1998]. - 75 s. : il. (většina barev.) - brož.

Život v prostoru svobody, bezpečí a práva : justice a vnitřní věci v Evropské unii. / [odpovědný redaktor Samuel Truschka] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo vnitra České republiky, 2002. - 40 s. : barev. il. ; 20 cm - brož.

100 let Sboru dobrovolných hasičů v Újezdě : 1902-2002. / [zpracoval František Janoušek st. a Helena Janoušková] - Horšice : Obecní úřad, 2002. - 32 s. : il. - Brož.

3rd International Carpathian Control Conference ICCC'2002 : proccedings. : Malenovice, Czech Republic, May 27-30, 2002. / [editors Radim Farana, Lubomír Smutný] - 1st Ed. - Ostrava : VŠB - Technical University, 2002. - 810 s. : il. - váz.

365 myšlenek pro 365 dnů roku : evropanský diář. 2003. / [citáty vybrali] František Mezihorák, Alena Nelešovská, Hana Ševčíková - 1. vyd. - OlomoucFrankfurt am Main : Nakladatelství Olomouc : Action365, 2002. - 175 s. : il. - brož.

50 let VŠCHT Praha, Ústav biochemie a mikrobiologie / připravili J. Káš, B. Králová a P. Jenč - Vyd. 1. - Praha : JPM Tisk, 2002. - 61 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

80 let Knihovny města Ostravy : [1921-2001. / zpracovala Dana Kupcová] - Ostrava : Knihovna města Ostravy, 2001. - 37 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist