Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2002 (září-říjen) - F. Ekonomické vědy

za září-říjen 2002

Aktuální hospodářská pozice USA jako dominantního centra v globálním ekonomickém prostředí / Pavel Neumann - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 22 s. ; 21 cm - brož.

Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. Základní dílo - stav: srpen 2002 včetně 19. aktualizace. / Veronika Sekerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Annals of Warsaw Agricultural University : agricultural economics and rural sociology. No. 33. 1998. / [editorial board Mieczyslaw Adamowicz ... et al.] - Warsaw : Warsaw Agricultural University Press, 1998. - 117 s. : tab. - Brož.

Aproximace práva a ekonomická integrace v procesu přípravy ČR na vstup do EU : sborník mezinárodní vědecké konference. : Ostrava, 29. listopad 2001. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 218 s. : il. - brož.

Autobiografické rozhovory / Friedrich August Hayek ; připravili Stephen Kresge a Leif Wenar. ; [z anglického originálu přeložila Veronika Machová]. - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2002. - 178 s., [8] s. obr. příl. ; 22 cm - váz.

Automobil v podnikání : právní, účetní a daňové aspekty. Díl 2. / Šárka Brabcová - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). : tab. - brož.

Bankovní záruka / Irena Čermáková - 1. vyd. - Brno : ECON, 2002. - 175 s. : il. - brož.

Barbie : čím chci být?. : objev s Barbie své vysněné povolání!. / [text Sue Barraclough, ilustrátor Tony Watson ; z anglického originálu přeložila Jana Hejná]. - Vyd. 1. - [Praha] : Slovart, 2002. - 47 s. : il. - váz.

Beckovy daňové předpisy / Lucie Vorlíčková, Tomáš Zatloukal - Praha : C.H. Beck, 2002. - xii, 933 s. - brož.

Bezpečnost a hygiena práce Aktualizace č. 10. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Bezpečnost a hygiena práce Aktualizace č. 16. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Bezpečnost a hygiena práce Aktualizace č. 9. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.


Budget : facts & trends 2002. ; [Jana Doubková]. - 1st ed. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2002. - 36 s. : barev. il. - brož.

Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé : la revue internationale de santé publique. : recueil d'articles. No. 2. / rédacteur en chef Richard G.A. Feachem - Geneve : Organisation mondiale de la Santé, 2000. - iv, 230 s. : il. - Brož.

Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé : la revue internationale de santé publique. : recueil d'articles. No. 4. / rédacteur en chef Richard G.A. Feachem - Geneve : Organisation mondiale de la Santé, 2001. - i, 228 s. - Brož.

Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé : la revue internationale de santé publique. : recueil d'articles. No. 5. / rédacteur en chef Richard G.A. Feachem - Geneve : Organisation mondiale de la Santé, 2001. - i, 130 s. - Brož.

Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé : la revue internationale de santé publique. : recueil d'articles. No. 6. / rédacteur en chef Richard G.A. Feachem - Geneve : Organisation mondiale de la Santé, 2002. - i, 169 s. - Brož.

Celní předpisy : podle stavu k 1.8.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 704 s. ; 24 cm - brož.

Celní zákon a předpisy související v praxi : od 1.7.2002. / Lubomír Žemlička - 2. dopl. a aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2002. - 455 s. ; 21 cm - váz.

Celní zákon - úplné znění s komentářem : právní stav k 1.7.2002. : [přehledné seznámení s novelou se zvýrazněním změn]. / komentář Jan Kaňák - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 111 s. ; 23 cm - brož.

Ceny v účetnictví a daních / Milan Skála, Jana Skálová - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2002. - 306 s. ; 21 cm - brož.

Cestovní ruch prostřednictvím cestovních kanceláří za rok 2001. / zpracoval odbor statistiky služeb - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 56 s., [5] s. příl. : tab. - brož.

Cesty : geografický sborník. : ročenka Klubu cestovatelů Hanzelky a Zikmunda Globe Prosiměřice. 13. 2002. / [redakce Jaroslav Hladík, Květoslava Poláková, Jaromír Polák] - Prosiměřice : MONDO : Klub cestovatelů Hanzelky a Zikmunda Globe, 2002. - 64 s. : il. - brož.

City Invest Czech 2000 / [editor Jeffrey S. Osterroth ; translation Inken Meile, Anne Merbach]. - [Praha : Prague Business Journal], 2000. - 184 s. : barev. il., mapy - brož.


Costing and pricing in civil enginnering / Alena Tichá ... [et al.] - Brno : CERM, 2002. - 342 s. - brož.

Cvičení z metod operační a systémové analýzy / Jan Získal, Ivanka Kosková - [4., přeprac. vyd.] - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2002. - 203 s. : il. ; 29 cm - [sic] ; brož.

Česká republika a Evropská unie / [redakční rada Antonín Leitner ... et al.] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. - 193 s. : il., tab. - Brož.

Česká republika : turistické cíle. : hrady, zámky; kostely, kláštery; historická města; přírodní památky; památky UNESCO. / [odpovědný redaktor Pavel Zahajský] - 1. vyd. - Měř. 1:500 000. - Praha : Kartografie, 2002. - 1 mapa ; 65 x 99 cm. - brož.

Daně a poplatky Aktualizace č. 114. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Daně a poplatky Aktualizace č. 115. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Daně a poplatky Aktualizace č. 116-117. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Daně a poplatky Aktualizace č. 118. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Daně a poplatky Aktualizace č. 119. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Daně a poplatky Aktualizace č. 134. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. - váz.

Daně a poplatky Aktualizace č. 135. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Daně a poplatky Aktualizace č. 136. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.

Daně a poplatky Aktualizace č. 137. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - váz.


Daně v příkladech, vzorech a soudních rozhodnutích : správa daní, daňová kontrola; daň z příjmů; DPH; spotřební daň; silniční daň; daň z nemovitosti; daň darovací, dědická a z převodu nemovitostí. 2002. Aktualizace č. 2. / Zdeněk Burda a kolektiv autorů - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňová optimalizace pro právnické osoby : názorné postupy, jak legálně ušetřit na daních, včetně příkladů; upozornění na chyby a připomínek správců daně. Základní dílo včetně 3. aktualizace. / Ivana Pilařová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňová podpora rodin s dětmi / Alena Vančurová - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2002. - 76 s. ; 25 cm - Brož.

Daňová politika / [redakční rada Antonín Leitner ... et al.] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 225 s. : il., tab. - Brož.

Daňové a nedaňové náklady a výdaje / Milan Burian ... [et al.] - Vyd. 3., (1. a 2. nakl. Linde). - Praha : ASPI, 2002. - 604 s. ; 21 cm - brož.

Daňové právo : texty zákonů. : úplné znění. Doplněk 19. Stav: květen 2002 / zpracovala Hana Marková - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňové spory, jejich prevence a řešení / Jaroslav Kobík ... [et al.] - Vyd. 2., přeprac. - Praha : ASPI, 2002. - 267 s. ; 21 cm - [sic] ; brož.

Daňově uznatelné náklady v obchodních společnostech a u fyzických osob vedoucích podvojné účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 12. aktualizace - srpen 2002. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Daňově uznatelné výdaje v jednoduchém účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 11. aktualizace - srpen 2002. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňový a účetní lexikon Základní dílo včetně 21. aktualizace - červenec 2002. / Jan Ambrož ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.


Daň z příjmů právnických a fyzických osob, daň z přidané hodnoty, účetnictví : sborník příkladů. : sestaveno dle zákonné úpravy roku 2001 a 2002. - Brno : Komora daňových poradců České republiky, 2002. - 97 s. ; 21 cm - brož.


Deformace na českém trhu práce / Hana Jírová - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2002. - 85 s. ; 25 cm - Brož.

Družstevní právo / Tomáš Dvořák - 2. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2002. - xviii, 231 s. - brož.

Efektivní vedení obchodního týmu : komplexní příručka pro úspěšný konkurenční boj. Základní dílo - stav: srpen 2002. / Jiří Pokorný ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Ekonometrie pro magisterské studijní programy : studijní text pro kombinované studium. / Ivan Mezník - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 101 s. - brož.

Ekonomické a adaptační procesy 2002 pro české průmyslové regiony před vstupem do EU : sborník mezinárodní vědecké konference. : Ostrava 3.-5. září 2002. - 1. vyd. - Ostrava : Repronis, 2002. - 113 s. : il. - brož.

Ekonomie : teorie a příklady. / Jiří Kraft, Pavla Bednářová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2002. - 189 s. : il. ; 21 cm - brož.

Ekonomika investic / Jana Korytárová, Jaroslav Fridrich, Bohumil Puchýř - Brno : CERM, 2002. - 227 s. : il. - brož.

Ekonomika : příklady pro cvičení. / Helena Fialová a kolektiv - Vyd. 3. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 103 s. : il. - brož.

Ekonomika, marketing, management v kostce : [pro střední školy. : aktualizováno pro rok 2002]. / Josef Kozler, Jan Matějka - 3. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 139 s. ; 29 cm - brož.

European Union : power and policy-making. / edited by Jeremy Richardson - 2nd Ed. - London : Routledge, 2001. - xvi, 388 s. - brož.

Euroregionální přeshraniční spolupráce na česko - polské hranici : sborník z mezinárodní konference, Ostrava 25.-26.10.2001. : EU CBC Phare - společný fond malých projektů: Zapojení vysokých škol České republiky a Polské republiky do přeshraniční spolupráce na česko-polské státní hranici. / editoři Arnošt Wahla, Václav Lednický, Viktorie Janečková - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2001. - 142 s. : il. - brož.

Evropa v 19. a 20. století : politické a sociálně-ekonomické souvislosti vývoje. Část 1. 1815-1939 / Ivan Kulhánek - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2002. - 139 s. - brož.


Evropa v 19. a 20. století : politické a sociálně-ekonomické souvislosti vývoje. Část 2. 1939-2000 / Ivan Kulhánek - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2002. - 137 s. - brož.

Evropská idea : idea mírové, kooperující a sjednocující se Evropy. 1. Do roku 1938 / Vladimír Goněc - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 193 s. - brož.

Evropská idea : idea mírové, kooperující a sjednocující se Evropy. 2. 1938-1950 / Vladimír Goněc - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 271 s. - brož.

Evropský vnitřní trh a příprava České republiky na začlenění / Luděk Urban - Praha : Linde, 2002. - 247 s. - brož.

Finanční analýza municipální firmy / Ivana Kraftová - Vyd. 1. - V Praze : C.H. Beck, 2002. - xii, 206 s. : il. ; 24 cm - brož.

Finanční starosti domu Habsburků : dynastické dluhy, bankroty a daňové triky. / Konrad Kramar, Petra Stuiberová ; [z německého originálu přeložili Vladimír a Věra Smržovi]. - 1. vyd. - Praha : Brána, 2002. - 157 s. : il. - váz.

Finanční úřad a vy : nejčastější otázky a odpovědi. / Marie Grossová - 1. vyd. - Brno : ERA group, 2002. - x, 98 s. ; 21 cm - brož.

Fond národního majetku České republiky : výroční zpráva. 2001. - Praha : Fond národního majetku České republiky, 2002. - 42 s. : il. - Brož.

Hospodářská politika / Tibor Paulík - [Opava : Slezská univerzita, 2002]. - 449 s. : il. - brož.

Hrobka / František Zavadil - 1. vyd. - Praha : Gumruch DTP, 2002. - 54 s. : il. ; 21 cm - brož.

Image měst a rozvoj regionů : sborník příspěvků z konference. : Brno, duben 2001. / redakce Petr Volek, Věra Foretová - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2001. - 91 s. : il. - brož.

Instituce a odpovědnost : k filosofii ekonomické vědy. / Václav Klusoň - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2002. - 202 s. - Brož.

Internet a jeho využití pro cestování : jak hledat a najít. / Marek Šalanda - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 112 s. : il. ; 21 cm - brož.


Jak plnit nové požadavky bezpečnosti práce / Tomáš Neugebauer - 1. vyd. - Praha : REGO, 2002. - 175 s. : il. ; 21 cm - brož.

Katalog informačních zdrojů o Evropské unii a integraci České republiky do EU / [redakce Oldřich Čepelka, Michaela Hetfleišová] - Liberec : Omega, 2001. - 132 s. - brož.

Komunitní plánování - věc veřejná : jak zjistit, co lidé opravdu chtějí?. : jak zlepšit život v obci?. / [zpracovali Vladana Vasková, Ondřej Žežula] - Vyd. 1. - Praha : Jan, 2002. - 15 s. - brož.

Koncipování budoucnosti v Evropě 2001 : sborník příspěvků z 6. mezinárodního kolokvia. : Praha, 10.-12.9.2001. : proceedings of the 6th international colloquium. / [redaktor František Petrášek] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 130 s. - brož.

Konsolidovaná účetní závěrka : praktická příručka pro sestavování v souladu s Mezinárodními účetními standardy a českými předpisy. / Radka Loja - 1. vyd. - Praha : Bilance, 2002. - 139 s. : 21 cm - brož.

Kultura v Praze : výroční zpráva o financování kultury hl. m. Prahou v roce 2001. / Odbor kultury a výstavnictví Magistrátu hlavního města Prahy - 1. vyd. - Praha : Magistrát hlavního města Prahy, 2002. - 124 s. : barev. il. - brož.

K současnému ekonomickému postavení evropského centra (EU) v euroatlantickém kontextu / Jaroslav Jakš - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 25 s. ; 21 cm - brož.

Lexikon daňových úspor : daňové tipy, rady, zaúčtování, minimalizace daní v mezích zákona. Základní dílo včetně 1. aktualizace - červen 2002. / Jiří Řehák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). - brož.

Lexikon daňových úspor : daňové tipy, rady, zaúčtování, minimalizace daní v mezích zákona. Základní dílo včetně 2. aktualizace - září 2002. / Jiří Řehák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Lexikon daňových úspor : daňové tipy, rady, zaúčtování, minimalizace daní v mezích zákona. Základní dílo - duben 2002. / Jiří Řehák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.


Lexikon účetních souvztažností od A do Z Základní dílo včetně 1. aktualizace - květen 2002. / Zdenka Cardová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.


Lexikon účetních souvztažností od A do Z Základní dílo včetně 2. aktualizace - srpen 2002. / Zdenka Cardová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Lexikon účetních souvztažností od A do Z Základní dílo - leden 2002. / Zdenka Cardová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace Základní dílo včetně 12. aktualizace - srpen 2002. / Danuše Prokůpková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Lidská výkonnost a omezení : učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A) dle předpisu JAR-FCL 1(část 40). / zpracoval Lubomír Háčik ; lektoroval Josef Faber. - Brno : CERM, 2002. - 33 s. - brož.

Malá bytová družstva / František Helešic, Jana Suchánková - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 2002. - 187 s. ; 21 cm - brož.

Management projektů spojených s výstavbou : doporučený standard, metodická řada DOS M 15.01. / [Vladimír Matějka ... et al.] - 1. vyd. - Praha : ČKAIT, 2001. - 212 s. : il. - brož.

Marketingové postřehy ze zahraničních cest / Ludvík Čichovský - Vyd. 1. - Praha : Radix, 2000. - 187 s. ; 22 cm - váz.

Marketing a obchod na přelomu tisíciletí : sborník sekce č. 3 z mezinárodní vědecké konference "Ekonomické a adaptační procesy 2002". : Ostrava, 3.-5.9.2002. - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2002. - 155 s. : il. - brož.

Marketing konkurenceschopnosti (I) / Ludvík Čichovský - Vyd. 1. - Praha : Radix, 2002. - 270 s. : il. - brož.

Melancholický liberalismus Bertranda de Jouvenela / Brian C. Anderson ; [z anglického originálu přeložil Jaromír Žegklitz]. - Praha : Občanský institut, 2002. - 19 s. : il. ; 21 cm - Brož.

MendelNet 2001 : sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. : [Brno, 30. listopadu 2001]. Díl 1. / [uspořádal Petr Jedlička] - Brno : Konvoj, 2001. - 351 s. - soubor

MendelNet 2001 : sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. : [Brno, 30. listopadu 2001]. Díl 3. / [uspořádal Petr Jedlička] - Brno : Konvoj, 2001. - 70 s. - soubor


Metodika posuzování vlivů regionálních rozvojových koncepcí na životní prostředí / zpracovatelé Jiří Dusík ... [et al.] - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2001. - 66, 19 s. : il. - Brož.

Microeconomics : an introductory course into microeconomics and a collection of control questions. / Miloslav Keřkovský - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 73 s. : il. - brož.

Místní orgány a programy EU 9. aktualizace. / Věra Dřevíkovská ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Možnosti využití výsledků výzkumu a vývoje v českém průmyslu : soubor referátů z 3. pracovního semináře k řešení grantového projektu GA ČR č. 106/99/0362. : výzkum aplikovatelnosti výsledků projektů GA ČR z oboru technických věd s cílem jejich dalšího užití v českém průmyslu. : [Praha, prosinec 2001]. / řešitelé projektu Jaroslav Exner ... [et al.] - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 27. aktualizace a doplňky - leden 2002. / Vladimír Voříšek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 2 příl.. - brož.

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 29. aktualizace a doplňky - srpen 2002. / Vladimír Voříšek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Mzdy zaměstnanců za rok : (z výběrového šetření). 2001. / zpracovalo Samostatné oddělení statistiky zaměstnanosti a mezd ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 65 s. : tab. - brož.

Návrh národního programu výzkumu : technologický foresight v České republice 2002. - Praha : Technologické centrum AV ČR, 2002. - 48 s. - Brož.

Nezaměstnanost jako sociální problém / Petr Mareš - Vyd. 3., upr. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2002. - 172 s. ; 24 cm - brož.

Než zaklepete u zaměstnavatele-- / [zpracovali Adolf Tomandl, Marie Běhalová, Aleš Turek] - 2. nezm. vyd. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2002, dotisk. - 52 s. : il. ; 22 cm - brož.


Obchodní bankovnictví / Anděla Landorová, Helena Jáčová, Markéta Nesládková - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 273 s. ; 29 cm - brož.


Obchod, pohostinství a ubytování 1997-1999. / zpracoval Odbor statistiky služeb ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2001. - 71 s. : tab. - brož.

Obchod, pohostinství, cestovní ruch Aktualizace č. 12-13. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Obchod, pohostinství, cestovní ruch Aktualizace č. 14. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Obchod, pohostinství, ubytování 1997-2000. / zpracoval Odbor statistiky služeb ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 143 s. : il., tab. - brož.

Občanský sektor : studie a souvislosti. : sborník textů. / [Marcela Bergerová ... et al.] - Moravský Beroun : Moravská expedice, 2002. - 214 s. - brož.

Olomoucká řemesla a obchod v minulosti / Miloslav Čermák - Olomouc : Memoria, 2002. - 304 s. : barev. il. - váz.

Perspektivy regionu střední Evropy / Ladislav Cabada a kol. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 137 s. : il. - brož.

Posouzení finanční situace zemědělských podniků a možnosti exportu zemědělských výrobků na zahraniční trhy : sborník příspěvků odborného semináře. : 22.8.2002, Brno. / [sestavil Luboš Sychra] - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. - 52 s. : il. ; 30 cm - brož.

Postavení strojírenské produkce v zahraničním obchodu 1999-2001 : (zbožová třída SITC 7 - stroje a dopravní prostředky). / zpracovala Jiřina Semanová - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 21 s. - brož.

Povídání o knihařském nářadí / Jaroslav Doležal - V této úpr. 1. vyd. - Brno : Knihař, 2002. - 46 s. : il. - brož.

Pracovní doba podle zákoníku práce v praxi / Antonín Kottnauer, Ladislav Jouza, Václav Sládek - Olomouc : ANAG, 2002. - 223 s. ; 21 cm - brož.


Praktický průvodce vnitřními směrnicemi pro organizační složky státu, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a ostatní nevýdělečné organizace / Josef Podhorský, Jaroslava Svobodová - Olomouc : ANAG, 2002. - 191 s. ; 21 cm - brož.


Profesiogram soudce a státního zástupce : profesiografická studie zaměřená na výběr čekatelů a výběrová kriteria. / Jan Vůjtěch - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2002. - 211 s. ; 21 cm - brož.

Proposal of the National Research Programme : technology foresight in the Czech Republic 2002. - Praha : Technology Centre AS CR, 2002. - 48 s. : il. ; 30 cm - Brož.

Průmysl České republiky : revize dat za rok. 2001. / zpracoval Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 41 s. : tab. - brož

Průvodce personální praxí Květen - červen 2002. - Praha : C. H. Beck, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). : tab. - brož.

Předpisy pro činnost v elektrotechnice Díl I. - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Maslo, 2002. - 280 s. : il. - brož.

Připravenost českých podnikatelských subjektů na vstup do EU : sborník z mezinárodního vědeckého semináře, Praha 27.5.2002. / [Hana Machková, editor] - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 163 s. : il. - brož.

Příjmy, vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok 2001. Díl 1. / zpracoval Odbor šetření u domácností ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 119 s. : tab. - brož.

Příklady účtování a souvztažnosti pro nevýdělečné organizace po 1.1. 2002 : účtující v podvojném účetnictví podle Opatření ministerstva financí čj. 283/76 102/2000, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace, ve znění Opatření MF čj. 283/77 225/2001. / Blažena Petrlíková - 2. aktualiz. a rozš. vyd. - Praha : Linde, 2002. - 279 s. ; 20 cm + 3 příl. - brož.

Příklady z mikroekonomie : cvičebnice pro distanční studium. / Miloš Nový - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 91 s. : il. ; 21 cm - brož.

Psychické násilí v rodině a v zaměstnání / Marie-France Hirigoyen ; [z francouzského originálu přeložila Abigail Kozlíková]. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 229 s. ; 21 cm - váz.


Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie / Martin Hampl & kol. - Praha : DemoArt, 2001. - 328 s. : il. ; 23 cm - brož.


Registr daňových chyb a omylů 2002. 2. aktualizace. / Zdeněk Burda a kolektiv - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Registr pracovněprávních a mzdových řešení : příklady, chyby, vzory, soudní rozhodnutí, pojmy. : pracovní právo, odměňování, pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, daň z příjmu. Aktualizace č. 2. 2002. / Věra Hrouzková a kolektiv - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Registr pracovněprávních a mzdových řešení : příklady, chyby, vzory, soudní rozhodnutí, pojmy. : pracovní právo, odměňování, pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, daň z příjmu. Základní soubor. / Věra Hrouzková a kolektiv autorů - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Revidované ekonomické výsledky nefinančních podniků za rok 2001 a jednotlivá čtvrtletí 2001 2001. / zpracovalo Samostatné oddělení strukturálních šetření ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 191 s. : tab. - brož.

Roční národní účty 2000. / zpracoval Odbor ročních národních účtů ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 243 s. : tab. - brož.

Rozklad nomenklaturního vlastnictví a postprivatizační proměny formálních a neformálních vztahů na podnikové úrovni / Lucie Cviklová - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2002. - 123 s. : il., tab. - Brož.

Rozpočet : fakta a trendy 2002. / [Jana Doubková] - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2002. - 36 s. : barev. il. - brož.

Řízení lidských zdrojů v České republice v procesu integrace do evropských struktur / Zuzana Dvořáková a kolektiv - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 13 l. ; 30 cm - brož.

Řízení stavebních projektů : ceny a smlouvy v zahraniční praxi. / Milan Oleríny - Vyd. 1. - V Praze : C.H. Beck, 2002. - xi, 190 s. ; 24 cm - brož.

Sborník příspěvků z odborné konference k aktuálním otázkám rozvoje české ekonomiky a univerzitního ekonomického vzdělávání k 40. výročí vzniku Provozně ekonomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně : Brno, 15.-16.9.1999. Díl 1. - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 1999. - 155 s. : il., tab. - soubor

Sborník příspěvků z odborné konference k aktuálním otázkám rozvoje české ekonomiky a univerzitního ekonomického vzdělávání k 40. výročí vzniku Provozně ekonomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně : Brno, 15.-16.9.1999. Díl 2. - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2000. - 212 s. : il., tab. - soubor


Slabikář daně z příjmů fyzických osob / Václav Pikal, Pavel Šimák - Vyd. 2., přeprac. - Praha : ASPI Publishing, 2002. - 446 s. - brož.

Souhrnný zemědělský účet definitivní za roky 2000 a 2001 2000-2001. / zpracoval Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 9 s. : il., tab. - brož.

Správa daní a poplatků s komentářem : komplexní pohled na problémy správy daní. / Jaroslav Kobík - 2. aktualiz. a dopl. vyd. - Olomouc : ANAG, 2002. - 557 s. ; 21 cm - váz.

Správa daní a poplatků : podle stavu k 18.6.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 128 s. - brož.

Statistická ročenka Karlovarského kraje 2001. / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Karlovy Vary - Karlovy Vary : Český statistický úřad, 2001. - 293 s. : barev. il. - brož.

Statistická ročenka školství : zaměstnanci a mzdové prostředky. 2001. / [Vilemína Alblová ... et al.] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2002. - 273 s. : tab. - brož.

Stručná fakta a čísla o českém družstevnictví za rok 2001. / zpracoval kolektiv autorů muzejní rady při Muzeu družstevnictví v Praze - Praha : Muzeum družstevnictví, 2002. - 17 s. - Brož.

Teoretické a metodické otázky analýz veřejných výdajových programů : sborník referátů z teoretického semináře pořádaného katedrou veřejné ekonomie ESF MU v Brně ve spolupráci s Asociací veřejné ekonomie. : Šlapanice, 2002. / [editor: Ivan Malý] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 232 s. ; 21 cm - brož.

Teorie procesů - management environmentů / Jiří F. Urbánek - Brno : CERM, 2002. - 108 s. : il. ; 25 cm - brož.

The European Union - opportunities and challenges : proceedings. : the Days of Denmark, Finland and Sweden at UEP, Prague, 6th to 9th November 2001. : Dny Dánska, Finska, Švédska na VŠE, Praha, 6.-9. listopadu 2001. / [Eva Cihelková (editor)] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 109 s. : il. ; 21 cm - brož.


Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice / Milada Horáková - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. - 55, iv s. ; 30 cm - Brož.


Turistické zajímavosti České republiky / [fotografie Jan Halady, Petr Janžura, Ivo Novák] - 2. vyd. - [Měř.] 1:800 000. - Praha : Žaket, 2002. - 1 mapa ; 45 x 63 cm. + 1 příl. - brož.

Týrej svoje iluze / Thomas Fleming ; [z anglického originálu přeložil Michal Semín]. - Praha : Občanský institut, 2002. - 10 s. ; 21 cm - Brož.

Ukazatele rozšiřující pojetí hrubého domácího produktu / zpracoval Jiří Křovák - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 11, [8] s. : il. - brož.

Uplatnění absolventů Masarykovy univerzity 1997-2000 v praxi : závěrečná zpráva grantu FRVŠ čj. 619/2001. / Tomáš Sirovátka, Jaroslav Nekuda - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 76 s., [5] s. příl. : il. - Brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOK. : (verze komplet). Základní dílo včetně 1. aktualizace - červen 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOK. : (verze komplet). Základní dílo - únor 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NON. : (verze pro nevýdělečné organizace). Základní dílo včetně 1. aktualizace - červen 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NON. : (verze pro nevýdělečné organizace). Základní dílo - únor 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOO. : (verze pro obce). Základní dílo včetně 1. aktualizace - červen 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOO. : (verze pro obce). Základní dílo - únor 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.


Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOP. : (verze pro příspěvkové organizace). Základní dílo včetně 1. aktualizace - červen 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.


Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOP. : (verze pro příspěvkové organizace). Základní dílo - únor 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 1 CD-ROM. + 1 příl. - brož.

Účetní a daňové souvislosti s obchodním zákoníkem v příkladech / Jana Kunešová-Skálová, Pěva Pokorná - 2. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2002. - 165 s. ; 21 cm - brož.

Úloha měst jako kulturních center v aktivním cestovním ruchu : sborník přednášek z mezinárodní konference. : Ostrava, 14.3.2002. - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2002. - 106 s. : il. ; 21 cm - brož.

Úvod do marketingu / Vladimír Chalupský - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 79 s. : il. - brož.

Veřejná podpora dlouhodobého spoření obyvatelstva : sborník příspěvků z konference. : Liberec, 4.6.2002. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2002. - 86 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vybrané ekonomické výsledky malých a středních subjektů ČR v letech 1995 až 2000 / zpracovalo Samostatné oddělení strukturálních šetření - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 66 s. : tab. - brož.

Vybrané kapitoly z hospodářské politiky / Stanislav Šaroch a kolektiv - Vyd. 1. - V Praze : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 250 s. : il. ; 30 cm - brož.

Vybrané zákony v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj : anglická a česká verze. - Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2002. - 60 s. - Brož.

Výkladový slovník cestovního ruchu / [Martina Pásková, Josef Zelenka] - [Praha] : Ministerstvo pro místní rozvoj, 2002. - 448 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm - Váz.

Výsledky politiky zaměstnanosti v letech 1998-2001 / zpracoval odbor trhu práce Správy služeb zaměstnanosti MPSV - Vyd. 1. - Praha : JAN, 2002. - [20] s. : barev. il. - brož.

Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia EKF VŠB-Tu Ostrava 2002 : sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorského studia. : Ostrava, 22.5.2002. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 338 s. - brož.

Zahraniční rozvojová pomoc České republiky v působnosti Ministerstva životního prostředí (1997-2002) / Alena Kobrová - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2002. - 36 s. : il. - Brož.


Zaměstnávání zdravotně postižených s vlastním zaměřením na transformující se země : sborník materiálů z mezinárodní konference uskutečněné dne 26. října 2001. - Praha : Informační centrum Ústředního stacionáře Sdružení zdravotně postižených v ČR, 2001. - 78 s. - Brož.

Základy mikroekonomiky / Helena Fialová, Oldřich Starý - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2002. - 104 s. - brož.

Zákon proti praní špinavých peněz v novelizovaném znění : komentář k zákonu č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů. / Ivan Kolesár - Praha : Linde, 2002. - 123 s. - brož.

Zdravé obytné a pracovní prostředí / Miloslav Jokl - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 261 s., xvi s. barev. obr. příl. : il. - váz.

Zdraví na cestách / Vladimír Šerý ...[aj.] - Praha : Medon, 2002. - 90 s. : barev. il., mapy - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist